Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contractul de comodat


Contractul de comodat
CONTRACTUL DE COMODAT

Contractul de comodat

- este un contract prin care o persoana numita comodant, remite spre folosința temporara unei alte persoane, numita comodator, un lucru determinat, cu obligația pentru acesta din urma de a-l restitui in natura.

este un contract real (este necesara realizarea acordului de voința, dar și predarea lucrului)

este gratuit și unilateral

Obligațiile comodatarului:

conservarea lucrului

folosirea lucrului potrivit destinației

suportarea cheltuielilor de folosința

restituirea lucrului imprumutat la scadența (daca lucrul imprumutat este producator de fructe și parțile nu au convenit altfel, comodatorul este obligat sa restitue și fructele, ex terenul imprumutat)

suportarea riscurilor de catre comodatar in urmatoarele situații:

daca intrebuințeaza lucrul contrar destinației determinate de convenție sau de

natura lucrului

daca prelungește folosința dupa scadența

daca ar fi putut salva lucrul imprumutat

daca lucrul a fost evaluat in momentul contractului

Obligațiile comodantului:

restituirea chieltuielilor de conseravare facute de comodator, daca acestea au caracter extraordinar, necesar și foarte urgent,

plata despagubirilor catre comodator pentru daunele provocate de viciile lucrului, daca el avea cunoștința de ele și nu le-a adus la cunoștința comodatantului.

Incetarea efectelor contractului

prin restituirea lucrului

prin rezilierea contractului

prin moartea comodatarului
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate