Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Judecatorii si procurorii stagiari


Judecatorii si procurorii stagiari


Judecatorii si procurorii stagiari.

Judecatorii si procurorii stagiari sunt numiti in functie de catre Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza mediei generale, obtinuta prin insumarea celor 3 medii de la sfarsitul fiecarui an de studiu si de la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii. Acestia nu pot functiona decat la judecatorii sau la parchetele de pe langa acestea.

Durata stagiului este de 1 an. In aceasta perioada judecatorii si procurorii stagiari sunt obligati sa continue formarea profesionala, sub coordonarea unui judecator sau procuror desemnat de presedintele judecatoriei sau, dupa caz, de prim-procurorul parchetului de pe langa aceasta instanta.

In ce priveste competenta functionala, judecatorii stagiari vor putea sa ia parte la activitatea de judecata dar numai in urmatoarele cazuri:a. judecatorii stagiari - cererile privind pensiile de intretinere, cererile privind inregistrarile si rectificarile in registrele de stare civila, cererile privind popririle, investirea cu formula executorie si luarea unor masuri asiguratorii; litigiile patrimoniale avand ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, in cazul in care valoarea obiectului litigiului nu depaseste 10.000 RON; plangerile impotriva proceselor-verbale de contraventie si de aplicare a sanctiunilor contraventionale; somatia de plata, reabilitarea; constatarea intervenirii amnistiei ori gratierii; infractiunile in legatura cu care se sesizeaza direct instanta judecatoreasca[1].

b. procurorii stagiari - au dreptul sa puna concluzii in instanta, sa efectueze si sa semneze acte procedurale, sub coordonarea unui procuror care se bucura de stabilitate. Solutiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii care ii coordoneaza.

Dupa parcurgerea perioadei de stagiu, judecatorii si procurorii stagiari sunt obligati sa se prezinte la examenul de capacitate. In cazul in care magistratul stagiar este respins la examenul de capacitate, este obligat sa se inscrie la sesiunea urmatoare. Lipsa nejustificata de la examenul de capacitate sau respingerea la doua sesiuni atrage pierderea calitatii de judecator sau procuror stagiar. Daca absenta de la examen este datorata unor motive justificate, se poate sustine examenul daca de la incheierea stagiului pana la data fixata pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani, in caz contrar, persoana in cauza trebuind sa efectueze din nou stagiu prevazut de lege.

Examenul de capacitate se organizeaza anual de catre Consiliul Superior al Magistarturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii[2].

Continutul examenului de capacitate, constand in verificarea conostintelor teoretice si practice prin probe scrise si orale, este stabilit de Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor: probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constitutionale ale statului de drept, institutiile de baza ale dreptului, organizarea judiciara si Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor iar probele cu caracter practic constau in solutionarea de spete si intocmirea de acte judiciare, distincte pentru procurori si judecatori, in functie de specificul activitatii acestora.

Comisiile de examinare sunt numite de catre Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistarturii si sunt compuse, pentru judecatori - din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, judecatori de la curtile de apel, formatori de la Institutul National al Magistraturii si pentru procurori - din procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel si formatori de la Institutul National al Magistraturii. In ce priveste disciplinele care formeaza obiectul examinarii, acestea se determina prin Regulamentul de organizare a examenului de capacitate, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii. Acelasi Regulament stabileste si media minima de promovare a examenului.

Dupa validarea examenului de capacitate de catre Consiliul Superior al Magistraturii[3], prin grija acestui organism, se publica in Monitorul Oficial si se afisaza la sediile instantelor si parchetelor lista posturilor vacante de la judecatorii si parchetele de pe langa aceste instante. Candidatii declarati admisi la examenul de capacitate au dreptul, in ordinea mediilor, sa-si aleaga posturile in termen de 15 zile de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei . Alegerea este supusa regulii conform careia judecatorii stagiari pot opta numai pentru posturi de judecatori, iar procurorii stagiari numai pentru posturi de procurori. Candidatilor care nu au optat in termenul legal li se propune, din oficiu, un post de catre Consiliul Superior al Magistraturii. Refuzul de a accepta propunerea este considerat demisie.Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, in tot sau in parte, examenul de capacitate in cazurile in care constata ca nu au fost respectate conditiile prevazute de lege si regulament privind organizarea examenului sau ca exista dovada savarsirii unor fraude.

La medii egale are prioritate la alegerea postului in orninea urmatoare canditatul care este titular al diplomei de doctor in drept, cel care are o vechime mai mare in magistratura, cel care functioneaza la instanta sau parchetul pentru care a optat.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate