Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Pedepsele principale aplicabile persoanelor fizice


Pedepsele principale aplicabile persoanelor fizice


Pedepsele principale aplicabile persoanelor fizice

Notiune. Regimul de executare a pedepselor privative de libertate

Conform C.pen. ,dupa ce a executat cel putin doua treimi din pedeapsa inchisorii stricte (ambele prevazute pentru delicte)sau trei patrimi din pedeapsa detentiunii severe(prevazute pentru crime)condamnatul poate fi eliberat(facultativ)conditionat inainte de executare in intregime a pedepsei daca sunt indeplinite urmatoarele conditii cumulative,in afara partii executate din pedeapsa aratata mai sus:

Condamnatul este staruitor in munca asa cum arata mai sus;Disciplinat;

Da dovezi temeinice de indreptare ;

Durata din pedeapsa care mai ramane de executat in momentul liberarii;

Varsta;(maturi,batrani sau tineri)

Forma de vinovatie;(intentie premeditata sau nepremeditata)

Anetecedentele sale penale;(cu sau fara antecedente penale)

In timpul liberarii conditionate instanta poate sa il oblige facultativ pe condamnat sa se supuna masurilor de supravegere prevazute in art.103 C.pen.ca in cazul suspendari executarii pedepsei sub supravegere.

Minori condamnatii la pedeapsa inchisorii ori a inchisorii stricte pot fii liberati conditionat dupa executare unei treimi din pedeapsa aplicata.[1]

Condamnatii trecuti de 60 de ani,pentru barbati si 55 de ani pentru femei,pot fi liberatii conditionat dupa executarea unei treimi din pedeapsa inchisorii ori a inchisorii sctricte sau jumatate din pedeapsa detentiuni severe.

In calculul fractiuinilor de pedeapsa aratate mai sus se tine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerata potrivit legii ca executata pe baza muncii prestate(alin.3,art.71 C pen.) :

Astfel, in cazul in care munca este renumerata,se considera 5 zile executata pentru 4 zile de munca ,in cazulo condamantilor majori,si 4 zile executate pentru 3 zile de munca in cazul infractorilor minori.

Daca munca este prestata in timpul noptii din care cauza este de 7 ore,se considera 3 zile excutate pentru 2 noptii de munca.

In cazul elaborarii de lucrari stintifice sau inventii sau inovatii,brevete se considera 3 zile executate pentru 2 zile de munca.

Aceasta reducere a fractiuniilor de pedeapsa poate fi considerata ca executata pe baza muncii prestate nu poate fi revocata.

In acest caz liberarea conditionata nu poate fi acordata inainte de executarea efectiva a cel putin jumatate din pedeapsa inchisorii strcite sau cel putin doua treimi din pedeapsa detentiuni severe.

Deci durata zilelor lucrate in timpul executari pedepsei privative de liberatate nu vor fi incluse in perioada de "executare efectiva"a pedepsei ceruta de lege.Cu ocazia determinari partii din pedepsa care se poate considera executata i baza muncii prestate se are in vedere inclusiv munca prestata pe timpul arestarii preventive.Se cere ca sa fie excutata efectiv o parte din pedepasa privativa de liberate, fiindca cei obisnuitii cu munca sunt tineri puternici , ar munci mult pentru a scapa cat mai repede din detentie si nu sar indrepta fiindca Administratia penitenciarului nu ar avea timpul timpul necesar sa se ocupe de reeducarea condamantului si nici sa constate efectele munci depuse in penitenciar.

Si persoanele condamnate la pedeapsa detentiuni pe viata pot sa fie liberate conditionat (art.72 C.pen) ,in mod exceptional dupa executatea efectiva a 20 de ani de detentiune, avandu-se in vedere antecedentele sale penale,precum si faptul ca este staruitor in munca,disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare.[2]

Condamnatul trecut de 60 de ani poate fi liberat conditionat dupa excutarea efectiva a 15 ani din detentiune , daca sunt indeplinite celalate conditii prevazute la alin.1 si aratate mai sus.

Pedeapsa se considera excutata daca in termen de 10ani de la liberare conditionata nu a savarsit o noua infractiune .Daca i acest interval condamnatul a comis o noua infractiune se aplica in mod mod corespunzator dispozitile art 73 C. pen (fie mentine liberatate ,fie o revoca in mod obligatoriu).

In timpul liberarii instanta poate sa-l oblige pe condamnat sa se supuna masurilor de supraveghere prevazute in art.103 C.pen.

Libertatea conditionata se acorda la cererea persoanei condamnate sau la propunerea comisiei pentru personalizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.

Comisia cu participarea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor in calitate de presedinte,propune liberarea conditionata tinanad seama de :

fractiunea de pedeapsa efectiv executata ;

de partea din durata pedepsei care poate fi considerata executata pe baza muncii prestate ;

de conduita persoanei condamnata;

de eforturile acesteia pentru reintregarea sociala, in special in cadrul activitatilor socio-educative, al instruirii scolare si al formarii profesionale ,de responsabilitatile incredintate,de recompensele acordate si de sanctiunile disciplinare aplicate, de antecedcentele sale penale,precum si de posibilitatile de reintregare sociala a persoanei condamnate.

Propunerea comisiei de admitere sau de respingere a liberarii conditionate ,cuprinde intr-un proces verbal scris si motivat ,se inainteaza judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul de detentie si se comunica persoanei condamnate.

2 Categoriile pedepselor aplicate persoanelor fizice. Pedepsele principale.

Orice infractiune se sanctioneaza cu o pedeaspsa principala care poate fi aplicata singura - detentiunea pe viata , inchisoarea de la 15 zile pana la 30 de ani sau amenda -( art.53 ailn.1,punctul 1 ,C.pen).Pentru infractiuni pot fi prevazute doua pedepse pricncipale alternative (detentiunea pe viata sau inchisoarea pe timp marginit ,ori inchisoarea sau amenda).De exmplu tradarea (art.155.C.pen),omorul deosebit de grav (art.176,C.pen),distrugerea (art.217, alin.1,C.pen).

In codul penal amenda este prevazuta numia ca pedeapsa alternativa cu inchisoarea .Inchisoarea este prevazuta alternativ cu pedeapsa detentiunii pe viata cand ea este intre 15 si 25 de ani.

Pedepsele principale pot,fi uneori inlocuite sau comutate.

Inlocuirea are loc in cazul unor pedepse alternative sau altor imprejurari si ea presupune situatii de agravare sau atenuare ori aplicarea unei pedepse in locul alteia dupa ce hotararea de condamnarea a ramas definitiva (art.63 alin 1, C.pen).De asemnea cand se aplica in mod obligatoriu legea mai favorabila (art.14,alin 2 si 3, C.pen).Ea poate fi InlocuitA Si cu ocazia stabilirii pedepsei de catre instanta in conditiile art.76 alin 1,lit.e,C.pen (circumstante atenuante).

Computarea are loc in caz de gratiere ,ca act de clementa din partea Presedintelui si a Parlamentului.

Persoanele fizice care au savirsit infractiuni li se pot aplica urmatoarele pedepse principale :

Amenda (art.63 C.pen )

Detentiunea pe viata

Inchisoarea

Pedeapsa amenzi

Amenda este o pedeapsa pricipala care consta in suma de bani pe care condamnatul trebuie sa o platesca statului (art.63 C.pen).Ca urmare se diminueaza silit patrimoniul acestuiua.[3]

In Codul penal roman ea este intodeauna alternativa cu pedeapsa inchisorii ,urmand ca instanta sa aprecieze cand se va plica una si cand alta ,orientandu-se dupa criteriile din art 72,alin.2 si art 27 C.pen.

Amenda ocupa ultimul loc in scara pedepselor principale fiind ceea mai blanda (art.53,alin1 punctul 1,lit .b,C.pen)

Particularitatile amenzii.

Acestea sunt pozitive deoarece se poate individulaiza bine,in cazul unor erori judiciare poate fi reparata fara dificultate ;se suporta mai usor,condamnatul neffind izolat de familie si de societate si de asemnea, nu este supus altor restirictii ca in cazul inchisorii .Amenda are si neajunsuri ,comune orcarei pedepse :loveste indirect familia condamnatlui, care va suferi unele privatiuni materiale'este egala pentru toti numai in mod relativ,datorita starii materiale diferite a celor condamnatii cgiar daca au ocazia individualizarii ei se poate avea in vedere aceea stare.Desigur va trebui sa se tina seama cu multa grija de acest criteriu deoarece gravitatea infractiunii concrete nu depinde de situatia materiala a condamnatului-neefind enumerata in art.72 C.pen -cu atqt mai mult cu cat ar insemna ca cel care are o calificare mai inalta sau munceste mai mult sau mai bine decat altul sa fie sanctionat mia sever pentru o infractiune avand acesi gravitate concreta, ceea ce nu ar fii echitabil si nici in spiritul legii.[4]

Prin particulariitatile sale amenda se deosebeste de alte sanctiuni sau masuri cu caracter pecuniar fie ca sunt cu caracter pecuniar fie ca sunt penale, fie extrapenale cum ar fi :
- confiscarea specila,care este omasura de siguranta ;

despagubirile civile, prin care se urmareste repararea daunelor civile , cu toate ca ele se pot datora sararsirii unei infractiuni ;

cheltuilelie judiciare, care sunt ocazionate de activiatea organelor judiciare Si a partilor in desfasurarea procesuluipentru,efectuarea actelor de procedura ,administrarea probelor, conservarea mijloaceloir de proba,retribuirea aparatorului,precum si alte cheheltuieli ;

amenda judiciara ,ca sanctiune procedurla, care aplica de catre organele judiciare pentru neindeplinirea sau necomunicarea unor acte procedurale sau procesuale

amenda administrativa, care este o sanctiune extrapenla prevazuta pentru comiterea unor contraventiii ori in caz de inlocuire a raspunderii penale de carte instanta,in conditile art.91 C.pen ;

amenda aplicata de catra procuror sau instanta in cazul faptelor prevazute in art.18 C.pen(nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala daca a fost comisa in conditiile vreuneia dintre cauzele justificative prevazute de lege).

1 Continutul si limitele amenzii.

Asa cum sa aratat mai sus ,pedepsa amenzii consta in suma de bani pe care condamnatul trebuie sa o platesca statului.Ca si pedepsa inchisorii, limitele ei trebuie prevazute in mod relativ (intre un minim special si un maxim special), urmand sa fie stabilita de carte instanta de judecata ,conform crieteriilor art 72 si art 27 C.pen.

Limitele generale ale amenzii sunt intre 100 si 50.000 de lei .Pentru minori acestea se reduc la jumatate (art.109,alin 1,C.pen- pedepsele ce se pot aplica minorului sunt inchisoarea sau amenda prevazute de lege pentru infractiunea savarsita. Limitele pedepselor se reduc la jumatate. In urma reducerii, in nici un caz minimul pedepsei nu va depasi 5 ani. Cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata, se aplica minorului inchisoarea de la 5 la 20 de ani. Pedepsele complimentare nu se aplica minorului. Condamnarile pronuntate pentru fapte savarsite in timpul minoritatii nu atrag incapacitati sau decaderi-)[5].Ori de cate ori legea prevede ca o infractiune se pedepseste numai cu amenda ,fara a-i arata limitele , minimul special al acestuia este de 150 de lei iar maximul special este de 30.000 de lei. Ori de cate ori legea prevede ca o infractiune se pedepseste numai cu amenda, fara a-i arata limitele, minimul special al acesteia este de 150lei, iar maximul de 10.000lei. Cand legea prevede pedeapsa amenzii fara a-i arata limitele, alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult un an, minimul special al amenzii este de 300 lei si maximul special de 15.000 lei, iar cand prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii mai mare de un an, minimul special este de 500 lei si maximul special de 30.000 lei.

In caz de aplicare a cauzelor de atenuare sau de agravare a pedepselor, amenda nu poate sa depaseasca limitele generale aratate in art 53 pct. 1 lit. c).

Amenda se stabileste tinandu-se seama de dispozitiile art 72 fara a-l pune insa pe infractor in situatia de a nu-si putea indeplini indatoririle privitoare la intretinerea, cresterea, invatatura si pregatirea profesionala a persoanelor fata de care are aceste obligatii legale.

Daca cel condamnat se sustrage cu rea-credinta de la executarea amenzii, instanta poate inlocui aceasta pedeapsa cu pedeapsa inchisorii in limitele prevazute pentru infractiunea savarsita, tinand seama de partea din amenda care a fost achitata (art 63 C.pen).

Detentiunea pe viata

4.1 Notiune si caracterizare

Detentiunea pe viata este ceea mai severa pedeapsa din legislatia penala romana si a fost introdusa prin Decretul-lege nr 6 din 7 ianuarie 1990 care a inlocuit pedeapsa cu moartea ,ce a fost abolita si interzisa prin art.22 alin.3 din Constitutia revizuita.Pedeapsa detentiuni este prevazuta in Partea speciala a Codului penal pentru cele mai grave crime cum ar fi cele contra sigurantei statului ,prev de art.155-165.C.pen.

Pedeapsa detentiunii pe viata este prevazuta pentru infractiunile cele mai grave care sunt nominalizate de textele din partea speciala a Codului penal ;infractiuni contra sigurantei statului, infractiunea de omor deosebit de grav,tortura care a avut ca urmare moartea victimei [7],distrugerea si semnalizarea falsa care au prdus o catostrofa de cale ferata ,nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a a ltor materiale radioactive, care au produs moartea uneia sau mai multor persoane , precum si in cadrul infractiunilor militare prevazute de articolele 338,339,341,alin.2 ,342 alin.2 ,343,344,345 alin 3 C. Pen .

In cazul infractiunilor mentionate pedeapsa detentiunii pe viata este prevazuta alternativ cu pedeapsa inchisorii de la 15 la 25 de ani.

In cazul infractorului minor ( art.109. alin. 2 C.pen) , se aplica pedeapsa incisorii de la 5 la 20 de ani .In cel de-al doilea caz se aplica pedeapsa inchisorii pe timp de 25 de ani si pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durata ei maxima.[8]

Detentiunea pe viata se executa in penitenciare anume destinate sau in sectii speciale ale celorlalte penitenciare. Regimul executarii detentiunii pe viata este regimul de maxima siguranta .Condamnatul la pedeapsa detentiunii pe viata poate trece in celalate regimuri in conditiile prevazute de legea pentru executarea pedepselor.

4.2 Neaplicarea pedepsei detentiunii pe viata

Pedeapsa detentiunii pe viata nu se aplica aceluia care, la data pronuntarii hotararii de condamnare, a implinit varsta de 60 de ani si asupra persoanelor minore.

Prima ipoteza are in vedere doua situatii :

Una prevazuta de art.55 alin 1 C.pen in sensul ca pedeapsa detentiunii pe viata nu se aplica persoanei care la data pronuntarii hotararii de condamnare a implinit varsta de 60 de ani .

Alta rezulta din art. 55 alin 2 ,care prevede cazul in care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata , a implinit varsta de 60 de ani in timpul executarii pedepsei.[10]

In acest caz, in locul pedepsei detentiunii pe viata se aplica pedeapsa inchisorii pe timp de 25 de ani si pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durata ei maxima.

In cazul in care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata a implinit varsta de 60 de ani in timpul executarii pedepsei, detentiunea pe viata se inlocuieste cu inchisoarea pe timp de 25 de ani.

A doua ipoteza priveste art.109 alin.2 C.pen ,in sensul ca atunci cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiuni pe viata ,se aplica minorului pedeapsa inchisorii de la 5 la 25 de ani.

Insemna ca pentru infractori care au implinit 60 de ani si au sararsit o infractiune pedepsita cu detentiunea pe viata li se aplica 25 de ani de inchisoare iar minorilor pedeapsa inchosorii de la 5 la 20 de ani,deci o pedeapsa cu o limita maxima si una minima.[11]

5 Pedeapsa inchisorii

Inchisoarea este o pedeapsa principala . Inchisoarea consta in privarea de libertate a persoanei vinovate de savirsirea unei infractiuni prin izolare impusa a acesteia de domeniul normal de viata si de plasarea ei, in baza hotararii instantei de judecata, pe un anumit termen,intr-un anumit penitenciar, sub regimul prevazut de Legea nr.275 din 4 iulie 2006, privin executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

La stabilirea pedepsei pentru o persoana care la data savirsirii infractiunii nu a atins varsta de 18 ani, termenul inchisorii nu poate depasi 15 ani.

La stabilirea pedepsei definitive in cazul unui concurs de infractiuni, pedeapsa cu inchisoarea nu poate fi mai mare de 30 ani, iar in cazul unui cumul de sentinte, ea nu poate depasi termenul de 35 ani.

In cazul inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata cu o pedeapsa mai blanda, cu titlul de gratiere, se aplica inchisoarea pe un termen de 35 ani.

Regimul de executare a pedepselor privative de libertate este reglemntata in capitolul 2 din Legea nr.275/2006

Prin exceptie ,pedeapsa inchisorii se poate excuta si fara privare de libertate, in conditiile prevazute de lege,respectiv la locul de munca (art.86/7-art.86/11 din C.penal),sau se poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei inchisorii ori suspendarea sub supraveghere a acesteia (art 81-art 86/6 din Codul penal).

Functile si scopurile pedepsei inchisorii :

- pedeapsa inchisorii masura de contrangere ;

- pedeapsa inchisorii,mijloc de reducare ;

- pedeapsa inchisorii, pedeapsa principala ;

- pedeapsa inchisorii, pedeapsa divizibila ;

Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate trebuie sa aigure respectarea si protejarea vietii , sanatatii si demnitatii persoanelor private de libertate a drepturilor si libertatilor acestora, fara sa cauzeze suferinte fizice si nici sa injoseasca persoana condamnata.

5.1 Regimul de maxima siguranta

Regimul de maxima siguranta se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa detentiunii pe viata si persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani.In mod exceptional ,natura si modul de savarsirea infractiunii ,precum si pertsoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate in regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate.

Persoanele condamnatecere executa pedeapsa in regim de maxima siguranta sunt supuse unor masuri stricte de paza,supraveghere si escortare,sunt cazate,de regula,individual,presteaza munca si desfasoara activitatile educative,culturale,terapeutice,de consiliere psihologica si asistenta sociala in grupuri mici,in spatii anume stabilite in interiorul penitenciarelor sub supraveghere continua.

Potrivit art 21 din Legea nr.275/02006 ,exist a anumite categori de persoane carora nu lio se aplica regimul de maxima siguranta :

barbatii care au implinit varsta de 60 de ani si femeile care au implnit varsta de 55 de ani ;

femeile insarcinate sau in ingrijire un copil in varsta de pana la un an ;

minorii ;

persoanele incadrate in gradul unu de invaliditate, precum si cele cu afectiuni locomotori grave .

Persoanele condamnate prevazute la litera a) vor executa pedeapsa privativa de libertate in regim inchis.

Persoanele condamnate prevazute la litera b) - d) vor exec uta pedeapsa privativa de libertate in regim inchis pe perioada cat dureaza cauza care a impus neaplicarea regimului de maxima siguranta.

5.2Regimul inchis

Regimul inchis se aplica initial persoanelor condamnate la pedeaspsa ichisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 15 ani.In mod exceptional natura si modul de savrsire a infractiuni,precum si persoana condamnatului pot deterimina includerea persoanei condamnate in regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate.

Persoanele condamnate care excuta pedeapsa in regim inchis sunt cazate, de regula , in comun ,presteaza munca si desfasoara activitatii, culturale, terapeutice, de consiliere pshihologice si asitenta sociala in grupuri, in interior penitenciarului, sub paza si supravegere.

Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim inchis pot presta munca si in afara penitenciarului sub paza si supravegere continua cu aprobarea directorului penitenciarului.[16]

5.3Regimul semideschis

Se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa inchisori mai mare de un an, dar care nu depaseste 5 ani.

In mod exceptional, natura in modul de savarsire a infractiuni , precum persoana condamnatului , pot determina includerea persoanei condamnate in regimul de excutarte imediat inferior ca grad de severitate.

Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim semideschis , sub cazate in comun , se pot deplasa neinsotite in interiorul penitenciarului, presteaza munca si desfasoara activitatile educative, culturale,terapeutice,de consiliere pshihologice si asistenta sociala sub supravegere , in grupuri, in spatii din interorul penitenciarelor care raman deschise in timpul zilei.

Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim semideschis, pot presta munca si in afara penitenciarului, sub supravegere.

5.4 Regimul deschis

Regimul deschis se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii de cel mult un an . Persoanele condamante condamnate care executa pedeapsa in regim deschis sunt cazate in comun, se pot deplasa neinsotite in interiorul penitenciarului pot presta munca , si pot desfasura activitatile educative,culturale, terapeutice de consiliere pshigologice si asistenta sociala in afara penitenciarului fara supravegere.Constantin Mitrache -Drept penal roman. Partea generala ediția a VI revazuta și adaugita , Editura Universul Juridic , 2008 p.340 ;

. Constantin Mitrache -Drept penal roman. Partea generala ediția a VI revazuta și adaugita , Editura Universul Juridic , 2008 p.342;

Prof. univ . dr. M.Basarab -Drept penal partea generala tratat vol 1 Editura Lumina Lex Bucuresti 2005

M. Ioan Drept Penal partea generala pg.11

M. Basarab Drept penal partea generala vol1 2001 pg. 235

V. Pavaleanu drept penal partea generala ed.III 2007 drept penal partea generala pg.28

M.Of .nr.362 din 3 august 2000

A.Boroi drept penal partea generala 2007 p.290

V .Pavaleanu drept penal partea generala ed.III 2007 drept penal partea generala pg.282

I.Muresan Drept Penal partea generala pg.10

C.Bulai pg.302 Drept penal partea generla editia revizuita

M.of. nr .627 din 20 iulie 2006 , in vigoare in 90 de zile de la data publicarii , care abroga Legea nr 231969 privind executarea pedepselor.

V. Pavaleanu drept penal partea generala ed.III 2007 drept penal partea generala pg.282

M.Basarab vol I pg 177

Dr.R.Bodea,Pedeapsa inchisorii și a detențiuni pe viața ed.Anotimp,Oradea 1998

A.Boroi drept penal partea generala 2007 p.296

A. Boroi drept penal partea generala 2007 p. 292

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate