Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Verificarea de scripte


Verificarea de scripte


Verificarea de scripte

in cazul in care una dintre parti declara ca inscrisul depus la dosarul cauzei de partea adversa nu poate servi ca mijloc de proba deoarece scrisul sau semnatura nu corespund realitatii, instanta va pasi pana la verificarea lor. Verificarea inscrisurilor de catre instanta de judecata se face in mod diferit dupa cum este vorba de un inscris sub semnatura privata sau un inscris autentic189.

Verificarea de scripte este procedura la care se recurge atunci cand una dintre parti nu recunoaste scrierea sau semnatura de pe un inscris190, in ceea ce priveste pe mostenitorii sau urmasii in drepturi ai persoanei de la care se pretinde a fi inscrisul, ei pot declara ca nu cunosc scrisul sau semnatura acestuia (art. 177 alin. 2 C. proc. civ.).Verificarea de scripte se poate realiza prin doua metode, si anume: direct de catre instanta sau de catre un expert, atunci cand instanta nu este lamurita.

Verificarea de scripte efectuata de catre instanta consta in191:

confruntarea inscrisului contestat, facuta in fata instantei;

confruntarea de catre instanta a inscrisului tagaduit sau nerecunoscut cu alte inscrisuri.

Refuzul de a scrie va putea fi socotit ca o recunoastere a inscrisului (art. 178 alin. 3 C. proc. civ.). Fiind vorba de o prezumtie simpla de recunoastere tacita a inscrisului sau semnaturii, instanta

poate sa o retina sau nu, in functie de imprejurari,192 neputandu-si insa intemeia solutia doar pe aceasta prezumtie193.

Daca instanta, dupa verificarea inscrisului cu scrisul sau semnatura facuta in fata ei sau cu alte inscrisuri, nu este lamurita, va dispune ca verificarea sa se faca prin expert, obligand partile sa depuna de indata inscrisuri pentru verificare ( art. 179 alin. l C. proc. civ.). in acest sens, pot fi depuse: inscrisuri autentice, inscrisuri private, netagaduite de parti, partea din inscris netagaduita, scrisul sau semnatura facuta inaintea instantei (art. 179, alin. 2 C. proc. civ.). Toate inscrisurile depuse pentru verificare vor fi semnate de presedinte, grefier si parti (art. 179 alin. 3 C. proc. civ.). in functie de rezultatul expertizei si, eventual, a altor probe, instanta va hotari asupra autenticitatii inscrisului, mentinandu-1 in proces ca mijloc de proba, sau dimpotriva, il va inlatura194.

in doctrina195 s-a aratat ca procedura verificarii de scripte poate fi facuta nu numai inaintea instantelor de fond, ci si in recurs, fara sa contravina prevederilor art. 305 C. proc. civ., intrucat verificarea de scripte nu constituie un mijloc de proba, ci numai un incident procedural.

Consideram ca solutia este discutabila, atunci cand verificarea de scripte se face de catre un expert, deoarece efectuarea expertizei grafologice se face potrivit regulilor din Codul de procedura civila.

Potrivit acestor reguli, dupa ce expertul a fost chemat, acesta este dator in baza art. 209 alin. l, sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile inainte de termenul sorocit pentru judecata, in practica judiciara, lucrarea este denumita raport.

in conditiile in care instanta va hotari, si in functie de rezultatul raportului de expertiza, reiese ca pe o cale ocolita sunt eludate dispozitiile imperative ale art. 305 C. proc. civ.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate