Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
Sistemul logistic


Sistemul logistic
Sistemul logistic

Aspecte conceptuale

Mixul logistic

Aspecte conceptuale

Prin logistica marfurilor se stabilesc legaturile firmei cu clientii si furnizorii ei prin care se realizaeaza fluxul produselor si informatiilor. Sistictemul logistic e compus dintr-un ansamblu de activitati okazionate de transferul produselor intre nivelurile canalelor de mk precum si din infrastuctura necesara desfasurarii acestor activitati. Sistemul logistic este in mare parte determinat de trasaturile produselor supuse sau care fac obiectul acestui proces.

Componentele cele mai semnificative sunt reprezentate de distributia fizica, activitatile de asigurare a productiei si aprovizionare.
Distributia fizica este constituita dintr-un ansamblu de operatiuni ce urmaresc punerea produselor la dispozitia clientilor. Aceasta are menirea de a asigura oferirea de produse in cantitatile solicitate de consumatori in momentele cele mai potrivite nevoilor acestora si in locurile cele mai recomandate.

In ceea ce priveste activitatile de sustinere a productiei se impun urmatoarele precizari.

In aria responsabilitatilor logistice nu este impusa desfasurarea efectiva e intregului proces de productie. Contibutia logisticii in domeniul productiei se refera doar la asigurarea materialelor componentelor si a produselor ce urmeaza a fi prelucrate in cantitatile necesare desfasurarii activitatilor de productie in concordanta cu programul de productie stabilit. Ansamblul activitatilor de sustinere a productiei se refera la fluxurile materiale din interiorul intreprinderii.

Aparent in cadrul firmelor prestatoare de servicii respectiv in cadrul firmelor din comert nar exista proces de productie propriuzis. Specialistii sustin insa ca orice organizare este conceputa ca un sistem de productie care transforma orice intrare in     ierire. Intrarile sunt reprezentate de resursele umane, terenuri, echipamente, cladiri si tehnologia utilizata. Iesirile sunt reprezentate de bunurile si serviciile obtinute si destinate clientilor.

Managementul zilnic al esentei tehnice a firmei este de fapt managementul operatiunilor care, ca dormeniu al managementului firmei vizeaza toate tipurile de organizatii fie producatoare fie furnizoare de servicii. Cu toate deosebirile majore existente intre firme toate acestea se confrunta cu probleme operationale similare respectiv programarea activitatilor obtinerea imputurilor necesare asigurarea calitatii, asigurarea productivitatii si ulterior distributia produselor. Din pdv stiintific aceasta situatie ar putea fi denumita pe ansamblu ca o sintagma a sustinerii operatiunilor executate de catre fiecare firma.

Aprovizionarea are ca obiect contractarea si aducerea in cadrul firmei a materiilor prime, materialelor, componentelor sau produselor finite necesare indeplinirii obiectivelor firmei. Aceasta componenta a sistemului logistic se refera la relatiile ce se stabilesc intre firma si furnizorii ei respectiv intre nivelurile situate in amonte fata de intreprindere.

Logistica marfurilor este o categorie ce are in vedere activitatea firmelor producatoare si celor comerciale iar actiunile intreprinse depinde de caracteristicile marfurilor ce fac obiectul procesului de distributie. Activitati reprezentative:

o      Transportul

o      Stocarea

o      Depozitarea

o      Manipularea

o      Sortarea

o      Preambalarea

o      Conditionarea

o      Expedierea

o      Receptia

o      Distributia

o      Distributie inversa

Mixul logistic

Indeplinirea misiunii logistice de asigurare a bunurilor sau serviciilor solicitate la momentul si loc potrivit in conditiile celor mai mari contributii la profitul firmei presupune desfasurarea unui ansamblu de operatiuni intercorelate care constituie mixul activitatilor logistice. Mixul logistic cuprinde doua categorii de activitati

Activitati de baza reprezentate de operatiunile cheie ce se desfasoara in orice canal logistic. Sunt cuprinse:

o      Asigurarea standardelor de servicii pentru client aceasta asigurare apare ca un element de referinta pentru firma

Cercetarea nevoilor si cerintelor clientilor actuali si potentiali referitoate la nivelul serviciilor logistice.

Stabilirea nivelului de servire logistica a clientilor ce va fi oferit de firma furnizoare

Asigurarea unei diferentieri a nivelului de servire in functie de cerintele segmentelor de piata vizate.

Evaluarea perceptiei clientilor in privinta nivelului de servire oferit precum si a decalajului dintre nivelul asteptat ce client si cel oferit de firma.

Ajustarea nivelului de servire logistica in functie de evolutia cerintelor clientilor

o      Cumpararea se considera ca are un rol major in creerea de valoare in cadrul procesului logistic. Operatiunile reprezentative sunt:

Stabilirea necesarului de aprovizioanare

Alegerea surselor de aprovizionare

Planificarea modului de realizare in timp a aprovizioanarii

Evaluarea periodica a performantelor furnizorilorDeterminarea cantitatilor economice a comenzilor

o      Transportul reprezinta un sector de baza in activitatile logistice el avand importanta intrucat este pus sa asigure utilitatile de timp si in special de loc. in setul de activitati sunt cuprinse:

Alegerea celor mai adegvate modalitati de transport( rutier, feroviar, aerian, maritim)

Evaluarea si selectia ofertantilor de servicii de transport la care urmeaza sa apeleze firma.

Stabilirea rutelor de transport

Programarea transporturilor

o      Se apreciaza ca activiatea de transport este cea mai semnificativa componenta logistica. Optiunea pentru un anumit tip de transport precum si selectarea firmelor depinde de o serie de factori intre care mai importanti apar

Disponibilitatea unor mijloace de transport de unde incepe distributia si pana la finalul acesteia

Tarifele practicate de firmele de transporturi

Durata transportului

Certitudinea respectarii termenelor de livrare

Modul de realizare a corelatiei dintre caracteristicile produselor si mijloacele de transport

Posibilitatile de acces al mijloacelor de transport in diferitele zone si in anumite perioade.

Firmele implicate in distributie sunt interesate cand e vb de stabilirea modalitatilor de transport in

Reducerea timpului de transport

Diminuarea distantelor parcurse

Scadere riscului

Sporirea calitatii

o      Gestiunea stocurilor aceasta componenta a sistemului logistic are menirea de a oferii unitati de timp pentru toate categoriile de clienti. Din perspectiva profitabilitatii logistice stocurile detin o pondere ridicata si criticabila in ansamblul costurilor. Are in vedere urmatorul set de operatiuni logistice:

Elaborarea politicilor privind stocurile

Stabilirea mixului de produse din stoc in functie de contributia diverselor articole la asigurarea volumului de ansamblu a vanzarilor si a profitului firmei.

Determinarea stocurilor de siguranta si a nivelului de reaprovizionare

Aplicarea anumitor tipuri strategice de gestionare a stocurilor.

Gestiunea corecta a stocurilor stiintific poate aduce importante economi de mijloace banesti si chiar o sporire a calitatii serviciilor logistice. Prin aceasta activitate se asigura o aprovizionare ritmica, costuri mici de distributie, o corelare mai buna a cererii cu oferta si o mai buna satisfacere a cererii.

o      Prelucrarea comenzilor

Activitati de sustinere au loc in functie de conditiile specifice ale firmelor si au menirea de a contribui la realizarea misiunii logistice. Sunt cuprinse:

o      Depozitarea

o      Manipularea produselor

o      Ambalarea

o      Activitatile legate de fluxurile informationale logistice
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate