Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Dreptul bunurilor (drepturile reale) - test grila


Dreptul bunurilor (drepturile reale) - test grila
Dreptul bunurilor (drepturile reale) - test grila

MULTIPLE CHOICE

Ce este patrimoniul din punct de vedere juridic:
totalitatea bunurilor ce constituie averea unei persoane

totalitatea drepturilor si obligatiilor unei persoane fizice sau juridice

totalitatea drepturilor si obligatiilor cu continut economic, evaluabile in bani, ce apartin unei persoane

ANS: 3

2) Care sunt elementele care se desprind din trasatura juridica a patrimoniului de a fi o universalitate juridica:

patrimoniul apare ca o masa de drepturi si obligatii legate intre ele sau ca o grupare a mai multor mase de drepturi si obligatii, fiecare avind un regim juridic deteminat

fiecare persoana fizica sau juridica poate avea un singur patrimoniu

numai persoanele fizice sau juridice pot avea un patrimoniu

ANS: 2

3) Constituie caractere juridice ale patrimoniului :

patrimoniul este personal, indivizibil

patrimoniul este o universalitate de fapt

patrimoniul este unic

ANS: 3

4) Cum se explica divizibilitatea patrimoniului:

prin faptul ca patrimoniul poate fi impartit in mai multe mase de bunuri, fiecare dintre ele avind un regim juridic diferit

prin faptul ca pot fi urmarite separat anumite bunuri determinate ce fac parte din patrimoniu

prin posibilitatea de a fi transmis pe fractiuni, prin acte juridice mortis causa

ANS: 1

5) Ce functii indeplineste patrimoniul:

constituie gajul general al creditorilor chirografari

face imposibila transmisiunea universala si cu titlu universal

explica transmisiunea cu titlu particular

ANS: 1

6) Care sunt caracterele juridice ale patrimoniului:

patrimoniul este o universalitate juridica

patrimoniul este alienabil

patrimoniul este indivizibil

ANS: 1

7) Cum se clasifica drepturile patrimoniale:

drepturi reale si drepturi de creanta

drepturi absolute si drepturi relative

drepturi principale si drepturi accesorii

ANS: 1

8) Care subiect este determinat/nedeterminat in cazul drepturilor reale:

subiectul activ este nedeterminat

subiectul pasiv este nedeterminat

este determinat atat subiectul activ cat si subiectul pasiv

ANS: 2

9) Care sunt caracterele juridice ale drepturilor reale:

drepturile reale sunt drepturi absolute

drepturile reale sunt drepturi relative

drepturile reale sunt nelimitate ca numar

ANS: 1

10) Ce este dreptul de urmarire:

este un drept real accesoriu

este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a pretinde restituirea bunului de la orice persoana la care acesta s-ar afla

ste posibilitatea recunoscuta titularului unui drept de creanta de a pretinde restituirea bunului de la orice persoana la care acesta s-ar afla

ANS: 2

11) Ce este dreptul de preferinta :

confera titularului sau prerogativa de a pretinde subiectului pasiv sau succesorilor acestuia executarea obligatiei asumate

este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept de creanta de a fi satisfacut cu prioritate fata de titularii altor drepturi

este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a fi satisfacut cu prioritate fata de titularii altor drepturi

ANS: 3

12) Ce caractere juridice prezinta drepturile de creanta:

sunt drepturi accesorii

sunt drepturi nelimitate ca numar

sunt drepturi opozabile erga omnes

ANS: 2

13) Ce sunt obligatiile reale :

reprezinta o categorie juridica intermediara intre drepturile reale si drepturile de creanta

se caracterizeza prin faptul ca au o opozabilitate mai mare decat drepturile de creanta

se caracterizeza prin faptul  ca au o opozabilitate mai restransa decat drepturile de creanta, dar mai mare decat drepturile reale

ANS: 1

14) Ce sunt obligatiile reale de a face :

se mai numesc si obligatii scriptae in rem

sunt indatoriri ce revin detinatorului unui bun determinat

au ca izvor numai legea

ANS: 2

15) Sunt drepturi reale principale :

dreptul de uzufruct

dreptul de gaj

dreptul de retentie

ANS: 1

16) Sunt drepturi reale accesorii :

dreptul de folosinta

dreptul de ipoteca

dreptul de servitute

ANS: 2

17) Ce este posesia :

se aplica drepturilor reale si drepturilor de creanta

este stapanirea de fapt a unui bun care, din punct de vedere al comportarii posesorului, apare ca fiind manifestarea exteriora a unui drept real

este o stare de drept care creeaza prezumtia de proprietate

ANS: 2

18) Cum se pierde posesia  :

prin pierderea elementului material - corpus

numai prin pierderea elementului intentional - animus

prin pierderea elementului material - corpus - in situatia in care posesia se exercita corpore alieno

ANS: 1

19) Cum se realizeaza dobandirea posesiei:

prin intrunirea ambelor elemente constitutive

prin intrunirea elementului material - corpus

prin uzucapiune

ANS: 1

20) Care sunt viciile posesiei:

discontinuitatea

dolul

eroarea

ANS: 1

21) Care sunt efecte juridice pe care le produce posesia:

creeaza o prezumtie absoluta de proprietate in materie imobiliara

posesorul de buna-credinta  sau de rea-credinta dobandeste fructele lucrului

posesia este aparata prin actiunile posesorii

ANS: 3

22) Prin ce fel de actiune se realizeaza protejarea posesiei:

actiunea negatorie

actiunea posesorie

actiunea confesorie.

ANS: 2

23) Ce caractere juridice prezinta actiunile posesorii:

sunt actiuni personale

sunt actiuni reale

sunt actiuni petitorii

ANS: 2

24) Ce conditii se cer pentru exercitarea actiunii posesorii generale - in complangere:

sa nu fi trecut un an de la tulburare sau deposedare

reclamantul sa faca dovada ca, inainte de tulburare sau deposedare, a posedat bunul cel putin trei ani

posesorul sa faca dovada ca a dobandit posesia in baza unui just titlu

ANS: 1

25) Ce este actiunea posesorie speciala - reintegranda - :

actiunea prin care se apara posesia atunci cand deposedarea sau tulburarea s-a produs prin violenta

actiunea prin care se apara o posesie utila

actiunea prin care se apara numai o posesie dobandita in baza unui just titlu cu data certa

ANS: 1

26) Care sunt atributele dreptului de proprietate:

corpus si animus

dreptul de a culege productele bunului

dreptul de a dispune de lucru

ANS: 3

27) Ce caractere juridice prezinta dreptul de proprietate:

drept relativ

drept absolut

drept al carui continut si limite nu sunt determinate de lege

ANS: 2

28) Cum se clasifica proprietatea in raport de titular:

proprietate publica si proprietate privata

proprietate comuna pe cote - parti

proprietate anulabila si proprietate rezolubila

ANS: 1

29) Care sunt drepturile copartasilor in cazul proprietatii comune pe cote - parti obisnuite sau temporare:

fructele civile revin copartasului care a depus diligente pentru producerea lor, numai daca ceilalti copartasi nu au fost impiedicati sa participe la producerea si culegerea lor

regula unanimitatii se aplica tuturor actelor materiale si juridice efectuate cu privire la intregul bun

fiecare copartas poate sa exercite atributul dispozitiei cu privire la intregul bun numai cu respectarea regulii unanimitatii

ANS: 3

30) Ce este domeniul public :

este o totalitate de bunuri ce formeaza obiectul proprietatii publice

este o institutie juridica ce are titulari strict determinati prin norma constitutionala

cuprinde bunurile imobile aflate in circuitul civil.

ANS: 1

31) Includerea bunurilor in domeniul public se face in functie de urmatoarele criterii :

declaratia legii

numai afectatiunea bunurilor

conventia partilor

ANS: 1

32) Ce bunuri intra in alcatuirea domeniului public:

numai bunurile de uz sau interes public

bunurile ce sunt destinate uzului sau interesului public

bunurile mobile si imobile aflate in circuitul civil

ANS: 2

33) Cum se dobandeste proprietatea publica:

prin expropriere pentru cauza de utilitate publica

prin lege

prin prescriptie achizitiva

ANS: 1

34) Dreptul de proprietate publica are ca titular :

persoane fizice

persoane juridice

statul

ANS: 3

35) Care este regimul juridic al bunurilor proprietate publica:

pot fi date in administrare

nu pot fi concesionate

nu pot fi inchiriate

ANS: 1

36) Care sunt modalitatile juridice ale dreptului de proprietate:

proprietatea privata

proprietatea publica

proprietatea anulabila

ANS: 3

37) Formele proprietatii comune pe cote - parti sunt: 

proprietatea comuna pe cote - parti fortata si perpetuua

proprietatea in devalmasie

proprietatea rezolubila

ANS: 1

38) Proprietatea comuna pe cote-parti prezinta urmatoarele caractere juridice :

fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de proprietate asupra bunului nedivizat din punct de vedere material

oricare dintre titulari are un drept exclusiv cu privire la o fractiune materiala din bun

fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de proprietate asupra bunului divizat din punct de vedere material

ANS: 1

39) Cum se ia nastere proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara  :

dintr-un contract translativ de proprietate avand mai multi dobanditori

printr-o hotarare judecatoreasca declarativa pronuntata intr-o actiune avand ca obiect partajul de bunuri

printr-un testament

ANS: 1

40) Sunt cazuri de proprietate comuna pe cote-parti fortata si perpetua:

coproprietatea fortata asupra bunurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a doua imobile vecine

dreptul de proprietate al sotilor asupra bunurilor dobandite de oricare dintre ei in timpul casatoriei

indiviziunea

ANS: 1

41) Ce este proprietatea comuna in devalmasie:

este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii sai au determinata cota - parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri fractionate in materialitatea lor

este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii sai au determinata cota - parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate in materialitatea lor

este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii sai nu au determinata cota - parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate in materialitatea lor, bunurile apartinand deopotriva tuturor coproprietarilor.

ANS: 3

42) Ce este partajul conventional sau voluntar:

pentru validitatea conventiei de partaj este necesara prezenta tuturor copartasilor

presupune capacitatea restransa de exercitiu a tuturor copartasilor

reprezinta acordul de vointa exprimat de toti coproprietarii in sensul incetarii proprietatii comune

ANS: 3

43) Ce solutie poate adopta instanta de judecata in cazul partajului judiciar:

partajareaprin echivalent a bunului

atribuirea bunului catre unul din copartasi

incuviintarea executarii silite

ANS: 2

44) Caror acte juridice li se aplica regula unanimitatii:

actelor de conservare

actelor de dispozitie

tuturor actelor juridice facute cu privire  la un bun detinut in coproprietate

ANS: 2

45) Care este procedura exproprierii:

propunerile de expropriere se notifica titularilor drepturilor reale asupra imobilelor

solutionarea cererii de expropriere este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala este situat bunul imobl propus pentru expropriere

actul de declarare a utilitatii publice se publica in Monitorul Oficial sau in presa locala

ANS: 3

46) Din categoria actiunilor petitorii fac parte:

actiunea posesorie generala

actiunea in granituire

actiunea posesorie speciala

ANS: 2

47) Ce este granituirea:

actiunea reala prin care reclamantul , proprietarul unui bun, contesta in fata instantei de judecata ca paratul are un drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate cu privire la acel bun

actiunea reala prin care reclamantul solicita obligarea paratului la recunoasterea existentei unui drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate, asupra imobilului proprietatea altei persoane, precum si obligarea paratului la respectarea acestui drept

actiunea reala prin care reclamantul solicita instantei sa determine, in contradictoriu cu paratul, prin semne exterioare, intinderea proprietatilor partilor

ANS: 3

48) Ce caractere juridice prezinta actiunea in granituire:

actiune reala

actiune posesorie

actiune personala

ANS: 1

49) Actiunea in revendicare prezinta urmatoarele caractere juridice:

este o actiune petitorie

este o actiune posesorie

este o actiune personala

ANS: 1

50) Ce este actiunea in revendicare:

actiunea reala, petitorie, prin care reclamantul solicita instantei de judecata sa-I recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si sa-l oblige pe parat la restituirea posesiei bunului

actiunea reala prin care se apara posesia bunului

actiunea petitorie prin care reclamantul contesta ca paratul are un drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate cu privire la bunul pe care-l poseda

ANS: 1

51) Cine poate sa exercite actiunea in revendicare:

posesorul bunului

coproprietarul bunului

proprietarul exclusiv al bunului

ANS: 3

52) Care este obiectul material al actiunii in revendicare il constituie :

bunuri imobile individual determinate

bunuri mobile aflate in posesia nelegitima a paratului

bunuri imobile sau bunuri mobile individual determinate, aflate in posesia nelegitima a paratului

ANS: 3

53) Cine este titularul actiunii in revendicare :

proprietarul exclusiv al bunului

coproprietarul bunului

posesorul bunului

ANS: 1

54) Care acte juridice constituie titlu in materia revendicarii imobiliare :

actele juridice constitutive

actele juridice translative de proprietate

actele constitutive si actele translative

ANS: 2

55) In cazul actiunii in revendicare imobiliara, daca reclamantul are titlu, el va castiga

procesul daca :

titlul emana de la un tert

data titlului este posterioara posesiei paratului

titlul reclamantului este un act autentic

ANS: 1

56) Care sunt bunurile mobile in privinta carora se aplica regula instituita de art. 1909 alin. 1 Cod civil:

bunuri mobile corporale

bunuri mobile care formeaza o universalitate

numai bunuri mobile corporale

ANS: 3

57) Care sunt efectele actiunii in revendicare :

restituirea lucrului revendicat

restituirea productelor

restituirea tuturor cheltuielilor facute de posesor cu lucrul revendicat

ANS: 1

58) In cazul admiterii actiunii in revendicare, cum se restituie cheltuielile :

cheltuielile voluptuarii se restituie indiferent de buna sau de reaua credinta a posesorului

cheltuielile voluptuarii se restituie numai daca posesorul a fost de buna - credinta

cheltuielile utile se restituie numai in masura sporului de valoare adus lucrului, calculat la data restituirii

ANS: 3

59) Cheltuielile necesare sunt :

acea categorie de cheltuieli care constau in sumele de bani sau munca depusa pentru conservarea bunului

acea categorie de cheltuieli care constau in sumele de bani sau munca depusa pentru sporirea valorii bunului

acea categorie de cheltuieli care constau in ameliorarile aduse bunului

ANS: 1

60) Prin uzucapiune se pot dobandi urmatoarele drepturi:

dreptul de proprietate, indiferent de felul proprietatii

dreptul de proprietate publica

uzufructul

ANS: 3

61) In sistemul Codului civil, formele uzucapiunii sunt urmatoarele:

uzucapiunea de 30 de ani

uzucapiunea de 20 de ani

uzucapiunea de 10 ani

ANS: 1

62) Care sunt conditiile uzucapiunii de 30 de ani :

posesia sa fie dobandita in baza unui just titlu

posesorul sa fie de buna - credinta

posesia sa fie exercitata neintrerupt timp de 30 de ani

ANS: 3

63) Care sunt conditiile uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani:

justul titlu sa priveasca atat posesorul bunului cat si persoana de la care acesta a dobandit bunul

posesia sa se intemeieze pe un just titlu, cu sau fara data certa

posesia sa fie exercitata cu buna - credinta

ANS: 3

64) Justul titlu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa emane de la adevaratul proprietar

sa nu emane de la adevaratul proprietar

sa nu aiba data certa

ANS: 2

65) Pot servi ca just titlu:

certificatul de mostenitor

contractul de locatiune

hotararile judecatoresti care tin loc de contract de vanzare - cumparare.

ANS: 3

66)  In materia accesiunii imobiliare artificiale, este constructor de rea - credinta:

posesorul terenului pe care se edifica o constructie

persoana care foloseste terenul in baza unui titlu afectat de vicii, pe care nu le cunoaste

persoana care foloseste terenul fara nici un titlu

ANS: 3

67) Constituie modalitati de accesiune imobiliara naturala:

confuziunea (amestecul)

adjunctiunea

avulsiunea

ANS: 3

68) Codul civil reglementeaza urmatoarele cazuri de accesiune mobiliara:

insulele si prundisurile

adjunctiunea

aluviunile

ANS: 2

69) Cum se constituie dezmembramintele dreptului de proprietate:

numai prin lege

prin actul administrativ emis de autoritatea competenta

prin destinatia posesorului

ANS: 2

70) Care sunt caracterele juridice ale uzufructului:

drept real

drept cesibil

drept perpetuu

ANS: 1

71) In functie de obiectul sau, uzufructul poate fi :

numai uzufruct cu titlu particular

uzufruct cu titlu universal

doar uzufruct universal si cu titlu universal

ANS: 2

72) Ce bunuri pot forma obiectul uzufructului:

titlurile la purtator

terenurile proprietate publica si proprietate privata

intotdeauna numai bunuri neconsumptibile

ANS: 1

73) Care sunt modalitatile de constituire a uzufructului:

in temeiul unei hotarari judecatoresti declarative de drepturi

prin mostenire legala

uzucapiune

ANS: 3

74) Ce este dreptul de uz :

este un drept real principal care confera titularului atributele de posesie si folosinta asupra unui bun mobil sau imobil al altei persoane, dar numai in masura necesara acoperirii nevoilor personale si ale familiei sale

este un drept real imobiliar care are ca obiect o locuinta si confera titularului posesia si folosinta acestei locuinte pentru el si familia sa

este dreptul de a se bucura cineva de bunurile ce sunt posesia altuia, in tocmai ca insusi proprietarul lor, insa cu indatorirea de a le conserva substanta

ANS: 1

75) Cum se defineste dreptul de abitatie :

este un drept de uzufruct care are ca obiect o locuinta

este un drept real imobiliar conform caruia titularul are posibilitatea de a exercita atributele posesiei si folosintei asupra unui imobil cu destinatie de locuinta, apartinand altei persoane, dar numai pentru satisfacerea nevoilor personale de locuit si ale familiei sale

este un drept care confera titularului dreptul de proprietate asupra locuintei pentru el si familia sa

ANS: 2

76) Dreptul de servitute prezinta urmatoarele caractere juridice :

drept indivizibil

drept temporar

drept real accesoriu

ANS: 1

77) Cum se clasifica servitutile dupa modul de constituire sau dupa originea lor:

servituti naturale

servitutii aparente

servituti judecatoresti

ANS: 1

78) Care dintre urmatoarele servituti sunt servituti legale:

servitutea privind distanta plantatiilor

servitutea de scurgere a apelor naturale

servitutea izvoarelor

ANS: 1

79) Ce conditii trebuie sa fie indeplinite pentru dobandirea unei servituti prin uzucapiune:

servitutea sa fie continua si aparenta

durata posesiei sa fie de 10 ani

servitutea sa fie necontinua si neaparenta

ANS: 1

80)

Prin ce actiune poate fi aparat sau inlaturat dreptul se servitute:

actiunea confesorie de servitute

actiunea petitorie

actiunea in granituire

ANS: 1

81) Dreptul de superficie are urmatoarele caractere juridice:

drept real mobiliar

drept perpetuu

drept prescriptibil

ANS: 2

82) Dreptul de superficie se stinge in urmatoarele moduri:

prin disparitia partiala a constructiei, plantatiei sau lucrarii

prin renuntarea la exercitiul superficiei de catre titularul ei

prin disparitia totala a constructiei, plantatiei sau lucrarii

ANS: 3

83) Cum se exercita dreptul de superficie:

superficiarul are un drept de proprietate asupra constructiilor, plantatiilor sau altor lucrari

superficiarul exercita posesia, folosinta si dispozitia materiala si juridica asupra terenuluisuperficiarul poate sa transmita dreptul de proprietate asupra terenului pe care se afla constructiile, plantatiile sau alte lucrari

ANS: 1

84) Actiunile de carte funciara sunt urmatoarele :

actiunea in prestatie tabulara

actiunea confesorie

actiunea negatorie

ANS: 1

85) Ce caractere juridice prezinta actiunea in prestatie tabulara:

actiune principala

actiune prescriptibila

actiune personala

ANS: 1

86) Actiunea in prestatie tabulara:

se intenteaza impotriva celui care a constituit un drept real asupra unui imobil

este o actiune prescriptibila

este o actiune personala

ANS: 1

87) Care este regimul juridic al terenurilor proprietate privata conform Titlului X din Legea nr. 247/2005:

cu sau fara constructii, situate in  intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau de intinderea lor, pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica

nerespectarea formei autentice a actului juridic de instrainare sau dobandire se sanctioneaza cu nulitatea relativa

instrainarile realizate sub orice forma in temeiul acestei legi valideaza titlurile de proprietate ale instrainatorilor si dobanditorilor daca acestea erau lovite de nulitate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare la data incheierii lor

ANS: 1

88) Exproprierea este guvernata de urmatoarele principii:

exproprierea se dispune si despagubirea se stabileste prin hotarare judecatoreasca

obiectul exproprierii il constituie bunurile mobile si imobile proprietatea persoanelor fizice sau juridice cu sau fara scop lucrativ, precum si cele aflate in proprietatea privata a comunelor, municipiilor si judetelor

existenta unei despagubiri

ANS: 1

89) Care sunt conditiile cerute pentru a se produce exproprierea:

utilitatea publica si declararea ei

masurile premergatoare exproprierii

existenta unei publicitati speciale

ANS: 3

90) Proprietarul imobilului expropriat are urmatoarele drepturi:

dreptul de a cere retrocedarea imobilului expropriat

un pact de preferinta la cumpararea imobilului

dreptul de a constitui dezmembraminte cu privire la imobilul expropriat

ANS: 1

91) In materia circulatiei juridice a bunurilor imobile, sistemul Codului civil a consacrat urmatoarele principii:

principiul libertatii contractuale

principiul bunei-credinte

principiul fortei obligatorii a contractelor

ANS: 1

92) Ce este discontinuitatea, ca viciu al posesiei:

exercitatarea posesiei in mod neregulat, adica cu intermitente anormale

este un viciu temporar, in sensul ca dureaza timp de 1 an de zile

se aplica atat in privinta bunurilor mobile cat si a bunurilor imobile.

ANS: 1

93) Care sunt caracterele juridice ale clandestinitatii, ca viciu al posesiei:

este un viciu absolut

este un viciu relativ

se aplica numai in privinta posesiei bunurilor imobile

ANS: 2

94) Dreptul de proprietate prezinta urmatoarele caractere juridice:

perpetuu, absolut, exclusiv

perpetuu, relativ

perpetuu, exclusiv, relativ

ANS: 1

95) Ce bunuri pot forma obiectul posesiei:

numai bunurile susceptibile de exercitare a unui drept real asupra lor, respectiv bunuri corporale, individual determinate, aflate in circuitul civil

bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

bunurile comune

ANS: 1

96) Actiunea in revendicarea unui bun mobil este imprescriptibila cand se introduce impotriva urmatoarelor persoane:

detentorului precar

posesorului de buna-credinta

hotului, gasitorului sau unui tert de rea-credinta

ANS: 3

97) Ce caractere juridice prezinta actiunea in revendicare mobiliara:

este o actiune posesorie

este o actiune personala si petitorie

este o actiune reala si petitorie

ANS: 3

98) Prin ce se caracterizeaza dreptul de proprietate publica:

apartine numai statului

este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil

se exercita numai prin intermediul unor subiecte de drept administrativ

ANS: 2

99) Prin ce se caracterizeaza dreptul de proprietate privata:

poate avea ca titular persoane fizice, persoane juridice, statul si unitatile administrativ - teritoriale

se stinge prin instrainarea lucrului

poate avea ca titular numai persoane fizice

ANS: 1

100) Ce bunuri formeaza obiectul proprietatii comune pe cote-parti fortata si perpetua:

bunuri principale

bunuri proprietate publica

bunurii accesorii

ANS: 3

101) Ce trasaturi prezinta titlul in materia actiunii in revendicare imobiliara:

trebuie sa fie un act translativ de proprietate

creeaza o prezumtie simpla de proprietate

este un element al bunei credinte

ANS: 1

102) Pentru ca posesorul sa pastreze fructele produse de bunul posedat se cer indeplinite urmatoarele conditii:

fructele sa nu fi fost percepute

posesia sa fie dobandita in baza unui just titlu

posesorul sa fi fost de buna - credinta

ANS: 3

103) Care este sanctiunea actelor juridice incheiate cu incalcarea principiului inalienabilitatii dreptului de proprietate publica:

nulitatea realativa

inopozabilitatea

nulitatea absoluta

ANS: 3

104) Care sunt titularii dreptului de administrare:

persoane fizice

institutiile publice de interes national, judetean sau local

autoritatile publice centrale si locale cu personalitate juridica

ANS: 2

105) Titularul dreptului de administrare:

poate sa posede, sa foloseasca si sa dispuna de acesta in conditiile actului prin care i-a fost dat bunul in administrare

poate sta in instanta in litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului

dreptul de administrare ii confera titularului dispozitia juridica asupra bunului

ANS: 1

106) Ce este dreptul de concesiune:

presupune incheierea unui contract de concesiune

este un dezmembramant al dreptului de proprietate

este o modalitate de exercitare a dreptului de proprietate publica

ANS: 3

107) Ce bunuri formeaza obiect al exproprierii :

orice bun mobil sau imobil indiferent de titular

numai bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice

bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu sau fara scop lucrativ, precum si cele aflate in proprietatea privata a comunelor, municipiilor si judetelor

ANS: 3

108) Exproprierea produce urmatoarele efecte:

imobilul expropriat trece in proprietatea statului liber de orice sarcini

mentinerea dezmembramintelor dreptului de proprietate

proprietarul imobilului expropriat are dreptul de a cere retrocedarea imobilului

ANS: 1

109) Care este durata maxima a dreptului de uzufruct constituit in favoarea unei persoane juridice:

3 ani

10 ani

30 de ani

ANS: 3

110) In materia uzucapiunii:

uzucapiunea de 30 de ani presupune doar exercitarea unei posesii utile si neintrerupte in termenul prevazut de lege

in cazul uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani este suficient si un titlu putativ

uzucapantul este considerat proprietar de la data implinirii termenului uzucapiunii

ANS: 1

111) Care sunt drepturile uzufructuarului:

daca uzufructul s-a constiuit prin legat, pentru a cere predarea in folosinta a bunului, uzufructuarul are la indemana actiunea confesorie

sa efectueze acte de dispozitie asupra bunului

sa intenteze actiunea in revendicare pentru apararea uzufructului

ANS: 1

112) In timpul exercitarii dreptului de uzufruct, uzufructuarul are urmatoarele obligatii:

sa aduca la cunostinta nudului proprietar orice incalcari sau uzurpari ale dreptului acestuia

sa intocmeasca un inventar al bunurilor mobile si un proces - verbal de constatare a starii bunurilor imobile

sa aduca o cautiune

ANS: 1

113) La incetarea uzufructului, uzufructuarul are urmatoarele obligatii:

sa intocmeasca un inventar al bunurilor mobile si un proces - verbal de constatare a starii bunurilor imobile

daca obiectul uzufructului l-au constituit bunuri consumptibile, uzufructuarul este obligat sa restituie bunuri de aceeasi cantitate, calitate si valoare sau echivalentul lor banesc

sa restituie, in toate cazurile, bunul care a facut obiectul uzufructului, in natura si in starea in care se gasea la momentul constituirii uzufructului

ANS: 2

114) Uzufructul se stinge in urmatoarele cazuri:

moartea nudului proprietar

2.

pierirea partiala a bunului

renuntarea uzufructuarului

ANS: 3

115) Renuntarea uzufructuarului la uzufruct se poate face:

in mod unilateral

numai in mod conventional

numai expres

ANS: 1

116) Care sunt efectele stingerii uzufructului:

uzufructuarul este obligat, in toate cazurile, sa restituie nudului proprietar bunul ce a facut obiectul dreptului de uzufruct

uzufructuarul are dreptul sa pretinda nudului proprietar restituirea sumelor de bani pe care le-a platit pentru el, precum si pentru imbunatatirile pe care le-a adus lucrului

daca bunul a pierit sau s-a deteriorat din culpa uzufructuarului, va fi obligat sa plateasca despagubiri pentru daunele produse

ANS: 3

117) Care sunt obligatiile coproprietariilor:

sa nu instraineze cota lor parte de drept fara acordul celorlalti

sa contribuie, proportional cu cota parte a fiecaruia, la acoperirea cheltuielilor efectuate pentru intretinerea curenta a bunului proprietate comuna

sa nu culeaga singuri fructele bunului proprietate comuna

ANS: 2

118) Dreptul de uzufruct prezinta urmatoarele caractere juridice:

este un drept real, opozabil erga omnes,inclusiv proprietarului

este un drept perpetuu

poate fi transmis prin acte juridice

ANS: 1

119) Care sunt drepturile nudului proprietar:

sa-si insuseasca fructele lucrului

dreptul de a folosi lucrul

dreptul de a dispune de lucru, dar cu respectarea prerogativelor care revin uzufructuarului

ANS: 3

120)

Care sunt obligatiile nudului proprietar:

dreptul de a-l garanta pe uzufructuar impotriva evictiunii

sa exercite in justitie toate actiunile prin care sa-si apere dreptul sau de proprietate

obligatia de a-l garanta pe uzufructuar contra viciilor lucrului

ANS: 1

121) Ce acte poate sa efectueze uzufructuarul in temeiul dreptului de folosinta:

acte de conservare asupra bunului

acte de dispozitie asupra bunului

acte de dispozitie materiala cu privire la bun

ANS: 1

122) Cine poate avea calitatea de titular al dreptului de uz:

orice persoana fizica sau juridica

numai o persoana juridica

numai o persoana fizica

ANS: 3

123) Cine poate fi titularul dreptului de abitatie:

o persoana fizica sau juridica

numai o persoana juridica

numai o persoana fizica

ANS: 3

124) In materia dreptului de servitute, proprietarul fondului dominant are urmatoarele obligatii:

sa exercite servitutea numai in limitele prevazute de lege sau de titlul sau

sa acorde mijloacele necesare pentru utilizarea servitutii

de a efectua lucrarile necesare pentru exercitarea si intretinerea servitutiiANS: 1

125) Care sunt cauzele generale de stingere a servitutilor:

renuntarea la exercitiul servitutii de catre proprietarul fondului dominant

neuzul sau prescriptia extinctiva

imposibilitatea materiala de exercitare a servitutii

ANS: 1

126) Servitutile constituite prin fapta omului se sting prin neuz sau prescriptie extinctiva daca nu se exercita timp de:

1 an

3 ani

30 de ani

ANS: 3

127) Care sunt cauzele speciale de stingere a servitutilor:

pieirea fondului aservit

revocarea, rezolutiunea sau anularea dreptului celui care a constituit servitutea sau a titlului constitutiv

neuzul sau prescriptia extinctiva

ANS: 3

128) Care sunt drepturile prietarului fondului aservit in materia dreptului de servitute, :

nu are dreptul sa instraineze sau sa greveze cu sarcini reale bunul asupra caruia poarta servitutea

are dreptul sa pretinda despagubiri pentru prejudiciul cauzat prin exercitarea abuziva a dreptului de servitute

are dreptul sa efectueze lucrarile necesare pentru exercitarea si intretinerea servitutii

ANS: 2

129) Pentru constituirea unei servituti prin destinatia proprietarului, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

cele doua fonduri sa fi apartinut la origine aceluias proprietar

servitutea sa fie continua si aparenta

servitutea sa fie necontinua si neaparenta

ANS: 1

130) Cum se dobandeste, in temeiul legii, dreptul de superficie :

cand proprietarul unui teren convine cu o alta persoana ca acesta sa amplaseze pe terenul sau o constructie, o alta lucrare sau o plantatie

cand sotii construiesc pe terenul bun propriu al unuia dintre ei

prin uzucapiune

ANS: 2

131) Cum se exercita dreptul de superficie:

superficiarul poate sa transmita dreptul de proprietate asupra constructiei, plantatiei sau altor lucrari

asupra terenului pe care se afla constructia, plantatia sau alta lucrare, superficiarul exercita posesia, folosinta si dispozitia

superficiarul are dispozitia materiala si juridica asupra terenului pe care se afla edificiile si plantatiile

ANS: 1

132) Ce este dreptul real de folosinta:

reprezinta un dezmembramant al dreptului de proprietate privata al unitatilor administrativ teritoriale asupra unor categorii de terenuri agricole, constituit in favoarea unor persoane fizice prin acte administrative individuale

este un drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate privata, indiferent de titular

este un atribut al dreptului de proprietate

ANS: 1

133) Dreptul real de folosinta are urmatoarele caractere juridice:

drept personal

drept perpetuu

drept inalienabil

ANS: 3

134) Care este regimul juridic al circulatiei constructiilor:

constructiile de orice fel aflate in proprietate privata sunt in circuitul civil

constructiile pot fi instrainate si dobandite numai prin conventia partilor

forma actului juridic avand ca obiect instrainarea unei constructii este forma ceruta ad validitatem

ANS: 1

135) Cum se apara dezmembramintele dreptului de proprietate :

in mod direct, prin actiunea in revendicare

actiunea confesorie

actiunea in granituire

ANS: 2

136) Pentru a-si exercita dreptul prioritar la dobandirea imobilului expropriat, potrivit Legii nr. 33/1994, fostul proprietar trebuie sa raspunda expropriatorului ce doreste sa instraineze imobilul expropriat, in termen de :

30 de zile

60 de zile

15 zile

ANS: 2

137) De cine se declara utilitatea publica in materia exproprierii:

de Guvern pentru lucrarile de interes national si de Consiliile judetene si al municipiului Bucuresti pentru lucrarile de interes local

de consiliile municipale

numai de Guvern

ANS: 1

138) Prin ce se caracterizeaza proprietatea anulabila:

rezulta dintr-un act juridic lovit de nulitate absoluta

dureaza pana la consolidarea dreptului de proprietate prin confirmare, expresa sau tacita, a actului anulabil

actiunea in nulitate relativa este imprescriptibila

ANS: 2

139) Proprietatea rezolubila presupune existenta a doi proprietari asupra bunului:

dobanditorul, proprietar sub conditie rezolutorie

dobanditorul, proprietar sub conditie suspensiva

transmitatorul, proprietar sub conditie rezolutorie

ANS: 1

140) Ce acte juridice poate efectua un copartas cu privire la intregul bun, fara acordul celorlalti copartasi:

acte de conservare

acte de administrare

acte de dispozitie

ANS: 1

141) Ce fel de act juridic este partajul, potrivit Codului civil:

constitutiv de drepturi

declarativ de drepturi

translativ de drepturi

ANS: 2

142) Cum se clasifica servitutiile dupa modul de exercitare:

continue si necontinue

pozitive si negative

aparente si neaparente

ANS: 1

143) Cum se clasifica servitutile dupa natura fondului:

rurale si urbane

naturale si legale

aparente si neaparente

ANS: 1

144) Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor prezinta urmatoarele caractere juridice:

este un drept real

este conferit cu titlu gratuit

este un drept prepetuu

ANS: 2

145) Ce fel de act juridic este renuntarea la prescriptia achizitiva:

act de conservarea

act de administrare

act de dispozitie

ANS: 3

146) Cum se poate invoca uzucapiunea:

numai printr-o actiune promovata de posesor

pe cale de exceptie, prin invocarea uzucapiunii de catre paratul posesor in actiunea in revendicare formulata de adevaratul proprietar

din oficiu, de catre instanta de judecata

ANS: 2

147) Ce acte juridice nu pot constitui just titlu:

contractul de locatiune

actele translative de proprietate incheiate cu o persoana care nu are calitatea de proprietar

titlul anulabil

ANS: 1

148) Ce conditii trebuie sa indeplineasca justul titlu:

sa emane de la adevaratul proprietar

sa aiba o existenta reala

poate fi un titlu putativ

ANS: 2

149) In ce cazuri are loc intreruperea civila a prescriptiei achizitive:

prin recunoasterea de catre posesor a dreptului adevaratului proprietar

daca cererea de chemare in judecata formulata de adevaratul proprietar impotriva posesorului va fi respinsa sau anulata

daca cererea de chemare in judecata formulata de adevaratul proprietar impotriva posesorului va fi perimata

ANS: 1

150) Care sunt cazurile de intrerupere naturala a prescriptiei prevazute in art. 1864 Cod civil:

prin cererea de chemare in judecata formulata de adevaratul proprietar impotriva posesorului

prin recunoasterea de catre posesor a dreptului adevaratului proprietar

cand bunul asupra caruia se exercita posesia este declarat imprescriptibil ca urmare a unei transformari a naturii si destinatiei sale

ANS: 3

151) Ce solutia va pronunta instanta de judecata in cadrul unei actiuni in revendicare imobiliara daca numai una dintre parti are un titlu asupra imobilului:

daca paratul este cel care are titlu, atunci actiunea reclamantului va fi respinsa

daca paratul este cel care are titlu, atunci actiunea reclamantului va fi admisa

daca reclamantul este cel care are titlu, atunci actiunea reclamantului se admite in orice conditii

ANS: 1

152) Cine poate sa formuleze actiunea in revendicare:

posesorul neproprietar

proprietarul exclusiv

orice persoana interesata

ANS: 2

153) In ce termen se formuleaza actiunea in revendicare imobiliara:

este imprescriptibila in toate cazurile

se prescrie in termen de 30 de ani

este imprescriptibila, cu exceptiile prevazute de lege

ANS: 3

154) Prin ce actiune se apara dezmembramintele dreptului de proprietate:

actiunea in revendicare

actiunea in granituire

actiunea confesorie

ANS: 3

155) Cand este clandestina posesia:

cand posesorul o exercita cu intermitente anormale

cand posesorul o exercita pe ascuns de adversarul sau, incat acesta nu este in stare de a putea sa o cunoasca

cand este intemeiata sau conservata prin acte de violenta, in contra sau din partea adversarului

ANS: 2

156) Constituie modalitate de accesiune imobiliara naturala:

dobandirea proprietatii asupra unei constructii ridicate pe un teren, de catre proprietarul terenului

aluviunea

adjunctiunea

ANS: 2

157) Cum se clasifica actiunile posesorii:

actiunea in complangere si actiunea in reintegrare

actiunea confesorie si actiunea negatorie

actiunea in revendicare si actiunea posesorie

ANS: 1

158) Ce este avulsiunea:

un caz de accesiune naturala

un caz de accesiune artificiala

un caz de accesiune mobiliara

ANS: 1

159) Care dintre urmatoarele servituti este servitute legala:

servitutea izvoarelor

servitutea de vedere

servitutea de scurgere a apelor naturale

ANS: 2

160) Care dintre urmatoarele servituti este servitute naturala:

servitutea de vedere

servitutea de trecere

servitutea izvoarelor

ANS: 3

161) Care dintre dezmembramintele dreptului de proprietate se constituie prin uzucapiune:

dreptul de uzufruct

dreptul de abitatie

dreptul real de folosinta

ANS: 1

162) Care dintre dezmembramintele dreptului de proprietate se constituie prin lege:

dreptul de uz

dreptul de superficie

dreptul de superficie

ANS: 3

163) Care dintre dezmembramintele dreptului de proprietate se constituie prin act administrativ emis de autoritatea competenta:

servitutile continue si aparente

servitutile legale

dreptul real de folosinta

ANS: 3

164) Ce conditii se cer intrunite pentru a opera jonctiunea posesiilor:

se poate uni o posesie utila cu o posesie viciata;

se poate uni o posesie utila cu o detentie precara;

se pot uni doar doua sau mai multe posesii utile.

ANS: 3

165) Care sunt modurile de dobandire a proprietatii reglementate de Codul civil:

accesiune;

posesia de buna - credinta a bunurilor mobile;

dobandirea fructelor de catre posesorul de buna-credinta.

ANS: 1


Politica de confidentialitate


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate