Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» OBIECTUL ACTULUI JURIDIC CIVIL


OBIECTUL ACTULUI JURIDIC CIVIL
OBIECTUL ACTULUI JURIDIC CIVIL

Obiectul actului juridic civil – conduita partilor stabilita prin acel act juridic, adica actiunile si inactiunile la care sunt indreptatite ori de care sunt tinute partile.

Conditie de fond, esentiala, de validitate si generala a actului juridic civil
Cerintele valabilitatii obiectului actului juridic civil:

A. Cerinte generale:

obiectul sa existe - in masura in care conduita partilor priveste un bun, se aplica urmatoarele reguli:

a.      daca bunul a existat, dar nu mai exista la data incheierii actului juridic, cerinta nu este indeplinita, iar actul nu este valabil

b.     bunul prezent la momentul incheierii actului indeplineste cerinta;

c.      un bun viitor poate forma, in principiu, obiectul valabil al unui act juridic civil (exceptii: succesiunile viitoare nu pot forma obiectul unor conventii; in sistemul Codului civil, bunurile viitoare ale debitorului nu pot forma obiectul unui contract de ipoteca)

obiectul sa fie in circuitul civil – sunt in circuitul civil acele bunuri care pot fi dobandite sau instrainate prin acte juridice civile; incheierea actului juridic cu nesocotirea interdictiei de instrainare sau a cerintelor restrictive de circulatie a anumitor bunuri atrage nulitatea absoluta a actului respectiv.

obiectul sa fie determinat sau determinabil

a.      daca obiectul priveste un bun individual determinat, cerinta este indeplinita;

b.     daca obiectul priveste bunuri determinate generic, cerinta este indeplinita fie prin stabilirea precisa a cantitatii, calitatii, valorii, fie prin stabilirea numai a unor criterii de determinare, care se vor folosi in momentul executarii actului juridic.

obiectul sa fie licit si moral – sa fie in concordanta atat cu legea, cat si cu normele de convietuire sociala; daca obiectul este ilicit, actul este lovit de nulitate absoluta sau relativa, dupa cum norma imperativa incalcata este de ordine publica sau privata; daca obiectul este imoral, sanctiunea este nulitatea absoluta a actului.

B. Cerinte speciale:

1. obiectul sa fie un fapt personal al celui care se obliga – cerinta este necesara atunci cand obiectul actului juridic consta intr-un fapt, potrivit principiului potrivit caruia o persoana nu poate fi obligata decat prin vointa sa.

2. cel care se obliga sa fie titularul dreptului – in cazul actelor juridice constitutive sau translative de drepturi, potrivit principiului potrivit caruia nimeni nu se poate obliga valabil la ceva ce nu are sau la mai mult decat are.

3. existenta autorizatiei administrative sau judiciare, ori a altei cerinte prevazute de lege.

cauza (scopul) actului juridic civil= acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul urmarit la incheierea actului

CAUZA + CONSIMTAMANTUL = VOINTA JURIDICA

 


Reglementare – Cod civil - art. 948 pct. 4;

- art. 966 –968;

Elementele cauzei

scopul imediat – CAUZA PROXIMA = scopul obligatiei;

scopul mediat – Causa remota = scopul actului juridic.

Conditiile de valabilitate a cauzei:

1. cauza sa existe:

- cand lipsa cauzei se datoreaza lipsei de discernamant, atunci atat scopul mediat si cel imediat lipsesc => nulitatea relativa a actului juridic;

- cand lipsa cauzei se datoreaza lipsei contraprestatiei sau lipsei predarii bunului sau lipsei riscului sau lipsei intentiei de a gratifica => sanctiunea este nulitatea absoluta a actului juridic;

2. cauza sa fie reala: cauza nu este reala cand este falsa, respectiv daca exista eroare asupra motivului determinant, ori, in cazul unui act juridic nenumit, asupra scopului imediat => nulitatea relativa;

3. cauza sa fie licita si morala = sa nu fie prohibita de legi sau contrara bunelor moravuri si ordinii publice; sanctiunea este nulitatea absoluta a actului.

Proba cauzei: art. 967 alin.1 C.civ. instituie doua prezumtii:

prezumtia de valabilitate a cauzei, indiferent de faptul redarii ei in inscrisul constatator al actului juridic;

prezumtia de existenta a cauzei, ceea ce inseamna ca ea nu trebuie dovedita.

prezumtii legale relative (JURIS TANTUM) = cel ce invoca nevalabilitatea sau inexistenta cauzei actului juridic, are sarcina probei.

forma actului juridic civil

Forma actului juridic civil = acea conditie care consta in modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa cu intentia de a crea, a modifica sau stinge un raport juridic civil concret.

- desemneaza 3 cerinte de forma:


forma AD VALIDITATEM = pentru valabilitatea actului;

forma AD PROBATIONEM = pentru probarea actului;

forma ceruta pentru opozabilitate fata de terti a actului.

- REGULA (principiul) = pentru a produce efecte civile manifestarea de vointa nu trebuie sa imbrace o forma speciala (PRINCIPIUL CONSENSUALISMULUI)

- exceptiile (consacrate de Codul civil)

b) Forma ceruta AD VALIDITATEM (AD SOLEMNITATEM):

Prin forma ceruta pentru valabilitatea actului juridic civil se intelege acea conditie de validitate, esentiala si speciala, care consta in necesitatea indeplinirii formalitatilor prestabilite de lege, in lipsa carora actul juridic civil nu s-ar putea naste in mod valabil.

este un element constitutiv, esential al actului juridic => neres-

pectarea atrage nulitatea absoluta;

- trasaturi este incompatibila cu maifestarea tacita de vointa;

este exclusiva = pentru un anumit act solem trebuie indeplinita o anumita forma (de regula cea autentica), exceptie face testamentul.

conditii pentru asigurarea formei AD VALIDITATEM:

intregul act trebuie sa imbrace forma ceruta pentru valabilitatea sa;

actul aflat in interdependenta cu actul solemn trebuie sa imbrace si el forma speciala (procura autentica);

actul care determina ineficienta unui act solemn trebuie, in principiu, sa imbrace tot forma solemna (exceptie - LEGATUL);

aplicatii ale formei AD VALIDITATEM:

donatia (art. 813 C. civ.);

ipoteca conventionala (art. 1772 C.civ.);

OLOGRAF;

testamentul (art. 858 C.civ. AUTENTIC;

MISTIC;

actele juridice intre vii de instrainare a terenurilor;

contractul de constituire a garantiei reale mobiliare (art. 14 Legea nr. 99/1999);

actele constitutive ale societatilor comerciale, ale fundatiilor etc.

a)     Forma ceruta AD PROBATIONEM

este obligatorie

sanctiunea nerespectarii o constituie inopozabilitatea

- trasaturi dovedirii actului cu alt mijloc de proba

reprezinta o exceptie de la principiul consensualismului

aplicatii ale formei AD PROBATIONEM:

art. 1191 alin. 1 C.civ. – “dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste 250 lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decat prin act autentic sau act sub semnatura privata”;

depozitul voluntar (art. 1597 C.civ.);

tranzactia (art. 1705 C.civ.);

contractul de asigurare (art. 10 Legea nr. 136/1996);

contractul de asigurare (Legea nr. 32/1994).

b)     Forma ceruta pentur opozabilitate fata de terti:

justifica protectia tertilor;

- trasaturi este obligatorie;

sanctiune = INOPOZABILITATEA fata de terti (efectele actului raman insa valabile intre parti);

aplicatii:

publicitatea imobiliara prin Cartea Funciara (art. 21 Legea nr. 7/1996);

publicitatea constituirii gajului (amanetului) prin Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (Legea nr. 99/1999);

notificarea cesiunii de creanta, conform art. 1393 C.civ. sau prin Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (Legea nr. 99/1999);

inregistrarea inventiilor (Legea nr. 64/1991, Legea nr. 129/1992);

inregistrarea si publicitatea denumirii societatilor comerciale (Legea nr. 312/1990).

III/4  modalitatile actului juridic civil

a) TERMENUL (DIES) = un eveniment viitor si sigur ca realizare, pana la care este amanata fie inceperea, fie incetarea exercitiului drepturilor subiective civile si executarea obligatiilor civile

Codul civil (art. 1022 - 1025);

- reglementare art. 7 din Legea nr. 16/1994 a arendarii;

art. 1 din Legea nr. 17/1994 pentru prelungirea si rein-noirea contractului de inchiriere;

- clasificare:

SUSPENSIV = amana inceputul exercitiului drep-

tului subiectiv si executarea obligatiei co

- dupa efecte

extinctiv amana stingerea exercitiului drep-

tului subiectiv si executarea obligatiei co

in favoarea debitorului;

- dupa titularul beneficiului termenului in favoarea creditorului;

in favoarea debitorului

si creditorului

voluntar (conventional) – stabilit de parti;

- dupa izvorul sau legal – stabilit de lege;

judiciar – stabilit de instanta;

cert – implinirea sa este cunoscuta;
- dupa criteriul cunoasterii

incert.

- efecte:

termenul afecteaza doar executarea actului, iar nu si existenta sa (principiul consacrat);

termenul suspensiv – intarzie, amana inceputul exercitarii dreptului subiectiv si a indeplinirii obligatiei co

termenul extinctiv – marcheaza stingerea dreptului subiectiv si a obligatiei corelative.

b) Conditia ca modalitate a actului juridic = un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta (nasterea sau desfiintarea) actului juridic civil

Codul civil – Sectiunea I din Capitolul VI din Titlul III “Despre contracte sau conventii” (art. 1004 – 1016, art. 1019 – 1021);

- reglementare

reguli speciale – art. 9 - 47 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania;

- clasificare:

suspensiva = de indeplinirea ei depinde nasterea actului juridic civil;

- dupa efectele pe care le produce

rezolutorie = de indeplinirea ei depinde desfiintarea actului juridic civil;

- dupa legatura cu vointa partilor:

cauzala realizarea ei depinde de hazard;

mixta = realizarea ei depinde de vointa uneia din parti si vointa altei persoane determinate;

pur potestativa realizarea ei depinde exclusiv de vointa uneia dintre parti;

potestativa

potestativa simpla realizarea ei depinde de vointa uneia din parti si de un fapt exterior sau vointa unei persoane nedeterminate;

pozitiva

- dupa modul de formulare negativa

conditia afecteaza insasi existenta actului juridic civil, adica nasterea sau desfiintarea lui;

- efecte: conditia isi produce efectele retroactiv (ex tunc);

efectele conditiei suspensive:

pendente conditione (anterior implinirii conditiei), actul juridic nu-si produce efectele fiind sub semnul intrebarii;

eveniente conditione (ulterior implinirii conditiei)

atunci cand conditia suspensiva s-a realizat, se considera retroactiv ca actul a fost pur si simplu:

atunci cand conditia nu s-a realizat, partile sunt in situatia in care ar fi fost daca nu ar fi incheiat actul;

exceptii de la retroactivitate:

prescriptia curge numai de la implinirea conditiei;

fructele culese de instrainator raman ale sale;

actele de administrare raman neatinse;

riscurile sunt in sarcina instrainatorului.

efectele conditiei rezolutorii:

pendente conditione, conditia rezolutorie nu-si produce efectele iar actul se comporta ca pur si simplu

eveniente conditione

atunci cand conditia rezolutorie s-a realizat, efectul consta in desfiintarea retroactiva a actului

atunci cand conditia rezolutorie nu s-a realizat, efectul consta in consolidarea retroactiva a actului

c) Sarcina = o obligatie de a da, a face sau a nu face ceva, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit – liberalitate;

- reglementare: Codul civil (art. 828, 829, 830, 930);

- sarcina in favoarea dispunatorului;

- clasificare: - sarcina in favoarea gratificatului;

- sarcina in favoarea unui tert;

sarcina nu afecteza valabilitatea actului juridic civil in caz de neexecutare, ci numai eficacitatea;

- efecte:  neexecutarea sarcinii atrage ca sanctiune, in principal rezolu-tiunea actului cu titlu gratuit.

* Totusi, neexecutarea sarcinii da dreptul dispunatorului de a opta intre rezolutiune

obligarea debitorului la executarea in natura a sarcinii.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Drept
Situatia copilului conceput in timpul casatoriei dar nascut dupa incetarea ori desfacerea casatoriei, declararea nulitatii sau anularea casatoriei
DREPT CIVIL – ACTUL JURIDIC. PRESCRPTIA EXTINCTIVA
Aspecte generale privind raspunderea penala
Falsificarea de timbre, marci sau bilete de transport: continut legal (varianta tip
DREPTURILE OMULUI IN SISTEMUL ORGANIZATIEI NATIUNILOR UNITE
Actele juridice privind fondul de comert
PROCEDURA IN MATERIE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
TIPURI DE INCALCARI ALE DREPTULUI COMUNITAR
Drepturile si indatoririle parintesti
Raspunderea juridica

loading...