Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
DREPT CONTENCIOS CONSTITUTIONAL - TEST GRILA


DREPT CONTENCIOS CONSTITUTIONAL - TEST GRILA


DREPT CONTENCIOS CONSTITUTIONAL - TEST GRILA

Care este rolul Curtii Constitutionale a Romaniei?

a) de a garanta suprematia Constitutiei

b) de a solutiona litigiile existente pe rolul instantelor judecatorestic) de a exercita o cale de atac exercitata impotriva unei hotarari judecatoresti

R. a

Care sunt caracterele ce diferentiaza Curtea Constitutionala fata de orice autoritate publica

a) impartialitatea

b) independenta si autonomia

c) subordonarea

R. b

Care este legea ce defineste procedura jurisdictionala a Curtii Constitutionale si principalele aspecte privind organizarea si functionarea sa?

a) Legea organica a Curtii Constitutionale

b) Legea contenciosului administrativ

c) Legea privind activitatea judiciara

R. a

Care sunt caracteristicile deciziilor Curtii Constitutionale

a) opozabile doar partilor unui litigiu

b) au caracter recomandabil

c) sunt obligatorii si opozabile erga omnes

R. c

Ce rol are Curtea Constitionala in procesul legislativ?

a) un rol economic

b) un rol politic

c) un rol administrativ

R. b

Ce obligatie revine legiuitorului sau Guvernului, ca urmare a declararii neconstitutionalitatii unei legi de catre Curtea Constitutionala?

a) da a asigura punerea de acord a dispozitiilor neconstitutionale cu prevederile Constitutiei

b) de a continua procedura legislativa

c) de a emite noi legi

R. a

Penrtu ce perioada este ales presedintele Curtii Constitutionale de catre judecatorii acestei curti?

a) 5 ani

b) 3 ani

c) 7 ani

R. b

Cine face o singura propunere pentru alegerea presedintelui Curtii Constitutionale?

a) numai grupa de judecatori numiti de Senat

b) numai grupa de judecatori numiti de Camera Deputatilor

c) fiecare grupa de judecatori numiti de Camera Deputatilor, Senat sau Presedintele Romaniei

R. c

Care sunt atributiile magistratilor asistenti din cadrul Curtii Constitutionale?

a) participa la pregatirea lucrarilor si la redactarea deciziilor si hotararilor emise

b) participa numai la pregatirea lucrarilor

c) participa numai la radactarea hotararilor emise

R. a

Care este vechimea minima in activitatea juridica, necesara pentru ocuparea functiei  de magistrat asistent?

a) minim 5 ani in activitatea juridica

b) minim 3 ani in activitatea juridica

c) minim 10 ani in activitatea juridica

R. c

Cine este coordonatorul Secretariatului General al Curtii Constitutionale?

a) secretarul general

b)bibliotecarul

c) directorul economic

R. a

In ce modalitate se realizeaza activitatea jurisdictionala a Curtii Constitutionale?

a) pe grupuri de judecatori

b) in plenul judecatorilor

c) in orice modalitate aleasa de judecatori

R. b

Cine conduce activitatile desfasurate in etapa prealabila plenului Curtii Constitutionale?

a) orice judecator

b) presedintele

c) un judecator raportor

R.c

Ce caracter are activitatea in plen a judecatorilor Curtii Constitutionale?

a) caracter deliberativ

b) caracter orientativ

c) caracter consultativ

R. a

Care este cvorumul de lucru in plen al judecatorilot Curtii Constitutionale?

a) 5 judecatori

b) 6 judecatori

c) 4 judecatori

R. b

Cate voturi sunt absolut necesare pentru luarea deciziilor de catre Curtea Constitutionala?

a) 5 voturi, exceptand proiectele de revizuire a Constitutiei(6 voturi)

b) 3 voturi

c) 4 voturi

R. a

Ce natura are competenta si componenta Curtii Constitutionale?

a) natura administrativa

b) natura constitutionala

c) natura judecatoreasca

R. b

Din cati judecatori se compune Curtea Constitutionala a Romaniei?

a) 7 judecatori

b) 8 judecatori

c) 9 judecatori

R. c

Care este vechimea, in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior, pe care trebuie sa o aiba judecatorii Curtii Constitutionale pentru a fi numiti?

a) 18 ani

b) 15 ani

c) 10 ani

R. a

Care sunt cele trei autoritati publice care numesc judecatorii Curtii Constitutionale?

a) Guvernul, autoritatile publice locale si autoritatile publice judetene

b) Presedintele Romaniei, Senatul si Camera Deputatilor

c) Inalta Curte de Casatie si Justitie, curtile de apel si Ministerul Justitiei

R. b

Care este data de la care incepe exercitiul mandatului de judecator al Curtii Constitutionale?

a) data depunerii juramantului individual in fata presedintelui Romaniei si a presedintilor Camerelor Parlamentului

b) data numirii judecatorilor

c) data primei sedinte in plenul judecatorilor

R. a

Cu ce functie publica poate fi asimilata functia de presedinte al Curtii Constitutionale?

a) cu presedintele unei curti de apel

b) cu presedintele Inaltei Curti de Csatie si Justitie

c) cu presedintele oricarei instante judecatoresti

R. b

Cu ce functie publica pot fi asimilati judecatorii Curtii Constitutionale?

a) cu vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie

b) cu vicepresedintii unei curti de apel

c) cu vicepresedintii unui tribunal

R. a

In ce consta inamovibilitatea judecatorilor Curtii Constitutionale?

a) in imposibilitatea autoritatii care a numit judecatorul de a reveni asupra deciziei

b) in respectarea independentei judecatorului

c) in impartialitatea judecatorului

R. a

Carei instante ii revine competenta materiala pentru judecarea in penal a judecatorilor Curtii Constitutionale?

a) Curtii de Apel Bucuresti

b) Tribunalului Bucuresti

c) Inaltei Curti de Casatie si Justitie

R. c

La ce interval de timp se innoieste cu judecatori Curtea Constitutionala? 

a) din 4 in 4 ani

b) din 3 in 3 ani

c) din 2 in 2 ani

R. b

In ce modalitate poate inceta mandatul judecatorilor Curtii Constitutionale? 

a) individual

b) colectiv

c) atat individual cat si colectiv

R. a

In ce situatie intervine suspendarea mandatului de judecator al Curtii Constitutionale?

a) in cazul inceperii urmaririi penale

b) in caz de arestare a judecatorului, pana la achitare

c) cand s-a formulat o plangere penala impotriva judecatorului

R. b

Ce efect produce incalcarea interdictiei de a face parte din partide politice, pentru judecatorii Curtii Constitutionale?

a) suspendarea mandatului

b) continuarea mandatului

c) incetarea mandatului

R. c

Care sunt sanctiunile disciplinare care se pot aplica judecatorilor Curtii Constitutionale?

a) mustrarea, avertismentul sau incetarea mandatului

b) numai avertismentul

c) numai mustrarea

R. a

Cine aplica judecatorilor Curtii Constitutionale, sanctiunile disciplinare?

a) plenul Curtii Constitutionale

b) presedintele Curtii Constitutionale

c) presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie

R. a

In ce situatie judecatorii Curtii Constitutionale nu sunt supusi raspunderii penale, raspunderii civile sau de alta natura?

a) numai pentru voturile exprimate

b) pentru opiniile si voturile exprimate la adoptarea solutiilor

c) pentru orice opinie exprimata pe durata mandatului

R. b

Cine vegheaza la respectarea  procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei?

a) Parlamentul Romaniei

b) Guvernul

c) Curtea Constitutionala

R.c

In ce situatie emite Curtea Constitutionala avizul consultativ?

a) la suspendarea din functie a Presedintelui Romaniei

b) la solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate

c) la numirea in functie a Presedintelui Romaniei

R. a

Ce act emite Curtea Constitutionala atunci cand se pronunta asupra constitutionalitatii legii?

a) hotarare

b) decizie

c) aviz consultativ

R. b

Ce acte emite Curtea Constitutionala in cazul in care vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei? 

a) decizii

b) aviz consultativ

c) hotarari

R. c

Ce acte emite Curte Constitutionala cand hotaraste asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti, privind neconstitutionalitatea legilor sau a ordonantelor Guvernului? 

a) decizii

b) hotarari

c) aviz consultativ

R. a

Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate a legii?

a) legea, tratatele sau acordurile internationale inaintate Parlamantului spre ratificare, initiativa de revizuire a Constitutiei, regulamentele parlamentare si ordonantele Guvernului

b) numai legile si ordonantele Guvernului

c) numai regulamentele parlamentare

R. a

In ce ipoteza intervine interpretarea corespunzatoare controlului de conformitate ? 

a) numai in ipoteza in care norma legala preia continutul normei constitutionale

b) numai in ipoteze in care norma legala dezvolta continutul normei constitutionale

c) in ipoteza in care norma legala preia, dezvolta si concretizeaza continutul normei constitutionale

R. c

In ce ipoteza intervine interpretarea corespunzatoare controlului de compatibilitate? 

a) in ipoteza in care norma controlata nu se bazeaza nemijlocit pe norma constitutionala

b) in ipoteza in care norma controlata se bazeaza nemijlocit pe norma constitutionala

c) in orice situatie in care norma contravine Constitutiei

R. a

Asupra caror probleme se pronunta Curte Constitutionala in exercitarea controlului?

a) asupra problemelor de fapt

b) numai asupra problemelor de drept

c) asupra problemelor de fapt si problemelor de drept

R. b

In ce modalitate se poate exercita, de regula, controlul de neconstitutionalitate? 

a) ori de cate ori Curtea Constitutionala apreciaza ca este necesar

b) numai la sesizare

c) numai din oficiu

R. b

Care sunt subiectii cu drept de sesizare a Curtii Constitutionale?

a) un grup de 50 de deputati sau 25 de senatori, Presedintele Romaniei, Guvernul, Presedintii Camerelor, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Avocatul Poporului

b) numai 25 de senatori

c) numai Avocatul Poporului

R. a

In ce limite se exercita controlul de catre Curtea Constitutionala?

a) numai in limita obiectului sesizarii, cuprinzand prevederea legala atacata si motivele de neconstitutionalitate invocate

b) este nelimitat

c) in limita problemelor de fapt

R. a

Care este cvorumul pentru intrunirea legala a plenului judecatorilor Curtii Constitutionale?

a) 5 judecatori

b) majoritatea calificata de doua treimi (6 voturi)

c) 4 judecatori

R. b

De cine sunt semnate deciziile pronuntate de Curtea Constitutionala? 

a) numai de Presedintele Curtii Constitutionale

b) numai de magistratul asistent

c) de Presedintele Curtii Constitutionale si de magistratul asistent

R. c

In ce termen se elaboreaza raportul de catre judecatorul raportor?

a) 60 de zile de la inregistrarea sesizarii

b) 70 de zile de la inregistrarea sesizarii

c) 90 de zile de la inregistrarea sesizarii

R. a

In cazul in care Curtea Constitutionala a constatat ca legea este constitutionala, carei autoritati i se comunica solutia in cadrul controlului preventiv?

a) primului-ministru

b) Inaltei Curti de Casatie si Justitie

c) Presedintelui Romaniei

R. c

In cazul admiterii sesizarii de neconstitutionalitate a legii, caror autoritati li se comunica decizia de neconstitutionalitate pentru reexaminarea legii, in vederea punerii de acord a prevederilor neconstitutionale, cu dispozitiile Constitutiei?

a) Camerelor Parlamentului si Guvernului

b) Presedintelui Romaniei

c) Avocatului Poporului

R. a

Care este efectul sesizarii Curtii Constitutionale in cadrul procedurii de control preventiv al constitutionalitatii legilor?

a) continuarea procedurii de promulgare

b) intreruperea procedurii de promulgare

c) sesizarea Curtii Constitutionale nu produce niciun efect

R. b

In ce termen se comunica Presedintelui Romaniei decizia prin care se confirma constitutionalitatea legii, in vederea reluarii procedurii de promulgare?

a) in cel mult 30 de zile

b) in cel mult 20 de zile

c) in cel mult 10 zile

R. c

Ce caracter are decizia Curtii Constitutionale prin care s-a pronuntat neconstitutionalitatea unei legi?

a) caracter facultativ

b) caracter obligatoriu

c) este opozabila numai partilor

R. b

Care sunt subiectii sesizarii in cadrul controlului preventiv al constitutionalitatii tratatelor sau al acordurilor internationale inainte de adoptarea legii de ratificare?

a) presedintele uneia din cele 2 Camere, cel putin 50 de deputati sau cel putin 25 de senatori

b) numai presedintele Senatului

c) numai 50 de deputati

R. a

Ce fel de control este controlul de constitutionalitate a tratatelor sau a acordurilor internationale, inainte de ratificare?

a) control concret

b) control posterior

c) control abstract

R. c

De la ce data se aplica regulamentul parlamentar?

a) de la data publicarii in Monitorul Oficial

b) de la data adoptarii

c) in 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial

R. a

Prin ce se deosebeste controlul regulamentelor parlamentare fata de controlul constitutionalitatii legii?

a) constituie un control ulterior, represiv

b) constituie un control anterior

c) nu se deosebeste

R. a

Ce fel de control este, prin natura lui, controlul regulamentelor parlamentare?

a) control de compatibilitate

b) control de conformitate

c) control anterior

R. b

Ce caracter are controlul regulamentelor parlamentare?

a) caracter abstract

b) caracter concret

c) numai caracter concret

R. a

Care este caracterul controlului declansat ca urmare a unei exceptii de neconstitutionalitate? 

a) caracter abstract

b) caracter concret

c) caracter anterior

R. b

Cand se declanseaza procedura controlului ca urmare a exceptiei de neconstitutionalitate? 

a) in urma sesizarii Curtii Constitutionale de catre Avocatul Poporului

b) in urma sesizarii Curtii Constitutionale de catre 25 de senatori

c) in urma sesizarii Curtii Constitutionale de catre instanta de judecata printr-o incheiere judecatoreasca

R. c

Care sunt subiectele ce pot invoca exceptia de neconstitutionalitate in fata unei instante judecatoresti?

a) partile, procurorul si instanta de judecata

b) numai partile

c) numai instanta de judecata

R. a

Care este efectul pronuntarii incheierii de sesizare a Curtii Constitutionale, cu exceptia de neconstitutionalitate?

a) continuarea judecatii procesului

b) nu produce efecte

c) suspendarea de drept a judecatii procesului

R. c

In ce conditii poate fi atacata in fata instantei ierarhic superioare, incheierea de sesizare a Curtii Constitutionale?

a) in conditiile prevazute in codul de procedura civila sau penala

b) in conditiile prevazute in Constitutie

c) in conditiile prevazute de legea contenciosului-administrativ

R. a

Ce cuprinde incheierea de sesizare a Curtii Constitutionale?

a) numai sustinerile partilor

b) sustinerile partilor, motivarea celui ce a invocat-o, eventualele probe si opinia instantei

c) numai motivarea celui ce a invocat-o

R. b

Ce caracter au cauzele de inadmisibilitate a unei exceptii de neconstitutionalitate? 

a) caracter imperativ si de ordine publica

b) caracter dispozitiv

c) caracter facultativ

R. a

Ce acte normative pot face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate?

a) numai o lege

b) numai o ordonanta a Guvernului

c) o lege, o ordonanta a Guvernului, un tratat sau acord international a caror constitutionalitate nu a fost controlata inainte de ratificare

R. c

Care este efectul admiterii exceptiei de neconstitutionalitate?

a) textul neconstitutional nu mai poate fi aplicat

b) textul neconstitutional poate fi aplicat

c) textul constitutional este abrogat in mod direct

R. a

Cum se numeste actul de sesizare a Curtii Constitutionale cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate?

a) hotarare

b) decizie

c) incheiere

R. c

Cu ce cale de atac poate fi atacata incheierea prin care instanta respinge cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate? 

a) cu apel

b) cu recurs

c) cu contestatie in anulare

R. b

Care este termenul de recurs impotriva incheierii prin care instanta respinge cererea de sesizare a Curtii Constitutionale?

a) 48 de ore de la pronuntare

b) 3 zile de la pronuntare

c) 5 zile de la pronuntare

R. a

In ce termen se judeca recursul declarat impotriva unei incheieri prin care instanta respinge cererea de sesizare a Curtii Constitutionale?

a) 5 zile

b) 7 zile

c) 3 zile

R. c

Care este termenul de depunere a raportului intocmit de judecatorul raportor? 

a) cel mult 60 de zile de la data inregistrarii sesizarii

b) cel putin 60 de zile de la data inregistrarii sesizarii

c) cel putin 90 de zile de la data inregistarii sesizarii

R. a

Cine stabileste termenul de judecata pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, la data depunerii raportului?

a) judecatorul raportor

b) magistratul asistent

c) presedintele Curtii Constitutionale

R. c

Care sunt principiile procesuale fundamentale cu respectarea carora se desfasoara activitatea Curtii Constitutionale?

a) principiul publicitatii dezbaterilor, principiul dreptului la aparare, principiul independentei judecatorilor, principiul nemijlocirii, principiul contradictorialitatii

b) numai principiul dreptului la aparare

c) numai principiul nemijlocirii

R. a

Care este cvorumul de lucru in plen pentru solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate? 

a) 4 judecatori

b) 5 judecatori

c) 6 judecatori

R. c

Ce caracter are exceptia de neconstitutionalitate invocata direct de catre Avocatul Poporului?

a) caracterul unei actiuni directe

b) caracter abstract

c) caracter facultativ

R. a

Care este caracteristica principala a controlului initiativei pentru revizuirea Constitutiei? 

a) se exercita numai la sesizare

b) se exercita din oficiu, inainte de sesizarea Parlamentului

c) se exercita numai la sesizarea Guvernului

R. b

In ce termen se exercita controlul initiativei de revizuire a Constitutiei de catre Curtea Constitutionala?

a) in termen de 15 zile

b) in termen de 20 de zile

c) in termen de 10 zile

R. c

De la ce data incepe sa curga termenul de exercitare a controlului initiativei de revizuire a Constitutiei?

a) de la data actului prin care se declanseaza procedura controlului

b) de la data sesizarii

c) in 5 zile de la data sesizarii

R. a

Care este actul prin care se declanseaza procedura controlului initiativei de revizuire a Constitutiei?

a) cererea de sesizare

b) incheierea de autosesizare a plenului

c) raportul judecatorului raportor

R. b

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate