Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Protectia copilului


Protectia copilului


PROTECTIA COPILULUI

DREPTURILE COPILULUI

v    1. Copilul are dreptul la stabilirea si pastrarea identitatii sale.

Orice copil este inregistrat imediat dupa nastere si are dreptul la un nume, la dobandirea unei cetatenii si, daca este posibil, sa-si cunoasca parintii si sa fie crescut si educat de acestia. (leg. 272/2004)

Certificatul medical constatator se intocmeste in termen de 24 de ore de la nastere. Cand nasterea a avut loc in afara unitatiilor sanitare, atunci medicul de familie din unit. administrativa respectiva este obligat ca in termen de 24 ore sa constate nasterea copilului si sa elibereze certificatul constatatir al nasterii, chiar daca mama nu este inscrisa pe lista cabinetului sau.Pentru a stabili identitatea copilului parasit sau gasit, organele de politie vor face demersuri pentru inregistrarea nasterii copilului.

Daca ama a parasit copilul in maternitate, unitatea nedicala este obligata sa sesizeze DGASPC-ul si organele de politie, in termen de 24 ore de la constatarea disparitiei mamei.

In termen de cinci zile de la sesizare se intocmeste un proces verbal de constatare a parasirii copilului, care se semneaza de reprezentantul DGASPC, reprezentantul politiei si al maternitatii.

In termen de 30 de zile de la intocmirea procesului verbal, politia este obligata sa intreprinda verificarile specifice privind identitatea mamei si sa comunice rezultatul DGASPC-ului.

v    2. Copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte cu parintii, rudele si cu alte persoane cu care a dezvoltat legaturi de atasament.

Relatiile personale pot fi realizate prin:

intalniri ale copilului cu parintele sau cu alta persoana, care are dreptul la legaturi personale cu copilul

vizitarea copilului la domiciliul acestuia,

gazduirea copilului pe o perioada determinata de catre paarintele cu care nu locuieste in mod obisnuit,

corespondenta sau orice alta forma de comunicare

transmiterea de informatii referitoare la copil catre parintele sau catre alte persoane care au dorit sa mentina relatii personale cu copilul.

v    3. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vietii private si familiale.

Copilul in varsta de pana la 14 ani poate participa la dezbateri publice in cadrul unor programe audio-vizuale numai cu consintamantul scris al acestuia si al parintiilor.

v    4. Copii au dreptul la libertate de exprimare.

Parintii sau reprezentantii legii ai copilului au obligatia de a asigura informatii, explicatii si sfaturi in functie de varsta copilului si gradul de intelegere al acestuia.

In orice procedura juridica sau administrativa este obligatorie ascultarea copilului care a implinit varsta de 10 ani.

v    5. Copilul are dreptul la libertate de gandire, coonstiinta si religie.

Parintii pot indruma copilul potrivit propriilor convingeri in alegerea unei religii, fara a-l putea obliga

sa adere la o anumita religie sau un cult religios.

Religia copilului care a implinti 14 ani nu poate fi schimbata fara consintamantul acestuia , iar cel care a implinit 16 ani poate sa-si aleaga singur religia.

v    6. Copilul are dreptul la libera asociere si intrunire pasnica.

Copilul apartinand unei minoritati, etnii, are dreptul la viata culturala proprie, precum si dreptul de a folosi limba proprie in comun cu alti membrii ai comunitatii din care face parte.

v    7. Copilul are dreptul sa depuna singur plangeri referitoare la incalcarea drepturilor sale

fundamentale.

v    8. Copilul are dreptul sa creasca alaturi de parintii sai.Parintii sunt obligati sa:

supravegheze copilul,

sa-i respecte intimitatea si demnitatea,

sa informeze copilul cu privire la cele fapte care l-ar putea afecta,

sa respecte poinia copilului,

sa ia toate masurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului,

Pentru depistarea precoce a starilor de risc ce pot determina separarea copilului de familia sa, se vor lua toate masurile necesare acordate in baza unui plan de servicii. Acest plan se intocmeste si se pune in aplicare de catre serviciile publice de asistenta sociala, de nivel judetean (DGASPC) sau local (primarii).

Instanta judecatoreasca, lund in considerare interesul superior al copilului se poate pronunta cu privire la: - persoana care exercita derpturile si obligatiile parintesti,

- modalitatiile in care se exercita drepturile si se indeplinesc obligatiile,

- decaderea totala sau partiala din drepturile parintesti.

Orice copil care este lipsit temporal sau definitiv de ocrotirea parintiilor poate beneficia de o masura de protectie speciala (plasament, plasament in regim de urgenta, supraveghere specializata, adoptie).

Tutela se instituie de catre instanta judecatoreasca in a carei cincumscriptie a fost gasit copilul numai in cazul in care ambii parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din drepturile parintesti, pusi sub interdictie sau declarati judecatoreste morti sau disparuti.

Persoana fizica sau familia care urmeaza sa fie tutore este evaluata de catre DGASPC si se va tine seama de opinia copilului, relatiile personale si apropierea domiciliului.

v    9. Copilul are dreptul de a se bucura de sanatate (cea mai buna stare de sanatate).

v    10. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa-i permita dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala si sociala.

Parintii sunt obligati sa-i asigure copilului locuinta, precum si conditiile necesare pentru crestere,

educare si pregatire profesionala.

Parintii au obligatia sa solicite autoritatiilor competente acordarea alocatiilor, indemnizatiilor sau altor prestatii in bani sau natura, prevazute de lege.

Copilul cu handicap are dreptul la ingrijire speciala adaptata nevoilor sale. Aceasta ingrijire consta in accesul la educatie, formare profesionala, servicii medicle, recuperare, pregatire in vederea ocuparii unui loc de munca, precum si alte activitati care sa le permita dezvoltarea personala si integrarae sociala.

v    11. Copilul are dreptul de a primi o educatie care sa-i permita dezvoltare aptitudinilor si a

personalitatiilor sale.

Copii care au implinit varsta de 14 ani, pot cere incuvintarea .. instantei judecatoresti pentru a

si schimba felul invataturii si al pregatirii profesionale.

v    12. Copilul are dreptul la odihna si vacanta.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate