Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR


CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR


Contabilitatea cheltuielilor SI veniturilor

1. DEFINIREA SI RECUNOASTEREA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR - Existenta unei entitati economice este justificata numai prin obtinerea de profit. Pentru realizarea acestui obiectiv, entitatea economica angajeaza resursele sale economice in diferite activitati, prin efectuarea unor cheltuieli de la care se asteapta efectele activitatilor desfasurate - veniturile, care reprezinta substanta profitului.

Activitatile entitatii economice, consumatoare de resurse (cheltuieli) si producatoare de efecte economice (venituri), sunt analizate prin contul de profit si pierdere, care evidentiaza si explica, intr-o forma analitica, performanta entitatii economice.Intr-o acceptie generala structurile contului de profit si pierdere pot fi definite astfel:

cheltuielile desemneaza angajarea si utilizarea resurselor economice in cadrul activitatilor desfasurate de entitatea economica, fiind constituite, in principal din valori platite sau de platit pentru materiile prime, materialele si marfurile cumparate, lucrarile si serviciile prestate de terti pentru nevoile entitatii economice, precum si pentru angajamentele pe care aceasta a consimtit sa le plateasca;

veniturile exprima bogatia dobandita din activitatile desfasurate, respectiv resursele obtinute, fiind constituite, in principal, din valorile primite sau de primit pentru bunurile vandute, lucrarile executate si serviciile prestate.

CADRUL GENERAL de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASC), definesc (paragraful 70 - "a" si "b") elementele contului de rezultate si criteriile de recunoastere, astfel:

1. DEFINITII:

Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice, inregistrate pe parcursul exercitiului contabil sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice, inregistrate pe parcursul exercitiului contabil sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

2. CRITERII DE RECUNOASTERE:

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand a avut loc o scadere a beneficiilor economice viitoare, aferente diminuarii unui activ sau cresterii unei datorii, modificare ce poate fi evaluata in mod credibil.

Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand a avut loc o crestere a beneficiilor economice viitoare aferente cresterii unui activ sau diminuarii unei datorii, modificare ce poate fi evaluata in mod credibil.

2. REFLECTAREA CONTABILA A CHELTUIELILOR SI VENITURILOR - Reflectarea in contabilitate a cheltuielilor si veniturilor entitatii economice se realizeaza cu ajutorul conturilor din clasele 6 si 7 din Planul de conturi general.

Cheltuielile evidentiaza efectul utilizarii resurselor in activitatea de exploatare, financiara si extraordinara a entitatii economice si duc astfel la micsorarea situatiei nete (capitalurile proprii). Din acest considerent conturile de cheltuieli, sunt asimilate conturilor de activ.

Avand functie contabila de cont de activ se debiteaza cu valoarea cheltuielilor efectuate, se crediteaza la repartizarea acestora in contul de profit si pierdere, iar la sfarsitul lunii nu prezinta sold.

Veniturile, prin constituirea si realizarea lor, determina cresterea situatiei nete (capitalurile proprii) a entitatii economice si in consecinta sunt asimilate conturilor de pasiv.

Avand functie contabila de cont de pasiv se crediteaza cu valoarea veniturilor obtinute, se debiteaza cu ocazia repartizarii acestora in contul de profit si pierdere, si nu prezinta sold la sfarsitul lunii.

Avand in vedere ca la capitolele precedente a fost prezentata o multitudine de operatiuni, privind utilizarea conturilor de cheltuieli si venituri, nu vom mai insista asupra contabilitatii distincte a acestora.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate