Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Drept succesoral


Drept succesoral
DREPT SUCCESORAL

NOȚIUNI GENERALE

MOȘTENIRE transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in viața

MOȘTENITORI (succesori, erezi) persoanele care dobandesc patrimoniul defunctului

MASA SUCCESORALA intreg patrimoniul defunctului care se transmite succesorilor

MOȘTENIRE LEGALA transmiterea patrimoniului succesoral are loc in temeiul legii, in ordinea și in cotele determinate de lege

MOȘTENIREA TESTAMENTARA transmiterea masei succesorale are loc in temeiul voinței celui care lasa moștenirea, manifestata prin testament

REZERVA SUCCESORALA acea parte din patrimoniului celui care lasa moștenirea, la care succesorii au dreptul in virtutea legii, impotriva voinței defunctului manifestata prin donații și dispoziții testamentare

COTITATEA DISPONIBILA acea parte a patrimoniului care excede rezervei succesorale și de care defunctul dispune liber, neingradit, inclusiv prin donații și dispoziții testamentare

EXHEREDAREA (dezmoștenirea)- este posibilitatea testatorului de a inlatura de la moștenire pe unul sau mai mulți moștenitori legali, rude sau soț supraviețuitor

DESCHIDEREA MOȘTENIRII

Data deschiderii moștenirii coincide cu momentul morții celui care lasa moștenirea

Dovada morții se face cu certificatul de deces

In ipoteza in care decesul nu poate fi constatat in mod direct, prin examinarea cadavrului uman, actul de deces se completeaza pe baza hotararii judecatorești declarative de moarte

Moștenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului

CAPACITATEA SUCCESORALA

Persoanele fizice in viața la data deschiderii succesiunii au capacitate succesorala fara deosebire de rasa, naționalitate, origine etnica, etc.

Persoanele juridice au capacitatea de a dobandi testamentar bunurile moștenirii de la data dobandirii personalitații juridice sau de la data actului de inființare
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate