Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» Obiectul si metoda contabilitatii


Obiectul si metoda contabilitatii
OBIECTUL SI METODA CONTABILITATII

I.1. Notiuni teoretice

1. Definiti metoda contabilitatii.

2. Care sunt procedeele contabilitatii? Clasificati-le!

3. Care sunt principiile contabilitatii? Clasificati-le!

4. Obiectul contabilitatii.
- Definiti patrimoniul.

- Care este schema generala de structura a patrimoniului?

- Descrieti elementele de ansamblu ale patrimoniului.

- Scrieti ecuatia de echilibru a patrimoniului.

- Care sunt conceptiile cu privire la definirea patrimoniului (juridica, economica, financiara)?

Nota: Pentru usurinta descrierii patrimoniului redam (Anexa nr.1) schema generala de structura a patrimoniului.

I.2. Aplicatie rezolvata privind patrimoniul

Analizati urmatoarele elemente patrimoniale din punct de vedere al continutului economic, asezandu-le in ordinea cresterii lichiditatii activelor si cresterii exigibilitatii pasivelor patrimoniale: cladiri; cheltuieli de constituire; capital social; rezerve; furnizori.

Rezolvare:

Elementul patrimonial

Continut economic

Cheltuieli de constituire

Bun economic de natura imobilizarilor necorporale

Cladiri

Bun economic de natura imobilizarilor corporale

Furnizori

Sursa de provenienta de natura datoriilor straine

Rezerve

Sursa de provenienta de natura capitalurilor comerciale straine

Capital social

Sursa de provenienta de natura capitalurilor proprii

PATRIMONIU

PERSOANA FIZICA/JURIDICA

BUNURI ECONOMICE = ACTIVE

SURSE = PASIVE

1. IMOBILIZARI (ACTIVE FIXE)

A NECORPORALE:

cheltuieli de constituire

cheltuieli de dezvoltare

concesiuni, brevete, licente, marci, soft

fond comercial

avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie

A CORPORALE:

terenuri, amenajari de terenuri

mijloace fixe

amortizare (-P)

avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

A FINANCIARE:

titluri de participare achizitionate

imprumuturi acordate pe termen lung

1. CAPITAL PROPRIU

A CAPITAL SOCIAL:

varsat

nevarsat

A PRIME DE CAPITAL:

emisiuni de actiuni

aport in natura, fuziune

conversia obligatiunilor in actiuni

A REZERVE DIN REEVALUARI

A REZERVE:legale, statutare

rezerve pentru actiuni proprii

A REZULTATUL CURENT

A REZULTATUL REPORTAT:

profit

pierdere (-A)

A REPARTIZAREA PROFITULUI (-A)

2. ACTIVE CIRCULANTE

A STOCURI:

materii prime, materiale, ambalaje, obiecte de inventar

marfuri, produse finite

produse in curs de executie

avans pentru cumparare de stocuri

A CREANTE:

clienti, efecte de comert de incasat

debitori diversi

decontari cu asociatii privind capitalul

A INVESTITII PE TERMEN SCURT:

titluri de participare pe termen scurt

actiuni si obligatiuni pe termen scurt

A DISPONIBILITATI BANESTI:

casa, banca

acreditiv, avans trezorerie

alte valori (bon de masa, bon de benzina, bilete de calatorie, bilete de tratament)

2. CAPITAL STRAIN (DATORII)

A PE TERMEN LUNG > 1 AN

imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

prime privind rambursarea obligatiunilor (-A)

credite bancare pe termen lung, concesiuni, leasing

A PE TERMEN SCURT:

comerciale (furnizori)

salariale

fiscale-impozite (cladiri, salarii, profit)

sociale (somaj, pensii, CAS, CASS)

bancare, dividende

3. ACTIVE DE REGULARIZARE

A CHELTUIELI IN AVANS

3. PASIVE DE REGULARIZARE

A VENITURI IN AVANS

A SUBVENTII4. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

I.3. Aplicatii propuse privind patrimoniul

1. Analizati urmatoarele elemente patrimoniale din punct de vedere al continutului economic, asezandu-le in ordinea cresterii lichiditatii activelor si cresterii exigibilitatii pasivelor: clienti; furnizori; debitori diversi; creditori diversi; cladiri; capital social; disponibilitati banesti; soft; subventii; cheltuieli inregistrate in avans; rezerve; ambalaje; imprumuturi din emisiuni de obligatiuni; actiuni cumparate; fond comercial; cheltuieli de constituire; dividende.

Analizati urmatoarele elemente patrimoniale din punct de vedere al continutului economic, asezandu-le in ordinea cresterii lichiditatii activelor si cresterii exigibilitatii pasivelor: rezerve legale; licente; fond comercial; venituri inregistrate in avans; provizioane pentru riscuri si cheltuieli; rezultat reportat – profit; obligatiuni; imprumuturi acordate pe termen lung; credite bancare pe termen scurt; produse finite; avansuri de trezorerie; impozit dividende; prime de capital; acreditiv; clienti; furnizori; casa; impozit profit; salarii datorate; avans la salarii datorate.  

Analizati urmatoarele elemente patrimoniale din punct de vedere al continutului economic, asezandu-le in ordinea cresterii lichiditatii activelor si cresterii exigibilitatii pasivelor: marfuri; pierdere; titluri de plasament; terenuri; programe de calculator; imprumuturi din emisiuni de obligatiuni; ambalaje; cheltuieli inregistrate in avans; cheltuieli de constituire; animale; rezerve din reevaluare; prime de fuziune; contributia de asigurari sociale; fond somaj; decontari cu actionarii privind capitalul social; debitori diversi; repartizarea profitului; subventii; avans spre decontare; efecte comerciale de incasat.

Analizati urmatoarele elemente patrimoniale din punct de vedere al continutului economic, asezandu-le in ordinea cresterii lichiditatii activelor si cresterii exigibilitatii pasivelor: cladiri; amortizare cladiri; rezultatul exercitiului – profit; creditori diversi; timbre fiscale; avans de trezorerie; amenajari de terenuri; mobilier; capital social; furnizori debitori (avans platit catre furnizori); clienti creditori (avans incasat de la clienti); sume in curs de clasificare; taxa pe valoarea adaugata; imprumuturi din emisiuni de obligatiuni; prime privind rambursarea obligatiunilor; efecte comerciale de platit.

I.4. Teste grila

Sunteti contabilul societatii Nova S.R.L. Pe 24 aprilie N, societatea receptioneaza 10 radiocasetofoane. Datoria fata de furnizor este achitata pe 15 mai N. Radiocasetofoanele sunt livrate unui client pe 2 iunie N. Creanta fata de client este incasata pe 7 iulie N. Cheltuiala va trebui recunoscuta:

a) la data de 24 aprilie N;

b) la data de 15 mai N;

c) la data de 2 iunie N;

d) la data de 7 iulie N',

e) la nici una din aceste date.

Pe baza principiilor contabile studiate argumentati raspunsul ales.

La sfarsitul exercitiului N, contabilul societatii Nova constata ca nu a primit factura telefonica pentru luna decembrie. Acesta se gandeste ca poate sa contabilizeze datoria simultan cu achitarea acesteia, in luna ianuarie, datorita incertitudinii asupra sumei de plata. In calitate de expert contabil, dumneavoastra ii sugerati o alta solutie. Argumentul optiunii dumneavoastra este unul din urmatoarele principii contabile:

a) principiul permanentei metodelor;

b) principiul continuitatii activitatii;

c) principiul prudentei;

d) principiul intangibilitatii;

e) principiul independentei exercitiilor.

Identificati principiul contabil ce actioneaza in aceasta situatie si prezentati solutia adecvata.

In anul 2004, societatea comerciala Nova S.R.L. a achizitionat 3 autocamioane. Pentru amortizarea lor s-a utilizat metoda lineara. In anul 2005, societatea a mai achizitionat 5 autocamioane de acelasi tip. Directorul societatii s-a gandit ca, din punct de vedere fiscal, ar fi mult mai avantajoasa amortizarea acestora prin metoda accelerata. Contabilul societatii nu este insa de acord cu aceasta propunere si aduce drept argument urmatorul principiu contabil:

a) principiul intangibilitatii bilantului de deschidere;

b) principiul permanentei metodelor;

c) principiul costului istoric;

d) principiul prudentei;

e) principiul necompensarii.

Care este acest principiu?

S.C. Nova S.R.L. a achizitionat un tractor agricol a carui durata normala de utilizare este de 8 ani, iar costul de achizitie este de 160.000 lei. Patronul firmei, inginer zootehnist, sustine ca, „din moment ce a platit toata suma, este logic ca aceasta sa fie imediat trecuta pe cheltuieli”. Contabilul incearca sa ii demonstreze ca suma ce trebuie trecuta pe cheltuieli anual este de doar 20.000 lei. Pentru a-l putea lamuri, contabilul va trebui sa recurga la unul din urmatoarele seturi de principii contabile:

a) principiul intangibilii atii + principiul continuitatii activitatii;

b) principiul independentei exercitiilor + principiul continuitatii activitatii;

c) principiul permanentei metodelor + principiul independentei exercitiilor;

d) principiul costului istoric + principiul prudentei;

e) principiul prudentei + principiul intangibilitatii bilantului de deschidere.

Care din ele este adecvat situatiei respectivei?

Raspunsuri: 1. c); 2. e); 3. b); 4. d).
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate