Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
DREPTURILE APARARII SI GARANTIILE PROCEDURALE


DREPTURILE APARARII SI GARANTIILE PROCEDURALE


DREPTURILE APARARII SI GARANTIILE PROCEDURALE

1. Drepturile apararii - Violare din partea regulilor procedurale nationale aplicabile infractiunilor comise fata de o reglementare ce nu se situeaza in dreptul comunitar - Apreciere facuta de Curte - Excludere

Curtea nu este competenta sa se pronunte, in cadrul procedurii cu titlu prejudicial instituite prin art. 177 din Tratat, asupra unei eventuale violari a principiilor relative la protectia drepturilor apararii si la respectarea contradictorialitatii prin regulile de procedura aplicabile infractiunilor comise fata de o reglementare nationala ce se situeaza in afara domeniului de aplicare a dreptului comunitar.(Hotarare din 22 ianuarie 1997, Procedura penala c. Maurin)

2. Drepturile apararii - Respect datorat in cadrul procedurilor administrative - Antidumping - Obligatii ale institutiilor de a satisface cererile de informare ale intreprinderilor incriminate - Limite - Cerere tardiva

In cadrul unei proceduri administrative, ca cea care preceda instituirea drepturilor antidumping, au fost respectate drepturile apararii din moment ce, in cursul procedurii, intreprinderea interesata este in masura sa-si faca cunoscut punctul de vedere asupra realitatii si pertinentei faptelor si imprejurarilor invocate precum si, atunci cand este cazul, asupra documentelor retinute. In acest sens, nu ar trebui sa invocam o violare a art. 7 par. 4 lit. c din reglementarea antidumping de baza nr. 2423/88, o intreprindere ce a fost invitata sa-si faca cunoscut punctul de vedere in scris si sa ceara a fi audiata si a carei cerere de informare asupra calculului marjei drepturilor provizorii nefiind formulata decat dupa expirarea termenului prevazut de art. 3 din reglementarea provizorie nr. 2833/91 pentru prezentarea de observatii si in art. 7, par. 4, lit. c, i, cc, din reglementarea de baza pentru prezentarea cererilor de informare.

(Hotarare din 11.07.96, Sinochem Heilongjiang/Consiliu)

3. Drept comunitar - Principii - Drepturile apararii - Respect datorat in cadrul procedurilor administrative - Antidumping

Au fost respectate drepturile apararii din moment ce intreprinderea interesata a fost in masura, in cursul procedurii administrative, sa-si faca cunoscut punctul de vedere asupra realitatii si pertinentei faptelor si imprejurarilor invocate.

(Hotarare din 22 ianuarie 1997, Climax Paper Converters/Consiliu)

4. Drepturile apararii - Utilizare, in cadrul unei proceduri judiciare, a informatiilor culese de Comisie in aplicarea reglementarii nr. 17 - Violare - Lipsa

Chiar daca prezentarea, de catre una din partile in procedura judiciara nationala, a unor documente ce contin informatii culese in cadrul unei proceduri administrative in materia concurentei, in fata Comisiei, este de natura sa slabeasca pozitia intreprinderilor in cauza, totusi, judecatorului national ii revine sarcina sa garanteze, pe baza regulilor interne de procedura, protectia drepturilor apararii acestor intreprinderi. In acest sens, judecatorul poate sa tina cont, in special, de caracterul provizoriu al avizului Comisiei, exprimat in cadrul comunicarii plangerilor si de posibilitatea de a suspenda procedura nationala, in incercarea acestei institutii de a adopta o pozitie definitiva.

O asemenea prezentare de documente nu mai aduce atingere drepturilor de aparare ale intreprinderii interesate, in cadrul procedurii administrative. In fapt, transmiterea acestor documente si, in special, comunicarea plangerilor catre autoritatile nationale nu produce nici un efect in cadrul procedurii administrative, in masura in care aceasta transmitere nu priveaza intreprinderile interesate de dreptul de a fi informate si audiate de Comisie in legatura cu toate datele faptice si juridice ce figureaza in aceste documente.

(Hotarare din 18 septembrie 1996, Postbank/Comisie)

5. Drepturile apararii - Respect datorat in cadrul procedurilor administrative - Antidumping - Obligatii ale institutiilor de a satisface cererea de informare a intreprinderilor aflate in cauza - Limite

In cadrul unei proceduri administrative, cum ar fi cea care preceda instituirea drepturilor antidumping, au fost respectate drepturile apararii din moment ce, in cursul procedurii, intreprinderea interesata este in masura sa-si faca cunoscut punctul de vedere, in mod util, asupra realitatii si pertinentei faptelor si imprejurarilor invocate, cat si, daca este cazul, asupra documentelor retinute.

Obligatia de informare ce revine Comisiei trebuie totusi impacata cu interdictia de a divulga informatiile confidentiale ce rezulta, pe de o parte, din art. 8, par. 2, din regulamentul antidumping de baza, ce dispune ca institutiile comunitare si statele membre, precum si agentii lor, sa nu divulge informatiile primite in aplicarea acestui regulament si pentru care se cere impunerea unor masuri confidentiale de catre partea ce le-a furnizat, fara a exista o autorizatie expresa din partea acesteia din urma si, pe de alta parte, din art. 214 din Tratat si 8, par. 3, din Regulamentul de baza, in virtutea carora institutiile comunitare pot considera ca anumite informatii sunt confidentiale in cazul in care divulgarea lor ar putea avea consecinte nefavorabile semnificative pentru cel care le-a furnizat sau care este sursa acestora.

(Hotarare din 22 ian. 1997, Shangha Bicycle/Consiliu)

6. Drepturile apararii - Respect datorat in cadrul procedurilor administrative - Antidumping - Obligatia institutiilor de a asigura informarea intreprinderilor interesate - Importanta

Au fost respectate drepturile apararii din moment ce intreprinderea interesata a fost in masura, in cursul procedurii administrative ce a precedat adoptarea unei reglementari antidumping, sa-si faca cunoscut punctul de vedere asupra realitatii si pertinentei principalelor fapte si consideratii pe baza carora institutiile si-au intemeiat concluziile. In acest sens, nedivulgarea unui element ce nu constituie decat o confirmare a altor informatii si care nu fac parte din motivarea reluata in cadrul reglementarii in cauza, nu priveaza intreprinderea interesata de drepturile sale de aparare.

(Hotarare din 17 decembrie 1997, EFMA/Consiliu)

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate