Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
» TINERII SI AFACERILE - Ghid de afaceri pentru tineri


TINERII SI AFACERILE - Ghid de afaceri pentru tineri


TINERII SI AFACERILE

Ghid de afaceri pentru tineriPREFATA

Tinerii din judetul Hunedoara dar si din tara care vor sa-si intemeieze o afacere se lovesc de tot felul de bariere. Sunt purtati pe drumuri, nu sunt bine informati, nu stiu ce trebuie facut exact si nu stiu cui sa se adreseze.

Legislatia actuala si institutiile statului ofera o multime de facilitati tinerilor intreprinzatori si exista o multime de programe de finantare prin care tinerii pot sa-si dezvolte afacerile.

Prin realizarea ghidului dorim sa oferim tinerilor dar si organizatiilor toate aceste informatii pentru a le usura incercarile de a patrunde in universul afacerilor.

Cititorii vor gasi informatii despre formele juridice ale afacerilor, tanarul intreprinzator, resurse necesare unei afaceri, marketing si management .

In anexe sunt prezentate facilitatile acordate de Camera de Comert si Industrie a Judetului Hunedoara , o statistica despre societatile comerciale infiintate in judetul Hunedoara in perioada 1990 - 2001 , Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca , Asociatia PAEM Deva , legaturi si adrese utile.

Dorim ghidul sa incurajeze participarea la viata economica a tinerilor atat in judetul Hunedoara cat si din toata tara.

BAZELE JURIDICE ALE AFACERILOR IN ROMANIA

Forme Juridice

In tara noastra activitatile economice se organizeaza cu respectarea prevederilor legale. Actele normative care reglementeaza procedurile de autorizare si functionare pentru intreprinzatorii particulari si asociatiile familiale sunt Decretul Lege nr. 54/1990 prin organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative; HG 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretul Lege nr. 54/1990.

Actele normative care reglementeaza desfasurarea unor activitati si implica vanzari si cumparari sunt: Legea nr. 24/1990 privind Registrul Comertului care prevede inregistrarea obligatorie a comerciantilor, fixeaza regimul denumirilor si emblemelor; Legea 31/l990, privind societatile comerciale, prin care se stabilesc forme legale pentru persoanele juridice cu desfasurarea actelor de comert . Parcurgerea acestor acte normative sugereaza ca principalele forme juridice in care pot fi lansate afacerile sunt:

intreprinzatorii individuali si asociatiile familiale;

societatile comerciale.

Optiunea pentru o forma sau alta este influentata de:

natura activitatii;

anvergura activitatii;

numarul partenerilor de afaceri;

gradul de implicare si raspundere al acestora

capitalul disponibil si necesar.

ponderea participarii fiecarui partener la constituirea de capital;

particularitatile juridice de constituire.

Inreprinzatorii individuali si asociatia familiala (AF)

Constituie cea mai simpla forma de manifestare a initiativei particulare in activitatea economica.

Asociatia familiala se constituie de catre membrii unei familii si au gospodarie comuna.

Principalele avantaje ale acestei forme juridice sunt:

1. forma de autorizare mult mai scurta;

2. taxe de autorizare mai putine si mai reduse;

3. nu se cere un capital social;

4. forma de impozitare este mai simpla;

5. contact direct cu clientii;

6. profitul revine in intregime proprietarului.

Principalele dezavantaje sunt:

1. raspunderea nelimitata pentru daune si datorii;

2. se poate utiliza un numar redus de personal salariat

3. posibilitati de finantare mai reduse;

4. posibilitati de dezvoltare a activitatii mai reduse;

5. proprietarul nu poate stapani toate domeniile de activitate;

6. acumulare redusa de capital.

Principalele etape ce trebuie parcurse pentru autorizarea intreprinzatorilor persoane fizice si a asociatiilor familiale sunt:

1. obtinerea autorizatiei pentru constituirea asociatiei familiale sau pentru desfasurarea activitatii de catre persoane fizice independente. Aceasta autorizatie se elibereaza de catre Primarie:

cerere de autorizare;

dovada privind dreptul de folosire al spatiului;

chitanta pentru taxa de autorizare;

certificat de cazier.

2. obtinerea certificatului de immatriculare de la Registrul Comertului. Pentru aceasta in termen de 15 zile de la primirea autorizatiei de la Primarie se depun la Rcgistrul Comertului urmatoarele acte:

cerere de inmatriculare;

autorizatia;

chitanta pentru taxa de inmatriculare.

Societatile comerciale

Societatile comerciale sunt persoane juridice cu scop lucrativ, desfasoara activitati in nume propriu, au sedii proprii si management propriu. In functie de forma juridica, forma de constituire a capitalului, modul de asumare a raspunderii si modul de participare la conducere si profitul, in tara noastra pot fi infiintate urmatoarele tipuri de societati comerciale:

Societate in nume colectiv (SNC)

Societate in nume colectiv (SNC), potrivit art. 3 din Legea 31/1990 se constituie pe baza contractului de societate. Poate fi infiintata de 2 sau mai multi asociati pe baza unui contract fara a depune vreun capital social initial. Asociatii contribuie conform intelegerii libere dintre ei la constituirea patrimoniului social al societatii prin aport in bani sau in natura, si prin cuantumul acestui aport se stabileste si ponderea participarii la procesul decizional.

Obligatiile sociale ale SNC sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.

Contractul de societate cuprinde urmatoarele:

numele si prenumele sau denumirea asociatilor, domiciliul sau sediul, cetatenia sau nationalitatea;

firma, denumirea si sediul societatii. Denumirea poate fi reprezentata de numele reunite ale tuturor asociatilor sau cel putin al unuia dintre acestia. Firma societatii trebuie sa cuprinda denumirea acesteia, cu mentiunea societate in nume colectiv;

obiectul societatii;

capitalul social subscris si varsat cu mentiunea aportului fiecarui asociat in numerar sau in alte bunuri (natura )si a datei cand se va varsa intregul capital subscris. Aportul asociatiilor la formarea capitalului social este constituit din parti sociale;

asociatii care administreaza si reprezinta societatea;

partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi;

durata societatii;

modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Avantajele SNC sunt aceleasi cu cele ale intreprinzatorilor individuali, iar principalele dezavantaje sunt:

. un membru al societatii, fara a avea personal vreo vina, poate fi obligat la plata unor datorii potentiale pe care le-a contractat un partener in numele societatii fara sa-l consulte;

. necesita o consultare reciproca continua intre parteneri, mai ales daca intre acestia nu exista incredere deplina.

Dizolvarea SNC se face in urmatoarele situatii tipice:

. falimentul societatii;

. excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati (atunci cand datorita cauzelor enumerate numarul asociatilor se reduce la unul singur coroborat cu inexistenta unei cauze de continuare cu mostenitorii);

. ca urmare a expirarii timpului stabilit ca durata de existenta a societatii;

. datorita imposibilitatii realizarii obiectivului de activitate a societatii;

. prin decizia adunarii asociatilor.

Lichidarea societatii se va face de catre lichidatori numiti de

catre asociati, iar pe baza bilantului de lichidare intocmit se vor repartiza intre asociati mijloacele economice disponibile.

Societate in comandita simpla (SCS)

Societate in comandita simpla (SCS) - o asociatie intre 1 sau mai multi asociati principali - numiti comanditati, care au in mana gestionarea si conducerea societatii, raspund nelimitat ai solidar pentru capitalul social cu averea proprie si unul sau mai multi dintre asociati care au drepturi limitate - numiti comanditari, cu raspunderea limitata, functie de contributia lor la formarea capitalului social.

Inceputurile acestui tip de societate se gasesc in epoca feudala, denumiti 'comanda'. Aceasta presupunea existenta unei persoanc (commandans) sau a mai multor persoane care incredintau unei alte persoane (commandatarius) un capital de marfuri sau de bani pentru a face comert cu tarile straine. S-a practicat indeosebit in comertul maritim si presupunea ca proprietarul corabiei (comandant) sa raspunda nelimitat (cu toata averea sa) pentru transportul efectuat, iar imprumutatorul (bancherul) care finanta actiunea risca doar suma investita. Insa, daca afacerea se realiza, imprumutul era inapoiat cu dobanda sau cu participare la beneficii.

Aceasta forma de organizare era practicata mai ales de catre persoane care datorita pozitiei pe care o ocupau in societate nu puteau interfata direct cu mediul de afaceri din acel timp (nobili, militari, preoti).

Astazi, ea ofera posibilitatea persoanelor cu idei, profesioniste in anumite domenii, dar care nu au capital, sa se asocieze cu persoane care dispun de capital, dar nu au idei ,si nici calitati antreprenoriale.

SCS nu poate fi formata decat in numele comanditatilor, care au in mod exclusiv calitatea de comerciant.

Societatea este condusa de catre un administrator ales din randul asociatilor comanditati. Comanditarii nu pot face acte de administrare decat in cazul in care sunt imputerniciti printr-o procura speciala, tocmai pentru a ocroti pe comanditati. Comanditarii pot indeplini servicii, pot face acte de supraveghere, pot participa la numirea si revocarea administratorilor, in limitele actului constitutiv al societatii. Tot comanditarii au dreptul de a controla contabilitatea societatii prin bilant, fisa contului de profit si pierderi si cercetarea registrelor comerciale.

Dezavantajul SCS este imposibilitatea comanditarilor de a participa la conducerea societatii.

Dizolvarea si lichidarea societatii se realizeaza in conditii asemanatoare pentru SNC.

Societatile au nume colectiv (SNC) si societatile in comandita simpla (SCS) sunt societati de persoane sau interese, asociative (parteneriale).

Societatea pe actiuni (SA)

Societatea pe actiuni (SA) este o societate comerciala de capitaluri, in care cotele de participare ale asociatilor la capitalul social sunt reprezentate prin titluri negociabile ,numite actiuni. Are un capital minim de 25 milioane lei, constituita de cel putin 5 actionari. Dar, societatea poate fi infiintata si prin varsarea a numai 30% din capitalul subscris.

Actiunea este o hartie de valoare care certifica detinatorului ei participarea la capitalul unei societati pe actiuni si care ii da dreptul de a beneficia de rezultatele financiare pozitive ale societatii sub forma dividentului.

Actiunile se pot clasifica dupa mai multe criterii [5], astfel:

dupa modul de individualizare:

- actiuni nominale (nominative), care contin elementele de individualizare de natura numelui, prenumelui si domiciliul posesorului;

- actiuni la purtator, cand individualizarea se rezuma la un numar anscris (seria actiunii).

dupa natura aportului:

- actiuni in numerar;

- actiuni de aport in natura (aport sub forma de active, marfuri, active necorporale).

dupa drepturile conferite actionarilor:

- actiuni ordinare, care nu confera alte drepturi decat cele conferite oricarui actionar;

- actiuni preferentiale (privilegiate), care confera drepturi suplimentare detinatorului lor (dreptul la obtinerea unui divident fix indiferent de rentabilitatea obtinuta).

Dividentul reprezinta venitul produs de o actiune intr-un an, venit direct proportional cu profitul realizat de emitentul actiunii respective.

Dividentele se formeaza in mod diferit in functie de politica de divident aleasa de SA emitenta. In teorie s-au conturat urmatoarele politici de divident:

. politica reziduala de divident - conform careia se distribuie, actionarilor, drept dividente sumele ramase disponibile dupa acoperirea nevoilor de finantat. Astfel, profitul net rezultat este destinat acoperirii nevoilor de finantare, tn timp ce dividentul este tratat ca o variabila reziduala;

. politica ratei constante - in care dividcntul se determina prin aplicarea unei cote procentuale fixe in raport cu profitul obtinut;

. politica surnei constante - cand dividentul este o suma fixa acordata de catre emitent pentru fiecare actiune detinuta de investitor.

Actiunile au o valoare nominativa si pot fi realizate prin asociere sau prin subscriptie publica. Obligatiile sociale ale SA sunt garantate cu patrirnoniul societatii.

Activitatea SA este coordonata de anumite organe specializate de conducere ,si control:

. adunarea generala;

. consiliul de administratie ;

. comitetul de directie;

. comisia de cenzori.

Ponderea participarii in procesul decizional este proportionala cu numarul de actiuni detinute de fiecare actionar. Conducerca generala a SA este asigurata de adunarea generala a actionarilor sau a reprezentantilor acestora. Numarul voturilor fiecarui actionar este proportional cu nurmarul si puterea actiunilor detinute. Conducerea curenta este asigurata de consiliul de administratie ales sau numitit de adunarea generala. Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie, compus din membri alesi de catre administratori. Actionarii raspund in limita capitalului subscris exprimat in actiuni.

SA sunt obligate sa aiba un numar de cel putin trei cenzori si trei supleanti. Daca numarul cenzorilor este mai mare, ei trebuie sa fie in numar impar. Cenzorii sunt alesi la inceput de catre adunarea constitutiva, pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea realegerii. Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat. Majoritatea cenzorilor si supleantilor sa fie cetateni romani. Cenzorii trebuic sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili. Ei au obligatia de a supraveghea gestiunea societatii, de a verifica daca bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si daca evidentele in registre sunt corecte.

Societatea pe actiuni (SA) se constituie prin contract de societate si statut.

Firma SA se compune dintr-o denumire proprie (unica) insotita de mentiunea 'societatea pe actiuni'.

Contractul de societate si statutul se incheie in forma autentica si vor cuprinde urmatoarele:

- numele si prenumele sau denumirea actionarilor, domiciliul ori sediul, nationalitatea acestora;

- denumirea si sediul societatii ,si al sucursalelor sau filialelor;

- forrna si obiectul de activitate;

- capitalul social subscris si cel varsat la constituire;

- valoarea bunurilor aduse ca aport in natura, in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea;

- numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator, si numarul lor pe categorii;

- numarul, numele, prenumele ,si cetatenia administratorilor, garantia pe care sunt obligati sa o depuna, puterile lor si drepturile speciale de administrare si de reprezentare acordate unora dintre ei;

- conditiile pentru validitatea deliberarilor adunarii generale si modul de exercitare a dreptului de vot;

- numele, prenumele, cetatenia si numarul cenzorilor;

- durata societatii;

- modul de impartire a beneficiilor;

- avantaje si drepturi acordate membrilor fondatori.

Principalele avantaje ale SA sunt:

- actiunile sunt transmisibile ,si negociabile;

- raspunderea actionarilor este proportionala cu valoarea actiunilor detinute;

- durata este nelimitata, cu conditia sa fie eficiente;

- pot alege si schimba conducerea;

- se pot mari pe searna economiilor de capital;

- ofera garantii mai mari pentru creditori.

- cand au dimensiuni mari au flexibilitate redusa si se adaptcaza mai greu la solicitarile pietei.

SA sunt cele mai reprezentative forme de societati comerciale.

Societatea in comandita pe actiuni (SCA)

Societatea in comandita pe actiuni (SCA) este o forma mai rar intalnita si reprezinta o asociere intre investitori sau comanditari ale caror raspundere este limitata la participarea partilor sociale subscrise (sub forma de actiuni transmisibile) si comanditati care au raspundere nelimitata fata de datoriile ,si obligatiile societatii.

Aceasta forma de organizare cumuleaza caracteristicile a doua tipuri de societati: societatea in comandita simpla SCS - in ceea ce priveste activitatea asociatilor comanditati ,si societatea pe actiuni SA - in ceea ce priveste activitatea asocitilor comanditari.

SCA are la baza constituirii sale contractul de societate si statutul. Numarul minim de asociati este de cinci. Capitalul social este impartit in actiuni, iar comanditarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor.

Activitatea societatii este coordonata de anumite organe specializate de conducere si control:

. adunarea generala;

. consiliul de administratie;

. comitetul de directie;

. comisia de cenzori.

Principalele avantaje ale SCA sunt:

- administrarea societatii o asigura asociatii comanditati, iar hotararile lor se iau ,si se aplica pe loc, crescand astfel operativitatea;

- libertatea de actiune mare a organelor de conducere, reprezentate de comanditati.

Dezavantajele acestui tip de societate sunt similare cu cele ale SCS.

Societatile pe actiuni (SA) ,si societatile cu comandita pe actiuni (SCA) sunt societati de capital (pe actiuni), in care fiecare dintre asociati se angajeaza pana la concurenta aportului sau la capitalul social.

Societatea cu raspundere limitata (SRL)

Societatea cu raspundere limitata (SRL) - este un tip de societate intermediara intre societatile de persoane si cele de capital; deci are caracteristici asemanatoare cu societatile in nume colectiv avand capitalul social fractionat in parti sociale si cu societatile pe actiuni deoarece raspunderea asociatilor este limitata la valoarea aportului adus la capitalul social.

SRL trebuie sa aiba cel putin un asociat si maxim 50. Daca se majoreaza numarul asociatilor, societatea este obligata sa se transforme intr-o societate pe actiuni.

Capitalul social al SRL trebuie sa fie de minim 2.000.000 lei, iar capitalul social este divizat in parti sociale netransmisibile. Capitalul poate fi constituit din bunuri mobile sau imobile, necesare activitatii, care pot reprezenta maxim 60% din valoarea capitalului fixat, iar restul de 40% reprezinta bani. Acest capital social se imparte in parti sociale care nu pot fi mai mici de 100.000 lei. Asociatii raspund, participa la decizii si la profit proportional cu contributia fiecaruia la constituirea capitalului social. De mentionat ca prestatiile in munca nu pot constitui aport la capital.

Conducerea societatii este asigurata de adunarea generala a asociatilor, care are urmatoarele obligatii:

. aprobarea bilantului si repartizarea profitului net;

. desemnarea administratorilor si a cenzorilor si revocarea lor;

. modificarea statutului, cu votul tuturor asociatilor.

Administrarea societatii se va face de asociati sau de unul ori doi administratori alesi de catre majoritatea absoluta a asociatilor, care stabilesc extinderea indatoririlor si drepturilor acestuia si durata mandatului. Administratorii nu sunt obligati sa aiba calitatea de asociat.

Cesiunea partilor sociale poate fi facuta prin cesiune de drept civil, in limita partilor sociale detinute. Se intocmeste un contract de cesiune, urmand ca asociatii ramasi sa efectueze formalitatile de publicitate ale actului aditional la Monitorul Oficial si inregistrarea lui ca mentiune la Registrul Comertului.

Societatea cu raspundere limitata (SRL) se constituie prin contract de societate si statut, iar daca exista un singur asociat se intocmeste numai statutul.

Statutul societatii se adopta de aduanarea generala a asociatilor, se incheie in forma autentica ,si va cuprinde urmatoarele:

- denumirea, sediul, obiectul de activitate;

- durata societatii;

- numele si prenumele, domiciliul si nationalitatea asociatilor;

- capitalul social, partile sociale;

- asociatii care au administrarea si reprezinta societatea, precum si puterilor lor;

- numarul, numele si nationalitatea cenzorilor;

-conditiile pentru validarea deliberarilor adunarii generale, modul de exercitare a dreptului de vot;

- modificarea formei juridice;

- dizolvarea societatii;

- lichidarea societatii.

Dizolvarea unui SRL are loc in urmatoarele situatii:

. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

. imposibilitatea realizarii obiectivului societatii;

. hotararea adunarii generale;

. reducerea capitalului social sub minimul legal

. falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau moartea unuia dintre asociati cand, datorita acestor cauze, numarul lor s-a redus la unul singur si nu exista clauza de continuare cu mostenitori. Face exceptie de la aceasta situatie cazul in care partile sociale sunt ale unei singure persoane, care in calitate de asociat unic are drepturile si obligatiile ce revin adunarii generale.

Pentru constituirea unei societati comerciale se parcurg urmatoarele etape:

1. elaborarea contractului si a statutului de societate (o denumire,un sediu );

2. verificarea la Registrul Comertului a acceptabilitatii numelui pentru societate;

3. se legalizeaza la notariat actele constitutive;

4. depunerea capitalului initial;

5. obtinerea certificatului de cazier judiciar;

6. inmatricularea la Registrul Comertului;

7. inregistrarea fiscala in termen de 5 zile de la inmatricule la Registrul Comertului;

8 deblocarea contului bancar prin utilizarea capitalului social;

9. obtinerea autorizatiilor de la furnizorii de servicii.

Pentru detalii privind legislatia vigoare, exista mai multe surse de informare, de exemplu: Oficiul Registrului Comertului si Camerele de Comert nationale si teritoriale, birourile de avocatura si notariale, firmele de consultanta, colectiile Monitorului Oficial, diverse organizatii nonguvernamentale.

Ce este un IMM?

Conform legii nr.133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, intreprinderea este forma de organizare a unei activitati economice autonoma, patrimoniala si autorizata potrivit legilor sa faca acte si fapte de comet, in scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale si/sau prestari de servicii si vanzarea acestora pe piata in conditii de concurenta.

Intreprinderea se incadreazi in sectorul "IMM" (intreprinderi mici si mijlocii) daca indeplineste in concomitent trei conditii:

1. Sa aiba sub 250 de angajati (pana la 9 salariati-microintreprinderi; intre 10 si 49 salariati-intreprinderi mici; intre 50 si 249 salariati-intreprinderi mijlocii). O facilitate importanta este aceea ca un IMM poate beneficia de o reducere de 20% a impozitului pe profit daca numarul de angajati creste cu 10% fata de numarul mediu de angajati ai anului precedent pe toata perioada mentinerii noilor angajati.

2. Sa nu aiba ca actionar sau asociat persoane juridice care au peste 250 de angajati si detin peste 25% din capitalul social.
3. Sa aiba o cifra de afaceri anuala de pana la 8 milioane Euro.


Nu sunt Intreprinderi mici si mijlocii:

· Societatile bancare
· Societatile de asigurare si reasigurare
· Societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii
· Societatile de valori mobiliare
· Societatile cu activitate exclusiva de comert exterior
· Persoanele fizice si juridice care au ca activitate principala cumpararea si revanzarea de produse sau inchirierea de bunuri mobile sau imobile.

Legislatie privind infiintarea IMM-urilor

Legea nr.26 /1990 privind registrul comertului (obligativitatea de inscriere in registrul comertului)

Legea nr.31 /1990 privind societatile comerciale (infiintare)

Legea nr.114 /1996 a locuintei (acordul locatarilor privind plasamentul firmei)

Ordonanta de urgenta nr.40 / 1997 pentru modificarea si completarea Legii locuintei

Legea nr.133 / 1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor

Ordonanta de urgenta nr.297 / 2000 pentru completarea Legii nr.133 privind stimularea intreprinzatorilor privati

Hotararea guvernamentala nr.272 / 2001 privind actualizarea contraventiilor stabilite de Legea nr.133

Ordonanta nr.23 / 1999 privind constituirea fondurilor de garantare (garantarea partiala a creditelor primite de IMM-uri)

Hotararea guvernamentala nr.797 / 1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatile de finantare si a masurilor de stimulare a infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor.

Legislatia privind functionarea IMM-urilor

Legea nr.82 / 1991 a contabilitatii

Hotararea guvernamentala nr. 215 / 1992 privind regimul licentelor de import si export al Romaniei

Ordonanta nr.70 /1994 privind impozitul pe profit

Legea nr.21 /1996 - legea concurentei

Hotararea guvernamentala nr.656 / 1997 privind aprobarea clasificarii activitatilor din economia nationala

Legea nr.148 / 2000 privind publicitatea

BIROUL UNIC de infiintare a societatilor comerciale

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 76/2001, emisa la 1 iulie 2001, se prevede constituirea Biroului Unic de infiintare a societatilor comerciale. Aceasta masura este menita sa simplifice sistemul de inmatriculare a societatilor la Registrul Comertului, sa scada timpul si costurile alocate acestui demers.

Procedura de pana acum s-a dovedit invechita in raport cu necesitatea imbunatatirii mediului de afaceri din Romania, pe de o parte datorita sistemului birocratic care presupunea o perioada de timp indelungata pentru strangerea documentatiei, depunerea la Registrul Comertului, examinarea si avizarea. Solicitantul era nevoit sa se deplaseze des la autoritatile pe domeniile respective. Pe de alta parte, suma de bani necesara pentru inmatricularea unei societati in Registrul Comertului, era destul de ridicata, fiind vorba de o serie de taxe si onorarii care obligau un investitor sa plateasca, spre exemplu o suma de 6 milioane lei pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata (S.R.L.-vezi legea 31 pe 1990) cu un capital social de 2 milioane lei. Aceeasi situatie se identifica si in cazul autentificarii actelor necesare la notariat. Prin constituirea Biroului Unic, aceste costuri scad. Referitor la exemplul de mai sus, suma de 6 milioane se reduce in cazul respectiv la 3.200.000 lei.
Astfel, pentru redactarea actului constitutiv pentru o societate in nume colectiv (S.N.C-vezi legea 31 pe 1990) solicitantul va plati taxe in valoare de 550.000 lei, in cazul unui S.R.L.-800.000 lei cand societatea are un singur asociat si 1.300.000 pentru 2 asociati. Pentru toate categoriile de obiecte de activitate suma maxima pe care o va plati solicitantul este de 2.000.000 lei.
Primul demers pe care trebuie sa-l realizeze solicitantul este sa completeze o cerere de inregistrare sub forma de formular unde sa furnizeze datele necesare si sa o depuna la Biroul Unic din cadrul Camerei de Comert si Industrie locale. Certificatul de inregistrare ii va fi emis in termen de 20 de zile de la data depunerii. Datele continute in formularul depus vor fi transmise pe cale electronica de catre Camerele de Comert la Ministerul Finantelor Publice. Pe baza acestor date, Ministerul va stabili codul unic de inregistrare in termen de 24 de ore de la primirea lor.

Pentru obtinerea certificatului de inregistrare, care contine si acest cod unic, solicitantii vor plati taxele necesare si se vor adresa Biroului Unic pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare: de prevenirea si stingerea incendiilor, sanitara, sanitar-veterinara, de mediu si de protectie a muncii.
Punerea in aplicare a Ordonantei de Urgenta nr.76 va fi supravegheata de Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

A fi ANTREPRENOR

Antreprenorul este acea persoana care isi asuma riscul inceperii propriei afaceri, iar pentru antreprenorul din Romania problema riscului este intr-adevar una importanta.

Noi nu ne propunem sa-ti prezentam o imagine an nuante roz a posibilitatilor de reusita pe care le ai. Scopul nostru este ca tu sa fii informat intr-un mod cat mai realist cu putinta. Spre deosebire de statele occidentale care si-au creat bogatia prin intermediul oamenilor cu initiativa, si care le acorda acestora o multime de facilitati, in Romania dificultatile sunt greu de depasit, dar nu imposibil.

8 motive pentru a deveni antreprenor

1. Vei face mai multi bani

Prima si cea mai importanta diferenta intre a lucra ca angajat si a avea propria ta firma se refera la bani. Ca angajat vei avea un salariu fix care va creste doar in situatii de exceptie (promovare, greve s.a.). Propria ta afacere iti ofera posibilitatea de a obtine din ce in ce mai multi bani pe masura ce te vei dezvolta

2. Vei fi propriul tau sef

Stii la fel de bine ca si noi ce inseamna un sef incapabil si stresant. Daca faci parte dintr-o generatie care este pregatita sa-si asume propriile idei si actiuni, vei aprecia cu siguranta libertatea si flexibilitatea pe care ti-o va acorda propria ta afacere.

3. Iti vei stabili singur programul de lucru

Ca angajat ti se impune un orar strict si nu de putine ori esti obligat sa faci ore suplimentare care nu sunt platite la adevarata valoare a efortului depus. A fi antreprenor inseamna si a-ti gestiona timpul de munca dupa propriile nevoi si asteptari de la afacerea ta.

4. Vei lua singur deciziile

Libertatea ta este atacata in momentul in care altcineva gandeste, vorbeste si actioneaza in numele tau, interzicandu-ti sa-ti exprimi ideile valoroase; confortul oferit de statutul de 'condus', care te scuteste de responsabilitate, nu poate concura cu satisfactia pe care o ai cand realizezi ceva prin propriile tale eforturi.

5. Vei lucra cu oameni pe care tu insuti i-ai angajat

Ca angajat esti de multe ori fortat sa muncesti alaturi de oameni cu care nu ai nimic in comun sau care nu se ridica la nivelul tau, desi aveti aceeasi functie. Lucrand cu oameni pe care ti i-ai ales dupa propriile tale criterii iti va fi mai usor sa iti organizezi afacerea si vei avea o idee mai clara despre calitatile si defectele acestora. Mai mult, ai posibilitatea sa apelezi la ajutorul apropiatilor tai, ceea ce iti va inlesni munca.

6. Vei progresa datorita provocarii concurentei

Daca te simti bine atunci cand inveti ceva si te auto-depasesti, stii bine ca lucrand ca angajat ai niste sarcini monotone si nu esti incurajat sa progresezi. In schimb, pentru a-ti dezvolta afacerea si pentru a-ti depasi concurentii, vei invata in fiecare zi ceva nou.

7. Te vei bucura de aprecierea celorlalti

Cel care se lanseaza intr-o afacere nu urmareste exclusiv avantajul material; isi propune de asemenea sa iasa din anonimatul in care se afla in mod obisnuit angajatii unei firme sau ai unei institutii. Daca vrei sa te faci cunoscut si apreciat pentru munca si calitatile tale, va trebui sa fii diferit de ceilalti, sa ai initiativa.

8. Vei crea noi locuri de munca

Si tu si prietenii tai stiti ca locurile de munca sunt putine, prost platite, si nu de putine ori se intampla ca valoarea unui candidat sa nu fie principalul criteriu de selectie. Propria ta afacere este in primul rand o solutie pentru tine, pentru ca te va scuti de nesfarsitele cautari si interviuri fara rezultat, insa cea mai mare satisfactie o vei obtine atunci cand le vei oferi tu altora o sursa de venit, poate chiar apropiatilor tai.

Riscurile antreprenoriatului

In paralel cu aceste avantaje exista si riscuri pe care un antreprenor si le asuma cand incepe o afacere. Unul ar fi renuntarea la ideea unui loc de munca stabil ca angajat pentru un loc de munca nesigur (cel putin in faza de inceput a afacerii); de asemenea, se poate ca in afacere sa investesti bani din propriul tau buzunar, pe care, in caz de esec, sa nu ii mai poti recupera; mai mult, este posibil sa te inglodezi in datorii pe care sa-ti fie greu sa le restitui, s-ar putea ca pe sectorul de piata pe care ti l-ai ales concurenta sa fie prea puternica, sau sa ai probleme cu gasirea si angajarea unor oameni cu adevarat competenti.
Toate aceste riscuri sunt reale si trebuie sa fii constient de ele pentru a putea valorifica partea pozitiva. Atunci cand cineva risca inseamna ca are ceva de castigat, iar sansa ta de castig exista. Insa pentru a o concretiza trebuie sa ai cateva calitati:

1. Capacitatea de a munci mult si din ce in ce mai mult pe masura ce afacerea se dezvolta.

2. Forta de a avea o atitudine pozitiva chiar si in momentele defavorabile, de criza; un antreprenor trebuie sa aiba taria de a nu renunta la primul semn de dificultate.

3. Puterea de a lua decizii dificile - tu vei lua majoritatea deciziilor asupra ta si a afacerii tale, insa destul de putine vor fi usor de luat.

4. Capacitatea de a invata din greseli, de a nu le considera obstacole in calea reusitei tale, ci oportunitati prin care afli cum trebuie sa faci, vazand cum nu trebuie sa faci.

Munca de antreprenor este grea. Desi iti trebuie si putin noroc, reusita ta nu are de-a face cu oportunismul, ci cu valoarea ideii tale si cu efortul pe care il depui pentru a o sustine.

Te incadrezi in liniile trasate mai sus?

Atunci intra pe paginile urmatoare ca sa vezi concret cum sa-ti pui in aplicare ideea.RESURSE FINANCIARE

Cea mai mare problema de care te poti lovi atunci cand ai o idee valoroasa este gasirea banilor pentru a o pune in aplicare. De multe ori lipsa acestor bani este invocata ca motiv de cei care sunt dispusi sa abandoneze.

Exista o multime de locuri de unde poti sa obtii sprijinul de care ai nevoie :

- Rude, prieteni, cunostinte
- Incubatoare de afaceri
- Finantari venture (sau cu capital de risc)
- Fondul Romano - American de Investitii
- Fonduri nerambursabile
- Surse de creditare
- Leasing

La bani vei ajunge daca ai o idee buna si daca stii unde sa mergi cu ea.

Rude, prieteni, cunostinte

Aceasta metoda este foarte des utilizata, mai ales pentru afacerile noi (start-up), dar trebuie sa stii care sunt avantajele si dezavantajele ei:

Avantaje:

- sanse ridicate de a obtine banii

- posibilitatea de a restitui imprumutul intr-o perioada mai lunga de timp

Dezavantaje:

- vei obtine sume mici, ceea ce iti va limita accesul la idei de afaceri mai ample

- nu vei fi nevoit sa realizezi un plan de afaceri coerent (intrucat bani ii vei obtine pe criterii mai mult sentimentale decat obiective), deci nu vei avea o pregatire prealabila lansarii in afacere

Chiar daca iti poti obtine banii de la prieteni sau rude, gandeste-te cat vei putea aduna, si, mai important, daca vei sti ce sa faci cu ei dupa ce i-ai strans. Multi antreprenori esueaza din cauza lipsei unui plan bine pus la punct (si, in consecinta, din cauza proastei administrari a fondurilor).

In momentul in care soliciti bani pentru o afacere de la o banca sau de la un program de finantare, va trebui sa demonstrezi ca stii ce vei face cu acei bani. Planul tau de afaceri va fi analizat si, daca vei obtine finantarea, inseamna ca este viabil si ca afacerea are sanse de reusita.

Pe de alta parte, dupa cum vei vedea, ponderea economiilor personale in lansarea afacerii are un rol important, mai ales in vederea obtinerii unei finantari substantiale din alte surse. Creditorii vor fi intotdeauna interesati de contributia ta financiara la lansarea afacerii, privind-o ca pe o garantie a seriozitatii si interesului.

Incubatoare de afaceri

Numele generic al acestor companii este foarte sugestiv: ele cumpara diferite firme aflate in faze initiale de dezvoltare - de start-up (proiect), sau recent infiintate. Ele pun la dispozitia antreprenorilor o serie de servicii strategice si logistice pentru a se dezvolta. Incubatoarele joaca astfel patru roluri principale:

- de "parinte' - sustinand managerii firmelor incubate atat din punct de vedere tehnic cat si material

- de "mediu' - ofera posibilitatea dezvoltarii rapide a strategiilor de afaceri ale firmelor incubate

- de "investitor' - incubatorul aduce capital in schimbul unor actiuni ale firmelor incubate, la fel ca si firmele cu capital mixt; diferenta este ca incubatorul se implica activ in dezvoltarea firmei incubate

- de "club de afaceri' - incubatorul cauta si ofera oportunitati de afaceri firmei incubate, facilitandu-i intalnirea cu alti jucatori de pe piata

In Romania, incubatoarele sunt axate exclusiv pe domeniul IT.
Unul dintre cele mai cunoscute este incubatorul NEST, infiintat de firma The Advantage Software Company. Acesta se adreseaza intreprinzatorilor axati pe urmatoarele sectoare ale pietei IT: wireless, software, Internet, Intranet, telecomunicatii, comert electronic; de asemenea, intreprinzatorilor li se cere sa nu fie implicati in alte afaceri in paralel pe acelasi domeniu.
Ceea ce trebuie sa faci daca ideea ta se leaga de domeniile IT prezentate mai sus este sa le prezinti planul tau de afaceri (vezi "Resurse manageriale'); vei gasi informatiile necesare privind criterii de eligibilitate, modalitati de trimitere a planului de afaceri etc. pe pagina de web https://www.nest.ro

Un incubator IT difierit de NEST este ECO-NET-ul sau Internetgenesis. Acesta nu accepta de la tine idei de afaceri, in schimb iti oferi afacerea aflata deja intr-o anumita trepta de dezvoltare. ECO-NET-ul iti pune la dipozitie concepte de site-uri web pe care va trebui sa le dezvolti (aflate abia in stadiu de proiect sau deja avansate), pe diferite teme; ei iti ofera asistenta necesara, asigura partea legala si de copyright, gazduirea site-ului, precum si investitia initiala.
Pentru detalii poti sa le scrii la info@internetgenesis.ro , sau pur si simplu intra pe pagina lor de web: https://www.internetgenesis.ro

Daca ideea ta de afacere nu se incadreaza in domeniul IT nu-ti fa probleme, vei gasi in cele ce urmeaza resurse financiare pentru orice domeniu, ai nevoie doar de incredere in tine si de putina rabdare.

Finantari Venture (sau cu capital de risc)

Companiile sau fondurile venture, asa cum arata si denumirea lor generica, investesc bani in alte firme mici si mijlocii. Una dintre caracteristicile lor principale este investitia pe termen scurt si mediu; companiile venture, desi devin actionari, nu raman in afacerea respectiva, ci ies din investitie dupa un termen impus de restituire a creditului si a dobanzii.

Paradoxal, in acest caz nu lipsa banilor creeaza problemele, ci sumele mari de creditare, pornind de la 500.000 si pana la 10.000.000$, oferite de firmele de acest gen din Romania (sumele sunt totusi mici fata de capitalul venture vehiculat in Occident).

Companiile venture din Romania sunt urmatoarele:

1. Advent International Romania

Advent International ofera credite pornind de la 5 milioane $, preferand companiile stabile, care pot demonstra ca au fost, sunt si vor ramane profitabile.
Contact:
Adresa: Intrarea Polona, Bucuresti
Tel/fax: (4) 01-211 1602
Persoana de contact: Gelu Tudose/Emanuela Popescu

2. AIG New Europe Fund

AIG New Europe Fund (American International Group) acorda credite pentru proiecte in jurul a 10 milioane $ adresandu-se companiilor care-si pot demonstra profitabilitatea. Rata de restituire a creditului este de 35% anual.
Contact:
Str. General Berthelot 57, Bucuresti
Tel/fax: (4) 01-312 0675
Persoana de contact: Doina Popescu

3. Global Finance International Ltd.

Global Finance International Ltd. ofera credite de 2-3 milioane$ adresandu-se companiilor mature si care detin cel putin 40% din actiuni; se solicita de asemenea o cifra de afaceri de minim 6 milioane de dolari.

Contact:
Adresa: Bvd. Aviatorilor nr.60-62, etaj 1, Bucuresti
Tel: (4) 01-231 7571 / 231 7572
Fax: (4) 01-231 7573
E-mail: office@globalfinance.ro
Web site: www.globalfinance.ro
Persoana de contact: Ladislau Randjak

4. Danube Fund

Danube Fund ofera credite de la 500.000$ pana la 2 milioane$ firmelor capabile sa asimileze suma minima de creditare. Rata de returnare anuala a fondului este de 30%.
Contact:
Adresa: Pitar Mos nr.25, Bucuresti
Tel/fax: (4) 01-210 8467
Persoana de contact: Alex Mnohoghitnei, director de investitii

5. Environmental Investment Partners

Environmental Investment Partners pune la dispozitie credite de 1-3 milioane$ firmelor cu vanzari de minim 0,8 milioane $ si trei ani de actvitate in afacerea respectiva; solicita o rata de returnare a creditului de 35%.
Contact:
Tel/fax: 40-67-312-238
E-mail: misi@sbnet.ro
Persoana de contact: Bako Mihali

6. ORESA Ventures Romania

Oresa Ventures Romania ofera credite de 1 milion$ firmelor private cu management competitiv si potential de crestere.
Contact:
Adresa: str. Popa Savu nr.24, Bucuresti
Tel/fax: (4) 01-223 4245
Fax: (4) 01-222 1807
Persoana de contact: Cornel Marian, director de investitii

7. Romanian Investment Fund (Cyprus) LTD

Romanian Investment Fund (Cipru) LTD ofera credite de 1 milion$ firmelor private mijlocii si mari cu potential de crestere.
Contact:
Adresa: Str. Dimitrie Branza nr.1, sector 6, Bucuresti
Tel/fax: (4) 01-411 7383
Fax: (4) 01-411 7393
Persoana de contact: Florin Dolea, general manager

8. Romanian Post Privatization Fund

Romanian Post Privatization Fund ofera credite de 1 milion$ la o rata de returnare anuala de 30% firmelor private medii cu potential de crestere.
Contact:
Adresa: str. Frumoasa nr.42A, Bucuresti
Persoana de contact: Robert Luke, director

9. Baring Private Equity Partners (Romania) SRL

Baring Private Equity Partners (Romania) ofera credite pornind de la 7 milioane de dolari; acestea sunt eligibile doar pentru firmele lider de piata.

Contact:
Adresa: Strada G.Calinescu nr.53A, etajul 4, sector 1, Bucuresti
Tel/fax: (4) 01-230 5745
E-mail: bpeprom@fx.ro
Web site: www.bpep.com
Persoana de contact: Leo Gherghina, director

10. Romanian American Enterprise Fund

Dintre acestea, doar Romanian - American Enterprise Fund (RAEF) pune la dispozitia antreprenorilor fonduri ce constau din sume mai mici de 500.000$; presupunand ca viitorul tau plan de afaceri se va incadra intr-o investitie de nivel mediu, iti vom prezenta mai amanuntit acest fond

Fondul Romano-American de Investitii

Fondul Romano-American pentru Investitii este o corporatie americana a carei misiune este sa promoveze libera initiativa si spiritul antreprenorial in Romania prin investitii si imprumuturi destinate intreprinderilor mici si mijlocii.

Fondul a fost infiintat de Presedintele si de Congresul Statelor Unite ale Americii in 1994 si a fost capitalizat cu peste 60 de milioane $ alocati de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala.

Acest fond sustine initiativele antreprenoriale din Romania prin intermediul a trei programe de finantare:

- Fondul de Investitii pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FIIMM)
- Programul de Imprumuturi Mici si Mijlocii (PIMM)
- Programul de Micro-Imprumuturi (PMI)

1. Fondul de Investitii pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FIIMM)

Fondul Romano-American pentru Investitii (FRAI) a infiintat Fondul de Investitii pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FIIMM) cu scopul de a sprijini prin investitii directe firmele private din acest sector si totodata pentru a le oferi asistenta pe durata derularii finantarii.

Sumele alocate pe proiect sunt cuprinse in general intre 50.000 si 350.000$. Finantarea prin FIIMM se face printr-o varietare de instrumente financiare, structurate si combinate in functie de necesitatile firmei solicitante: investitii directe, imprumuturi convertibile, credite, leasing.

Care sunt avantajele finantarii prin FIIMM?

Contributia FIIMM la cresterea pe termen lung. Cel mai semnificativ avantaj este cel legat de absenta ratelor impovaratoare de credite si dobanzi generate de imprumuturile de tip bancar. De asemenea, FIIMM ofera asistenta. Compania iti poate pune la dispozitie consultanta in planificarea afacerii, marketing, control financiar si altele.

Pentru amanunte persoana de contact este:

Iulia Enescu, Asistenta Program
tel: (40-1) 210-0701
fax:(40-1) 212-3391
E-mail:Iulia.Enescu@raef.ro

2. Programul de Imprumuturi Mici si Mijlocii (PIMM)

Programul de Imprumuturi Mici si Mijlocii (PIMM) este un proiect realizat in comun de catre Fondul Romano-American pentru Investitii si Banca Romaneasca.

Programul acorda firmelor mici si mijlocii din Romania imprumuturi dupa cum urmeaza:

- Suma: de la 20.000 la 150.000 dolari SUA;
- Moneda: creditele si rambursarile acestora se vor face in dolari SUA;
- Termenul: pana la trei ani, de regula cu plati lunare, in sume egale (credit plus dobanda);
- Perioada de gratie: in anumite conditii, poti obtine o perioada de gratie de pana la trei luni, in care vei plati numai dobanda;
- Dobanda si comisionul: dobanda fixa de 15% pe an, plus un comision de 1% din suma. Nu se percep penalizari pentru rambursari inainte de scadenta;
- Garantiile: creditele trebuie garantate cu active (totalitatea bunurilor ce apartin unei persoane fizice sau juridice) intr-o forma si de o valoare acceptabile creditorului. In anumite cazuri, se accepta si alte garantii decat cele imobiliare;
- Utilizarea imprumutului: finantarea investitiilor pe termen lung, in active fixe ca echipamente, utilaje si constructii, precum si a stocurilor de materii prime si materiale necesare pentru o dezvoltare a afacerii. De regula, nu vor fi acordate credite pentru finantarea pe termen scurt a fondului de rulment.

Criterii de acordare a imprumuturilor:

- In general, programul finanteaza firme deja lansate si cu echipa manageriala consolidata, dar nu exclude finantarea firmelor start-up (in faza de proiect), caz in care solicitantul va trebui sa contribuie cu 30% din suma necesara afaceri sale
- Numarul angajatilor firmei nu trebuie sa depaseasca 200 de persoane

- Capitalul strain nu poate depasi 70%, iar capitalul majoritar si pachetul de control trebuie sa fie detinute de rezidenti ai Romaniei
- In general, creditele vor fi acordate firmelor din domeniul productiei, constructiilor, serviciilor. Programul nu se adreseaza firmelor implicate doar in vanzari en-gros. Exista, de asemenea, o serie de domenii excluse de la finantare: cazinouri, benzinarii, firme distribuitoare sau firme implicate in fabricarea si distribuirea de bauturi alcoolice sau tutun (cu exceptia magazinelor care comercializeaza cu amanuntul aceste produse, iar vanzarile acestora nu reprezinta mai mult de 25% din venitul brut al societatii).

Pe langa criteriile enumerate mai sus, imprumuturile vor fi acodate luandu-se in considerare si alti factori, cum ar fi:

1) capacitatea imprumutatului de a rambursa creditul din numerarul generat de activitatea curenta a firmei;

2) participarea financiara semnificativa a proprietarilor firmei;

3) un nivel acceptabil al garantiilor.

PIMM se deruleaza doar in anumite judete si firmele care solicita un imprumut trebuie sa activeze in aceste judete pentru a se califica. Pentru a obtine imprumutul trebuie intai sa dai un telefon la Banca Romaneasca - sucursala din judetul in care iti desfasori activitatea. Inspectorii de credit iti vor spune daca indeplinesti criteriile PIMM. Daca da, vei primi un formular de cerere si indrumari privind modul de completare. De asemenea, reprezentantii bancii iti vor spune ce alte documente va trebui sa prezinti impreuna cu cererea.

Printre aceste documente se pot afla:

- Documentele de infiintare a companiei
- Contracte de inchiriere sau de leasing
- Informatii privind utilajele ce urmeaza a fi achizitionate (cotatii de la furnizori, liste de preturi, etc.)
- Proiecte de constructii si de renovari, cu planuri detaliate, planificarea realizarii si defalcarea costurilor

Pentru firmele deja existente se pot solicita de asemenea:

- Contracte cu clientii
- Documente financiare (Bilantul si Contul de Profit si Pierdere) cel putin pe anul fiscal anterior si pentru perioada curenta (nu mai vechi de 60 de zile)

Dupa ce vei depune cererea completa (insotita de toate documentele solicitate), inspectorul de credit iti va analiza cererea in detaliu. Vizitarea locului in care iti desfasori activitatea este o parte obligatorie a procesului de creditare.

Decizia finala privind solicitarea ta va fi luata de un comitet de creditare alcatuit din reprezentanti ai FRAI si ai bancii partenere. FRAI si banca isi rezerva dreptul de a aproba sau refuza orice cerere de imprumut, decizia comitetului de creditare fiind definitiva.

3 .Programul de Micro-Imprumuturi (PMI)

Programul de Micro-Imprumuturi (PMI) al Fondului Romano - American pentru Investitii se desfasoara in colaborare cu Fundatia CAPA in orasele Cluj, Craiova si Iasi si in colaborare cu Cooperative Housing Foundation (C.H.F.) in orasele Timisoara, Deva, Arad si Resita.

Programul ofera imprumuturi firmelor private mici din orice domeniu de activitate (productie, servicii, comert), dupa cum urmeaza:

- Suma: de la 2.500 la 15.000 $ SUA
- Moneda: creditele sunt exprimate in dolari SUA. Creditele si rambursarea acestora se fac in lei, la cursul de schimb leu / dolar SUA al zilei respective
- Termenul: pana la 18 luni
- Dobanda: fixa si se calculeaza la valoarea in dolari a soldului
- Scopul imprumutului: finantarea investitiilor in active fixe (echipamente, utilaje, sedii etc.) si finantarea fondului de rulment
- Garantii: creditele trebuie garantate cu active intr-o forma si valoare acceptate de creditor; nu sunt cerute anumite tipuri de garantii sau un coeficient fix de garantare

Criterii de eligibilate in acordarea imprumutului

- Cel putin un an de activitate a firmei in acelasi domeniu;
- Competenta manageriala;
- Capacitate dovedita a firmei de a rambursa creditul din numerarul generat de activitatea ei curenta;
- Referinte personale bune.

Imprumuturile se acorda numai firmelor care isi desfasoara activitatea pe teritoriul judetelor: Cluj, Dolj, Iasi, Timis, Arad, Hunedoara, Caras Severin.
Persoanele interesate sunt rugate sa contacteze Fondul Romano-American pentru Investitii sau partenerii nostri din teritoriu.

Fonduri nerambursabile

Fondurile nerambursabile (granturile) sunt acei bani pe care-i obtii pentru afacerea ta dar pe care nu trebuie sa-i restitui institutiei care te-a finantat.

Principalul generator al acestor programe de stimulare a dezvoltarii sectorului IMM-urilor este Uniunea Europeana, dar nu numai.

- componenta programului PHARE administrata de ANDR (Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala)

- programul PHARE 2000 pentru coeziune economica si sociala

- programul SAPARD pentru agricultura si dezvoltare rurala

- programul CRAFT pentru cercetare si dezvoltare tehnologica

- programul de cooperare intre Guvernul Romaniei si Banca Mondiala pentru inchiderea minelor si atenuare a impactului social-subcomponenta II

- Programul National de Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica ORIZONT 2000

- Ministerul Federal German pentru Cooperare Economica si Dezvoltare

1. PHARE prin ANDR

Programul Phare este prezent in Romania din 1990. In perioada 1990-1999 Uniunea Europeana a alocat pentru Romania prin Phare suma de 1.323 milioane Euro, dintre care 231 de milioane pentru dezvoltarea economiei de piata. Din anul 2000, prin Phare Romania primeste 242 milioane Euro, dintre care o treime sunt alocati dezvoltarii Sectorului Intreprinderilor mici si mijlocii.

Acesti bani sunt administrati de Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR), iar pentru perioada 2000-2002 suma disponibila este de 12,95 milioane Euro, alocata din fondurile Comisiei Europene si din bugetul Romaniei.
ADR distribuie fondurile in functie de zona geografica a tarii, fiind impartita pe 8 sectoare:

Nord-Est

Bacau, Botosani, Iasi, Neamt,
Suceava,Vaslui

Director Constantin Apostol, Piatra Neamt, cod 5600 str.Alexandru cel Bun nr.27 bis; tel:033/218071
Tel/fax: 033/218072
e-mail:
adrnordest@adrnordest.ro

Sud-Est

Braila,Buzau,

Constanta,Galati,
Vrancea,Tulcea

Director Luminita Mihailov
Braila, cod 6100, str.P-ta Independentei nr.1, et.5
Tel/fax:039/611086
e-mail:
seagency_ro@cibnet.flex.ro

Sud-
Muntenia

Arges,Calarasi,

Dambovita,

Giurgiu,Ialomita,Prahova, Teleorman

Director Ion Manole
Calarasi, str.1 Decembrie 1918,nr1
Tel/fax: 042/331769
Fax: 042/331609
e-mail:
adr3sud@nex.ro

Sud-Vest Oltenia

Dolj, Gorj,

Mehedinti,
Olt,Valcea

Director Marilena Bogheanu
Craiova,str.Unirii,nr.19, cod 1100
Tel/fax: 051/419496
e-mail: adr4oltenia@icnet.ro

Vest

Arad, Caras-Severin

Director Horia Imbri
Timisoara, str.Proclamatia de la Timisoara,nr.5, cod 1900
Tel.: 056/191923
Tel/fax: 056/191981
e-mail: adr5@mail.dntm.ro
adr@mail.sorostm.ro

Nord-Vest

Bihor, Bistrita-Nasaud,
Cluj, Salaj,
Satu-Mare, Maramures

Director Cludiu Cosier
Cluj-Napoca, str.Toplita, nr.2,
cod 3400
tel/fax: 064/431550
tel: 064/431552
e-mail: admv@mail.dntcj.ro

Centru

Alba, Brasov, Covasna,
Harghita, Mures, Sibiu

Director Simion Cretu
Alba Iulia, str.Decebal, nr.12
Tel/fax: 058/818613
e-mail: adcentru@abx.logicnet.ro

Bucuresti-
Ilfov

Bucuresti, Ilfov

Director Dan Nicula
Bucuresti,Calea Victoriei,nr.16-20
Scara A, et.2
Tel: 01/3159659
Tel/fax: 01/3159665
e-mail:
ndd@home.ro

Suma minima pe care o poti obtine pentru afacerea ta in cadrul acestui program este de 10.000 Euro, iar suma maxima de 50.000 Euro.
Finantarea nerambursabila nu poate depasi 60% din costurile eligibile totale ale proiectului tau. Diferenta trebuie sa fie finantata din sursele tale proprii sau ale partenerilor tai, sau din alte surse decat cele provenind din fondurile Comisiei Europene sau de la Bugetul Romaniei.

SAPARD

SAPARD este programul UE prin care se acorda fonduri nerambursabile pentru agricultura si dezvoltare rurala. Romania va beneficia in perioada 2000-2006 de 150 milioane Euro, la care se adauga suma de 50 milioane Euro (25% din totalul cheltuielilor publice) ce reprezinta contributia guvernului Romaniei.

Cine poate solicita finantare:

- producatorii agricoli privati
- asociatii ale producatorilor agricoli
- intreprinderi mici si mijlocii

- autoritati locale

Vor avea prioritate la finantare:

- imbunatatirea procesului de productie si a marketingului produselor agricole si piscicole
- dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale
- investitii in exploatari agricole
- diversificarea economica
- masuri forestiere
- imbunatatirea trainingului profesional
- asistenta tehnica, inclusiv studii care sa contribuie la pregatirea si monitorizarea programului, precum si la campania de publicitate si informare.

Agentia SAPARD a fost infiintata pe 14 septembrie 2000 ca o unitate in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. Pentru a pregati programul SAPARD a fost lansat, sub programul PHARE, un program pilot, beneficiind de o finantare din partea UE de 2,5 milioane Euro. Un numar de 59 de proiecte au fost selectate si evaluate in noiembrie 2000, urmand a fi finalizate pana in septembrie 2001.

Informatii despre criteriile de eligibilitate, formularele de cerere pentru fiecare masura si modul in care acestea trebuie completate, vor putea fi obtinute de la birourile regionale pe masura ce acestea, pana in septembrie 2001, vor fi infiintate si vor functiona.

Adrese la care poti afla mai multe informatii:

Ministerul Agriculturii
B-dul Carol I nr.24, sector 3, Bucuresti
Tel/fax: (01) 3110378
E-mail: sapard@maa.ro

Delegatia Comisiei Europene
B-dul Primaverii nr.48A
Tel.: 2035437
Fax.: 2302453
e-mail: mihai.dumitru@delrom.cec.eu.int

3. Programul CRAFT pentru cercetare si dezvoltare tehnologica

Programul pentru cercetare si dezvoltare tehnologica CRAFT, din cadrul PC5 (1998 - 2002), al Comisiei Europene este destinat in mod special IMM-urilor fara posibilitati de cercetare-dezvoltare. Scopul programului este promovarea cooperarii interstatale orientata spre cercetare printr-o intrajutorare financiara a IMM-urilor care duc lipsa de infrastructura si posibilitati de punere in practica a unor proiecte pe cont propriu. Prin CRAFT se creeaza posibilitatea IMM-urilor sa angajeze alte societati si institutii pentru elaborarea de cercetari.

Programul se va desfasura in doua etape: prima de pregatire si a doua de cercetare.

Criterii de eligibilitate

IMM-urile cu:

- mai putin de 250 de angajati
- o cifra de afaceri anuala max. de 40 milioane EURO sau un total bilantier anual de 27 milioane EURO
- sa nu se afle in proprietatea unei companii mari mai mult de 25% din capitalul social al intreprinderii
Domenii de finantare

Proiecte in urmatoarele 4 domenii de activitate:

calitatea vietii si managementul resurselor vii (alimentatie, nutritie si sanatate, controlul bolilor infectioase, "Cell factory", mediu si sanatate, dezvoltarea durabila a agriculturii, a pescuitului si a exploatarii forestiere, populatia in varsta si cu disfunctii)
- societatea informationala (sisteme si servicii pentru cetateni, noi metode de lucru si comert electronic, mijloace si continut multimedia, tehnologii si infrastructuri esentiale)
- cresterea competitiva si durabila (organizare, procese si produse inovative, mobilitate si intermodalitate durabila, tehnologii de transport maritim si pe uscat, perspective noi pentru aeronautica)
- energie, mediu si dezvoltarea durabila (gestionarea durabila a apei si a calitatii acesteia, modificari globale, climat si biodiversitate, ecosisteme marine durabile, orasul de maine si mostenirea culturala)

Marimea grantului si etape de finantare

CRAFT ofera ajutorul in doua etape temporale, primul pas fiind optional, propunerile de proiect putand fi predate direct.

Primul pas - Etapa de pregatire

Ajutor financiar nerambursabil pentru elaborarea unei teme de cercetare (Exploratory Award); de exemplu costurile cautarii unui partener, efectuarea unei analize de piata sau de risc, patente, costurile cererii pentru cel de al doilea pas, etc

- se va acorda sub forma de grant pana la 75% din "costurile eligibile" (costuri care nu vor depasi suma de 30.000 de EURO), reprezentand pana la 22.500 de EURO
- durata de desfasurare a contractului: max. 12 luni
- sprijinul financiar va fi acordat de catre UE in momentul transmiterii unei propuneri de proiect complete si eligibile in pasul doi:

Pasul al doilea -Etapa de cercetare

Ajutor financiar nerambursabil pentru un program de cercetare comun pe baza caruia se va subcontracta o terta parte ('RTD Sub-Contractor'); in plus vor fi finantate activitati proprii legate de cercetare, cum ar fi pregatirea de echipamente, efectuarea de teste, etc.

- se va acorda sub forma de grant pana la 50% din costurile eligibile (costuri care nu vor depasi suma de 2 milioane de EURO), reprezentand pana la 1 milion de EURO
- durata de desfasurare a contractului: max. 24 de luni

Modul de obtinere a finantarii

Primul pas

Prezentarea catre Comisie a unui rezumat al propunerii (maxim 6 pagini) de catre minim 2 IMM-uri:

- din 2 state membre ale UE sau dintr-un stat membru si unul asociat la acest program
- care nu au mai beneficiat de o astfel de finantare

Pasul al doilea

Prezentarea unei propuneri finale de proiect de catre minim 3 parteneri IMM

- din 2 state membre ale UE sau dintr-un stat membru si unul asociat la acest program.
- care contracteaza o terta parte pentru efectuarea cercetarii in conditiile de cote parte de minim 40% din bugetul proiectului si minim 50% din timpul de lucru

Drepturile asupra rezultatelor cercetarii apattin grupului de IMM-uri.

Institutiile care deruleaza finantarea

Propunerile de proiect trebuie predate direct la Comisia Europeana la adresa:

prin posta:

· European Commission
The Research Proposal Office (ORBN 8)
Rue de la Loi, 200
B - 1049 Brussels

prin comis-voiajor sau personal:

· European Commission
The Research Proposal Office (ORBN 8)
Square Frère Orban, 8
B - 1040 Brussels

Nu exista termene de predare a cererilor. Propunerile vor fi evaluate o data la 3-5 luni. Formulare si informatii in legatura cu modul de completare si depunere se gasesc la:
https://www.cordis.lu/sme/home.html sau la https://femirc.imm.ro/fp5/call.htm#Inovation

Regiunile cuprinse in program

Nu exista restrictii.

Informatii suplimentare

Centrul IRC ROMANIA
Tel: (01) 310.40.50, 310.40.51
Fax: (01) 312.69.66
E-mail: sboghina@imm.ro

SME Helpdesk
Comisia Europeana, Brussel
Tel: +32 (2) 296.71.75
Fax: +32 (2) 295.71.10
E-mail: SME@dg12.cec.be

4. Acordul de imprumut intre Guvernul Romaniei si Banca Mondiala

Programul de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social

Programul de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social se bazeaza pe un acord de imprumut intre Banca Mondiala si Guvernul Romaniei. Acest program este implementat de: Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere (ANDPIZRM) si are ca scop atenuarea impactului social provocat de inchiderea minelor. in desfasurarea programului sunt implicate si Ministerul Industriei si Resurselor (M.I.R.) si Ministerul Finantelor Publice (M.F).

Programul Stimulente financiare, (GRANT)

Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere impreuna cu Ministerul Industriei si Resurselor (M.I.R.) si Ministerul Finantelor Publice (M.F.), acorda antreprenorilor locali, conform HG nr.1005/2000, in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca provenite din activitatea miniera si din activitatile conexe acesteia stimulente financiare. Valoarea totala a creditului este de 2,75 milioane US$ si durata de aplicare este pana la 31.12.2003. O descriere mai amanuntita a programului se gaseste in Monitorul Oficial nr. 552 din 8.11.2000.

Criterii de eligibilitate

Solicitantul poate fi:

- orice persoana fizica autorizata potrivit legii
- persoana juridica legal constituita cu capital majoritar privat, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare activitati economice in zona de operare si careia, ii revine obligatia angajarii si instruirii, pe baza de contract individual de munca, a persoanelor fara loc de munca

Beneficiaza de granturi firmele care:

- nu au datorii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale s.a
- nu au fost parte intr-un contract anterior finantat de organisme si banci internationale, care a fost incetat din cauza nerespectarii de catre solicitant a termenelor si conditiilor contractuale
- nu au derulat cu mai putin de 12 luni inainte de solicitarea grantului restructurari in zona de operare a din care sa fi rezultat reduceri de personal pentru locurile de munca similare celor pentru care solicita grantul

Domenii de finantare

Firmele care:

- angajeaza si instruiesc pe o perioada de minim 12 luni someri proveniti din industria miniera si din activitati conexe acesteia
- nu au datorii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale s.a.

Marimea grantului si moneda in care se finanteaza

- Maxim de 500 US$ pentru fiecare loc de munca ocupat
- Se acorda in Lei la cursul BNR in ziua anterioara eliberarii acesteia

Modul de obtinere a finantarii

Solicitantii care indeplinesc cumulativ conditiile de eligibilitate trebuie sa depuna o cerere colectivului zonal ANDIPRZM, cel mai apropiat de localitatea din zona de operare a programului, in care isi desfasoara, sau urmeaza sa iti desfasoare activitatea. Formularul - tip care se gaseste la sediile colectivelor zonale ale ANDIPRZM va fi insotit de:

- copie certificat inmatriculare
- dovada desfasurarii activitatii economice in zona de operare
- ultimul bilant contabil
- scrisori de confirmare ca solicitantul nu are datorii la buget
- documentatia va fi depusa la filialele ANDIPRZM si tot de acolo se ridica si grantul.

Regiunile cuprinse in program

Localitati din judetele: Alba, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Dambovita, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mehedinti, Prahova, Salaj, Suceava, Tulcea, Valcea

Informatii suplimentare:

Ministerul Industriei si Resurselor, Calea Victoriei 152 - 154
ANDIPRZM Tel: 310.06.60
UIP Tel/Fax: 231.66.33
E-mail: egheorghe@alfa.imi.ro
Responsabil program: Tel/Fax: 231.66.33

Programul National de Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica ORIZONT 2000

Acest program are in componenta mai multe sub-programe cu obiective urmarind sustinerea si dezvoltarea economica a IMM-urilor.
Obiectivul programului il constituie relansarea economica prin cercetare si inovare, prin integrare de tehnologii, produse si servicii pentru IMM din Romania.

Criterii de eligibilitate

Solicitantul poate fi:

- orice persoana fizica autorizata potrivit legii
- persoana juridica legal constituita cu capital majoritar privat, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare activitati economice in zona de operare si careia ii revine obligatia angajarii si instruirii, pe baza de contract individual de munca, a persoanelor fara loc de munca

Beneficiaza de granturi firmele care:

- nu au datorii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale s.a
- nu au fost parte intr-un contract anterior finantat de organisme si banci internationale, care a fost incetat din cauza nerespectarii de catre solicitant a termenelor si conditiilor contractuale
- finantarea proiectelor propuse de IMM este posibila numai prin participarea acestor proiecte la competitiile pentru selectarea contractorilor, competitii ce sunt lansate de 2-3 ori /an de catre conducatorii programelor respective

Domenii de finantare

Programul sprijina infiintarea si dezvoltarea IMM; masuri de promovare:

- Schimbarea inovarii produselor/tehnologiilor/serviciilor realizate in cadrul IMM prin sprijinirea activitatii proprii de dezvoltare.
- Sprijinirea organizatiilor inclusiv a IMM-urilor pentru evaluarea si certificarea conformitatii produselor si serviciilor.
- Metode si tehnici pentru imbunatatirea calitatii managementului.
- Pregatirea IMM-urilor in vederea realizarii unor produse certificabile.

Marimea grantului

826 milioane lei

Regiunile cuprinse in program

Nu exista conditii in legatura cu localizarea regionala

Informatii suplimentare:

Institutul Politehnic Bucuresti, care si deruleaza creditul.

6. Ministerul Federal German pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (BMZ)

In cadrul initiativei sale de realizare a parteneriatelor public-private, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (BMZ) sustine angajarea companiilor germane in tarile aflate in relatii de cooperare

tehnica cu Germania.

Obiectivul il constituie inmanuncherea (cuplarea) intereselor private ale firmelor germane cu interesele economice publice ale Romaniei, in scopul dezvoltarii bilaterale, aceasta reprezentand o contributie la dezvoltarea economica si sociala a tarilor partenere.

Fondurile puse la dispozitie de catre BMZ pentru aceste proiecte permit finantarea unor actiuni pe termen scurt, fara a fi necesara parcurgerea procedurilor obisnuite ale cooperarii tehnice bilaterale. Implementarea proiectelor se face prin Societatea Germana de Cooperare Tehnica (GTZ) sau prin Societatea Germana de Investitii si Dezvoltare (DEG).

Criterii de eligibilitate

Intreprinderi germane din toate sectoarele si de orice marime si societatile la care aceastea sunt actionare ale acestora din tarile partenere precum si institutii germane din economia privata

Caracteristicile grantului

Contributiile GTZ si DEG sunt sub forma unor contributii de finantare sau asigurarea unor servicii:

- pana la 50% din costurile eligibile se acorda sprijin sub forma de subventii
- pana la o suma de 250.000 DM pe an si in anumite cazuri mai mult
- cu o perioada de derulare normala de pana la un an, iar in cazuri izolate chiar si pana la trei ani

Domenii de finantare

Programul sprijina dezvoltarea intreprinderilor deja existente; masurile de promovare includ de exemplu:

- masuri de instruire si perfectionare, in special peste necesitatile proprii
- masuri de protejare a mediului inconjurator
- masuri pentru asigurarea calitatii si pentru calificarea furnizorilor locali
- cursuri de calificare in industrie si agricultura
- certificarea produselor si a procedeelor de productie; implementarea standardelor sociale si a celor privind mediul inconjurator
- edificarea si extinderea infrastructurii publice (apa, deseuri, transport) de catre intreprinderile private
- privatizarea fostelor structuri de stat din industrie si prestarea de servicii
- dezvoltarea asociatiilor si organizatiilor
- masuri de transfer tehnologic
- angajamente sau infaptuiri sociale

Modul de obtinere a finantarii

Propuneri pentru cooperare pot fi adresate la GTZ sau DEG si trebuie sa contina urmatoarele informatii:

- proiecte de investitii planificate sau in derulare in tara partenera
- masuri PPP corespunzatoare investitiei precum si motivele pentru realizarea masurii
- participarea financiara proprie si marimea sprijnului necesar din partea partenerului public
- efectele previzibile de dezvoltare politica ale masurilor
- datele juridice, economice si tehnice relevante ale intreprinderii

Verificarea solicitarilor de proiecte din punct de vedere al compatibilitatii lor pentru un proiect-PPP are loc in decurs de 2 saptamani. Echipa PPP a GTZ sau DEG sta la dispozitia intreprinderilor interesate prin consultanta pentru concretizarea primelor idei de proiect.

Regiunile cuprinse in program

Nu exista restrictii in aceasta privinta.

Informatii suplimentare

Societatea Germana pentru Cooperare Tehnica (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH / GTZ)
Dep. "Büro für die Zusammenarbeit mit der deutschen Wirtschaft'
D - 65726 Eschborn
Tel: + 49 (0) 6196 79-3137
Fax: + 49 (0) 6196 79-7426
E-mail: george.cristodorescu@gtz.de

Societatea Germana de Investitii si Dezvoltare (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft GmbH/DEG)
Departamentul - Finantare de programe
Postfach 450340
D - 50878 Köln
Tel: + 49 (0) 221 4986-476, (PPP-Hotline)
Fax: + 49 (0) 221 4986-176
E-mail: ppp@deginvest.de

Serviciul Integrat de Consultanta pentru Economie din Romania - Programul de Promovare si Ocupare a Fortei de Munca IBD(WBF)/GTZ
RO - 71331 Bucuresti
Tel: + 40 (1) 224.37.53, 224.17.52, 224.17.53
Fax: + 40 (1) 224.32.73
E-mail: ibd@softnet.ro

Surse de Creditare

Creditul presupune cel putin un lucru esential: banii pe care i-ai obtinut trebuie restituiti creditorului; in plus, in majoritatea cazurilor va exista si o dobanda pe care va trebui sa o platesti.

Creditele parcurg pana la solicitant un drum de cooperari intre bancile si/sau institutiile europene si cele romanesti, care sunt administratorii acestor fonduri.

1.Banca Comerciala Romana (BCR)

1.1 Programul de cooperare cu BERD (Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare)
1.2 Programul FIDA (Fondul International de Dezvoltare Agricola)
1.3 Programul MARR (Fondul pentru reconstructie a zonelor miniere)   


2. Banca Romana pentru Dezvoltare (BRD)

2.1 Programul de cooperare cu BERD
2.2 Fundatia FAER si Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Cooperare
2.3 Fundatia LAM si Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Cooperare

3. Banca Transilvania

Programul de cooperare cu BERD


4. Banc Post

CDE (Centrul de Dezvoltare Economica) - program de microcredite pentru intreprinzatori din zonele rurale

5. CEC

5.1 Program de creditare a persoanelor juridice
5.2 Program de credite cu dobanda subventionata acordate producatorilor agricoli
5.3 Fondul romano-german


6. Guvernul Romaniei

Acordul de imprumut cu Banca Mondiala pentru inchiderea minelor si atenuarea impactului social


7. Fondul romano-german

Proiectul de cooperare intre Microenterprise Credit Romania S.A. si Kreditanstalt für Wiederaufbau


8. Oikocredit-Cooperativa Ecumenica de Dezvoltare

9. PNUD (Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare)

1.Banca Comerciala Romana (BCR)

1.1 Programul de cooperare intre BERD si BCR

Acest program desfasurat prin Banca Comerciala Romana a fost infiintat in 1999 de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Comisia Europeana si are un volum total de 125 de milioane Euro. Se imparte intr-o linie de credit pentru banci participante si o componenta de participare la capitalul unor fonduri de investitii focalizate pe IMM-uri.
Proiectul de cooperare cu Banca Comerciala Romana este sustinut de un fond in valoare de 20 de milioane Euro.

Criterii de eligibilitate

- solicitantul trebuie sa fie IMM din domeniile comert, productie, servicii (cu exceptia domeniilor financiare), agricultura
- IMM-ul nu trebuie sa utilizeze mai mult de 100 de angajati cu norma intreaga
- cifra de afaceri anuala maxima este de 40 de milioane Euro (sau un total bilansier anual de 27 milioane Euro
- capitalul majoritar trebuie sa fie detinut de rezidenti romani privati

Domenii de finantare

- proiecte de investitii noi sau modernizarea/extinderea activitatii actuale: achizitionarea de echipament de productie (masini, utilaje, mijloace de transport etc.); achizitionarea de proprietati imobiliare (cladiri) si capital de lucru pentru scopuri productive sau prestarea de servicii.

Caracteristicile creditului

- maxim 125.000 Euro sau in US$ la cursul de schimb Eu/US$; contributia solicitantului va fi de 15%; acordarea si rambursarea creditului se vor efectua in US$
- in cazul in care cererea de finantare este pentru afaceri start-up (in faza de proiect), contributia solicitantului trebuie sa fie de minim 30% din costul proiectului
Conditii de creditare

- durata creditului: minim 1 luna, maxim 4 ani
- perioada de gratie: maxim 6 luni, in functie de proiect
- rata dobanzii: aproximativ 11%, in functie de grila de calitate a creditului pe care banca o foloseste la US$, la EURO 9-14% pe an
- mod de rambursare: in rate lunare egale
- Garantii: vor fi acoperite in procent de 120% (valoarea garantiilor/valoarea imprumutului + 3 luni dobanda)

Modul de obtinere a finantarii

Clientul se programeaza la un interviu cu ofiterul de credit din sucursala cea mai apropiata de localitatea unde functioneaza (linia de credit se deruleaza in toate regiunile tarii in care functioneaza filialele bancii BCR). Ca documente trebuie sa prezinte:

- ultimele 3 balante de verificare
- ultimele 2 bilanturi contabile
- inregistrarea la registrul comercial, alte acte legale de infiintare si alte documente (avize, acorduri, autorizatii etc)
- contracte de livrari, comenzi, achizitii (care sa justifice costul investitiei), contracte de aprovizionare si desfacere
- alte documente considerate necesare, in functie de specificul afacerii
Informatii suplimentare

Pentru intrebari legate de program:
Banca Comerciala Romana:
Tel : 01- 311.05.99
Website: https://www.bcr.ro

1.2 Fondul International de Dezvoltare Agricola (FIDA) si Guvernul Romaniei sustin programul de creditare pentru dezvoltarea regiunii muntilor Apuseni.
Programul de dezvoltare rurala pentru regiunea muntilor Apuseni se bazeaza pe Acordul de Imprumut dintre Fondul International de Dezvoltare Agricola (International Fund for Agricultural Development/IFAD) si Guvernul Romaniei. Scopul acestui program este imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei defavorizate prin constituirea unui fond de credit de 16,5 milioane US$ destinat finantarii investitiilor din agricultura.

Programul este coordonat si sustinut tehnic de GTZ (Societatea Germana de Cooperare Tehnica) impreuna cu Directia pentru Agricultura si Industrie Alba (DGAIAA) si are o durata de desfasurare de 5 ani. Creditul se va derula prin Banca Comerciala Romana Alba.

Criterii de eligibilitate- sunt eligibile toate unitatile economice cu profit din aria proiectului care valorifica resursele locale si creeaza noi locuri de munca:
- intreprinderi de dimensiuni medii cu domeniul de activitate in productia primara, procesare la scara mica, comert si turism
- societati comerciale si de procesare la scara mare
- alte societati profitabile care au un impact pozitiv asupra dezvoltarii locale (productie, comert, servicii si turism etc.)

Domenii de finantare

- achizitionarea de masini, utilaje, instalatii pentru prelucrarea produselor agricole
- agroturism si alte servicii
- cumpararea de animale
- constructii de adaposturi pentru animale

Marimea creditului si moneda in care se finanteaza

Exista trei tipuri de credit distincte:

- imprumuturi pentru mici gospodarii care vor avea o valoare maxima de 4.000 US$- pentru investitii mici
- imprumuturi agricole care vor fi intre 4.000 - 10.000 US$
- imprumuturi comerciale si procesare pe scara mare care se vor incadra intre 10.000 - 100.000 US$

Pentru fiecare credit aprobat 70% este finantat de FIDA, 30% este participarea proprie a beneficiarului.

Platile si rambursarile se vor face in Lei (indexat in US$), iar pentru importuri si in valuta.

Conditii de finantare

- Durata creditului: nu s-au primit informatii exacte; politica actuala a BCR precizeaza perioade de rambursare pentru creditele pe termen mediu de 5 ani
- Perioada de gratie: flexibila; depinde de BCR
- Rata dobanzii: este determinata anual in functie de dobanda de piata vehiculata, reprezentand dublul dobanzii fixate de FIDA (in anul 2000 dobanda a fost de 6.42%).
- Comision: inainte de acordarea creditului se va face o verificare ale carui costuri sunt de 85.000 Lei /h/ persoana; taxa de garantie 0.5%; taxa pentru asigurare depinde de societatea de asigurari
- Perioadele de rambursare: flexibile, depinde de scopul creditului
- Garantii: ipoteca pe casa, mijloace de transport, animale de productie (vaci de lapte), masini agricole si unelte

Modul de obtinere a finantarii

Solicitantul de credit depune cererea la Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara Alba. Dupa intocmirea documentatiei, aceasta va fi depusa la Agentia de Dezvoltare Regionala Centru, iar apoi aceasta o va inainta catre BCR- Alba pentru creditare.

Documentatia va cuprinde:

- Situatia veniturilor actuale
- Bilanturi ale ultimelor 3 luni
- Cashflow/Raport de evaluare a proiectului de investitie
- Inventarul firmei

Regiunile cuprinse in program

Toate judetele din zona Muntilor Apuseni si localitatile Cugir, Pianu, Sugag si Sasciori, si localitati din judetul Hunedoara.

Informatii suplimentare

- Pentru intrebari legate de program:

Directia Generala pentru Agricultura si Industrie Alimentara Alba
Dl. Nicolae Pluta, consultant pentru credite F.I.D.A.
Tel/Fax: (058) 835.343

- Pentru solicitare de credit si consultata:

Banca Comerciala Romana, Alba Iulia
D-na Ana Corseu, sef Serviciu Coordonare
Tel: (058) 810.115, 810.116
Fax: (058) 813.272

1.3 Fondul MARR (Mining Affected Regions Reconstruction Fund)

Fondul MARR (Mining Affected Regions Reconstruction Fund) face parte din "Schema de finantare a Intreprinderilor mici si mijlocii" a programului Phare RO 9809.02.01.

Este o schema de credite tip revolving ('revolving' - sistem de alimentare periodica a unui fond in special pentru ca banca sa poata acorda credite) cu componenta nerambursabila pentru IMM-uri si are un buget de 3,7 milioane de EURO. Schema functioneaza prin intermediul Bancii Comerciale Romane.

Criterii de eligibilitate

Poate solicita credit orice IMM, cu exceptia celor care activeaza in agricultura, extractie, sectorul energetic, comert (en-gros si en-detail) sau a unui proiect/activitate care contribuie la incalcarea drepturilor recunoscute ale angajatilor, inclusiv siguranta la locul de munca, a regulilor si reglementarilor in vigoare in Romania. Vor trebui indeplinite insa urmatoarele conditii:

- sa aiba max. 249 angajati, prioritate avand microintreprinderile
- sa nu fie vorba de o filiala sau co-actionar al unei intreprinderi care are mai mult de 250 angajati
- daca are ca actionar o companie cu mai mult de 249 de angajati, aceasta nu trebuie sa detina mai mult de 25% din capitalul social
- sa nu aiba datorii restante/neachitate la timp
- actionarii privati romani sau din tarile UE sa detina cel putin 51% din capitalul social, partenerul roman trebuie sa detina cel putin 20% din capitalul social
- sa indeplineasca conditiile financiare cerute
- sa fie inregistrate si/sau cu sediul si/sau sa isi desfasoare activitatea in judetele Gorj sau Hunedoara (judetele in care functioneaza programul)

Domenii de finantare

Investitii pentru dezvoltarea si modernizarea intreprinderilor existente si a celor recent infiintate in zonele vizate, de exemplu:

- achizitionarea de echipament, mijloace de transport marfa (atat noi cat si second hand), constructii si/sau cladiri strict legate de proiectul de investitie
- extinderea, cumpararea si/sau construirea de uzine, hale de productie sau facilitati conexe, daca sunt in legatura directa cu obiectul investitiei
- capital circulant (capital de lucru) precum materii prime, semifabricate si alte materiale de stoc dar numai pana la max. 20% din volumul creditului
- costuri externe legate de alcatuirea unui plan de afaceri strict legat de proiectul de investitie

Costurile aparute inainte de depunerea cererii de finantare in cadrul prezentei scheme nu sunt eligibile. Nu se admit refinantari (rambursarea altor credite contractate cu alte institutii financiare).

Caracteristicile creditului

- Max. 400.000 EURO, din care max. 300.000 EURO contributia Phare (75.000 EURO grant si 225.000 EURO credit Phare)

Sursele de finantare pentru proiect sunt urmatoarele:
- Phare 63,75% din valoarea totala a proiectului (47,8%-credit si 15,9%-grant )
- BCR 21,25% din valoarea totala a proiectului
- beneficiarul 15% din valoarea totala a proiectului

Conditii de creditare

- Durata maxima a creditului: 6 ani
- Perioada de gratie: max. 2 ani
- Rata dobanzii: in functie de dobanda EURIBOR revizuibila trimestrial
- Perioadele de rambursare: in transe trimestriale
- Garantii: trebuie sa acopere creditul (Phare si BCR), dobanda aferenta si alte costuri eligibile. Garantiile pot fi mobile sau imobile, sau de la fondurile de garantare cu care BCR a incheiat un acord

Nu se percepe comision de neutilizare si de gestiune. Pentru operatiunile curente se percep comisioanele in vigoare conform tarifului de comisioane al BCR

Informatii suplimentare

Unitati teritoriale ale BCR care participa la program:

Targu Jiu - Giuaru Ana Tel: (053) 214.018
Novaci - Stan Ion Tel: (053) 466.493
Motru - Daogaru Ana Tel: (053) 360.489

Deva - Arsoi Grigore Tel: (054) 219.219
Hunedoara - Samsudean Florinela Tel: (054) 721.494
Petrosani - Printz Alexandru Tel: (054) 545.663
Brad - Moldovan Coriolan Tel: (054) 655.573
Lupeni - Zeicu Marcel Zeno Tel: (054) 511.840
Vulcan - Serb Steluta Ghiocela Tel: (054) 571.123

2. Banca Romana pentru Dezvoltare (BRD)

Programul de cooperare intre BERD si BRD

Programul de cooperare intre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare Regionala (BERD) si Banca Romana pentru Dezvoltare (BRD) a fost creat pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii in procesul de restructurare si privatizare.

Creditul este in valoare de 58 milioane US$.

Conditii de eligibilitate

- IMM-uri cu rata rentabilitatii financiare de minim 15%
-contributia solicitantului este de 10-15% din valoarea investitiei pentru imprumuturi pana la 500.000 US$ si 20-30% pentru imprumuturi peste 500.000 US$;
- marimea maxima a imprumutului este 5 milioane US$ - rambursarea se face in rate semestriale egale

Pentru intocmirea documentatiei necesare, solicitantii se vor adresa unuia din centrele de consultanta sau filialelor bancilor prin care se acorda creditele.

Informatii suplimentare

https://www.brd.ro

2.2 Programe de creditare sprijinite de Guvernul Elvetiei in cooperare cu fundatia FAER

Prin BRD functioneaza o serie de programe de creditare sprijinite de Guvernul Elvetian in cooperare cu fundatia FAER, fundatia Heks/Eper si finantate de Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Cooperare. Scopul acestor programe este dezvoltarea economica si sociala a Romaniei, precum si infiintarea de noi locuri de munca.

Criterii de eligibilitate

- persoane fizice si juridice, cetateni romani
- au acces doar cei ce isi desfasoara actvitatea si au domiciliul/sediul in judetul Mures (este exclus municipiul Targu Mures).

Domenii de finantare

50% din proiectele de investitii vor fi axate pe domeniile agricultura, industrie si prestari servicii cu precadere din mediul rural sau cu impact direct in mediul rural

Marimea creditului si moneda in care se face

Intre 500 si 70.000 US$ platiti in Lei la cursul de referinta al BNR.

Conditii de finantare

- Durata creditului: 1 - 7 ani
- Dobanda: 3 - 12% pe an
- Garantii: Imobiliare sau mobiliare dupa caz

Informatii suplimentare

-Tel/Fax: (065) 524.851, sau 167.559
-E-mail: faerms@orizont.net

2.3 Programe de creditare sprijinite de Guvernul Elvetian in cooperare cu fundatia LAM

Prin BRD functioneaza o serie de programe de creditare sprijinite de Guvernul Elvetian in cooperare cu fundatia fundatia LAM, fundatia Heks/Eper si finantate de Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Cooperare. Scopul acestor programe este dezvoltarea economica si sociala a Romaniei, precum si infiintarea de noi locuri de munca.

Solicitanti eligibili

- producatorii agricoli
- IMM-urile
- persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice
- are acces numai judetul Covasna

Domenii de finantare

Dezvoltarea activitatii prin finantarea investitiilor si a activitatilor curente (materii prime, materiale etc.)

Marimea creditului si moneda in care se face

Creditele variaza intre 1.000 US$ si 35.000 US$; plata si rambursarea se va efectua in Lei

Conditii de finantare

Durata creditului: la 1. de max. 4 ani si la 2. de max. 9 luni
- Termen de gratie: max. 6 luni
- Comision: 0%
- Rata dobanzii: pentru finantarea investitiilor 1. (vezi sus) este de 7% si 2. de 9%;
pentru activitati curente 1. este de 9% si 2. de 11%
- Garantii: materiale si morale corespunzatoare

Modul de obtinere a finantarii

Solicitantul trebuie sa se prezinte la o discutie prealabila, dupa care depune documentatia solicitata. Din documentatie fac parte:

- Dovada ca nu are datorii restante
- Un plan de afaceri viabil.

Informatii suplimentare

Persoane de contact:

- Adel Kotro - directorul Fundatiei LAM
Tel/Fax: (067) 351.874, 314.936
Str. Principala nr.11, 4016 Ilieni, Judetul Covasna
- Cooperativa de credit RaiffCoopLAM Cernat
Tel: (067) 314.974
Bajcsi Akos - director
- Cooperativa de credit RaiffCoopLAM Ilieni
Tel: (067) 367.621
D-nul Györfi Zsolt - director

Proiectul de cooperare dintre Banca Transilvania si BERD

Proiectul de cooperare dintre Banca Transilvania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare Regionala (BERD) este sustinut de Comisia Europeana si are ca scop dezvoltarea serviciilor de finantare ale bancilor.
Programul are un volum total de 125 milioane Euro si se imparte intr-o linie de credit pentru banci participante si o alta linie destinata participarii la capitalul unor fonduri de investitii pentru finantarea IMM-urilor. In Romania exista momentan doar componenta de creditare in forma unui proiect de cooperare cu Banca Transilvania S.A. (volumul fondului: 5 milioane US$).

Criterii de eligibilitate

- IMM-urile din domeniile comert, productie, servicii (cu exceptia domeniului serviciilor financiare) si agricultura
- IMM-uri cu nu mai mult de 100 de angajati cu norma intreaga
- cu o cifra de afaceri anuala maxima de 40 milioane de EURO sau un total bilantier anual de 27 milioane de EURO
- capitalul majoritar sa fie detinut de rezidenti romani privati

Regiunile cuprinse in program

Linia de credit se deruleaza momentan numai in regiunile mai jos mentionate in care functioneaza filialele bancii Transilvania: Cluj, Dej, Oradea, Baia Mare, Bistrita, Turda, Timisoara, Arad si Sibiu.

In anul 2001 va continua extinderea teritoriala.

Domenii de finantare

Proiecte de investitii noi, sau modernizarea/extinderea activitatii actuale, in special:

- achizitionarea de echipament de productie (masini, utilaje, mijloace de transport, etc.)
- achizitionarea de proprietati imobiliare (cladiri)
- capital de lucru pentru scopuri productive sau prestarea de servicii

Marimea creditului si moneda in care se face

- 10.000 - 125.000 EURO, sau In US$ la paritatea EURO/US$
- pot fi finantate si afaceri complet noi, caz in care contributia proprietarilor trebuie sa fie de min. 30% din costul proiectului; in celelalte cazuri contributia proprie va fi de min. 15%
- acordarea si rambursarea creditului se vor face In US$

Conditii de finantare

- Durata creditului: min. 1 luna - max. 3 ani
- Perioada de gratie: max. 6 luni, In functie de tipul proiectului finantat
- Rata dobanzii: 10-15%, In functie de grila de calitate a creditului pe care banca o foloseste la US$, la EURO 9-14% pe an
- Comision: risc flat: 1,5% la credite pe termen mediu (pana la 3 ani), 1% la credite pe termen scurt; gestiune: 1,5% an
- Perioadele de rambursare: In rate lunare egale
- Garantii: vor fi acoperite In procent de 120% (valoarea garantiilor/valoarea Imprumutului + 3 luni dobanda)

Modul de obtinere a finantarii

Clientul se programeaza la un interviu cu ofiterul de credit din sucursala cea mai apropiata de localitatea unde functioneaza. Ca documente trebuie sa prezinte:

- ultimele 3 balante de verificare
- ultimele 2 bilanturi contabile
- Inregistrarea la registrul comercial, alte acte legale de infiintare si alte documente (avize, acorduri, autorizatii etc)
- contracte de livrari, comenzi, achizitii (care sa justifice costul investitiei), contracte de aprovizionare si desfacere
- alte documente considerate necesare, in functie de specificul afacerii

Informatii suplimentare

pentru intrebari legate de program:

Banca Transilvania, Cluj-Napoca
D-na Gabriela Blaj
Tel: (064) 198.833
Fax: (064) 198.832
Email: btrl@btrl.ro

la urmatoarele sucursale ale Bancii Transilvania:

Filiala Arad - D-na Doina Martin Tel: (057) 283.122
Filiala Baia Mare - Dl. Dorin Stanescu Tel: (062) 432.281
Filiala Bistrita - Dl. Viorel Voican Tel: (063) 210.055
Filiala Cluj - D-na Daniela Radulescu Tel: (064) 190.724
Filiala Dej - Dl. Augustin Varian Tel: (064) 433.263
Filiala Oradea - Dl. Dan Bologan & Dl. Leon Ungur Tel: (059) 464.522
Filiala Sibiu - Dl. Mihai Petrascu Tel: (069) 213.182
Filiala Timisoara - Dl. Petru Opris & Dl. Dan Kreiter Tel: (056) 201.046
Filiala Turda - D-na Cristina Popa Tel: (064) 316.832

4 . Banc Post si Centrul de Dezvoltare Economica

Prin Banc Post se desfasoara programul de microcredite pentru intreprinzatori din zonele rurale sustinut de Centrul de Dezvoltare Economica (CDE). Scopul CDE, infiintata de fundatia SOROS si are ca scop sa asigure IMM-urilor si intreprinzatorilor acces la informatii, suport (instruire si consultanta) si servicii financiare.

Criterii de eligibilitate

Intreprinzatorii din zonele rurale care:

- sunt membrii ai unei asociatii pentru dezvoltare rurala organizata cu sprijinul si sub indrumarea personalului CDE
- participa la sedintele de training organizate de CDE
- indeplinesc criteriile analizei de credit ale programului

Regiunile cuprinse in program

Numai judetele Calarasi, Dambovita, Prahova si Iasi.

Domenii de finantare

Orice tip de activitati cu caracter economic:

- prestari servicii
- mici investitii in agro-turism
- cultura plantelor
- cresterea animalelor

Conditii de finantare

- Suma maxima: 2.000 US$
- Durata creditului: max. 1 an
- Perioada de gratie: flexibila, in functie de specificul investitiei
- Comision: 6% BancPost

Modul de obtinere a finantarii

Cererea de credit se obtine de la CDE. In cazul aprobarii cererii, creditul se va obtine de la banca pe baza recomandarii scrise primite de la CDE.

Informatii suplimentare:

Centrul de Dezvoltare Economica (CDE)
Calea Victoriei 155, bl D1, sc 6, et 2,
Bucuresti, sector 1
Tel: (01) 312.70.52
Fax: (01) 312.70.53
E-mail: info@cde.ro

5. CEC

5.1 Programul CEC pentru persoane juridice

CEC dezvolta programul de creditare a persoanelor juridice prin care acorda credite agentilor economici pe baza unor resurse proprii. Acest program se desfasoara prin toate sucursalele CEC din tara.

Criterii de eligibilitate

1. Agenti economici cu capital privat, de stat sau mixt care indeplinesc cumulat urmatoarele conditii:

- au mai putin de 250 de angajati
- desfasoara activitati independente

2. Asociatii familiale
3. Persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati independente
Nu exista conditii in legatura cu localizarea regionala

Domenii de finantare

- lipsa temporara de lichiditati
- finantarea stocurilor (de ex. achizitionare de materii prime, materiale)

Pentru aceste tipuri de finantari se acorda credite pe termen scurt.
Pe termen mediu sau lung se acorda credite pentru finantarea investitiilor (de ex.achizitii active fixe, constructii sau amenajari de imobilizari corporale, etc)

Marimea creditului si moneda in care se face

Marimea creditului acordat in Lei depinde de capacitatea de rambursare a solicitantului. Nu exista o limita superioara a sumei ce va fi acordata.

Conditii de finantare

- Durata creditului: Creditele se acorda pe termen:

- scurt: pana la 1 an
- mediu: intre 1 si 5 ani
- lung: peste 5 ani

- Perioada de gratie: flexibila
- Rata dobanzii: pentru credite pe termen scurt este de 47%, iar pentru cele pe termen mediu sau lung este de 49%
- Perioada de rambursare: dobanda se ramburseaza lunar iar creditul poate fi rambursat lunar, trimestrial sau semestrial
- Garantii: reale si personale a caror valoare trebuie sa acopere creditul si dobanda pe un an

Modul de obtinere a finantarii

La filialele CEC din tara

Informatii suplimentare

- pentru detalii accesati site-ul: https://www.rsb.ro

5.2 Credite CEC pentru sectorul agricol

In prezent CEC acorda credite cu dobanda subventionata agentilor economici din sectorul agricol pe baza unor resurse externe cat si din resurse proprii, cum este in cazul programelor de fata. Acest program se desfasoara prin toate sucursalele CEC din tara.

Criterii de eligibilitate

Producatorii agricoli

Domenii de finantare

- achizitionarea din productie interna de tractoare, combine, masini si utilaje agricole
- achizitionarea de instalatii pentru irigat
- achizitionarea de animale de prasila
- construirea si amenajarea adaposturilor pentru animale
- sere, solarii
- infiintari de plantatii viticole, pomicole
- achizitionarea de arbusti fructiferi

Regiunile cuprinse in program

Nu exista conditii in legatura cu localizarea regionala

Marimea creditului si moneda in care se face

Marimea creditului in Lei depinde de capacitatea de rambursare a solicitantului.

Domenii de finantare

- Durata creditului: max. 5 ani
- Perioada de gratie: flexibila, intre 1 - 3 ani, depinzand de bunul creditat
- Dobanda: 49%. Daca beneficiarul imprumutului nu are restante la bugetul de stat, plateste numai 30% din rata dobanzii. Restul este suportat de Ministerul Agriculturii si al Silviculturii
- Perioada de rambursare: rate lunare, trimestriale, semestriale. Rata dobanzii se plateste lunar.
- Garantii: reale si personale a caror valoare trebuie sa acopere creditul si dobanda integrala pe un an

Institutiile care deruleaza creditul

Filialele CEC din tara.

Informatii suplimentare

Pentru detalii accesati site-ul: https://www.rsb.ro

5.3 Fondul Romano-German sustinut de CEC

Casa de Economii si Consemnatiuni (CEC) sustine proiectul de cooperare financiar-bancar intre Germania si Romania, "Fondul Romano-German", realizat prin Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Scopul proiectului este imbunatatirea accesului IMM-urilor la credite si alte servicii financiar-bancare, prin punerea la dispozitia bancilor comerciale a unui fond de refinantare de 8,5 milioane DM si a unui grant de 1,5 milioane DM pentru construirea structurilor specifice serviciilor de creditare, din cadrul bancilor partenere.

Programul este deschis in principiu tuturor bancilor romanesti cu adevarat interesate de dezvoltarea actiunilor de creditare a IMM-urilor.
In prima faza a proiectului (ianuarie 1999 pana in iulie 2000) fondul a lucrat predominant cu Casa de Economii si Consemnatiuni (CEC). Negocierile cu alte institutii de credit au dus la largirea programului prin Microenterprise Credit Romania S.A. (vezi Fondul romano-german) prin Banca Comerciala Carpatica S.A.

Criterii de eligibilitate

Intreprinderile private romanesti din sectoarele de productie, servicii sau comert cu:

- mai putin de 50 de angajati
- minimum un an de functionare

Domenii de finantare

- utilarea si amenajarea spatiului de lucru (mobilier, echipamente, masini)
- investitii (constructii, reparatii, achizitionarea de linii tehnologice)
- capital de lucru (fond de marfa, materii prime)

Marimea creditului si moneda in care se face

- maxim 100.000 DM, sau valoarea echivalenta in Lei
- creditarea si rambursarea se fac in DM sau in Lei (indexat la DM)

Conditii de finantare

- Durata creditului: max. 2 ani
- Perioada de gratie: max. 3 ani
- Rata dobanzii: va fi stabilita de banci
- Comision: 2,0%-3,0% din valoarea creditului (comision de analiza), se retine o singura data la acordarea creditului
- Perioadele de rambursare: in rate lunare, trimestriale sau semestriale
- Garantii: trebuie sa acopere creditul si dobanda pe un an (ipoteci conventionale, gaj cu sau fara deposedare asupra bunurilor mobile aflate in proprietatea clientului sau a girantilor sau cumparate din credit, depozite in lei si valuta, contract de cautiune, cesiune de creanta, garantarea cu titluri de valoare)

Modul de obtinere a finantarii

Cererile de credite sunt completate impreuna cu un ofiter de credite la sediile mentionate mai jos.

Documentele necesare pe langa cererea de credit sunt:

- balanta de verificare pe ultimile 3 luni
- o copie dupa inregistrarea la Registrul Comertului
- putere deplina a reprezentantului firmei
- cod fiscal

Regiunile cuprinse in program

Cooperarea cu CEC acopera momentan urmatoarele regiuni:
Bucuresti (cu CEC si MCR) Craiova (BCC)
Brasov (CEC si MCR) Timisoara (BCC si MCR)
Constanta (CEC) Pitesti (CEC)
Sibiu (CEC si BCC) Cluj (MCR)
Targu Mures (CEC)

Informatii suplimentare

- Pentru intrebari legate de program:

Dl. André Oertel
Consultant IPC
c/o Ministerul de Finante, Bucuresti
Tel: (01) 314.69.05
Fax: (01) 314.69.06
E-mail: ipcro@fx.ro

-Filialele institutiilor care participa la program:

Casa de Economii si Consemnatiuni Adresa Nr. Telefon
Sucursala Bucuresti, Sector 1 Str. Al. Deparateanu nr. 24 Tel: (01) 223.30.89, 223.10.28 (int. 1113/1115)
Sucursala Bucuresti, Sector 5 Str. Carol Davila nr. 96 Tel: (01) 637.62.81
Sucursala Bucuresti, Sector 6 Str. Ion Campineanu nr. 23 Tel: (01) 314.98.92
Sucursala Brasov Str. M. Kogalniceanu nr. 23, Bl. C7 Tel: (068) 472.256, (068) 474.283
Sucursala Constanta Str. I.G. Duca nr. 18 Tel: (041) 611.979 (int. 426)
Sucursala Tg. Mures Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1 Tel: (065) 164.672, 169.270 (int. 132)
Sucursala Pitesti Str. Republicii, Bl. E3b Tel: (048) 633.512
Sucursala Sibiu Calea Dumbravii nr. 18 Tel: (069) 230.198

Microenterprise Credit Romania
Sucursala Bucuresti Str. Stirbei Voda nr.95, bl.25, sc.b, ap.4 Tel: (01) 221.94.94, (01) 314.25.15
Sucursala Cluj Napoca Str. Bolyai nr.1, et.1, ap.3-4 Tel: (064) 191.888, 197.348
Sucursala Brasov B-dul Victoriei nr.14, parter Tel: (068) 417.831
Sucursala Timisoara Str. Dorobantilor nr.9AB, parter Tel: (056) 224.422 (056) 224.676

Banca Comerciala Carpatica
Sucursala Sibiu B-dul Vasile Milea nr. 1 Tel: (069) 230.160, 230.168
Sucursala Craiova Calea Bucuresti bl. 15, parter Tel: (051) 417.311
Sucursala Timisoara Str. Intrarea Doinei nr. 23-25 Tel: (056) 294.030, 293.379

Acordul Intre Guvernul Romaniei si Banca Mondiala

Intre Guvernul Romaniei si Banca Mondiala s-a stabilit un acord de imprumut pe care se bazeaza Programul de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social. Acest program este implementat de Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere (ANDIPRZM) si are ca scop atenuarea impactului social provocat de inchiderea minelor. In desfasurarea programului sunt implicate si Ministerul Industriei si Resurselor (M.I.R.) si Ministerul Finantelor Publice (M.F.).

Programul are 2 subcomponente:

Subcomponenta 1: Programul Microcredite

Programul are un volum total de 3,6 milioane US$, si se desfasoara pe durata a 56 de luni. Programul se implementeaza de catre ANDIPRZM, prin intermendiul Agentiilor de Credit care vor fi selectionate prin licitatie publica internationala, conform procedurilor de achizitii ale Bancii Mondiale. Demararea activitatilor de microcreditare poate incepe in luna septembrie 2001. O descriere mai amanuntita a programului se gaseste in Monitorul Oficial numarul 29 din 16 01 2001, in cadrul HG 1365/2000.

Criterii de eligibilitate

- societati comerciale sau filiale ale lor cu capital integral privat, avand sediul in una dintre localitatile aflate in aria geografica a zonei de operare a schemei de microcredite, cu un numar mai mic de 50 de salariati angajati cu contract individual de munca
- asociatii familiale si persoane autorizate sa desfasoare activitati independente constituite in baza Decretului-lege nr. 54/1990 sau a altor acte normative, care au sediul in zona de operare a schemei de microcredite
- orice persoana fizica care prezinta o propunere fundamentata pentru initierea si dezvoltarea unei afaceri in zona de operare a schemei de microcredite, in conditiile in care urmeaza sa fie autorizata potrivit legii

Domenii de finantare

Microcreditul este destinat procurarii de:

- mijloace fixe
- materii prime, materiale
- energie, combustibil
- capital de lucru
- alte servicii necesare in vederea realizarii proiectului in scopul dezvoltarii unei activitati comerciale pentru care a fost autorizat

Marimea creditului si moneda in care se face

- Max. 5.000 EURO
- Pentru proiecte exceptionale, (de exemplu, proiecte cu potential ridicat si realist de creeare de locuri de munca) agentia de credit poate lua decizia finantarii pana la limita superioara de 10.000 EURO
- Microcreditele se vor rambursa in Lei la rata de schimb Leu/EURO valabila cu o zi inaintea datei de dispunere a platii catre agentia de credit catre beneficiari

Conditii de finantare

Microcreditul este un imprumut cu sau fara dobanda, rambursabil, cu sau fara perioada de gratie.

- Durata creditului: preconizata a fi de 1 pana la 3 ani
- Perioadele de rambursare: in rate lunare

Amanunte despre garantii si altele se pot afla direct de la banca.

Modul de obtinere a finantarii

Decizia de acordare a creditului precum si finantarea se obtine de la agentiile de credit prin completarea unor cereri de finantare si depunerea urmatoarelor acte:

- sumarul propunerii
- activitatea ce urmeaza a fi desfasurata
- marketing
- vanzari si distributie
- productie
- personal
- aspecte financiare
- masuri de siguranta

Regiunile cuprinse in program

Programul se implementeaza in localitati din cele 5 regiuni in care sunt cuprinse judetele:

Regiunea 1: Gorj, Mehedinti, Valcea
Regiunea 2: Hunedoara (Petrosani)
Regiunea 3: Caras-Severin, Hunedoara (Deva-Brad), Tulcea, Alba
Regiunea 4: Bihor, Salaj, Maramures, Bistrita-Nasaud, Cluj, Suceava
Regiunea 5: Harghita, Bacau, Prahova, Arges, Covasna, Dambovita

Activitatile Agentiilor de Credit vor incepe in luna septembrie 2001.
Cele 14 colective zonale ale ANDIPRZM ofera consiliere in scopul obtinerii creditului

Informatii suplimentare

- la sediul Ministerului Industriei si Resurselor, Calea Victoriei 152 - 154,
Dl. Dumitru Guran - director General ANDIPRZM Tel: (01) 310.06.60
D-na Elena Gheorghe - director UIP Tel/Fax: (01) 231.66.33, 092 409.317
E-mail: egheorghe@alfa.imi.ro
Dl. Radu Iacob - responsabil program Tel/Fax: (01) 231.66.33

- la sediile celor 14 colective zonale ale ANDIPRZM

7. Fondul Romano-German

Separat de fondul demarat prin CEC, in mai 2000 s-a semnat un proiect de cooperare intre Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) si Microenterprise Credit Romania S.A. (MCR).

Microenterprise Credit Romania a fost infiintata ca societate de finantare pe data de 6 octombrie 1999 si este specializata in acordarea de credite IMM-urilor. In prezent deja a fost crescut plafonul de 1 pana la 3 milioane de DM pentru ca astfel sa se mareasca si volumul total de capital al Fondului Romano-German.

Criterii de eligibilitate

Intreprinderile private romanesti din sectoarele de productie, servicii sau comert cu

- mai putin de 50 de angajati
- minimum un an de functionare

Domenii de finantare

- active fixe (utilaje de productie, masini, utilaje de comert, chioscuri)
- imobile comerciale (terenuri, hale, case, magazine)
- capital de lucru (fond de marfa, materii prime)

Marimea creditului si moneda in care se face

In functie de fiecare produs de credite:

- 'Micro Trade Credit': max. DM 5.000 - (durata minima de functionare a IMM-ului este de 6 luni)
- 'Micro Business Credit': DM 5.000 - DM 25.000
- 'Small Business Credit': DM 25.000 - DM 100.000

Acordarea si rambursarea creditului se face in Lei indexat la US$ / DM

Conditii de finantare

- Durata creditului: max. 3 ani
- Perioada de gratie: max. 3 luni
- Rata dobanzii: Credite in Lei: 5,5% - 6,0% pe luna pentru "Micro Trade Credit"; Credite indexate la valuta: 11% - 27% p.a. (avantaj de cost la rambursarea creditului, nu exista comisoane SWIFT)
- Comision: 3,0%-3,9% din valoarea creditului, se retine o singura data la acordarea creditului
- Perioadele de rambursare: In rate lunare egale, exceptii pentru activitatile sezoniere
- Garantii: toate formele de garantii comerciale, gaj asupra bunurilor materiale (ale firmei sau personale) pentru credite de pana la 12.000,- de DM si imobiliare (ale firmei sau personale) pentru credite de mai mult de 12.000,- de DM. Acoperirea garantiilor sa fie egala cu capitalul plus dobanda creditului acordat.

Modul de obtinere a finantarii

Cereriile de credite sunt completate impreuna cu un ofiter de credite la unul din sediile din Bucuresti, Cluj-Napoca, Brasov si Timisoara. Analiza creditului este facuta de un ofiter de credite al MCR-ului. Timp de lucru pana la decizia creditului dureaza doar intre 1 si 2 saptamani.

Pentru cereri se prezinta numai buletinul de identitate, alte documente vor fi solicitate In functie de necesitati.

Regiunile cuprinse in program

Bucuresti si judetele Prahova, Cluj-Napoca, Brasov Timisoara/Arad.
In primul semestru al anului 2001 se va extinde programul si In judetele Constanta si Oradea.

Informatii suplimentare

- Pentru intrebari legate de program:

D-na Silke Müffelmann
Consultant IPC
MCR Bucuresti
Tel/Fax: (01) 221.94.94, 314.25.15
E-mail: mcr_sa@fx.ro

- Filialele Microenterprise Credit Romania S.A. care participa la program:

Bucuresti (Centrala)
Str. Stirbei Voda nr. 95, bl. 25B, et. 1, interfon 004
Razvan Filcescu (Coordonator de Credite)
Silke Müffelmann (Consultant IPC)
Tel/Fax: (01) 221.94.94, 314.25.15
Mobil: 092 808.783, 095 031.571

Cluj-Napoca
Str. Bolyai nr. 1, et. 1 (Casa Memoriala Bolyai)
Claudia Banc (Director Transilvania)
Ana Cernat (Coordonator de Credite)
Tel/Fax: (064) 191.888, 197.348
Mobil: 093 538.853, 095 659.899

Brasov
B-dul Victoriei nr. 14 (ex mag. Hermina)
Ani Mustata (Director Local)
Tel/Fax: (068) 417.831
Mobil: 093 585.159, 095 315.686

Timisoara
Str. Dorobantilor nr. 9AB (colt cu Simion Barnutiu)
Mihaela Pert (Director Local)
Tel/Fax: (056) 224.422, 224.676
Mobil: 093 561.385, 095 396.670

8. Oikocredit-Cooperativa Ecumenica de Dezvoltare

Oikocredit impreuna cu Cooperativa Ecumenica de Dezvoltare acorda imprumuturi intreprinderilor economice viabile, productive pentru a ajuta oamenii saraci, defavorizati.

Pana acum portofoliul de credite pentru Romania se ridica la 1,65 milioane de EURO pentru 6 proiecte in domeniile agriculturii (instalatii pentru muls, prelucrarea carnii, a lemnului, panificatie) si a organizatiilor care ofera credite mici. Pentru a ajunge la microintreprinderi Oikocredit finanteaza organizatiile de credit specializate pe microcredite. Oikocredit preconizeaza sa ofere in Romania in urmatorii 3 ani noi imprumuturi care sa ridice portofoliul la 4 milioane de EURO.

Criterii de eligibilitate

Intreprinderi romanesti, in special cele cu activitate in agricultura, alimentatie, productia de bunuri de consum, agroturism si structuri de finantare pentru intreprinderi micro si mici. De regula nu se finanteaza intreprinderi nou infiintate. Solicitantul creditului trebuie sa fie inregistrat de 3 ani si trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

- de pe urma proiectului sa beneficieze oameni saraci, defavorizati
- proiectul sa fie viabil din punct de vedere economic si sa aibe o conducere administrativa si tehnica eficienta si competenta
- de castigurile rezultate din proiect sa beneficieze cat mai multi oameni fara sa duca numai la imbogatirea unor organizatori sau investitori
- proiectul sa duca la dezvoltarea economica si sociala a zonei
- sa fie acordata o atentie sporita efectelor ce le are investitia asupra mediului inconjurator, a florei si faunei
- structuri asociative sunt preferate, acolo unde exista, pentru acordarea creditului, deoarece permit implicarea asociatilor in mod direct la conducerea si desfasurarea proiectului
- vor fi preferate acele proiecte unde femeile sunt implicate in luarea deciziilor si tot ele vor fi si beneficiare ale acestui proiect

Marimea creditului si moneda in care se finanteaza

- minimum 50.000 de EURO
- maxim 2 milioane de EURO

Conditii de finantare

- Durata creditului: minimum 4 ani, maxim 10 ani
- Perioada de gratie: depinde de sectorul ales si de natura investitiei
- Pentru proiecte de investitii in general 1 an, pentru structuri financiare (de exemplu banci) pana la 3 ani
- Rata dobanzii: 9 % p.a.
- Perioadele de rambursare: semestriale; in agricultura este posibil si anual, depinzand de cashflow
- Comisioane: participarea cu 50% la costurile de contract (aprox. EURO 1.500 e imprumut), 100% la inregistrarea costurilor de asigurare
- Garantii: depind de posibilitatile celui ce se imprumuta. De regula intre 120% si 160% din valoarea creditului. Ca si garantii se vor accepta : ipoteci, gaj pe uneltele cumparate din banii din credit, stocuri, sau pe bunurile existente, gaj fara deposedare, scrisori de garantie bancara.

Modul de obtinere a finantarii

Cererile de credit pot fi solicitate de la reprezentantii Oikocredit: FRDMR (Federatia Romana pentru Dezvoltare Montana si Rurala) si membrilor Oikocredit AIDRom (Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania) si trebuie sa contina urmatoarele documente:

- o scurta descriere a solicitantului si a proiectului (2 pagini)
- copie dupa inregistrarea la Regisrul Comertului, documentele de infiintare, statutul intreprinderii
- copii dupa ultimele 2 bilanturi contabile
- studiu de fezabilitate aferent proiectului investitional pe 5 ani; previziuni privind contul de profit/pierderi si bilantul
- situatia disponibilitatilor si a creditelor la bancile cu care colaboreaza societatea precum si situatia altor obligatii financiare

FRDMR si AIDRom pot, daca este relevant, sa trimita potentialelor proiecte un formuar de cerere si sa-i sprijine la intocmirea documentatiei necesare. FRDMR este specializata in studii de fezabilitate si proiecte in domeniul agricol. AIDRom este specializata in promovarea proiectelor de dezvoltare, programe de ajutor in caz de calamitate, dezvoltarea ONG-urilor, programe sociale, proiecte de dezvoltare comunitara si turism.

Regiunile cuprinse in program

Nu exista restrictii.

Informatii suplimentare

FRDMR: Str. Negustori 1B, sector 2, Bucuresti

- D-na Monica Tache, Oikokredit (relatii cu publicul)
Nr.tel: 093 442.804
- Dl. Stefan Mitrache, director
Nr. tel: 094 337.512
Tel: (01) 314.21.88, 315.67.79
Fax: (01) 315.64.86
E-mail: frdm@pcnet.ro
Website: https://users.pcnet.ro/frdm

AIDRom: Calea Calarasilor 177, bl. 45, ap. 18, et. 6, Sector 3, Bucuresti

- Dl. Christian Teodorescu, secretar general AIDRom, menbru al consiliului de administratie Oikocredit, reprezentant pentru Europa de Est
Nr. tel: 094 580.581
Tel: (01) 320.98.70, 320.98.71:
Fax: (01) 320.98.73
Email: teodor@aidrom.eunet.ro

- pentru intrebari legate de acceptare de noi membri sau cumparari de actiuni

Oikocredit - sediul central pentru afaceri:

PC Hooftlaan 3, 3818 HG Amersfoort, Olanda
Ben Simmes, insarcinat cu contactele cu membri si dezvoltarea fondului
Herma Hulst, insarcinat relatii cu publicul
Tel: 00-31-33-4224040
Fax:00-31-33-4650336
E-mail: office.eu@oikocredit.org
Website: https://www.oikocredit.org

Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

Schema de microcredite

Linia de credit a Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) vine in continuarea proiectului de dezvoltare a IMM-urilor de la sfarsitul anului 1997, in cadrul caruia au fost infiintate in toata tara 18 centre de consultanta in afaceri. Destinate in mod special activitatilor de consultanta si asistenta a sectorului IMM din Romania, opt dintre acestea si-au inceput activitatea in 1998 prin derularea unei astfel de scheme de micro-credite. Mijloacele puse la dispozitie de catre PNUD pentru fiecare centru se ridica la 14.500 US$, din care 12.500 US$ destinate fondurilor de creditare. Programul se adreseaza in principal intreprinderilor mici si intreprinderilor familiale precum si intreprinzatorilor, carora le vor fi acordate aceste credite fara dobanda pentru infiintarea sau dezvoltarea afacerii.

Criterii de eligibilitate

Exclusiv persoane fizice, cu dificultati in desfasurarea unor activitati in domeniul in care sunt pregatite si au experienta profesionala necesara, care desfasoara activitati de productie si servicii si care sunt sau devin autorizate cf. legii.

Domenii de finantare

Investitii destinate dezvoltarii activitatilor in domeniile mentionate, in mod deosebit:

- Achizitii de utilaje, echipamente
- Dotari de mici ateliere
sau
- Capitalul circulant (materii prime, fond de marfa), facilitati imobiliare

Refinantarea unor credite existente nu este permisa.

Marimea creditului si moneda in care se finanteaza

- Max.10.000 EURO
- plata creditului se va face in Lei, la cursul EURO din ziua respectiva, iar rambursarea se face tot la cursul EURO din ziua platii

Conditii de finantare

- Durata creditului: 3 luni-1 an
- Perioada de gratie: max. 12 luni
- Rata dobanzii: 0%
- Comision: nu este fix, variaza in functie de centru. In medie se practica un comision de administrare si consultanta platit in avans de circa 4% precum si 2% pentru garantii si alte costuri
- Perioadele de rambursare: in rate lunare sau trimestriale
- Garantii: trebuie sa acopere suma creditata si pot fi sub forma de ipoteci, gaj fara deposedare, bilete la ordin, asigurari de plata, sau echipamentele achizitionate prin credit obligatoriu asigurate la o firma de asigurari

Modul de obtinere a finantarii

Prin contactarea centrelor FAIR care desfasoara aceste activitati de microcreditare. Documentele necesare pe langa cererea de credit sunt:

-o copie dupa inregistrarea la ONRC (registrul comertului)
-ultimul bilant vizat de administratia financiara
-ultima balanta contabila
-lista de inventar si acte de proprietate necesare garantarii

Regiunile cuprinse in program

Tot cuprinsul Romaniei

Informatii suplimentare

- Pentru intrebari legate de program:

Fundatia pentru Asistenta intreprinzatorilor din Romania (FAIR), Bucuresti
Teodor Neamtu, director
Tel/Fax: (01) 314.44.46
E-mail: office@fair.ro

- Lista centrelor de afaceri implicate in Schema de Microcredite a PNUD:

Brasov
Fundatia de promovare a intreprinderilor particulare mici si mijlocii (FPIPMM)
Dl. Simone Galea, director
Tel/Fax: (068) 325.654, (068) 325.452
E-mail: fpimm@brasovia.ro


Buzau
Fundatia de Dezvoltare Locala
D-na Cornelia Bar, director
Tel/Fax: (038) 710.851, (038) 720.851
E-mail: cdpt@softnet.ro

Galati
FPIPMM
Dl. Cristian Liviu Ilie, director
Tel: (036) 460.029, (036) 473.580 Fax: (036) 460.302
E-mail: Camcomin1@xnet.ro

Petrosani
FPIPMM
D-na Carmen Tarnovschi, director
Tel: (054) 544.339 Fax: (054) 545.231
E-mail: fpipmm@comtrust.ro

Satu Mare
FPMIMM
D-na. Eniko Muller, director
Tel/Fax: (061) 717.812, (061) 717.813
E-mail: cdimmsm1@p5net.ro

Tulcea
D-na Ayen Lale Ilie Ablachim, director
Tel/Fax: (040) 533.037
E-mail: Fpipmmtl@tim.ro

Turnu Severin
Fundatia de promovare a IMM-urilor PROIMPART MEHEDINTI
Dl. Ioan Predut, director
Tel/Fax: (052) 314.849
E-mail: predut@cjmh.expert.ro

Vaslui
Fundatia Elena Cuza
Dl. Emil Popa, director
Tel/Fax : (035) 361.458
E-mail: elenacuza@spectral.ro

Leasing

Firma care ofera servicii de leasing achizitioneaza de la furnizori diverse categorii de bunuri si le inchiriaza beneficiarilor ce nu dispun de resursele financiare necesare cumpararii de la furnizori. Se face un contract intre firma si beneficiar in care se stabilesc perioada de inchiriere, obligatiile celor doua parti si conditiile in care beneficiarul poate deveni proprietar al bunului.

Ai doua posibilitati in momentul cand vrei sa achizitionezi bunurile si/sau serviciile de care ai nevoie pentru afacere:

- sa le cumperi printr-un credit obtinut de la o sursa de finantare
- sa le inchiriezi prin leasing si apoi sa le cumperi

Diferenta intre imprumut si leasing

Diferenta intre imprumut si leasing

In momentul in care vrei sa achizitionezi bunurile si/sau serviciile de care ai nevoie pentru afacere ai doua posibilitati:

-sa le cumperi printr-un credit obtinut de la o sursa de finantare
-sa le inchiriezi prin leasing si apoi sa le cumperi

Diferentele intre cele doua metode sunt urmatoarele:

Imprumutul necesita garantii din partea ambelor parti. Banca va stabili un sistem de rate, in general mai mari decat cele de leasing, care nu sunt deductibile din profit (sumele deductibile se scad din profitul impozabil al firmei; vezi Dictionar de termeni). Bunul cumparat prin creditul obtinut apartine beneficiarului si va aparea in bilantul firmei. Beneficiarul suporta riscul uzurii morale a bunului, degradarea in timp, din punct de vedere tehnic in comparatie cu bunuri din aceeasi categorie, mai performante, aparute ulterior pe piata.

Leasingul presupune ca garantia o constituie bunul insusi. Ratele impuse de firma de leasing sunt mai mici (de asemenea avansul pentru leasing este mai mic decat contributia cu care trebuie sa participi in cazul in care soliciti un imprumut) si se stabilesc in functie de pretul de pe piata al bunului dar si in functie de T.V.A., dobanda, profit. Ratele in sistemul leasing sunt deductibile din profit. Bunul este folosit de beneficiar in regim de inchiriere si prin urmare nu apare in bilant, insa beneficiarul poate cumpara bunul la sfarsitul contractului de leasing la o valoare marginala (costul se stabileste in functie de perioada ramasa pana la deprecierea fizica a bunului; vezi Dictionar de termeni), insa nu este obligat sa o faca. Firma de leasing suporta de asemenea uzura morala (ceea ce inseamna, spre exemplu, ca daca ai achizitionat in sistem leasing un calculator poti, in timp ce platesti ratele, sa-l upgradezi, nu e necesar ca configuratia sa fie aceeasi la sfarsitul contractului).

Dincolo de aceste avantaje comparative cu sistemul de achizitionare prin imprumut si apoi cumparare, leasingul iti ofera si avantaje independente, de ordin practic: prin faptul ca utilizezi bunul in regim de inchiriere, poti plati ratele cu banii generati de folosirea bunului respectiv
faptul ca nu esti obligat sa cumperi bunul iti permite sa redistribui fonduri pe care, altfel, le-ai consuma dintr-o data prin cumpararea bunului.
de asemenea, leasingul (de tip financiar) iti permite sa obtii fonduri efectiv. Beneficiarul isi vinde un bun firmei de leasing dupa care firma il va furniza conform unui contract de leasing aceluiasi beneficiar.

Firma care ofera servicii de leasing achizitioneaza de la furnizori diverse categorii de bunuri (computere, autovehicule, utilaje si instalatii industriale, etc.) si le inchiriaza beneficiarilor care nu dispun de resursele financiare necesare cumpararii de la furnizori. Se face un contract intre firma si beneficiar in care se stabilesc perioada de inchiriere, obligatiile celor doua parti si conditiile in care beneficiarul poate deveni proprietar al bunului.
Exista doua tipuri de leasing din punct de vedere al termenului stabilit in contract:

1) Leasingul financiar - este caracterizat printr-un termen mai lung, aproape de durata de viata a bunului si de acoperirea costului acestuia;
2) Leasing operational - in acest caz termenul este mai scurt decat durata de folosire a bunului. Este utilizat in cazul bunurilor cu o durata de folosire mai scurta (cazul software-ului). In aceasta situatie ratele pe care le plateste beneficiarul nu se vor putea incadra in durata de viata a bunului si in consecinta nu vor putea acoperi costul acestuia.

Companii leasing

Alpha Leasing Romania S.A.

Adresa: Str. Gh. Simionescu, nr.11-13, Bucuresti;
Tel.: (01) 233.18.35; Fax: (01) 233.18.36; 233.18.37
Website: https://www.alphaleasing.ro E-mail: office@alphaleasing.ro

Bucuresti Leasing S.A.

Adresa: Bvd. Unirii, nr.62, bl.K5, sc.2, ap.30, Bucuresti
Tel.: (01) 323.94.17; Fax: (01) 323.95.18, 323.76.62
E-mail: bbl@iren.ro

Demir Romlease

Adresa: Splaiul Unirii nr.16, etaj 5, Bucuresti
Tel.: (01) 330.93.63; Fax: (01) 330.93.90
E-mail: imarirls@munteniainvest.ro

Dunarea Leasing

Adresa: P-ta Alba Iulia, bl.I1, sc.2, etajul 2, ap.19, Bucuresti
Tel./Fax: (01) 327.48.51; 327.48.59; 327.48.96
E-mail: romania@dunarea-leasing.ro

General Leasing (ofera echipament agricol)

Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.124C, ap.1, Bucuresti
Tel.: (01) 210.45.13; Fax: (01) 211.35.56
E-mail: genleas@mail.sfos.ro

International Leasing

Adresa: Sos.Oltenitei, nr.35-37, Bucuresti
Tel.: (01) 332.11.19; 332.07.51; 332.39.50; Fax: (01) 332.07.51; 332.39.50
E-mail: office@leasing.ro

Leasing Danubius

Tel.: (01) 335.85.26; Fax: (01) 337.25.50
E-mail: danubius@ines.ro

Leasing House S.A.

Adresa: Bvd. Unirii nr.12, sc.2, ap.22, Bucuresti
Tel.: (01) 335.61.34; Fax: (01) 335.61.34
E-mail: leasing.house@softnet.ro

Motoractive S.A.

Adresa: Str. G-ral Ernest Brosteanu, nr.23, Bucuresti
Tel.: (01) 211.70.85; Fax: (01) 211.87.90
Website: https://www.motoractive.ro E-mail: general@motoractive.ro

Planet Leasing S.A.Adresa: Str. Aviator Gh. Marasoiu, nr.11, Bucuresti
Tel.: (01) 230.52.32; Fax: (01) 230.50.02
Website: https://www.planetleasing.ro E-mail: leasing@planetleasing.ro

Romstal Leasing

Adresa: str.George Enescu, nr.36-40, Bucuresti
Tel./Fax: (01) 314.52.53; 314.52.54
Website: https://www.rleas.ro E-mail: office@rleas.ro

RESURSE MANAGERIALE

Sa fii antreprenor inseamna sa ai o idee si sa o transformi in afacere.Dar o afacere nu se conduce de la sine. De aceea, pentru ca afacerea ta sa aiba succes, trebuie sa fii un bun manager.

Un manager are o viziune clara si completa asupra afacerii sale, stie sa realizeze un plan de afaceri viabil, cunoaste bine piata e la curent cu"mersul banilor" in firma sa, apreciaza oamenii ca cea mai importanta resursa a afacerii sale si gaseste cele mai bune solutii de relatii publice pentru a castiga simpatia clientilor si partenerilor sai.

Pregateste-te sa devii un manager de succes.

Acum se poate.

Planul de afaceri

Planul de afaceri este insasi afacerea ta. Planul de afaceri este ceea ce vinzi finantatorului.

Planul de afaceri te ajuta nu numai in relatia cu finantatorul dar si cu partenerii tai. Vei putea sa le demonstrezi ca esti organizat, ca ai o viziune clara si completa asupra afacerii tale. Ca stii ce vrei.

Dar cel care va castiga cel mai mult o data ce ai un plan de afaceri vei fi chiar tu. Sa ai un plan de afaceri inseamna sa stii unde incepe afacerea ta, sa stii incotro se indreapta, dar si fiecare pas pe care trebuie sa-l urmezi spre castigarea pietei, a consumatorilor, a BANILOR.

Vei gasi aici structura sicontinutul unui plan de afaceri, citeva sfaturi pentru a realiza un plan de afaceri reusit.

Cu un plan de afaceri bun incepe totul.

Ba se poate!

Tutorial pentru intocmirea unui plan de afaceri


Planul de afaceri - cuprins

Ce contine un plan de afaceri? Iata o intrebare necesara, dar pe care intreprinzatorii mici si mijlocii o pun foarte rar. Cuprinsul unui plan de afaceri este compus din patru sectiuni distincte:

descrierea afacerii

planul de marketing

planul managerial

planul de management financiar

Anexele planului de afaceri trebuie sa contina un rezumat al afacerii, documentele anexe si predictiile financiare.

Descrierea afacerii

In aceasta sectiune trebuie sa faci o descriere detaliata a afacerii tale. O intrebare care merita pusa este: ce afacere am eu? Cand raspunzi la aceasta intrebare, nu uita sa incluzi produsul, piata si serviciile, dar si o descriere clara a ceea ce face afacerea ta unica (unique selling point). E bine de stiut totusi ca pe masura ce vei dezvolta planul de afaceri, probabil va trebui sa modifici sau sa transformi intrebarile initiale.

Sectiunea dedicata descrierii afacerii este impartita in trei subdiviziuni. Prima dintre ele este descrierea propriu-zisa a afacerii, cea de-a doua descrie produsul sau servicul pe care ai de gand sa-l oferi, iar cea de-a treia descrie localizarea afacerii tale si de ce aceasta este necesara.

Descrierea afacerii

· Forma legala a afacerii: proprietate, parteneriat, corporatie. Licentele si permisele de care ai nevoie;
· Tipul afacerii: comert, productie, serviciu;
· Ce este produsul sau serviciul tau;
· Precizeaza daca este o afacere noua, independenta, o achizitie, o extindere, o franciza;
· De ce va fi profitabila afacerea ta? Care sunt oportunitatile de dezvoltare? Va influenta franciza ritmul de crestere?
· Cand va fi lansata propriu-zis afacerea (ziua, ora);
· Ce ai aflat despre tipul de afacere in care te lansezi din surse externe (distribuitori, bancheri, publicatii de specialitate, etc.)

Coperta include numele, adresa, numerele de telefon si numele tuturor actionarilor. Nu uita sa evidentiezi aspectul de unicitate (unique selling point) al afacerii tale, de ce si in ce fel va atrage consumatorii. Pune in valoare orice idee sau caracteristica noua care ar putea sa iti mareasca sansele de succes.
Descrierea afacerii trebuie sa evidentieze clar scopurile si obiectivele afacerii si sa arate de ce esti sau vrei sa fii in aceasta afacere.

Produsul/serviciul

Incearca sa prezinti beneficiile produsului sau serviciului oferit de tine din perspectiva consumatorului. Un antreprenor de succes stie ce vrea consumatorul sau cel putin are o idee despre asteptarile sale. Acest tip de anticipare ajuta foarte mult la atingerea satisfactiei clientului si la formarea loialitatii acestuia, si in mod sigur este o strategie buna de a depasi concurenta sau chiar de a o inlatura.

Descrie:

· Ceea ce vinzi;
· Ce beneficii aduce consumatorului;
· Ce produse sunt cerute si daca ele vor garanta vanzari constante;
· Ce aduce diferit produsul sau serviciul oferit de tine.

Locatia

Succesul sau esecul afacerii tale depinde foarte mult de locatia ei. Trebuie sa fii aproape de consumatori: acestia sa aiba simtul accesibilitatii si al sigurantei. Ia in considerare urmatoarele intrebari aunci cand scrii aceasta sectiune:

· Care sunt nevoile locatiei?
· De cat spatiu ai nevoie?
· De ce sunt de dorit zona si cladirea respectiva?
· Este usor accesibila? Se afla intr-o zona cu transport in comun? - - - -     Iluminarea stradala este adecvata?
· Exista segmente de piata sau demografice de interes?

2. Planul de marketing

Marketingul joaca un rol vital in investitiile de succes. Cat de bine faci marketingul pentru produsul tau va determina succesul afacerii. Elementul cheie al unui plan de marketing de succes este buna cunoastere a nevoilor, dorintelor si asteptarilor clientilor. Identificind acesti factori, poti realiza o strategie de marketing care iti va permite sa trezesti si sa satisfaci nevoile clientilor tai. Identifica-ti clientii in functie de virsta, sex, venit, nivel educational, rezidenta. La inceput concentreaza-te asupra acelor clienti care aproape sigur se vor indrepta spre produsul tau. O data cu extinderea numarului de clienti, va trebui sa modifici si planul de marketing, pentru a-i include si pe ceilalati.
Construieste planul de afaceri raspunzind la urmatoarele intrebari:

· Cine sunt clientii tai? Defineste-ti piata vizata.
· Piata pe care vei intra este in crestere? Constanta? In declin?
· Poate fi extinsa piata?
· Cum iti vei atrage, mentine si creste cota de piata?
· Care este politica de preturi?

Concurenta

Competitia este un mod de viata. Suntem intr-o continua competitie pentru joburi, promovari, burse, in sport si, practic, in fiecare aspect al vietii. Natiunile sunt in competitie pentru a castiga consumatorul de pe piata mondiala; la fel si proprietarii de intreprinderi mici si mijlocii. Mediul de afaceri este un mediu volatil si inalt competitiv, de aceea pentru a avea succes, trebuie sa iti cunosti foarte bine concurenta.

· Care sunt primii tai cinci concurenti?
· Cine sunt concurentii tai indirecti?
· Cum sunt afacerile lor: constante, in crestere, in declin?
· Ce ai aflat din activitatile lor? Din publicitatea pe care si-o fac?
· Care sunt punctele lor tari si cele slabe?
· Prin ce difera produsul tau de al lor?

Monitorizeaza-ti competitorii. Pastreaza dosare separate pentru fiecare in parte: reclame, materiale promotionale, politica de preturi. Studiaza sloganele lor. Sunt scurte, descriptive, atragatoare? Facand toate acestea te va ajuta sa iti cunosti mai bine concurentii.

Politica de pret si vanzari

Politica de pret este o alta tehnica de marketing care te ajuta sa fi competitiv pe piata. Studiaza politica de pret a concurentilor tai si vei stii daca preturile tale se incadreaza in aceasi linie cu a concurentilor din zona ta de piata si daca ei sunt la curent cu uzantele industriei.

Cateva din strategiile de pret sunt:

· costurile si preturile la vanzarea en-detail;
· pozitia competitiva;
· preturi sub cele ale concurentei;
· preturi peste cele ale concurentei;
· preturi aliniate;
· preturi multiple;
· costurile si preturile serviciilor (doar pentru afacerile cu servicii);

· componenta serviciului
· costurile materiale;
· costurile de productie;
· costurile de regie.

Cheia succesului este sa ai o strategie bine planificata, sa-ti stabilesti politica si sa monitorizezi constant costurile preturilor si operatiilor pentru a-ti asigura profitul.

Anexa 1 contine un exemplu al matricii pret/calitate, analizeaz-o pentru idei referitoare la exemple de strategii preturi pentru competitorii tai. Afla care este strategia pe care o folosesc, daca este eficienta si de ce este eficienta.

Publicitatea si relatiile publice

Felul in care iti promovezi bunurile si serviciile poate duce la ridicarea sau la distrugerea afacerii tale. Avand produse sau servicii bune fara a le promova este ca si cand nu ai avea nici un fel de afacere. Multi antreprenori lucreaza sub influenta ideii gresite ca afacerea se promoveaza de la sine si directioneaza banii care ar trebui folositi pentru publicitate si promovare in alte arii de activitate.

Publicitatea si promovarea constituie, oricum, linia vietii pentru o afacere si trebuie tratate ca atare.

Sa creezi unui plan care sa utilizeze publicitatea si networkingul (retele electronice de lucru, liste de discutii prin e-mail) inseamna sa-ti promovezi afacerea. Dezvolta un text scurt si descriptiv care sa identifice clar marfurile si serviciile tale, localizarea si preturile.

3. Planul managerial

Conducera unei afaceri cere mai mult decat dorinta de a fi propriul tau sef. Necesita dedicatie, perseverenta, abilitatea de a lua decizii si abilitatea de a te descurca atat cu angajatii cat si cu finantele. Planul managerial (alaturi de planul de management financiar si planul de marketing) pune bazele succesului pentru afacerea ta.

La fel ca si mijloacele fixe si echipamentele, oamenii sunt resurse - ei sunt cel mai important bun al unei afaceri. Vei descoperi ca angajatii si echipa ta joaca un rol important in toate operatiile afacerii tale. In mod consecvent, este obligatoriu sa stii care sunt calitatile pe care le ai si cele pe care nu le ai, de vreme ce va trebui sa angajezi personal pentru a suplini lipsurile tale. De asemenea, este obligatoriu ca tu sa stii cum sa-ti conduci si sa-ti tratezi angajatii. Integreaza-i in echipa. Tine-i la curent cu schimbarile si cere-le mereu parerea despre acestea.

Angajatii au adesea idei excelente care pot duce la acoperirea unor noi segmente de piata, la perfectionari ale produselor si serviciilor deja existente sau la noi linii de produse si servicii care pot sa imbunatateasca laturile mai putin competitive.

Planul tau managerial trebuie sa raspunda la anumite intrebari, cum ar fi:

· Cum te ajuta experienta ta antreprenoriala in noua afacere?
· Care iti sunt slabiciunile si cum poti sa le compensezi?
· Cine va face parte din echipa manageriala?
· Care sunt punctele tari si cele slabe ale echipei manageriale?
· Care sunt indatoririle acesteia?
· Sunt bine definite aceste indatoriri?
· Va functiona aceasta asistenta?
· Care este necesarul curent de personal?
· Care sunt planurile tale pentru angajarea si instruirea personalului?
· Ce salarii, beneficii, concedii vei oferi?
· Ce beneficii, in cazul in care exista, iti poti permite in acest moment?

4. Planul de management financiar

Managementul financiar solid este una dintre cele mai bune cai pentru ca afacerea ta sa ramana profitabila si solvabila. Fiecare pas facut cu succes in lumea afacerilor depinde de cat de bine vei putea conduce afacerea din punct de vedere financiar. In fiecare an mii de afaceri cu un potential ridicat de succes dau faliment din cauza managementului financiar prost.

Ca proprietar al unei afaceri, va trebui sa identifici si sa implementezi politici care sa conduca si sa asigure indeplinirea obligatiilor financiare ce-ti revin. Pentru a-ti conduce finantele cat mai bine planifica-ti un buget realist prin determinarea sumei de bani care iti este necesara pentru deschiderea afacerii (costurile de start) si a sumei necesare pentru a o pastra (costuri de operare). Primul pas pentru crearea unui plan financiar il constituie dezvoltarea bugetului de start. Bugetul de start include acele costuri care sunt necesare o singura data, cum ar fi echipamentele, depozitele utilitatilor etc.

Bugetul de start trebuie sa acopere urmatoarele cheltuieli:

· Personal (costuri de angajare),
· Taxe legale si profesionale,
· Licente si permise,
· Echipament,
· Asigurari,
· Aprovizionare,
· Publicitate si promovare,
· Salarii si prime,
· Contabilitate,
· Venituri,
· Utilitati,
· Cheltuieli neprevazute.

Un buget operational este pregatit in momentul in care esti cu adevarat gata sa-ti incepi afacerea. Bugetul operational va reflecta prioritatile de cheltuire a banilor, costurile la care te astepti si cum esti pregatit sa faci fata acestor cheltuieli. Bugetul operational trebuie sa includa de asemenea si banii care vor acoperi primele trei sau sase luni de operare. El trebuie sa permita urmatoarele cheltuieli:

· Personal,
· Asigurari,
· Chirie,
· Depreciere,
· Plata imprumuturilor,
· Publicitate si promovare,
· Contabilitate,
· Cheltuieli neprevazute,
· Salarii si prime,
· Utilitati,
· Datorii / subscriptii / onorarii,
· Taxe,
· Reparatii.
Sectiunea financiara a planului tau de afaceri trebuie sa cuprinda toate cererile de imprumut pe care le-ai facut, lista cu echipamente si provizii, balanta contabila, analiza financiara, proiectia veniturilor reale (profitul si pierderile prevazute) si cash-flow-ul. Declaratia de venit si previzionare de numerar trebuie sa includa o previziune pe trei ani, detaliata pe luni pentru primul an si pe trimestre pentru urmatorii doi ani.

Sistemul de contabilitate si sistemul de control al inventarului pe care le vei folosi sunt incluse de obicei tot in aceasta sectiune a planului de afaceri. Chiar daca iti dezvolti singur sistemele de inventar si de contabilitate, consulta un specialist in finante, pentru a intelege fiecare segment si operarea acestora. Un specialist in finante te poate asista la dezvoltarea acestei parti a planului de afaceri.

Intrebarile pe care trebuie sa le iei in considerare sunt:

· Ce tip de sistem de contabilitate vei folosi?
· Ce scopuri de vanzari si profituri iti doresti in urmatorul an?
· Ce proiectii financiare va trebui sa incluzi in planul tau de afaceri?
· Ce sistem de inventar vei folosi?

Planul tau trebuie sa includa explicatia fiecarui proiect in parte. Cu exceptia cazului in care esti familiarizat cu termenii financiari, cauta ajutor pentru realizarea cash flow-lui, a declaratiei de venit si a balantei. Scopul tau nu este sa devii un expert in finante, ci sa intelegi instrumentele financiare destul de bine pentru a le face folositoare. Contabilul sau specialistul tau in finante te poate ajuta sa-ti atingi scopul.

5. Anexe

Concepe si redacteaza un rezumat scurt si concis al afacerii tale, anexeaza documentele oficiale, datele de identificare, predictiile fianciare si planul tau de afaceri e bun de prezentat finantatorilor.

Sfaturi

Pentru majoritatea oamenilor sintagma 'plan de afaceri' inseamna un document care va fi folosit la cresterea capitalului. Intr-adevar, acesta este motivul pentru care sunt scrise majoritatea planurilor de afaceri. Datorita utilizarii sale, un plan de afaceri este legat in primul rand de finante, desi este imbogatit cu informatii, statistici si date.

Totusi, de obicei se da o importanta prea mica transformarii sale intr-un material interesant, persuasiv. Aceasta este o greseala mare din partea antreprenorului, deoarece daca planul de afaceri nu atrage atentia cititorului, este greu de crezut ca documentul va fi citit in intregime. Cu alte cuvinte, problemele cu care te confrunti atunci cand scrii un plan de afaceri sunt cam aceleasi cu care te confrunti atunci cand scrii textul unei reclame. Chiar daca ai cel mai bun produs sau serviciu din lume, nu va conta niciodata destul de mult, daca oamenii nu au motive sa doreasca sa afle mai multe.

Bineinteles, este o diferenta mare intre trimiterea unui plan de afaceri catre un bancher sau catre o companie venture (cu capital de risc) si trimiterea unei scrisori de intentie catre un posibil partener necunoscut. In cazul unui plan de afaceri, cititorul doreste cu siguranta sa gaseasca o oportunitate de afaceri care sa-i poata aduce un profit mare in schimbul investitiei sale. Acesta este un motiv suficient pentru cititor sa deschida pachetul pentru a vedea ce se afla in interior. In cazul unei scrisori de intentie, posibilul partener este probabil precaut fata de ceea ce i se ofera si poate fi nevoie de o perioada de convingere pentru a tine cont de oferta.

Totusi, planurile de afaceri sunt intotdeauna mai lungi decat scrisorile de intentie (cel putin ar trebui sa fie) si a convinge pe cineva sa citeasca un document de douazeci, treizeci sau patruzeci de pagini necesita un efort mai mare decat pentru o scrisoare de intentie de doua-trei pagini. Deci, care este secretul pentru a face ca un plan de afaceri sa fie citit? Iata cateva dintre ele:

Primul - rezumatul trebuie sa fie perfect.

Acesta nu trebuie sa fie mai lung de doua pagini, cel mult trei in cazuri exceptionale. La scrierea unui plan de afaceri, rezumatul ar trebui scris ultimul. (In fond, cum se poate rezuma ceva ce nu nu a fost scris?). De obicei rezumatul trebuie sa contina cinci sectiuni, care nu ar trebui sa fie mai lungi de doua paragrafe. Cele cinci sectiuni sunt:

1. Oportunitatea: Descrierea unor necesitati care nu sunt satisfacute sau, daca acestea sunt satisfacute partial, prezentarea motivului pentru care nu sunt satisfacute in mod adecvat.

2. Solutia: Descrierea solutiei la aceasta problema si de ce aceasta este mai buna decat cele deja existente.

3. Management: Descrierea motivului pentru care este calificat solicitantul si echipa acestuia sa ofere solutia propusa.

4. Dimensiunea pietei si anticiparea segmentului care poate fi ocupat: Descrierea marimii pietei pentru care a fost gasita solutia si prezentarea segmentului de piata care se doreste a fi castigat.

5. Necesitatile financiare si strategia de returnare a investitiei: Mentionarea sumei de bani necesare si descrierea modului de folosire a acestora, cu specificarea modului in care vor fi returnati acestia investitorului.

O alta metoda de a face un plan de afaceri mai usor de citit este de a inlocui comunicarea de la persoana a treia ('compania va face') cu cea la persoana intai plural ('noi vom face'). Acest lucru il va face pe cititor sa se simta de parca ar face deja parte din echipa si elimina sterilitatea pe care o au majoritatea planurilor de afaceri.

Alte lucruri care trebuie tinute minte la scrierea unui plan de afaceri sunt:

1. Evitarea utilizarii excesive de superlative: In general nu este indicat sa se spuna ca afacerea va fi cea mai buna sau cea mai ieftina. Trebuie aratat entuziasm pentru produsele sau serviciile oferite, dar nu este bine ca planul de afaceri sa arate ca incurajarile unei galerii de suporteri.

2. Sa nu se exagereze prin folosirea de tiparituri color, hartie de lux si de coperti pretentioase: Daca se doreste atragerea unei persoane intr-o afacere, trebuie demonstrata grija fata de bani prin utilizarea tipariturilor alb-negru, cu cat mai putine pagini color, si a hartiei normale. De asemenea trebuie evitate tipariturile si indosarierile scumpe. Acestea ii pot provoca investitorului o stare de nervozitate.

3. Concretetea este foarte importanta :Daca explicarea afacerii are nevoie de zece pagini de text, atat spatiu trebuie folosit. Nu este nevoie ca acesta sa ocupe zeci de pagini. Trebuie tinut minte in permanenta ca scopul care se doreste a fi atins este cel de a atrage un interes suficient de mare din partea investitorului pentru a se obtine o intalnire cu el si acesta este momentul in care se poate intra in detalii avansate.

Ca si cu celelalte documente care sunt oferite potentialilor clienti sau consumatori, si planul de afaceri trebuie sa fie bine scris si fara greseli gramaticale. Este bine sa fie consultat un om de afaceri cu o experienta mai vasta pentru a vedea planul de afaceri inainte ca acesta sa fie trimis vreunui investitor. In cazul in care planul de afaceri nu este numai un simplu mijloc de informare, ci si o lectura placuta, sansele de a obtine fonduri vor creste considerabil.

RELATII PUBLICE

Relatiile publice reprezinta efortul deliberat, planificat si sustinut de a stabili si mentine intelegerea reciproca intre o organizatie si publicul ei.

Sa faci lucruri bune si sa spui asta cu tarie - aceasta este cheia relatiilor publice.

De ce sa ai politica de relatii publice? Pentru a castiga din partea publicului tinta recunoasterea, aprecierea si.banii.

Ai o afacere? Fa-i pe oameni sa afle despre ea.

Au aflat? Fa-i sa o aprecieze.

O apreciaza? Fa-i sa cumpere.

Comunica ceea ce esti, ce ai si ce faci.

Comunicatul de presa

In momentul in care vrei sa-ti faci cunoscuta afacerea vei organiza o lansare si vei dori probabil ca presa sa fie prezenta la eveniment. Ceea ce conteaza foarte mult pentru jurnalisti nu este forma si stilul comunicatului, ci continutul sau, de unde sa reiasa clar toate datele de care are nevoie reporterul.

Titlul

Scopul principal al titlului este sa atraga atentia celui ce citeste comunicatul si in acelasi timp sa exprime in cateva cuvinte continutul comunicatului. Multe comunicate ajung la cosul de gunoi fara a fi citite, si asta pentru ca titlul nu a stimulat atentia cititorului. Totusi, daca folosesti expresii de tipul: 'cea mai tare firma', 'cele mai bune produse', este foarte probabil ca persoana care citeste sa nu treaca mai departe de titlu. Incearca sa fii in acelasi timp scurt si convingator.

Primul paragraf

Este un sumar al lansarii, de fapt e cea mai importanta sectiune a comunicatului; in presa mai este denumit si "lead". In 3-4 randuri, maxim 5, se stabileste concis Cine, Ce, Cand, Unde, Cum si uneori De ce. O regula importanta in mentionarea momentului si locatiei este sa precizezi intai momentul larg (23 iunie) apoi momentul exact (intre orele 10.00-11.30), si apoi locatia (adresa exacta, cu puncte de reper daca este nevoie).

Nu uita sa eviti frazele ample, foloseste propozitii si/sau fraze scurte. In acelasi timp, leadul este cel care-l convinge pe jurnalist sa vina la lansare, deci va trebui sa precizezi de ce este lansarea firmei tale importanta. Nu este suficient sa informezi, trebuie sa convingi.

Spre exemplu:

'Lansarea firmei X va avea loc pe data de 23 iunie 2002 intre orele 10.00 si 11.30 la adresa strada Y, nr.3 (vis-à-vis de policlinica, teatru etc. ). Este prima firma de acest gen din oras si clientii nostri vor beneficia de gratuitate toata ziua.'

Cuprinsul comunicatului

Dupa ce te-ai asigurat ca jurnalistul va afla informatiile esentiale din primul paragraf, poti sa treci la elementele secundare, prezentate tot sub forma unor paragrafe scurte. Acestea vor avea la inceputul lor elementele noi si la final elemente cunoscute din lead.

Practic, scopul cuprinsului este sa dezvolte informatiile sumare din lead, aducand detalii in plus:

"Firma X apare ca raspuns necesar la lipsa unor astfel de produse/servicii in orasul nostru. Clientii nostri vor avea posibilitatea sa beneficieze de produsele/serviciile noastre gratuit in ziua lansarii.

In deschiderea lansarii va avea loc un scurt discurs al managerului Popescu, care va explica de ce este nevoie de firma X in oras. La finalul lansarii, in jurul orei 11.30, vor avea loc discutii cu primii clienti ai firmei, care au avut in prealabil ocazia sa testeze produsele/serviciile noastre."

Tonul trebuie sa fie factual, neutru. Este bine sa eviti orice tip de elemente care ar putea sugera o pozitie subiectiva, cum ar fi calificativele, superlativele etc..

Informatiile vor fi desfasurate in ordinea descrescatoare a importantei

Redactarea

- Este recomandat sa utilizezi o pagina format A4 si sa scrii pe o singura parte a foii;
- Incearca sa te incadrezi in cel mult doua pagini; un comunicat bun este totusi redactat pe o singura pagina, cea de-a doua aparand doar in situatia in care partea de final nu mai poate fi incadrata;
- Nu se folosesc sublinieri, nici macar pentru titlu.

Asezare in pagina

Sigla firmei
Numar de cod
Pentru difuzare imediata/
Embargo pana la data.

Data emiterii

Persoana destinatara (In atentia d-lui, d-nei.)

Comunicat de presa

Titlu

Leadul (maxim 5 randuri)
.


Cuprinsul comunicatului

Persoana de contact
Nume, Prenume, Adresa
Telefon, Fax

Persoana care semneaza comunicatul
Nume, Prenume
Functie, Semnatura

Elementele comunicatului

- sigla firmei cuprinde numele complet, adresa, telefon (si fax); poti folosi optiunea de antet pentru a da un caracter oficial comunicatului; plasamentul clasic este stanga-sus
- numarul de cod este dat de firma pentru fiecare comunicat emis in scopul contorizarii si arhivarii sau al clasificarii. Un exemplu poate fi 2pr/2002, adica al doilea comunicat in scopuri de promovare pe anul 2002; plasament stanga-sus sub sigla
- difuzare imediata/embargo constituie optiunea ta referitoare la momentul in care textul poate fi facut public; in general optiunea de embargo nu se utilizeaza decat in cazuri speciale, din moment ce ai trimis comunicatul se presupune ca vrei sa faci publica o anumita informatie imediat
- data emiterii are importanta pentru jurnalist, usurandu-i acestuia sarcina de a identifica evenimentul in timp; plasament dreapta-sus

Difuzarea comunicatului

- trimite comunicatul publicatiilor sau posturilor radio/TV care se adreseaza publicului tinta al firmei tale (presa specializata), dar si presei locale;

- informeaza-te in privinta jurnalistilor carora le vei trimite comunicatul; este contraindicat sa trimiti un comunicat la intamplare intr-o redactie, aproape sigur va ajunge la cosul de gunoi fara a fi citit; adreseaza-te unui anumit jurnalist, al carui nume trebuie specificat inainte de inceperea textului.

- momentul transmiterii: comunicatul pe care il vei trimite este de tip "invitatie" si poate fi trimis cu 7-14 zile inainte de evenimentului; poti sa trimiti si un comunicat de reamintire cu 3 zile inaintea lansarii ca sa fii sigur ca persoanele chemate nu au uitat si vor fi prezente; pentru a te asigura ca comunicatul tau a ajuns la destinatie, urmeaza-l cu un telefon.

MARKETING

Sa cunosti foarte bine jocul nu este suficient. Terenul de joc, competitorii, spectatorii, toate aceste sunt la fel de importante.

De aceea, marketingul trebuie sa fie pentru tine o preocupare de baza ca viitor antreprenor.

Pentru a avea o politica de marketing eficienta trebuie sa cunosti foarte bine clientul si nevoile lui. Astfel vei gasi cele mai bune cai de a-l multumi.

Ca sa ramai pe piata trebuie sa iti cunosti concurenta. Astfel vei putea mereu sa aduci ceva in plus, ceva diferit, in 'lupta' pentru castigarea clientului.

Marketing pentru IMM

Ce este marketingul?

Sunt multe definitii date marketingului, dar una dintre ele este cea mai potrivita pentru contextul de fata.

Marketingul este procesul de identificare, anticipare si satisfacere a cerintelor clientului intr-un mod profitabil pentru ambele parti.

Mai multi autori impartasesc acest punct de vedere, care pune in centrul atentiei satisfactia clientului si profitul. De luat in seama ca in acest context profitul nu este privit in sensul sau strict contabil, ci desemneaza beneficiile, satisfactia ambelor parti: clientul si organizatia.

Filosofia, conceptul care sta la baza marketingului consta in atingerea scopurilor oragnizatiei prin intimpinarea nevoilor clientului, satisfacerea lor mai bine decit competitorii tai.

Peter Druker, un autor de exceptie in gandirea economica a secolului al XX-lea, spunea la un moment dat: 'exista un singur mod in care putem defini scopul organizatiei - crearea clientului. Daca produsul oferit de organizatie nu are nici macar un client, atunci nu exista nici un motiv pentru a-si continua existenta'.

O introducere

Managerii de intreprinderi mici si mijlocii trebuie sa inteleaga foarte bine nevoia de a-si dezvolta planuri de marketing pentru produsele si serviciile pe care le ofera. Succesul pe termen lung al unei afaceri consta in mentinerea unui numar constant de clienti satisfacuti si in continua crestere a acestui numar. Programele moderne de marketing ii indeamna pe manageri sa-si concentreze atentia inspre identificarea, satisfacerea si urmarirea continua a nevoilor clientilor.

Conceptul de marketing

Conceptul de marketing depinde de atentia pe care fiecare firma o acorda clientului. Toate politicile si activitatile companiilor trebuie sa fie indreptate inspre satisfacerea nevoilor clientului si inspre o politica de vinzari profitabile pe termen lung si nu inspre una maxima, pe termen scurt, cu potentiale efecte negative in viitor. Pentru a folosi conceptul de marketing, un IMM trebuie:

1) sa determine nevoile clientilor (cercetare de marketing);
2) sa-si dezvolte avantajele competitive (strategie de marketing);
3) sa selcteze piata specifica pe care urmeaza sa activeze (marketing targetat);
4) sa determine modul in care va satisface nevoile clientului (mixul de marketing);
5) sa analizeze cit de bine a satisfacut nevoile clientului (evaluarea marketingului).


Cercetarea de marketing

Scopul cercetarii in marketing este de a afla cine sunt clientii, ce vor ei, unde si cind prefera sa cumpere. Cercetarea de marketing se poate axa de asemenea pe rezolvarea unor probleme, cum ar fi extinderea pe piata pentru a acoperi cererile clientilor.

Cercetarea mai cuprinde si identificarea acelor tendinte ale pietei care pot afecta vinzarile si profitul. Cercetarea de marketing iti ofera mult mai multa informatie decit la nivelul cunoasterii obisnuite. Foloseste informatia pentru a determina, de exemplu, cota ta de piata, eficienta politicii de promovare, reactiile la produsele si serviciile tale.

Marile companii angajeaza profesionisti pentru a face cercetare de marketing. Intreprinzatorii mici si mijlocii insa sunt mult mai aproape de clienti, afla mai repede nevoile, dorintele si obisnuintele lor. Cercetarea de marketing trebuie sa investigheze patru aspecte: clientul, nevoile lui, competitia si tendintele pietei.

Mixul de marketing

Mixul de marketing este oferta de ansamblu a organizatiei pentru client. Mixul de marketing de baza este adesea numit "cei 4 P": Produs, Plasament (distributie), Pret, Promovare. Acestea sunt elementele de baza din armura marketerului, care, folosite cu indeminare, vor pozitiona organizatia in fruntea concurentei.

Din punctul de vedere al consumatorului 'cei 4P' se transforma in 'cei 4C':
Valoarea produsului pentru Consumator;
Costul de partea consumatorului;
Convenienta pentru consumator, din punct de vedere al plasamentului produsului;
Comunicarea in doua directii, nu doar promovarea.

Marketingul pentru servicii

Marketingul pentru servicii se confrunta cu probleme aparte, datorita caracteristicilor specifice:

Intangibilitate - serviciile nu pot fi atinse, "simtite", ele sunt o experienta;
Inseparabilitatea - productia, distributia si consumarea se desfasoara simultan; cei care produc serviciul contacteaza direct consumatorul;
Variabilitatea - calitatea este variabila, consumatorul tinzind sa masoare calitatea prin pret;
Riscuri - credibilitatea serviciului este mai greu de transmis consumatorului.

Pentru a rezolva problemele specifice ale marketingului serviciilor, specialistii au mai adaugat alti "3 P":

Personalul - selectia personalului, motivarea acestuia, instruirea in sensul atentiei acordate consumatorului;

Prezenta fizica - decorul, ambianta in care e prezentat serviciul sunt puncte importante;
Procesul - eficienta procesului este ceea ce ofera beneficiile cele mai mari consumatorului. Eficienta poate fi masurata prin performanta atinsa, de exemplu chestionare adresate consumatorilor.

Strategia de marketing

Pasii unei strategii de marketing

Stabileste clar misiunea - acesta este firul rosu al intregii strategii. Spune clar ca organizatia are o politica orientata spre piata, spre satisfacerea cerintelor consumatorilor.

Cercetarea de marketing

Rspunde la intrebarile de baza:

Cine sunt consumatorii? Ce stii despre nevoile, dorintele, preferintele lor, despre stilul lor de viata?
Ce beneficii asteapta consumamtorii de la tine? Ce le poti oferi, .la un pret.pe care concurenta nu si-l permite?
In ce fel esti diferit de concurenta? De ce esti diferit?
Ce schimbari aduci? Cum?

Stabileste obiective strategice

Penetrarea pietei
Dezvoltarea pietei
Dezvoltarea produsului
Castigarea unor noi piete

Segmentarea consumatorilor

Considera consumatorii grupuri de oameni care impartasesc aceleasi nevoi. Deci raspund in acelasi mod la ele.

Stabileste planuri de activitati, bugete, programe.

Stabileste responsabilitati pentru fiecare persoana in parte.

Monitorizeaza desfasurarea proiectului.

Stabileste indicatori pentru a masura si controla obiectivele propuse.

Managementul Resurselor Umane

Ceea ce faci este important pentru tine. Dar vrei ca si cei din jurul tau sa creada la fel. Ai nevoie de aprecierea muncii tale.

La fel sunt si cei cu care lucrezi. Fiecare este motivat in munca sa de un anumit factor. Unii de aprecierea sefului sau de salariu, altii de conditiile de munca sau de munca in sine.

Afla ce-i motiveaza pe cei cu care lucrezi. Ofera-le acel lucru intr-o cat mai mare masura si vei castiga nu doar un personal eficient dar si niste oameni de incredere.

Oamenii cu care lucrezi sunt cea mai importanta resursa a ta. N-o risipi!

Management financiar

Managementul financiar este o activitate destul de neglijata in cadrul firmelor. Acest lucru nu poate avea decit dezavantaje.

O evidenta contabila 'la zi' si o buna cunoastere a mersului banilor ofera o mare credibilitate firmei in relatiile cu partenerii, cu finantatorii si cu institutiile statului.

Lumea cifrelor apare insa ca fiind foarte incurcata pentru noi, iar contabili sunt vazuti ca niste zei. Desi consultarea sau angajarea unui contabil este necesara, un bun manager trebuie sa stie sa obtina de la acesta informatiile necesare pentru a lua decizii.

Bugetele, balantele contabile , evaluarile ti se par foarte complicate. Afla ca, de fapt, sunt la indemana oricui.

Introducere in managementul financiar

In prezent, patronii si managerii unor mici intreprinderi trebuie sa invete macar bazele managementului financiar. Daca astepti ca altcineva din organizatie sa se ocupe de partea financiara, n-o sa ai parte decat de probleme. Aptitudinile de baza ale unui manager financiar incep in punctele critice: gestionarea banilor si contabilitatea, care trebuie sa fie supusa unor controale financiare pentru a asigura bunul mers al organizatiei.

Managerii noilor intreprinderi mici si mijlocii trebuie sa invete sa genereze rapoarte financiare, sa le analizeze si sa inteleaga stadiul in care se afla afacerea din punct de vedere financiar. Analiza financiara arata situatia reala a afacerii - vazut in acest fel, managementul financiar este cea mai importanta parte a managementului. Acest modul te va ajuta sa intelegi practicile de baza ale managementului financiar si sa iti construesti un sistem de practici absolut necesare pentru sanatatea afacerii tale.

I.       Inceputul

1. Angajarea unui contabil (daca e nevoie)

Daca nu ai prea multa experienta in ceea ce priveste managementul financiar, atunci ar trebui sa angajezi pentru inceput un contabil. El te va ajuta sa pui pe picioare un sistem de evidenta contabila, va emite rapoarte financiare si va face niste analize. Dar nu te astepta ca acest contabil sa preia intreaga responsabilitate pentru managementul financiar. El te va ajuta sa realizezi acel sistem de evidenta, dar tu va trebuie sa-l duci mai departe, si asta in masura in care vei putea sa intelegi datele financiare pentru a lua cele mai bune decizii de management.

2. Achizitionarea unui soft (program) de contabilitate

Ia in considerare posibilitatea achizitionarii unui soft de contabilitate ca pe o solutie foarte buna pentru afacerea ta! Exista multe softuri de contabilitate care iti pot facilita gestionarea unui sistem de evidenta financiara. Aceste softuri realizeaza automat balante contabile, emit si analizeaza rapoartele financiare. Mai mult decat atat, reduc considerabil timpul acordat gestiunii contabile. Nu uita ca trebuie sa ai macar o intelegere de baza a procesului contabil, in special conturile cu care operezi. Trebuie sa intelegi rapoartele financiare; un soft nu poate sa faca asta in locul tau!

3. Angajarea unui consultant bancar

In mod sigur va trebui sa-ti deschizi un cont in banca pentru a incepe afacerea. Si cum esti la inceput si nu ai prea multi bani, nu ti-ai dori sa platesti prea multe taxe. Intrebarea care apare este: care e cea mai buna banca pentru afacerea mea? Va trebui sa afli pachetele de servicii ale bancilor importante cu sucursale in orasul tau, sa le compari si sa alegi (pentru adresele de web sau de e-mail ale catorva dintre aceste banci.

II. Activitati critice in managementului financiar

1. Gestionarea bugetului

Multi intreprinzatori isi conduc afacerea fara a avea o viziune unitara asupra ei. In incercarea lor de a supravietui de la saptamana la saptamana sau de la luna la luna, ei omit un instrument foarte important - bugetul. Ai plecat vreodata intr-o calatorie fara sa te gandesti ce vei avea nevoie pe drum, cum vei transporta totul, etc.? Nu. Ei bine, la fel e si in afaceri - un buget e ca o harta care te ajuta sa mergi pe drumul cel bun.

In cadrul afacerilor mici si mijlocii, un buget te ajuta sa vezi toate aspectele planului tau de afaceri. Vei avea o imagine financiara a firmei si vei putea realiza un plan de afaceri realist si tangibil.

In momentul in care vei fi definitivat bugetul, vei avea la indemana cel mai util instrument managerial, care te va ajuta sa urmaresti luna de luna progresul afacerii tale.

La ce iti foloseste un buget?

Bugetul este transpunerea in cifre a planului tau de afaceri. In forma lui cea mai simpla, bugetul este o previzionare a veniturilor si cheltuielilor. Inca de la inceput bugetul te va ajuta sa justifici fiecare activitate planuita pentru o perioada determinata. Daca stii ce costuri vei avea pentru fiecare din activitatile tale, vei putea preveni orice problema financiara.

La sfarsitul perioadei bugetate trebuie sa compari obiectivele propuse cu rezultatele concrete. Transforma aceasta activitate intr-un obicei in firma ta. Nu trebuie sa fie ceva foarte elaborat; e nevoie doar de o simpla comparatie, pe care apoi o vei analiza. Va trebui sa gasesti cauzele care au dus, de exemplu, la cheltuieli mai mari decat cele previzionate si sa le eviti pe viitor.

Pentru a determina daca scopul propus este tangibil, va trebui sa-ti previzionezi costurile fixe si costurile variabile. Luand in considerare cele trei elemente - profitul previzionat, costurile fixe si costurile variabile - vei putea determina nivelul venitului asteptat. Cele mai multe afaceri incep printr-o previzionare a profitului si chiar printr-o previzionare a vanzarilor.

In realizarea bugetului, adu-ti aminte ca fara informatie sigura, bugetarea se face pe ghicite. Daca nu ai mai facut un buget pana acum, nu ezita sa consulti un contabil sau un grup de discutii on-line.

Gestionarea cash-flow-ului (previzionari de numerar)

Ce sunt banii lichizi?

Banii gheata sunt banii pe care ii ai in banca sau in firma. Ai mereu nevoie de bani lichizi: pentru a plati salariile, chiria, taxele. Un profit mare nu inseamna ca ai mai multi bani lichizi. O lectie pe care toti antreprenorii trebuie sa o invete este diferenta dintre bani lichizi si profit. Profitul reprezinta acei bani pe care te astepti sa ii ai daca toti clientii platesc la timp si daca ti-ai impartit corect costurile pentru perioada respectiva. Banii lichizi sunt acei bani pe care trebuie sa-i ai mereu pentru a tine afacerea pe picioare, timp in care te ocupi de aducerea profitului. Pe termen lung, profitul unei firme poate fi foarte mic daca banii lichizi nu au un nivel pozitiv. Nu poti cheltui profit, cheltuiesti bani!


Ce este cash-flow-ul (previziunea de numerar)?

Cash-flow-ul se refera pur si simplu la intrarile si iesirile de bani in cadrul firmei tale pe o perioada determinata de timp. Gestionarea acestor intrari si iesiri de bani lichizi reprezinta una din principalele sarcini ale unui intreprinzator. Iesirile de bani sunt masurate prin chitantele pe care le scrii atunci sand platesti salariile, chiria si creditorii. Intrarile sunt acei bani pe care ii primesti de la clienti, debitori si investitori.

Cash-flow-ul pozitiv

Daca banii care intra in firma sunt mai multi decat cei care ies, firma are un cash-flow pozitiv. Cash-flow-ul pozitiv este un lucru foarte bun pentru firma si singura grija e de a gestiona banii in plus! Precum sanatatea, te ingrijoreaza cash-flow-ul pozitiv doar atunci cand nu-l ai.

Cash-flow-ul negativ

Atunci cand banii care ies din firma sunt mai multi decat cei care intra se cheama ca ai un cash-flow negativ. Cash-flow-ul negativ poate fi cauzat - de exemplu - de necolectarea la timp a banilor de la clienti. Trebuie gasite solutii rapide pentru a evita intrarea firmei in incapacitate de plata.

Componentele cash-flow-ului

Cash-flow-ul are, in mod normal, trei componente:

1. Cash-flow-ul operational

Cash-flow-ul operational este cel generat de operatiuni interne. Sunt banii proveniti din vanzarea produsului sau serviciului firmei tale. Acesta este cea mai importanta sursa de venit si pentru ca este generata intern, inseamna ca ai si control asupra ei.

2. Cash-flow-ul de investitii

Acestia sunt banii generati intern, dar din activitati non-operationale. Cash-flow-ul de investitii include baniii investiti in echipament, in mijloacele fixe. Aceste investitii reprezinta profitul tau pe temen lung.

3. Cash-flow-ul financiar

Acestia sunt banii proveniti din surse externe: debitori, investitori, actionari. Acorzi un imprumut, platesti un imprumut, platesti dividente si toate aceste activitati trebuie trecute in cash-flow-ul financiar.

Gestionarea eficienta a cash-flow-ului

Pentru a evita sa scoti bani din buzunar cind apare o factura neasteptata, trebuie sa gestionezi eficient cash-flow-ul. Acest lucru presupune:

- Sa stii cind, de unde si cum apar nevoile de bani lichizi
- Sa stii care sunt cele mai bune surse de obtinere a banilor in cazul unor nevoi aditionale de bani lichizi
- Sa fii pregatit sa intimpini aceste nevoi si sa pastrezi relatii bune cu banca si ceilalti creditori.

Primul lucru pe care trebuie sa-l faci pentru a evita o criza financiara este o previzionare de numerar. Un antreprenor inteligent stie ca previziunile de numerar se fac atat pe termen scurt (saptamanal, lunar) pentru a gestiona eficient banii zi de zi, cat si pe termen lung (anual, pe 3-5 ani) pentru a putea elabora strategia firmei.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate