Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
» Caracteristicele tipologice ale firmei i.t.c.s.m.s. arad


Caracteristicele tipologice ale firmei i.t.c.s.m.s. arad
CAPITOLUL 1

CARACTERISTICELE TIPOLOGICE ALE FIRMEI I.T.C.S.M.S. ARAD

1.1 PREZENTAREA FIRMEI

Date generale

Denumirea : INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR ARAD numit in continuare I.T.C.S.M.S ARAD

Sediul: ARAD,str. Closca nr.6a
Laboratorul face parte dintr-o retea nationala de laboratoare oficiale.

Este institutie publica mica (14 angajati) cu activitate in domeniul agricol.

Este o unitate de servicii specializata in analiza, certificare si control in producerea de samanta cu raza de activitate pe teritoriul unui judet .

Are personalitate juridica, si este finantata din venituri extrabugetare si alocatii acordate de la bugetul de stat.

Obiectul de activitate

Laboratorul I.T.C.S.M.S. ARAD are ca atributii principale :

 • Esantionarea prin personal atestat a loturilor de seminte;
 • Determinarea conditiilor tehnice de calitate a semintei prin analize de laborator cuprinzand: puritatea fizica, germinatia, starea sanitara sau alte conditii specifice speciei prevazute de regulile si normele in vigoare prin analize dupa metode standardizate;
 • Emiterea documentelor de atestare a calitatii semintelor ;
 • Executarea la solicitarea agentilor economici, de analize speciale si informative de laborator ;
 • Organizarea periodica a instruirilor, testarea si atestarea personalului pentru esantionarea semintelor si efectuarea analizelor de laborator;
 • Supravegherea aplicarii etichetelor si vignetelor oficiale, a plombelor de catre agentii economici autorizati pentru prelucrarea semintelor;
 • Supravegherea si monitorizarea activitatii laboratoarelor acreditate din raza sa de activitate;
 • Supravegherea si monotorizarea personalului acreditat pentru ridicarea esantioanelor de laborator;
 • Evidenta informatizata a activitatilor de control si certificare;

Functiunile firmei :

operationala, de producere de servicii

financiar contabila si de personal

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor raspund de autenticitatea si calitatea semintelor si materialului saditor, inclusiv a celor importate, prin actele pe care le emit.

- efectueaza controlul calitatii in camp, si in laborator, elibereaza certificatele oficiale de atestare a calitatii semintelor si materialului saditor, supravegheaza, monitorizeaza si acrediteaza agentii economici furnizori de seminte si de material saditor pentru producere, conditionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, transport si comercializare;

- elibereaza si retrag autorizatiile de functionare pentru agentii economici care produc, prelucreaza si comercializeaza seminte si material saditor;

- fac propuneri Inspectiei de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor privind imbunatatirea regulilor si normelor de control, certificare, si comercializare a semintelor si materialului saditor, in concordanta cu reglementarile organismelor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor la care Romania este parte, intocmesc, la cererea agentilor economici, programme anuale de multiplicare si certificare si urmaresc aplicarea acestora ;

- asigura exercitarea controlului in scopul mentinerii calitatii semintelor si materialului saditor la toate categoriile biologice, in precontrol si postcontrol, prin tehnici si scheme adecvate ;

- urmaresc aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice si standardelor in vigoare, precum si a reglementarilor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor, la care Romania este parte, constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de lege prin persoanele imputernicite de ministrul agriculturii si alimentatiei ;

- executa sarcinile si instructiunile stabilite de Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, potrivit prevederilor legale.

.2 STRUCTURA ORGANIZATORICA A I.T.C.S.M.S ARAD

I.T.C.S.M.S. ARAD functioneaza ca unitate cu personalitate juridica conform:

HG 716/1999 privind reorganizarea si functionarea inspectoratelor pentru calitatea semintelor ca inspectorate teritoriale pentru calitatea semintelor cu personalitate juridica,in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei ;

Legea nr.266/2002 privind producerea,controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole

HG 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii,Padurilor si Dezvoltarii Rurare ;

Ordinul MAAP nr. 137/2004 privind aprobarea statelor de functii si a structurilor organizatorice ale unitatilor bugetare subordonate Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului

Regulamentul de organizare si functionare- ( ROF )

Laboratorul pentru analiza calitatii semintelor functioneaza in cadrul ITCSMS ca si compartiment si cuprinde :

biroul de informare si relatii publice;

sector primire esantioane- eliberare documente (informatizare);

sala omogenizare;

laborator puritate;

laborator umiditate;

laborator germinatie si stare fitosanitara;

esantionarea – este asiguratade analisti atestati din celelalte compartimente.

ORGANIGRAMA LABORATORULUI I.T.C.S.M.S. ARAD (vezi anexa)

Sunt stabilite urmatoarele posturi de lucru pentru care sunt intocmite fisa postului:

esantionori

receptie esantioane-eliberare documente(informatizare)

analist puritate

analist umiditate

analist germinatie

responsabil puritate

responsabil umiditate

responsabil germinatie

analist sef

managerul calitatii

auditor

contabil

CAPITOLUL II

ANALIZA ECONOMICA PRIN INDICATORI A FIRMEI I.T.C.S.M.S. ARAD

Scop: restructuarea institutiei pentru obtinere de performanta in conditiile renuntarii la alocatiile bugetare - stabilirea cauzelor care determina performanta sau non performanta pentru obtinerea de solutii pentru obtinerea performantei

Obiective: analiza tuturor functiunilor pentru depistarea punctelor tari si a punctelor slabe

2.1 RATELE DE STRUCTURA ALE BILANTULUI

ACTIV - PASIV

Analiza economica se face pe perioada 2003 – 2007 in mii lei folosind soldurile conturilor din bilanturile contabile de pe perioada mai sus mentionata, care constituie instrumental principal de reflectare a echilibrului financiar; cat si prin definitia sa exprima:”patrimonial unei societati este format din ansamblul bunurilor a drepturilor si a obligatiilor acestora la un momet dat”. Astfel datele ce le folosim sunt extrase din bilanturile contabile si expuse in tablul ratelor de structura ale pasivului cat si ale activului ce stau la baza studiului nostrum de caz; pentru indeplinirea scopului propus.

Din bilanurile financiare contabile pe cei cinci ani s-au extras urmatoarele solduri in vederea calcularii ratelor de structura:

SOLDURI BILANTIERE PENTRU ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA – PASIV -

Denumire cont

An 2003

An 2004

An 2005

An 2006

An 2007

Total pasiv

Capital permanent

Datorii pe termen scurt

Datorii pe termen lung

Capital propriu

Datorii totale

RATELE DE STRUCTURA ALE PASIVULUI

Explicatie

Formula

An 2003

Indice 0

An 2004

Indice 1

An 2005

Indice 2

An 2006

Indice 3

An 2007

Indice 4

1.Rata de stabilitate financiara

a)Cap.Perm. x 100

T.pasiv

b)Dat.t.s. x 100

T.pasiv

x 100 = 77,80

x 100=1,01

100=71,77

x 100=1,04

x 100=87,60

x 100=1,37

x 100 = 98,45

9 x 100 = 1,59

x 100= 73,43

x 100 = 2,56

2.Rata de autonomie financiara

a)rataaut.fin.globala

Cap.prop x 100

T.pasiv

b)rata aut.fin.la termen

Cap.prop. x 100

Cap.perm

Cap.prop. x 100

Imp.pe T.L

x 100=76,98

x 100=98,95

x 100=315,00

x100=70,03

x100=97,57

x 100=268,00

x 100=84,16

x100=96,07

x100=287,64

x 100 = 98,41x 100 = 98,35

x 100 = 304,75

x 100 = 73.34

x 100 = 99,87

x 100 = 82,41

3.Rata de indatorare

a) rata indat.globala

Dat.totale x 100

T. pasiv

Dat.totale x 100

Cap.prop.

b) rata indat.la termen

Impr.T.L x 100

Cap.perm

x 100=3,25

x 100=4,23

x 100=3,14

x100=3,65

x100=5,22

x100=5,09

x 100=4,30

x 100=5,11

x 100=4,91

x 100 = 1,62

x 100 = 1,65

x 100 = 0,32

x 100 = 26,65

x 100 = 36,35

8 x 100 = 1,21

Interpretarea evolutiei ratelor de structura ale pasivului

Rata stabilitatii financiare:

Observam ca in perioada curenta rata stabilitatii financiare este de 73,43 in scadere fata de anii precedenti 2005 si 2006 cu o diferenta de pana la 25,02%.In acest caz scade ponderea surselor stabile in raport cu sursele ciclice. Acest lucru se datoreaza cresterii datoriilor pe termen lung si mediu contractate in perioada curenta , care sunt in proportie de 26,56% din total pasiv in anul curent, fata de anul 2006 care au fost in proportie de 1,59% ,crescand doar cu un procent in 2007 din total pasiv. Observam ca pe parcursul celor 5 ani datoriile pe termen scurt nu sunt semnificative. Acesti indicatori expima stabilitate financiara a societatii in acest moment.

Rata de autonomie financiara:

rata autonomiei financiare globale

Observam ca politica financiara a societatii s-a schimbat in anul curent fata de anul precedent; prin contractarea de imprumuturi pentru dezvoltarea firmei. Chiar daca acest lucru reduce capitalul propriu la 73,34 % din total pasiv in anul current , fata de anul precedent care a fost de 98,41 %.Pe parcursul celor cinci ani unitatea nu si-a schimbat politica firmei astfel imprumuturile fiind constate . Astfel fiind considerata o politica financiara buna deoarece satisface o rata de peste 33 % cat este minim admis.

rata autonomiei financiare la termen:

In anul curent se constata ca capitalul propriu reprezinta 99,87 % din capitalul permanent ;fata de anul precedent cand reprezenta o proportie de 98,35 %. Diferenta de 1,52 % reprezentand cresterea de datorii pe termen mediu si lung , incluse in capitalul permanent. Observam ca pe toti cei cinci ani de activitate inclusi in analiza capitalul permanent nu a scazut sub 95 %.Astfel unitatea mai poate contracta imprumuturi daca doreste.

Imprumuturile pe terme mediu si lung pot fii acoperite din capitalul propriu

Autonomia financiara este realizata .

Rata de indatorare:

rata de indatorare globala:

Se constata ca datoriile totale au crescut in perioada curenta,( reprezentand 26, 65%) din total pasiv; fata de anul precedent care a fost in proprortie de 1, 62% din total pasiv;cat si fata de anii precedenti care a fost intre 3,25% si 4,30% din total pasiv.Cu toate acestea se considera un grad de inadatorare mic. Totodata datoriile totale in anul curent reprezinta 36,35 % din capitalul propriu, fata de anul precedent cand datoriile totale reprezentau 1,65 %,si in anii precedenti cand datoriile nu treceau pragul de 5,11% . Deci observam o crestere de 34,7 % a datoriilor totale din capitalul propriu.

Autonomia financiara a societatii este mare atat in anul curent cat si in anii precedenti.

rata de indatorare la termen:

Se constata ca gradul de indatorare al societii este foarte redus, atat in anul curent de 1,21 din capitalul permanent si capitalul propriu, cat si in anul precedent 2006 de 0,32 % din capitalul permanent si capitalul propriu. In anii precedenti 2004,2005 vedem o crestere de indatorare cu pana la 4 procente,dar nesemificativ pentru schimbarea strategiei firmei.

Rata de indatorare la termen exprima o situatie favorabila din punct de vedere al gradului de indatorare. Astfel, rata de indatorare da posibilitati de indatorare mai mari.

MARJA DE SIGURANTA: - calcularea fondului de rulment pentru a vedea cota de autonomie financiara a societatii.

FR = Cap.perm. – active.imob.

FR2003=

FR

FR 2005=509-124=385

FR2006=609-124=485

FR 2007=660-130=530

REPREZENTAREA GRAFICA

Rezulta ca activele imobilizate sunt acoperite in intregime prin capitaluri permanente, atat in anul curent pentru fiecare an analizat; existand si un fond de rulment necesar acoperirii activelor circulante. Deci, pe baza criteriului destinatiei resurselor intreprinderea are o structura financiara favorabila.

Astfel rezultand:

FR = Activ.circulante – Datorii T.S

FR2003=74-5 = 69

FR2004=76-6 = 70

FR2005=78-8= 70

FR 2006=81-9=72

FR2007=151-23=128

- fondul de rulment propriu;

FRP = C.propriu – Activ.imobilizate

FR2003=378-124=254

FR2004=402-124=278

FR2005=489-124=365

FR 2006=609-124=485

FR2007=659-130=529

- fondul de rulment imprumutat

FRA = FR – Datorii T.M.L

FR2003=258-12=246

FR2004=288-21=267

FR2005=385-25=360

FR 2006=485-2=483

FR2007=530-8=522

Se constata un eschilibru financiar,societatea dispunand de un surplus de surse permanente pentru toti cinci ani analizati; constatand o crestere de la un an la altul. Acest fond de rulment poate sa fie rulat de catre societate pentru reanoirea stocurilor.

Prin fondul de rulment propriu se apreciaza cuantumul participarii capitalului propriu la finantarea activelor circulante. Astfel societatea dispunand de o crestere substantiala a unui fond de rulment propriu.

SOLDURI BILANTIERE PENTRU ANALZA RATELOR DE STRUCTURA – ACTIV – miilei

Denumire cont

An 2003

An 2004

An 2005

An 2006

An 2007

Total activ

Imob.necorporale

Imob.corporale

Imob.financiare

Active imobilizate

Stoc

Creante

Disponibilitati

Active circulante

RATELE DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI

Explicatie

Formula

An 2003

An 2004

An 2005

An 2006

An2007

1.Rata imob.necorporale2.Rata imob.corporale

3.Rata imob.financiare

I.nec x 100

T.activ

I.corp. x 100

T.activ

I.finan. x 100

T.activ

x100=1,72

x 100=21,05

x100=0,17

x100=2,07

x100=21,24

x 100=0,17

x 100=2,32

x100=21,76

x100=0,16

x 100 = 2,74

x 100 = 21,64

1 x 100 = 0,16

x 100 =2,78

x 100 = 21,04

x 100 = 0,55

4.Rata active imob.

A.imob. x 100

T.activ

x100=21,75

x100=21,41

x100=20,59

x 100 = 20,03

x 100 = 14,47

5. Rata stocurilor

6.Rata creante

7.Rata disponibil

Stoc x 100

T.activ

Creante x 100

T.activ

Disponib x 100

T.activ

x100=9,47

12x

x100=52,63

x100=10,18

x100=2,59

x100=53,54

x100=10,29

14x

x100=52,15

x 100 = 11,14

x 100 = 1,93

x 100 = 51,37

x 100 = 12,13

x 100 = 4,67

x 100 = 68,70

8.Rata active circulante

A.circul. x 100

T.activ

x100=12,98

x100=13,12

x100=12,95

x 100 = 13,11

x 100 = 16,82

Activele imobilizate din anul curent au scazut in anul curent fata de cei cinci ani analizati cu aproximativ 6%. Acest lucru se datoreaza vanzarii de imobilizari corporale. Totodata putem vedea o scadere de 0,39% a imobilizarilor financiare din anul curent fata de anii analizati,respective 2003,2004,2005,2006.

Activele circulante din anul curent 2007au crescut fata de anul precedent 2006 de la 13,11 la 16,82 adica cu 3,71% fiind pastrata aceasta diferenta din anii 2003,2004,2005. Acest lucru se datoreaza cresterii stocurilor de la un an la altul; dar si datorita cresterii disponibilitatilor banesti ,care au crescut din 2003 si pana in anul current cu pana la 16,07%. Astfel disponibilitatile banesti ale societatii sunt un factor favorabil, ceea ce reprizinta ca unitatea detine surse de finantare.

SITUATIA NETA A SOCIETATII:

SN = Total Activ – Total Datorii

SN2003=570-16=554

SN2004=579-21=558

SN2005=602-25=577

SN2006=619-10=609

SN2007=898-239=659

REPREZENTAREA GRAFICA

Situtia neta a societatii este pozitiva, rezultand o gestiune sanatoasa in toti cei cinci ani analizati.

DESTINATIA RESURSELOR:

Activ Circul. x 100

C.perm.

R2003 74 X100=19,37

382

R2004 76X100=18,44

412

R2005 78X100=15,32

509

R2006 81X100=13,30

609

R2007 151X100=22,87

660

REPREZENTAREA GRAFICA

Pentru fiecare dintre cei cinci ani analizati activele circulante ale societatii sunt acoperite prin resurse permanente. Societatea dispunand de capital in vederea de noi achiziti (stocuri, imobilizari corporale etc.), in vederea dezvoltarii firmei.

CAPACITATEA DE PLATA:

Cp = Disponibilitati – Obligatii

Cp 2003 300- 16=284

Cp 2004 310- 21=289

Cp2005 314- 25=289

Cp2006 318- 10=308

Cp2007 617-239=378

Indicatorul este pozitiv insemnand ca disponibilitatile sunt mai mari decat obligatiile, iar societatea se afla intr-o situatie buna indeplinind la termen obligatiile de plat ape toti cei cinci ani analizati.

SOLVABILITATEA SOCIETATII:

Capital social x 100

C.soc.+D.T.L.M

SS 2003 539 x100=97,82%

539+12

SS 2004 539 x100=96,25%

539+21

SS 2005 539 x100=95,56%

539+25

SS 2006 539 x100=98,17%

539+10

SS 2007 539 x100=95,90%

539+23

REPREZENTAREA GRAFICA

Acest indice de peste 95% pentru fiecare dintre cei cinci ani analizati ; se apreciaza ca fiind pozitiv deoarece depaseste minima accepatat de 30%. Acest indice insemnand asigurarea unor fonduri banesti capabile sa sustina continuitatea exploatarii, sa permita un flux normal al fondurilor, cat si acoperirea creditelor pe termen mediu si lung din capitalul social.

2.2 ANALIZA SWOT A FIRMEI I.T.C.S.M.S ARAD

Puncte tari:

firma este constituita si functioneaza legal, este acreditata

nu are litigii si datorii

ŕre exclusivitate pentru esantionarea, analiza si certificarea oficiala pe raza judetului

evidenta informatizata

calitatea serviciilor-managementul calitatii - Clienti satisfacuti

amplasare centrala, cladire noua adecvata activitatilor, parcare proprie

furnizori seriosi– relatii de avantaj reciproc

dotarea cu echipament performant

personal de management si personal tehnic cu pregatirea necesara,, instruit periodic, testat, atestat si monitorizat

personal suficient si stabil

exista fiselel posturilor

operatiunile contabile se executa corect

Puncte slabe:

nu este proprietara asupra patrimoniului

gama redusa de servicii

limitarea pietei pentru certificare

nu exista posibilitatea extinderii spatiului

nu sunt calculate costurile pe diverse activitati

personal cu o oarecare rezistenta la schimbare – (media de varsta 45 de ani)

sistem de salarizare fix; salarizarea nu este corelata cu performantele individuale sau performantele institutiei

timpul de munca nu este utilizat la grad maxim

nu sunt acoperite cheltuielile de functionare in fiecare an din veniturile proprii

Oportunitati

acordarea de ajutoare finnciare producatorilor si cumparatorilor de seminte certificate

comert liber in tara si pe teritoriul UE

cresterea cererii de seminte de calitate

facilitate de creditare a proiectelor cu finantare UE

Amenintari

modificarea legislatiei de subventionare

a semintelor certificate

pierderile suportate de producator in cazul neindeplinirii standardelor de calitate

concurenta cu samanata produsa in spatiul intracomunitar

CAPITOLUL III

SISTEM DE MANAGEMENT

3.1 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A FIRMEI I.T.C.S.M.S ARAD

Analiza privind obiectul de activitate;

se pastreaza serviciile actuale

se extinde paleta serviciilor

Sloganul ales:

.<<Calitatea serviciilor noastre, pentru a garanta calitatea produselor dumneavoastra>>Valori promovate:

calitatea serviciilor

organizare performanta

prestigiu

colaborari durabile

Obiective strategice

Obiectiv general:

organizare si management performant la nivel comparabil cu cele din UE

Obiective derivate

sa devina organizatie model

sa ofere servicii de calitate in spiritul unui parteneriar durabil

sa obtina performanta

Misiunea

ITCSMS ARAD urmareste ca producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si a materialui saditor in raza sa de activitate sa se faca conform normelor in vigoare pentru a se asigura la insamantare sau plantare seminte sau material saditor care sa corespunda standardelor de calitate si cerintelor clientilor. Firma ITCSMS ARAD este o unitate de analiza si certificare si control in domeniul producerii semintelor pentru insamantare prestatoare de servicii in domeniul analizelor de laborator.

Firma presteaza consultanta in domeniul producerii de samanta.

ITCSMS ARAD va extinde gama de servicii de analiza si la alte produse agricole respectand pricipiul calitatii si performantei

Obiective specifice

A.Obiective privind organizarea ,managementul si resursele umane

organizare si management comparabil cu cel din UE

organizarea firmei pentru obtinerea de profit

folosirea mai eficienta resurselor umane

realizarea testelor de calitate cu un grad inalt de precizie si acuratete prin respectarea cerintelor sistemului calitatii

managmentul calitatii intregii institutii

extinderea informatizarii

imbunatatirea comunicarii

B.Obiective privind piata:

extinderea pietei prin oferirea de servicii care se adreseza unui nou segment de consumatori de servicii

C.Obiective privind eficienta:

obtinerea unui profit anual (minim de 5% in primii ani)

fiecare tip de activiate sa fie profitabila

calcularea costurilor pe servicii si reducerea acestora prin optimizarea metodelor folosite

D. Obiective privind calitatea Obiectivul major al laboratorului LCCS X este realizarea testelor de calitate cu un grad inalt de precizie si acuratete cu scopul final de imbinare a tuturor activitatilor care garanteaza ca produsul final, serviciul, indeplineste standardele de calitate prevazute pentru serviciul respectiv prin :

o     Asigurarea personalului calificat, instruit , atestat pentru fiecare activitate in parte si monitorizat ;

o     Evitarea lucrului sub presiune, fiind exclus accentul pe volum in defavoarea calitatii activitatii desfasurate, toate analizele respectand procedurile si standardele in vigoare ;

o     Salarizarea corespunzatoare a personalului

o     Excluderea influentelor externe de ordin financiar sau comercial, evitarea activitatilor de natura sa aduca prejudicii morale sau materiale institutiei Asumarea acestor prevederi prin semnarea ‘’ Angajamentului de fidelitate’’ al

fiecarui angajat;

o     Dotarea laboratorului corespunzator activitatilor desfasurate (inclusiv in perioadele de varf) respectand cerintele pentru acreditare prevazute de Ordinul MAAP nr.506;

o     Asigurarea confidentialitatii datelor

o     Evidenta informatizata a activitatilor specifice laboratorului.

o     Indeplinirea cerintelor calitatii in toate etapele si sectoarele Sistemului de management al calitatii ;

o     Aplicarea prevederilor standardelor in vigoare referitoare la controlul calitatii semintelor;

o     Cresterea satisfactiei clientului prin indeplinirea cerintelor sale ;

o     Instruirea si testarea periodica a personalului,monitorizarea personalului ;

o     Monitorizarea aparaturii ;

o     Monitorizarea si controlul obiectivelor planificate si realizate ;

o     Aplicarea prevederilor legale referitoare la controlul calitatii semintelor de la ridicarea esantioanelor, la eliberarea documentelor de analize si pastrarea esantioanelor oficiale.

o     Mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului calitatii  ;

E. Obiective privind dezvoltarea continua a societatii:vor fi stabilite dupa analiza financiar contabila ce va fi realizatea de experti.

Program de masuri

A.    Pe termen scurt ( pana la sfarsitul anului 2008)

Revizuirea organigramelor,revizuirea fiselor posturilor,revizuirea ROF

renuntarea la persoana incadrata cu contract pe perioada determinate si redistribuirea personalului permanent pentru acoperirea eficienta a activitatilor pe sectoare utilizarea eficienta a timpului de munca

modificarea programului de lucru pe sezoane

achizitionarea echipamentului pentru noile analize de laborator

calcularea costurilor ,reducerea costurilor

realizarea diagnozei financiar contabile de catre experti

revizuirea strategiei de restructurare si dezvoltare pe baza rezultatelor diagnozei financiar contabile (prioritati)

B.     Pe termen mediu

extidnerea sistemului calitatii la noile servicii

reorganizarea fluxului productiv

imbunatatirea comunicarii prin introducerea serviciilor on-line

C.     Pe termen lung

valorificarea avantajelor integrarii in UE

Resurse financiare

masurile pe termen scurt se vor realize prin alocatiile bugetare care se mai dau in

acest an

- restul masurilor se vor realiza din resurse proprii dupa eficientizarea activitatii

Responsabili:

director executiv, contabil, managerul calitatii

MECANISMUL INTERN PENTRU REVIZUIREA/ACTUALIZAREA STRATEGIEI

Sistemul de revizuire /actualizare a strategiei se va realize pe baza planului de implementare a strategiei si monitorizare a performantelor prin care se va consacra un dublu sistem de monitorizare:

intern-pentru a asigura feed-back ul necesar pe tot parcursul derularii procesului de restructurare si dezvoltare institutionala ,a identifica disfunctionalitatile si a aplica masuri corective necesare.

extern- pentru a sigura neutralitate in monitorizarea procesului

Actualizarea permanenta va tine seama de rezultatele sau performantele obtinute in fiecare etapa de implementare a procesului de reforma.

3.2CONCLUZII SI DIAGNOSTIC

ITCSMS ARAD porneste da la o pozitie favorabila privind calitatea urmand sa-si extinda si sa-si eficientizeze activitatile

s-a realizat o temelie pentru analiza strategica si elaborarea strategiei de restructurare a firmei ITCSMS ARAD

Diagnosticul juridic

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor  ARAD functioneaza ca unitate cu personalitate juridica si este subordonat Inspectiei Nationale pentru Calitatea Semintelor si Reglementarea pietei semintelor prin :

HG 716/1999 privind reorganizarea si functionarea inspectoratelor pentru calitatea semintelor ca inspectorate teritoriale pentru calitatea semintelor cu personalitate juridica,in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei ;

Legea nr.266/2002 privind producerea,controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole

HG 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii,Padurilor si Dezvoltarii Rurare ;

Ordinul MAAP nr. 137/2004 privind aprobarea statelor de functii si a structurilor organizatorice ale unitatilor bugetare subordonate Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului

Regulamentul de organizare si functionare- ( ROF )

Forma juridica si organizarea respecta legislatia in vigoare

Evidentele finaciar contabile sunt tinute conform legislatiei in vigoare

Este si va ramane institutie publica, oate bunurile din patrimoniu fiind proprietatea statului.Exista si sunt legale toate documentele privind situatia juridica a terenului si imobilului.

Nu exista probleme legate de salariati privind: contractele individuale de munca, transfer de proprietate:sunt platite la zi salariile si contributiile la fondul de pensii, de asigurari sociale si somaj;nu exista revendicari ale salariatilor.

Regulamentul de organizare si functinare este in conformitate cu legislatia de organizare si functionare in vigoare

Firma este acreditata pentru desfasurarea activitatilor conform Ordinului MAPAM 506/2002

Nu are litigii

Respecta norme de poluare, PSI,are autorizatiile necesare

Puncte tari:

firma este constituita si functioneaza legal,

este acreditata pentru activitatile desfasurate

nu are litigii si datorii

Puncte slabe:

nu este proprietara asupra patrimoniului

Diagnosticul comercial

Servicii oferite:

 • Esantionarea prin personal atestat a loturilor de seminte;
 • Determinarea conditiilor tehnice de calitate a semintei prin analize de labborator cuprinzand: puritatea fizica, germinatia, starea sanitara sau alte conditii specifice speciei prevazute de regulile si normele in vigoare prin analize dupa metode standardizate;
 • Emiterea documentelor de atestare a calitatii semintelor = certificarea calitatii semintelor;
 • Executarea la solicitarea agentilor economici, de analize speciale si informative de laborator ;
 • Instruirea, testarea si atestarea personalului pentru esantionarea semintelor si efectuarea analizelor de laborator;
 • Supravegherea aplicarii etichetelor si vignetelor oficiale, a plombelor de catre agentii economici autorizati pentru prelucrarea semintelor;
 • Supravegherea si monotorizarea activitatii laboratoarelor acreditate din raza sa de activitate;
 • Supravegherea si monitorizarea personalului acreditat pentru ridicarea esantioanelor de laborator;

Pondere de 90% o au primele trei activitati :esantionarea,analiza si certificarea oficiala a calitatii semintelor.Aceste servicii se realizeaza pentru agentii economici autorizati producatori de samanta pantru insamantare din raza judetului.

Analizele informative se realizeaza pentru oricare solicitant,acreditat sau nu, indiferent de resedinta acestuia.

Puncte tari

Are exclusivitate pentru esantionarea, analiza si certificarea oficiala pe raza judetului

Evidenta informatizata a activitatilor de control si certificare;

Calitatea serviciilor executate in contextul managementului calitatii - Clienti satisfacuti

Furnizori seriosi selectati pe baza de licitatii si furnizori de rezerva – relatii de avantaj reciproc

Puncte slabe:

gama redusa de servicii

limitarea pietei

Diagnosticul tehnologic si al mijloacelor de productie

Puncte tari:

Laboratorul este dotat pentru a face fata perioadelor de varf in ce priveste esantionarea si efectuarea analizelor.

spatiul si dotarea sunt adecvate tipului de activitati desfasurate

amplasare centrala, cladire noua pretabila la activitati de laborator cu toate utilitatle necesare, cu acces usor, rutier, si in acelasi timp ferita de trepidatii si alti factori perturbatori ai activitatilor de analiza, parcare proprie

echipamentul este nou si performant

exista proceduri si instructiuni de monitorizare si calibrare de intretinere si reparatii

Puncte slabe:

cladirea nu este proprietea I.T.C.S.M.S. ARAD

nu exista posibilitatea extinderii spatiului

Diagnosticul industrial

Puncte tari:

nu exista probleme de aprovizionare

se face testarea calitatii materialelor

sunt identificate procesele primare si auxiliare , exista proceduri standardizate de lucru, exista diagrame de flux si o compartimentare pe flux

informatizarea activitatii tehnice si de gestiune

se respecta protectia mediului

se respecta standardele de calitate

Puncte slabe:

nu sunt calculate costurile pe diverse activitati

Diagnosticul managementului si al resurselor umane

Puncte tari:

personal de management si personal tehnic cu pregatirea necesara realizarii sarcinilor si identificarii abaterilor de la sistemul calitatii, instruit periodic, testat, atestat si monitorizat

Personal suficient, inclusiv pentru perioadele de varf in activitate

Sunt stabilite précis sarcini, responsabilitati, autoritati, inlocuiri,sferele de relatii

Nu exista fluctuatii de personal

Puncte slabe:

evaluarea anuala a performantelor individuale nu se face dupa obiective masurabile

personal cu o oarecare rezistenta la schimbare – (media de varsta 45 de ani)

sistem de salarizare fix; salarizarea nu este corelata cu performantele individuale sau performantele institutiei

timpul de munca nu este utilizat la grad maxim

Organigrama laboratorului I.T.C.S.M.S. ARAD

REPREZENTAREA GRAFICA
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate