Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Gestiunea frauduloasa - aspecte procesuale


Gestiunea frauduloasa - aspecte procesuale
GESTIUNEA FRAUDULOASA - art. 214 -

Continutul juridic

Potrivit alin. 1, infractiunea consta in pricinuirea de pagube unei per­soane, cu rea-credinta, cu ocazia administrarii sau conservarii bunuriior acesteia, de catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acestor bunuri.
Conditii preexistente

Obiectui juridic principal consta in relatiile sociale cu caracter patrimonial. Obiectul juridic secundar consta in relatiile sociale referitoare la buna-credinta si increderea necesara intre cei ce intra in relatii cu caracter patrimonial.

Obiectui material consta intr-o pluralitate de bunuri mobile si imobile, apartinand altuia, si aflata in posesia faptuitorului. Sub acest aspect, gestiu­nea frauduloasa se aseamana cu abuzul de incredere, delapidarea etc. in­fractiuni la care faptuitorul are posesia obiectuiui material. Constituie obiect material si bunurile asupra carora faptuitorul are un drept de coproprietaie, atunci cand coproprietarul i-a incredintat acestuia administrarea sau conser­varea intregii universalitati de bunuri.

Subiect activ poate fi orice persoana care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii bunurilor altuia, nefiind necesar sa aiba calitatea de functionar. Obligatia de a administra sau conserva bunurile altuia poate sa rezulte dintr-un raport juridic incheiat intre parti sau din dispozitia legii.

Participatia penala este posibila sub toate formele. In cazul coautoratului, este necesar ca faptuitorii sa aiba impreuna sarcina administrarii sau con­servarii respectivelor bunuri.

Confinutul constitutiv

Latura obiectiva. Elementul material al laturii obiective se realizeaza prin actiuni sau inactiuni pagubitoare pentru proprietarul bunurilor adminis­trate sau conservate. Actiunile sau inactiunile trebuie savarsite cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor.

Administrarea bunurilor se refera la acele activitati gospodaresti specifice
naturii acestora. .

Conservarea bunurilor presupune luarea unor masuri de mentinere a para­metrilor valorici si calitativi. Actiunile sau inactiunile pagubitoare trebuie sa reprezinte o incalcare a obligatiei rezultand din insarcinarea primita, in caz contrar fapta nu intruneste elementele infractiunii de gestiune frauduloasa.

Urmarea imediata consta in pricinuirea unor pagube.Raportul de cauzalitate trebuie sa existe intre fapta incriminata si paguba pricinuita.

Latura subiectiva presupune vinovatia sub forma intentiei, deoarece faptuitorul actioneaza cu rea-credinta. Reaua credinta are o dubia semni­ficatie - pe de o parte savarsirea faptei cu intentie chiar si atunci cand ele­mentul material se realizeaza printr-o inactiune, iar pe de alta parte posi­bilitatea faptuitorului de a evita pricinuirea pagubei.

Forme. Sanctiuni

Tentativa infractiunii este posibila in cazul savarsirii faptei printr-o actiu­ne, insa nu se pedepseste.

Consumarea infractiunii are loc in momentul in care se pricinuieste paguba, ca urmare a actiunii sau inactiunii incriminate.

Sanctiunea consta in inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

5. Continutul agravat

Potrivit alin. 2, gestiunea frauduloasa este mai grava daca este sa­varsita in scopu! de a dobandi un folos material. Scopul trebuie sa existe in momentul savarsirii faptei chiar daca nu este realizat.

Sanctiunea consta in inchisoare de la 3 la 10 ani,, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

6. Aspecte procesuale

Potrivit alin.3, daca bunul este proprietate privata, cu exceptia cazului cand acesta este in intregime s'au in parte al statului, actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. 1., se pune.in miscare ia plangerea prealabila a per­soanei vatamate. Dispozitia „cu exceptia cazului cand acesta este in intre­gime sau in parte al statului', din art. 214 alin. 3 Cod penal, este neconstitutionala.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate