Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
CONTABILITATEA CAPITALURILOR


CONTABILITATEA CAPITALURILOR


CONTABILITATEA CAPITALURILOR

1.1. continutul si Structura capitalului Capitalul, din punct de vedere al contabilitatii, reprezinta totalitatea surselor de finantare cu caracter stabil, aflate la dispozitia entitatii economice si asigura  finantarea acesteia pe o perioada indelungata (mai mare de un an).

In raport cu provenienta lor, in componenta capitalurilor se delimiteaza: capitalul propriu, subventiile pentru investitii, provizioanele si datoriile pe termen lung.

1.2. CONTABILITATEA CapitaluRILOR propriI - Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei entitati economice, dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia.Concret, capitalul propriu este partea de capital pusa la dispozitia entitatii economice de catre proprietari (asociati sau actionari) si apartine de drept acestora, nefiind, de regula, rambursabil.

In structura capitalului propriu sunt cuprinse, in afara capitalului subscris (nevarsat si varsat) si unele resurse create din profitul obtinut de entitatea economica sau din alte activitati, cum sunt: primele de capital, rezervele din reevaluare, rezervele, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului.

Contabilitatea capitalului social

1.2.1.1. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR PRIVIND CONSTITUIREA CAPITALULUI - Constituirea capitalului se produce cu prilejul infiintarii entitatii economice, ceea ce presupune subscrierea capitalului social, in numerar (lei/valuta) si in natura (mijloace fixe, materiale, marfuri etc.), precum si varsarea acestuia sub diversele lui forme.

Pentru reflectarea in contabilitate a operatiunilor, se parcurg urmatoarele etape:

a. inregistrarea subscrierii capitalului pe baza actului constitutiv:

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

Capital subscris nevarsat

b. inregistrarea varsarii capitalului social, inscris in actul constitutiv, conform proceselor verbale de receptie, a notelor de receptie si constatare de diferente, a foilor de varsamant si extraselor de cont, a chitantelor si registrelor de casa etc:

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Alte imobilizari necorporale

Terenuri si amenajari de terenuri

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

Actiuni detinute la entitatile afiliate

Creante imobilizate

Materii prime

Ambalaje

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

Casa in lei

Casa in valuta

c. inregistrarea trecerii capitalului subscris nevarsat asupra celui varsat:

Capital subscris nevarsat

Capital subscris varsat

CONTABILITATEA OPERATIUNILOR PRIVIND CRESTEREA CAPITALULUI - Cresterea capitalului social se poate realiza pe mai multe cai, in baza hotararilor actionarilor sau asociatilor, respectiv

Alte aporturi la capitalul social, insotite de emiterea de noi actiuni sau parti sociale, ceea ce implica aceleasi inregistrari de la infiintarea societatii (constituirea capitalului social).

Operatiuni interne de capitalizare a rezultatelor, primelor de capital si repartizari din profitul net, astfel:

a. inregistrarea rezervelor destinate maririi capitalului social:

Rezerve

Capital subscris varsat

b. inregistrarea profitului net realizat in exercitiile precedente (reportat), destinat maririi capitalului social:

Rezultatul reportat

Capital subscris varsat

c. inregistrarea primelor de capital, incorporate la capitalul social:

Prime de capital

Capital subscris varsat

. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR PRIVIND MICSORAREA  CAPITALULUI - Micsorarea capitalului social poate fi hotarata numai de Adunarea generala a actionarilor sau asociatilor si poate interveni in diverse situatii, cum ar fi: - reducerea numarului actionarilor sau asociatiilor din societate; - cand realizarea obiectivelor societatii poate avea loc si cu un volum mai redus de capital (resurse); - acoperirea unor pierderi din exercitiile financiare precedente etc;

Indiferent de imprejurarile hotararii reducerii capitalului social, marimea acestuia nu poate fi sub limita prevazuta de lege pentru fiecare tip de societate in parte.

Exemple: 1. Micsorarea capitalului social, prin iesirea unor actionari sau asociati din societate, comporta urmatoarele inregistrari:

a. constituirea obligatiei fata de actionarii sau asociatii, ale caror cereri au fost aprobate de Adunarea generala a actionarilor sau asociatilor pentru iesirea din societate:

Capital subscris varsat

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

b. achitarea obligatiilor fata de actionari sau asociati, conform proceselor verbale ale Adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, a extraselor de cont, registrelor de casa si a chitantelor, dupa caz:

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

Casa in lei

Casa in valuta

Rascumpararea unor actiuni, conform hotararii Adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu scopul de a reduce capitalul social, comporta urmatoarele inregistrari:

a.     inregistrarea rascumpararii actiunilor la valoarea lor nominala conform extraselor de cont, registrelor de casa si a chitantelor, dupa caz

Actiuni proprii detinute pe termen scurt

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

Casa in lei

Casa in valuta

b. anularea actiunilor rascumparate, conform procesului verbal de distrugere (topire):

Capital subscris varsat

Actiuni proprii detinute pe termen scurt

Inregistrarea reducerii capitalului social, utilizat pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente:

Capital subscris varsat

Rezultatul reportat

CONTABILITATEA PRIMELOR DE CAPITAL

Constituirea primelor de capital

a. inregistrarea emisiunii de noi actiuni si a primelor de emisiune, stabilite ca diferenta intre valoarea de emisiune (de vanzare - subscriere) a actiunilor si valoarea lor nominala, conform prospectului de emisiune

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

Capital subscris nevarsat

Prime de emisiune

b. inregistrarea emisiunii de noi actiuni si a primelor de fuziune, stabilite ca diferenta intre valoarea bunurilor primite de la societatea absorbita si valoarea nominala a actiunilor cuvenite actionarilor societatii absorbite, precum si a primelor de divizare, stabilite ca diferenta dintre valoarea bunurilor predate societatii divizate si valoarea nominala a actiunilor cuvenite actionarilor acesteia:

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

Capital subscris nevarsat

Prime de fuziune/divizare

c. inregistrarea emisiunii de noi actiuni si a primelor de aport, stabilite ca diferenta intre valoarea bunurilor primite ca aport in natura si valoarea nominala a actiunilor cuvenite noilor actionari:

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

Capital subscris nevarsat

Prime de aport

d. Inregistrarea primelor de conversie a obligatiunilor in actiuni, stabilite ca diferenta intre valoarea nominala a obligatiunilor (mai mare) si valoarea nominala a actiunilor (mai mica) cuvenite creditorilor, care au acceptat sa devina actionari, prin transformarea creantelor in titluri de capital:

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni

Utilizarea primelor de capital

a.     inregistrarea primelor de emisiune, de fuziune, de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni, incorporate la capitalul social, pentru majorare, conform hotararilor Adunarii generale a actionarilor/ asociatilor:

Capital subscris varsat

Prime de emisiune

Prime de fuziune/divizare

Prime de aport

Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni

b. inregistrarea primelor de emisiune, de fuziune, de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni transferate la rezerve, conform hotararii Adunarii generale a actionarilor sau asociatilor:

Alte rezerve

Prime de emisiune

Prime de fuziune/divizare

Prime de aport

Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni

Contabilitatea REZERVELOR din reevaluare - Rezervele din reevaluare reprezinta abaterile pozitive sau negative fata de valoarea de inregistrare a imobilizarilor corporale, rezultate din reevaluarea acestora.

Reevaluarea presupune deci, inlocuirea valorii contabile a bunurilor de natura imobilizarilor corporale cu valoarea de utilitate, stabilita la un moment dat.

Reevaluarea se face, de regula, la valoarea justa, stabilita de evaluatori autorizati dupa criterii profesionale.

Operatiunile privind rezervele din reevaluare

a. inregistrarea plusului de valoare rezultat in urma reevaluarii, conform raportului de reevaluare:

Rezerve din reevaluare

Terenuri si amenajari de terenuri

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

b. inregistrarea diferentelor negative (descresterea de valoare), rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor:

Rezerve din reevaluare

Terenuri si amenajari de terenuri

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

c. inregistrarea trecerii surplusului realizat din rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale la rezerve, conform hotararii Adunarii generale a actionarilor sau asociatilor:

Rezerve din reevaluare

Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

1.2.4. Contabilitatea rezervelor - Rezervele sunt considerate surse asimilate capitalurilor proprii, pentru faptul ca satisfac necesitatile de finantare durabila a activelor si pentru ca acestea reprezinta si profiturile capitalizate.

Operatiunile privind constituirea si utilizarea rezervelor - Se inregistreaza diferit in contabilitate, in functie de sursa de constituire si de modul de utilizare, din care exemplificam:

a.     constituirea rezervelor legale din profitul brut pe parcursul sau la sfarsitul exercitiului financiar:

Repartizarea profitului

Rezerve legale

b. constituirea rezervelor statutare sau contractuale si a altor rezerve pe seama profitului net conform hotararii Adunarii generale a actionarilor sau asociatilor:

Repartizarea profitului

Rezerve statutare sau contractuale

Alte rezerve

c. utilizarea primelor de emisiune, de fuziune si de aport pentru constituirea altor rezerve, conform hotararii Adunarii generale a actionarilor sau asociatilor:

Alte rezerve

Prime de emisiune

Prime de fuziune/divizare

Prime de aport

d. constituirea  rezervelor prin transferul surplusului realizat din reevaluarea imobilizarilor corporale:

Rezerve din reevaluare

Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

e. constituirea rezervelor din diferenta favorabila dintre valoarea titlurilor primite si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si /sau valoarea terenurilor aportate in natura la capitalul social al altei entitati economice

Alte rezerve

Actiuni detinute la entitatile afiliate

Interese de participare

Alte titluri imobilizate

f. utilizarea rezervelor legale pentru acoperirea pierderilor din exercitiile financiare precedente, conform hotararii Adunarii generale a actionarilor sau asociatilor:

Rezerve legale

Rezultatul reportat

g. folosirea rezervelor statutare sau contractuale, precum si a altor rezerve pentru majorarea capitalului social si acoperirea pierderilor din exercitiile precedente, conform hotarari Adunarii generale a actionarilor sau asociatilor:

Rezerve statutare sau contractuale

(Alte rezerve)

Capital subscris varsat

Rezultatul reportat

1.2.5. Contabilitatea rezultatului reportat - Rezultatul unei societati comerciale se calculeaza la sfarsitul exercitiului financiar si se concretizeaza in profit sau pierdere. Rezultatul se formeaza in contul 121 "Profit si pierdere" prin inchiderea si compararea veniturilor inregistrate in conturile din clasa a 7-a cu cheltuielile reflectate in conturile din clasa a 6-a.

Repartizarea profiturilor sau acoperirea pierderilor trebuie supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor sau asociatilor. In activitatea unei societati, la incheierea exercitiului financiar, pot aparea cazuri cand Adunarea generala a actionarilor sau asociatilor nu a repartizat partial sau integral profitul sau nu a hotarat asupra modului de acoperire a pierderilor, aceste sume ramanand in asteptare, fiind reportate pentru anii urmatori.

Operatiunile privind rezultatul reportat - Se reflecta in contabilitate, in functie de natura acestuia (profit sau pierdere) si de modul de acoperire sau utilizare - inregistrari ce se efectueaza numai in baza hotararilor Adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, astfel:

a.     inregistrarea pierderii realizata in exercitiul precedent, ramasa neacoperita:

Rezultatul reportat

Profit si pierdere

b. folosirea rezervelor pentru acoperirea pierderii din exercitiile precedente:

Rezerve

Rezultatul reportat

c.      acoperirea pierderilor realizate in exercitiile precedente din profitul realizat in exercitiul curent:

Repartizarea profitului

Rezultatul reportat

d.     reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente:

Capital subscris varsat

Rezultatul reportat

e.      inregistrarea profitului net realizat in exercitiul precedent, ramas nerepartizat:

Profit si pierdere

Rezultatul reportat

f.      inregistrarea profitului net realizat in exercitiile precedente, folosit pentru majorarea capitalului social:

Rezultatul reportat

Capital subscris varsat

g.     folosirea profitului net realizat in exercitiile precedente, pentru constituirea rezervelor:

Rezultatul reportat

Rezerve

h. inregistrarea dividendelor si a primelor, reprezentand participarea personalului la profit, din profitul net, realizat in exercitiile precedente:

Rezultatul reportat

Dividende de plata

Prime reprezentand participarea personalului la profit

1.2.6. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCITIULUI SI REPARTIZAREA PROFITULUI - Rezultatul exercitiului apare in contabilitate ca efect al inchiderii conturilor de cheltuieli si venituri. In cazul in care veniturile perioadei sunt mai mari decat cheltuielile perioadei, rezultatul exercitiului imbraca forma de profit. In situatia inversa, in care veniturile perioadei sunt mai mici decat cheltuielile perioadei, rezultatul exercitiului apare sub forma de pierdere. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli, pentru determinarea rezultatului, se face lunar.

Profitul obtinut face obiectul repartizarii pe destinatii, conform prevederilor legale si hotararilor Adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, dupa diminuarea lui cu impozitul pe profit / venit (cu exceptia rezervelor legale si a acoperirii pierderilor fiscale reportate, care se fac din profitul brut.

Pierderea inregistrata face obiectul acoperirii, dupa caz, din profitul urmatorilor cinci ani, din rezervele legale, statutare sau contractuale si alte rezerve si din capitalul social.

Operatiuni privind rezultatul exercitiului

a. inchiderea conturilor de venituri la sfarsitul perioadei de gestiune (lunar):

Profit si pierdere

Venituri din vanzarea produselor finite

Venituri financiare din ajustari pentru pierderi de valoare

b. inchiderea conturilor de cheltuieli, la sfarsitul perioadei de gestiune (lunar):

Profit si pierdere

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus

c. inregistrarea constituirii rezervelor legale din profitul brut al exercitiului:

Repartizarea profitului

Rezerve legale

d. inregistrarea constituirii rezervelor statutare sau contractuale si a altor rezerve din profitul net al exercitiului:

Repartizarea profitului

Rezerve statutare sau contractuale

Alte rezerve

e. inregistrarea sumelor repartizate din profitul net pentru constituirea surselor de finantare a entitatilor economice si pentru varsaminte datorate bugetului de stat de regiile autonome:

Repartizarea profitului

Rezultatul reportat

f. inregistrarea profitului net, realizat in exercitiul precedent, care a fost repartizat pe destinatiile legale si cele hotarate de Adunarea generala a actionarilor sau asociatilor:

Profit si pierdere

Repartizarea profitului

g. inregistrarea reportarii profitului obtinut in exercitiul expirat, a carui repartitie a fost amanata de Adunarea generala a actionarilor sau asociatilor:

Profit si pierdere

Rezultatul reportat

h. inregistrarea reportarii pierderii realizata in exercitiul expirat, a carei decizie de acoperire a fost amanata de Adunarea generala a actionarilor sau asociatilor:

Rezultatul reportat

Profit si pierdere

Contabilitatea subventiilor pentru investitii - In contextul economiei de piata statul acorda entitatilor economice subventii guvernamentale pentru investitii, destinate lucrarilor deosebite pentru economia nationala (crearea de noi locuri de munca, protectia mediului etc.) si a caror finantare depaseste puterea financiara a unui agent economic.

In conformitate cu prevederile IAS 20 "Contabilitatea subventiilor guvernamentale":

De asemenea, entitatile economice pot beneficia de imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii care vizeaza anumite sectoare de activitate ale economiei nationale (agricultura, turism etc.).

Operatiunile privind subventii guvernamentale pentru investitii

a.     primirea subventiilor pentru investitii, in lei sau in devize, conform extrasului de cont si a altor documente

Subventii guvernamentale pentru investitii

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

b.     inregistrarea dreptului de subventii guvernamentale pentru investitii, in baza avizului sau comunicarii primite din partea unei structuri a statului sau a altei institutii care acorda subventia:

b1. comunicarea subventiei de primit:

Subventii

Subventii guvernamentale pentru investitii

b2. primirea efectiva a subventiei, in lei sau in devize, conform extrasului de cont

Subventii

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

c.      inregistrarea primirii de imprumuturi nerambursabile, pe baza documentatiei depuse si a extrasului de cont

Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

d.     inregistrarea primirii sub forma de donatie a unor bunuri de natura imobilizarilor necorporale si corporale, conform contractelor si a proceselor-verbale de receptie:

Donatii pentru investitii

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Terenuri si amenajari de terenuri

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

e.      inregistrarea constatarii in plus la inventariere a unor imobilizari corporale, conform situatiei comparative si a procesului verbal de inventariere:

Plusuri de inventar de natura imobilizarilor

Terenuri si amenajari de terenuri

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

f.      inregistrarea trecerii cotelor parti din subventii la venituri, corespunzator amortizarii incluse in cheltuieli, conform programului de amortizare:

Subventii guvernamentale pentru investitii

Venituri din subventii guvernamentale pentru investitii

1.4. Contabilitatea provizioanelor - In Standardele Internationale de Contabilitate provizioanele sunt definite ca fiind "datorii incerte din punct de vedere al perioadei de exigibilitate sau al valorii".

Deci, provizioanele au ca obiect acoperirea pierderilor sau cheltuielilor viitoare, care la data incheierii exercitiului financiar sunt posibile si sigure dar nedeterminate.

Provizioanele se constituie, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza procesului verbal de inventariere pentru elementele patrimoniale a caror realizare sau plata este incerta sau pentru cheltuieli care devin exigibile in perioadele viitoare, asa cum ar fi: litigiile, garantiile acordate clientilor, dezafectarea imobilizarilor corporale etc.

1. Operatiuni privind provizioanele pentru litigii

Exemplu La sfarsitul exercitiului financiar se constituie un provizion pentru litigii de 50.000.000 lei. In exercitiul financiar urmator se pierde procesul, iar provizionul ramanand fara obiect se anuleaza:

In contabilitate se fac urmatoarele inregistrari:

a.     constituirea provizionului pentru litigii la sfarsitul exercitiului, conform procesului-verbal de inventariere:

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

Provizioane pentru litigii

b.     inchiderea cheltuielilor cu provizionul la sfarsitul exercitiului financiar:

Profit si pierdere

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

c.      inregistrarea pierderii litigiului (in urma judecarii procesului) in exercitiul financiar urmator constituirii provizionului si plata sumei datorate:

c1. constituirea drepturilor cuvenite entitatii economice care a castigat procesul, in baza sentintei judecatoresti:

Despagubiri, amenzi si penalitati

Creditori diversi

c2. plata sumei datorate, conform extrasului de cont:

Creditori diversi

Conturi la banci in lei

d.     inchiderea contului de cheltuieli in luna pierderii procesului si constituirea drepturilor creditorului:

Profit si pierdere

Despagubiri, amenzi si penalitati

e.      anularea provizionului pentru litigii, ramas fara obiect, in urma pierderii procesului:

Provizioane pentru litigii

Venituri din provizioane

f.      inchiderea contului de venituri din provizion in perioada (luna) anularii acestuia:

Venituri din provizioane

Profit si pierdere

Operatiuni privind provizioanele pentru garantii acordate clientilor

Pentru unele produse (cazul masinilor si utilajelor, precum si la bunurile casnice de folosinta indelungata) furnizorii acorda clientilor un anumit termen de garantie, in limita caruia remedierea defectiunilor, aparute din vina furnizorilor, se suporta de catre acestia. In practica, este posibil ca fata de nivelul prevazut cu remedierea deficientelor, sa apara cheltuieli mai mari, care se acopera din provizioanele constituite in acest sens.

Exemplu: Pentru frigiderele livrate, un furnizor acorda o perioada de garantie de doi ani, pentru care se prevad cheltuieli cu remedierea defectiunilor de 9.800.000 lei. La sfarsitul primului exercitiu financiar, urmare inventarierii efectuate, se estimeaza cheltuieli cu remedierea defectiunilor de 11.000.000 lei, respectiv cheltuieli mai mari cu 1.200.000 lei. In perioada de garantie s-au facut cheltuieli efective cu remedierea defectiunilor de 11.100.000 lei, din care 7.100.000 lei cu salariile si 4.000.000 lei cu consumul de piese de schimb.

In contabilitate, garantiile acordate clientilor pentru frigiderele livrate, necesita urmatoarele inregistrari:

a.     constituirea provizioanelor pentru garantiile acordate clientilor, conform procesului verbal de inventariere:

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

b.     inchiderea contului de cheltuieli cu provizionul in exercitiul financiar al constituirii:

Profit si pierdere

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

c.      inregistrarea efectuarii cheltuielilor cu remedierea deficientelor constatate, conform statelor de plata pentru salarii si a bonurilor de consum pentru piesele de schimb:

Cheltuieli cu salariile personalului

Personal - salarii datorate

Cheltuieli privind piesele de schimb

Piese de schimb

d.     inchiderea conturilor de cheltuieli, efectuate cu remedierea defectiunilor:

Profit si pierdere

Cheltuieli cu salariile personalului

Cheltuieli privind piesele de schimb

e.      anularea provizionului pentru garantii acordate clientilor, ca urmare a ramanerii fara obiect:

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

Venituri din provizioane

f.      inchiderea contului de venituri din provizioane:

Venituri din provizioane

Profit si pierdere

1.5. Contabilitatea datoriilor PE TERMEN LUNG

1.5.1. Contabilitatea imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni

Entitatile economice obtin imprumuturi si prin emisiunea de obligatiuni. Acestea reprezinta titluri de valoare, care se emit si se pun in vanzare de catre societatile comerciale pe actiuni, conform prospectului de emisiune autentificat si inregistrat la Oficiul Registrul Comertului.

In schimbul obligatiunilor emise, entitatea economica emitenta incaseaza de la cei ce le subscriu sume de bani, care reprezinta imprumutul din emisiunea de obligatiuni.

In calitate de titluri de valoare, obligatiunea are o valoare nominala, in functie de care se calculeaza si dobanda. Pe langa valoarea nominala, obligatiunea are si o valoare de emisiune care poate fi egala sau mai mica decat valoarea nominala si o valoare de rambursare, care poate fi egala sau superioara valorii nominale. Diferenta dintre valoarea nominala, mai mare si valoarea de emisiune, mai mica, reprezinta prima de emisiune iar cea dintre valoarea de rambursare, mai mare si cea nominala, mai mica, reprezinta prima de rambursare. Prima de rambursare se achita cumparatorului la rascumpararea obligatiunilor. Deci, la scadenta obligatiunile se rascumpara de catre vanzator (emitent).

Obligatiunile cu cupoane de dobanzi

Exemplu: O societate comerciala emite 10.000 obligatiuni, conform prospectului de emisiune, cu o valoare nominala de 100.000 lei, pe care le vinde cu o dobanda de 40% / an. Rascumpararea se face dupa un an, data la care se achita si dobanda aferenta.

Inregistrarile contabile sunt:

a.     inregistrarea emisiunii si subscrierea de catre cumparatori a obligatiunilor, conform prospectului de emisiune si a contractelor:

Debitori diversi

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

b.     incasarea prin banca a valorii obligatiunilor emise, conform extraselor de cont

Conturi la banci in lei

Debitori diversi

c.      rascumpararea obligatiunilor la termenul scadent de un an, cu plata prin banca:

Obligatiuni emise si rascumparate

Conturi la banci in lei

d.     anularea obligatiunilor rascumparate, conform procesului-verbal de distrugere (topire):

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

Obligatiuni emise si rascumparate

e.      inregistrarea dobanzii cuvenite cumparatorilor pentru obligatiunile rascumparate:

Dobanda calculata = 1.000.000.000 lei x 40% = 400.000.000 lei

Cheltuieli privind dobanzile

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni

f.      achitarea dobanzii, conform cupoanelor de dobanzi, a registrului de casa si a dispozitiilor de plata:

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni

Casa in lei

2. Obligatiunile cu prima

Exemplu: Conform prospectului de emisiune, o entitate economica emite si vinde obligatiuni cu prima la valoarea nominala de 900.000.000 lei. Valoarea de emisiune este de 650.000.000 lei si prima de rambursare de 250.000.000 lei. Obligatiunile se rascumpara la termenul scadent de doi ani.

Inregistrarile contabile sunt urmatoarele:

a.     inregistrarea emisiunii si subscrierea de catre cumparatori a obligatiunilor cu prima, conform prospectului de emisiune si a contractelor:

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

Debitori diversi

Prime privind rambursarea obligatiunilor

b.     incasarea cu numerar a valorii de vanzare a obligatiunilor, conform chitantelor si registrelor de casa

Casa in lei

Creditori diversi

c.      rascumpararea la scadenta a obligatiunilor emise, ce cuprinde si prima de rambursare:

Obligatiuni emise si rascumparate

Casa in lei

d.     anularea obligatiunilor rascumparate, conform procesului-verbal de distrugere (topire):

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

Obligatiuni emise si rascumparate

e.      amortizarea primelor de rambursare pe perioada celor doi ani, conform programului de amortizare:

Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

Prime privind rambursarea obligatiunilor

1.5.2. Contabilitatea creditelor bancare  pe termen lung

Acordarea si rambursarea creditelor pe termen lung genereaza urmatoarele inregistrari:

a. angajarea creditului bancar pe termen lung, conform contractului de credite si a extraselor de cont, comporta urmatoarele operatiuni:

a1. daca creditul angajat este acordat sub forma de linie de credit (credit pe plati), pentru achitarea furnizorilor de livrari de bunuri si prestari servicii, inregistrarea va fi:

Furnizori

Credite bancare pe termen lung

a2. daca creditul angajat este folosit pentru plata furnizorului de imobilizari:

Furnizori de imobilizari

Credite bancare pe termen lung

a3. daca creditul angajat, in lei sau devize, este pus la dispozitia entitatii economice conform extraselor de cont

Credite bancare pe termen lung

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

b.     rambursarea la scadenta a creditelor bancare pe termen lung, in lei sau in valuta:

Credite bancare pe termen lung

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

c.      inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar, aparute in urma lichidarii imprumuturilor in devize:

Credite bancare pe termen lung

Venituri din diferente de curs valutar

d.     inregistrarea obligatiei de plata a dobanzii, pentru creditele bancare pe termen lung:

Cheltuieli privind dobanzile

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung

e.      achitarea dobanzilor datorate, in lei sau devize:

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

f.      inregistrarea trecerii creditelor bancare pe termen lung la creditele restante (nerambursate la termen):

Credite bancare pe termen lung

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta

g.     inregistrarea rambursarii creditelor nerestituite la scadenta, in lei sau in valuta:

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

1.5.3. Contabilitatea datoriilor CE PRIVESC IMOBILIZARILE FINANCIARE

Entitatile economice pot detine actiuni la entitatile afiliate, interese de participare sau alte titluri si creante imobilizate la alte entitati, iar daca acestea din urma angajeaza sume de la entitati economice care detin astfel de titluri, sumele sunt cunoscute sub denumirea de datorii ce privesc imobilizarile financiare. Aceste sume se acorda in conditii avantajoase, cu scopul de a consolida economic societatea la care se detin imobilizari financiare.

Pentru angajarea datoriilor si restituirea acestora se fac, in principal,  urmatoarele inregistrari:

a. incasarea sumelor de la societatile comerciale care detin titluri de participatie sau alte categorii de imobilizari financiare, in lei sau valuta:

Datorii ce privesc imobilizarile financiare

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

b. restituirea sumelor, in lei sau valuta, catre societatile care detin titluri de participare sau alte titluri:

Datorii ce privesc imobilizarile financiare

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

c. reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente datoriilor ce privesc imobilizarile financiare, ca urmare a scaderii cursului la data lichidarii (platii) acestora fata de cursul de la data inregistrarii:

Datorii ce privesc imobilizarile financiare

Conturi la banci in valuta

Venituri din diferente de curs valutar

d. reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente datoriilor ce privesc imobilizarile financiare, ca urmare a cresterii cursului la data lichidarii acestora fata de cursul de la data inregistrarii:

Conturi la banci in valuta

Datorii ce privesc imobilizarile financiare

Cheltuieli din diferente de curs valutar

e. inregistrarea obligatiilor de plata a dobanzilor, aferente datoriilor catre entitatile afiliate si fata de cele de care este legata prin interese de participare:

Cheltuieli privind dobanzile

Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate

Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare

f. achitarea dobanzilor, in lei sau valuta, catre entitatile afiliate si catre cele legate prin interese de participare, conform extraselor de cont

Conturi curente la banci

Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate

Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare

1.5.4. Contabilitatea altor imprumuturi si datorii similare

In aceasta categorie se cuprind: depozitele, garantiile primite, bunurile luate in concesie sau primite in regim de leasing financiar si alte datori similare.

Angajarea si restituirea altor imprumuturi si datorii asimilate genereaza urmatoarele inregistrari:

a. incasari de sume, in lei sau valuta, reprezentand alte imprumuturi si datorii, ce nu fac obiectul imprumuturilor din obligatiuni, din credite bancare pe termen lung ori datorii ce privesc imobilizarile financiare:

Alte imprumuturi si datorii

asimilate

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

b. rambursarea altor imprumuturi si datorii similare, in lei sau valuta, la termenele de restituire prevazute:

Alte imprumuturi si datorii asimilate

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

c. inregistrarea diferentelor favorabile si respectiv, nefavorabile de curs valutar, aferente altor imprumuturi si datorii similare, in valuta, ca urmare a scaderii sau cresterii cursului, la data platii (lichidarii) acestora:

Alte imprumuturi si datorii asimilate

Conturi la banci in valuta

Venituri din diferente de curs valutar

Conturi la banci in valuta

Alte imprumuturi si datorii asimilate

Cheltuieli din diferente de curs valutar

d.     concesionarea unor bunuri, in vederea utilizarii acestora, presupune urmatoarele inregistrari:

d1. conform contractului de concesiune

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 

Alte imprumuturi si datorii

asimilate

d2. inregistrarea obligatiei de plata a redeventei, pe baza facturii proprietarului:

Furnizori

Cheltuieli cu redeventele, locatiile

de gestiune si chiriile

TVA deductibila

d3. plata efectiva a redeventei, in lei sau valuta, conform extrasului de cont

Furnizori

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

d4. restituirea bunului primit in concesiune la termenele prevazute in contract:

Alte imprumuturi si datorii asimilate

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

e. reflectarea obligatiilor de plata a dobanzilor pentru alte imprumuturi si datorii similare:

Cheltuieli privind dobanzile

Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate

f. achitarea dobanzilor, in lei sau valuta:

Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valuta

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate