Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
INTREPRINDEREA IN MEDIUL COMPETITIV - STUDIU DE CAZ REALIZAT LA S.C. ELADOIL BACAU S.A.


INTREPRINDEREA IN MEDIUL COMPETITIV - STUDIU DE CAZ REALIZAT LA S.C. ELADOIL BACAU S.A.


UNIVERSITATEA DE PETROL SI GAZE PLOIESTI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILORINTREPRINDEREA IN MEDIUL COMPETITIV

STUDIU DE CAZ REALIZAT LA S.C. ELADOIL BACAU S.A.

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII S.C.ELADOIL PLOIESTI S.A.

1.1.Scurt istoric

S.C.ELADOIL BACAU S.A.-Moinesti se afla amplasata in vecinatatea S.C.LEHLIU S.A.-Moinesti pe suprafata de teren ocu- pata de fosta sectie "HIDROSULFIT",societatea fiind de aproxi-mativ 4105 metri patrati conform Anexa nr.1 la Contractul de Societate inmatriculat la Oficiul Registrului Comertului, judetul Bacau ,nr.J29/1758/1994.In imediata vecinatate se afla S.C.COMREP S.A.-profil de constructii, reparatii utilaje pentru rafinarii si S.C.SOCEPAM S.A.-profil de materiale de constructii.

S.C.ELADOIL S.A. este o societate comerciala pe actiuni cu capital integral privat fiind persoana juridica romana si isi desfa-soara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Capitalul social subscris este de 590000000 divizat in 5900 de actiuni in valoare de 100000 de lei fiecare.Principalii actionari sunt :

S.C.PETROMED SRL-2805 actiuni-47,542% din capitalul social total ;

S.C.LEHLIU S.A.-2360 actiuni-40% din capitalul social total, iar restul actiunilor au fost cumparate de diferite persoane fizice(15 persoane).

Societatea are in profilul de activitate fabricarea de naftenati/octoati metalici, auxiliari de metalurgie si lichide defectoscopice.

Societatea a fost inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J29/1758 din 13.07.1994 vol.42 si are codul de inregistrare fiscala R5940130 din 20.07.1994.

Societatea infiinteaza cu termen nelimitat cu incepere de la data inscrierii in Registrul Comercial.

1.2.Obiectul de activitate

Conform Articolului 5 din statutul societatii comerciale, principalele obiecte de activitate ale societatii din care se obtine profit sunt urmatoarele :

prelucrarea titeiului ;

fabricarea colorantilor si pigmentilor ;

fabricarea altor produse chimice anorganice de baza ;

fabricarea de produse chimice organice de baza ;

fabricarea ingrasamintelor si a produselor azotoase ;

fabricarea produselor petrochimice de baza ;

fabricarea pesticidelor si a altor produse agro-chimice ;

fabricarea de sapun,detergenti si produse de intretinere ;

fabricarea cleiurilor si gelatinelor ;

fabricarea uleiurilor esentiale ;

fabricarea altor produse chimice;

fabricarea de placi,folii,tuburi si profile din material plastic;

fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic ;

fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;

fabricarea altor articole din material plastic;

fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

structuri si tamplarii metalice;

productie de rezervoare,cisterne si conteinere metalice ;

tratarea si acoperirea metalelor ;

fabricarea articolelor de feromerie;

fabricarea altor articole de fierarie de uz gospodaresc;

fabricarea ambalajelor din metale usoare ;

fabricarea altor articole din metal;

fabricarea de echipamente de utilizare generala;

fabricarea de utlaje pentru prelucrarea produselor alimentare,bauturilor si tutunului ;

fabricarea de masini si utilaje specifice ;

fabricarea articolelor sportive ;

recuperarea deseurilor si a resurselor metalice;

recuperarea deseurilor si a resurselor nemetalice;

comert intermediar cu combustibil, minerale si produse chi-mice pentru industrie;

comert intermediar cu produse diverse;

comert cu ridicata cu produse din ceramica, sticlarii, tapete si produse de intretinere;

comert cu ridicata cu alte produse si import-export ;

alte tipuri de comert cu ridicata (operatiuni de import-export) ;

transporturi rutiere de marfuri in trafic intern si internati-onal ;

dezoltare experimentala ;

activitati de proiectare ;

activitate de testari si analize tehnice .

Conform notelor de predare si a registrului de vanzari, societatea se ocupa in prezent cu fabricarea si comercializarea urmatoarelor produse :

lichide defectoscopice pentru verificarea sudurilor (developant, degresant, penetrant);

uleiuri minerale pentru ungere si protectie (Romanol:USTC, PE2, 2000);

solvent pentru degresare si protectie (Solvent S100) ;

octoati metalici (de plumb, cobalt, calciu, mangan) ;

naftenat de cupru ;

lichide de protectie (concentrat :RA, A, R) .

Produsele ce fac obiectul activitatii societatii se vand pe baza de contracte economice sau in alte conditii prevazute de lege.

1.3. Resursele intreprinderii

Resursele reprezinta potentialul natural, material, financiar, stiintifico-tehnic, informational si uman de care dispune societatea la un moment dat in calitate de mijloace posibile pentru satisfacerea trebuintelor concrete.

Conducerea ELADOIL identifica cerinetele referitoare la resurse si asigura ca acestea sa fie suficiente si adecvate pentru implementarea politicii societatii si pentru realizarea obiectivelor unitatii.

Aceste resurse includ :

resurse umane

resurse materiale

resurse financiare

informatii

documentari

Resursele umane ale societatii cuprind oamenii cu capacitatea lor fizica, biologica, profesional-intelectuala si educationala in masura sa fie disponibili pentru activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare.

ELADOIL a angajat personal pe baza de concurs si in confomitate cu prevederile Codului Muncii, Regulamentului de Ordine Interioara si a celui de Organizare si Functionare si a altor prevederi legale pe baza de contracte individuale de munca.

Contractele individuale de munca sunt pe perioade determinate (5% din personalul angajat) si pe perioade nedeterminate (95% din personalul angajat).

Contractele pe perioade determinate sunt de 3-6 luni. Structura personalului este diversificata si perminte mentinerea unui echili-bru pe meserii care sa asigure realizarea corespunzatoare a tutu-ror operatiilor tehnologice.

Structura personalului unitatii la 31,08 1994 este :

total unitate - 45 din care :

conducere: 3

TESA :10

Muncitori:32

Stabilirea salariului personalului se face in functie de studii, de munca prestata si de calitatea ei.

Astfel, salariul mediu pentru personalul TESA este de 3000000 lei, iar pentru personalul direct productiv este de 2500000 lei.

Drepturile si obligatiile personalului sunt stabilite prin contracte individuale de munca si in conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioara.

Resursele materiale includ resrsele naturale (primare) si resursele materiale derivate.

Resursele materiale asigurate in ELADOIL includ :

echipamente de fabricatie

aparatura de laborator

hardware pentru calculatoare

tehnologii de fabricatie

stocuri de materii prime si produse finite

energie

Alocarea acestor resurse se face planificat si oportun, tinandu-se cont de obiectivele propuse referitoare la produse si procese.

Resursele financiare

Activitatea agentilor economici presupune finantarea permanenta in toate etapele ciclului enomic.

Principalele surse de finantare ale ELADOIL la care se poate apela sunt :

surse proprii-capitaluri proprii, rezerve

surse atrase

alte surse

O resursa financiara importanta a societatii ELADOIL este cea care provine din activitatea acesteia in exercitiile anilor anteriori : rezultatul exercitiului care intotdeauna a fost favorabil (societatea a obtinut profit). Pentru a releva aceasta realitate anexam situatia contului de profit si pierdere in tabelul alaturat:

Nr.crt

Anul

Profit

Pierdere

1994

50000000

-----------

2

1995

400000000

-----------

3

1996

375000000

-----------

4

1997

550000000

-------------

5

1998

485000000

------------

6

1999

493000000

-------------

7

2000

554000000

------------

8

2001

695000000

------------

1.4.Caracterizarea economico-financiara a activitatilor intreprinderii in perioada 1994-2001

In perioada 1994-2001 S.C. ELADOIL S.A. a avut o activitate rentabila datorita utilizarii eficiente a factorilor de productie, a resurselor, datorita cresterii productivitatii muncii si a productiei de bunuri si nu in ultimul rand datorita reducerii costurilor de productie.

Situatia economico-financiara a firmei la sfarsitul anului 2001 este evidentiata in raportul de gestiune al administratorilor intocmit la 31 decembrie:

TOTAL VENITURI 2001-7104711000 lei

TOTAL CHELTUIELI 201-6409711000 lei

PROFIT 2001-695000000 lei

Facand o analiza a principalilor indicatori economici pentru anul 2001 comparativ cu BVC 2001, rezultatul este urmatorul :

s-a obtinut productie marfa de 177t/an in valoare de 6274084000

total productie vanduta 168,2t/an in valoare de 6022754000

La finele anului 2001 unitatea are active circulante totale in valoare de 3493173000 lei.Au fost virate total obligatiile legate de taxe si impozite la bugetul statului si in totalitate la bugetul local.

Cheltuielile salariale reprezinta 35% din valoarea productiei marfa, iar cele materiale 40%.

CAPITOLUL II

IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU IN ACTIVITATEA INTREPRINDERII S.C ELADOIL BACAU S.A.

2.1. Macromediul intreprinderii si influenta componentelor (factorilor) acestuia asupra activitatii intreprinderii

Unitatea economica preia din mediul ambiant extern (macro-mediul) resursele de care are nevoie, le introduce in procese specifice din care rezulta produsele, serviciile sau lucrarile care vor fi transferate aceluiasi mediu ambiant.

Prin intrarile din mediul ambiant, firma se adapteaza la mediu, iar prin iesirile catre mediul ambiant il influenteaza.

Macromediul este ansamblul unitatilor economice, a institutii-lor financiar-bancare, juridice, administrative, a organizatiilor politice, de ocrotire a sanatatii, de invatamant, a tuturor elemente-lor omogene care influenteaza sau sunt influentate de activitatea intreprinderii.

Componentele macromediului sunt :

Factorii economici

Factorii tehnici si tehnologici

Factorii de management

Factorii socio-culturali

Factorii ecologici

Factorii politici

Factorii demografici

Factorii juridici

a)Factorii economici

In contextul general al economiei romanesti, activitatea S.C. ELADOIL BACAU S.A. este puternic influentata de fenomenul tranzitiei la economia de piata.

Ca urmare a aplicarii reformei in economie si a faptului ca ELADOIL este o unitate mica, exista unele neconfor-mitati privitoare la activitatea economica.

Dintre aceste neconformitati enumeram :

blocajul financiar

inflatia curs leu-dolar

evolutia lenta a frecventei preturilor pe unitate de produs

majorari de preturi la agentii energetici (energie electrica, termica, gaze, apa, etc).

Cu toate ca societatea a cumparat tehnologia de la S.C. DERO S.A. BACAU si este unica producatoare a produ-selor chimice prevazute in obiectul de activitate ELADOIL se confrunta cu aparitia de firme neautorizate care realizeaza aceleasi produse la preturi mai mici.

Pe langa acestea, pe piata au patruns holdinguri interna-tionale (TIMKEN, HANKEL) care aduc aceleasi produse chimice fara taxe vamale.

Toate acestea au facut ca productia sa se restranga si per-sonalul sa fie diminuat.

Se practica :

Compensari la principalii agenti energetici, achizi-tionarea produselor la troc, prin produse chimice ce sunt furnizate de la producator la producator.

Compensari produse chimice de la Brazi contra sarme si electrozi de la S.C.CAMPIA TURZII S.A.

Datorita calitatii lor, produsele sunt competitive atra-gand in acest mod multi beneficiari.

Din dorinta de satisfacere a tuturor beneficiarilor s-au facut investitii pe plan local si achizitii de utilaje si instalatii performante, fapt ce a contribuit la dezvoltarea unitatii in sine (capacitati de productie sporite) si la o productivitate a muncii crescuta.

In acest mod a crescut productia atat ca marfa (produse chimice) cat si valoric.

b) Factorii tehnici si tehnologici

Fiind fondata in 1994 si ca urmare a aceluiasi profil de activitate, unitatea a incercat sa se perfectioneze in acesti ani atat in zestrea instalatiilor si utilajelor, a spatiilor de productie cat si a intregului colectiv de salariati.

In prezent, colectivul este bine structurat incepand cu faza de cercetare si in toate celelalte faze :productie, analogare si certificare.

Toate tipurile de produse chimice sunt certificate si omologate dupa cele mai noi cerinte in domeniu, acestea realizandu-se perma-nent cu organisme specializate :ISCIR, ICPEAR Bucuresti, in prezent ECOINO Bucuresti, in privinta calitatii dupa normele ISO 2000, iar pentru unele tipuri de produse chimice receptia finala se executa de un colectiv neutru.

Personalul din colectivele de cercetare produse chimice studiaza cele mai noi aparitii in domeniu, mergand la simpozioane, mese rotunde, expozitii, targuri de specialitate.

In unitate, evidenta informatiilor privitoare la :

Baza materiala

Incercari, testari, probe

Fise de masuratori

Manopera

este prelucrata si arhivata la nivel central in calculator.

Ca urmare a nivelului tehnic si tehnologic sporit, S.C.ELADOIL BACAU S.A. a dobandit un prestigiu pe plan national, fiind un concurent chiar si pentru marile holdinguri.

c)Factorii de management

In aceasta conjunctura a ceonomiei romanesti unde intre-prinderile trec de la un sistem economic centralizat la un sis-tem liber si concurential, a insemnat si inca mai inseamna eforturi dramatice in adaptarea la noile cerinte ale pietei.

Aceasta schimbare radicala a insemnat o alta finalitate, un alt comportament al intreprinderii, generat de conceptii, principii si instrumente diametral opuse.

Pentru a se genera eficienta, principiile managementului modern solicita nu numai o buna cunoastere a regulilor generale de comportament in mediul ambiant, ci si specificul obiectivelor si al situatiei in care actioneaza intreprinderea.

Intreprinderile sunt ca utilaje :  se nasc, se uzeaza si mor -ma-nagementul are datoria sa le faca mentenanta.

In aceasta conjunctura economica ce si-a pus amprenta asupra echipei manageriale din ELADOIL, rolul managementului aces-tei societati este sa asigure elaborarea, desfasurarea si atingerea obiectivelor unitatii prin luarea unor decizii care sa cauzeze creste-rea economica continua.

Echipa manageriala, prin actul de comanda la toate nivelele, exercita activitatea de organizare, control si coordonare a mediului ambiant.Masura in care cadrul managerial organizatoric si de ges-tiune curent stimuleaza personalul din intreprindere sa foloseasca posibilitatile mediului respectiv, difera de la o unitate la alta.

O influenta majora la nivelul S.C.ELADOIL S.A. a exercitat-o si mediul ambiant extern-national prin faptul ca exista unitati si-milare si concurente.

Activitatea de management a unitatii a cunoscut si cunoaste transformari si adaptari permanente la conditiile pietei romanesti, practicandu-se o serie de tehnici, metode performante prin transfe-rul de cunostinte si informatii.

Managementul este influentat de :o autonomie financiara bene-fica, un volum de investitii considerabil si incununat de odezvolta-re economica puternica.

Practica conducerii consta intr-un management corespunzator.

Proiectele se analizeaza cu simt de responsabilitate la nivelul fieca-rei celule organizatorice.

Fluxul informational este bine structurat astfel incat proiectele sunt receptate in cel mai scurt timp si in detaliu.

Rolul fiecarui salariat este de a se angaja cu buna credinta in calificarea manageriala, de a-si asuma cu toata loialitatea fata de intreprindere responsabilitatile, considerandu-se fiecare patron.

La nivelul S.C.ELADOIL BACAU S.A. se practica princi-piul abordarii manageriale, astfel :

planifica

comunica

asuma raspunderea

studiaza

actioneaza colectiv si preventiv

invata

genereaza resurse si oportunitati noi

Succesul unei intreprinderi depinde acum mai mult ca oricand de capacitatea ei de adaptare la mediul dinauntru (reprezentat prin parti interesate cum ar fi angajatii, proprietarii, managemen-tul) si dinafara (clienti, subcontractanti . ).

Adaptarea S.C.ELADOIL BACAU S.A. s-a realizat prin intermediul organizarii.Aceasta a fost conceputa incat sa favorizeze invatarea continua, adica la nivelul fiecarui angajat si de-a lungul vietii.

d)Factorii socio-culturali

In cadrul societatii ELADOIL ponderea cea mai mare o detin salariatii din mediul urban care au un nivel de calificare mediu si superior ceea ce face ca dezvoltarea intreprinderii sa fie influentata pozitiv sub aspectul calitatii productiei, nivelului productivitatii muncii in general prin prisma eficientei economice.

Componente cu aspect social in cazul unitatii le putem denu-mi pe cele legate de :

protectia si securitatea muncii ;

asistenta medicala si refacerea capacitatii de munca ;

anexele sociale : vestiare, spalatoare, dusuri, grupuri sanitare ;

activitatea de dezinsectie, deratizare, a spatiilor de desfasurare a activitatii ;

activitatea de atenuare a zgomotului, vibratii, noxe (praf, pulberi, suspensii, vapori, fum, gaze) ;

norme de ergonomie si medicina a muncii ;

intretinere spalare, reparare echipament de lucru si protectie ;

activitati de igiena a muncii ;

concedii de odihna, concedii medicale sau acordate la anumite evenimente :casatorii, nasteri, decese, acci-dente.

Componente cu aspect cultural

Pe langa accesul la documentatia tehnica si tehnologica in-treg personalul are pus la dispozitie :

panouri, aviziere, ecrane cu destinatia accesului la in-formatie ;

favorizarea de abonamente la cotidiane centrale si lo-cale ;

favorizarea accesului la colectiile de :

monitoare oficiale

standarde si publicatii

reviste de specialitate

curiere legislative

Activitatea cultural-artistica contribuie direct la relaxarea, refa-cerea fortei de munca si la stimularea creativitatii personalului.

In conformitate cu Legea nr.90/1996 republicata, unitatea este dotata cu cabinet de protectia muncii si personal autoizat.

Cabinetul de protectia muncii dispune de sala in vederea prega-tirii si instruirii atat pentru cei noi angajati cat si pentru alti salari-ati, la schimbarea conditiilor de munca, la introducerea de noi ins-talatii si utilaje in fluxul de fabricatie, la schimbarea legislatiei.

Activitatea de protectia muncii se desfasoara astfel :

instruire, verificare, testare-oral si scris ;

conceptia, proiectarea si realizarea de dispozitive de pro-tectie ;

montarea de avertizoare acustice si luminoase in zonele periculoase ;

masuri specifice de asigurare a ventilatiei, iluminat, aeraj in spatiile inguste, mici, foarte mici si inchise.

asigurarea echipamentului de lucru si protectie adecvat fiecarei meserii si loc de munca ;

supravegherea activitatii de protectie a cladirilor si imo-bilelor ;

asigurarea antidotului acolo unde conditiile de munca o impune ;

mentinerea evidentei la zi a clasificarii locurilor de munca in functie de periculozitate ;

respectarea legislatiei in vigoare privind cercetarea, decla-rarea si inregistrarea accidentelor de munca si a imbolna-virilor profesionale.

ELADOIL nu dispune de un cabinet medical general, dar salariatii merg la control anual la Policlinica Nr. 12 cu care societatea are contract de colaborare.

Anual doctorul inspecteaza anexele sociale in vederea constata-rii si rezolvarii neconformitatilor si pentru a atrage atentie salaria-tilor asupra conditiilor in care acestia trebuie sa-si desfasoare acti-vitatea.

Activitatea de ocrotire a sanatatii se desfasoara concomitent cu procesul de productie intr-un sistem bine implementat.

Un element al structurii sociale consta in faptul ca in efectivul de salariati, un procent de20% reprezinta locuitori din mediul rural, fiind si navetisti pe relatiile limitrofe municipiului Bacau.

Structura de fabricatie si intreg procesul de productie este omo-genizat in raportul cu nivelul de pregatire al personalului.

In intreaga masa de salariati este constientizata mentalitatea, conceptul si convingerea activitatilor pe care le desfasoara la nive-lul locurilor, determinand un comportament firesc si un climat sa-natos de munca asupra intregului colectiv.

Convingerile salariatilor sunt evidente atat ca satisfactie profesi-onala cat si ca remunerare a muncii.

Conceptul ca  timpul costa bani  si deviza  bani-marfa-bani  caracterizeaza orice salariat al societatii.

e)Factorii ecologici

Amplasata in municipiul Bacau, ELADOIL,are ca structura de relief-dealul -in subsol existand rezerve de apa potabila, clima fiind temperat continentala.

In interiorul unitatii, atat pe aleele uzinale cat si in zonele limi-trofe halelor de productie exista :

Arbori ornamentali(tuia, merisor) ;

Arbori diferiti(castani, tei, zarzari, nuci, visini) ;

Vegetatie naturala si gazon(vegetatie cultivata).

O mare parte din spatiile functionale(birouri, ateliere) sunt ornate cu flori naturale de ghivece.

In exteriorul unitati fiind terenuri agricole, acestea sunt cultiva-te anual cu cereale.

La capitolul fauna, unitatea dispune de vietuitoare si pasari ale mediului natural-urban.

Activitatea personalului se desfasoara atat in interiorul halelor cat si in exterior, in aer liber, bucurandu-se de conditii microclima-tice optime procesului de productie.

Halele, atelierele, subunitatiile de productie au fost proiectate si realizate astfel incat sa se poata desfasura activitatea productiva fara implicatiile mediului asupra omului(curenti de aer , lumina naturala, umiditate, temperaturi caniculare, protectie in cazul temperaturiilor scazute).

Exista dotarea cu bazine speciale pentru decantare si stocare a deseurilor semisolide si lichide.

Deseurile solide sunt transportate la rampa ecologica a orasului.

Nu au fost semnalate cazurile de infestare a panzei freatice a solu-lui.

Intreg personalul de deservire a instalatiei este instruit si dotat cu echipamente specifice.

Din analiza proceselor tehnologice prezentate in documentatiile de mediu intocmite de catre ICPEAR Bucuresti s-a constatat ca principalul factor de mediu posibil a fi afectat prin desfasurarea activitatii industriale in cadrul S.C.ELADOIL BACAU S.A. este apa.

Acest lucru se datoreaza fabricatiilor de naftenati/octoati meta-lici (obtinuti prin procesul   saponificare ) ce cuprind ca faze generatoare de ape uzate :

Faza de precipitare a naftenatului/octoatului metalic (de unde se evacueaza ape de precipitare) ;

Faza de spalare a produsului (de unde se evacueaza ape de spalare).

Partea de deseuri ce provin de la gospodaria anexa si deseurile menajere sunt depozitate in rampa speciala a unitatii si transportate la rampa orasului.

Exista in permanenta preocupari pentru activitati de protectie a mediului,la nivel de societate aflandu-se un plan de masuri realizat cu Agentia Judeteana de Protectia Mediului.

Unitatea pune in practica pentru prevenirea si combaterea po-luarii, urmatoarele metode :

-folosirea cu maxima responsabilitate a resurselor ;

-recuperarea , reciclarea si refolosirea materialelor ;

-crearea, achizitionarea si utilizarea de echipamente anti-poluante ;

-utilizarea tehnologiilor ecologice ;

-revizuirea comportamentului uman fata de natura.

La nivelul intregii socieati exista o activitate permanenta de infrmusetare si pastrare a decorului natural, atat in scop decorativ cat si de ozonare a atmosferei mediului inconjurator.

Toate aceste elemente duc la conditii mai bune de munca si im-plicit la stimularea activitatii personalului.

f) Factorii politici

Mediul politic romanesc este omogen la nivel national si diferen-tiat atat fata de tarile vecine cat si din vest.

In politicul romanesc exista o diferentiere atat la nivel zonal cat si la nivel judetean.Aceste diferentieri sunt semnificative luate pe ansamblu.

In cadrul planului intern puterea politica joaca un rol impor-tant in dezvoltarea economiei romanesti.In economia romaneasca strategia serveste drept fundament pentru elaborarea politicilor societatilor comerciale.

In esenta, o politica de dezvoltare cuprinde un ansamblu de obiective pe termen mediu, lung sau scurt, ce se refera la ansamblul activitatilor societatilor comerciale (intreprinderilor) fie la comportamente majore ale acesteia impreuna cu :

-volumul si structura resurselor disponibile

-actiunile principale de intreprins

-principalii responsabili si executanti

-sursele de finantare

-termene intermediare si finale

-indicatori de eficienta tehnico-economica (globali si partiali).

In mediul politic, un factor primordial il reprezinta sistemul informational.

Politicile intreprinderilor se pot clasifica astfel:

politici: globale de dezvoltare

partiale inovationale

integrate ofensive

independente de specializare

de redresare de diversificare

de consolidare organizatorice

In conceptia factorilor de conducere din S.C.ELADOIL S.A. s-a structurat si implementat un mediu politic intern si a generat formulari de politici in toate domeniile si sferele de activitate.

Cunoasterea si intelegerea obiectivelor politicilor in sferele de activitate este asigurata prin toti factorii de conducere de la nivelul fiecarui loc de munca.

Intreg colectivul de salariati este constient ca un mediu politic sanatos duce la prosperitate si dezvoltare economica.

g) Factorii juridici

Mediul juridic, in contextul legislatiei romanesti al economiei de piata, a trecerii rapide de la monopolul statului asupra economiei la proprietatea privata, prin diferite acte normative, are o valoare de simbol in functionarea normala a intreprinderilor in economia statului romanesc.

Mediul juridic, prin actele normative elaborate, dirijeaza, coor-doneaza, stabileste bunul mers al activitatilor si relatilor din unita-tile economice, atat la cele cu capital de stat cat si la cele cu capital privat.

Intre relatiile dintre unitatile economice ale personalului, ale statului roman, exista reglementari cu caracter juridic pe toata gama relationista atat pe orizontala cat si pe verticala.

Nerespectarea, incalcarea acestor reglementari conduce la disfunctionalitati si neconformitati majore in relatiile interdepen-dente :unitate economica-stat roman-salariat.

Solutionarea nerespectarilor, a incalcarilor regementarilor juridice se poate realiza atat pe cale amiabila cat si in instantele competitive si in functie de natura, gravitatea faptelor.

S.C.ELADOIL S.A. a fost constituita in baza Contractului de Societate si Certificatului de inmatriculare J29/1758 la Oficiul Re-gistrului Comertului si in conformitate cu legea 31/1990 privind constituirea societatilor comerciale.

Este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr.J29/1758/1994 si are capital de 590000000.

Obiectul de activitate al firmei a fost stabilit in conformitate cu Art.5 din statutul societatii comerciale.S.C.ELADOIL S.A. este persoana juridica romana avand ca forma juridica societate pe actiuni.

In conformitate cu Legea 90/1996 republicata, societatea este dotata cu cabinet de protectia muncii si personal autorizat.

Mediul juridic din S.C.ELADOIL S.A. este structurat, consoli-dat si adecvat atat la specificul activitatii cat si la structura de personal.

Conducerea a avut in vedere organizarea unui oficiu juridic dotat conform cerintelor legislatiei romanesti in domeniu.

Personalul oficiului juridic are menirea de a supraveghea si solutiona evenimentele litigii ce apar la nivel intern cat si la nivel extern.

La nivel intern exista reglementari ce vizeaza :

desfasurarea procesului de munca, raporturi de munca ;

functionarea societatii si aici exemplificam :

Contractul de Societate

Statutul societatii

R.O.I.

R.O.F.

decizii, planuri, proiecte conform sferei de activitate.

h)Factorii demografici

S.C.ELADOIL BACAU S.A. amplasata in partea de est a municipiului Bacau , cu o suprafata de 4105 metri patrati, avand ca vecinatati :S.C.COMREP S.A. si S.C.SOCERAM S.A., dispune de :

accesibilitati la unitatile municipiului, resedinta de judet :

retea telefonica

transport in comun

sistem de canalizare la retea oras

inventii rapide in caz de incendiu si accidente umane si alte situatii deosebite

protectie, securitate pe linie de paza (politia)

aprovizionarea rapida cu materii prime si materiale

desfacerea produselor

prestigiul municipalitatii

transportul, desfacerea si aprovizionarea pe calea ferata fiind usor accesibila si cu costuri reduse.

Societatile vecine sunt furnizoare de baza materiala, utilitati, servicii colaboratoare, avand la baza principiul vecinatatii.

2.2.Micromediul intreprinderii si influenta componente-lor (factorilor) acestuia asupra activitatii intreprinderii

Micromediul intreprinderii cuprinde ansamblul componentelor cu care intreprinderea intra in relatii directe dictate de necesitatea atingerii obiectivelor sale prevazute si de perspectiva.

Componentele micromediului sunt :

a)      furnizorii de marfuri

b)      prestatorii de servicii

c)      furnizorii fortei de munca

d)      clientii

e)      concurenta

f)        organismele publice

a) Furnizorii de marfuri

Prin natura obiectului de activitate S.C.ELADOIL BACAU S.A. are o retea extinsa de furnizori atat pe plan local la nivelul companiei cat si in intreaga tara.Pentru unele produse apro-vizionarea se face si din import prin intermediul firmelor de speci-alitate.

Pentru majoritatea furnizorilor exista contracte ferme incheiate cu livrari imediate si esalonate in timp in functie de procesul de productie.

Prin managementul aprovizionarii s-au selectat furnizorii care ofera produsele de calitate superioara si la preturi mici.Toate pro-dusele care sunt aprovizionate sunt insotite pe langa documentele contabile si de documente care atesta calitatea, garantia produsu-lui (certificate de garantie, de conformitate etc.).

La toate materiile prime se fac incercari, determinari, exami-nari de laborator.

Aici exemplificam :analiza metalografica, analiza chimica.

In relatiile cu furnizorii exista o stricta disciplina contractuala sub toate aspectele (furnizor-client).

Principalii furnizori de materii prime sunt :

SNP Petrobrazi Ploiesti-trietanolamina, dietanolamina, nofax 4, 6, 9, 16, hidroxid de cobalt

Brenntog Bucuresti-acid 2 etilhexonoic, acetona, alcool izopropilic, hidroxid de plumb

Sulcup Bucuresti-sulfat de cupru

Bega Chim-ulei sulfatat, A.G.S.30%

Astra-White Spirit Ulei P3.

Vega-benzina extractie, combustibil tip P.

Comchim Bucuresti-reactivi laborator

Roxiral 93-rechizite si imprimate

Vibro IMPEX SRL-rechizite si imprimate

Complex Angro GAMA-consumabile

Nitramonia Fagaras-azotit de sodiu

APPECHIM Bucuresti-oleina vegetala.

Societatea isi onoreaza in termen obligatiile fata de furnizori, achitand facturile.

b) Prestatorii de servicii

Pentru ca ELADOIL BACAU sa-si desfasoare activitatea in conditii normale, la nivelul conducerii s-au incheiat contracte, conventii pentru prestarea serviciilor specifice si colaborate cu obiectul de activitate.

Principalele servicii furnizate catre societate sunt :

furnizarea agentilor energetici :

energie electrica

energie termica

gaze naturale

colectare ape menajere si pluviale

transportul gunoiului menajer si cel tehnologic

transportul salariatilor de la domiciliu la locul de munca si invers.

servicii telefonice, fax, bancare, posta, publicitate

servicii medicale, asistenta sociala

consultanta de specialitate pe liniile de PSI, Protectia Civila, Paza si Securitate, Protectia Consumatorilor, Financiar Bancar

avizari si certificari in domeniile :calitate, alimentatie publica, PSI, Protectia Mediului, Protectia Muncii, activitati nucleare

prestari servicii in domeniul utilajul de calcul, nirotica, frigorific, copiatoare.

c) Furnizorii fortei de munca

Resursele umane reprezinta factorul fundamental al progresu-lui societatii.

Investirea in factorul uman, pe termen lung, are eficienta spori-ta si puternice efecte la nivel individual.Un sistem bine structurat al relatiilor dintre scoala si activitatea salariata, un sistem de valori pe care scoala il promoveaza si la care se raporteaza, asigura suc-cesul deplin al procesului muncii.

Avand in vedere specificul acela de producator de produse chi-mice, S.C.ELADOIL BACAU S.A. recrutaza absolventii liceului de chimie in limita posibilitatilor.

Mentionam ca se mai recruteaza pe baza de testare si C.V. personal inregistrat la Oficiul Fortei de Munca Judetean.

d) Clientii

S.C.ELADOIL BACAU S.A. este un producator cunoscut in realizarea uleiurilor minerale, a octoatilor, naftenatilor si a li-chidelor defectoscopice si principalii clienti sunt :

SIDEX GALATI

INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII

CORD BUZAU

BETA BUZAU

GRUP ROMET S.A. BUZAU

VULCAN BUCURESTI

UNIO SATU-MARE

ASTRA VAGOANE-ARAD

RULMENTUL BRASOV

RULMENTUL ALEXANDRIA (KOYO ALEXANDRIA)

24 IANUARIE PLOIESTI

e) Concurenta

Concurenta, ca fenomen specific al economiei de piata, repre-zinta pentru cele mai multe segmente ale economiei, un vector pri-mordial al activitatii.

Nefacand parte dintr-un holding cu acelasi obiect de activitate, S.C.ELADOIL BACAU S.A. se confrunta cu fenomenul con-curentei.

La nivel national exista doua mari holdinguri :TIMKEN si HENKEL care importa aceleasi produse chimice, dar fara sa plateasca taxe vamale.

Pe langa acestea au aparut o serie de societati mici cu care se confrunta ELADOIL, care realizeaza aceleasi produse fara a avea autorizatie si neplatind taxe la stat, le vand la preturi mai mici.

Prin urmare principalul obiectiv al societatii ELADOIL este sa realizeze produse chimice la o calitate inalta si sa practice pre-turi competitive.

g)      Organismele publice

Intr-un stat de drept, cu o economie de piata in tranzitie, desfa-surarea activitatii economice se realizeaza sub jurisdictia legislatiei statului cat si dupa propriile documente de uz intern.

Asa cum orice agent economic isi desfasoara activitatea pe baza de contracte, cu respectarea legislatiei statului roman, si ELADOIL are o retea vasta de relatii (interne-externe) cu organismele publice atat la nivel local cat si la nivel central.

In concluzie, mediul ambiant determina o multitudine de efecte din care pot fi enumerate :

adptarea unor structuri organizatorice flexibile, adecvate complextatii si amplitudinii schimbarilor;

multiplicarea punctelor de contact intre intreprinde-re si mediul exterior pentru sesizarea obiectiva si corecta a schimbarilor;

diferentierea rolului de definire a atributiilor in cadrul activitatilor intreprinderii in functie de gra-dul de afectare a acestora la schimbarile mediului ;

cresterea importantei activitatilor de prognoza.

2.3.Obiectivele economice ale intreprinderii in conditiile pietei concurentiale.Prezentarea relatiei intreprindere-piata.

Principala componenta a mediului in care o firma apare in calitate de ofertant si consumator este piata.

Ea mijloceste legaturile multiple ale intreprinderii cu mediul sau si este un sistem de coordonare si cooperare care are la baza schimbul si contractul.

In relatia complexa intreprindere-mediu, in general, reslectiv intreprindere-piata in particular, ELADOIL tine seama de mai multe aspecte cu ajutorul carora se mentine pe piata in conditii concurentiale.

Pentru fundamentarea deciziilor privind activitatile de aprovi-zionare, productie, cauta informatii referitoare la piata, la consu-matorii actuali si potentiali, la structura si caracteristicile canalelor de distributie pentru produse la intreprinderi concurente la nivelul preturilor practicate de concurenta.

S.C. ELADOIL BACAU S.A. incearca sa-si orienteze activitatea actre obiective prioritare :

satisfacerea in conditii optime a nevoilor consumatori-lor prin produsele realizate si oferite acestora;

cresterea rentabilitatii si eficientei economice pe baza cresterii volumului vanzarilor si a profitului pe unitatea de produs.

Realizarea acestor obiective este conditionata de :

cresterea, sporirea adaptabilitatilor si flexibilitatii in raport cu mediul;

promovarea unui management anticipativ;

prevederea si cunoasterea permanenta a modificarilor pietei;

stabilirea strategiilor optime de actiune.

Prin studiul pietei, conducerea si managementul ELADOIL afla ce sortimente de marfuri sunt cerute pe piata, care sunt preturile fixate pentru produsele respective si ce venituri se obtin prin vanzarea produselor pe piata pentru a-si realiza obiectivele si anume cresterea solvabilitatii, a cifrei de afaceri, a profitului, men-tinerea pe piata si cucerirea de noi piete.

Pentru a avea o clientela cat mai numeroasa, ELADOIL tri-mite mostre gratuite la diferite firme de profil cu care aceasta colaboreaza sau nu, pentru a-si vinde produsele cat mai bine :

INOX Targoviste, NEPTUN Campina, TURNATORIA Campina, Tevi Republica KOYO Alexandria, Grup ROMET Buzau etc.

Unele dintre aceste societati au definitivat testarea, devenind beneficiarii ELADOIL, altii continuand testarile.

ELADOIL nu accepta contravaloarea produselor numai in bani, ci primeste in schimb si alte produse sau materii prime de care are nevoie de la firma cumparatoare.Un exemplu este benefi-ciarul S.C.INDUSTRIA SARMEI S.A. Campia Turzii care in schimbul achizitionarii produsului  LUBRICORD  SUPER  rea-lizat de ELADOIL, dadea in schimb produsul  SARMA  de care ELADOIL avea nevoie, dar incepand cu anul 2001 a inlocuit produsul  LUBRICORD SUPER  cu un produs din import (produs de firma HENKEL).

ELADOIL, incercand sa nu-si piarda unul dintre cei mai im-portanti beneficiari (S.C.Industria Sarmei S.A. Campia Turzii), a oferit un produs nou.

Un nou posibil beneficiar este SIDEX Galati careia ELADOIL i-a pus la dispozitie raportul de testare intocmit de specialistii de la ULP-LBR-SIDEX si dupa ce va fi analizat de factorii de deci-zie, va urma stabilirea unei intalniri intre ELADOIL si SIDEX Galati si astfel ELADOIL va mai castiga un beneficiar.

Relatia intreprindere-piata fortei de munca

In ceea ce priveste piata fortei de munca, activitatea salariatilor din S.C.ELADOIL BACAU S.A se desfesoara pe baza de contract de munca colectiv sau individual, unde sunt stabilite dreptu-rile si obligatiile partilor prin negociere in cadrul raporturilor de munca dintre societate si salariati in vederea realizarii obiectului de activitate prevazut in statut.Contractul colectiv de munca la nivel de societate se incheie pe durata unui an, cu posibilitati de prelungire conform legii.

Prevederile contractului de munca la nivelul societatii se aplica in mod egal tuturor societatilor, departajarea lor fiind facuta numai dupa criterii strict profesionale si de calificare.

Contractele de munca nu sunt afectate de transferul de pro-prietate.Salariile, contributiile la fondul de pensii, de asigurari sociale si pentru plata ajutorului de somaj sunt platite la zi.

Structura personalului releva o preponderenta a persoanelor cu studii medii, cu vechime si experienta.De asemenea, unitatea preia si tineri absolventi ai liceului de chimie in vederea orientarii si specializarii lor in domeniul produ-selor chimice, tratandu-i ca pe potentiali angajati ai acesteia.Se ti-ne cont de stimularea tineretului, promovarea pe functii cu raspundere ridicata, cresterea gradului de calificare a personalu-lui, asigurarea echilibrului intre muncitori si TESA.

Relatia intreprindere-piata de aprovizionare

Pe piata de aprovizionare cu materie prima au aparut in ultimii ani societati private care duc la formarea fenomenului de concu-renta intre acestea si S.C.ELADOIL BACAU S.A., astfel societatea a pierdut cateva puncte importante de aprovizionare.

Nefacand parte dintr-un holding cu acelasi obiect de activitate, ELADOIL se confrunta cu fenomenul concurentei.

La nivel national exista doua mari holdinguri :TIMKEN si HENKELcare se aprovizioneaza cu aceleasi produse chimice si care prin modalitati mai mult sau mai putin corecte au reusit sa castige zone importante.

Cunoasterea permanenta a situatiei pietei de aprovizionare cu materie prima este deosebit de importanta, avand in vedere ca pierderea ei duce la pierderea obiectului de activitate.In aceste conditii se cauta permanent solutii pentru pastrarea furnizorilor actuali si atragerea altor furnizori.Pentru aceasta :se realizeaza o evidenta stricta a platilor, existand pericolul ca neplata la timp sa atraga pierderea furnizorilor si disreditarea societatii ;se urmare-ste satisfacerea cererilor furnizorilor pentru alte produse acordate stimulent ;se incearca o colaborare in domeniile comune pentru rezolvarea pe cat posibil a problemelor care apar ;s-au incheiat contracte de prestari servicii pentru achizori.

Principalii furnizori de materie prima sunt :

Astra-White Spirit Ulei P3

Sin Bucuresti (oleina vegetala)

Bega Chim (ulei sulfatat, A.G.S.30%).

Relatia intreprindere-piata de desfacere

In ceea ce priveste retelele de distributie, unitatea, pentru a avea o clientela cat mai numeroasa trimite mostre gratuite la dife-rite firme de profil.

De asemenea, pentru inlesnirea retelelor de distributie pentru ca unitatea sa detina o piata de desfacere stabila, bormala, s-au incheiat contracte cu obiectul de activitate.

Societatea a incheiat si contracte cu diferite firme particulare de transport care servesc la inlesnirea retelelor de distributie cu produsele chimice realizate de catre unitate, destinate clientilor sai.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICA A INTREPRINDERII S.C. ELADOIL BACAU S.A.

Structura organizatorica, expresia organizarii formale a intre-prinderii se proiecteaza si concepe pe baza unor norme, reguli, principii si documente oficiale.

Structura organizatorica este o componenta ce reflecta  anatomia firmei .

Structura organizatorica se defineste ca fiind ansamblul per-soanelor, subdiviziunilor organizatorice (directii, departamente, sectii, ateliere) si a relatiilor de activitate.

Structura este influentata de:

strategia dezvoltarii firmei

tipul si complexitatea activitatilor

dimensiunea firmei

calitatea resurselor umane utilizate

cadrul juridic

statutul intreprinderii

Structura organizatorica se compune din :

partea functionala (de conducere)

partea operationala (de productie-executie)

Prima parte cuprinde :

cComponente (posturi, functii, compartimente)

rRelatiile organizatorice

oOrdinea componentelor organizatorice (ponderea ierar-hica sau aria de control, nivelul sau treapta ierarhica).

3.1.Prezentarea strucutrii functionale si a posibilitatilor de perfectionare a acesteia

1.Componente

Structura functionala reprezinta ansamblul cadrelor de conducere si compartimentelor tehnice, economice, comerciale, administrative.

Ea mai cuprinde :modul de constituire si grupare a cadrelor de conducere si a compartimentelor, relatiilor dintre ele, necesare desfasurarii corespunzatoare a procesului managerial si a procese-lor de executie.

Postul :reprezinta cea mai simpla subdiviziune organizato-rica, fiind definit prin ansamblul obiectivelor cu atributiile, sarci-nile, competentele si responsabilitatile asociate care revin spre exercitare in mod regulat unei persoane angajate in intreprindere.

Ex :director tehnic si de productie/director economic

Functia :reprezinta ansamblul atributiilor si sarcinilor omogene din punct de vedere al naturii si complexitatii lor, desem-nate in mod regulat si organizat unui angajat al firmei.Functia este formata din totalitatea losturilor care sunt definite prin aceleasi caracteristici principale.

Ex :director

Functiile sunt :

de conducere

de executie

Functiile de conducere sunt caracterizate prin compepente, responsabilitati, atributii, sarcini din domenii mai largi de activi-tate, implicand atributii de coordonare a activitatii unui numar de subordonati.

Atributiile conducerii sunt :

previziunea

organizarea

coordonarea

controlul

antrenarea

evaluarea

Functiile de executie se caracterizeaza prin obiective individu-ale limitate insotite de competente si responsabilitati mai reduse.Au meseria de a transpune in practica deciziile emise de titularul functiei de conducere.

Compartimentul :reprezinta un grup inchegat de persoane reunite sub aceeasi autoritate ierarhica si carora le revin atributii si sarcini cu caracter permanent, bine precizate.

Caracteristicile de baza care definesc compartimentul :

existenta relatiei intre membri grupului, determinate de omogenitatea sau complementaritatea activitatilor exercitate ;

existenta relatiei de dependenta a tuturor membrilor grupului fata de manager ;

caracterul stabil al atributiilor si sarcinilor pe care le are de indeplinit.

Cateva din compartimentele functionale avem ca exemplu :

serviciul de resurse umane

serviciul aprovizionare

biroul administrativ

serviciul financiar-contabilitate

2.Relatiile organizatorice sunt ansamblul legaturilor dintre componentele structurii organizatorice instituite prin reglementari oficiale, reflectand complexitatea raporturilor care se stabilesc intre componentele primare (post, functie) si agregate (comparti-mentele) ale structurii organizatorice.

In functie de continutul lor, relatiile pot fi:

a)      relatii ierarhice

b)      relatii functionale

c)      relatii de stat major

d)      relatii de control

e)      relatii de cooperare

f)        relatii de reprezentare

a)Relatii ierarhice :sunt legaturi de autoritate si se stabilesc intre manageri si executanti, intre sefi si subordonati si se concreti-zeaza in dispozitii transmise in sens descendent si rapoarte cu sens de circulatie ascendent.

Ex :director general si director economic

b)Relatii functionale :servesc la transmiterea reglementari-lor, a indrumarilor, a sugestiilor privind modul de actiune intr-un anumit domeniu de activitate.Se stabilesc intre persoane care exer-cita o autoritate functionala si precizeaza cum trebuie sa actioneze.

Ex :maistru sectia productie si maistru atelier mecano-energetic.

c)Relatii de stat major :se stabilesc intre persoane din com-partimentul de stat major si celelalte persoane incadrate in orice alt compartiment al intreprinderii.

Ex :compartimentul de management si celelalte comparti-mente, orice alt compartiment.

d)Relatii de control :se stabilesc intre compartimente speci-alizate in efectuarea controlului.

Ex :serviciul financiar-contabil efectueaza controale la serviciul de vanzari, fundamentari preturi.

e)Relatii de cooperare :se realizeaza intre persoanele care detin functii situate pe aceeasi treapta ierarhica, dar in comparti-mente diferite in scopul realizarii in comun a unor actiuni comple-xe.

Ex:director tehnic si director economic

f)Relatii de reprezentare:se stabilesc intre managerii de ni-vel superior ai intreprinderii si reprezentantii unor organizatii profesionale, sindicale, din interiorul intreprinderii sau persoane fizice si juridice din afara acesteia.

Ex :directorul general reprezinta societatea in relatiile contractuale.

3.Ordinea componentelor organizatorice

Ponderea ierarhica sau aria de control:reprezinta numarul de persoane care pot fi coordonate nemijlocit in mod eficient de un manager.

Aria de control este mai mica in cazul lucrarilor de concepte (cercetare, proiectare, analize) si poate fi mai mare in cazul lucra-rilor de rutina.

Aria de control depinde de :

gradul de independenta al sarcinilor ce revine executato-rilor ;

dispersia teritoriala a locurilor de munca in care actio-neaza subordonatii;

capacitatea organizatorica si nivelul de pregatire al managerilor si subordonatilor.

De exemplu, ponderea ierarhica la nivelul directorului general, potrivit organigramei este:2.

Nivelul sau treapta ierarhica :reprezinta ansamblul subdivi-ziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale pe aceeasi distan-ta fata de managementul de varf.

Factorii care influenteaza numarul de nivele ierarhice sunt :

dimensiunea firmei

diversitatea activitatilor si atributiilor

complexitatea productiei

competenta managerilor

De exemplu, potrivit organigramei, directorul economic se afla pe nivelul 4, serviciul resurse umane la nivelul 5 si asa mai departe.

Conducerea firmei poate fi perfectionata prin documentare, antrenare, schimburi de experienta si alte sedinte organizatorice intre manageri.

3.2.Prezentarea structurii operationale si a posibilitati-lor de perfectionare a acesteia

Structura operationala este formata din ansamblul persoane-lor, compartimentelor si relatiilor organizatorice constituite in vederea realizarii directe a obiectivului de activitate al intreprinde-rii.

La nivelul structurii de productie se pot identifica urmatoarele verigi structurale :

uzine

fabrici

exploatari sau alte unitati similare fara persoana juridica (sectii, ateliere, laboratoare, locuri de munca).

Sectiile pot fi :

de baza

auxiliare

de servire

Sectiile de baza sunt sectiile in care se desfesoara procese de productie specifice in urma carora rezulta produsele ce reprezinta obiectul de activitate al firmei.

Sectiile auxiliare sunt sectiile in care se executa procese de productie auxiliare produselor de baza.

Sectiile de servire sunt formate in principal din depozitele si magazinele intreprinderii.

Atelierul de productie este o unitate de productie ce reuneste mai multe locuri de munca la care se executa aceeasi operatie tehnologica sau se efectueaza toate operatiile necesare obtinerii unui produs sau a unei componente sau piese a produsului.

Locul de munca este veriga primara a structurii de productie si reprezinta o anumita suprafata de productie inzestrata cu mijloacele de munca organizata pentru realizarea unei operatii sau lucrari de catre un muncitor sau un grup de muncitori.

In ceea ce priveste compartimentele de productie avem :

atelierul mecano-energetic

laborator analize fizico-chimice, etc.

In ceea ce priveste posibilitatile de perfectionare ale structurii operationale, ea poate fi imbunatatita prin investitii in aparatura de productie, achizitionarea unor tehnologii moderne care sa ofere o productivitate mai mare si selectionarea unei forte de munca competente si calificate, toate acestea ducand la o activitate pros-pera, oferind satisfactie atat producatorului cat si consumatorului, utilizatorului bunurilor produse.

3.3.Documente de formalizare a structurii organizatorice

Aceste documente de formalizare sunt :

Regulamentul de organizare si functionare (ROF)

Fisa postului

Organigrama

ROF poate fi structurat pe cinci parti :

a) organizarea firmei :

actul normativ de infiintare

obiectul de activitate

statutul juridic

b) prezentarea structurii organizatorice

2.1. atributiile firmei

In realizarea obiectului sau de activitate, S.C.ELADOIL BACAU S.A. exercita o serie de atributii in cadrul principalelor domenii de activitate:

in domeniul elaborarii si fundamentarii programului

in executarea programului

in domeniul cercetarii si dezvoltarii

in investitii si constructii

in organizarea conducerii, productuei si a muncii

aprovizionare tehnico-materiala

desfacere

financiar-contabile

activitatii de personale

2.2. atributii detaliate in structura organizatorica

Prezentarea conducerii firmei, atributiile AGA, CA, conducerea executiva a firmei cu detaliere pe compartimente si responsabilitatile pentru functiile de director general si director executiv.

Atributiile si diagrama de relatii pentru fiecare compartiment functional si de productie.

Dispozitii generale.

S.C.ELADOIL BACAU S.A. este o societate pe actiuni cu capital privat, fiind persoana juridica romana isi desfasoara activi-tatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare si este inma-triculata in Registrul Comertului sub nr.J29/1758 din 13.07.1994. vol.42 si are codul de inregistrare fiscala R5940130 din 20.07.1994.

Conform notelor de predare si a registrului de vanzari, obiectul de activitate al intreprinderii este in prezent fabricarea de nafte-nati/octoati metalici, auxiliari de metalurgie si lichide defectoscopi-ce.

Structura orzanizatorica a S.C.ELADOIL BACAU S.A. este organizata in conformitate cu organigrama aprobata de catre CA in 4.08.1994.

Potrivit organigramei sunt prevazute urmatoarele comparti-mente :

Compartimente functionale :

serviciul resurse umane

serviciul vanzari, preturi

serviciul tehnic

serviciul aprovizionare

biroul administrativ

serviciul financiar-contabilitate

gestiune si financiar-contabilitate

serviciul calitatii

Compartimente de productie :

atelier mecano-energetic si investitii

laborator analize fizico-chimice

sectie produse chimice

depozite

sectii desfacere produse finite si aprovizionare

Potrivit Legii 31/1990 si a statutului de infiintare, conducerea S.C.ELADOIL BACAU S.A. se exercita prin :

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)

Consiliul de Administratie (CA)

Comitetul de Directie

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

A. Organul de conducere a S.C.ELADOIL BACAU S.A. este Adunarea Generala a Actionarilor.

B. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare

C. Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar.

In afara de dezbaterea problemelor inscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala este obligata :

Sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor si sa fixeze dividendul ;

Sa aleaga pe administratori si cenzori ;

Sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor ;

Sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor ;

Sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator ;

Sa stabileasca angajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multora din unitatile societatii.

D. Pentru validarea deliberarilor adunarii ordinarii se procedeaza conform articolului din Contractul de Societate.

E. Adunarea extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru a se lua o hotarare pentru :

Marirea capitalului

Schimbarea obiectului de activitate al societatii

Schimbarea formei juridice a societatii

Mutarea sediului societatii

Fuziunea cu alte societati

Reducerea capitalului social sau reintregirea sau prin emisiune de noi actiuni

Dizolvarea anticipata a societatii

Emisiunea de obligatiuni

Oricare alta modificare a Contractului de Societate ori a Statutului, sau oricare hotarare pentru care este necesara aprobarea Adunarii Extraordinare.

F. Pentru validarea deliberarii Adunarii Extraordinare sunt necesare:

La prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin din capitalul social (art.76 din Legea 31/1990);

La convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/3 din capitalul social.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

A. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus dintr-un presedinte, un vicepresedinte si cinci membri desemnati de Adunarea Generala cu majoritate de voturi pe o perioada de trei ani.

B. Pentru a lua decizii valabile este necesara prezenta a cel putin cinci membri ai Consiliului de Administratie din care cel putin cate doi sa reprezinte societatile comerciale :  LEHLIU S.A.  si  PETROMED  SRL .

Deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.In acest caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.

C. Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin odata pe luna, la sediul societatii.

D. Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe perioade limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

E. Orice membru al Consiliului de Administratie poate da imputerniciri altor membri sa-l reprezinte, dar numai pentru probleme determinate si pentru fiecare sedinta in parte.

F. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata atat de presedintele Consiliului de Administratie cat si de catre vicepresedintele desemnat.

G. Cei ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de taeti.

H. Membri Consiliului de Administratie vor actiona impreuna sau independent conform imputernicirilor date de Adunarea Generala.

I. Membri Consiliului de Administratie sunt raspunzatori individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la statut si pentru greseli in administrarea societatii in astfel de situatii ce pot fi revocati prin decizia Adunarii Generale, chiar inainte de incheierea mandatului.

J. Atributiunile si imputernicirile Consiliului de Administratie sunt :

j.1.) ia toate masurile necesare pentru buna functionare si desfasurare a procesului de productie in deplina siguranta cu respectarea tehnologiilor, a tuturor normelor de exploatare.

j.2.) aproba introducerea de noi produse in fabricatie

j.3.) asigura baza materiala si desfacerea productiei

j.4.) aproba si actualizeaza preturile de desfacere

j.5.) desemneaza bancile la care se vor deschide conturi si persoanele imputernicite sa semneze documentele privitoare la aceste conturi.

j.6.) elaboreaza si aproba regulamentul intern al societatii prin care se stabilesc indatoririle si raspunderile personalului pe compartimente si meserii.

j.7.) angajeaza si concediaza personalul societatii

j.8.) aproba modalitatile de asigurare a bunurilor societatii

j.9.) prezinta Adunarii Generale raportul privind activitatea economico-financiara.

K. Administratorii raspund solidar fata de societate pentru :

Realitatea varsamintelor efectuate de asociati

Existenta reala a dividendelor platite

Existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere

Exacta indeplinire a hotararilor Adunarilor Generale

Stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, Contractul de Societate si Statutul le impune.

L. Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie pentru administratia sa in conformitate cu legea.

CENZORII

A. Societatea va avea trei cenzori si trei supleanti.

B. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.

C. Cenzorii trebuie sa-si execute personal mandatul lor.

D. Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.

E. Cenzorii sunt obligati sa depuna in conformitate cu legea, a treia parte din garantia ceruta pentru administratori.

F. Cenzorii trebuie sa fie actionari cu exceptia cenzorilor-contabili.

G. Cenzorii sunt resemnati cu o indemnizatie fixa stabilita de Adunarea Generala care i-a numit.

H. Cenzorii isi desfasoara activitatea in stricta concordanta cu Legea 31/1990 si alte dispozitii legale referitoare la activitatea lor.

COMITETUL DE DIRECTIE

Consiliul de Administratie poate delega o parte din puterile sale unui Comitet de Directie compus din 5 membri alesi dintre membri Consiliului de Administratie.

Presedintele Consiliului de Administratie este si Director General in care calitate conduce si Comitetul de Directie.

Decizia Consiliului de Administratie privind suma necesara remunerarii Comitetului de Directie trebuie sa fie ratificata de Adunarea Generala.

Deciziile Comitetului de Directie se iau cu majoritatea simpla a votului membrilor sai.

In caz de egalitate de voturi se aplica prevederea art.9.2 litera b) din statutul societatii.

Comitetul de Directie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe saptamana.Executarea operatiunilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi, functionari ai societatii.

CONDUCEREA CURENTA A UNITATII

Potrivit Legii 31/1990 si 66/1993 si a statutului societatii, conducerea curenta a unitatii se exercita prin Directorul General.

DIRECTORUL GENERAL, ca persoana juridica, asigura conducerea curenta a societatii prin Directorul Tehnic si de Productie si Directorul Economic si compartimentele functionale.

Directorul general coordoneaza activitatea Directorului Tehnic si de Productie si a Directorului Economic.De asemenea, coordoneaza activitatea urmatoarelor compartimente functionale :

Serviciul resurse umane

Serviciul vanzari, fundamentari preturi

Serviciul tehnic

Serviciul aprovizionare

Biroul administrativ

Serviciul financiar-contabilitate

Gestiune si financiar intern

Serviciul calitatii.

Principalele atributii ale Directorului General sunt :

Se preocupa de asigurarea cu comenzi a societatii

Analizeaza activitatea de prognoza, prospectare si dezvoltare in perspectiva a societatii

Analizeaza stadiile cererii si ofertei pe piata interna si externa la produsele ce intereseaza societatea ;stabileste conditiile de ofertare si ia hotarari privind reclame, publicitatea, livrarea si cumpararea.

Aproba programele de asigurare si pregatire a fortei de munca, programele sociale si educative

Aproba angajarea si concedierea personalului si stabileste drepturile si obligatiile acestuia

Asigura inscrierea activitatii si coordonatele rentabilitatii si eficientei ridicate

Aproba contractele de livrari si servicii

Analizeaza si ia hotarari impreuna cu Directorul Tehnic se de Productie asupra problemelor privind activitatea societatii

Raspunde de nivelul preturilor stabilite cu beneficiarii

Defineste si declara in scris obiectivele generale ale S.C.ELADOIL S.A. in domeniul calitatii

Conduce intreaga activitate de proiectare, implementare si mentinere a sistemului calitatii.

DIRECTORUL TEHNIC SI DE PRODUCTIE, conduce la nivelul societatii activitatile de conceptie (proiectare, constructii, cercetare), activitati de programare, urmarire si realizare a productiei, asigura aprovizionarea continua cu materiale, transportul si coordoneaza activitatea administrativa.

Principalele atributii ale Directorului Tehnic si de Productie :

In domeniul tehnic :

Avizeaza documentatia tehnica conform procedurilor

Propune teme si aproba studiile tehnico-economice elaborate pentru dezvoltarea si modernizarea sectiilor de productie, introducerea in fabricatie a proceselor tehnologice sia utilajelor moderne in scopul cresterii productivitatii muncii, reducerii efortului fizic si cresterii beneficiilor

Se ocupa de imbunatatirea calitatii produselor

In domeniul productiei :

Organizeaza indeplinirea ritmica a programelor de productie

Avizeaza planificarea fabricatiei

Asigura crearea conditiilor pentru realizarea nivelului calitativ al productiei

Organizeaza activitati de depozitare

Avizeaza planul de reparatie

In domeniul aprovizionarii :

Coordoneaza activitatea de elaborare a planului de aprovizionare cu materii prime, materiale, piese schimb, combustibil

Organizeaza, indruma si urmareste incheierea contractelor cu furnizorii

Urmareste reducerea permanenta a cheltuielilor de aprovizionare.

DIRECTORUL ECONOMIC asigura pastrarea integritatii avutului societatii, gospodarirea fondurilor materiale si banesti ale societatii.

Principalele atributii ale Directorului Economic sunt:

In domeniul financiar:

Asigura elaborarea indicatorilor financiari in stransa corelare cu programul de productie

Coordoneaza intocmirea calculului privind productia marfa vanduta si incasata, veniturile, rentabilitatea, impozitele, repartizarea profitului.

Asigura executia operatiilor legate de marirea si micsorarea capitalului social

Analizeaza colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, respectiv comenzi

Coordoneaza realizarea calculului costurilor de productie pe comenzi si a calculului productiei in curs de dezvoltare

Asigura intocmirea bugetelor pe venituri si cheltuieli.

In domeniul costurilor :

Urmareste si analizeaza evolutia preturilor

Asigura intocmirea situatiei postcalculului pe comenzi

Urmareste stabilirea pe baza de postcalcul a cheltuielilor de productie

Organizeaza activitati de evidenta, calcul si plata a salariilor si a altor drepturi banesti cuvenite personalului

Asigura calcularea avansului chenzinal

Organizeaza si urmareste elaborarea proiectelor de calcul in sistem informational

Coordoneaza si urmareste prelucrarea documentatiei pentru lucrari programate pe calculator

Elaboreaza grafice de lucru prin esalonarea lucrarilor in timp si tine evidenta lucrarilor executate.

In domeniul administrativ :

Controlraza organizarea pazei in incinta societatii si a ofertelor de serviciu

Urmareste buna functionare a activitatilor de secretariat si administratia din cadrul societatii.

In domeniul asigurarii calitatii:

Seful compartimentului se ocupa cu selectarea membrilor echipei de auditori interni.

Este un compartiment direct subordonat Directorului General.

Intocmeste planurile calitatii

Avizeaza si tine evidenta procedurilor elaborate intr-un registru unic

Elaboreaza si actualizeaza documente specifice :manualul de asigurare a calitatii, lista subfurnizorilor aprobati

Verifica rezolvarea in termenul precis a actiunilor corective preventive dispuse

Prezinta rapoarte privind calitatea pentru analiza si decizie conducerii ELADOIL

Tine legatura cu organismele de certificare a calitatii.

In domeniul organizarii productiei si a muncii :

Intocmeste structura organizatorica a societatii

Elaboreaza ROF-ul

Intocmeste fisele de post ale tuturor sefilor de compartimente, sectii si ateliere

Indruma din punct de vedere metodologic la intocmirea fiselor de post pentru TESA.

SERVICIUL VANZARI, FUNDAMENTARI PRETURI este un compartiment functional in subordinea Directorului General.

Atributii :

Asigura intocmirea programelor de productie pe an, semestru, trimestru, luni, la nivel de unitate, sectie, ateliere

Raspunde de programarea fondului de salarii

Asigura corelarea fortei de munca cu programul de productie

Nominalizeaza executia produselor noi

Intocmeste analize asupra necesarului fortei de munca

Urmareste realizarea ritmica si integrala a prodctiei.

In domeniul desfacerii:

Analizeaza permanent preturile de cumparare, de desfacere si tarifele determinate de raportul dintre cerere si oferta

Analizeaza evolutia preturilor

Participa la prospectarea pietei interne

Face propuneri privind imbunatatirea unor produse si asimilarea de produse noi

Intocmeste cataloage, albume si prospecte cuprinzand caracteristicile calitative si domeniile de utilizare a produselor pe care le realizeaza unitatea

Participa la tratative cu clientii si asigura delegati pentru sustinerea ofertelor si incheierea de contracte

Asigura expedierea produselor unitatii

Incheie cu beneficiarii contracte economice si urmareste realizarea lor in termen.

BIROUL RESURSE UMANE este un compartiment functional subordonat Directorului General.

Atributiile biroului de resurse umane in domeniul salarizare, resurse umane si invatamant :

Intocmeste documentele cu privire la personalul care trebuie angajat sau sa i se desfaca contractul de munca in conformitate cu legislatia in vigoare si cu hotararile Consiliului de Administratie

Face insemne in carnetele de munca in conformitate cu legea in vigoare

Intocmeste dosare de pensionare in conformitate cu legea in vigoare

Urmareste pregatirea profesionala a personalului societatii

Organizeaza concursuri de incadrare si promovare a personalului unitatii

Propune spre avizarea C.A. grila de salarizare a personalului unitatii, participa la negocierea salariilor si incheierea contractului colectiv de munca

Stabileste locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca si le propune spre aprobare conducerii unitatii.

SERVICIUL CALITATII este un compartiment functional subordonat Directorului General care prin activitatea sa raspunde de controlul calitatii produselor in toate fazele de fabricatie.

Atributii :

Verifica calitatea materialelor aprovizionate conform certificatelor de calitate in proportia stabilita de STAS sau prin alte prescriptii tehnice

Verifica modul de sortare si depozitare a materialelor, materiilor prime si produselor finite in magazii si depozite

Efectueaza la timp controlul calitatii productiei in toate fazele de fabricatie precum si la productia finita

La expedierea marfurilor verifica daca datele din Avizul de Export corespund cu marfa incarcata.

SERVICIUL TEHNIC este un compartiment functional, subordonat Directorului Tehnic si de Productie care raspunde de :

Elaborarea proiectelor de executie

Asimilarea de procedee si tehnologii noi pentru modernizare

Ridicarea nivelului tehnic al produselor

Asigura existenta tehnica in timpul fabricatiei

Atributii :

Intocmeste proiecte de executie pentru toate imbunatatirile produselor executate in unitate

Intocmeste studii si cercetari, documente privind produsele asimilate in comparatie cu cele executate pe plan mondial

Elaboreaza documentatii tehnico-economice pentru produsele proiectate

Face propuneri pentru modificarea sau revizuirea standardelor

Elaboreaza norme interne, instructiuni :-de lucru

-de exploatare

-de intretinere

Asigura instructiuni de lucru in conformitate cu normele necesare fabricarii produselor finite

Rezolva cereri de inlocuire de materiale cu alte calitati corelate cu posibilitatile de aprovizionare

Participa la omologari de toate tilurile

Actualizeaza anual documentatia tehnica de produse chimice.

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL este un compartiment functional subordonat Directorului Economic, care urmareste pastrarea integritatii avutului firmei, gospodarirea fondurilor materiale si banesti.

Atributii :

Intocmirea si inregistrarea cronologica a tuturor documente-lor justificative pentru orice operatiecare afecteaza patrimoniul

Intocmeste bilantul contabil

Intocmeste bilantul fiscal

Organizeaza si executa inventarierea patrimoniului

Furnizarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului

Analiza activitatii economice.

Serviciul financiar-contabil isi desfasoara activitatea in domeniile :

a)      contabilitate financiara

b)      contabilitate de gestiune

c)      pret de cost.

Atributii :

a) - elaboreaza indicatorii financiari in stransa corelare cu progra-mul de productie

- intocmeste calculul privind productia marfa vanduta si incasa-ta, veniturile, rentabilitatea, impozitele, repartizarea profitului, alti indicatori

_ executa operatii legate de marirea si micsorarea capitalului social

- analizeaza activitatea economico-financiara pe baza de bilant

- verifica lunar concordanta dintre stocurile din balanta de materiale cu stocurile din fisa de magazie si concordanta dintre evidenta analitica si balanta sintetica.

b) -asigura realizarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii si comenzi

- intocmeste calculul de decontare al productiei, al costurilor pe comenzi si al produselor in curs de executie

- asigura stabilirea rezultatelor si a rentabilitatii produselor, lu-crarilor si serviciilor executate

- intocmeste bugetele de venituri si cheltuieli pe feluri de activitate

c) -urmareste si analizeaza evolutia preturilor, tarifelor si a consu-murilor

- planifica coturi de productie industriala si cheltuieli materiale

- intocmeste situatia postcalculului pe comenzi

- urmareste stabilirea pe beza de postcalcul in situatia in care nu pot fi determinate cu anticipatie costuri de productie

- analizeaza situatia rezultatelor economice din punct de vedere al pretului, rentabilitati, propunand masuri pentru crestera influentelor favorabile si eliminarea influentelor nefavorabile in realizarea pretului de cost.

SERVICIUL APROVIZIONARE : este un compartiment functional subordonat Directorului General, care asigura aprovizi-onarea cu materii prime, materiale, combustibili, masini, utilaje, piese de schimb si ambalaje, depozitarea, conservarea si transpor-tul materialelor.

Atributiile in domeniul aprovizionare-depozite :

intocmeste programul de aprovizionare pe baza planului de productie si a normelor de consum

analizeaza si coreleaza necesarul de aprovizionat cu programul de productie si cu resursele financiare

mentine legatura cu subfurnizorii pentru actiuni corective

raspunde de realizarea bazei tehnico-materiale in cadrul con-tractelor incheiate

asigura eliberarea din depozit a materiilor si materialelor conform necesarului stabilit

raspunde de depozitarea materialelor si materiilor prime, asi-gurand distributia acestora

tine evidenta operativa a materiilor prime si a materialelor la nivelul gestiunilor pe fisa de gestiune

primeste si receptioneaza marfa conform documentelor

completeaza Avizul de Export al ambalajelor la furnizor

tine evidenta pe fise a bonurilor de materiale eliberate.

BIROUL ADMINISTRATIV: este un compartiment functional subordonat Directorului Economic, care asigura utilitati in domeniile:

administratie-intretinere imobile

secretariat

paza generala

prevenire si stingere a incendiilor

protocol

evidenta militara si documente secrete.

Atributii :

intocmeste propuneri pentru programul de reparatii imobile si instalatii aferente si participa la efectuarea reparatiilor

raspunde de executarea lucrarilor de intretinere, utilizarea rationala si evidenta imobilelor

realizeaza in colaborare cu Serviciul Financiar-Contabil inventarierea, casarea, declansarea sau transferarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar

stabileste necesarul de fonduri pentru:

-cheltuieli administrative si gospodaresti

-materiale, piese schimb, birotica, utilaj calcul

-distributii antidot

-activitatea centralei telefonice

-protocol

stabileste sarcinile privind ciculatia corespondentei in regim intern siextern

organizeaza si conduce activitatea P.S.I. si paza generala a unitatii cu respectarea normelor proprii si a legislatiei in vigoare.

COMPARTIMENTELE DE PRODUCTIE: sunt constituite ca sectii, ateliere si sunt subordonate Directorului Tehnic si de Productie pe principiul gospodaririi interne si executa activitati care fac obiectul de activitate al societatii.

Sectiile si atelierele de baza sunt :

sectia octoati si naftenati

sectia lichide defectoscopice

sectia de racire

atelierul de azotati

atelierul lichide protectie.

Activitatea auxiliara se desfasoara in cadrul atelierului Mecano-Energetic si laboratorul de analize fizico-chimice.

Activitatea de conducere a sectiilor se realizeaza de catre seful sectiei si maistrii si sefii de echipe.

Seful de echipa :

se ocupa cu planificarea, programarea, executia si urmarirea productiei

se ocupa cu administrarea gospodareasca a sectiei coordonate

se ocupa de personal

Maistrul :

este organizatorul si conducatorul nemijlocit al formatiei de lucru incredintate si raspunde de intreaga activitate de productie si realizarea programului de fabricatie

participa direct alaturi de salariatii ce sunt in coordonarea lui la procesul de productie si este subordonat sefului de sectie

Seful de echipa :

este coordonatorul unui colectiv de munca (echipa) din cadrul unei formatii conduse de maistru.Echipele se constituie din salariati cu aceeasi profesori sau diferite.

Este in subordinea maistrului si raspunde de activitatile echipei, avand atributii si sarcini privitoare la realizarea programului de lucru incredintat.

ATELIERUL MECANO-ENERGETIC : este un compartiment de productie subordonat Directorului Tehnic si de Productie care asigura organizarea si desfasurarea activitatii de intretinere si reparatie, utilitati (energie electrica, gaze, abur, aer comprimat, apa) in scopul functionarii continue, sigure si eficiente a masinilor, utilajelor si instalatiilor din unitate :

Raspunde de :

Mentinerea in functiune la parametri tehnici proiectati a utilajelor si instalatiilor tehnice

Efectuarea reparatiilor conform planurilor

Intretinerea instalatiilor energetice

Stabileste necesarul anual pentru lucrarile de intretinere si reparatii

Stabileste piesele de schimb ce pot fi reconditionate

Raspunde de elaborarea documentatiei tehnice in domeniu.

Elaboreaza teme de proiectare pentru investitii

Urmareste avizarea, aprobarea, finantarea si realizarea investitiilor

Participa la efectuarea lucrarilor de receptie.

A cincea parte se refera la dispozitii generale :prezentul ROF trebuie cunoscut si respectat de toti salariatii fiind distribuit la intreaga structura functionala.

Un exemplu de fisa a postului

S.C.ELADOIL BACAU S.A.

DIRECTOR : . . . . . .     APROBAT,

FISA POSTULUI

1.Denumirea postului

2.Obiectivele postului

3.Compartimentul din care face parte

4.Tipuri de relatii :

4.1.Relatii ierarhice

4.2.Relatii functionale

4.3.Relatii de stat major

4.4.Relatii de reprezentare

5.Atributii :

5.1.Atributii de previziune si planificare

5.2.Atributii de organizare

5.3.Atributii de coordonare

5.4.Atributii de control

5.5.Atributii de executie

6.Compepente :

6.1.Competente de propunere

6.2.Competente de avizare

6.3.Competente de aprobare

7.Responsabilitati

8.Cerinte pentru ocupare a postului

8.1.Studii

8.2.Experienta in domeniu

8.3.Conditii specifice

8.4.Starea sanatatii

Sef birou, serv.atelier, sectie Luat la cunostinta

Nume si prenume    Salariat

Semnatura    Nume si prenume

Data

FISA POST

1.Denumirea postului :Sef Birou Administrativ

2.Obiectivele postului :Coordonarea activitatii compartimentului administrativ cu activitatea intregii societati si conducerea personalului de executie din subordine

3.Compartimentul din care face parte :Biroul Administrativ, aflat in subordinea Directorului Economic

4.Tipuri de relatii :

a) ierarhice :

Este subordonat direct Directorului Economic si Directorului General al societatii

Este inlocuitorul sefului Atelierului Mecano-Energetic in perioada in care acesta nu este in societate si colaboreaza cu coordonatorii celorlalte compartimente din cadrul Atelierului Mecano-Energetic

Are in subordine personalul de executie care isi desfasoara activitatea in cadrul compartimentului, personal ce deserveste toate incintele societatii.

b) functionale :

Cu Directorul General, Directorul Economic

Cu Seful Atelierului Mecano-Energetic

Cu personalul de executie din subordine.

c) de colaborare :

Cu coordonatorii celorlalte compartimente din cadrul Atelierului Mecano-Energetic

Cu toti sefii Birourilor si atelierelor de productie din societate.

d) de reprezentare :

In baza limitei de competenta si a delegatiei acordate de conducere reprezinta societatea in relatiile cu furnizorii de alimente pentru cantina si magazine de furaje pentru animale, cu Directia Sanitara si Directia Veterinara din municipiu si judet.

5.Atributiile postului :

a) cu caracter general :

Organizeaza compartimentul in vederea obtinerii unei eficiente ridicate prin folosirea rationala a intregii capaci-tati de productie si a timpului efectiv de lucru

Organizeaza schimburile si repartizeaza personalul pentru asigurarea asistentei tehnice corespunzatoare pe intreaga perioada de lucru

Urmareste respectarea cu strictete a normelor si legislatiei de protectia muncii specifice colectivului coordonat, instruind personalul din subordine

Asigura implementarea si mentinerea prevederilor, sistemului calitatii in activitatea din colectiv.

b) in activitatea de administratie :

Asigura intretinerea si repararea cladirilor administrative si sociale din societate intervenind ori de cate ori este nevoie la instalatiile electrice si sanitare, la tamplarie, la inlocuit geamuri, etc.

Asigura si mentine curatenia si igienizarea din spatiile comune din societate si din zonele cailor de acces

Raspunde de buna functionare a xeroxurilor, a faxurilor, a centralei telefonice si intretine retelele telefonice din societate

Coordoneaza activitate de primire, inregistreaza,reparti-zarea si predare a corespondentei, de expediere a acesteia precum si de dactilografierea si multiplicarea documente-lor

Asigura spalarea si repararea echipamentelor de lucru si de protectie

Raspunde de aprovizionarea, pastrarea si distribuirea alimentelor antidot

Arspunde de evidenta, selectionarea, pastrarea si casarea documentelor detinute in arhiva societatii

Organizeaza serviciul de permanenta pe unitate (al ofiteriilor de serviciu)

Satbileste necesarul de materiale si piese de schimb pentru uz gospodaresc si organizeaza si raspunde de colectarea, depozitarea si valorificarea materialelor refolosibile din societate

Organizeaza si raspunde de buna functionare a cabinetului medical

c) in activitatea organizatorica si gospodareasca :

Conduce si coordoneaza activitatea personalului din sub-ordine raspunzand de prezenta si incarcarea corespunza-toare a acestuia precum si de buna desfasurare a activitatii prin asigurarea materiilor prime si a materialelor si echipamentului de protectie necesar

Verifica periodic sau ori de cate ori este cazul gradul de pregatire profesionala si nivelul de documentatie in ceea ce priveste legislatia si normele in vigoasre specifice activitatii din compartimentul sau

Asigura si verifica instruirea intregului personal din sub-ordine privind normele de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor precum si a celor de protectie civila

Implementeaza in colectivul sau Regulamentul de Ordine Interioara, precum si toate dispozitiile de serviciu si deciziile Directoriilor de Departamente din Companie si toate hotararile Consiliului de Administratie

Participa la intocmirea fisei postului pentru cei din subordinea sa.

6.Competente :

6.1.Competente de propunere : face propuneri pentru imbu-natatirea activitatii ce o coordoneaza in toate sferele de activi-tate

6.2.Competente de avizare :avizeaza programele, planurile, procedurile elaborate in domeniul de competenta.Avizeaza documentele ce privesc plata serviciilor din sfera de activitate ;alte documente cu caracter de personal-progrme de lucru zilnice.

6.3.Competente de aprobare : in limita celor acordate de conducerea unitatii.

7.Responsabilitati :

Raspunde de indeplinirea sarcinilor si atributiilor ce-i revin precum si de buna colaborare cu ceilalti membri ai biroului patrimoniu-Investitii

Raspunde direct de buna gospodarire a patrimoniului incredintat si de mentinerea lui in stare de functionare

Raspunde de circulatia, pastrarea si asigurarea actelor si documentelor din societate precum si de pastrarea secretului de serviciu

Are obligatia sa-si perfectioneze continuu pregatirea profesionala si trebuie sa cunoasca la zi toata legislatia in vigoare privind domeniul de activitate.

8.Cerinte pentru ocuparea postului :

8.1.Studii :medii

8.2.Experienta in domeniu :minim 8 ani

8.3.Conditii specifice:nu este cazul

8.4.Starea sanatatii:foarte buna

Am luat la cunostinta si am primit

un exemplar

Nume si prenume : . . . . . .

Data : . . . . .

CAPITOLUL IV

FUNCTIUNILE INTREPRINDERII S.C.ELADOIL BACAU S.A.

4.1.Functiunile componente ale sistemului organizarii procesuale

Functionarea reprezinta ansamblul activitatilor specifice omogene care se desfasoara in cadrul intreprinderii pentru realizarea unui obiectiv partial derivat din obiectivele generale ale firmei.

Activitatea functiunilor cuprinde multimea actiunilor de aceeasi natura a caror realizare necesita cunostinte dintr-un domeniu determinat de specialitate si are ca scop indeplinirea partilor functiei.

Notiunea de functiune este o teorie abstracta folosita pentru coordonarea activitatilor de complexitate si diversitate ale intreprinderii in scopul organizarii acesteia.

Activitatea are un caracter concret masurabil prin rezultatele obtinute si este intalnita in toate firmele romanesti indiferent de domeniul sau de obiectul de activitate.

Functiunile au raspundere diferita in functie de obiective si specificul activitatii firmei.

Functiunile principale ale ELADOIL BACAU sunt :

Functiunea de cercetare-dezvoltare

Functiunea de productie

Functiunea comerciala

Functiunea financiar-contabila

Functiunea de personal

1. Functiunea de cercetare-dezvoltare reprezinta totalitatea actiunilor prin care se elaboreaza, concepe, studiaza si realizeaza cadrul tehnic, tehnologic si organizatoric al firmei.

Functiunea de cercetare-dezvoltare a unitatii cuprinde doua laturi :

a) cercetarea stiintifica, inginerie tehnologica si introducerea progresului tehnic ;

b) investitii, modernizari, retehnologizari, constructii.

a) Cercetarea stiintifica, ingineria tehnologica si introducerea progresului tehnic.

In conjunctura tranzitiei la economia de piata romaneasaca a programarii nivelului tehnic si tehnologic, activitatea de cercetare trebuie sa cuprinda o dezvoltare puternica si rapida in functie de cerintele pietei in domeniul de activitate.

Firma avand capital privat, acorda o atentie deosebita activitatii de cercetare atat pentru detinerea suprematiei pe piata cat si a prestigiului.

Printr-un management adecvat, conducerea firmei a creat un serviciu specializat si abilitat activitatii de cercetare.

La nivelul unitatii, serviciul tehnic elaboreaza studii, documentatii, proiecte si efectueaza cercetari pentru realizarea de produse noi.

Se acorda o atentie deosebita pentru modernizarea produselor existente, dezvoltarea si modernizarea utilajelor, instalatiilor.

Exista subcolective care au ca scop :

Reutilizarea

Extinderea de capacitati de productie

Introducerea de metode si procedee tehnologice

Cresterea gradului de valorificare a materiilor prime si materialelor

Introducerea in fabricatie a unor materiale noi si inlocuirea celor deficitare.

O componenta a cercetarii consta in :

Elaborarea documentatiilor de pregatire a fabricatiei

Elaborarea normelor de consum pentru materii prime si materiale, combustibili, energie

Elaborarea normelor de consum de manopera pe produs.

S-au elaborat programe de cercetare-proiectare si executie privitoare la :

ulei emulsionabil -ROMAMOL UST C

_ROMAMOL PE2-P

Computerizarea activitatii :

Gestiunea materialelor

Salarii

Ante si post calcul (la productie)

Tehnologii si documente contabile

Colectivul tehnic a elaborat studii si s-au facut experimentari privind asimilarea, executia de produse in societate astfel :

Analize materii prime noi

Testare produse finite

Studiu piata

b) Investitii, modernizari, retehnologizari, constructii.

1.Elaboreaza planurile de investitii de finantare si creditare a acestora.

2.Incheie contracte de antrepriza pentru executarea lucrarilor de investitii :

Asigura amplasamente

Finantarea lucrarilor si realizarea acestora conform graficelor

Organizeaza executarea de lucrari in regie proprie.

3.Incheie contracte cu furnizorii pentru livrarea materiilor prime, urmareste respectarea termenului de livrare.

4.Asigura realizarea resurselor proprii destinate finantarii investitiilor.

5.Urmareste realizarea obiectivelor de investitii, raspunde de punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie, aproba receptia investitiilor.

Una din principalele obiective de investitii finalizate este:achizitionarea de utilaje, mijloace de transport, tehnica de climatizare (are conditionat), utilaje frigorifice.

Finantarea investitiilor ELADOIL s-a realizat numai cu fonduri proprii si cu concursul PETROMED SRL.

2. Functiunea de productie cuprinde :

Activitati referitoare la organismele de asamblare a intreprinderii

Organizarea desfasurarii in conditii optime a proceselor de productie, auxiliare, de service si anexe.

Ansamblul de activitati incluse in aceasta functiune sunt :

Activitati de pregatire a productiei

Activitati de lansare a productiei

Executia propriu-zisa

Urmarirea productiei si controlul

Intretinerea si repararea utilajelor, instalatiilor, cladirilor

Activitati de service (nu exista in cadrul ELADOIL)

Activitati anexe si auxiliare.

Activitatea de pregatire a productiei

Asigura organizarea judicioasa si eficienta a activitatii, a productiei :

Efectuarea de studii privind perfectionarea structurii organizatorice

Imbunatatirea sistemului informational

Introducerea metodelor moderne de calcul

Stabilirea de atributii si raspunderi precise pentru domeniul de activitate

Luarea masurilor pentru aplicarea celor mai moderne si eficiente metode de :

organizare

programare

urmarire

optimizarea fluxului de productie

asigurarea organizarii rationale a tuturor locurilor de munca precum si organizarea judicioasa a muncii in schimburi

asigurarea bazei materiale a utilitatilor, documentatiei tehnice si tehnologice, utilajelor, obiectul muncii.

Activitatea de lansare a productiei

Activitatea consta in lansarea comenzilor de lucru pentru operatiile executate la produsele chimice conform tehnologiilor executate :

intocmeste planul cu materiile prime noi pentru produsele chimice, emite bonuri de consum individuale pentru materiale si bonuri pentru manopera

emite dispozitii de lucru pentru produsele noi confectionate prin comanda interna

emite dispozitii de lucru pentru uleiurile reconditionate

evidentierea tuturor operatiilor pe fiecare tip de produs

evidentierea consumurilor manopera si materiale.

Executia propriu-zisa

se asigura realizarea ritmica a procesului de productie in asa fel incat sa fie o corelare cu termenele contractuale

se asigura indeplinirea planului de productie in conditii de eficienta ridicata si profit maxim

se are in vedere incadrarea in consumurile normate de materii si materiale, combustibili, energie si de valorificare superioara a acestora

se urmareste realizarea de produse de calitate superioara

se actioneaza pentru reducerea consumurilor specifice, eliminarea cheltuielilor suplimentare si cresterea rentabilitatii

se are in vedere incadrarea optima in capacitatile de productie, folosirea intensiva a masinilor, utilajelor si instalatiilor, asigurandu-se atingerea parametrilor proiectati la noile capacitati de productie puse in functiune.

Urmarirea produsului si controlul consta in analize la cele trei schimburi pe baza de plan si grafic.

Personalul specializat urmareste pe tot fluxul de productie stadiul indeplinirii planului defalcat zilnic, luand masuri si contribuind la eliminarea neconformitatilor.

Pe baza de grafic, neconformitatile indeplinirii planului de productie defalcat pe zi sunt centralizate si analizate zilnic de factorii competenti responsabili.

In procesul de productie organizarea controlului tehnic de calitate pe fazele procesului de productie cu implicarea raspunderii la fabricatie, livrarea produselor la parametri calitativi prevazuti in prescriptii, instructii, standarde de stat, documentatii tehnice si contractuale, reprezinta o politica de mare cinste a unitatii.

Intreaga activitate de control se desfasoara pe toate fazele procesului de productie numai pe baza de grafice, fise de urmarire, registre, fise de masuratori, cu asumarea responsabilitatilor.

Colectivul de control dispune de documentatie tehnica, utilaj de control (accesorii, scule, dispozitive, verificatoare), avand un profesionism ridicat, fiind autorizat certificat de organisme abilitate in domeniile (I.S.C.I.R.).

Toate produsele executate in unitate sunt in termen de garantie si insotite de documentatia tehnica specifica (certificate, acte de garantie).

Intretinerea si repararea utilajelor

Asigura functionarea folosirii rationale, intretinerea, repararea si modernizarea mijloacelor fixe.

La nivelul unitatii exista o structura organizatorica specializata care planifica, executa si urmareste evidentiind reparatiile (curente, periodice, capitale) ale tuturor utilajelor si instalatiilor.

Fiecare utilaj si instalatie-constructie are fisa individuala, operata la zi cu toate interventiile.

Activitati anexe si auxiliare

activitati sociale :

intretinere paviliob administrativ, gruluri si anexe sociale (birouri, vestiare, dusuri, wc-uri)

cantine :magazin mixt, ferma animale

arhiva

serviciu civil de pompieri

paza si securitate.

3.Functiunea comerciala :este foarte importanta si in acelasi timp strategica pentru dezvoltarea si bunul mers al activitatii intregii firme.

Functiunea comerciala reprezinta elementul vital al functiei productie.

Aceasta functiune include o gama larga de activitati ce le putem structura in trei mari grupe :

activitati de marketing

activitati de aprovizionare tehnico-materiale

activitati de desfacere-livrare a obiectului de activitate.

Activitatea de marketing

La nivelul economiei, in orice unitate, activitatea de marketing realizata cu un management de calitate conduce la :

mentinerea intreprinderii in topul economiei

progresul si diversificarea productiei si a obiectului de activitate

adaptarea intreprinderii la dinamica mediului

elaborarea programelor si planurilor economice de anvergura.

Marketingul implicat si acordat in mediul de piata (locala, centrala, externa) constituie o activitate vitala structurata de la nivelul firma la nivelul economiei nationale.

Putem afirma ca fara un marketing de calitate unitatea si economia nu pot functiona si realiza progres,profit.

Marketingul ELADOIL este un ansamblu de activitati si actiuni ce cuprind :

studierea, prospectarea pietei interne (locala si centrala) si externe pentru stabilirea si cunoasterea necesitatilor consumatorilor din mediul societatii

orientarea asupra sectorului din piata pentru a desface si vinde produsele obiectului de activitate al firmei

cautarea de noi piete de desfacere

asigura innoirea permanenta a ofertei de produse

perfectioneaza activitatea firmelor de distributie si de comercializare

mentine permanent activitatea de crestere a eficientei economice prin promovarea unor tehnici moderne si adaptarea rapida, operativa la cerintela pietii

realizarea de reclama si prezentarea produselor la :targuri, expozitii, simpozioane, mese rotunde etc.

Marketingul are un caracter prospectiv pronuntat asigurand suportul informational adecvat pentru elaborarea prognozelor si planurilor economice ale firmei.

In structura organizatorica a unitatii exista compartimentul Marketing ce exercita urmatoarele functiuni :

activitati realizate sarcinilor societatii

fundamentarea temeinica a programelor la toti indicatorii si pe toate sectiunile cu valorificarea de maxima eficienta a capacitatilor de productie, a resurselor materiale si umane din societate.

intocmeste programe de productie pe an, semestru, trimestru, luna la nivelul unitatii, sectiilor, atelierelor, compartimentelor functionale cu urmarirea corelarii progreamelor de productie si capacitatile de productie aflate in stare de functionare.

Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala cuprinde totalitatea actiunilor referitoare la :

aprovizionarea de materii prime si materiale

repartizarea acestora structurat pe locurile de munca

Aici putem enumera cateva din activitatile specifice :

determinarea normelor de consum si consum specific (in functie de locurile de munca si utilitatile acestora:materii prime, materii de baza, auxiliare, combustibil, energie, gaze, energie electrica, termica).

determinarea nivelurilor diferitelor categorii de stocuri si de resurse materiale.

incheierea contractelor de aprovizionare cu furnizorii

aprovizionarea propriu-zisa:

primirea materialelor si materiilor prime

receptionarea cantitativa si calitativa

depozitarea produselor si conservarea

organizarea si desfasurarea activitatii de aprovizionare si alimentate a locurilor de munca.

In cadrul aprovizionarii-materiale structura organizarorica (Biroul Aprovizionare) printr-un management adecvat, realizeaza :

1) elaborarea si fundamentarea corespunzatoare structurii productiei de:

contracte (incheiate pe diferite perioade de timp si in functie de necesitati)

programul de aprovizionare tehnico-materiala pe un an sau perioada mai lunga si care cuprinde:

necesarul de materii prime si materiale din tara si din import

termenele de livrare cu respectarea normelor si normativelor de consum

2) aprovizioneaza conform documentelor incheiate materii prime, materiale conform obiectului de activitate.

Aprovizionarea se realizeaza cu mijloace auto.In functie de prevederile contractului o parte importanta a necesarului de apro-vizionare este livrata direct de catre furnizori cu transportul asigurat si suportat de acesta.

Politica, in activitatea de aprovizionare, este cea a negocierii di-recte cu furnizorii sau subfurnizorii urmarindu-se pretul cel mai mic.

O componenta de baza a managementului aprovizionarii o constituie activitatea de prospectare, analiza si studierea a pietii si a mediului din care se face aprovizionarea.

Odata aprovizionata, marfurile se receptioneaza la nivelul fiecarei gestiuni careia, ii face obiectul atat cantitativ cat si calitativ pe baza actelor de insotire (factura, aviz de expeditie, dispozitie de livrare, certificat de analiza).Receptia se face de catre o comisie mixta, numita prin decizie de conducerea unitatii si din care face parte :

gestionarul

personal control

personal de aprovizionare

personal de contabilitate

personal din locul de munca unde urmeazaa fi distribuita marfa.

Pentru unele produse care nu au acte de calitate, sau in a caror acte de calitate nu se gaseste o anumita proprietate, aceasta se realizeaza in laboratorul propriu al unitatii.

In cazul neconformitatii, produsul este tinut in custodie sau returnat la furnizor conform contractului si pe cheltuiala acestuia.

Inregistrarea tuturor materiilor prime si materialelor se face in gestiunea unitatii, cu inregistrarea sceptica (NIR, fise de magazie).

Aprovizionarea locurilor de munca se realizeaza astfel:

de catre primitori-distribuitori ai sectiilor, atelierelor compartimentelor de productie

eliberarea produselor din gestiune se realizeaza pe baza bonului de consum emis.

Alimentarea locurilor de munca se face in comformitate cu structura planului de productie si pe baza de grafic in mod ritmic fara a fi intrerupt procesul de fabricatie

Pe locurile de munca materialele sunt depozitate in functie de proprietatile si caracteristicile tipo-dimensionale ale produsului, a magaziei, boxe.

La nivelul unitatii este constituit un spatiu special amenajat pentru depozitare, protectie si conservare.

Unitatea nu lucreaza cu stocuri supranormative, iar cel initial este tot timpul reintregit.

In conditiile tranzitiei la economia de piata, unitatea aprovizio-neaza materiile prime si materiale stricte procesului de fabricatie, iar pentru activitatile auxiliare si anexe aprovizionarea se realizeaza in functie de necesitati.

Activitatea de desfacere-livrare

In economie desfacerea si livrarea produselor constituie o veriga de baza incununata de o chintesenta de activitati pentru a-si vinde produsul.

Functiunea desfacere-livrare conduce nemijlocit la progresul sau falimentul firmei daca nu i se acorda atentia cuvenita.

Functiunea de desfacere cuprinde urmatoarele activitati :

prospectarea pietei prin stabilirea relatiilor contractuale

desfacerea-vanzarea produselor (obiectul de activitate)

incheierea de contracte, comenzi, conventii pentru obiectul sau de activitate

expedierea, livrarea produselor la termene si in conditiile pervazute in contractele economice

solutionarea reclamatiilor-litigiilor cu beneficiarii in termenul de garantie

stabileste conditiile de transport

urmareste exploatarea produsului in activitatea de service conform clauzelor contractuale.

In cadrul unitatii exista un colectiv care exercita atributiile functiunii de desfacere si livrare a obiectului de activitate.

Unitatea lucreaza numai pe contracte economice ferme avand o piata de desfacere foarte vasta atat la nivel local cat si la nivel central.

Datorita profilului de activitate piata de desfacere a ELADOIL o constituie :

industria chimica

lacuri si vopsele

reparatii auto

constructii masini.

4.Functiunea financiar-contabila cuprinde activitatile prin care se asigura obtinerea si utilizarea rationala a mijloacelor financiare necesare desfasurarii activitatii de ansamblu a intreprinderii.

Avand in vedere motto-ul  bani-marfa-bani  in cadrul oricarei unitati economice, functiunea financiar-contabila sintetizeaza in unitatea de timp situatia activitatii economice a firmei, punand in evidenta analitica, castigul sau pierderea.

Obiectivele activitatii financiare constituie repartizarea, utilizarea si pastrarea mijloacelor banesti si a fondurilor existente la dispozitia intreprinderii.

Functiunea financiar-contabila reprezinta functiunea vitala, intrucat prin ea se poate realiza controlul , urmarirea si interventia in situatie de criza a unitatii.

Obiectivele activitatii contabile sunt evidenta intregii activitati economice si a miscarii mijloacelor de baza a intreprinderii (patrimoniul si miscarea patrimoniului).

Disfunctionalitatile functiunii financiar-contabile pot conduce la perturbari majore si in final la falimentul firmei.

Un management de calitate si bazat pe principii de inalt profesionalism, mentine, promoveaza activitatea firmei, conducand implicit la profit.

Aceasta functiune se manifesta intr-o unitate ecomomica prin :

obtinerea si utilizarea rationala a mijloacelor financiare necesare desfasurarii activitatii firmei.

evidenta valorica a mijloacelor materiale

urmarirea modului de realizare a rezultatelor economice obtinute

constituirea, repartizarea, utilizarea, pastrarea mijloacelor banesti si a fondurilor existente la dispozitie.

In cadrul exercitiului financiar-contabil se realizeaza:

o evidenta a intregii activitati economica, a miscarii mijloacelor de baza.

evidenta patrimoniului

se tine evidenta documentelor financiar-contabile intocmite privind veniturile, cheltuielile, pierderea.

O componenta a functiunii financiar-contabile o reprezinta stabilirea cadrului financiar, a procesului economic ce se realizeaza in firme si in mod pasiv prin inregistrarea datelor economice, a tuturor activitatilor firmei precum si a schimbarilor ce se produc in relatiile acestuia cu partenerii externi.

Activitatea functiunii financiar-contabile este oglindita in:

balanta societatii

bilant al societatii

Compartimentul financiar-contabilitate al unitatii prin personalul specializat implementeaza functiunea financiar-contabila astfel:

elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli, instrument de baza in asigurarea echilibrului financiar

creeazaresurse pentru satisfacerea nevoilor productiei, acoperirea cheltuielilor cu salariile, profit si obligatiile fata de statul roman

efectuarea de studii si analize pentru cresterea eficientei fondurilor fixe, sporirii acumularilor banesti, accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante

stabilirea nivelului maxim al stocurilor de materii prime si materiale, produse, marfuri si a altor elemente mijloacelor circulante

organizeaza si exercita controlul financiar intern si cel de gestiune

organizeaza inventarierea bunurilor aflate in patrimoniul firmei precum si casarile.

5.Functiunea de personal cuprinde activitatea prin care se asigura resursele umane necesare realizarii obiectivelor intreprinderii, utilizarea rationala a resurselor umane, dezvoltarea continua a competentei personalului, rezolvarea problemelor de salarizare.

Functiunea de personal reprezinta functiunea vitala a unei unitati, intrucat fara factorul uman, activitatea nu poate exista.

De calitatea functiei umane depind toate celelalte functii ale unitatii:

influenta directa dependenta de nivelul profesional la toate nivelele celorlalte functiuni.

Functiunea de personal cuprinde o gama largita de activitati:

realizarea resurselor umane (forta de munca)

utilizarea rationala a resurselor umane

dezvoltarea continua a competentei si nivelului profesional al personalului

solutionarea activitatii de salarizare si a celor cu caracter social

Functiunea de personal este caracterizata un trei mari grupe de activitati :

a) administrarea personalului

determinarea si stabilirea necesarului de forta de munca

selectarea, testarea, incadrarea, evaluarea si promovarea personalului

stabilirea sistemului de salarizare, aplicare si calculul drepturilor banesti (salarii)

evidenta intregii structuri de personal prin intocmirea si completarea periodica a carnetelor de munca

intocmirea dosarelor de pensii pentru salariati si evidenta curenta a tuturor datelor necesare la stabilirea pensiei.

b) prestari servicii pentru salariatii unitatii

organizarea pregatirii si perfectionarii profesionale a salariatilor (cursuri de perfectionare, calificare, reorientare profesionala, policalificare)

Protectia personalului :sociala, asigurarea conditiilor de igiena si de protectia muncii .

c) activitatea administrativa de secretariat si protocol.

In cadrul acestei activitati, conducerea unitatii intreprinde actiuni prin care sa asigure in permanenta un echilibru intre interesele salariatilor, obiectul de activitate si rezultatele firmei.

Caracteristicile specifice ale acestei activitati sunt :

realizarea in cadrul BVC al intreprinderii de fonduri necesare desfasuraii propriei acrivitati

corespondenta interna, externa, caracter protocolar si in regim de documente secrete

actiuni de secretariat, analize, detinerea registrului unic de control

comunicarea (fax, telefon, telex)

multiplicare documentatie

intretinere imobile

activitatea continua, biblioteca, arhiva, poza si securitate

In ELADOIL , functiunea de personal este exercitata prin compartimentul resurse umane astfel :

organizeaza orientarea profesionala, selectoinarea, incadrarea si promovarea personalului potrivit cerintelor stabilite pentru fiecare loc de munca

stabilirea necesarului de personal in perspectiva pe specialitati

asigurarea pregatirii din timp a personalului necesar pentru obiective noi de investitii

organizarea pregatirii personalului prin :

cursuri de calificare

practica si ucenicie la locul de munca

alte forme de pregatire si perfectionare a personalului in functie de necesitati.

Se asigura integrarea in productie a personalului nou angajat (fiecare nou angajat este dirijat in indrumarea unui specialist care isi urmareste activitatea pe tot parcursul perioadei de proba).

4.2.Interdependenta functiunilor intreprinderii

In practica toate functiunile intreprinderii sunt intr-o stransa interdependenta si se completeaza reciproc.

Interdependenta dintre activitatile intreprinderii si care sunt componente ale functiilor acestora determina implicit interdependenta intre functiuni.

Functionarea corecta a unei functiuni permite desfasurarea corecta a celorlalte functiuni.

Aparitia unor neconformitati in cadrul unor functiuni produce dereglari in activitatea celorlalte.

Perturbarea unei functiuni genereaza alterarea celorlalte functii precum ruperea unei zale dintr-un lant.

In situatia perturbarii functiunii comerciale (activitatea aprovizionare) conduce nemijlocit la:

stagnarea unor faze ale procesului de productie cu afectarea functiei productive

oprirea unor capacitati de productie cu afectarea functiunii productiei-functiunii personal

stagnarea activitatii de desfacere (vanzare) cu afectarea functiunii comerciale

blocarea incasarilor (lipsa lichiditati) cu afectarea functiunii financiar-contabile

creare de conflicte sociale (de munca) cu afectarea functiunii de personal

pierderi in economia nationala (societatea are caracter strategic)

faliment (lichidare) in ultima instanta cu afectarea celor cinci functiuni.

Consecintele disfunctionalitatilor in functie de marketing influenteaza negativ celelalte functiuni astfel:

blocarea activitatilor de desfasurare-vanzare cu afectarea functiunii comerciale

crearea de productie finita pe stoc nevanduta cu afectarea functiunii comerciale

oprirea incasarilor (lichiditatilor) din structura functiunii financiar contabile

neacordarea salariilor si a drepturilor cuvenite personalului, afectand functiunea de personal

generarea de conflicte de munca din activitatea sociala a functiunii de personal

blocarea fluxului de productie precum si a capacitatilor activitatii din sfera functiunii productive

disponibilizat personalul cu afectarea functiunii de personal

indirect este afectata si functiunea de cercetare-dezvoltare-proiectare, ramanand fara obiectul muncii.

Practica arata ca si demonstratia disfunctionalitatilor prezentate-efectul de bumerang-in interdependenta functiunilor intreprinderii.

CAPITOLUL V

STRATEGII ECONOMICE ALE INTREPRINDERII S.C.ELADOIL BACAU S.A

5.1. Elaborarea strategiei economice a intreprinderii

Economia romaneasca proaspat trecuta de la economia centralizata al carei monopol il detinea statul, se afla intr-o faza de pionierat si tranzitie la economia de piata.

Acest handicap face sa bulverseze in continuare structurile intregii activitati economice.Incercandu-se adaptarea si patrunde-rea pe piata economiei mondiale s-au realizat pasi mici si siguri.

Pentru a se supravietui intr-o tranzitie, orice unitate este obligata sa adopte, conceapa si elaboreze o strategie economica viabila.

Elaborarea strategiei economice viabile se realizeaza numai cu un management calitativ, structurat si adaptat cerintelor economiei de piata.

Managementul efectuat cu profesionalism trebuie sa realizeze studii, cercetari, prognoze in unitatea de timp cu cunoasterea prealabila a surselor (resurselor financiare).

ELADOIL BACAU adopta strategia emisa de forul tutelar.

Strategia de dezvoltare economica la nivelul unitatii este structurata pe baza de plan cu termen lung, mediu, scurt.

ELADOIL BACAU realizeaza o diviziune a planului strategic.La nivelul unitatii exista colective de specialisti care, avand la baza strategia de prognoza, se preocupa de reorganizarea si modernizarea in permanenta a capacitatilor de productie, cu scopul obtinerii an de an de cresteri de productie fizica si marfa dupa aceleasi capacitati de productie (sinergie).

La nivelul societatii, politica strategica este cea de crestere a afacerilor pentru toate societatile componente.

Asa cum am mai aratat, ELADOIL realizeaza o diviziune a politicii strategice a societatii.Politica adoptata fiind de crestere a afacerilor, a productiei, etc., asimiland o strategie de concentrare si diversificare, motivandu-se interesele actionarilor, investitorilor, astfel incat firma sa prospere, sa se dezvolte, crescand totodata capitalul, valoarea actiunilor si recuperarea capitalului investit.Strategia adoptata conduce la :mentinerea imaginii, a pozitiei de lider pe piata.

Intrucat specificul de activitate permite o mare pondere de subansamble si piese de schimb, sunt realizate de societate cu o mica colaborare la nivelul companiei.

In elaborarea strategiei economice ehipa manageriala a avut in vedere :

1) analiza situatiei curente

ELADOIL a avut in vedere analiza situatiei curente si a celei din trecut, diagnosticandu-si performantele.Astfel s-a ajuns la concluzia ca firma a avut profit si are in continuare o activitate rentabila.

Unitatea si-a realizat toti indicatorii de plan la parametri propusi.In acest mod s-au gasit rezerve pentru cresterea economica si accelerarea performantelor.

2) examinarea perspectivei pentru viitor

Avand in vedere profilul de activitate-realizare produse chimice-echipa manageriala s-a preocupat si se preocupa in permanent cu privire la dezvoltatre strategica a unitatii, astfel:

s-a studiat mediul piata privind oportunitatea realizarii produselor chimice.Unitatea are in prognoza realizarea produselor chimice pe o perioada de cel putin 10 ani fara potentiali concurenti datorita:

investitiilor finalizate in domeniu

dotarilor la nivelul tehnologiei de varf

preturi accesibile

promptitudine, garantie, siguranta in exploatare

calitate la nivel mondial.

Resursele materiale si finantarea nu constituie probleme majore.In realizarea produselor chimice se creeaza o perfectionare continua atat a structurilor de personal cat si a procedurilor de lucru cu crearea de noi locuri de munca.

Un alt obiectiv strategic ce a preocupat si preocupa unitatea este acela al introducerii pe fluxul de fabricatie a unor uleiuri minerale competitive pe piata interna.

Prin produsul nou asimilat unitatea isi propune sa mareasca cifra de afaceri cu aproximativ 13% pe an.

Caile prin care colectivul de conducere actioneaza la cresterea cifrei de afaceri sunt :

cresterea productivitatii muncii-cu 5% pe an

retehnologizarea-modernizarea-cu 3% pe an

reducerea costurilor-cu 3% pe an.

3) elaborarea unui set de alternative strategice pentru viitor si alegerea strategiei de urmat.

In conditiile firmei analizate se pot elabora alternaive strategice de diversificare si crestere a activitatii, astfel:

a) realizarea de noi produse avantajoase

b) incheierea de contracte cu firme mari (Sidex Galati, S.C.Industria Sarmei Campia Turzii)

c) retehnologizarea instalatiilor

d) introducerea de tehnologii moderne.

4) punerea strategiei adoptate in functiune

Examinarea cu atentie deosebita a mediului incomjurator (ma-cro si micromediul-analizat la capitolul 3) si privind analiza situatiei interne-externe, s-a constatat din informatiile oferite ca unitatea poate sa-si adopte o strategie pe termen lung in domeniul :

realizarii de produse noi

retehnologizarii instalatiilor.

La lansarea in fabricatie (introducerea in procesul de productie) a noii strategii (pe planuri de productie defalcate) se are in vedere :

redimensionarea structurilor organizatorice si functionale

emiterea de noi tehnologii si proceduri de lucru cu implicarea functiunilor specifice ale unitatii.

5) evaluarea strategiei si controlul aplicarii acesteia

Activitatea de evaluare-analiza-a strategiei cat si controlul acesteia, presupune existenta unui acord intre obiectul strategiei si tendintele mediului ambiant.Fara existenta acestui acord se genereaza o disfunctionalitate intre conditiile economice ale ranurilor firmei.Aplicarea strategiilor elaborate ridica firma deasupra concurentilor pe inregul segment de piata, conferind personalului un nivel de calificare superior.

ELADOIL BACAU, prin traditie, profesionalism si-a creat o pozitie buna pe piata, iar personalul se mandreste cu renumele firmei.

Actiunea-evaluare si control se desfasoara cu regularitate, lipsurile constatate sunt remediate in cel mai scurt timp prin functiunile abilitate ale unitatii.

5.2. Elaborarea planului economic al intreprinderii

Din strategia generala elaborata a unitatii se desprinde planificarea, ca ansamblu de activitati preoperationale, vizand asigurarea eficientei capacitatii unei unitati economice si se materializeaza in planuri.

Planificarea, ca functie vitala a managementului, se reflecta la nivelul intreprinderii, astfel :programare, organizare, coordonare, fiind o planificare formala motivata prin compartimentele functionale ce-si desfasoara activitatea prin :proceduri, metodolo-gii, proiecte, grafice si fise de urmarire.

Planul reprezinta instrumentul de lucru prin care unitatea isi propune sa realizeze obiectivele curente si de viitor.

In practica intalnim o gama largita de planuri :

planuri curente

planuri de prognoza pe termen mediu si lung

Planificarea pe termen lung contine prevederi globale care se bazeaza pe estimarile politicii strategice, comerciale sau pe previziunile de vanzare.In raport cu aceste estimari se prevad :

nivele de productie

necesarul de personal

resursele materiale si financiare

volumul de investitii ce urmeaza a fi efectuat.

Planificarea curenta (pe termen scurt) se refera la prevederile cu caracter precis, materializandu-se in comenzi si contracte, permitand inlocuirea programelor de fabricatie.

Planificarea pe termen foarte scurt are la baza comenzi ferme.

In functie de gradul de importanta al indicatorilor raportati la orizontul timp intalnim planificare :

strategica-se realizeaza la nivel de varf pe termen lung cu concretizarea obiectivelor strategiei adoptate

tactica-concretizeaza actiunile,activitatile operative ce trebuie efectuate intr-un timp mai scurt.

Un plan economic, pe langa rolul sau in sine poate fi si un instrument de prezentare a unitatii in afacerile sale exterioare cu diverse unitati, companii sau alte medii de afaceri.

Planul trebuie sa cuprinda obiective majore ale unitatii printre care cele referitoare la :

dezvoltarea structurilor organizatorice

dezvoltarea managementului

obiectivele operationale

obiective de marketing

obiective financiare

obiective de capital.

Planul, prin verigile sale, trebuie sa fie operational si insusit de ierarhia structurii functionale a unitatii.

Echipa manageriala ELADOIL BACAU, prin colectivul specializat are emise planuri :

curente pentru toate domeniile de activitate si dupa care se lucreaza

de prognoza pe termen scurt, mediu si lung.

La intocmirea planului economic s-a tinut cont de sectiunile specifice si adaptate la obiectul de activitate pentru anul 2003 :

productie marfa-183 tone

productie vanduta-177 tone

capacitati de productie si grad de utilizare-98%

cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica, introducerea progresului, elaborare tehnologii moderne-120 milioane lei

imbunatatirea calitatii productiei produselor-80 milioane lei

investitii,constructii, reparatii capitale-103 milioane lei

asigurarea, pregatirea si perfectionarea fortei de munca-30 milioane lei

productivitatea muncii-crestere 5%

aprovizionarea tehnico-materiala si desfacerea produselor-7150 milioane lei

costul de productie-reducere 5-12% in functie de sortiment.

Intreaga activitate a unitatii se desfasoara numai pe baza de plan implementata in structura proceduala la orice veriga din structura organizatorica.

In unitate se elaboreaza din planul general de programe de productie defalcate pe structurile functionale si unitate de timp.Aceste programe sunt difuzate la factorii responsabili si urmarita pana la finalizare.

Program de fabricatie

ELADOIL este o firma de marime medie cu o inalta specializare in domeniul realizarii de produse chimice.

ELADOIL realizeaza produse chimice cum ar fi :

lichide defectoscopice

uleiuri si vopsele

octoati metalici

naftenati metalici.

Produsele fabricate in societate se executa in conformitate cu prevederile instructiunilor ISCIR in vigoare sau dupa alte coduri convenite cu clientul.

PLAN PROGNOZA

Obiectiv

UM

Productie marfa

mil.lei

Productie fizica

vanduta

Tone

Investitii

mil.lei

Profit net

mil.lei

Cifra de afaceri

mil.lei

5.3.Elaborarea planului de afaceri al intreprinderii

PLAN DE AFACERI

A.Prezentarea generala a firmei

A.1.Societatea :

1.Denumire :S.C.ELADOIL BACAU S.A.

2.Forma juridica :agent economic constituit ca societate pe actiuni

3.Adresa :Comuna Moinesti, str.Ciresilor, judet Bacau, cod postal 3689

4.Data inmatricularii in Registrul Comertului :13.07.1994

5.Data inceperii activitatii:13.07.1994

6.Valoarea capitalului social subscris si a celui varsat:conform HG nr.445873 societatea are un capital social de 590000000lei-varsat, inregistrat la Oficiul Registrul Comertului, 300000000lei.

7.Principalul obiect de activitate :realizarea de produse chimice

8.Produse realizate sau servicii prestate :lichide defectoscopice, uleiuri minerale, naftenat de cupru, lichide pentru protectie,octoati metalici.

A.2.Afacerea proprui-zisa :

1.Scurta descriere a afacerii :

Tranzactionarea si analiza eficienta a potentialilor furnizori si beneficiari ai obiectului de activitate.

Descoperirea-evaluarea si accesarea furnizorilor credibili de materiale si materii prime.

Oportunitatea studierii unor grupuri, cercuri de potentiali investitori, atragerea de fonduri nerambursabile sau rambursabile pe termen lung cu dobanda mica.

Satisfacerea cerintelor beneficiarilor si marirea frecventei circuitului  bani-marfa-bani .

Seriozitate si promptitudine in onorarea furnizorilor.

2.Stadiul actual al afacerii :

Ca urmare a unei politici intelepte de management, unitatea inregistreaza profit annual.

3.Necesar resurse finantare:nu este cazul.

B.Analiza pietei

B.1.Produsul

1.Descrierea exacta a produsului/serviciului:

lichide defectoscopice pentru verificarea sudurilor (developant, degresant, penetrant)

uleiuri minerale pentru ungere si protectie (Romanol :USTC, PE2,2000)

solvent pentru degresare si protectie (Solvent S 100)

octoati metalici (de plumb, cobalt, calciu, mangan)

naftenat de cupru

lichide pentru protectie (concentrat :RA, R, A).

2.Parametri economici ai produsului

Produsul :are un pret de vanzare accesibil datorita pretului de productie scazut.

B.2.Segmentul de piata

1.Definirea pietei :piata careia se adreseaza produsele societatii-produse chimice, este relativ stabila datorita amplasarii intr-o zona cu industrie chimica si petrochimica.

2.Localizarea pietei produsului firmei este :piata careia se adreseaza produsele societatii, reparatii capitale si periodice de material rulant, este relativ stabila datorita amplasarii societatii intr-o zona cu industrue chimica si petrochimica dezvoltata.

Astfel, putem distinge in cadrul pietei careia se adreseaza societatea, mai multe segmente :

societati cu profil chimic

combinate siderurgice si metalurgice

combinate pulverulente

service-auto

compania de Transport Feroviar

transportul de calatori.

3.Tendinte actuale ale pietei :

Tendinta de crestere a pietei de produse chimice se manifesta semnificativ, piata fiind relativ stabila cu unele cresteri in sfera uleiurilor industriale.

4.Caracteristicile cererii produsului

Produsele trebuie sa se inscrie in parametri fizico-chimici prevazuti in fisa tehnica si in certificatul de conformitate.

5.Tipul clientilor :stat, privat, externi, interni, mici, mari, solvabili si nesolvabili.

Stat : S.C.Industria Sarmei S.A. Campia Turzii, SNP.

Privati :Cord Buzau, Koyo Alexandria, Rulmentul Barlad.

Nesolvabili:Sidex Galati.

B.3.Strategii de comercializare

In strategia comercializarii produsului, politicile adoptate sunt:

politica produsului

politica de preturi

politica de distributie

politica de promovare

Comercializarea in conditii optime cu obtinere de profit are loc atunci cand produsul are insusirile:

fiabilitate

pret scazut (inferior altor producatori)

calitate

aspect fizic

mentenanta, anduranta

siguranta in exploatare

Politica de pret este realizata prin studierea pietei si meduilui specific si de adoptare a unor preturi minime comparative cu concurentii.

Produsul-obiectul de activitate al firmei nu este subventionat. Distributia produsului se realizeaza cu frecventa relativ redusa la beneficiarul direct.

Promovarea produsului se realizeaza eficient atat prin el insusi (fiabilitate, calitate, aspect, pret, etc.), dar si prin reclama (reviste, postere, emisiuni tv).

C.1.Mijloace de productie

Procesul de productie consta in :

introducerea materiilor prime in unitate

constatarea diferentelor cantitative si calitative

negocierea si insusirea deficientelor cu beneficiarul

lansarea pe flux a ciclului de productie:

introducerea materiilor prime conform retelelor de fabricatie

verificarea presiunii de abur

respectarea parametrilor de presiune, abur

verificarea finala a produsului

ambalarea

ambalarea, inscriptionarea si receptia finala cu participarea beneficiarului

Personal:-direct productiv

-indirect productiv

C.2.Suprafete de productie

Suprafetele de productie sunt materializate prin :

hale si ateliere de productie

parcuri pentru stocare materii prime

instalatii de spalare, ambalaje

hala de ambalare, cantarire si stivuire produse finite

Suprafete de comercializare :

magazin produse finite

rezervoare parc produse finite

Caracteristicile suprafetelor de productie :

halele si atelierele de productie sunt amenajate, dotate si echipate pentru specificul activitatii

instalatii electrice

instalatii gaze

instalatii apa (tehnologica, scurgeri, pentru PH)

oxigen tehnic

instalatii de caldura, ventilatie.

Toate spatiile sunt inchise, factorii atmosferici (ploaie, ninsoare, canicula) nu au influenta asupra produsului.

Spatiile de productie sunt protejate cu mijloace tehnice de protectie, prevenire, alarmare si stingere a incendiilor.

3.Echipament-utilaje

Unitatea este dotata cu utilaje si echipamenta pentru specificul de activitate :

dispozitive amplasate in conditii de siguranta

instalatii de ridicat, poduri rulante

standuri, dispozitive pentru testat, verificat, probat, receptionat produse chimice

masini unelte de prelucrat prin aschiere ( strunguri, diferite freze, raboteze, masini de gaurit)

dispozitive de taiat, retezat

instalatii de compresoare pentru furnizarea aerului comprimat tehnologic

mijloace auto pentru transport si asigurarea bazei materiale

laborator de incercari, analiza chimica si fizica a materiilor prime

instalatii de spalat ambalaje

utilaj de calcul-birotica, copiatoare, faxuri, retea proprie de telefoane interna.

Mijloace fixe

Unitatea dispune de o vasta si variata gama de mijloace fixe :

cladiri administrative

hale de productie

garaje auto-electrocare

ateliere uzinale si imprejmuiri

castele apa, puturi echipate cu pompe submersibile proprii

retea de aer comprimat, gaze, apa potabila, pluviala, menajera, tehnologica

utilaje si masini unelte

cladiri anexe, sociale

Mijloacele fixe au fost achizitionate prin :

autoutilare (parte de utilaje)

investitii (constructii, instalatii speciale)

transfer de la agentii economici.

Exploatarea mijloacelor fixe se realizeaza in conditii normale, conform procesului de productie (pentru utilaje) si legii pentru constructii imobile.

Materiale-Marfuri

Principalii furnizori de materiale specifice ai unitatii sunt :

Ductil Buzau-sarma si electrozi de sudura

Brenntag Bucuresti-alcool izopropilic

SNP Petrobrazi-trietanolamina, dietanolamina

Nitriamonia Fagaras-azotit de sodiu

Necesarul de aprovizionare se stabileste de catre Compartimentul de Constatare in colaborare cu Serviciul Tehnic.

Necesarul de aprovizionare este structurat pe structura de fabricatie si analizat frecvent de compartimentele de aprovizionare.

Contractele cu furnizorii se realizeaza la sfarsitul anului pentru anul viitor pe baza planului de productie asigurat in totalitate.

La contractare se deplaseaza factorii cu putere de decizie abilitati pentru :

stabilirea volumului de aprovizionat

negocierea pretului pe unitate de produs

esalonarea livrarilor

plata-scadenta stabilita

modalitati de transport

conditii de calitate

alte neconformitati.

La unele categorii de produse livrarea are frecvente diferite si stabilite de comun acord.

4.Organizarea procesului de productie

Procesul de productie, ca proces de transformare, are loc in cadrul intreprinderii, desfasurandu-se conform principiilor econo-mice, tehnologice, sociale, etice, ecologice.

Avand in vedere natura activitatii-realizare produse chimice-procesul de productie nu este in flux continuu, dar este organizat si structurat pe etape, faze de fabricatie, in functie de cerintele beneficiarului.

Asigurarea controlului se realizeaza pe faze si operatii in tot procesul de fabricatie de catre colective specializate si autorizate la orice loc de munca.

Receptia finala se realizeaza cu personal neutru asigurat de beneficiar.

Procesul de productie

Procesul de productie se desfasoara astfel :

Pentru fiecare produs chimic se aduc materii prime.Dupa ce laboratorul le face analiza fizico-chimica se cantaresc si se alimenteaza reactorul in functie de procesul tehnologic si de fisa de lucru a fiecarui produs.

Se urmareste ordinea de introducere a materiilor prime la temperaturi si timpi de productie prevazuti.

Intre fazele procesului de prductie se fac analize chimice interfazice si daca corespund normelor tehnice se continua procesul de fabricatie.

La sfarsit se face analiza finala si daca produsul corespunde este ambalat in butoaie sau trimis la stocare in parcul de rezervoare.

Rezultatul acestor activitatii in timpul procesului de productie a condus in unele puncte de lucru la o crestere sporita a productivi-tatii muncii si a calitatii in acelasi timp.

Documentatia elaborata este reinnoita ori de cate ori cerintele se impun, iar informatia in sine este stocata isi prelucrata la nivel central cu ajutorul calculatorului.

Documentatia este stocata, de asemeni la nivel central in calculator.

CAPITOLUL VI

EFICIENTA ECONOMICA A ACTIVITATII INTREPRINDERII S.C.ELADOIL BACAU S.A.

6.1. Indicatori de exprimare a eficientei economice, prezentarea si prezentarea acestora

In conditiile economiei de piata orice activitate economica trebuie sa se caracterizeze prin eficienta astfel incat cu cat aceasta este mai ridicata cu atat activitatea respectiva este mai profitabila.

Avand in vedere acest lucru, orice agent economic urmareste in mod sistematic sa obtina un volum de productie cat mai mare si de calitate superioara cu eforturi( cheltuieli) cat mai mici.In acest scop din variantele de productie posibile va fi avuta in vedere solutia cea mai eficienta, adica cea care asigura realizarea unor efecte maxime cu eforturi minime.

Astfel, cel mai sintetic, eficienta exprima capacitatea de a produce rezultatele utile cat mai mari cu cheltuieli cat mai mici.

Expresia modului rational de utilizare a factorilor de productie, eficienta economica este redata ca raport intre efecte ( rezultate ) si eforturi (cheltuieli).Eficienta exprima raportul dintre consumul de factori si rezultatele obtinute.

Ca sens general putem afirma ca eficienta vizeaza efecte maxime cu cheltuieli minime sau cheltuieli mai mici pentru aceeasi unitate de produs realizat.

Altfel spus, eficienta economica presupune minimizarea consumului de factori de productie cheltuiti pentru fiecare unitate de produs realizat.

Punerea in evidenta a continutului eficientei si definirea ei corecta sunt asigurate chiar de modul de determinare a acestei categorii.

Astfel, E=Q/C sau E=C/Q

Sunt raporturi care redau intru totul continutul activitatii economice, ele punand in evidenta cantitatea de rezultate pe unitate de cheltuiala si respectiv, cheltuiala cu care se obtine o unitate de efect.

Dinamica eficientei economice se determina cu ajutorul indicelui de efficienta :

Ie=E1/E0 E1=eficienta in perioada curenta

E0=eficienta in perioada de baza

Deoarece eficienta este o categorie economica complexa, intelegerea ei profunda neputand fi asigurata doar prin determina-rea celor doua rapoarte, S.C.ELADOIL BACAU S.A., pe langa aceste formulari aritmetice are in vedere si urmatoarele aspecte:

corelarea efectelor, a rezultarelor obtinute cu nevoile materiale si spirituale ale societatii la un moment dat atat cantitativ cat si structural-calitativ, ceea ce inseamna ca orice bun sau serviciu produs sa concorde cu cerintele pietei, ale consumatorilor.

cheltuielile efectuate trebuie sa se inscrie in restrictiile impuse de limitele resurselor naturale, ELADOIL urmarind nivelul consumatorilor specifice pentru fiecare resursa folosita in parte.

efectele economice trebuie apreciate prin prisma marimii profitului obtinut.Astfel, ELADOIL a ales variantele de profit si /sau tehnologiile de productie care la acelasi volum de cheltuieli asigura obtinerea celei mai mari mase de profit.

luarea in considerare a factorului timp, dimensiune foarte importanta, mai ales in cazul investitiilor, intrucat imobilizarile de fonduri pe diferite perioade reprezinta o situatie neproductiva.Astfel, ELADOIL apreciaza eficienta si in functie de timp atat ca perioada necesara pentru obtinerea unei unitati de efect si/sau a intregii productii, cat si ca durata de executie a lucrarilor de investitii.

eficienta economica trebuie obligatoriu apreciata si prin prisma protectiei mediului natural, in sensul ca profitabilitatea sa nu fie obtinuta in detrimentul mediului natural.

Avand in vedere caracterul complex al categoriei de eficienta pentru a surprinde multiplele sale aspecte, ELADOIL a realizat aprecierea ei prin utilizarea unui  sistem de indicatori .

Societatea urmareste eficienta economica atat global cat si partial pentru fiecare factor de productie in parte.

Dintre indicatorii partiali s-au impus cei care exprima :

a) randamentul factorilor

-an 1999 :Rf=valoarea productiei vandute/consum de factori

Rf=6022754000/5840000000=1,03

-an 2000 :Rf=6145464000/5840000000=1,05

-an 2001 :Rf=6246731000/5840000000=1,06

Acest raport arata valoarea productiei obtinute si vandute la unitatea de factori de productie utilizati.

b) consumul specific de factori de productie

-an 1999 :Cs=consum de factori/valoarea productiei

Cs=5840000000/6022754000=0,96

-an 2000 :Cs=5840000000/6145464000=0,95

-an 2001 :Cs=5840000000/6246731000=0,93

Acest raport exprima consumul specific de factori de productie, adica cu ce cheltuiala de factori se obtine unitatea de produs.   

6.2. Posibilitati de crestere a eficientei economice

Sporirea eficientei economice reprezinta o necesitate obiectiva atat pentru societate cat si pentru fiecare agent economic in parte.

Cresterea eficientei economice este impusa de insasi mecanismele pietei concurentiale, firmele care se afirma si rezista pe piata fiind numai cele profitabile.

Pentru a intelege cat mai bine necesitatea acestui proces trebuie avut in vedere si caracterul limitat al resurselor realizate care impune unitatilor un comportament economic cat mai rational.

In esenta, cresterea eficientei economice are in cedere doua dimensiuni :

sporirea rezultatelor

micsorarea cheltuielilor

Astfel, calea reala de ridicare a eficientei economice adoptata de ELADOIL este reducerea cheltuielilor pe unitatea de produs.

Unitatea recurge la urmatoarele directii de actiune pentru cresterea eficientei economice :

reducerea cheltuielilor de productie si in primul rand a cheltuielilor materiale, a consumurilor specifice, prin :

fundamentarea stiintifica a normelor

introducerea de tehnologii noi

reproiectarea

eliminarea rebuturilor

folosirea de inlocuitori, etc.

ridicarea nivelului tehnic al mijloacelor de munca, promovarea de tehnologii noi, concomitent cu utilizarea mai buna a aparatului tehnic existent, mai buna folosire a capacitatilor, incarcarea corespunzatoare a masinilor, instalatiilor

innoirea si modernizarea produselor

sporirea fabricatiei produselor pe seama carora se obtine un profit ridicat

perfectionarea continua a calificarii salariatilor, proces impus de insasi nevoia utilizarii tehnicilor si tehnologiilor avansate

stimularea personalului

promovarea la toate nivelurile a unor forme moderne de organizare a productiei, muncii, a conducerii concomitent si in interdependenta cu perfectionarea continua a mecanismului economico-financiar in ansamblul sau

accelerarea vitezei de rotatie a fondurilor, in special a mijloacelor circulante

valorificarea superioara a resurselor

cresterea productivitatii muncii

structurarea si ridicarea calitatii fondului de marfuri ce urmeaza a fi comercializate

cresterea gradului de adaptare a productiei la necesitatile si cerintele cumparatorilor

reducerea cheltuielilor cu transportul materiilor prime si materialelor

modernizarea conditiilor de pastrare si conservare a produselor ce urmeaza a fi comercializate

facilitarea operatiilor de pregatire prealabila, de prezentare si vanzare a produselor

organizarea stiintifica a muncii.In acest scop ELADOIL a respectat normele de incadrare in munca si a normativelor de personal asigurand astfel cresterea productivitatii muncii, a volumului total al desfacerilor de marfuri si reducerea nivelului relativ al cheltuielilor

reducerea debitorilor insolvabili.

Realitatea a dovedit ca aceste actiuni nu pot fi aplicate separat, ele formand un sistem complex in care fiecare modalitate aflata in legatura cu toate celelalte, are ca efect reducerea costurilor, sporirea rezultatelor, deci ridicarea eficientei economice in ansamblul sau.

Datorita valorificarii tuturor acestor cai de crestere a eficientei economice ELADOIL a obtinut progrese insemnate care i-au permis sa se adapteze fara incetare dinamismului economic.

INDICATORI CU CARE SE APRECIAZA CRESTEREA EFICIENTEI ECONOMICE

Productivitatea muncii este unul dintre cei mai importanti indicatori care evidentiaza dimensiunea calitativa a activitatii economice.

Este expresia eficientei cu care este cheltuita munca sociala in toate fazele procesului de productie, exprima eficienta utilizarii fortei de munca.

Nivelul productivitatii muncii reda volumul total al cheltuielilor si influenteaza capacitatea concurentiala a societatii.ELADOIL s-a impus pe piata datorita preturilor accesibile practicate la produsele comercializate si la serviciile prestate, obtinand astfel profit.

Productivitatea muncii se masoara fie prin cantitatea de produse obtinuta in unitatea de timp, fie prin cheltuiala de munca ore-om pe unitatea de produs.

Modalitati de calcul a productivitatii muncii :

W=Q/T=177000Kg produse chimice/252000 zile, an, salariat=

=0,70Kg/salariat

Iw=W1/W0=0,070Kg, sal, zi/0,041Kg, sal, zi=1,7

Iw=indicele productivitatii muncii

Q=productie

T=timpul consumat pentru obtinerea productiei respective

Rezultatul reda productia obtinuta in unitatea de timp.

W=T/Q=252000zile, an, salariat/177000produse chimice

=1,42 salariat,produse chimice, zi

Iw=W1/W0=1,42/2,30=0,61

Unde:Q=productia

T=timpul consumat pe unitatea de produs

Exprima timpul consumat pe unitatea de produs, de aceea se mai numeste si productivitate fizica.

Cresterea productivitatii muncii prezinta o importanta deosebita deoarece :

determina economisirea factorilor de productie, atenuandu-se astfel cel putin in parte discrepanta dintre resurse si nevoi

determina reducerea costurilor, fapt care conduce la cresterea competitivitatii pe piata

sporeste profitul si pe aceasta baza cresc atat posibilitatile de largire si modernizare a productiei cat si cele de stimulare a salariatilor

sunt create resurse suplimentare de munca

compenseaza declinul cresterii fortei de munca.

Randamentul (eficienta) capitalului

In sens general eficienta capitalului este redata de rezultatele care se obtin pe unitate de capital consumata.

Concret, la nivelul fiecarei unitati se masoara atat eficienta utilizarii intregului capital, cat si eficienta capitalului fix.

Sintetizand pentru acest factor de productie efortul, are in vedere capitalul total sau numai capitalul fix.

Astfel, in ceea ce priveste efectele, ELADOIL foloseste indicatori care dau expresie atat rezultatelor globale, cat si a rezultatelor care reflecta numai valoarea noncreata.

ELADOIL urmareste maximizarea rezultatelor obtinute pe unitate de capital consumat.

Relatia generala de determinare a eficientei este :efect/efort, in cazul capitalului, in functie de marimea numitorului, a eforturilor, adica a cheltuielilor de capital la care sunt raportate efectele, rezultatele se calculeaza in functie de :

eficienta globala a capitalului

eficienta neta a capitalului

Eficienta globala a capitalului se exprima astfel :

Fglob=productia globala a intreprinderii/capitalul fix

=6274084000/4272035000=1,46=146%-anul 2000

Eficienta neta a capitalului se determina astfel :

Fnet=productia neta/capitalul fix sau net

=5920745000/4272035000=1,38=138%-anul 2000

Rezultatul exprima valoarea neta obtinuta pe unitate de capital folosit.

Pentru a aprecia mai bine randamentul capitalului, la nivelul ELADOIL sw determina si rentabilitatea capitalului, indicator ce arata profitul obtinut pe unitatea de capital si oglindeste nivelul de valorificare al resurselor alocate.

R=profit obtinut/capital fix sau total utilizat

=554000000/4272035000=0,12

Legata direct de capitalul fix apare notiunea de capacitate de productie.Aceasta exprima in unitati fizice productia maxima de o anumita structura si calitate, care poate fi obtinuta intr-o perioada data, luna, trimestru, an, in conditiile folosirii depline, intensive a mijloacelor fixe productive.

Altfel spus, cu ajutorul capacitatii se apreciaza rezultatele care se obtin de la mijloacele de productie in functiune.

Eficienta folosirii factorului natura (utilizarea materiilor prime)

Aprecierea eficientei activitatii economice presupune si urmarirea si evidentierea modului in care este folosit si factorul natural.

Eficienta folosirii materiilor prime se exprima cu ajutorul indicatorului "grad de valorificare" care se determina raportand rezultatele obtinute la resursele utilizate si consumate.

E.f.r.u.=cantitatea de produse finite/cantitatea resurselor utilizate=177000Kg/194000Kg=0,91

Acest raport exprima volumul productiei finite obtinut pe unitatea de materie prima.

ELADOIL urmareste in mod sistematic reducerea in timp a consumurilor de materii prime si materiale.

Costurile reflecta toate cheltuielile efectuate pentru obtinerea produsului, la fel ca si rezultatele obtinute, acestea sunt exprimate atat in unitati fizice, naturale, cat si valorice, in bani.

Costul de productie reprezinta expresia baneasca a consumului de factori efectuat de unitatea producatoare in vederea obtinerii bunurilor respective, precum si in legatura cu vanzarea acestora.

ELADOIL urmareste inainte de toate ca prin vanzarea marfii sa recupereze cheltuielile si apoi obtinerea de profit.

La nivelul societatii exista mai multe categorii de costuri, dar cele mai importante sunt :

Costurile totale =costuri fixe+costuri variabile

=54,2mld lei+132600mld lei=132654,2mld lei

Costurile fixe sunt constante indiferent de marimea productiei si cuprind cheltuieli cu:incalzitul, iluminatul, taxe, etc.

Costurile variabile ale societatii depind de marimea productiei si cuprind cheltuielile cu materii prime, materiale.

Costul global al societatii=costul total+cheltuielile legate de dsfacere=132654,2mld+6100mld=138754,2mld lei

Principalele cai de reducere a costului utilizate de ELADOIL sunt:

reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, prin perfectionarea tehnologiilor de fabricatie, diminuarea la maxim a pierderilor in timpul transportului, etc.

reproiectarea si reinnoirea produelor conform standardelor internationale in vederea reducerii consumului de materiale.

folosirea de inlocuitori pentru materiale scumpe si deficitare.

utilizarea cu eficienta ridicata a capacitatilor de productie ceea ce duce la micsorarea ponderii amortizarii in total cost, la reducerea cheltuielilor materiale in ansamblu la evitarea gradului inalt de uzura fizica si morala a fondurilor fixe

recuperarea, reconditionarea si valorificarea materialelor refolosibile (reziduuri, deseuri, etc.).

reducerea cheltuielilor administrativ-gospodaresti.

Profitul

Mobilul oricarei activitati economice il reprezinta obtinerea profitului.Profitul constiuie baza cresterii economice, a dezvoltarii si a progresului in general.

Profitul este o parte componenta a valorii noi care ia nastere prin combinarea tehnico-materiala a factorilor de productie a carei marime reprezinta excedentul ramas in urma scaderii din incasari a cheltuielilor totale.

ELADOIL a stiut intotdeauna sa determine volumul de productie care trebuie obtinut pentru a realiza profitul maxim.

Intelegerea problematicii marimii si dinamicii profitului presupune si determinarea masei si ratei profitului, precum si identificarea factorilor de care depinde cresterea profitului.

Masa profitului exprima volumul total al profitului obtinut pe unitatea economica intr-o perioada de timp.

La nivelul ELADOIL se folosesc mai multe forme de determinare a ratei profitului :

P'=profit/capital folosit x100=493000000/3562032000=0,13

=13%-anul 1999

P'=554000000/3589022000=0,15=15%-anul 2000

P'=695000000/4272035000=0,16=16%-anul 2001

Exprima profitul obtinut la unitatea de capital folosit.

P'=profit/cifra de afaceri x100=493000000/11543000000=0,04

=4%-anul 1999

P'=554000000/12006000000 x100=0.05=5%-anul 2000

P'=695000000/13567000000 x100=0,06=6%-anul 2001

Exprima profitul la unitatea de incasari.

P'=profit/cost x100=493000000/5845432000 x100=0,08

=8%-anul 1999

P'=554000000/6146344000 x100=0,09=9%-anul 2000

P'=695000000/6889753000 x100=0,10=10%-anul 2001

Exprima profitul la unitatea de cheltuieli si reprezinta rata rentabilitatii.

Rata profitului releva gradul de rentabilitate pe produs, unitate economica, ramura, economie nationala.

Pentru evidentierea performantelor economice generale ale intreprinderii se foloseste relatia :

R=profit brut/capital total x100=493000000/4272035000 x100

=0.11=11%

In acest caz profitul fiind raportul la totalul eforturilor facute de intreprindere.

Cunoasterea ratei profitului da expresie masurii gradului de valorificare a capitalului.

Indicator sintetic al activitatii economice, rata profitului reflecta masura in care societatea valorifica factorii de care depinde obtinerea profitului.

Cunoasterea masei si ratei profitului nu este suficienta pentru a reda situatia economico-financiara de ansanblu a firmei, de aceea concomitent cu determinarea gradului de profitabilitate trebuie evidentiate si alte aspecte.

In acest scop cu ajutorul profitului se pot calcula si alti indicatori precum :

capacitatea intreprinderii de a face fata obligatiilor de plata catre furnizori, creditori

I=obligatii/profit brut=5269000000/493000000=10,68

rentabilitate neta=profit net/capital propriu+rezerve

=424000000/392000000=1,08

capacitatea de autofinantare=profit brut-valoarea totala a impozitelor, rezervelor, dividendelor=493000000-374000000=119000000 lei

Factorii de care depind masa si rata profitului

Marimea masei totale a profitului depinde de :

rata profitului ca profit obtinut pentru fiecare unitate de cheltuiala

marimea capitalului consumat, respectiv realizarea unui volum mai mare sau mai mic de productie

nivelul preturilor

Rata profitului este influentata de :

masa totala a profitului

viteza de rotatie a profitului

economisirea unor componente materiale ale capitalului investit

nivelul productivitatii muncii, etc.

Relatia dintre rata profitului si masa totala a profitului este pusa in evidenta de faptul ca la un nivel dat al cheltuielilor de productie cresterea masei profitului determina si cresterea ratei profitului.

ANII

PROFIT

CAP.FOLOSIT

P'(rata Pr)

ANII

PROFIT

CIFRA AFACERI

P'

ANII

PROFIT

COST

P'

Nr.crt

INDICATORI

Randamentul

Factorilor (Rf)

Consum specific (Cs)

0,96

O,95

Conform tabelelor putem observa capacitatea societatii de a se mentine pe piata, de a-si continua activitatea si de a-si plati la timp toate datoriile rezultate pe parcursul desfasurarii procesului de productie, precum si cele care rezulta din activitatile de distributie, deci de desfacere, de aprovizionare s.a.

S.C.ELADOIL BACAU S.A., datorita politicilor economice eficiente aplicate a stiut intotdeauna sa determine cu exactitate volumul de productie care trebuie obtinut pentru a realiza profitul maxim.

BIBLIOGRAFIE

Ristea Mihai-Noul Sistem Contabil al agentilor economici din Romania, Editor :Corpul Expertilor Contabili si Contabilor Autorizati din Romania, Buc.1994

Morosanu Ioan-Contabilitatea practica-Obligatiile fiscale si sociale ale firmei, Editura Evcont Consulting Suceava 1999

Teodoru Traian-Management si asigurarea calitatii, Editura Tribuna Economica, Buc.1999

Caprarescu Gheorghita-Editura Didactica si Pedagogica R.A. Buc.1997

Legea 31/1990 privind constituirea societatilor comerciale

Reviste Obiectiv-nr.1/1999

-nr.2/1999

-nr.4/1999

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate