Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Walt Wilhelm si altii impotriva Bundeskartellamt


Walt Wilhelm si altii impotriva Bundeskartellamt
Walt Wilhelm si altii impotriva Bundeskartellamt

Cauza 14/68 avand drept obiect o cerere adresata Curtii, in temeiul articolului 177   (art. 234 in prezent) din TCEE, de catre Kammergericht (Kartellsenat) din Berlin.

O companie a fost supusa unor investigatii in Germania potrivit legilor interne si concomitent la Comisie potrivit regulilor de drept comunitar, pentru ca se presupunea ca era implicata intr-un cartel pentru fixarea preturilor in industria vopselurilor ce contineau anilina.

Kammergericht (Kartellsenat) din Berlin, instanta competenta in Republica Federala Germania in domeniul cartelurilor, a adresat, in temeiul articolului 177 (art. 234 in prezent)din TCEE, patru intrebari privind interpretarea articolului 3 litera (f) si a articolelor 5 (art. 10 in prezent), 7 (art. 14 in prezent) si 85 (art. 81) din TCEE, precum si a articolului 9 din Regulamentul nr. 17 al Consiliului din 6 februarie 1962.
1. Instanta nationala germana intreaba daca, in contextul unei proceduri initiate de catre Comisie in conformitate cu articolul 14 din Regulamentul nr. 17 din 6 februarie 1962, este compatibila cu tratatul situatia in care autoritatile nationale aplica aceleiasi fapte interdictiile prevazute de dreptul intern privind cartelurile.

Curtea a luat in considerare aceasta intrebare in raport cu cea de-a treia intrebare a curtii germane, referitoare la riscul unei aprecieri juridice diferite a aceleiasi fapte si la posibilitatea unor denaturari ale concurentei pe piata comuna in detrimentul celor care fac obiectul dreptului intern mentionat.

Curtea a aratat urmatoarele:

dreptul comunitar si dreptul intern in domeniul cartelurilor iau in considerare

cartelurile din puncte de vedere diferite iar atunci cand articolul 85(art. 81) le are in vedere din perspectiva obstacolelor care pot rezulta in comertul dintre statele membre, legislatiile interne, inspirate de consideratii specifice fiecareia dintre acestea, iau in considerare cartelurile in acest unic cadru.

Acelasi cartel poate face, in principiu, obiectul a doua proceduri paralele, una in fata autoritatilor comunitare in temeiul articolului 85 (art. 81) din TCEE, cealalta in fata autoritatilor nationale in temeiul dreptului intern. Iar aceasta interpretare este confirmata prin dispozitia de la articolul 87 alineatul (2) litera (e) – in prezent art. 83 -, care imputerniceste Consiliul sa defineasca raporturile dintre legislatiile nationale si regulile de concurenta comunitare, de unde rezulta ca, in principiu, autoritatile nationale in domeniul cartelurilor au posibilitatea de a proceda identic in situatiile care pot face obiectul unei decizii a Comisiei.

Totusi, in temeiul respectarii tratatului, aceasta aplicare paralela a sistemului national poate fi admisa numai in masura in care nu aduce atingere aplicarii uniforme, pe intreaga piata comuna, a normelor comunitare in domeniul cartelurilor si efectului deplin al actelor adoptate in temeiul acestor norme.

O alta solutie ar fi incompatibila cu obiectivele tratatului si cu caracterul regulilor lui in domeniul concurentei. Articolul 85 (art. 81) din Tratatul CEE se adreseaza tuturor intreprinderilor din Comunitate al caror comportament il reglementeaza, fie prin intermediul interdictiilor, fie in temeiul exceptarilor acordate — in conditiile pe care le precizeaza — in favoarea unor carteluri care contribuie la imbunatatirea productiei sau a distributiei produselor ori la promovarea progresului tehnologic sau economic.

Desi tratatul urmareste, in primul rand, sa elimine prin aceste mijloace obstacolele din calea liberei circulatii a marfurilor in cadrul pietei comune, precum si sa protejeze unitatea acestei piete, acesta permite, de asemenea, autoritatilor comunitare sa exercite o anumita actiune pozitiva, desi indirecta, in vederea promovarii unei dezvoltari armonioase a activitatilor economice in ansamblul Comunitatii. Articolul 87 (art. 83), alineatul (2) litera (e), care atribuie unei institutii comunitare competenta de a defini raporturile dintre legislatiile nationale si dreptul comunitar in domeniul concurentei, confirma suprematia dreptului comunitar iar TCEE se impune in sistemul juridic al statelor membre, fiind astfel contrar naturii unui astfel de sistem sa se admita ca statele membre sa poata adopta sau mentine in vigoare masuri care pot sa compromita efectul util al tratatului.

Curtea arata caracterul obligatoriu al tratatului si al actelor adoptate in vederea punerii in aplicare a acestuia care nu poate varia de la un stat la altul prin efectul actelor interne, fara ca astfel sa impiedice functionarea sistemului comunitar si sa puna in pericol realizarea scopurilor tratatului, iar conflictele intre normele comunitare si normele nationale in domeniul cartelurilor trebuie solutionate prin aplicarea principiului suprematiei normelor comunitare.

Prin urmare, cu aplicare la cazul de fata, daca deciziile nationale cu privire la un cartel s-ar dovedi incompatibile cu o decizie adoptata de Comisie la finalul procedurii pe care a initiat-o, autoritatile nationale au obligatia sa respecte efectele acesteia iar daca in cursul unei proceduri nationale, ar exista posibilitatea ca decizia prin care Comisia pune capat unei proceduri in curs cu privire la acelasi acord sa se opuna efectelor deciziei autoritatilor nationale, este de competenta acestor autoritatisa ia masurile corespunzatoare;Atata timp cat nu este interzis prin regulament, autoritatile nationale pot interveni impotriva unui cartel in conformitate cu legislatia interne, chiar si atunci cand examinarea pozitiei acestui cartel in raport cu normele comunitare este pendinte in fata Comisiei, sub rezerva ca, totusi, aceasta punere in aplicare a dreptului national nu poate aduce atingere aplicarii depline si uniforme a dreptului comunitar si nici efectului actelor de punere in aplicare a acestuia.

Daca „riscul de a ajunge la o dubla sanctiune impusa de catre Comisia Comunitatilor Europene si autoritatea nationala competenta in domeniul cartelurilor [] se opune” admiterii pentru aceeasi fapta a doua proceduri paralele, una comunitara si cealalta nationala.

Curtea considera ca posibilitatea unui cumul de sanctiuni nu este de natura sa excluda admisibilitatea celor doua proceduri paralele, care urmaresc scopuri distincte, admisibilitatea acestei proceduri duble rezultand din sistemul specific de repartizare a competentelor intre Comunitate si statele membre in domeniul cartelurilor.

Chiar daca exista posibilitatea unei proceduri duble care conduce la un cumul de sanctiuni, o cerinta generala de echitate obliga sa se tina seama de orice decizie punitiva anterioara pentru a stabili o eventuala sanctiune.

Instanta nationala intreaba daca, in contextul unei proceduri initiate de catre Comisie impotriva unui cartel, faptul ca autoritatea nationala adopta masuri punitive in ceea ce priveste acel cartel este compatibil cu articolul 7 (in prezent art. 14) din TCEE, si mai ales in cazul in care autoritatile unui stat cu competenta in domeniul cartelurilor isi indreapta masurile exclusiv catre resortisantii statului respectiv si, astfel, ii pot pune pe acestia intr-o pozitie dezavantajoasa in raport cu resortisantii altor state membre care se afla intr-o situatie comparabila.

Articolul 7 din Tratatul CEE interzice oricarui stat membru sa aplice diferit dreptul intern in domeniul cartelurilor pe motivul nationalitatii partilor in cauza dar nu are in vedere eventualele diferente de tratament si denaturarile care pot rezulta fata de persoanele si intreprinderile care intra sub jurisdictia Comunitatii, caci exista divergente intre legislatiile diferitelor state membre, din moment ce acestea afecteaza toate persoanele care intra in domeniul lor de aplicare, in conformitate cu criterii obiective si fara a lua in considerare acestora;

Curtea a decis astfel ca:

1) Atata timp cat un regulament adoptat in temeiul articolului 87 alineatul (2) litera (e) din tratat nu a dispus altfel in aceasta privinta, autoritatile nationale pot interveni impotriva unui cartel, in temeiul propriei legislatii interne, chiar si atunci cand Comisia examineaza si ea cauza, sub rezerva ca, totusi, aceasta punere in aplicare a dreptului national nu poate aduce atingere aplicarii depline si uniforme a dreptului comunitar si nici efectului actelor de punere in aplicare a acestuia.

2) Articolul 7 din Tratatul CEE interzice statelor membre sa aplice diferit dreptul intern in domeniul cartelurilor pe motivul nationalitatii partilor in cauza, dar nu vizeaza diferentele de tratament si denaturarile care rezulta din diferentele existente intre legislatiile statelor membre, atata timp cat acestea afecteaza toate persoanele care intra in domeniul lor de aplicare in conformitate cu criterii obiective si fara a lua in considerare nationalitatea acestora.
loading...

Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate