Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
TESTE GRILA audit intern


TESTE GRILA audit intern


TESTE GRILA

Disciplina: audit intern

1. Precizati corect functiile auditului intern:

a) functia de consiliere;

b) functia de reglare;

c) functia de asigurare;

d) functia de organizare.

Variante de raspuns :

a) a si d

b) a si c

c) bd) toate

2. Precizati afirmatiile corecte:

Auditul intern este:

a) un element de siguranta, de transparenta a informatiei;

b) ajuta la eficientizarea strategiilor.

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) a si b

d) nici una

3. Auditul intern se clasifica in:

a) audit de regularitate sau conformitate;

b) audit de eficacitate sau audit al performantei;

c) audit de organizatie;

d) audit de sistem;

e) audit de subsistem.

Variante de raspuns :

a) a, b, c

b) a, b, d

c) e

d) toate

4. Precizati afirmatia corecta:

a) CAPI (Comitetul pentru Audit Public Intern) este o structura in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor;

b) CAPI este condusa de un subsecretar de stat din cadrul Guvernului;

c) CAPI este organism independent, functioneaza pe langa Parlament si da asigurari si consiliere ministerelor din structura Guvernului.

Variante de raspuns :

a) a

b) b si c

c) b

d) nici una

5. Precizati care afirmatie din urmatoarele este incorecta:

a) compartimentul de audit intern auditeaza cel putin odata la 3 ani toate activitatile desfasurate de entitatea publica, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice precum si la administrarea patrimoniului public;

b) compartimentul de audit intern efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua sistemele de management financiar si control intern ale entitatii publice.

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) toate

d) nici una

6. Precizati afirmatia corecta:

a) integritatea constituie calitatea din care deriva increderea publica;

b) integritatea este criteriul fundamental pe care un auditor in utilizeaza in judecarea deciziilor;

c) integritatea se refera la abilitatea unei persoane de a rezista presiunilor si de a fi capabila sa-si pastreze independenta si obiectivitatea.

Variante de raspuns :

a) a

b) a si b

c) a si c

d) toate

7. Precizati afirmatiile corecte:

Initierea auditului presupune urmatoarele:

a) Emiterea ordinului de serviciu;

b) declaratia de incompatibilitate;

c) Notificarea privind declansarea misiunii de audit intern.

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) a si c

d) toate

8. Precizati afirmatiile corecte:

Urmarirea recomandarilor presupune urmatoarele:

a) intocmirea graficului de implementare a recomandarilor;

b) repartizarea problemelor de rezolvat din cadrul recomandarilor pe factori responsabili;

c) aplicarea sanctiunilor contraventionale in cazul neaplicarii recomandarilor;

d) fisa de urmarire a recomandarilor.

Variante de raspuns :

a) a

b) d

c) b si c

d) nici una

9. Precizati afirmatia corecta:

Vulnerabilitatea poate fi apreciata ca:

a) vulnerabilitate redusa;

b) vulnerabilitate extrem de mare care nu poate fi exprimata;

c) vulnerabilitate medie;

d) vulnerabilitate inexistenta.

Variante de raspuns :

a) a

b) d

c) a si c

d) b si d

10. Precizati afirmatia corecta:

Sedinta de deschidere se realizeaza cand:

a) se fac propuneri de fixare a membrilor echipei misiunii de audit;

b) atunci cand se intocmeste ordinul de serviciu si declaratia de independenta;

c) se deruleaza la unitatea auditata, cu participarea auditorilor interni si a personalului entitatii si structurii auditate.

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) c

d) toate

11. Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte ?

a) Controlul este o functie a conducerii ;

b) Controlul se exercita in toate structurile si organizatiile economice ;

c) Functiile conducerii in cadrul intreprinderii sunt prevederea , organizarea, comanda, conducerea si controlul;

Variante de raspuns :

a) a

b) a si b

c) c

d) toate

Raspuns corect - d

12. Precizati afirmatiile corecte:

a) Termenul de control se foloseste pentru a desemna o supraveghere a functionarii unor sisteme sau desfasurarii unor procese;

b) Controlul inseamna stapanirea si mentinerea intreprinderii pe un drum de linie dreapta,ceva ce este sinonim cu posibilitatea de adaptare la imprevizibil

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) toate

d) nici una

13. Precizati afirmatiile corecte:

Obiectivele principale ale sistemului de control intern sunt:

a) asigura fiabilitatea si exactitatea informatiei

b) nu asigura respectarea politicilor,planurilor,procedurilor, legilor si reglementarilor;

c) nu asigura utilizarea economica si eficace a resurselor;

Variante de raspuns :

a) a

b) b si c

c) toate

d) nici una

Precizati afirmatiile corecte:

a) Controlul intern reprezinta ansamblul de reguli si proceduri care se pun in aplicare  in interersul si pentru asigurarea protectiei entitatii

b) Controlul intern reprezinta structura organizatorica,statul de functii,regulamentul de organizare si functionare; fisele postului cat si graficul de circulatie a documentelor

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) a si b

d) nici una

Precizati afirmatiile corecte;

a) controlul intern al intreprinderii este un sistem complex si unitar de vigilenta,constituit cu scopul de a contribui la garantatrea eficientei si eficacitatii procesului de conducere

b) sistemul controlului nu pune in cauza si nu permite orizonturi diferite, care se refera la obiective,instrumente,reguli,norme,ce permit intreprinderii sa-si atinga finalitatea

c) procesul de control intern trebuie privit in afara structurii informationale globale a intreprinderii ca forma de control exterior exercitat de organe specializate

Variante de raspuns :

a) a

b) c

c) b si c

d) nici una

Raspuns corect - a

16. Auditul public intern la entitatile publice este organizat astfel:

a) Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI), Unitatea Centrala de Armonizare pentru Audit Public Intern (UCAAPI) si compartimente de audit public intern din entitatile publice;

b) Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI), Divizia controlului regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale din cadrul Curtii de Conturi si Directia Generala a Auditului Intern din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) toate

d) nici una

17. Initierea unei misiuni de audit public intern presupune:

a) intocmirea si aprobarea ordinului de serviciu;

b) declararea independentei auditorilor interni;

c) notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern.

Variante de raspuns :

a) a

b) c

c) toate

d) nici una

18. Sistemul de control intern sau managerial include:

a) obiective generale:

b) cerinte generale;

c) cerinte specifice.

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) c

d) toate

19. Precizati afirmatiile corecte:

a) auditul intern este o functie de control verificare realizata de o persoana independenta;

b) auditul intern, alaturi de celelalte functii ale entitatii si prin aportul de cunostinte, contribuie la progresul entitatii

c) auditul are caracter represiv sau preventiv.

Variante de raspuns :

a) a si b

b) a si c

c) b si c

d) toate

20. Precizati afirmatiile corecte:

Auditul intern este organizat prin:

a) Unitatea Centrala de Armonizare a Auditului Public Intern (UCAAPI);

b) Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR);

c) Curtea de Conturi a Romaniei - Sectia de Control Financiar Ulterior.

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) c

d) nici una

21. Precizati corect obiectivele auditului intern:

a) asigurarea obiectiva si consiliere, destinate sa imbunatateasca sistemele si activitatile entitatii publice;

b) sprijina indeplinirea obiectivelor entitatii printr-o abordare sistematica si metodica;

c) evaluarea managementului riscurilor si evaluarea sistemelor de control;

d) ajuta entitatea publica sa mentina un sistem de control adecvat, prin evaluarea eficacitatii si eficientei acestuia, contribuind la imbunatatirea lui continua.

Variante de raspuns :

a) a, b, c

b) a, b, d

c) d

d) toate

22. Auditul intern are caracter:

a) represiv;

b) preventiv;

c) moderator.

Variante de raspuns :

a) a si b

b) a si c

c) c

d) nici una

23. Precizati afirmatia corecta:

a) UCAAPI (Unitatea Centrala de Armonizare pentru Audit Public Intern) este structura constituita in cadrul Curtii de Conturi;

b) UCAAPI functioneaza in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

c) UCAAPI este condusa de un secretar de stat din cadrul Guvernului numit de primul ministru.

Variante de raspuns :

a) a

b) b si c

c) c

d) nici una

24. Precizati afirmatia corecta:

a) compartimentul de audit intern se organizeaza la nivelul organului ierarhic superior cu avizul departamentului de monitorizare a auditului intern din cadrul comisiei finante-buget din cadrul Guvernului;

b) compartimentul de audit intern este o structura independenta fata de celelalte compartimente de audit intern;

c) compartimentul de audit intern se organizeaza si functioneaza ca entitate cu personalitate juridica, are cont in banca si raporteaza direct Guvernului prin Curtea de Conturi.

Variante de raspuns :

a) a

b) a si b

c) c

d) nici una

25. Precizati principiile fundamentale aplicabile in desfasurarea activitatii de audit intern:

a) integritatea;

b) independenta si obiectivitate;

c) confidentialitate;

d) competenta profesionala;

e) neutralitate politica;

Variante de raspuns :

a) a, b, c

b) a, b, d

c) e

d) toate

26. Precizati afirmatiile corecte:

Pentru a desfasura o misiune de audit intern se parcurg unele din urmatoarele etape:

a) pregatirea misiunii de audit;

b) interventia la fata locului;

c) raportul de audit;

d) prelucrarea si semnarea raportului de audit.

Variante de raspuns :

a) a, b, c

b) a, b, d

c) toate

d) nici una

27. Precizati afirmatia corecta:

Raportul de audit public intern presupune:

a) colectarea dovezilor;

b) elaborarea proiectului de raport;

c) reuniunea de conciliere;

d) raportul final;

e) semnarea raportului si clarificarea obiectiunilor.

Variante de raspuns :

a) a, b, c

b) b, c, d

c) b, d, e

d) toate

28. Interventia la fata locului presupune:

a) initierea auditului;

b) colectarea dovezilor;

c) constatarea si raportarea iregularitatilor;

d) analiza riscurilor.

Variante de raspuns :

a) a si b

b) b si c

c) d

d) nici una

29. Precizati afirmatia corecta:

Aprecierea controlului intern se face pe nivele. Precizati acestea:

a) control intern inexistent;

b) control intern fara corespondent in practica;

c) control intern necorespunzator;

d) control intern cu lipsuri grave

Variante de raspuns :

a) a

b) b si c

c) d

d) toate

30. Precizati afirmatia corecta:

a) auditorii nu dezvaluie informatii fara autorizarea celor in drept, cu exceptia celor care reprezinta o obligatie profesionala sau legala;

b) obligativitatea confidentialitatii continua chiar si dupa incetarea relatiilor dintre auditorul intern si client.

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) toate

d) nici una

31. Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte:

a)     Controlul reprezinta o anliza periodica si permanenta a unei situatii, activitate cu scopul de a urmari desfasurarea acestora

b)     Controlul trebuie inteles ca un mod de a ordona, a stapani sau a supraveghea ceva, pe cineva, astfel incat sa conduca si sa dirijeze lucrurile in directia dorita

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) toate

d) nici una

32. Precizati afirmatiile corecte de mai jos: Controlul intern:

a)     nu asigura proitectia , salvarea patrimoniului si calitatea informatiei

b)     asigura aplicarea instrumentelor directiei si favorizeaza ameliorarea performantelor

c)     se manifesta prin organizarea, metodele si procedurile fiecarei din activitatile intreprinderii pntru ai mentine performanta

Variante de raspuns :

a) a si b

b) b si c

c) c

d) toate

33. Auditul intern se clasifica in:

a) audit de regularitate sau conformitate;

b) audit de eficacitate sau audit al performantei;

c) audit de organizatie;

d) audit de sistem;

e) audit de subsistem.

Variante de raspuns :

a) a, b, c

b) a, b, d

c) b, d, e

d) nici una

34. Precizati care afirmatie din urmatoarele este incorecta:

a) compartimentul de audit intern auditeaza cel putin odata la 3 ani toate activitatile desfasurate de entitatea publica, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice precum si la administrarea patrimoniului public;

b) compartimentul de audit intern efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua sistemele de management financiar si control intern ale entitatii publice.

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) toate

d) nici una

35. Precizati afirmatia corecta:

a) integritatea constituie calitatea din care deriva increderea publica;

b) integritatea este criteriul fundamental pe care un auditor in utilizeaza in judecarea deciziilor;

c) integritatea se refera la abilitatea unei persoane de a rezista presiunilor si de a fi capabila sa-si pastreze independenta si obiectivitatea.

Variante de raspuns :

a) a si b

b) a si c

c) b si c

d) toate

36. Conducatorul Compartimentului de audit public intern intocmeste:

a) Carta Auditului Intern si Planul de audit;

b) organigrama entitatii si lista operatiunilor supuse controlului financiar preventiv;

c) programele anuale si semestriale de control financiar de gestiune.

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) a si c

d) toate

37. Dosarele de audit public intern sunt:

a) dosarul permanent;

b) dosarul documentelor de lucru;

c) dosarul diverselor acte contabile.

Variante de raspuns :

a) a si b

b) b si c

c) toate

d) nici una

38. Misiunea de audit public intern se finalizeaza prin:

a) intocmirea unui raport de audit public intern final;

b) transmiterea structurii auditate a recomandarilor aprobate;

c) elaborarea de catre structura auditata a unui plan de actiune in ceea ce priveste aplicarea recomandarilor insotit de un calendar pentru indeplinirea acestora.

Variante de raspuns :

a) a si b

b) a si c

c) b si c

d) toate

39. Precizati afirmatiile corecte:

a) auditul performantei evalueaza performanta managementului si operationala (economicitatea, eficacitatea si eficienta) a entitatii publice care au la dispozitie resurse financiare de personal sau de alta natura, in vederea administrarii lor;

b) auditul de sistem consta in examinarea actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectarii ansamblului de principii si reguli procedurale si metodologice, conform normelor legale;

c) auditul de regularitate sau conformitate, reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza in conditii de economicitate, eficacitate si eficienta.

Variante de raspuns :

a) a

b) b

c) c

d) nici una

40. Compartimentul de audit public intern elaboreaza:

a) planul de audit;

b) programul de audit;

c) structura organizatorica a entitatii publice;

d) carta auditului intern.

Variante de raspuns :

a) a, b, c

b) a, b, d

c) b, c, d

d) toate

41. Conceptul de control intern inglobeaza in principal urmatoarele elemente :

a) mediul de control;

b) realizarea obiectivelor manageriale in mod sistemic, economic si eficient pentru prevenirea si detectarea fraudelor si a erorilor;

c) respectarea reglementarilor sub incidenta carora intra activitatea entitatii auditate;

d) procedurile de control, elaborate si puse in practica.

Variante de raspuns:

a) b;

b) a si b;

c) a si d;

d) d.

42. Standardele de management - control intern, sunt grupate pe urmatoarele elemente cheie ale controlului managerial:

a) Mediul de control si performantele si managementul riscului;

b) Informarea si comunicarea;

c) Activitatile de contol;

d) Auditarea si evaluarea.

Variante de raspuns:

a) a si c;

b) a si d;

c) b si d;

d) a, b, c si d.

43. Completati cu raspunsul corect urmatoarea fraza:

"Auditul intern este definit ca activitatea de examinare .a ansamblului activitatilor entitatii economice in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului,controlului si proceselor de conducere a acestuia."

a) directa ;

b) subiectiva;

c) obiectiva;

d) deosebita.

Variante de raspuns:

a) a si d

b) b

c) c

d) nici una

44. Completati cu raspunsul corect urmatoarea fraza:

"Auditul intern este definit ca activitatea care se exercita in cadrul entitatii de catre persoane . acesteia. Practicile de audit intern se diferentiaza in functie de scopul,marimea,structura si domeniile de activitate ale entitatii economice."

a) din interiorul ;

b) din exteriorul;

c) externe;

d) din interiorul sau din exteriorul.

Variante de raspuns:

a) b

b) d

c) toate

d) nici una

45. Plecand de la definitiile termenului de audit care sunt si fac parte din dispozitii cu caracter general, putem spune ca auditul public intern se exercita pentru a satisface cerintele .. .

Completati cu raspunsul corect :

a) comitetului director;

b) managementului;

c) institutiei publice autonome;

d) sefului departamentului de audit.

Variante de raspuns:

a) a si b

b) b

c) d

d) nici una

"O sarcina particulara a auditului intern este aceea de a monitoriza sistemele manageriale de control, de a raporta despre punctele slabe si de a da recomandari de imbunatatire a acestuia."

Completati cu raspunsul corect :

a) comitetului director;

b) conducerii auditului intern;

c) managementului superior;

d) sefului departamentului de audit.

Variante de raspuns:

a) b si c

b) a

c) c

d) a si d

"Auditul public intern -activitatea care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice,ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivul printr-o abordare sistematica si metodica,care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare".

Completati cu raspunsul corect :

a) functional-independenta;

b) obiectiva;

c) managementului superior;

d) a si b

Variante de raspuns:

a) b

b) c

c) d

d) nici una

48. Precizati in ce fel de legatura este auditul public intern cu toate formele de control intern, pe care le evalueaza si da recomandari in sensul imbunatatirii acestora:

a) directa ;

b) subiectiva;

c) obiectiva;

d) deosebita.

Variante de raspuns:

a) a

b) c si d

c) toate

d) nici una

49. Alegeti variantele corecte in ceea ce priveste auditul intern:

a) face parte din mediul de control intern al entitatii;

b) nu face parte din mediul de control intern al entitatii, dar este in legatura directa cu toate formele de control intern ;

c) poate fi confundat in anumite situatii cu controlul intern;

d) nu trebuie confundat cu controlul intern.

Variante:

a) a si c;

b) b si c;

c) a si d;

d) b si d.

50.Auditul public intern la buna si efectiva gestiune a fondurilor publice pe care entitatea publica le are in administrare. Completati cu raspunsul cel mai corect :

a) ajuta;

b) aduce un plus de valoare;

c) nu contribuie;

d) a si/sau b.

Variante de raspuns:

a) b

b) c

c) a

d) d

51. In lucrarea "Teoria si practica auditului intern" Jacques Renard defineste auditul intern ca fiind :

a) parte a mediului de control al entitatii;

b) un dispozitiv intern din cadrul intreprinderii , cu mai multe scopuri;

c) functie independenta de evaluare organizata in cadrul entitatii publice;

d) functia exercitata independent fara constrangeri interne si externe pentru ca opinia de audit sa fie corecta.

Variante de raspuns:

a) a si b

b) b

c) d

d) nici una

52. In lucrarea "Teoria si practica auditului intern" Jacques Renard defineste auditul intern ca fiind un dispozitiv intern din cadrul intreprinderii care are ca scop:

a) aprecierea exactitatii si a sinceritatii informatiilor,in special a celor contabile;

b) aprecierea sinceritatii informatiilor si asigurarea securitatii fizice a operatiunilor;

c) asigurarea securitatii fizice si contabile a operatiunilor;

d) garantarea integritatii patrimoniale si emiterea de judecati asupra eficacitatii sistemelor de informare.

Variante de raspuns:

a) a si c;

b) b si c;

c) a, c si d;

d) b si d.

53. In lucrarea "Teoria si practica auditului intern" Jacques Renard spune despre auditul public intern ca este realizat de un serviciu al intreprinderii,care :

a) poate fi confundat cu controlul intern;

b) verifica daca regulile fixate de intreprindere insasi sunt respectate;

c) este in legatura directa cu toate formele de control intern;

d) nu poate fi confundat cu controlul intern.

Variante:

a) a si c;

b) b;

c) a si b;

d) d.

54. Conform I.I.A(The Institute of Internal Auditors)- auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care:

a) da unei organizatii o asigurare in ceea ce priveste gradul de control detinut asupra operatiunilor;

b) o indruma pentru a-i imbunatati operatiunile si contribuie la adaugarea unui plus de valoare;

c) ajuta la emiterea de judecati asupra eficacitatii sistemelor de informare;

d) ajuta la aprecierea exactitatii si a sinceritatii informatiilor,in special a celor contabile.

Variante:

a) a si b;

b) b si c;

c) a si c;

d) d.

55. Auditul intern se aplica tuturor intreprinderilor, indiferent de marimea si de natura acestora si care in esenta are urmatoarea definitie: "Auditul intern este in cadrul unei organizatii o functie - exercitata .. si cu mandat - de evaluare a Controlului intern". Completati cu raspunsul corect :

a) complementar;

b) obiectiv;

c) intr-o maniera independenta;

d) a si c

Variante de raspuns:

a) d

b) a

c) c

d) nici una

56.Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva,care da unei organizatii :

a) o asigurare in ceea ce priveste gradul de control detinut asupra operatiunilor,

b) o indrumare pentru a-i imbunatati operatiunile si contribuie la adaugarea unui plus de valoare;

c) informatii care nu sunt accesibile numai celor implicati in conducerea entitatii;

d) asigurarea despre continuitatea activitatii.

Variante:

a) a si d;

b) b si c;

c) a si b;

d) d.

57. O sarcina particulara a auditului intern este aceea de a monitoriza sistemele manageriale de control, de a raporta despre punctele slabe si de a propune imbunatatiri :

a) managementului superior;

b) compartimentului de audit public intern;

c) comitetului de audit;

d) sefului departamentului de personal pentru luarea masurilor corective.

Variante de raspuns:

a) a

b) a si b

c) b si c

d) c si d

58.Auditul intern este o functie independenta de .stabilita in cadrul unei entitati publice. Completati cu raspunsul corect :

a) corectare;

b) evaluare;

c) continuitate;

d) implicare.

Variante de raspuns:

a) b si c

b) b

c) a

d) a si d

Auditul public intern:

a) are rolul de a contribui la buna si efectiva gestiune a fondurilor publice;

b) nu trebuie sa fie confundat cu controlul intern;

c) este definit si ca ansamblul masurilor luate de catre conducere in scopul imbunatatirii gestiunii riscului si cresterii probabilitatii ca scopurile si obiectivele stabilite sa fie atinse;

d) este o activitate functional subiectiva.

Variante:

a) a

b) a si b

c) a, b si c

d) b si d

60.Dintre functiile auditului intern fac parte:

a) functia de asigurare;

b) functia de supervizare;

c) functia de consiliere;

d) functia de comunicare.

Variante:

a) a;

b) a si b;

c) a, b si c;

d) a si c.

61. Consilierea, ca functie a auditului intern reprezinta activitatea desfasurata de auditorii interni, menita sa :

a) aduca plusvaloare;

b) sa imbunatateasca administrarea entitatii publice;

c) sa imbunatateasca gestiunea riscului si a controlului intern;

d) asume responsabilitati manageriale auditorilor.

Variante de raspuns:

a) a si d;

b) a, b si d;

c) a, b si c;

d) a si c.

62. Activitatea de consiliere desfasurata de auditorii intern, cuprinde urmatoarele tipuri de consiliere:

a) consultanta ;

b) facilitarea intelegerii activitatilor, fenomenelor si procedurilor;

c) punerea in practica;

d) formare si perfectionare profesionala.

Variante de raspuns:

a) a si c;

b) a, b si d;

c) b si c;

d) a si c.

63. Pentru realizarea misiunii de consiliere, auditorii interni trebuie sa dea dovada de :

a) abilitati de comunicare;

b) abilitati de raportarea rezultatelor misiunilor de consiliere;

c) un inalt standard profesional;

d) o abordare sistematica si metodica a minutelor de consiliere.

Variante de raspuns:

a) a;

b) b si d;

c) c;

d) a si b.

64. Auditul intern :

a) ajuta entitatea sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica;

b) reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice;

c) permite o evaluare permanenta a deciziilor conducatorilor entitatii publice;

d) asigura functionarea unui sistem eficient de comunicare.

Variante de raspuns:

a) b;

b) a;

c) b si c;

d) c si d.

65. Printre obiectivele auditului public intern se pot numara:

a) asigurarea obiectiva si consilierea, destinate sa imbunatateasca sistemele si activitatile entitatii publice;

b) descompunerea unei entitati in elemente izolate care pot fi identificate distinct;

c) sprijinirea indeplinirii obiectivelor entitatii publice printr-o abordare sistematica si metodica;

d) stabilirea fluxului informatiilor si responsabilitatilor referitoare la acestea.

Variante de raspuns:

a) a si b;

b) a si c;

c) b si c;

d) a si d.

66. Printre obiectivele auditului public intern se pot numara:

a) evaluarea permanenta a eficacitatii muncii realizate de personalul cu atributii de conducere;

b) evaluarea managementului riscurilor si evaluarea sistemelor de control;

c) punerea in aplicare a celor mai recente modificari legislative;

d) sprijina conducatorul entitatii publice in identificarea si evaluarea riscurilor semnificative si contribuie la imbunatatirea sistemelor de management al riscurilor, sisteme a caror eficacitate o supravegheaza si evalueaza.

Variante de raspuns:

a) b;

b) a si c;

c) b si d;

d) c si d.

67. Atat evaluarea riscurilor, cat si evaluarea sistemului de control intern vizeaza operatiile si sistemele informatice ale entitatii publice din urmatoarele puncte de vedere:

a) fiabilitatea si integritatea informatiilor financiare si operationale;

b) eficacitatea si eficienta operatiilor

c) protejarea patrimoniului;

d) respectarea legilor, reglementarilor si procedurilor.

Variante de raspuns:

a) a si b;

b) a si c;

c) a, b si d;

d) a, b, c si d.

68. Din sfera auditului intern fac parte:

a) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica;

b) administrarea patrimoniului public, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;

c) actiunile de tragere la raspundere a persoanelor vinovate in cazul constatarii unor pagube;

d) activitatile privind emiterea unor decizii cu masuri cu caracter coercitiv pentru stabilirea raspunderii persoanelor vinovate de producerea unor pagube.

Variante de raspuns:

a) a si b;

b) a si d;

c) b si d;

d) c si d.

69. Din sfera auditului intern fac parte:

a) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;

b) actiunile de tragere la raspundere a persoanelor vinovate in cazul constatarii unor pagube;

c) sistemele de management financiar si control;

d) contabilitatea si sistemele informatice aferente.

Variante de raspuns:

a) c si d;

b) a si b;

c) a, c si d;

d) b si c.

70. Auditul intern :

a)este un element de siguranta,de transparenta a informatiei ;

b) ajuta la eficientizarea strategiilor;

c) este o functie de contra verificare realizata de o persoana independenta, a operatiunilor efectuate de conducere, conducand la un mai bun control al activitatii;

d) ajuta managementul superior sa obtina rezultate reale,sa depisteze frauda si sa creasca oportunitatile.

Variante de raspuns:

a) a si c;

b) a si b;

c) c si d;

d) a, b, c si d.

Auditul de regularitate - sau de conformitate, consta in :

a) examinarea actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public,sub aspectul respectarii ansamblului de principii si reguli procedurale si metodologice,conform normelor legale;

b) examinarea corectitudinii criteriilor stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice,evalueaza rezultatele si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele;

c) auditarea realizarilor in raport cu atingerea obiectivelor entitatii auditate si auditul impactului real al activitatilor comparativ cu impactul dorit;

d) indeplinirea obiectivelor entitatii auditate si auditul impactului efectiv al activitatii entitatii in comparatie cu impactul planificat al acesteia.

Variante de raspuns:

a) b

b) a

c) d

d) c

72. Auditul de regularitate - sau de conformitate:

a) este activitatea conceputa sa aduca un plus de valoare, cu scopul evaluarii rezultatelor obtinute, conditii de economicitate eficienta si eficacitate;

b) compara regula si realitatea,ceea ce ar trebui sa fie cu ceea ce este,pe baza unui sistem de referinta,care este reprezentat de reglementarile in vigoare aferente domeniului

c) auditeaza realizarile in raport cu atingerea obiectivelor entitatii auditate si auditul impactului real al activitatilor comparativ cu impactul dorit;

d) arata daca activitatile administrative sunt in concordanta cu principiile, practicile sanatoase si cu politicile manageriale.

Variante de raspuns:

a) b

b) a

c) d

d) c

73. se observa in raport cu regulile interne ale entitatii, elaborate de compartimentele de specialitate,iar ..se stabileste in raport cu dispozitiile legale si reglementate. Completati cu raspunsul corect:

a) regularitatea conformitatea;

b) legalitatea..regularitatea;

c) conformitatea..legalitatea;

d) regularitatea.legalitatea.

Variante de raspuns:

a) b

b) a

c) d

d) c

74. Auditul de regularitate -cuprinde de asemenea si :

a) indeplinirea obiectivelor entitatii auditate si auditul impactului efectiv al activitatii entitatii in comparatie cu impactul planificat al acesteia;

b) atestarea responsabilitatilor financiare a entitatii presupunand examinarea si evaluarea inregistrarilor financiare si exprimarea opiniilor asupra situatiilor financiare;

c) diagnosticul, aprecierea metodelor, procedurilor, analizelor de cost, organizarii activitatii;

d) emiterea unei opinii nu numai cu privire la buna aplicare a regulilor privitor la calitatea lor.

Variante de raspuns:

a) a

b) b

c) d

d) c

75. Auditul de regularitate presupune si :

a) auditul controlului intern si a functiilor acestuia;

b) auditul onestitatii si a caraterului adecvat a deciziilor administrative luate in cadrul firmei auditate;

c) activitatea conceputa sa aduca un plus de valoare, cu scopul evaluarii rezultatelor obtinute, conditii de economicitate eficienta si eficacitate;

d) examinarea si raportarea declaratiilor financiare, precum si examinarea sistemelor de control pe care aceste declaratii se bazeaza.

Variante de raspuns:

a) a si c;

b) a si b;

c) c si d;

d) a, b si c.

76. Eficacitatea consta in :

a) raportarea oricaror altor chestiuni decurgand din audit sau in legatura cu auditul;

b) maximizarea rezultatelor unei activitati in raport cu resursele utilizate;

c) atingerea obiectivelor fixate;

d) reprezinta minimizarea costului resurselor utilizate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate.

Variante de raspuns:

a) a

b) b

c) c

d) d

77. In practica auditul performantei se mai intalneste si sub denumirile :

a) auditul rezultatelor;

b) auditul managementului;

c) auditul raportarilor;

d) auditul managementului sanatos; auditul celor "3 E".

Variante de raspuns:

a) a;

b) b si c;

c) c si d;

d) a, b si d.

78. Auditul eficacitatii:

a) auditeaza realizarile in raport cu atingerea obiectivelor entitatii auditate si auditul impactului real al activitatilor comparativ cu impactul dorit;

b) arata daca activitatile administrative sunt in concordanta cu principiile, practicile sanatoase si cu politicile manageriale;

c) se refera la maximizarea rezultatelor unei activitati in raport cu resursele utilizate;

d) reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern.

Variante de raspuns:

a) a

b) c

c) d

d) b

79. Auditul de eficacitate consta in:

a) identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru indreptarea acestora;

b) diagnosticul, aprecierea metodelor, procedurilor, analizelor de cost, organizarii activitatii;

c) emiterea unei opinii nu numai cu privire la buna aplicare a regulilor privitor la calitatea lor;

d) evaluarea de profunzime a sistemelor de conducere si control intern.

Variante de raspuns:

a) b;

b) b si c;

c) a si b;

d) b si d.

80. Economicitatea reprezinta:

a) atingerea obiectivelor entitatii auditate si auditul impactului real al activitatilor comparativ cu impactul dorit, indiferent de costuri;

b) maximizarea rezultatelor unei activitati in raport cu resursele utilizate;

c) minimizarea costului resurselor utilizate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate;

d) atat auditul de regularitate cat si pe cel al performantei.

Variante de raspuns:

a) b

b) a

c) c

d) d

81. Auditul de sistem:

a) auditeaza realizarile in raport cu atingerea obiectivelor entitatii auditate si auditul impactului real al activitatilor comparativ cu impactul dorit;

b) reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern,cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza in conditii de economicitate, eficacitate si eficienta;

c) se refera la maximizarea rezultatelor unei activitati in raport cu resursele de sistem utilizate;

d) se refera la auditul controlului intern si a functiilor acestuia.

Variante de raspuns:

a) c

b) b

c) d

d) a

82. Rolul auditului de sistem este:

a) de a se asigura de atingerea obiectivelor entitatii auditate si auditul impactului real al activitatilor comparativ cu impactul dorit, indiferent de costuri;

b) de a identifica deficientele cu privire la functionarea sistemelor de conducere si control intern si de a formula recomandari pentru indreptarea acestora;

c) de a da diagnosticul, aprecierea metodelor, procedurilor, analizelor de cost, organizarii activitatii;

d) de a se asigura de atingerea obiectivelor fixate.

Variante de raspuns:

a) c

b) b

c) d

d) a

83. Auditul de sistem include:

a) auditul de regularitate ;

b) auditul de performanta;

c) auditul eficacitatii;

d) auditul economicitatii.

Variante de raspuns:

a) a;

b) b si c;

c) a si c;

d) a si b.

84. Sistemul reprezinta o multime de elemente si o serie de evenimente care se combina pentru a realiza un obiectiv comun. Care este tehnica de verificare utilizata in practica in derularea unei misiuni de audit de sistem?

a) comparatia;

b) analiza;

c) esantionarea;

d) scaderi succesive.

Variante de raspuns:

a) a

b) c

c) d

d) c

85. Responsabilitatea auditului intern este de a furniza asigurarea privind:

a) fiecare element in parte;

b) un sistem anume desemnat;

c) organizatia in ansamblu;

d) activitatea vizata.

Variante de raspuns:

a) b

b) d

c) c

d) a

86. Auditul intern furnizeaza o asigurare independenta in privinta.. sistemelor concepute, puse in aplicare si controlate de conducere, adica in ce masura acestea se aliniaza bunelor practici si sunt pusi in aplicare corect si permanent. Completati cu raspunsul corect:

a) economicitatii, eficacitatii si eficientei;

b) realitatii;

c) existentei;

d) valorii.

Variante de raspuns:

a) a

b) c

c) d

d) b

87. Cu prilejul derularii unei misiuni de audit de sistem auditorii trebuie sa urmareasca urmatoarele:

a) atingerea obiectivelor, scopurilor, tintelor respectand standardele de calitate si performanta prestabilite;

b) conformitatea cu politicile, planurile, regulamentele, procedurile, acordurile interne, pe de o parte, dar si cu legile, reglementarile si obligatiile externe , pe de alta parte;

c) fiabilitatea, claritatea, completitudinea, oportunitatea si utilitatea informatiilor de natura financiara, operationala si de conducere, a rapoartelor, precum si integritatea evidentelor si documentelor justificative;

d) regularitatea tranzactiilor si etica comportamentala.

Variante de raspuns:

a) a si c;

b) b si d;

c) a, b, c si d;

d) a si b.

88. Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI) avand atributii de coordonare, evaluare, sinteza in domeniul activitatii de audit public intern la nivel national este o structura constituita in cadrul :

a) Ministerului Finantelor Publice;

b) Ministerului Afacerilor Externe;

c) Curtii de Conturi a Romaniei;

d) Autoritatii de Audit.

Variante de raspuns:

a) a

b) c

c) d

d) b

89. Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI) este condusa de un numit de ministrul finantelor publice,cu avizul favorabil al Comitetului pentru audit public intern (CAPI). Completati cu raspunsul corect:

a) presedinte;

b) director general;

c) director interimar;

d) sef de serviciu.

Variante de raspuns:

a) c

b) b

c) d

d) a

Directorul general al UCAAPI trebuie sa aiba o inalta calificare profesionala in domeniul financiar-contabil si/sau al auditului,cu o competenta profesionala corespunzatoare si este . Completati cu raspunsul corect:

a) demnitar public;

b) functionar public;

c) o persoana fizica autorizata;

d) personal contractual.

Variante de raspuns:

a) c

b) b

c) d

d) a

Comitetul pentru audit public intern sprijina UCAAPI din Ministerul Finantelor Publice pentru definirea strategiei si imbunatatirii activitatii de audit intern in sectorul public si este un organism cu caracter . Completati cu raspunsul corect:

a) decizional;

b) consultativ;

c) independent;

d) variabil.

Variante de raspuns:

a) c

b) b

c) d

d) a

92. Comitetul pentru audit public intern cuprinde . membri, specialisti din afara Ministerului Finantelor Publice condusi de un presedinte.

Completati cu raspunsul corect:

a) 5;

b) 13;

c) 8;

d) 11.

Variante de raspuns:

a) b

b) c

c) a

d) d

93. Din componenta Comitetului fac parte:

a) presedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romania si doi profesori universitari cu specialitate in domeniul auditului public intern;

b) trei specialisti cu inalta calificare in domeniul auditului public intern si doi experti in contabilitate publica;

c) un expert in domeniul juridic si un expert in sisteme informatice;

d) directorul general al UCAAPI.

Variante de raspuns:

a) b si c;

b) b si a;

c) a, b si c;

d) a, b, c si d.

94. Atributiile compartimentului de audit public intern sunt:

a) certificarea trimestriala si anuala,insotita de raport de audit,a bilantului contabil si contului de executie bugetara la institutiile publice.

b) examinarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor, identificarea erorilor, risipei gestiunii defectuoase si fraudelor, precum si propunerea de masuri si solutii de remediere.

c) supravegherea regularitatii sistemelor de functionare a deciziilor, planificare, programarea, organizarea, coordonarea, urmarirea si controlul indeplinirii deciziilor.

d) evaluarea economicitatii,eficacitatii si eficientei utilizarii resurselor financiare umane si materiale si identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere si de control,precum si a resurselor asociate.

Variante de raspuns:

a) a, b, c si d;

b) c si d;

c) a si b;

d) b, c si d.

95. Alaturi de atributiile specifice pe care le are compartimentul de audit public intern pentru a-si atinge obiectivele trebuie sa elaboreze si ..specifice entitatii publice in care isi desfasoara activitatea,cu avizul UCAAPI. Completati cu raspunsul corect:

a) coduri;

b) tematici;

c) norme metodologice;

d) programe.

Variante de raspuns:

a) b

b) d

c) c

d) a

96. O alta atributie importanta a compartimentului de audit public intern din cadrul entitatilor publice este si elaborarea:

a) de norme proprii de functionare;

b) proiectul planului de audit public intern;

c) sistemelor de functionare proprii;

d) proiectului de buget.

Variante de raspuns:

a) c

b) b

c) d

d) a

97. .controalelor si auditurilor inseamna definirea obiectivelor,stabilirea politicilor,a naturii acestora,a calendarului de proceduri si testari destinate sa indeplineasca obiectivele controlului sau a misiunilor de audit. Completati cu raspunsul corect:

a) efectuarea;

b) analiza;

c) planificarea sau programarea;

d) conformitatea.

Variante de raspuns:

a) b

b) d

c) c

d) a

98. Compartimentul de audit public intern are sarcina sa efectueze activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control al entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de:

a) legalitate si economicitate;

b) regularitate;

c) economicitate;

d) eficienta si eficacitate.

Variante de raspuns:

a) a si b;

b) a si d;

c) a, b si d;

d) c si d.

99. Potrivit legii privind auditul public intern compartimentul de audit auditeaza cel putin odata la trei ani,fara a se limita la acestea,urmatoarele:

a) angajamentele bugetare si legale din care deriva,direct sau indirect,obligatii de plata,inclusiv din fondurile comunitare si vanzarea,gajarea,concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;

b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale,inclusiv din fondurile comunitare si concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

c) constituirea veniturilor,respectiv modul de autorizare si de stabilire a titlurilor de creanta,precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora si alocarea creditelor bugetare;

d) sistemul contabil,fiabilitatea acestuia si sistemul de luare a deciziilor si sistemele de conducere si control,precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme si sistemele informatice.

Variante de raspuns:

a) a si c;

b) b si d;

c) a, b si c;

d) I si II.

100. Precizati care din urmatoarele sunt elemente care caracterizeaza profesia de auditor intern:

a) detinerea unor abilitati intelectuale specifice,dobandite prin pregatire si educatie;

b) recomandarea obtinuta de la ultimul loc de munca;

c) acceptarea unei datorii fata de societate in ansamblul sau (de obicei in schimbul unor restrictii in utilizarea unui titlu sau in acordarea unei calificari);

d) cunostinte temeinice de cultura generala.

Variante de raspuns:

a) b;

b) a si c;

c) a si b;

d) c si d.

101. Precizati care din urmatoarele sunt elemente care caracterizeaza profesia de auditor intern:

a) detinerea unor abilitati intelectuale specifice,dobandite prin pregatire si educatie;

b) cunoasterea cel putin a unei limbi de circulatie internationala;

c) apartenenta la un partid politic;

d) aderarea membrilor sai la un cod comun de valori si conduita,cod elaborat de organismul reprezentativ specific,care sa includa si mentinerea unei imagini in mod esential obiective.

Variante de raspuns:

a) a si b;

b) a si c;

c) c si b;

d) a si d.

102. Codul etic reprezinta un ansamblu care guverneaza activitatea auditorilor interni. Completati cu raspunsul corect :

a) de principii ;

b) reguli de conduita;

c) de directive;

d) de indicatii.

Variante de raspuns:

a) a;

b) a+b;

c) c+d;

d) b+d.

103. Performanta, ca obiectiv al profesiei de auditor se caracterizeaza prin :

a) existenta unor capacitati intelectuale si a experientei dobandite prin pregatire si educatie;

b) existenta unui cod de valori si conduita comun tuturor auditorilor interni;

c) realizarea sarcinilor cu obiectivelor, responsabilitate, siguranta si onestitate;

d) desfasurarea unei activitati la cei mai inalti parametri,in scopul indeplinirii cerintelor interesului public, in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate.

Variante de raspuns:

a) a

b) a si c

c) b si c

d) d

104. Profesionalismul, ca obiectiv al profesiei de auditor se caracterizeaza prin:

a) existenta unor capacitati intelectuale si a experientei dobandite prin pregatire si educatie;

b) existenta unui cod de valori si conduita comun tuturor auditorilor interni;

c) realizarea sarcinilor cu obiectivelor, responsabilitate, siguranta si onestitate;

d) desfasurarea unei activitati la cei mai inalti parametri,in scopul indeplinirii cerintelor interesului public, in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate.

Variante de raspuns:

a) a;

b) a si b;

c) c si b;

d) d.

105. Calitatea serviciilor, ca obiectiv al profesiei de auditor se caracterizeaza prin :

a) existenta unor capacitati intelectuale si a experientei dobandite prin pregatire si educatie;

b) existenta unui cod de valori si conduita comun tuturor auditorilor interni;

c) realizarea sarcinilor cu obiectivelor, responsabilitate, siguranta si onestitate;

d) desfasurarea unei activitati la cei mai inalti parametri,in scopul indeplinirii cerintelor interesului public, in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate.

Variante de raspuns:

a) b

b) c si d

c) c

d) a si b

106.Increderea, ca obiectiv al profesiei de auditor se caracterizeaza prin:

a) auditorii interni trebuie sa aiba o conduita ireprosabila pe plan profesional si personal;

b) informatiile furnizate de rapoartele si opiniile auditului intern trebuie sa fie fidele realitatii si de incredere;

c) prin faptul ca utilizatorii serviciilor furnizate de auditorii interni trebuie sa poata avea incredere ca exista un cadru general al conduitei etice si profesionale care guverneaza desfasurarea acestora;

d) existenta unor capacitati intelectuale si a experientei dobandite prin pregatire si educatie.

Variante de raspuns:

a) a si d

b) b si c

c) c

d) d

107. Conduita, ca obiectiv al profesiei de auditor se caracterizeaza prin:

a) obligatia de a evita orice comportament care ar putea discredita profesia;

b) existenta unui cod de valori si conduita comun tuturor auditorilor interni;

c) realizarea sarcinilor cu obiectivelor, responsabilitate, siguranta si onestitate;

d)desfasurarea unei activitati la cei mai inalti parametri,in scopul indeplinirii cerintelor interesului public, in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate.

Variante de raspuns:

a) a

b) c

c) d

d) b

108.Credibilitatea, ca obiectiv al profesiei de auditor se caracterizeaza prin:

a) auditorii interni trebuie sa aiba o conduita ireprosabila pe plan profesional si personal;

d) informatiile furnizate de rapoartele si opiniile auditului intern trebuie sa fie fidele realitatii si de incredere;

c) realizarea sarcinilor cu obiectivelor, responsabilitate, siguranta si onestitate;

d) desfasurarea unei activitati la cei mai inalti parametri,in scopul indeplinirii cerintelor interesului public, in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate.

Variante de raspuns:

a) c

b) b

c) d

d) a

109. Codul de conduita etica si profesionala are urmatoarele componente majore:

a) principii fundamentale pentru profesia si practica de audit public intern;

b) reguli de conduita care impun normele de comportament pentru auditorii interni;

c) obiective, responsabilitati;

d) valori.

Variante de raspuns:

a) a si d;

b) b si c;

c) a si b;

d) d.

110. In desfasurarea activitatii auditorii interni sunt obligati sa respecte urmatoarele principii fundamentale:

a) integritatea si confidentialitatea;

b) independenta si obiectivitate;

c) confidentialitate si competenta profesionala;

d) neutralitate politica.

Variante de raspuns:

a) c si d;

b) a si c;

c) a si b;

d) a si d.

111. Integritatea, ca principiu fundamental care trebuie respectat de auditorii interni implica:

a) onestitatea;

b) desfasurarea corecta a activitatilor;

c) competenta profesionala;

d) sinceritatea.

Variante de raspuns:

a) a si d;

b) a si b;

c) a, b si d;

d) c si d.

Integritatea, ca principiu fundamental care trebuie respectat de auditorii interni presupune:

a) exercitarea profesiei cu onestitate, buna credinta si responsabilitate;

b) neimplicarea auditorilor in nici o activitate sau relatie care sa afecteze o evaluare obiectiva;

c) respectarea legii si actionarea in conformitate cu cerintele profesiei;

d) neacceptarea nici unui fel de avantaje care ar putea afecta rationamentul lor profesional.

Variante de raspuns:

a) c si d;

b) a si c;

c) a si b;

d) d.

113. .. in esenta constituie calitatea din care deriva increderea publica si este criteriul fundamental pe care un auditor il utilizeaza in judecarea deciziilor sale. Completati cu raspunsul corect:

a) confidentialitatea;

b) competenta profesionala;

c) obiectivitatea;

d) integritatea.

Variante de raspuns:

a) a si c

b) b si c

c) c

d) d

Independenta, ca principiu fundamental care trebuie respectat de auditorii interni presupune:

a) independenta in gandire;

b) independenta partiala;

c) independenta in aparenta;

d) independenta voita.

Variante de raspuns:

a) b si d;

b) a si c;

c) a si b;

d) c si d.

115.Integritatea in gandire, ca principiu care trebuie respectat de auditorii interni presupune:

a) evitarea evenimentelor si circumstantelor care sunt atat de semnificative incat o terta parte cunoscand toate informatiile relevante ar putea concluziona ca integritatea, obiectivitatea sau scepticismul profesional al unui auditor sau al unui membru al unei echipe de audit au fost compromise;

b) exprimarea unei opinii fara a fi afectata de influente care pot compromite rationamentul profesional ingaduind unui individ sa actioneze cu integritate si sa isi exercite obiectivitatea si scepticismul profesional;

c) onestitatea, desfasurarea corecta a activitatilor si sinceritatea;

d) ca auditorii nu vor accepta nici un fel de avantaje care ar putea afecta rationamentul lor profesional.

Variante de raspuns:

a) c

b) b

c) a

d) d

116. Obiectivitatea, ca principiu fundamental care trebuie respectat de auditorii interni presupune:

a) formularea in rapoarte a concluziilor si opiniilor bazate exclusiv pe documentele obtinute si analizate conform standardelor de audit;

b) ca auditorii nu vor accepta nici un fel de avantaje care ar putea afecta rationamentul lor profesional;

c) neimplicarea auditorilor in nici o activitate sau relatie care sa afecteze o evaluare obiectiva;

d) informatiile furnizate de rapoartele si opiniile auditului intern trebuie sa fie fidele realitatii si de incredere.

Variante de raspuns:

a) a

b) c

c) b

d) d

117. Auditorii interni sunt obligati sa pastreze confidentialitatea in legatura cu.. despre care iau cunostinta in exercitarea atributiilor lor:

a) faptele;

b) informatiile;

c) documentele;

d) locurile.

Variante de raspuns:

a) b si c;

b) a si c;

c) a, b si c;

d) a si d.

118.Cand au auditorii interni obligativitatea respectarii confidentialitatii informatiilor despre afacerile clientului sau angajatorului ?

a) dea lungul prestarii serviciilor profesionale;

b) timp de 5 ani dupa terminrea misiunii;

c) timp de 3 ani dupa terminrea misiunii;

d) dupa incetarea relatiilor intre auditorul intern si client sau angajator.

Variante de raspuns:

a) a si c;

b) a si d;

c) b si c;

d) c si d.

119. Constiinta profesionala se refera la constiinciozitatea si priceperea pe care ar trebui sa le detina un auditor intern suficient de prudent si competent. Avand in vedere constiinta profesionala auditorii trebuie sa:

a) aiba capacitatea de a comunica oral si in scris,de a putea expune clar si eficient obiectivele,constatarile si recomandarile fiecarei misiuni de audit public ;

b) detecteze existenta unor controale ineficiente si sa faca recomandari cu privire la promovarea respectarii procedurilor si a practicilor acceptabile;

c) posede cunostinte, indemanare si alte competente necesare pentru a-si exercita responsabilitatile individuale;

d) respecta standardele tehnice sau cerintele etice.

Variante de raspuns:

a) a si b

b) b

c) c si d

d) d

120. Riscul reprezinta orice .cu impact nefavorabil asupra capacitatii entitatii publice de a realiza obiectivele. Completati cu rspunsul corect:

a) eveniment;

b) actiune;

c) situatie

d) comportament.

Variante de raspuns:

a) a si b;

b) b si d;

c) a, b, c si d;

d) a, c si d.

121. Din categoria riscurilor de organizare fac parte:

a) lipsa unor responsabilitati precise;

b) lipsa unui control asupra operatiilor cu risc ridicat;

c) insuficienta organizare a resurselor umane;

d) documentatia insuficienta, neactualizata .

Variante de raspuns:

a) a si c;

b) b si d;

c) a, b si c;

d) a, c si d.

122. Din categoria riscurilor operationale fac parte:

a) lipsa unor responsabilitati precise;

b) lipsa unui control asupra operatiilor cu risc ridicat;

c) insuficienta organizare a resurselor umane;

d) neinregistrarea in evidentele contabile; arhivare necorespunzatoare a documentelor justificative .

Variante de raspuns:

a) a si b;

b) b si d;

c) a, b si c;

d) a si c.

123. Din categoria riscurilor financiare fac parte:

a) neinregistrarea in evidentele contabile; arhivare necorespunzatoare a documentelor justificative;

b) plati nesecurizate;

c) nedetectarea operatiilor cu risc financiar;

d) documentatia insuficienta, neactualizata .

Variante de raspuns:

a) a si d;

b) b si d;

c) b si c;

d) a si c.

124. Analiza riscului reprezinta o etapa majora in procesul de audit public intern, care are drept scopuri:

a) sa identifice pericolele din entitatea si structura auditata;

b) sa identifice daca controalele interne sau procedurile entitatii si structurii auditate pot preveni, elimina sau minimiza pericolele;

c) sa evalueze structura si evolutia controlului intern al entitatii si structurii auditate.

d) sa imbunatateasca imaginea rapoartelor emise.

Variante de raspuns:

a) a si b;

b) c si d;

c) a, b si c;

d) a si d.

125. Precizati care sunt fazele analizei riscurilor:

a) analiza activitatii entitatii/structurii auditate;

b) identificarea si evaluarea riscurilor inerente, respectiv a riscurilor, de eroare semnificativa a activitatilor entitatii/structurii auditate, cu incidenta asupra operatiilor financiare;c) verificarea existentei controalelor interne, a procedurilor de control intern, precum si evaluarea acestora;

d) evaluarea punctelor slabe, cuantificarea si impartirea lor pe clase de risc.

Variante de raspuns:

a) c si b;

b) a si d;

c) a, b, c si d;

d) a, d si c.

126. Precizati care sunt criteriile utilizate pentru masurarea probabilitatii de aparitie a riscului :

a) aprecierea vulnerabilitatii entitatii;

b) aprecierea controlului intern;

c) aprecierea situatiilor financiare ale entitatii;

d) aprecierea calitatii managementului.

Variante de raspuns:

a) a si b;

b) a si c;

c) c si d;

d) a si d.

127. Pentru a efectua aprecierea asupra vulnerabilitatii domeniului auditabil, auditorul va examina toti factorii cu incidenta asupra acestuia, cum ar fi:

a) resursele umane;

b) complexitatea prelucrarii operatiilor;

c) mijloacele tehnice existente.

d) variatiile semnificative din piata respectiva.

Variante de raspuns:

a) a, b si c;

b) a si d;

c) b si d;

d) a, c si d.

128. Precizati care sunt nivele de exprimare ale vulnerabilitatii:

a) vulnerabilitate mica;

b) vulnerabilitate medie;

c) vulnerabilitate redusa;

d) vulnerabilitate mare.

Variante de raspuns:

a) b si c;

b) a si d;

c) a, b si d;

d) b, c si d.

129. Aprecierea controlului intern se face pe baza unei analize a calitatii controlului intern al entitatii, pe urmatoarele nivele:

a) control intern corespunzator;

b) control intern insuficient;

c) control intern bun;

d) control intern cu lipsuri grave.

Variante de raspuns:

a) a si c;

b) a, c si d;

c) a, b si d;

d) a, c si d.

Nivelul impactului reprezinta efectele riscului in cazul producerii sale si se poate exprima pe o scara valorica pe urmatoarele nivele:

a) impact scazut;

b) impact moderat;

c) impact ridicat;

d) impact negativ.

Variante de raspuns:

a) a si b;

b) c si d;

c) a, b si c;

d) a si c.

131. Precizati care sunt pasii pentru efectuarea analizei riscurilor:

a) identificarea (listarea) operatiilor/activitatilor auditabile, respectiv a obiectelor auditabile;

b) identificarea amenintarilor, riscurilor inerente posibile, asociate acestor operatiuni/activitati, prin determinarea impactului financiar al acestora;

c) stabilirea criteriilor de analiza a riscului;

d) stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu, prin utilizarea unei scari de valori.

Variante de raspuns:

a) a si c;

b) b si d;

c) a, b si d;

d) a si b.

132 Precizati corect etapele unei misiuni de audit intern:

a) Pregatirea misiunii de audit;

b) Interventia la fata locului;

c) Raportul de audit intern;

d) Analiza riscurilor.

Variante de raspuns:

a)   a, c, d;

b)   a, b, c;

c)   a, b, c, d;

d)   a, b, d.

Precizati corect procedurile din etapa de "Pregatire a misiunii de audit intern":

a) Initierea auditului;

b) Colectarea si prelucrarea informatiilor;

c) Analiza riscurilor;

d) Elaborare programului de audit public intern;

e) Deschiderea sedintei;

f) Colectarea dovezilor;

g) Constatarea si raportarea iregularitatilor.

Variante de raspuns:

a)   a,b, c, d, e;

b)   a, b, c, d,e,f;

c)   b, c, d, e, f;

d)   a, b, c, d, e, f,

134. Precizati corect procedurile din etapa de "Interventie la fata locului" din cadrul misiunii de audit intern:

a) Analiza riscurilor;

b) Elaborarea programului de audit public intern ;

c) Deschiderea sedintei;

d) Colectarea dovezilor;

e) Constatarea si raportarea iregularitatilor ;

f) Revizuirea documentelor de lucru.

Variante de raspuns:

a) a, b, c, d, e;

b) c, d, e;

c) a, b, c,d, e;

d) d, e, f.

135. In cadrul etapei de "pregatire a misiunii de audit", procedura de initiere a auditului presupune intocmirea urmatoarelor documente de lucru:

a) ordinul de serviciu;

b) tabelul "puncte tari - puncte slabe";

c) programul preliminar al interventiilor la fata locului;

d) notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern";

e) declaratia de independenta.

Variante de raspuns:

a, b, c, d, e;

a, d, e;

b, d, e;

a, c, d, e.

136 Inainte de declansarea misiunii de audit, compartimentul de audit public intern notifica entitatea sau structura auditata cu privire la scopul, principalele obiective si durata misiunii intr-un termen de:

a) 10 zile;

b) 5 zile;

c) 15 zile.

Variante de raspuns

a) b

b) a

c) c

d) d

137. In cadrul etapei de "interventie la fata locului" auditorii publici interni indeplinesc urmatoarele proceduri de lucru:

a) elaborarea programului de audit public intern;

b) colectarea dovezilor;

c) constatarea si raportarea iregularitatilor;

d) analiza riscurilor;

e) revizuirea documentelor de lucru.

Variante de raspuns:

a)     a, b, d, e;

b)     a, d, e;

c)     b, c, e;

d)     a, c, d, e.

138. Prin procedura de colectare a informatiilor, auditorii publici interni urmaresc realizarea anumitor scopuri, printre care:

a) cunoasterea organizarii entitatii/structurii auditate, a tehnicilor sale de lucru si a diferitelor nivele de administrare, conform organigramei;

b) analiza rezultatelor controalelor precedente;

c) identificarea punctelor-cheie ale functionarii entitatii/structurii auditate si ale sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabila a punctelor tari si slabe;

d) studierea factorilor susceptibili de a impiedica buna desfasurare a misiunii de audit public intern;

e) identificarea si evaluarea riscurilor cu incidenta semnificativa.

Variante de raspuns:

a)     a, b, d, e;

b)     a, d, e;

c)     b, c, e;

d)     a, c, e.

139. In cadrul etapei de "intocmire a raportului de audit public intern" auditorii indeplinesc urmatoarele proceduri de lucru:

a) elaborarea proiectului raportului de audit public intern;

b) revizuirea documentelor de lucru

c) reuniunea de conciliere;

c) constatarea si raportarea iregularitatilor;

d) urmarirea recomandarilor.

Variante de raspuns:

a)     a, b, d, e;

b)     a, c;

c)     b, c, e;

d)     a, d, e.

140. In cadrul etapei de "intocmire a raportului de audit public intern" auditorii intocmesc urmatoarele documente de lucru:

a) minuta reuniunii de conciliere;

b) nota centralizatoare a documentelor de lucru;

c) proiectul raportului de audit;

d) fisa de urmarire a recomandarilor.

Variante de raspuns:

a)     a, b, d;

b)     a, d;

c)     a, c;

d)     b, c.

141. In notificarea adresata structurii auditate, se precizeaza:

a)     planul misiunii de audit;

b)     analiza riscurilor;

c)     scopul, principalele obiective si durata misiunii;

d)     calendarul intalnirilor;

e)     perioada de auditare.

Variante de raspuns:

a)     a, d;

b)     c, d;

c)     a, c;

d)     c.

142. Punctele de vedere ale structurii auditate la proiectul de raport se transmit echipei de audit in urmatoarele termene :

a.      in maxim 15 zile de la primirea proiectului de raport;

b.     dupa 15 zile de la primirea proiectului de raport;

c.      in maxim 10 zile de la primirea proiectului de raport;

d.     in maxim 5 zile de la primirea proiectului de raport;

e.      nu exista un termen stabilit in Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern.

Variante de raspuns:

a)     b;

b)     c;

c)     a;

d)     e.

143. Reuniunea de conciliere cu structura auditata se organizeaza in termen de:

a)     5 zile de la primirea punctelor de vedere;

b)     10 zile de la primirea punctelor de vedere;

c)     15 zile de la primirea punctelor de vedere;

d)     imediat ce s-au primit punctele de vedere;

e)     nu exista un termen stabilit prin lege.

Variante de raspuns:

a)     b;

b)     a;

c)     d;

d)     e

144. Obiectivele compartimentului de audit public intern sunt urmatoarele, mai putin una. Care este aceasta ?

a) sa efectueze controlul intern;

b) sa asigure o mai buna administrare si pastrare a patrimoniului;

c) sa asigure o mai buna monitorizare a conformitatii cu regulile si procedurile existente;

d) sa asigure o evidenta contabila si un management informatic fiabile si corecte;

e) sa asigure consiliere conducatorului entitatii/structurii auditate.

Variante de raspuns:

a)     b;

b)     c;

c)     a;

d)     d.

145. Initierea auditului nu presupune :

a) intocmirea formularelor de constatare si raportare a iregularitatilor;

b) intocmirea declaratiei de independenta;

c) intocmirea notificarii privind declansarea misiunii de audit public intern;

d) intocmirea minutei sedintei de deschidere;

e) inaintarea notificarii structurii auditate.

Variante de raspuns:

a)     a, b;

b)     a;

c)     a, d;

d)     a, e.

146. Ordinea de zi a sedintei de deschidere nu va cuprinde:

a)   prezentarea auditorilor;

b)   prezentarea obiectivelor misiunii de audit;

c)   asigurarea conditiilor materiale necesare derularii misiunii;

d)   intocmirea Fiselor de identificare si de analiza a problemelor (FIAP);

e)   prezentarea scopului misiunii.

Variante de raspuns:

a)     d, e;

b)     a;

c)     d;

d)     a, e.

147. Compartimentul de audit public intern nu notifica entitatea/structura auditata:

a)     cu 15 zile inainte de declansarea misiunii de audit public intern;

b)     despre scopul, principalele obiective, durata acesteia;

c)     despre faptul ca pe parcursul misiunii vor avea loc interventii la fata locului;

d)     asupra programului stabilit de catre auditor;

e)     despre durata misiunii.

Variante de raspuns:

a)     c;

b)     d;

c)     e;

d)     a.

Initierea auditului presupune intocmirea urmatoarelor documente, cu exceptia:

a)   declaratiei de independenta;

b)  ordinului de serviciu;

c)   notificarii privind declansarea misiunii de audit public intern;

d)  formularelor de constatare si raportare a iregularitatilor;

Variante de raspuns:

a)     a si d;

b)     a;

c)     b;

d)     d.

149. Interventia la fata locului presupune:

a)   efectuarea controlului intern;

b)   constatarea si raportarea iregularitatilor;

c)   elaborarea raportului final;

d)   urmarirea recomandarilor;

e)   stabilirea unor termene ferme de implementare a recomandarilor.

Variante de raspuns:

a)     a, b;

b)     c;

c)     b;

d)     a, e.

150. Care din afirmatiile de mai jos nu corespunde realitatii:

a)   masurarea riscurilor depinde de probabilitatea de aparitie si de gravitatea consecintelor evenimentului;

b)  masurarea riscurilor utilizeaza drept instrumente de masurare criteriile de apreciere;

c)   masurarea riscurilor depinde de persoana care le calculeaza;

d)  probabilitatea de aparitie a riscului este exprimata pe o scara de valori pe trei nivele: mica, medie, mare;

e)   criteriile utilizate pentru masurarea probabilitatii de aparitie a riscului sunt aprecierea vulnerabilitatii entitatii si a controlului intern.

Variante de raspuns:

a)     a, d;

b)     c, d;

c)     a, c;

d)     c

151. Principalele tehnici de audit sunt:

a)   chestionarul de control intern;

b)  chestionarul - lista de verificare;

c)   fisa de identificare si de analiza a problemelor;

d)  verificarea, observarea fizica, interviul si analiza;

e)   pista de audit.

Variante de raspuns:

a)     a, b;

b)     a;

c)     d;

d)     a, e.

152. Nu sunt instrumente de audit intern:

a)   Chestionarul de control intern

b)  Chestionarul lista de verificare

c)   Pista de audit

d)  Interviul

e)   Fisa de identificare si de analiza a problemelor.

Variante de raspuns:

a)     a, b;

b)     d;

c)     a, d;

d)     a, e.

153. Urmarirea implementarii recomandarilor formulate in raportul de audit revine:

a)     compartimentului de audit;

b)     conducerii institutiei;

c)     structurii auditate si conducerii institutiei;

d)     compartimentului juridic;

e)     compartimentul financiar-contabil.

Variante de raspuns:

a)     a, d;

b)     c, d;

c)     a, c;

d)     a

154. In cazul in care, in timpul misiunii auditorii constata abateri de la prevederile legale aplicabile activitatii auditate, acestia trebuie sa:

a)   instiinteze conducerea unitatii;

b)  instiinteze structura de inspectie din unitate;

c)   conducatorul unitatii si structura de inspectie;

d)  structura auditata;

e)   organul ierarhic superior.

Variante de raspuns:

a)     a, e;

b)     c, e;

c)     e;

d)     d, e.

155. Proiectul de raport de audit public intern :

a)   se transmite la Unitatea Centrala de Armonizare a Auditului Public Intern pentru analiza si avizare;

b)  este insotit de documente justificative;

c)   informeaza conducatorul entitatii auditate asupra modului de implementare a recomandarilor;

d)  se transmite unitatii auditate numai dupa analiza si avizare de catre conducatorul entitatii publice care a aprobat misiunea;

e)   este documentul pe baza caruia se intocmesc Fisele de identificare si de analiza a problemelor.

Variante de raspuns:

a)     a, b;

b)     b, c;

c)     b, d;

d)     b

156. Compartimentul de audit public intern de la entitațile publice subordonate se organizeaza cu acordul :

a) conducatorului instituției publice;

b) entitații publice de la nivelul ierarhic superior;

c) Unitatea Centrala de Armonizare a Auditului Public Intern;

d) Comitetului Director;

e) Adunarea Generala.

Variante de raspuns:

a) a, b;

b) a, c;

c) a, d;

d) a

157. Conducatorul Compartimentului de audit public intern de la entitațile subordonate este numit/destituit de :

a)     conducatorul entitații publice, cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare a Auditului Public Intern;

b)     conducatorul entitatii publice cu avizul organului ierarhic superior;

c)     conducatorul entitații publice;

d)     Unitatea Centrala de Armonizare a Auditului Public Intern;

e)     Ministerul de resort.

Variante de raspuns:

a)     b;

b)     a;

c)     d;

d)     c

158. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la atributiile Compartimentului de audit public intern sunt false:

a.      elaboreaza proiectul planului anual;

b.     raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

c.      raporteaza iregularitatile rezultate din activitatile sale de audit;

d.     in cazul constatarii unor iregularitati raporteaza Curtii de Conturi;

e.      intocmeste raportul anual de audit.

Variante de raspuns:

a)     b;

b)     a;

c)     d;

d)     c

159. Auditarea activitatilor desfasurate intr-o entitate publica, se desfasoara:

a)     anual;

b)     la 2 ani;

c)     cel puțin la 3 ani;

d)     cel puțin la 5 ani;

e)     cel puțin la 4 ani.

Variante de raspuns:

a)     b;

b)     a;

c)     d;

d)     c

160. Care din elementele mentionate mai jos nu reprezinta reguli de conduita ale auditorului:

a. integritatea;

b. independenta;

c. confidentialitatea;

d. subiectivitatea;

e. obiectivitate.

Variante de raspuns:

a)     b;

b)     a;

c)     d;

d)     c

161. Proiectul planului de audit public intern:

a.      se elaboreaza de catre compartimentul de audit public intern al entitatii publice de la nivelul ierarhic imediat superior;

b.     se elaboreaza pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni;

c.      este intocmit pana la 20 decembrie a anului precedent;

d.     nu necesita referat de justificare;

e.      se transmite spre avizare la organul ierarhic superior.

Variante de raspuns:

a)     a, b;

b)     b, d;

c)     b;

d)     b, e.

162. Auditorii interni:

a) trebuie sa-si indeplineasca atributiile in mod obiectiv si independent, cu profesionalism si integritate;

b) raspund pentru masurile luate in urma analizarii recomandarilor prezentate in rapoartele de audit;

c) participa la elaborarea si implementarea sistemelor de control intern;

d) nu sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul public intern desfasurat la o entitate publica;

e) sunt in exclusivitate ai ASE.

Variante de raspuns:

a)     b;

b)     a;

c)     d;

d)     c

163. Principalele tipuri de audit sunt urmatoarele, cu excepția:

audit de sistem;

audit de baza;

audit de regularitate;

auditul performantei;

numai cele menționate la literele a, c, si d.

Variante de raspuns:

a)     e;

b)     a;

c)     d;

d)     c

164. Nu se au in vedere la intocmirea planului de audit al misiunii urmatoarele elemente:

a)     respectarea periodicitatii de auditare;

b)     evaluarea riscului asociat diferitelor activitati;

c)     sugestiile conducatorului entitatii publice;

d)     sugestiile organului ierarhic superior;

e)     recomandarile Curtii de Conturi.

Precizati varianta corecta:

a)     e;

b)     a;

c)     d;

d)     c

165. Proiectul planului de audit public intern se intocmeste pana la data de:

a)     15 noiembrie an precedent;

b)     30 noiembrie an precedent;

c)     20 decembrie an precedent;

d)     1 ianuarie an in curs;

e)     15 decembrie an precedent.

Variante de raspuns:

a)     e;

b)     a;

c)     b;

d)     c.

166. Dosarul permanent cuprinde urmatoarele documente, cu exceptia:

a)     ordinul de serviciu;

b)     copii xerox ale documentelor justificative;

c)    proiectul raportului de audit;

d)     extrase din documente, legi, reglementari;

e)     notificarea.

Variante de raspuns:

a)     e;

b)     a;

c)     c;

d)     b.

167. Verificarea respectarii normelor, instrucțiunilor si a Codului privind conduita etica a auditorilor interni de catre Unitatea Centrala de Armonizare a Auditului Public Intern se face:

a) anual;

b) o data la 2 ani;

c) cel putin o data la 5 ani;

d) cel putin o data la 3 ani;

e) la sfarsitul fiecarei misiuni.

Variante de raspuns:

a)     e;

b)     a;

c)     c;

d)     b.

168. Obiectivele controlului intern sunt urmatoarele, cu excepția :

a)   eficacitatea si eficienta functionarii instituției;

b) fiabilitatea informațiilor interne si externe;

c)   elaborarea de programe de dezvoltare;

d)   conformitatea cu legile;

e. conformitatea cu reglementarile si politicile interne.

Variante de raspuns:

a)     e;

b)     a;

c)     c;

d)     b.

169. Se includ in instrumentarul cu care opereaza sistemele de control intern cu excepția:

a)     obiectivele;

b)     mijloacele;

c)     organizarea;

d)     FIAP;

e)     Procedurile.

Variante de raspuns:

a)     d;

b)     a;

c)     c;

d)     b.

170. Setul complet de situatii financiare ale unitatii cuprinde:

a)     bilant contabil si situatia fluxurilor de trezorerie;

b)     bilant, situatia fluxurilor de trezorerie, contul de executie a bugetului, cont de rezultate patrimonial;

c)     bilant, cont de rezultate patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie;

d)     bilant, cont de rezultate patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli, plati restante, situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia centrala, situatia modificarii in structura activelor, anexe la situatiile financiare;

e)     bilant, cont de rezultate patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, plati restante, situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia centrala.

Variante de raspuns:

a)     d;

b)     a;

c)     c;

Raspunsuri la testul grila

a

b

c

d

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XPolitica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate