Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Termenele de prescriptie extinctiva


Termenele de prescriptie extinctiva


Termenele de prescriptie extinctiva

Prin termen de prescriptie extinctiva se intelege intervalul de timp legal fixat, inauntrul caruia trebuie exercitat dreptul la actiune ori dreptul de a cere executarea silita, sub sanctiunea pierderii acestor drepturi de catre titularii lor.

Partile nu pot, ca pe cale conventionala, sa deroge de la aceste termene, dispozitiile art. 1 al. 3 din Decretul 167/1958 fiind imperative: "orice clauza care se abate de la reglementarea legala a prescriptiei este nula".

In doctrina juridica clasificarea termenelor de prescriptie extinctiva se face in raport de diferite criterii:

- in functie de sfera lor de aplicare, distingem intre: termene de prescriptie extinctiva generale si termene de prescriptie extinctiva speciale;

- in raport de actul normativ care le consacra, deosebim intre: termene de prescriptie extinctiva instituite de Decretul 167/1958 si termene de prescriptie extinctiva instituite prin alte acte normative;- in functie de felul prescriptiei, deosebim intre: termene de prescriptie ale dreptului la actiune in sens material si termene de prescriptie ale dreptului de a cere executarea silita.

A. Termenul general de prescriptie extinctiva este termenul de 3 ani, prevazut de art. 3 al. 1 din Decretul 167/1958. Acest termen se aplica tuturor actiunilor personale intemeiate pe drepturi de creanta, cu exceptia celor pentru care legea prevede expres termene speciale.

Termenul general de prescriptie aplicabil actiunilor reale prescriptibile extinctiv este de 30 de ani[1], fiind prevazut de art. 1890 C. civil.

Acest termen se aplica ori de cate ori legea nu prevede un termen special.

In ceea ce priveste executarea silita, conform art. 6 din Decretul 167/1958, "dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani".

Rezulta ca, atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice, termenul general de prescriptie a executarii silite este de 3 ani.

B. Termenele speciale de prescriptie extinctiva sunt cele care deroga de la termenul general de prescriptie si sunt prevazute fie in Decretul 167/1958, fie in legi civile speciale.

. Termene speciale de prescriptie extinctiva prevazute de Decretul 167/1958:

- dreptul la actiune pentru vicii ascunse ale bunului transmis se prescrie in termen de 6 luni, atunci cand viciile nu au fost ascunse cu viclenie (art. 5), sau in termenul general de prescriptie de 3 ani, daca viciile au fost ascunse cu viclenie;

- dreptul la actiune privind raporturile izvorate din asigurare se prescrie in termen de 2 ani, cu exceptia raporturilor ce izvorasc din asigurarile de persoane, in care obligatiile devin exigibile prin ajungerea la termen sau prin amortizare;

- dreptul la actiune privitor la sumele de bani consemnate sau depuse la institutiile de banca, credit si economie sau la orice alte organizatii, pe seama statului ori a organizatiilor de stat, se prescrie in termen de 3 ani de la data consemnarii sau depunerii. Daca eliberarea sumelor este conditionata de un act al organului judecatoresc sau al altui organ de stat, dreptul la actiune se prescrie in termen de 1 an de la data cand se poate cere restituirea in baza actului organului de stat;

- dreptul la actiune privind sumele de bani incasate din vanzarea biletelor pentru spectacole care nu au mai avut loc se prescrie in termen de 60 de zile de la data cand urma sa aiba loc spectacolul.

. Termene speciale de prescriptie extinctiva prevazute de Codul civil:

- dreptul la actiune succesorala se prescrie in termen de 6 luni (art. 700, al. 1, C. civil);

- dreptul la actiune pentru realizarea creantei pretului pentru prestatii se prescrie in termen de 6 luni (art. 1903, C. civil);

- dreptul la actiune pentru valorificarea drepturilor subiective prevazute la art. 1904, C. civil se prescrie in termen de 1 an;

- dreptul la actiune in caz de avulsiune (art. 498 C.civil) se prescrie in termen de 1 an;

- dreptul la actiune pentru revendicarea unui imobil adjudecat la licitatie publica se prescrie in termen de 5 ani;

. Termene speciale ale prescriptiei extinctive prevazute de Codul familiei:

- dreptul la actiune pentru anulabilitatea casatoriei (art. 21 al. 2) se prescrie in termen de 6 luni;

- dreptul la actiune pentru tagada paternitatii. Potrivit art.55 din Codul familiei modificat[2], actiunea in tagaduirea paternitatii se prescrie in termen de 3 ani de la data nasterii copilului.

Pentru sotul mamei, termenul curge de la data la care a luat cunostinta de nasterea copilului.

Reclamantul poate fi repus in termen, in conditiile legi.

Conform art.55 alin.2, daca actiunea nu a fost introdusa in timpul minoritatii copilului, acesta o poate porni intr-un termen de 3 ani de la data majoratului sau. Din analiza textului rezulta ca daca in timpul minoritatii copilului nu a fost introdusa actiunea in tagaduirea paternitatii de catre reprezentantul sau legal, aceasta poate fi introdusa de catre copilul ajuns la majorat intr-un termen de 3 ani de la aceasta data;

- dreptul la actiune pentru stabilirea paternitatii. Conform prevederilor art.60 alin. 4 din Codul familiei, modificat prin Legea nr.288/2007[3] actiunea apartinand copilului nu se prescrie in timpul vietii acestuia. De aici rezulta ca actiunea apartinand copilului este imprescriptibila si aceasta poate fi introdusa de catre copil oricand.

. Termene speciale de prescriptie extinctiva prevazute de alte acte normative:

- art.405 din Codul de procedura civila. Dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare, termenul de prescriptie este de 10 ani.

Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita.

Prin implinirea termenului de prescriptie orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie.

- termen de 6 luni prevazut de art.11 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004[4];

- termenul de 10 ani prevazut de Legea 111/1996, cu privire la pagubele create de un accident nuclear;[5]

- termene de 6 luni, 1 an si 3 luni prevazute de Decretul 197/1955 in ceea ce priveste trimiterile postale interne si telecomunicatiile.

- termenul de prescriptie de 4 ani pentru drepturile si actiunile reciproce ale unui cumparator si ale unui vanzator nascute dintr-un contract de vanzare internationala de bunuri mobile corporale sau referitoare la o contraventie, la rezilierea ori nulitatea unui astfel de contract, termen prevazut in "Conventia asupra prescriptiei in materie de vanzare internationala de marfuri" incheiat la New-York la 14.06.1974[6].

- termenul de 2 ani pentru plata de daune, cheltuieli sau retributii datorate pentru asistenta sau salvarea navei sau incarcaturii, prevazut de OG nr.115/1998[7].Art. 21 din Decretul 167/1958 arata ca dispozitiile actului normativ nu se aplica dreptului la actiune privitor la dreptul de proprietate, uzufruct, uz, abitatie, servitute si superficie. N.A.

Legea nr.288/2007 pentru modificarea Codului familiei, publicata in a M.Of.nr.749 din 05.11.2007, proiectul de lege primit avizul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotararea nr.381/17.05.2007.

Legea nr.288/2007 pentru modificarea Codului familiei, publicata in a M.Of.nr.749 din 05.11.2007, proiectul de lege primit avizul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotararea nr.381/17.05.2007.

Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, publicata in M.Of.nr.1154/07.12.2004, modificata prin OUG nr.190/2005, pentru realizarea unor masuri necesare in procesul de integrare europeana, publicata in M.Of.nr.1179/28.12.2005, modificata prin Legea nr.262/2002 publicata in M.Of.nr.510/30.07.2007.

OUG nr.190/2005, pentru realizarea unor masuri necesare in procesul de integrare europeana, publicata in M.Of.nbr.1179/28.12.2005.

Textul a fost modificat prin Legea nr.262/2007, Decizia nr.65/2007 a Curtii Constitutionale, publicata in M.Of.nr.107/13.02.2007. Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia judiciara civila in Dosarul nr.10.529/1/2005 (2.537/2005) al Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal si constata ca dispozitiile art.1 alin.(9) teza intai din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 sunt neconstitutionale. Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului. Definitiva si general obligatorie. Pronuntata in sedinta publica din data de 25 ianuarie 2007.

Art. 11. - (1) Cererile prin care se solicita anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei cauzate se pot introduce in termen de 6 luni de la:

a) data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila;

b) data comunicarii refuzului nejustificat de solutionare a cererii;

c) data expirarii termenului de solutionare a plangerii prealabile, respectiv data expirarii termenului legal de solutionare a cererii;

d) data expirarii termenului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. h) - nesolutionarea in termenul legal a unei cereri - faptul de a nu raspunde solicitantului in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii, daca prin lege nu se prevede alt termen - , calculat de la comunicarea actului administrativ emis in solutionarea favorabila a cererii sau, dupa caz, a plangerii prealabile;

e) data incheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, in cazul contractelor administrative.

(2) Pentru motive temeinice, in cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdusa si peste termenul prevazut la alin. (1), dar nu mai tarziu de un an de la data comunicarii actului, data luarii la cunostinta, data introducerii cererii sau data incheierii procesului-verbal de conciliere, dupa caz.'

Legea nr.111/1996 a fost republicata in M.Of.nr.552/27.06.2006.

Conventia a fost modificata prin "Protocolul" incheiat la Viena la 11.04.1980.

OG nr.115/1998 aderare la Conventia de la Hamburg 1979 privind salvarea pe mare, publicata in M.Of.nr.325/29.08.1998.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate