Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Institutiile dreptului mediului in Romania


Institutiile dreptului mediului in Romania
Facultatea de Drept

Disciplina: Dreptul mediului
Institutiile dreptului mediului in Romania

Introducere.

Pentru gestionarea si administrarea problemelor si dezvoltarii mediului ambient, precum si pentru coordonarea actiunilor desfasurate la diferite niveluri este necesara crearea si perfectionarea permanenta a structurilor organizatorice cu ajutorul normelor de drept.Astfel se stabilesc si functioneaza,pe cale juridica structurile necesare identificarii,analizei,deciziei si realizarii diferitelor masuri privind solutionarea complexelor probleme ecologice.

In Romania,pana la aparitia Legii nr.9/1973,unele atributii cu privire la mediul inconjurator reveneau unor organe centrale si locale ale puterii executive.

Legea protectiei mediului prevedea in art.64.crearea Consiliului National pentru Protectia Mediului Inconjurator,ca organ central de specialitate,care prelua si atributiile ministerelor cu privire la protectia mediului,subordonat Consiliului de Ministri si avand obligatia de a prezenta rapoarte cu privire la protectia mediului inconjurator Consiliului de Stat.

Dupa evenimentele din decembrie 1989,Consiliul National pentru Protectia Mediului se transforma in Ministerul Mediului,preluand intreg patrimonial si atributiile acestuia.In anul 1992,Ministerul Mediului se trasforma in Ministerul Apelor,Padurilor si Protectiei Mediului cu scopul de a delimita mai bine diferitele atributii,pe sectoare de activitate si de a reintari necesitatea protectiei celor doi factori naturali de mediu-apa si padurea-mediul inconjurator in ansamblul sau.

Serviciile publice descentralizate(agentiile locale de protectie a mediului)au dreptul si obligatia de a controla respectarea legislatiei de protectie a factorilor de mediu si a mediului in ansamblul sau.

In Romania se constata o tratare ce denota o lipsa de responsabilitate in problematica mediului si a protectiei populatiei.Autoritatile guvernamentale au permis diversilor afaceristi sa aduca in tara cantitati mari de substante nocive si sa transforme unele zone ale Romaniei in adevarate gropi de gunoi ale Europei.Aceasi raspundere o au autoritatile pentru importul unor alimete cu termene de garantie expirate,contrafacute,toxice,periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului.

Au fost jefuite padurile tarii, s a accentuat poluarea aerului,apelor si solului,a crescut gradul de insalubritate al localitatilor.

O pondere importanta pentru o dezvoltate durabila,trebuie sa aiba activitatea de evaluare a impactului oricarei actiuni legate de promovarea programului de dezvoltare economica si sociala,asupra integritatii sistemelor ecologice,sanatatii populatiei si calitatii vietii.In cadrul acestor preocupari,promovarea oricarei investitii trebuie sa fie precedata de un “aviz al mediului”care sa evidentieze efectele investitiei asupra componentelor mediului,precum si limitele unor eventuale dezechilibre.

Scurt istoric

Odata cu evolutia conceptiilor si preocuparilor privind ocrotirea si conservarea naturii apar si si dezvolta institutiile avand ca obiective si atributii in materia  protectiei mediului.

Inca din a IIa jumatate a secolului al XIX-lea,in cadrul ministerelor apar o serie de servicii ,consilii etc specializate in gestionarea anumitor factori de mediu,care chiar daca nu vizau direct si protectia si conservarea acestora,contribuiaui cel putin indirect,la realizarea unor asememea obiective.Prin Legea pentru infiintarea Ministerului Agriculturii,Industriei,Comertului si Domeniilor din 30 martie 1883,s a creat serviciul exterior al padurilor,insarcinat cu lurarile privitoare la exploatarea,pastrarea si inmultirea padurilor statului.

La 10 noiembrie 1895 a fost adoptat Regulamentul serviciului silvic al armatei,insarcinat cu executarea si intretinerea plantatiilor si pepinierelor din unitatile militare precum si cu exercitarea politiei,conform Codului silvic.

In domeniul apelor, din 1924 a creat,pe langa o directie generala de specialitate in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice,si Consiliul Superior al Apelor,cu atributii precum:intocmirea regulamentului de aplicarea a legii;avizarea asuprea tuturo roblemelor trimise de catre Ministerul Lucrarilor Publice.

Printr o lege din 30 martie 1910 a fost infiintata pe langa Ministerul Agriculturii si Domeniilor,Casa Padurilor,avand ca scop administrarea fondurilor instituite prin lege pentru sporirea supreafetei domeniului silvic al statului ,conservarea,regenerarea si punerea in valoare a padurilor existente.

La 20 iunie 1875 s a adoptat Legea pentru starpirea lacustelor,care a prevazut o interesanta forma de conlucrarea intre structurile administrative si populatie pentru gestionarea unor probleme de interes public.

Pe baza acestui act normative,in cadrul comunelor rurale fiecare familie dadea un om pentru activitatile de starire a lacustelor,coordinate de catre comitetul permanent al judetului prin intelegere cu prefectul in sensul stabilirii comunelor ce urmau sa coopereze la starpirea lacustelor din locurile anumite indicate,periodele si numarul de compensare,locuitorii care lucreau pentru distrugerea acestor daunatori erau dispersati pentru aceea perioada de zilele ce le datorau pentru lucrul drumurilor.

Apar si se dezvolta unele forme de militarism ecologic,chiar daca ratiunile lor dominante raman de ordin pios si utilistarist,in frunte cu societatile si sociatiile de aparare a animalelor folositoare si pasarilor cantatoarea,iar in 1905 Societatea pentru Protectia Animalelor,avand drept scop a imbunatati soarta animalelor prin toate mijloacele.

Societatea Turistica din Romania ia fiinta in 1903,care a inceput a pregati terenul pentru ocrotirea si punerea in valoare a frumusetilor naturale ale tarii,iar evolutiile in domeniu fac ca,in 1920,sa se creeze asociatia Clubul Drumetilor,transformata mai tarziu in Touring Clubul Romaniei,care isi propunea si adoptarea unor masuri care sa duca la realizarea primului parc national din Romania,idée care nu a fost realizata.

In 1921 ia fiinta Societatea de Turism pentru Protectia Naturii,care este considerata drept prima forma organizata de ocrotire a naturii,cu un program care prevedea formarea unor rezervatiii naturale si imprejmuirea lor.

Legea pentru protectia monumentelor naturii,din 7 iulie 1930,a stabilit primele institutii ale mediului din Romania.In baza ei a luat fiinta comisia pentru Ocrotirea monumentelor Naturii,apoi in 1933 Comisia Regionala pentru Ardeal,in anul 1936,Comisia Regionala a Olteniei,iar in anul 1938 cea pentru Moldova.

Aceste institutii au realizat o ampla activitate de cercetare stiintifica,concretizata prin publicarea a numeroase studii,lucrari monografice sau note,care au stat la baza declararii unor valoroase obiective ca monumente al naturii.Comisia a reusit sa asigure ocrotirea legala pentru 36 de rezervatii naturale,15specii de plante si 16 specii de animale.Cea mai mare realizare a Comisiei ramane insa infiintarea in 1935 a Parcului National Retezat.

In temeiul unui decret din 1950 se reorganizeaza activitatea Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii,sub tutela Academiei.In locul fostelor comisii regionale se infiinteaza subcomisii pe langa filialele Acedemiei la Cluj -1955,Iasi-1956,sip e langa baza de cercetari stiintifice din Timisoara1959

Alaturi de aceste subcomisii au fost create consilii regionale de indrumare pentru ocrotirea naturii si conservarea genofondului Romaniei,cu rol de a mentine legatura intre Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii si fostele comitete executive ale consiliilor populare si de a le ajuta pe acestea sa si desfasoare activitatea.

Legea privind protectia mediului inconjurator este adoptata in 1973 ,ca reactie la preocuparile tot mai intense din planul international pentru problemele protectiei si ameliorarii factorilor de mediu.

In 1974 se infiinteaza Consiliul National pentru protectia mediului Inconjurator,insarcinat cu coordonarea si urmarirea indeplinirii masurilor privind ocrotirea naturii.

Dezvoltarea institutiilor mediului mediului dupa 1989 a cunoscut mai multe formule organizatorice,care reflecta prioritatea acordata de catre noile autoritati problematicii ecologice.

Evolutia institutiile mediului in perioada tranzitiei.

Prin Decretul nr 1.din 28 decembrie 1989 al Consiliului Frontului Salvarii Nationale s a infiintat Ministerul Apelor,Padurilor si Mediului Inconjurator,prin reorganizarea Consiliului national al Apelor,Ministerul Silviculturii si Consiliului National pentru Protectia Mediului Inconjurator.

Cele doua formule au alternat,in cele din urma impunandu se prin consacrarea sa expresa de catre Legea protetiei mediului(nr.137/1995),cea a Ministerului Apelor,Padurilor si Protectiei Mediului.

Dupa primele alegeri libere de la 20mai 1990,in cadrul celui de-al doilea guvern roman s a optat pentru un minister al mediului,ca organ central de specialitate al administratiei de stat,cu aceleasi atributii si structura organizatorica.Atributiile erau grupate pe cele trei mari domenii:ape,mediu si paduri,carora le corespundeau structuri administrative adecvate.

Pentru exercitarea atributiilor referitoare la primul domeniu,in cadrul ministerului era organizatun department al apelor,cu o directie generala si o directie de dezvoltare.In subordinea departamentului functionau 11 directii de ape,organizate pe bazine hidrografice.

In domeniul mediului ministerul se preocupa de:asigurarea protectiei apelor,aerului,solului si a celorlalti factori de mediu,mentinerea echilibrului ecologic,organizarea si exploatarea unui system national de monitoring,exercitarea politiei privind aplicarea si respectarea dispozitiilor legale in materie etc.

In domeniul padurilor,principalele atributii se refereau la asigurarea conservarii si gospodaririi vegetatiei lemnoase,organizarea si indrumarea lurarilor de regenerare a padurilor,urmarirea aplicarii masurilor tehnico-organizatorice care asigura starea de sanatate a padurilor,gestionarea fondului de vanatoare si pescuit etc.

In domeniul activitatii nucleare,Miniterul mediului avea,printre altele drept atributii:emiterea de norme,instructiuni si ghiduri obligatorii pentru securitatea nucleara pentru toate domeniile de activitate,acordarea ermiselor de exercitare a activitatilor nucleare,exercitarea politiei activitati nucleare s.a.Aceste competentii erau exercitate de Comisia Nationala pentru Activitati Nucleare,avand o directie de reglementari si o inspectie.

Prin HG.nr 792 din 17 decembrie 1992 se stabileste organizarea si functionarea Ministerului Apelor,Padurilor si Protectiei Mediului.

Sistemul mijloacelor juridice de protectie a mediului.

Dreptul mediului reglementeaza prin normele sale relatii sociale mai mult sau mai putin asemanatoare,dar cu trasaturi proprii,specifice,continutul lor fiind acelasi,diferind-uneori substantial-forma in care se realizeaza protectia diferitelor elemente ale mediului.

Mijloacele juridice de protectie a mediului au caracter preventiv,defensive,represiv si reparator.Aceste mijloace se utilizeaza pentru:prevenirea poluarii mediului;depoluarea mediului;reparearea prejudiciilor cauzate prin poluarea mediului;imbunatoatirea conditiilor de viata pe Pamant.

Mijloacele reglementate prin normele de dreptul mediului au un caracter complex,apar in mai multe forme,prin care se urmareste ,insa,realizarea acelorasi scopuri:protectia si dezvoltarea mediului natural si artificial si sanctionara celor ce polueaza,conditiile de viata.

Sistemul organizatoric al protectiei mediului.

1)Ministerul Mediului- este ,conform HG nr 264/1991 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului(M>Of.nr99din 9 mai 1991)-autoritatea centrala de stat care organizeaza cadrul institutional,dezvolta,indruma si perfectioneaza activitatea de protectie a mediului la scara nationala.In prezent este denumit Ministerul Apelor,Padurilor si Protectiei Mediului.Fundamenteaza si promoveaza masurile de protectie si conservare a resurselor naturale,de gospodarire rationala a acestora,in accord cu cerintele de ameliorare a starii de calitate de mediului,de mentinere a diversitatii biologice si a echilibrului ecologic.

Potrivit art3 din HG.nr 264/1991 acest minister are urmatoarele atributii,principale si specifice pe domenii de activitate:

a)elaboreaza studii,prognoze si strategii de dezvoltare pentru protectia sistemelor ecologice,silvicultura,gospodarirea apelor,meteorology,hidrologie si in domeniul protectiei nucleare;

b)elaboreaza propuneri de reglementare in domeniul protectiei mediului si propune dezvoltarea sistemului de legi si acte normative altele decat legile pentru reglementarea gospodariri rationale si responsabile resurselor,armonizarea dezvoltarii economico-sociale cu cerintele protectiei mediului,ca baza pentru o dezvoltare durabila a tarii;

c)asigura coordonarea activitatii de reconstructie ecologica a zonelor deteriorate,eleboreaza harta ecoregiunilor si fundamenteaza dezvoltarea retelei de arii protejate;

d)evalueaza impactul actiunilor economico-sociale,diferentiaza conditile care trebuie respectate pentru garantarea mentinerii echilibrului ecologic,le transmite agentilor economici si verifica modul cum aceastea se implementeaza si le respecta in procesul de realizare a investitiilor si a productiei.

e)asigura integrarea Romaniei in activitatea de protectie a mediului la nivelul regional si global,reperzentand Guvernul in organismele internationale de specialitate,guvernamentale si neguvernamentale;participa la realizarea programelor si masurilor prevazute in conventiile si acordurile internationale,la care tara noastra este parte;

f)coordoneaza activitatea retelei de arii protejate-rezervatii naturale,parcuri nationale,rezervatii ale biosferei,monumente ale naturii-pentru conservarea diversitatii biologice si a eterogenitaii structurilor ecologice ale cadrului natural;

g)coordoneaza progamele de cercetare in domeniul ecologiei si protectiei mediului,gospodaririi apelor si padurilor,urmareste rezultatele cercetarilor si v alorificarea acestora.

h)asigura,la nivel national,respectarea de catre personae fizice si juridice a legilor si altor reglementari din domeniul protectei mediului si al gospodaririi resurselor naturale;

i)asigura relatiile dintre govern si organizatille nationale neguvernamentale,grupurile sociale si publice, in domeniul protectiei mediului.

j)organizeaza activitatea de informare si documentare,editarea de publicatii si actiuni de polpularizare a legislatii refritoare la gospodarirea resurselor naturale si protectia mediului;

k)elaboreaza propuneri legislative,cu avizul Ministerului Finantelor,privind taxele pentru efectuarea expertizelor,analizelor si controalelor,precum si pentru emiterea acordurilor si autorizatiilor in domeniile de activitate ale ministerului.

Pentru atingerea obiectivelor,Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor are urmatoarele functii:a)de strategie,prin care se elaboreaza,in conformitate cu politica economica a Guvernului si cu tendintele pe plan ondial,strategia de dezvoltare in domeniul mediului si gospodaririi apelor si se proiecteaza instrumentele financiare necesare.

b)de reglementare,prin care se asigura elaborarea cadrului normative si institutional pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate;

c)de administrare,prin care se asigura administrarea proprietatii publice si private ale statului,precum si gestionarea serviciior pentru care statul este responsabil,in domeniul sau de activitate;

d)de reprezentare,rin care se asigura,in numele statului sau al Guvernului reprezentarea pe plan intern si extern,in domeniul sau de activitate;

e)de autoritate de stat prin care se asigura alicarea si respectarea reglementarilor legale privind organizarea si functionarea institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea,sub autoritatea,si in coordonarea sa.

f)de coordonare a utilizari asistentei inanciare nerambursabile acordate Romaniei de UE in domeniul mediului.

g)de gestionare a creditelor externe,altele decat cele comunitare,in domeniul sau de activitate.

2)Agentiile pentru protectia si supravegherea mediului-organe teritoriale ale Ministerului Mediului,care la nivel terotorial realizeaza sarcinile si atributiile acestui minister.

3)Atributii si sarcini importante revin,in conditiile legii si statutelor proprii de organizare,regiilor autonome si societatilor comerciale de orice fel,persoanelor fizice si tuturor persoanelor juridice interne si internationale.

Principalele institutii ale dreptului mediului din Romania.

In subordinea MMGA functioneaza institutiile publice cu personalitate juridical:Agentia Nationala pentru Protectia Mediului,Administratia Rezeratiei Biosferei”Delta Dunarii”si Garda Nationala de Mediu.

a). Agentia Nationala pentru Protectia Mediului – infiintata prin HG nr. 1625/2003 – este o institutie publica, cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, are calitatea de organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Ministerului Mediului si Gospodarii Apelor.

ANPM este menita sa actioneze pentru a asigura populatiei un mediu sanatos in armonie cu dezvoltarea economica si cu progresul social al Romaniei. Misiunea agentiei , ca de altfel si a celor opt agentii regionale si 42 de agentii judetene, aflate in subordine directa este de a asigura un mediu mai bun in Romania pentru generatiile prezente si viitoare si realizarea unor imbunatatiri majore si continue ale calitatii aerului, solului si apelor.

Dintre atributiile Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului putem enunta:

-autorizeaza activitatile cu impact asupra mediului;

-constata neconformitatile cu actele de autorizare;

-asigura suportul tehnic pentru elaborarea strategiilor si politicilor in domeniul protectiei mediului;

-coordoneaza realizarea planurilor de actiune sectoriale si a planului de actiune pentru protectia mediului;

-monitorizarea stadiului indeplinirii angajamentelor in domeniul protectiei mediului, asumate de procesul de aderare la UE.

b). Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” – infiintata prin HG nr. 983/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului.

Odata cu declararea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (1990) a fost infiintata si institutia pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes national al Rezervatiei, precum si pentru refacerea si protectia unitatilor fizico-geografice de pe teritoriul RBDD - Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD)

Ulterior Administratia a fost organizata prin HG nr. 264/1991 ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul administratiei de stat, avind ca obiective in activitate:

- redresarea ecologica a Deltei Dunarii si conservarea genofondului (biodiversitatii) si ecofondului;

- cunoasterea capacitatii productive si dimensionarea exploatarii resurselor din Delta Dunarii in limitele ecologice admisibile;

- coordonarea lucrarilor hidrotehnice atit pentru asigurarea unei mai bune circulatii a apei pe canale, ghioluri si lacuri, cit si pentru impiedicarea fenomenelor de eroziune a platformei marine;

- cercetarea fenomenelor deltaice;

- stabilirea locurilor de vinatoare si de pescuit, precum si a conditiilor de desfasurare a acestor activitati;

- stabilirea modului de circulatie si acces in Delta Dunarii al barcilor, salupelor, navelor fluviale si maritime, persoanelor si grupurilor de cercetatori;

- stabilirea criteriilor de dezvoltare a asezarilor umane si a turismului;

- prezentarea de propuneri privind stabilirea de penalitati pentru sanctionarea abaterilor de la regulile de desfasurare a activitatii in Delta Dunarii.

Administratia Rezervatiei are urmatoarele atributii:

 1. evalueaza starea ecologica a patrimoniului natural, organizand cercetarea stiintifica, elaboreaza strategia de conservare si redresare si, dupa aprobarea acesteia de catre Consiliul stiintific al Administratiei Rezervatiei, asigura masurile necesare pentru conservarea si protectia biodiversitatii;
 2. stabileste si aplica masurile de reconstructie ecologica a ecosistemelor deltaice si dispune masurile legale corespunzatoare pentru protectia, ameliorarea si refacerea starii de calitate a mediului, acolo unde a fost deteriorat;
 3. administreaza in mod direct domeniul public de interes national din perimetrul Rezervatiei si ia masuri pentru refacerea si protectia unitatilor fizico-geografice componente; organizeaza si exercita supravegherea si controlul modului in care sunt puse in aplicare si respectate dispozitiile legale in vigoare privind masurile de protectie stabilite in statutul Administratiei Rezervatiei si alte aspecte care, potrivit legii, sunt de competenta Administratiei Rezervatiei;
 4. in exercitarea atributiilor sale Administratia Rezervatiei poate solicita institutiilor statului cu atributii in combaterea practicilor ilegale sprijin pentru controlul si sanctionarea, potrivit legii, a faptelor savarsite pe teritoriul Rezervatiei, ce contravin reglementarilor legale in vigoare. Institutiile solicitate au obligatia de a raspunde cererii Administratiei Rezervatiei;
 5. stabileste, impreuna cu Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, regulile de circulatie si acces pe bratele Dunarii pentru barci, salupe, nave fluviale si maritime, iar pentru canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei propune spre aprobare Ministerului Apelor si Protectiei Mediului regulile de acces si circulatie, exercitand controlul asupra modului de respectare a acestora. Capitania Portului Tulcea si Inspectoratul Politiei de Frontiera, prin subunitatile din teritoriu, vor asigura, la solicitarea Administratiei Rezervatiei, sprijin pentru aplicarea masurilor legale asupra navelor care au produs poluari ale apelor, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 6. in cooperare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autoritati de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale si in parteneriat cu alte institutii publice locale si cu sectorul privat:
  • elaboreaza obiectivele de management pentru conservarea biodiversitatii si dezvoltarea durabila in Rezervatie (Planul de management al Administratiei Rezervatiei), prin care se promoveaza realizarea obiectivelor prioritare pentru mediu si dezvoltare durabila, in conformitate cu obiectivele Strategiei nationale pentru protectia mediului, ale Strategiei nationale pentru dezvoltare durabila si ale Planului national de aderare la Uniunea Europeana;
  • elaboreaza si pune in aplicare strategii locale pentru mediu si dezvoltare durabila, in conformitate cu obiectivele si recomandarile Agendei 21, ale strategiilor si programelor de actiuni elaborate si puse in aplicare in cadrul Procesului Mediu pentru Europa;
  • participa la elaborarea si punerea in aplicare a planurilor de amenajare a teritoriului si a planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, asigurand integritatea dimensiunii de mediu si a cerintelor ecologice in politicile si strategiile zonale si locale privind planificarea utilizarii, organizarea si amenajarea teritoriului si a asezarilor umane, cu luarea in considerare a structurii si valorii capitalului natural din teritoriu si utilizarea acestuia pe principiile dezvoltarii durabile;
  • participa la elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si a programelor pentru protejarea intereselor populatiei locale, pentru conservarea patrimoniului cultural, precum si pentru cresterea calitatii vietii si a standardului de civilizatie;
  • participa la elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor pentru apararea impotriva inundatiilor si a catastrofelor; 1. emite acordul si autorizatia de mediu pentru desfasurarea activitatilor in perimetrul Rezervatiei de catre persoanele fizice si juridice, in conditiile legii si in concordanta cu cerintele conservarii biodiversitatii si a structurilor ecologice specifice, incluzand si procedurile de stabilire a obligatiilor de mediu in procesul de privatizare;
 2. evalueaza starea resurselor naturale si a nivelului de valorificare a acestora, in acord cu potentialul lor de regenerare si cu capacitatea de suport a ecosistemelor, scop in care elaboreaza si pune in aplicare reglementari privind valorificarea resurselor naturale regenerabile si a tuturor celorlalte resurse din Rezervatie;
 3. poate concesiona, in conditiile legii, activitatile de valorificare a resurselor naturale regenerabile si de utilizare a terenurilor, in scopul desfasurarii de activitati economice;
 4. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice pentru protejarea intereselor localnicilor, precum si pentru cresterea calitatii vietii si a standardului de civilizatie;
 5. sustine si impune prin mijloacele prevazute de lege, in special prin aplicarea procedurilor de autorizare, promovarea tehnologiilor curate, schimbarea modelelor de productie si de consum, in sensul utilizarii durabile a resurselor materiale si energetice si al reducerii impactului negativ asupra mediului;
 6. participa, potrivit atributiilor si competentelor legale, la elaborarea si punerea in aplicare a programelor si proiectelor de cooperare cu organismele interne si internationale in context transfrontier, regional si international;
 7. elaboreaza si publica rapoarte periodice privind starea mediului la nivelul Rezervatiei;
 8. actioneaza prin toate mijloacele prevazute de lege si pe intregul teritoriu al Rezervatiei pentru protectia si ameliorarea starii mediului si a calitatii vietii, cu luarea in considerare a necesitatii punerii in aplicare pe plan local a prevederilor conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte, precum si pentru realizarea obiectivelor, programelor si planurilor de actiune dezvoltate in baza acestor conventii si acorduri;
 9. incurajeaza si dezvolta parteneriatul cu toate sectoarele societatii civile, cu organizatiile neguvernamentale, precum si cu institutiile publice sau private care militeaza in interesul sustinerii si atingerii obiectivelor pentru mediu si dezvoltare durabila;
 10. organizeaza activitati cu scop instructiv, formativ si educational, asigura informarea curenta a populatiei si a autoritatilor locale cu privire la starea si evolutia calitatii mediului in Rezervatie, dezvolta cooperarea cu mass-media si publica materiale avand ca scop sensibilizarea opiniei publice, angajarea populatiei si a comunitatilor locale in sustinerea si aplicarea masurilor privind protectia mediului, conservarea naturii si a diversitatii biologice, reconstructia ecologica a zonelor deteriorate si ameliorarea calitatii vietii, combaterea actiunilor de capturare, detinere si ucidere a faunei salbatice in perioadele de prohibitie;
 11. identifica, delimiteaza si propune declararea zonelor functionale ale rezervatiei si introduce marcaje si semnale avertizoare pentru limitarea actiunilor perturbatoare;
 12. avizeaza, sub raportul protectiei ecosistemelor, planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism de pe teritoriul Rezervatiei, elaborate potrivit legii;
 13. conlucreaza cu Compania Nationala 'Apele Romane' - S.A. in vederea gospodaririi apelor si efectuarii lucrarilor hidrotehnice necesare.

c). Garda de Mediu – infiintata prin HG nr. 1167/2001. Prin HG nr. 308/2005 a primit titulatura de Garda Nationala de Mediu si a trecut direct in subordinea ministrului mediului si gospodaririi apelor. Este un organ de control cu statut specific, personalul garzii are calitatea de functionar public, este incadrat pe functia de comisar, poarta uniforma si insemne distincte si este dotat cu armament de serviciu.

Garda Nationala de Mediu este o institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, cu atributii in urmarirea respectarii prevederilor legale in domeniul protectiei mediului, silviculturii si cinegetic


Garda Nationala de mediu este compusa din urmatoarele Comisariate:

Comisariatul Regional Arges

Comisariatul Regional Bucuresti

Comisariatul Regional Cluj

Comisariatul Regional Galati

Comisariatul Regional Sibiu

Comisariatul Regional Suceava

Comisariatul Regional Timis

Comisariatul Regional Valcea


Atributii si responsabilitati in domeniul protectiei mediului :

- controleaza activitatile cu impact asupra mediului inconjurator, si aplica sanctiuni contraventionale prevazute de legislatia in domeniul protectiei mediului;

- controleaza modul in care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protectia mediului, inclusiv masurile stabilite prin programele de conformare pentru activitatile economico-sociale si respectarea procedurilor legale in emiterea actelor de reglementare;

- exercita controlul cu privire la desfasurarea actiunilor de import-export a produselor, bunurilor si altor materiale, cu regim special de comercializare;

- exercita controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore si/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, in vederea prevenirii si limitarii riscurilor de poluare;

- participa la interventiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluarilor asupra factorilor de mediu, si la stabilirea cauzelor acestora si aplica sanctiunile prevazute de lege;

- controleaza investitiile in domeniul mediului in toate fazele de executie si are acces la intreaga documentatie;- propune organului emitent suspendarea si/sau anularea actelor de reglementare emise cu nerespectarea prevederilor legale;

- constata faptele ce constituie contraventii si aplica sanctiunile contraventionale in domeniul protectiei mediului, sesizeaza organele de cercetare penala si colaboreaza cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislatiei de mediu, constituie infractiuni;

- verifica sesizarile cu privire la incalcarea legislatiei in vigoare in domeniul protectiei mediului;

- coopereaza cu celelalte autoritati si organisme internationale de mediu si participa la proiecte si programe derulate in domeniul protectiei mediului;

- controleaza realizarea exportului si tranzitului de deseuri periculoase in conformitate cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte precum si importul unor categorii de deseuri permise la import conform legii;

- verifica la obiectivele controlate stadiul achitarii obligatiilor financiare la Administratia Fondului de Mediu, conform prevederilor actelor normative privind Fondul de Mediu;

- pune la dispozitia publicului date privind starea mediului in conformitate cu legislatia privind accesul publicului la informatia de mediu.

Atributii si responsabilitati in domeniul controlului habitatelor naturale, biodiversitatii si ariilor protejate :

- controleaza modul de respectare a legislatiei de mediu privind ariile naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei salbatice si acvaculturii;

- urmareste respectarea conditiilor din autorizatia de mediu;

- controleaza lucrarile cu impact asupra zonelor de habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, faunei salbatice si acvaculturii;

- controleaza modul de respectare a masurilor de conservare dispuse, cu scopul mentinerii sau refacerii unor habitate naturale, pe anumite suprafete terestre si acvatice cu accent deosebit ,,Delta Dunarii“;

- exercita controlul privind activitatile de capturare, recoltare, achizitie si comercializare pe piata interna si externa a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica;

- controleaza respectarea planurilor de management pentru ariile protejate, de catre administratorii sau custozii care administreaza aceste arii;

- verifica la punctele de vama concordanta intre actele vamale si avizele de export ale agentilor economici care comercializeaza resurse naturale din flora spontana si fauna salbatica;

- controleaza modul de valorificare a resurselor biologice, de flora si fauna salbatica, a fondului piscicol din apele naturale si a animalelor salbatice de interes vanatoresc;

- organizeaza actiuni de prevenire si combatere, in vederea evitarii distrugerii habitatelor naturale din ariile protejate;

- controleaza respectarea legislatiei de mediu in cuprinsul ariilor protejate, parcurilor si rezervatiilor naturale, organizand actiuni comune impreuna cu reprezentantii acestora , in vederea protejarii habitatelor naturale;

- mentine legatura permanent cu fundatiile care au ca obiect de activitate, ocrotirea florei si faunei salbatice.

Organisme consultative

Pe langa Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor functioneaza organisme consultative precum:

Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta;

Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice;

Comitetul National Roman pentru programul Hidrologic International;

Comisia nationala de acordare a etichetei ecologice;

Comitetul consultative de oragnizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit;

Comitetul intreministerial pentru coordonarea integrarii domeniului potectiei mediului la politicile si strategiile sectoriale la nivel national;

Comisia tenico-economica;

Centrul Roman pentru Reconstructia Ecologica a Raurilor si Lacurilor .

Alte structuri

Administratia Fondului pentru Mediu. – infiintata prin Legea nr. 73/2000.

Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, in coordonarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, raspunde de gestionarea Fondului pentru mediu, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta (OUG) nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (publicata in M.Of. nr. 1193/30 decembrie 2005), aprobata prin Legea nr. 105/2006 (publicata in M.Of. nr. 393/08 mai 2006).
Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizarii proiectelor pentru protectia mediului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in domeniul protectiei mediului. Fondul pentru mediu este un fond public, deductibil din punct de vedere fiscal, iar veniturile acestuia constituie venituri publice, ce fac parte din bugetul general consolidat, constituite printr-o lege speciala care stabileste si destinatiile acestora.

Administratia Nationala “Apele Romane”-infiintata prin OUG nr 107/2002 este caracterizata drept”institutie publica de interes national,cu personalitate juridica,avand ca scop cunoasterea,protectia,punerea in valoare si utilizarea durabila a resurselor de apa,monopol natural de interese strategic,precum si administrarea infrastructurii Sistemului national de gospodarire a apelor”,care functioneaza pe “baza de gestiune si autonomie economica”.

Atributiile principale se refera la :gospodarirea durabila a resurselor de apa,administrarea si exploatarea infrastructurii sistemului national de gospodarire a apelor,gestionarea si valorificarea resurselor de apa de suprafata si subterane,cu potentialele lor naturale,si a fondului de date national in domeniu,protectia calitativa si cantitativa a acestora s.a.

Structuri pentru probleme ecologice globale

Comisia nationala privind schimbarile climatice-HG nr 1275/1996,reorganizata  prin HG nr 658/2006-este un organism interministeria,fara personalitate juridical,coordonat de MMGA,dar aflat in subordinea Consiliului interministerial pentru agricultura,dezvoltare si mediu,care “promoveaza masurile si actiunile necesare aplicarii unitare pe teritotiul romaniei”a obiectivelor si prevedrilor Conventiei-cadru privind schimbarile climatice(1992) si ale protocolului de la Kyoto(1997),ratificate de Romania.

Comitetul National pentru Protectia Stratului de Ozon infiintat prin HG. Nr 234/1995-este un organism interministerial,fara personalitate juridical,menit sa promoveze masurile si actiunile necesare aplicarii pe teritoriul Romaniei a prevederilor de la Viena privind protectia stratului de ozon,adoptata in 1985,a protocoalelor si amendamentelor ulterioare la aceasta conventie,ratificate de statul roman.

Bibliografie:Prof.Dr.Daniela Marinescu.Dreptul mediului inconjurator.,ed.a-III-a

Dreptul mediului.Prof.dr.Ernest Lupan.

Mircea Dutu,Dreptul mediului,Curs universitar.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate