Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
LUCRARE DE PROIECT LA DISCIPLINA CONTABILITATE BUGETARA


LUCRARE DE PROIECT LA DISCIPLINA CONTABILITATE BUGETARA
UNIVERSITATEA EUROPEANA DRAGAN LUGOJ

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE BRASOV

LUCRARE DE PROIECT LA DISCIPLINA CONTABILITATE BUGETARA
1. La o casa de copii se achiziotioneaza un autoturism Dacia pentru transport marfa in valoare de 100.000.000. Conform facturii pe baza prevederilor bugetului si a documentului de investitii inclusiv documentatia de castigare a ofertei la licitatie.

-        Se cere sa se inregistreze in contabilitate mijlocul fix precum si receptia acestuia, si achitarea furnizorului prin trezorerie.

-        Dupa 2 ani de exploatare autoturismul este pus in vanzare intruncat unitatea a primit o donatie de la o societate franceza care consta intr-un autoturism de marfa care evaluat in lei la cursul zilei are o valoare de 150.000.000.

Pretul de adjudecare a autoturismului este de 50.000.000 dupa ce alte institutii similare nu au solicitat prin transfer autoturismul respectiv.

Inregistrarea in cont:

-        obligatia de plata a castigatorului licitatiei

-        incasarea in numerar depusa de castigatorul licitatiei

-        scoaterea din functiune a mijlocului fix precum si intrarea mijlocului donat.

Rezolvare:

-        inregistrarea mijlocului de transport

013.04=306 100.000.000

-        inregistrarea cheltuielii bugetara pe baza facturii

410=234 100.000.000

-        inregistrarea platii furnizorului

234=700 100.000.000

-        scoaterea din evidenta a primului autoturism

306=013.04 100.000.000

-        inregistrarea obligatiei de plata

410=234 50.000.000

-        inregistrarea creantei

220=232 50.000.000

-        incasarea in numerar de castigatorul licitatiei

13=220 50.000.000

-        depunerea sumei la trezorerie

232= 13

-        inregistrarea mijlocului de transport

013=306 50.000.000

2. Se inregistreaza casarea unui mijloc fix cu o valoare de 100.000.000

In urma operatiunii rezultand materiale in valoare de 1.000.000,care se

vand pe baza de factura. Inregistrarea obligatia de plata catre societate care

a castigat licitatia de dezmembrare a mijlocului fix si care a efectuat cheltuiala la scoaterea din functiune in valoare de 1.500.000.

-        Inregistrarea platilor efectuate catre prestatorul de servicii .

-        Inregistrarea materialelor rezultate prin scoaterea din functiune a mijloacelor fixe

-        Inregistrarea, descarcarea mijlocului fix.

-        Inregistrarea livrarii materialelor rezultate din scoaterea din functiune a mijloacelor fixe.

-        Incasarea in numerar a contravalorii (c/v) materialelor vandute .

-        Inregistrarea evidentierii obligatiei de virare a sumei la bugetul statului precum

si depunerea la trezorerie in contabilitatea bugetului de stat a veniturilor obtinute

din valorificarea acestor mijloacelor fixe

Rezolvare:

-        inregistrarea obligatiei de plata

410=234 1.500.000

-        inregistrarea platii furnizorului

234=700 1.500.000

-        inregistrarea materialelor rezultate din dezmembrare

600=231 1.000.000

-        inregistrarea descarcarii mijlocului fix

306=013 100.000.000

-        inregistrarea livrarii materialelor

225=600 1.000.000

-        inregistrarea incasarii contravalorii materialelor

13=225 1.000.000

-        inregistrarea depunerii la bugetul statului

232=13 1.000.000

3. Cu ocazia inventarierii mijloacelor fixe se constata lipsa unei centrale telefonice

in valoare de 9.000.000 .In urma valorificarii rezultatelor inventariere conducerea

institutiei stabileste ca lipsa imputabila gestionarului intocmit in acest sens decizia de

imputare .

-        Evidentiati suma de 9.000.000 in sarcina persoanei vinovate .

-        Inregistrarea iesirii din patrimoniu a mijlocului fix.

-        Inregistrarea retinerii sumei imputate din drepturile salariale.

-        Evidentiati obligatia de virare a imputatiei de 9.000.000 la bugetul de stat precum si virarea efectiva la buget a sumei datorate .

Rezolvare:

-        evidentierea sumei in sarcina imputatorului

220=231,03 9.000.000

-        inregistrarea iesirii din patrimoniu a mijlocului fix

306=013 9.000.000

-        inregistrarea retinerii sumei imputate din salariu

230=220 9.000.000

-        inregistrarea evidentierii obligatiei de virare la bugetul de stat

231=232 9.000.000

-        inregistrare virarii la bugetul de stat

232=700 9.000.000

4. Efectuati inregistrarile contabile corespunzatoare casarii unui mijloc fix (echipament), inregistrat in inventar cu o valoare de 118.500.000 din care se recupareaza materiale feroase

in valoare de 115.000.000 .Materialele feroase se expediaza unitati specializate de colectare.

Se cere :

-        sa se inregistreze casarea mijlocului fix

-        sa se inregistreze materiale recuperate din casare

-        sa se inregistreze expedierea acestor materii la unitatile specializate

-        sa se inregistreze, incaseze in numar materii feroase

-        evindetiati obligatia de virare la bugetul statului

-        inregistrarea depunerii la trezorerie a sumei respectiv pentru bugetul statului.

Rezolvare:

-        inregistrarea casarii mijlocului fix

306=013.02 118.500.000

-        inregistrarea materialelor din casare

600=231 115.000.000

-        inregistrarea livrarii materialelor din desmembrare

225=600 115.000.000

-        inregistrarea incasarii

13=225 115.000.000

-        inregistrarea evindetierii obligatorie de virare la bugetul statului

231=232 115.000.000

-        inregistrarea virarii la buget

232=700 115.000.000

5. Pe baza unei hotarari a guvernului se transfera o cladire din administratia Consiliului Municipal in administratia Curtii de Conturi . Valoarea imobilului inregistrat in contabilitate este 1.200.000.000. Pentru efectuarea transferului se intocmeste protocolul de predare-primire intre Institutia obtinatoare si Institutia primitoare.

Efectuati inregistrari contabile la institutia predatoare si la institutia primitoare.

Rezolvare:

-        inregistrarea intrarii imobilului in patrimoniul la Curtea de Conturi

013.01=306 1.200.000.000

-        inregistrarea iesirii imobilului din patrimoniul Consiliului Municipal

306=013.01 1.200.000.000

6. Cu prilejul inventarierii se constata lipsa unui mijloc fix (aparat xerox) aflat in gestiunea unui salariat. Vina ii apartine in totalitate salariatului. Valoarea acestui aparat xerox este de 30.000.000 lei. Imputatia se va face la pretul zilei minus uzura. Uzura este de 7.000.000 lei iar pretul zilei este de 3.500.000 lei. Procesul verbal de inventariere este aprobat de operatorul de credite iar pe baza acestuia se intocmeste decizia de imputatie.

Efectuati inregistrarea pentru:

-        scoaterea din evidenta a mijlocului fix lipsa

-        imputatarea aparatului la pretul zilei-uzura

-        retinerea din drepturile salariale

-        evidentierea prin contul "decontari cu bugetul statului".

Rezolvare:

-        inregistrarea, scoaterea din folosinta a mijlocului fix

306=013.06 30.000.000

-        inregistrarea valorii mijlocului fix imputate imputatorului

220=231.03 28.000.000

-        inregistrarea retinerii din drepturile salariale

230=220 28.000.000

-        inregistrarea obligatiei de virare si virarea obligatiei la bugetul statului

231=232 28.000.000

232=700 28.000.000

7. O institutie publica se aproximeaza cu 100 bucati de scaune in cadrul prevederilor bugetare pe semestrul II 2002 la pretul de 1.500.000 lei, buc. + TVA, in urma licitarii electronice.

Efectuati:

-        intrarea obiectelor de inventar la institutia publica

-        achitarea furnizarii prin trezoreria teritoriala precum si darea in folosinta pe baza bonului de consum si a fisei nominale de inventar

Rezolvare:

-        inregistrarea obiectelor de inventar

410=% 1.785.000

234.01 1.500.000

232.35                                            285.000

602=311 1.785.000

-        inregistrarea achitarii furnizorului

%=700 1.785.000

234.01                                                      1.500.000

232.35                                                           285.000

-        inregistrarea darii in folosinta a obiectelor de inventar

603=602 1.785.000

8. La casa de sanatate comisia de inventariere constata a lipsa in gestiune de 8.000.240 reprezentand 4 scaune. Valoarea contabila a unuim scaun este de 2.000.060 iar pretul de cumparare la data constatarii lipsei este de 3.126.000. Pe baza procesului verbal de inventariere abrobat de ordonatorul de credite si a dispozitiei de imputare.

Efectuati inregistrarile contabile:

De mentionat ce suma se incaseaza in numerar, iar lipsa se constata in acelasi an cand a avut loc aprovizionarea.

Rezolvare :

- inregistrarea iesiri de obiecte de inventar

311=603 8.000.240
-        inregistrarea venituluide realizat

220.03=531 4.503.760

-        inregistrarea incasarii sumei imputata

13=220.03 12.504.000

-        inregistrarea obligatiei catre buget

531=232 4.503.760

9. Directia de finante se aprovizioneaza la inceput de anul urmator:

-        materiale de intretinere in valoare de 25.000.000

-        rechizite de birou care se dau direct in consum in valoare de 15.000.000

-        bonuri valorice in valoare de 50.000.000

-        obiecte de inventar in valoare de 300.000.000 din care se dau in folosinta obiecte in valoare de 240.000.000 .

In luna ianuarie la sfarsit se achita furnizorii de rechizite si bonurile valorice ramanand ca obiecte de inventar sa fie achitati pana la 31 martie 2002.La data de 31 martie se aprovizioneaza benzina de la statiile PECO pe baza de bon valoric in valoare de 13.000.000.

Inregistrarea in contul bugetar urmator:

-        aprovizionat cu materiale de intretinere cu rechizite de birou, obiecte de inventar cu carburanti.

-        inregistrarea consumului de carburanti

-        plata furnizorului la sfrasitul lui ianuarie si martie

-        inregistrarea, darea in folosinta a obiectelor de invatat.

Rezolvare:

-        inregistrarea aprovizionarilor

% =234 40.000.000.

600.02                                                    25.000.000

600.03                                                    15.000.000

-        darea in consum a rechizitelor

410=600.04 15.000.000

-        inregistrarea obiectelor de inventar

410=234 300.000.000

-        inregistrarea receptionari obictelor de inventar

602=311 300.000.000

-        inregistrarea bonurilor valorice

159.05=105 50.000.000

- achitarea furnizorilor de materiale de intretinere si rechizite

234=700 40.000.000

-        procurarea carburantului

600.04=159.05 13.000.000

- inregistrarea consumului de carburant

410=600.04 13.000.000

-        achitarea furnizorilor de obiecte de inventar

234=700 300.000.000

-        darea in folosinta a obiectelor de inventar

603=602 240.000.000

10. Cu ocazia inventarierii in magazia de alimente a unei institutii bugetare se constata o lipsa imputabila gestionarului in valoare de 10.000.000 (pretul de inregistrare a marfii 8.000.000)

si o degradare a alimentelor din cauza unei inundatii (neimputabila) in valoare de 2.000.000.

Tot cu ocazia inventarieri se constata un plus de materiale gospodaresti in valoare de

3.000.000 si un plus la ambalaje de 500.000.

Inregistrari :

-        lipsa imputabila

-        diferenta dintre pretul de inregistrare si suma imputata

-        recuperarea pagubei de la persoana vinovata in numerar

-        varsarea la bugetul de stat a obligatiilor inregistrate

-        plusul de inventar la materiale si ambalaje

Rezolvare :

-        inregistrarea lipsei imputabile

220.03=% 10.000.000

600.03 8.000.000

531.01 2.000.000

- recuperarea pagubei in numerar

13=220.03 10.000.000

- varsarea la buget a venitului realizat

531.01=232 2.000.000

220.03=700 8.000.000

- inregistrarea plusului de inventar

410=% 3.500.000

600.11                                3.000.000

600                                             500.000

-        inregistrarea alimentelor degradate neimputabile

702=600.03 2.000.000

11. Directia sanitara Brasov prelucreaza in atelierele proprii in vederea transformarii in obiecte de inventar in valoare de 20.000.000. In urma prelucrarii rezulta obiecte de inventar in valoare de 17.000.000

Inregistrari :

-        transferul de materiale la materiale in prelucrare

-        materiale utilizate in prelucrare-        obiecte de inventar rezultate in urma prelucrarii

-        darea in folosinta a acestor obiecte de inventar

Rezolvare:

-        inregistrarea transferului de materiale la materiale in curs de prelucrare

601=600 20.000.000

- inregistrarea pe cheltuieli a materialelor consumate in prelucrare

410=601 20.000.000

-        inregistrarea obiectelor de inventar rezultate

602=311 17.000.000

-        inregistrarea darea in folosinta

603=602 17.000.000

* NOTA EXPLICATIVA *

-        se stabileste salariul de baza la care se calculeaza: CAS-11,67%; Ajutor somaj -1%; ASS - 7% ; Chelt. Profesionale 15%.

-        cheltuielile profesionale reprezinta 15% din Deducerile Legale acestea din urma fiind stabilite cu hotarare de guvern.

-        se calculeaza baza de impozitare pentru impozit (din salariul de baza scazandu-se toate opririle)

-        daca baza de impozitare nu depaseste 1.800.000 atunci impozitul aplicat este de 18%, iar in cazul in care depaseste acest barem atunci se calculeaza 18% din 1.800.000, iar diferenta pana la valoarea respectiva conform grilei de impozite.

-        avansul nu trebuie sa depaseasca jumatate din valoarea salariului de baza.

-        rest de plata din salariu se realizeaza scazand din salariul de baza : CAS ; Ajutor de somaj ; ASS ; Impozit ; Avans.

-        Impozitele se platesc la trezorerie cu ordin de plata.

CONTABILIZAREA SALARIILOR

-        contabilizarea statelor de salarii, premii si alte drepturi banesti 410(420) = 230

cuvenite salariatilor

-        contributia la asigurari sociale datorata asupra salariilor si

premiilor incluse in cheltuielile institutiei 410(420) = 233

-        contributia pentru asigurari pentru sanatate datorata de

angajatori 410(420) = 233

-        inregistrarea impozitului aferent ajutoarelor sociale

acordate salariatilor in cadrul asigurarilor sociale , 233 = 232

datorat bugetului

- sumele datorate pentru constituirea fondului de somaj 410 = 235

- impozitul aferent salariilor retinut prin statele de plata 230 = 232

- contributia retinuta salariatilor pentru constituirea fondului

somaj 230 = 235

-        sumele retinute din salarii si alte drepturi urmaribile ale

salariatilor pe baza titlurilor executorii stabilite prin

normele legale in favoarea altor institutii, agenti economici 230 = 231

sau persoane fizice cu sumele retinute in contul imputatiilor

provizorii garantii materiale ale gestionarilor; alti creditori .

-        contributia pentru pensia suplimentara retinuta din salariile 230 = 233

angajatiilor

-        contrbutia de sanatate care excede impozitul pe salarii 230 = 233

- contributia retinuta de asigurati pentru asigurari sociale de sanatate 230 = 233

- sumele retinute din salarii reprezentand rate in contul imputatiilor

definitive; salarii cu anticipatie si alti debitori 230 = 220

-        inregistrarea obligatiei de virare la buget a sumelor retinute

in contul imputatiilor definitive 531 = 232

- ridicat numerar din cont cu CEC pentru plata salariilor 13=700(120)

- plata salariilor 230 = 13

Virarea retinerilor din salarii % = 700(120)

- virat impozit ; contributie pentru pensia suplimentara 232,233

- virat la destinatie sumele pentru lichidarea creditorilor 231

- virat la destinatie sumele reprezentand soldul pentru 233

asigurarile sociale si asigurarile sociale de sanatate

-        virat sumele reprezentand contrbutii la constituirea 235

fondului de somaj

-        inregistrarea salariilor neachitae si tinute la dispozitia 230 = 231

celor in drept

-        ridicarea din cont si achitarea salariilor neridicate la 13 = 700(120)

solicitarea beneficiarilor 231 = 13Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Contabilitate
Organizarea contabilitatii stocurilor
PRINCIPIILE CONTABILITATII
CONTINUTUL ECONOMIC SI FUNCTIILE FINANTELOR. ROLUL MANAGEMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
AUDITUL FINANCIAR CONTABIL PRIVIND TREZORERIA
LUCRARE DE SINTEZA CONFORM STAGIULUI DE PRACTICA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
OBIECTUL SI METODA CONTABILITATII
PROIECT DE PRACTICA - CONTABILITATEA TREZORERIEI LA S.C. OTELINOX S.A.
LUCRARE DE PROIECT LA DISCIPLINA CONTABILITATE BUGETARA
CONFLICTELE DE INTERESE EXISTENTE PE PIATA INFORMATIEI CONTABILE SI REZOLVAREA LOR
CONCEPTUL DE RISC