Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» PRACTICA DE SPECIALITATE - Organizarea si tinerea contabilitatii


PRACTICA DE SPECIALITATE - Organizarea si tinerea contabilitatii
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

PRACTICA DE SPECIALITATE

LUCRARE-SINTEZA
PREZENTARE FIRMA

Societatea studiata are urmatoarele date de identificare:

DENUMIRE FIRMA: S.C. CONSISTEM S.R.L.

FORMA JURIDICA: S.R.L., persoana juridica romana

SEDIUL: Tg-Mures

OBIECTUL DE ACTIVITATE: Cod caen– Activitati de contabilitate,revizie contabila, consultatii in domeniul fiscal

CAPITAL SOCIAL: 200 lei, divizat in 20 de parti sociale

ADMINISTRAREA SOCIETATII: Asociat unic

COD UNIC DE INREGISTRARE:

ATRIBUT FISCAL: RO

NR.REGISTRU COMERTULUI: J 26//2004

CUPRINS

I.Sistemul de documente privind constituirea si functionarea societatii comerciale.

II.Organizarea si tinerea contabilitatii.

III.Organigrama organizatorica si functionala a unitatii la care se efectueaza practica;diagrama de relatii a compartimentului financiar-contabil cu celelalte compartimente ale unitatii.

IV.Registrele de contabilitate.

V.Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii imobilizatorilor.

VI.Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii materialelor.

VII.Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti.

VIII.Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale.

IX.Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor.

X.Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii generale.

XI.Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.

XII.Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special.

XII.Situatii financiare.

I.Sistemul de documente privind constituirea si functionarea societatii comerciale.

Societatea Comerciala CONSISTEM SRL a fost infiintata potrivit prevederilor Legii nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2004, avand numarul de inregistrare la Registrul Comertului J 26-65-2004.

Actul constitutiv al societatii CONSISTEM SRL cuprinde:

Forma juridica :

Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.

2) Denumirea societatii si sediul social :

Denumirea societatii este „ CONSISTEM” SRL iar sediul social este stabilit in Tg. Mures, bdl.1918, nr. 206, ap. 5.

Durata societatii :

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp.

Obiectul de activitate al societatii :

Activitatea principala a societatii este :

7412 – Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultatii in domeniul fiscal.

5) Capitalul social :

Capitalul subscris si varsat pentru constituirea societatii este de 200,00 RON.

Capitalul social se imparte in 20 de parti sociale egale, in valoare nominala de 10 RON fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic.

Administrarea si prezentarea :

Societatea este administrata, pe durata nelimitata, de o persoana fizica, cetatean roman.

SC CONSISTEM SRL este societate comerciala organizata si functioneaza in baza legislatiei comerciale romanesti, fiind persoana juridica de nationalitate romana.

Este declarata inca de la inceput ca societate comerciala platitoare de TVA, avand Codul de Identificare Fiscala RO 16059039.

In prezent isi desfasoara activitatea de prestari servicii in Tg. Mures.

Forta de munca :

Societatea are in prezent 4 salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.

Dizolvarea si lichidarea :

Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.

II .Organizarea si tinerea contabilitatii.

Contabilitatea la SC CONSISTEM SRL, se tine in cadrul compartimentului financiar contabil, respectandu-se Legea contabilitatii nr: 82/1991, republicata impreuna cu normele de aplicare ale legii.

Evidenta financiar-contabila se tine cu ajutorul calculatoarelor electronice (aplicatiei „GENERAL”) si cuprinde :

evidenta imobilizarilor necorporale, corporale, financiare;

evidenta stocurilor;

evidenta mijloacelor banesti si decontarilor;

evidenta fortei de munca;

evidenta contabila si analiza sintetica.

III .Organigrama organizatorica si functionala a unitatii la care se efectueaza practica; diagrama de relatii a compartimentului financiar-contabil cu celalalte compartimente ale unitatii.

In conformitate cu statutul societatii, Consiliul de Administratie stabileste organigrama societatii, Consiliul de Administratie stabileste organigrama societatii;societatea are 4 salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata si patronul care este si administrator , organizarea societatii este prezentata in schema urmatoare:

TOTAL PERSONAL, DIN CARE

4

Director general-administrator

1

Director tehnic

-

Director economic

1

Gestionar

-

Casier

-

Personal de productie

2

IV.Registrele de contabilitate.

Datele consemnate in documentele justificate sunt inregistrate in ordine cronologicasi grupate in registrele contabile.

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul- jurnal, Registrul – inventar si Registrul Cartea Mare.

Registrele de contabilitate sunt utilizate in stricta concordanta cu destinatia lor si sunt astfel completate incat permit, in orice moment , identificare si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Acestea se prezinta sub forma unor registre legate si listari informatice.

a)Registrul-jurnal , este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, prin articole contabile , in mod cronologic , operatiile patrimoniale , prin respectarea succesiunii documentelor , dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate.

In cadrul firmei SC CONISTEM SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate “GENERAL”, pe baza inregistrarilor efectuate zilnic.Se listeaza la sfarsitul lunii , iar totalurile se inscriu manual in registrul jurnal , snuruit si inregistrat la Administratia Finantelor Publice la data infiintarii firmei.

b)Registrul”Cartea-Mare” este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar inregistrarile efectuate in registrul-jurnal , stabilinduse situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial , rulajele debitoare , rulajele creditoare si soldurile finale. Formularele folosite drept registru „Cartea-Mare” pot imbraca diferite forme , cum ar fi : fise de cont pentru operatiuni diverse , fise de cont sah sau pe conturi corespondente , forma „Cartea-Mare” centralizatoare.

Forma folosita drept registru Cartea-Mare de firma SC CONSISTEM SRL, este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (Cartea-Mare)este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si se arhiveaza odata pe an – la sfarsitul anului.

c)Registrul-inventar este documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor , conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrvit normelor legale.Elementele patrimoniale inscrise in continutul fiecarui post din bilantul contabil.

In cadrul firmei SC CONSISTEM SRL se completeaza odata pe an avand la baza listele de inventariere.

Pe langa registrele prezentate mai sus societatea mai detine si Registrul general de evidenta a salariatilor si Registrul unic de control.

a)Registrul general de evidenta a salariatilor. Este numerotat si stampilat cu stampila Inspectorului Teritorial de Munca pe fiecare pagina. Angajatorul completeaza registrul in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.

In cazul :SC CONSISTEM SRL , Registrul se completeaza de persoana care se ocupa de problemele de personal si se pastreaza la sediul firmei.

Registrul general de evidenta a salariatilor se depune in forma electronica la Inspectorul Teritorial de Munca pentru orice modificare intervenita.

b)Registrul unic de control. Are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de carte toate organele de control specializare, in domeniile : finaciar – fiscal, inspectia muncii, sanitar, protectia consumatorului , protectia impotriva incendiilor , precum si inalte domenii prevazute de lege.

SC CONSISTEM SRL pastreaza acest registru la sediul firmei.

Deoarece SC CONSISTEM SRL este platitoare de impozit pe venit nu detine Registrul de evidenta fiscala.

V.       Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii imobilizatorilor.

Activele imobilizate reprezinta bunuri sau valori destinate sa serveasca o perioada indelungata mai mare de un an , in activitatea unitatii , care nu se consuma la prima vedere.

Documentele utilizate pentru evidenta mijloacelor fixe sunt :

1)Registrul numerelor de inventar este documentul cu ajutoul caruia se tine evidenta operativa a imobilizatorilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala, in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla.

Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar , in ordine cronologica , pe baza documentelor primite.

2)Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe.

3)Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca : document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii ; document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o subunitate la alta; document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.

4)Procesul verbal de receptie a mijlocului fix se intocmeste pentru mijloacele fixe independente care se considera puse in functiune la dara achizitiei.

5)Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice , precum cladirile si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice , acestea considerandu-se puse in functiune la terminare probelor trhnologice.

Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii ,in prezenta membrilor comisiei.

6)Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix serveste ca : document de contestare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz; document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe; document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate.

In luna iunie 2007 in cadrul SC CONSISTEM SRL nu au fost inregistrate intrari sau iesiri de imbilizari. Societatea detine mijloace fixe in valoare de 71542,00 lei (echipamente tehnologice; mijloace de transport; mobilier).

La sfarsitul lunii a fost inregistrata amortizarea lunara pentru mijloacele fixe.

Se utilizeaza metoda de amortizare liniara.

VI. Sistemul de documente privind organizara contabilitatii materialelor.

Stocurile reprezinta ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul unitatii patrimoniale destinate fie a fi vandute in aceeati stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie , fie a fi consumate la prima lor utilizare.

La intarea in patrimoniu stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate astfel : stocurile provenite din cumparari la costul de achizitie sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie , fie a fi consumate la prima lor utilizare.

La iesirea din patrimoniu stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea urmatoarelor metode:-metoda”costului mediu ponderat”

-metoda „primei intrari-primei iesiri”(FIFO)

-metoda „ultimei intrari-primei iesiri”(LIFO)

Pentru inregistrarea in contabilitate a stocurilor a fost destinate clasa a-3-a de conturi „conturi de stocuri si productie in curs de executie”.

Pentru inregistrarea in contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale se folosesc conturile din grupa 30”Stocuri de materii prime si materiale”

Documentele utilizate pentru evidenta contabila a stocurilor sunt:

Nota de receptie si contestare de diferente;

Bon de consum;

Aviz de insotire a marfii;

Dispozitie de livrare;

Fise de magazine;

Fise de magazie a formularelor cu regim special;

Fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta;

Registrul stocurilor.

1)Nota de receptie si contestare de diferente serveste ca: document pentru receptia bunurilor aprovizionate , document justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu furnizorii , pentru diferitele contestante la receptie , document justificativ de inregistrare in contabilitate.

2)Bonul de consum serveste ca: document de eliberare din magazie pentru consumul materialelor ; document justificativ de scadere din gestiune ; document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate.

Se intocmeste in 2 exemplare , pe masura eliberarii materialelor din magazie pentru consum.

3)Aviz de insotire a marfii: Este un formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie , executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca : document de insotire a marfii pe timpul transportului de la sediu la punctele de lucru; document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale ; dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ; document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cardul aceleiasi unitati in cazul transferului.

4)Dispozitie de livrare serveste ca: document pentru eliberarea din magazie a produselor , marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii; document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ; document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale, dupa caz .

5)Fisa de magazine serveste ca:- document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor , iesirilor si stocurilor de valori materiale ; sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.

Se intocmeste intr-un exemplar , separat pentru fiecare fel de material , si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata , care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.

6)Fise de magazie a formularelor cu regim special

Este un formular tipizat cu regim special de tiparire, inscriere si numerotare , comun pe economie, executat pe carton securizat.

Serveste ca: document de evidenta a intrarilor , iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inscriere, numerotare, evidenta si urmarire; document de evidenta a formularelor anulate; sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.

Se intocmeste intr-un exemplar , separat pentru fiecare fel de formular cu regim special de catre gestionar.

Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

7)Fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta serveste ca document de evidenta a materialelor de natuta obiectelor de inventar , a echipamentului si materialelor de protectie date in folosinta personalului , pana la scoaterea lor din uz.

Se intocmeste intr-un exemplar de catre gestionar.

Nu circula , fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

7)Registrul stocurilor

Serveste ca document de evaluare a stocurilor si de verificare a concordantei inregistrarilor efectuate in fisele de magazie si contabilitate.

In luna iulie 2008 au fost inregistrare urmatoarele tipuri de operatii in ceea ce priveste stocurile:

- aprovizionare materiale consumabile (panglica imprimanta) de la furnizor SC Electroorizont SRL Tg Mures cu Factura fiscala nr. 147/19.07.2008:


27.50 3028

5.23 4426

-aprovizionare cu combustibil de le SC PETROM SA cu bon fiscal 123/22.07.2008

%=401.23 150,00

126,05 3022

23,95 4426

-aprovizionare produse protocol SC Kaufland Romania Tg Mures cu Factura fiscala Nr. 1126783/23.07.2008:

%=401.66 102.9486.50 623

16.44 4426

-achizitionat cartela telefon mobil de la SC ORANGE ROMANIA SA cu Factura fiscala nr. 154391/23.07.2008:

%=404 502.50

422.27 167

80.23 4426

%=404 4499.89

3781.42 1687

718.47 4426

%=404

149.22 2687

28.35 4426

%=404

584.20 6028

111.00 4426

-factura de lieseng se achita dintr-un avans de trezorerie

5179.96 404=542 5179.96

695.20 404=542 695.20

-se plateste o asigurare RCA pentru o perioada de 1 an, din avans de trezorerie

116.00 471=401 116.00

116.00 401=542 116.00

La sfarsitul lunii se dau in consum:

-materiale consumabile

27.50 6028=3028 27.50

-combustibil

224.15 6022=3022 224.15

La sfarsitul lunii se dau in folosinta obiecte de inventar:

445.37 6021=3021 445.37

VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti.

Documentele otilizate in evidenta contabila a mijloacelor banesti sunt:

a)Foaia de varsamant – formular tipizat , cu ajutorul caruia se depun la banca banii care se depasesc la fondul zilnic stabilit de lege. Se intocmeste cu ajutorul programului furnizat de Ministerul Finantelor Publice de casiera, in 2 exemplare, unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca) ramane la registrul de casa.

b)CEC-ul de numerar este documentul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati(salarii, furnizori, avansuri de trezorerie, etc).

Se completeaza de casiera , se aproba(semnatura directorului economic si stampila unitatii) de Directorul Economic si de Directorul General se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.

c)Dispozitia de plata / incasare;

Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in caserie. Se intocmesc de contabilul care tine evidenta avansurilor de trezorerie pe baza unui referat semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli(ordinul de deplasare). Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care la intocmit, de contabilul sef si de directorul economic. In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza – plateste sumele de bani (dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare). Constituie documente justificate la Registrul de casa.

d)Chitanta;

Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casierului. Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori(in acest caz chitanta este emisa de furnizor).

e)Registrul de casa.

Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice, in numerar (lei sau valuta). Se intocmeste de casiera , zilnic in 2 exemplare: un exemplar ramane la caserie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii.

Disponibilitatile banesti ale unitatii parimoniale sunt reprezentate prein numerarul aflat in casiera unitatii si prin disponibilitatiile aflate in conturi la banci, atat in lei cat si in valuta.

Pentru evidenta disponibilitatiilor banesti existente in conturi la banci se utilizeaza grupa de conturi 51 „Conturi la banci”, care sunt in general conturi de activ.

512 „Conturi la banci” , acest cont este utilizat pentru reflectarea existentei si miscarii disponibilitatiilor banesti pastrate in conturi la banci, in lei sau valuta.

Dupa continutul economic este un cont de active banesti, dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza cu toate incasarile de la clienti, debitori unitatii patrimoniale, precum si cu sumele depuse din caseria unitatii in contul de disponibil de la banca.

Se crediteaza cu toate platiile efectuate prin conturi la banci, precum si cu numerarul ridicat din cont si despus in caseria intreprinderii.

Soldul debitor reprezinta disponibilitati banesti in lei sau in valuta existente in cont la banca.

Pentru disponibilitati banesti aflate in caseria unitatii se utilizeaza conturile din grupa 53 , „Casa”.

5311 „Casa”, reflecta disponibilitati banesti in numerar , in lei si in valuta de care dispune o unitate patrimoniala.

Se debiteaaa cu toate incasarile in numerar si cu sumele ridicate din disponibilul de la banca.

Se crediteaza cu toate platile efectuate in numerar si cu sumele depuse la banca.

Soldul debitor reflcta numerarul in lei si in valuta existent in cadrul unitatii.

In luna iulie 2008 au fost inregistrate urmatoarele tipuri de inregistrari:

-incasare dobanda pentru disponibilitatiile aflate in cont in data 01.07.2008

21,22 5121.01=776 21,22

-incasare contravaloare prestari servicii conform Facturii fiscale


1286,00 5121.01=411.11 1286.00

-plata salarii prin caseria unitatii:

3242,00 421=5311 1560,00

-plata furnizor SC ROMTELECOM conform chitantei 1426/22.07.2008 reprezentand contravaloarea Facturii fiscale 144287/2.07.2008:

93,68 401.16=5311 93,68

-plata furnizor SC RDS&RCS conform OP 148/22.07.2008, reprezentand contravaloarea Facturii fiscale 684275/4.07.2008:
51,80 401,22=5121,01 51,80

VIII.Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

Documentele primare intocmite pentru calculul si drepturiile salariale sunt:

-lista de pontaj , lista de avans chenzinal , lista de ajutor social , stat de plata al salariilor.

a)stat de salarii

Este documentul pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatiilor precum si a contributiilor si a altor sume datorate.

Un exemplar este semnat de persoana care-l intocmeste , de Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani , iar alt exemplar semnat si stampilat de unitate se depune la ITM.

b)Lista de avans chenzinal. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.

c)Stat de concedii de odihna.Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la caseria unitatii pentru plata, unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa.

d)Fisa individuala. Este fisa care consine toate datele legate de salarii pe un an de zile. Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

e)Ordinul de deplasare(Delegatia)

Serveste ca: dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea; document pentru deconectarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate; document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans; document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectuat deplasarea, intr-un exemplar, se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de Directorul Economic care aproba eliberarea din caserie a respectivei sume).La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii, ordinul de deplasare se semneaza si de catre Directorul Economic.

Conturile folosite pentru inregistrarea drepturilor personalului a retinerilor si decontarea acestora sunt:

425”Avansuri acordate personalului”.

Se utilizeaza pentru efectuarea avansurilor acordate personalului in cursul lunii, dupa functia contabila este cont de activ.

Se debiteaza in cursul lunii cu avansurile platite personalului conform contractului de munca.

Soldul debitor reprezinta avansurile platite in cursul lunii.

421 „Personal salarii datorate”.

Se foloseste pentru evitarea deconturilor cu personalul unitatii pentru salariile cuvenite acestora in bani si in valuta, inclusiv a sporuruilor si premilor de orice fel; dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu salariile si alte drepturi cuvenite personalului.

Se debiteaza cu retinerile din salariul privind avansurile acordate, sumele datorate de salariati tertilor , contributia salariatiilor pentru asigurari sociale, contributia salariatiilor la fondul asigurariilor sociale de sanatate, pentru ajutorul de somaj, impozitul pe salarii , precum si alte retineri, cu salariile nete achitate personalului.

423”Personalul- ajutoare salariale acordate”.

Tine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporala de munca a celor pentru ingrijirea copilului etc.

427”Retineri din salarii datorate tertilor”

Se crediteaza cu sumele retinute de la salariati, datorate tertilor, reprezentand chirii , cumparari cu plata in rata si alte obligatii fata de terti.

Se debiteaza cu sumele achitate tertilor reprezentand retineri din salarii.Soldul creditor reprezinta sumele retinute de la salariati datorate tertilor.

431-Contributia la asigurarile sociale(CAS) se foloseste pentru evitarea decontarilor privind contributia unitatii la asigurarile sociale si a contributiei angajatiilor la asigurariile sociale.

Se crediteaza cu contributia unitatii la asigurariile sociale si cu contributia personalului la asigurariile sociale.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate asigurariilor sociale.

437- Contributia la fondul de somaj se crediteaza cu sumele datorate de unitate si de peronalul salariat pentru contributia fondului de somaj.

Se debiteaza cu sumele virate pentru constituirea fondului de somaj si cu sumele acordate salariatiilor potrivit legii din acest fond.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate pentru contributia fondului de somaj , nevirate inca.

444- Impozitul pe veniturile de natura salariilor se crediteaza cu sumele datorate bugetului reprezentand impozitul pe salarii retinut in drepturile banesti cuvenite salariatiilor, potrivit legii.

Se debiteaza cu sumele virate la bugetul de stat reprezentand impozitul pe salarii si alte drepturi similare si se crediteaza cu retinerile impozitului aferent salariilor.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate bugetului de stat, neachitate.

Notele contabile intocmite pentru salarii sunt:

-evidentiati salarii: 641=421

-retineri din salarii:

-impozit salarii: 16% 421=444-CIAS 9,5% 421=4312

-somaj 1% 421=4372

-contributii sanatate 6,5% 421=4314

-contributii societate:

-CAS angajator 19,50% 6451=4311,1

-fond accidente si

boli profesionale 0,5% 6451=4311,2

-somaj 2% 6452=4371

-fond garantare

creante salariale 6452=4371

-contributii sanatate 6% 6453=4313,1

-contributii concedii

medicale 0,85% 453=4313,2

-comision ITM 0,75% 635=447,5

Toate retinerile si contributiile privind salariile sunt cuprinse in declaratia 100-„Declaratie privind obligatiile fata de bugetul statului”, depusa trimestrial deoarece SC CONSISTEM SRL se incadreaza in categoria microintreprinderilor.

IX.Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii cheltuieliilor si veniturilor.

1)Factura fiscala se intocmeste numai de catre platitorii de TVA prin inscrierea bunurilor livrate, lucrariilor sau serviciilor prestate.

Serveste ca: document pe baza caruia se intocmeste instrumental de decontare a produselor si marfurilor livrate; document de insotire a marfii pe timpul transportului; documentul de incasare in gestiunea primitorului; document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizoruilui si a cumparatorului.

Circula la: furnizor, personele autorizate sa dispuna de incasari in conturi bancare; la compartientul financiar-contabil , pentru inregistrarea in contabilitate; la cumparator; la compartimentul de desfacere pentru inregistrarea operative; la compartimentul aprovizionare pentru confirmare operatiunii.

2)Jurnal de vanzari.

Formulat tipizat fara regim special.

Serveste ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzariilor de valori materiale sau a prestariilor de servici; document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata, document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic de la casele de marcat.

Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legate referitoare la taxa pe valoarea adaugata. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Documentului de TVA.

3)Jurnal de cumparare

Formular tipizat fara regim special.

Serveste ca: jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumparariilor de valori materiale sau a prestariilor de servicii ; document de stabilire lunara a taxei de valoarea adaugata deductibila; document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elemente necesare pentru determinarea TVA deductibila. Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori(facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii).

Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in contul si a respectarii dispozitiilor legate referitoare la taxa pe valoarea adaugata. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Documentului de TVA.

In luna iulie se factureaza catre clienti serviciile de contabilitate aferente lunii:

4111=% 476,00

704 400,00

4427 76,00

SC CONSISTEM SRL este platitoare de TVA lunar , la sfarsitul lunii iunie se determina TVA-ul de plata sau de recuperat.

Pentru luna iunie 2008 a fost determinat TVA de recuperat in valoare de 490,51 lei:

%=4426 592,76

4427 102,25

4424 490,51

Deoarece societatea este platitoare de impozit pe vanitul microinterprinderilor la sfarsitul lunii iunie(trim II) s-a stabilit impozitul pe venit de plata (2%) in valoare de 530 lei care va fi cuprins in declaratia 100-„Declaratie privind obligatiile fata de bugetul consolidat al statului”

X.Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii generale.

Contabilitatea generala, conform prevederiilor legale trebuie sa utilizeze urmatoarele documente: Nota de debitare-creditare; Nota de contabilitate; Extras de cont; Jural privind operatiunile de casa si banca; Jural privind decontariile cu furnizorii; Situatia incasarii-achitarii; Facturilor; Jurnal privind consumurile si a altei iesiri de stocuri; Jurnal privind salariile; Jurnal privind operatiuni diverse; Fisa de cont pentru operatiuni diverse; Document comulativ; Balanta de verificare.

a)Balanta de verificare este document de sinteza care se intomeste de regula lunar sau cel putin o data pe an si insoteste situatiile financiare anuale.

In cardul SC CONSISTEM SRL. Balanta de verificare cu partu egalitati este emisa de programul de contabilitate.

Serveste la : verificarea exactitatii inregistrariilor controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica ; intocmirea situatiilor financiare.

Nu circula fiind document de sinteza.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

XI.Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.

Inventariera este procedeul de constatare faptica la o anumita data, a existentei elementelor patrimoniale ale unitatiilor economice si sociale din punct de vedere cantitativ, calitativ si valoric. Inventariera elementelor patrimoniale se face tsinandu-se cont de principiile contabile astfel ca procedura de inventariere se deruleaza pe o perioada de aproximativ o luna de zile in functie de necesarul de informatie dorit, inclusiv informatiile privind confirmarea crentelor si a dotarilor fata de terti, conform extraselor de cont.

Etapele inventarierii sunt: pregatirea inventarierii; efectuarea inventarierii; constatarea, stabilirea si regularizarea rezultatelorinventarierii.

Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt: Decizia de inventariere; Declaratia de inventar; Lista de inventariere; Decizia de imputare; Angajamentul de plata; Registrul.- inventar.

XII.Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special.

In cadrul SC CONSISTEM SRL evidenta formularelor cu regim specialse tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o fita „Fisa de magazie a formularelor cu regim special”. Nomenclatorul formularelor cu regim special de gestionare, functionare si evidenta cuprinde: chitanta , facturile, cecurile.

XIII.Situatii financiare.

Situatiile financiare in cadrul SC CONSISTEM SRL se intocmesc de catre Directorul Economic si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere.

SC CONSISTEM SRL aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile, note explicative, date informative.

Activul bilantului cuprinde urmatoarele grupe de elemente:

Activele imobilizate: - inmobilizari necorporale, inmobilizari corporale,inmobilizari financiare;

Activele circulante: - stocuri creante, titluri de plasament, disponibilitati banesti, alte valori;

Conturile de regularizare si asimilate-activ: - cheltuieli inregistrate in avans, diferente de conversie-activ, alte elemente tranzitorii si de regularizat;

Primele de rambursare a obligatiunilor.

Pasivul bilantului cuprinde urmatoarele grupe principale de elemente:

Capitaluri proprii:- capitalul social sau individual, primele legate de capital,

diferentele de reevaloare, rezervele, rezultatul raportat si cel nerepartizat, fondurile, subventiile pentru investitii, provizioane reglementate;

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;

Obligatiile:- obligatii fata de stat, fata de personal, privind asigurariile si protectia sociala, alte obligatii;

Conturiile de regularizare si asimilate-pasiv :- venituriile inregistrare in avans, diferentele de conversie-pasiv, alte elemente tranzitorii si de regulat-pasiv.

La intocmirea bilantului contabil se are in vedere ca posturile inscrise in activul si pasivul bilantului sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii, nu se admit compensari intre posturile de activ si pasiv, intre cheltuieli si venituri.

Una din cele mai importante probleme privind intocmirea bilantului contabil e cea legata de valoarea posturilor sale, pentru a conferi acestuia o valoare informationala sporita , respectiv o imagine fidela a patrimoniului.

Se depun la Directia Generala a Finantelor publice Mures in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani.

BIBLOGRAFIA

1.Legea Contabilitatii nr. 82/1991, repubicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 48/14 ianuarie 2005.

2.O.M.F.P. nr. 1752/2005, pentru aprobarea reglementariilor contabile conform cu Directivele Europene, Monitorul Oficial nr. 1080/30 noiembrie 2005 cu aplicare in data de 1 ianuarie 2006.

3.Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.927/23 decembrie 2003.

4.Ordonanta nr.83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003, privind codul fiscal Monitorul Oficial al Romaniei nr. 793/27 august 2004.

5.Legea nr. 494/2004, privind aprobarea Ordonantei Guvrnului nr. 83/2004, pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal , Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1092/24 noiembrie 2004.

6.Ordonanta de Urgenta nr.123/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr.1154/04 decembrie 2004.

7.Legea nr. 96/2005 , privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 123/2004, pentru modificarea si completarea legii nr 571 /2003,privind Codul Fiscal , Monitorul Oficial al Romaniei, nr.325/18 aprilie 2005.

8.Ordonanta de Urgenta nr 138 /2004, pentru modificarea si ocmpletarea Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr.1281/30 decembrie 2004.

9.Legea nr. 138/2005 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.138/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal , Monitorul Oficial al Romaniei, nr.466/01 aprilie 2005.

10.Catalogul formularelor tipizate cu regim special privind activitatea financiara si ocontabila, Editura Imprimeria Nationala, Bucuresti, 2004.

11.Ordinul nr. 1850/2004, privind registrele si formularele finaciar-contabil publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.23/07 ianuarie 2005.

12.Haiduc Lacramioara-Rodica Management financiar-contabil, Editura Romania de Maine, Bucuresti , 2002.

13.Legea 31/1990 privind societatiile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1066/17.11.2004.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate