Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Definitia si factorii infractiunilor


Definitia si factorii infractiunilor


DEFINITIA SI FACTORII INFRACTIUNILOR

Unul din drepturile consacrate si garantate de Constitutia Romaniei este dreptul la inviolabilitatea deomiciliului. Astfel, potrivit art.27 alin.1 din Constitutie "domiciliul si resedinta sunt inviolabile. Nimeni nu poate patrunde sau ramane in domiciliul ori in resedinta unei persoane fara invoirea acesteia" iar alin.2 prevede 4 exceptii de la aceasta regula.

Pentru a se asigura eficient respectarea acestui drept, legiuitorul a incriminat in art.192 C.P. infractiunea de violare de domiciliu care face parte din cap.ll - partea generala intitulat "infractiuni contra libertatii persoanei".

Infractiunea de violare de domiciliu in forma simpla consta in "patrunderea fara drept, in orice mod, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit tinand de acestea, fara consintamantul persoanei care le foloseste, sau refuzul de a le parasi, la cererea acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani" iar in alin.2 este prevazuta forma agravata "in cazul in care fapta se savarseste de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane impreuna, in timpul noptii sau prin folosire de calitati mincinoase."Prin incriminarea acestei infractiuni, legiuitorul a urmarit sa ocroteasca libertatea persoanei. Tocmai de aceea, aceasta infractiune face parte din categoria infractiunilor contra libertatii persoanei intrucat garantarea domiciliului deriva din libertatea de manifestare activa a personei in societate.

In sensul art.192 C.P. termenul de "domiciliu" inseamna nu numai locuinta propriu zisa ci si orice incapere, dependita sau loc imprejmuit tinand de acestea.

Obiectul juridic il constituie relatiile sociale referitoare la ocrotirea libertatii persoanei sub aspectul libertatii vieti domestice, fiecarui individ i se recunoaste dreptul de a avea un domiciliu unde sa poata trai la adapost de imixtiunile din partea altora.

In ce priveste obiectul material al infractiunii majoritatea autorilor opineaza ca obiectul material lipseste de regula ceea ce denota ca aceasta infractiune face parte din clasa infractiunilor de pericol insa daca s-au produs vatamari ale bunurilor ori persoanelor va exista ca obiect material corpul persoanei asupra careia a actionat subiectul activ ori bunurile.

Subiectul activ al acestei infractiuni poate fi orice presoana care indeplineste conditiile generale cerute de legea penala si anume: varsta, responsabilitatea, libertatea de vointa si actiune.

Poate avea calitatea de faptuitor chiar proprietarul care patrunde in locuita chiriasului fara acordul acestuia 1. sau sotul despartit in fapt care vine in

1. RRD nr.2/1974, pag.170

domiciliul comun, in lipsa sotiei, fara consintamantul acesteia, rupe lacatul si patrunde in locuinta 2.

Nu se cere ca subiectul activ sa aiba anumite calitati insa daca autorul are calitatea de functionar atunci fapta va primi o alta incadrare juridica - infractiunea prev.de art.246 C.P. sau art.258 C.P. Daca insa autorul faptei s-a prevalat de o calitate mincinoasa ne vom afla in prezenta infractiuni de violare de domiciliu, forma agravata.

Subiectul pasiv al infractiuni este persoana indreptatita sa se opuna la patrunderea altei persoane in locuita pe care o foloseste. Nu intereseaza titlul in baza caruia detine acel domiciliul ci este suficient si necesar ca persoana vatamata sa foloseasca efectiv acel domiciliul in momentul comiterii faptei 3.

Participatia in cazul acestei infractiuni imbraca forma participatiei proprii intrucat toti participanti (autori, complici, instigatori) actioneaza cu aceeasi forma a vinovatiei, intentia.

Infrctiunea de turburare de posesie face parte din categoria infractiunilor patrimoniale, sub grupa infractiunilor care se comit prin actiuni ce aduc atingere directa starii de fapt a bunurilor sub raportul posesiei.

Prin incriminarea acestei infractiuni legiuitorul roman a inteles sa ocroteasca posesia bunurilor imobile.

Potrivit art.220 C.P. aceasta infractiune consta in "ocuparea, in intregime sau in parte, fara drept, a unui imobil aflat in posesia altuia, fara consintamantul acestuia sau fara aprobare prealabila primita in conditiile legi, ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat." iar alin.2 si 3 reglementeaza forma agravata a infractiuni caracterizata prin "violenta sau amenintare ori prin desfiintarea semnelor de hotar, a reperlor de marcare." sau prin savarsirea faptei "de doua sau mai multe persoane impreuna."

Aceasta infractiune prezita o importanta sporita intrucat nu numai ca este foarte des intalnita dar genereaza si comiterea de alte infractiuni grave (vatamari corporale, omucideri, nerespectarea hotararii judecatoresti etc.)

Obiectul juridic il constituie relatile sociale de ordin patrimonial referitoare la posesia pajnica asupra bunurilor imobile de orice fel, bunuri care apartin persoanelor fizice/juridice.

Daca fapta se comite in modalitatile prevazute in alin.2 atunci sunt incalcate si relatiile sociale privitoare la integritatea corporala, sanatatea persoanei sau cele care vizeaza integritatea bunurilor astfel incat in aceste cazuri vom avea si un obiect juridic secundar.

Obiectul material al infractiuni il consituie orice imobil ori parte din el ce este proprietate publica ori privata care se afla in posesia altuia (casa, curte,

2. RRD nr.2/1972, pag.178

3. V.Dongoroz s.a. Explicatii teoretice ale C.P.Roman - partea speciala, ed.a ll-a

gradina, garaj, birou etc.) Nu ne intereseaza daca persoana ce exercita posesia este sau nu proprietar ci relevant este ca aceasta posesie sa fie legitima.

Daca s-a folosit si violenta atunci va exista si un obiect material secundar si anume corpul persoanei vatamate iar daca ocuparea imobilului s-a facut prin desfiintarea semnelor de hotar sau a reperelor de marcare atunci cele doua bunuri vor constitui obiect material secundar si implicit si portiunea de teren acaparata.

Subiectul activ al acestei infractiuni poate fi orice persoana inclusiv proprietarul bunului in cazul in care posesia apartine altei persoane (locatar, uzufructuar, coproprietar).

In situatia prevazuta in alin.1 participatia nu e posibila sub toate formele sale, ci numai in cazul formei agravate prevazute de alin.3. Asadar numarul persoanelor ce actioneaza concomitent va constitui circumstanta agravata.

Subiectul pasiv esten persoana in posesia careia se afla imobilul in momentul comiterii faptei.

Pentru a exista aceasta infractiune este necesar ca sa existe o durata in timp, ca actiunea de tulburare sa dainuiasca in timp pentru ca, in caz contrar vom avea infractiunea de violare de domiciliu.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate