Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
ExecuȚiunea testamentara


ExecuȚiunea testamentara
EXECUȚIUNEA TESTAMENTARA

este o dispoziție cuprinsa in testament, prin care testatorul desemneaza una sau mai multe persoane,

conferindu-le imputernicirea necesara pentru a asigura executarea dispozițiilor testamentare

pot fi desemnați unul sau mai mulți executori testamentari

executor testamentar poate fi orice persoana care are capacitate

ATRIBUȚII ALE  EXECUTORULUI TESTAMENTAR:

sesizarea notarului public competent sa faca inventarierea bunurilor succesorale

cand exista moștenitori minori, interziși sau absenți , executorul este obligat sa ceara punerea sub sigiliu (sau predarea unui custode) a bunurilor pentru care exista pericol de instrainare, pierdere, inlocuire sau distrugere

daca nu exista sume indestulatoare pentru plata legatelor, executorul va cere vinderea bunurilor mobile, pentru a asigura astfel executarea dispozițiilor testamentare

daca s-a contestat in justiție validitatea testamentului sau a unor dispoziții testamentare, executorul are obligația sa intervina in proces pentru a susține validitatea lor.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate