Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Prima zi de infatisare


Prima zi de infatisare


Prima zi de infatisare

Din motive obiective, solutionarea unei cauze nu se realizeaza la un singur termen de judecata, ci la mai multe termene.

Tocmai pentru respectarea altor principii, cum ar fi principiul contradictorialitatii, legalitatii, dreptului de aparare, adevarului, in numeroase cazuri, procesul civil nu se poate finaliza cu pronuntarea unei hotarari la primul termen de judecata.

Prima zi de infatisare nu trebuie confundata cu primul termen de judecata, deoarece dispozitiile art. 134 al Codului de procedura civila impun doua conditii, si anume: 1) partile sa fi fost legal citate si 2) partile sa poata depune concluzii.Daca la primul termen procedura nu este indeplinita sau, desi, este indeplinita, o imprejurare fortuita face ca partile sa nu poata pune concluzii, prima zi de infatisare se proroga, pana la primul termen cand vor fi indeplinite cele doua conditii68.

Dupa cum reiese din cele aratate, prima zi de infatisare nu este primul termen de judecata, insa, daca sunt indeplinite cumulativ cele doua conditii, prima zi de infatisare poate fi primul termen de jude­cata.

Prima zi de infatisare are o importanta deosebita atat pentru parti, cat si pentru instanta deoarece pe de o parte, legea leaga de acest moment exercitiul unor drepturi procesuale ale partilor, iar pe de alta parte, se contureaza cadrul general al dezbaterilor publice ulterioare69.

Potrivit art. 132 alin. l, la prima zi de infatisare instanta va putea da reclamantului un termen pentru intregirea sau modificarea cererii de chemare in judecata, precum si pentru a propune noi dovezi, in aceasta situatie instanta dispune amanarea cauzei si comunicarea cererii modificate paratului, in vederea depunerii intampinarii.

Textul de lege mentionat distinge intre doua categorii de cereri, si anume: cereri de intregire, care au ca obiect completarea lipsurilor din cuprinsul cererii de chemare in judecata si cereri de modificare, adica cererile prin care reclamantul urmareste sa schimbe unele elemente importante ale cererii initiale70.

Alineatul 2 al art. 132 prevede patru cazuri in care cererea nu se socoteste modificata, neacordandu-se termen in acest sens, insa declaratiile verbale vor fi consemnate in incheierea de sedinta. Astfel, cererea de chemare in judecata nu se socoteste modificata:

cand se indreapta greselile materiale din cuprinsul cererii;

cand reclamantul mareste sau micsoreaza catimea obiectului cererii;

cand cere valoarea obiectului pierdut sau pierit;

cand inlocuieste cererea in constatare printr-o cerere pentru realizarea dreptului sau dimpotriva, in cazul in care cererea in constatare poate fi primita.

Daca paratul lipseste la termenul la care reclamantul face precizarile in temeiul art. 132 alin. 2 C. proc. civ. nu este necesar sa se acorde termen pentru a i se aduce la cunostinta aceste precizari, insa daca procesul este in stare de judecata si paratul nu este prezent, instanta va dispune amanarea cauzei si comunicarea catre parat a precizarilor reclamantului71.

Sub aspect probatoriu, importanta primei zi de infatisare consta in faptul ca, reclamantul poate propune noi probe pe care nu le-a aratat in cererea de chemare in judecata, iar in cazul in care paratul nu este reprezentat sau asistat de avocat, presedintele de complet ii va pune in vedere, la prima zi de infatisare, sa arate exceptiile, dovezile si toate mijloacele sale de aparare care vor fi consemnate in incheierea de sedinta; la cererea paratului instanta va acorda termen pentru pre­gatirea apararii si depunerea intampinarii (art. 118 alin. 3 Codul de procedura civila).

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate