Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» MONOGRAFII CONTABILE REZOLVATE SI PROPUSE SPRE REZOLVARE


MONOGRAFII CONTABILE REZOLVATE SI PROPUSE SPRE REZOLVARE


MONOGRAFII CONTABILE
Rezolvate Si propuse spre rezolvare1. MONOGRAFIE CONTABILA
SOCIETATEA COMERCIALA ALCHI S.A.

Balanta soldurilor la 1. 01. 1995

Solduri initiale

D

C

Capital social

Rezerve

Fond de dezvoltare

Fond de participare a salariatilor la profit

Mijloace fixe

Amortizarea imobilizarilor corporale

Titluri de participare

Titluri utilizate din activitatea de portofoliu

Materii prime

Produse finite

Diferente de pret la produse finite

Disponibil la banca

Dividende de plata

Furnizori de imobilizari

TOTAL

Bilant initial

ACTIV

SUME

PASIV

SUME

Mijloace fixe

Capital social

Titluri de participare

Rezerve

Titluri imobilizate din acivitatea de portofoliu

Fond de dezvoltare

Materii prime

Dividende cuvenite actionarilor

Disponibil la banca

Participarea salariatilor la profit

Produse finite

Furnizori de imobilizari

TOTAL

TOTAL

1) Se majoreaza capitalul social prin emisiunea de noi actiuni in numerar, in urma Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor: nr. actiuni 1.000, valoare nominala 10.000, valoare de emisie 14.000.

2) Un actionar aduce un aport in natura sub forma unui autoturism, la valoarea de aport de 7.325.000 pentru care emite 570 actiuni.

3) Adunarea Generala a actionarilor hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea unei parti a profitului si rezervelor astfel: 2 milioane din profit, 1 milion din rezerve; prin emisiunea a 300 actiuni gratuite.

4) In urma Hotararii Adunarii Generale a actionarilor, unul din actionari hotaraste sa‑si retraga 100 actiuni.

5) Ca urmare a scaderii valorii bursiere a actiunilor pe piata,
A.G.A. hotaraste rascumpararea unui pachet de 200 de actiuni, la pret de rascumparare de 11.350 lei.

6) In urma cresterii valorii actiunilor pe piata, intreprinderea hotaraste revanzarea a 150 actiuni proprii la pret de vanzare de 13.000, iar cu restul de 50 actiuni hotaraste reducerea capitalului social.

7) Ca urmare a emisiunii de actiuni in numerar s‑a inregistrat o crestere a cheltuielilor de constituire in suma de 500.000 lei pe care intreprinderea a achitat‑o prin disponibilul de la banca.

8) Intreprinderea inchiriaza o cladire pe o perioada de 5 ani pentru care plateste o chirie anuala de 2.000.000 lei din disponibilul de la banca (perioada de gestiune = 1 an).

9) Intreprinderea achizitioneaza un proiect de informatica in valoare de 2.000.000 ce se amortizeaza in 3 ani.

10) Intreprinderea produce un proiect de cercetare in valoare de 2.500.000 pe care‑l vinde unui agent economic la pret de vanzare de 2.800.000.

11) Se achizitioneaza de la furnizori pe baza facturii nr. . . . , un mijloc fix in valoare de 2 milioane, durata de functionare fiind de 10 ani.

12) Se primeste un calculator prin donatie de la un agent economic in valoare de 4.000.000.

12 bis) Se inregistreaza amortizarea calculatorului in anul intai de functionare, durata de functionare fiind de 4 ani.

13) Se vinde un mijloc fix in valoare de 800.000, pret de vanzare 500.000, amortizarea pana la data vanzarii 600.000.

14) Se scoate un mijloc fix din functiune, incomplet amortizat, valoarea de intrare 500.000, amortizarea calculata 400.000. Din dezmembrare se obtin piese de schimb in valoare de 150.000.

15) Intreprinderea achizitioneaza 1.000 actiuni in valoare de 10.000 lei, actiuni pe care le‑a platit in proportie de 60%.

16) In cursul anului s‑au aprovizionat cu materii prime in valoare de 1.500.000, materiale consumabile ‑ 800.000, obiecte de inventar ‑ 1.000.000.

17) In cursul perioadei s‑au dat in consum materii prime ‑ 1.800.000, materiale consumabile ‑ 750.000, obiecte de inventar ‑ 1.000.000. Pentru obiectele de inventar se inregistreaza uzura lunara, folosind coeficientul mediu de uzura.

18) Pe parcursul anului s‑au obtinut produse finite la pret prestabilit de 28.000.000.

19) S‑au vandut produse finite la cost prestabilit de 26.000.000, pret de vanzare 36.000.000.

20) Se inregistreaza salariile personalului in valoare de 8.000.000, impozit pe salarii 2.000.000, contributie la pensia suplimentara 3%, fond de somaj 1%.

21) Se inregistreaza datoria unitatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fata de fondul de somaj de 25% si respectiv 5%.

22) Se ridica banii de la banca si se achita salariile personalului (din situatia contului 421).

23) Se achita datoriile fata de terti retinute pe baza salariului (se consulta conturile: 444; 431; 437).

24) Se incaseaza toate creantele de la clienti si se achita datoriile fata de furnizori (se consulta conturile 401; 462; 404; 411; 461).

25) Se inregistreaza amortizarea calculata in cursul anului, in suma de 8.000.000 lei si se majoreaza fondul de dezvoltare.

26) Avand in vedere ca fondul de dezvoltare este de 500.000 lei, se diminueaza acesta ca urmare a achizitionarii de mijloace fixe si se inregistreaza cheltuieli in avans pentru diferenta neacoperita de fond, in valoare de 5.000.000 (3.000.000 Si + 2.000. 000 Rd).

26 bis) Se determina la sfarsitul perioadei costul efectiv al productiei obtinute, in valoare de 25.316.667 si se determina si inregistreaza diferentele de pret aferente productiei obtinute si vandute pe baza formulei:

K x Rc 345 = Rc 348.

27) Se stabileste TVA de plata sau de recuperat aferenta volumului de intrari si iesiri din patrimoniu si se regularizeaza diferenta cu statul.

28) Se repartizeaza cheltuielile si veniturile asupra contului de 'Profit si pierderi' si se stabileste profitul contabil.

29) Se calculeaza si inregistreaza rezerva legala de 5%, din profitul brut.

30) Se calculeaza si inregistreaza, din impozitul pe profit (38%) si se stabileste profitul net.

31) Se scad repartizarile din profit facute in cursul anului, in vederea determinarii profitului ramas de repartizat.

32) Se repartizeaza profitul net ramas de repartizat astfel:

50% pentru fondul de dezvoltare

5% pentru fondul de participare al salariatilor la profit

suma ramasa se acorda actionarilor sub forma de dividende.

33) Se achita impozitul pe profit datorat bugetului de stat.

Se cere:

Sa se inregistreze in ordine cronologica si sistematica operatiile economico‑financiare si sa se faca analiza contabila a operatiilor economice si financiare.

Sa se indice documentele justificative si sa se intocmeasca cate un exemplar din fiecare.

Rezolvare

ANALIZA CONTABILA

Document justificativ: Statut si contract de societate

A)

I) natura operatiei - majorarea capitalului social prin emisie de actiuni.

II) Se modifica:

postul 'Capital social' in sensul cresterii cu valoarea nominala a actiunilor achizitionate, deci cu o crestere de pasiv de 10.000.000 lei.

postul 'Prime legate de capital' cu valoarea diferentei determinand valoarea de emisie si cea nominala a actiunilor, deci cu o crestere de P cu 4.000.000 lei.

creantele fata de actionari cu o crestere de activ.

III) Contul 'Capital subscris nevarsat' (1011)

Contul 'Prime de emisiune sau de aport' (1041)

Contul 'Decontari cu asociatii si actionarii privind capitalul' (456)

IV)

D: 456

( + A)

C: 1011

( + P)

( + P)

V)

B)

I) natura operatiei ‑ scaderea creantelor fata de actionari.

II) Se modifica:

creantele fata de actionari in sensul scaderii cu valoarea de emisie a actiunilor 14. 000. 000

postul 'Casa in lei' cu o crestere de 14. 000. 000 lei

III) Contul 'Decontari cu asociatii privind capitalul' (456)

Contul 'Casa in lei' (5311)

IV)

D: 5311

( + A)

C: 456

(-A)

V)

Document justificativ: Chitanta

C)

I) Trecerea capitalului in categoria 'varsat'.

II) Se modifica:

postul 'Capital social nevarsat' in sensul scaderii cu
10. 000. 000

postul 'Capitalul subscris varsat' in sensul cresterii cu
10. 000. 000

III) Contul 'Capital subscris nevarsat' (1011)

Contul 'Capital subscris varsat' (1012)

IV)

D: 1011

(-P)

C: 1012

( + P)

V)

Document justificativ: contract de societate si chitante

a) depunerea numerarului in contul de disponibil la banca

5121 'Disponibil la banca in lei'

= 531 'Casa'

Document justificativ: Foaie de varsamant

I) Majorarea capitalului social prin aducerea unui aport in natura.

II) Se modifica:

postul 'Capital social' in sensul cresterii cu valoarea actiunilor emise, cu 5.700.000

postul 'Mijloace fixe' cu valoarea mijlocului fix adus ca aport 7.325.000

postul 'Prime legate de capital' creste cu diferenta determinand valoarea mijlocului fix si valoarea actiunilor emise ‑ 1.625.000.

III) Contul 'Capital subscris varsat' (1012)

Contul 'Mijloace fixe' (212)

Contul 'Prime de emisiune si aport' (1041)

IV)

D: 212

( + A)

C: 1012

( + P)

( + P)

V)

Document justificativ: Factura; Proces verbal de receptie; Expertiza tehnica

I) Majorarea capitalului social prin incorporarea unei parti din profit si rezerve.

II) Se midifica:

postul 'Capital social' in sensul cresterii cu valoarea din profit si rezerve ce se incorporeaza ‑ 3.000.000

postul 'Rezerve' in sensul scaderii cu 1.000.000

postul 'Repartizarea profitului' in sensul scaderii cu
2. 000. 000

III) Contul 'Capital subscris varsat' (1012)

Contul 'Rezerve' (106)

Contul 'Repartizarea profitului' (129)

IV)

D: 1061

(‑P)

(‑P)

C: 1012

( + P)

V)

Document justificativ: Proces verbal al A.G.A.

A)

I) retragerea de actiuni

II) se modifica:

postul 'Capitalul social' in sensul scaderii cu valoarea actiunilor 1.000.000

creantele fata de actionari in sensul scaderii tot cu
1.000.000 lei

III) Contul 'Decontari cu asociatii privind capitalul' (456)

Contul 'Capital subscris varsat' (1012)

IV)

D: 1012

(‑P)

C: 456

(‑A)

V)

B)

1) Achitare datorii fata de actionari

2) Se modifica:

postul 'Disponibil la banca' care scade cu valoarea de
1.000.000

creantele fata de actionari in sensul cresterii cu valoarea de 1.000.000

3) Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

Contul 'Decontari cu asociatii privind actionarii' (456)

IV)

D: 456

( + A)

C: 5121

(‑A)

V)

Document justificativ: ordin de plata sau chitanta

I) Rascumpararea actiunilor proprii

II) Se modifica:

postul 'Actiuni proprii' in sensul cresterii cu valoarea actiunilor rascumparate 2.270.000

postul 'Disponibil la banca' in sensul scaderii cu
2.270.000

III) Contul 'Actiuni proprii' (502)

Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

IV)

D: 502

( + A)

C: 5121

(‑A)

V)

I) Revanzarea actiunilor

II) Se modifica:

postul 'Disponibil la banca' in sensul cresterii cu valoarea actiunilor vandute 1.950.000

postul 'Actiuni proprii' in sensul scaderii cu valoarea de rascumparare a actiunilor 1.702.500

postul 'Venituri din titluri de plasament' in sensul cresterii cu diferenta dintre valoarea de vanzare si cea de rascumparare a actiunilor 247.500

III) Contul 'Actiuni proprii' (502)

Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

Contul 'Venituri din cedarea titlurilor de plasament' (764)

IV)

D: 5121

( + A)

C: 502

(‑A)

( + P)

V)

B)

I) Anularea a 50 de actiuni

II) Se modifica:

postul 'Actiuni proprii' in sensul scaderii, deci minus de activ

postul 'Capital social' in sensul scaderii cu 500.000

postul 'Rezerve' in sensul scaderii cu 67.500

III) Contul 'Actiuni proprii' (502)

Contul 'Capital subscris varsat' (1012)

Contul 'Rezerve' (106)

IV)

D: 1012

(‑P)

(‑P)

C: 502

(‑A)

V)

Document justificativ: Proces verbal al A.G.A.

I) Cresterea cheltuielilor de constituire

II) Se modifica:

postul 'Cheltuieli de constituire' care cresc cu
500.000 deci plus activ

postul 'Disponibil la banca' in sensul scaderii cu
500.000, deci minus de A.

III) Contul 'Cheltuieli de constituire' (201)

Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

IV)

D: 201

( + A)

C: 5121

(‑A)

V)

Document justificativ: chitanta sau ordin de plata

A)

I) Inchiriere cladire de la terti

II) Se modifica:

postul 'Concesiuni, brevete si alte valori asimilate' in sensul cresterii cu valoarea chiriei platite pe 5 ani,
10.000.000

postul 'Alte imprumuturi si datorii asimilate' in sensul cresterii cu 10.000.000

III) Contul 'Concesiuni, brevete si alte valori asimilate' (205)

Contul 'Alte imprumuturi si datorii asimilate' (167)

IV)

D: 205

( + A)

C: 167

( + P)

V)

Document justificativ: Contract de inchiriere

B)

I) Achitare cota normala din imprumut

II) Se modifica:

postul 'Disponibil la banca' in sensul scaderii cu valoarea ratei lunare de imprumut 200.000

postul 'Alte imprumuturi si datorii asimilate' in sensul scaderii cu 2.000.000

III) Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

Contul 'Alte imprumuturi si datorii asimilate' (167)

IV)

D: 167

(‑P)

C: 5121

(‑A)

V)

Document justificativ: Ordin de plata

C)

I) Amortizarea pe anul in curs

II) Se modifica:

postul 'Amortizarea imobilizarilor necorporale' in sensul cresterii cu 2.000.000, deci plus de pasiv

postul 'Cheltuieli cu amortizarile' in sensul cresterii cu 2.000.000, deci plus de activ

III) Contul 'Amortizari privind imobilizarile necorporale' (280)

Contul 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele' (681)

IV)

D: 681

( + A)

C: 280

( + P)

V)

Document justificativ: Situatia de calcul a amortizarii imobilizarilor necorporale

A)

I) Achizitionarea unui proiect de informatica

II) Se modifica:

postul 'Alte imobilizari necorporale' in sensul cresterii cu valoarea proiectului achizitionat 2.000.000

postul 'Furnizori de imobilizari' in sensul cresterii cu
2.360.000

TVA deductibil cu 360.000

III) Contul 'Alte imobilizari necorporale' (208)

Contul 'Furnizori de imobilizari' (404)

Contul 'TVA deductibil' (4426)

IV)

D: 208

( + A)

C: 404

( + P)

V)

Document justificativ: Factura

B)

I) Amortizarea proiectului de informatica

II) Se modifica:

postul 'Amortizari privind imobilizarile necorporale' in sensul cresterii cu 666.667, deci plus de pasiv

postul 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarea' in sensul cresterii cu valoarea de 666.667, deci plus de activ

III) Contul 'Amortizari privind imobilizarile necorporale' (280)

Contul 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele' (681)

IV)

D: 681

( + A)

C: 280

( + P)

V)

6811 = 2808

Document justificativ: Situatia de calcul a amortizarii

A)

I) Obtinerea unui proiect de cercetare

II) Se modifica:

postul 'Cheltuieli de cercetare si dezvoltare' in sensul cresterii cu valoarea proiectului 2.500.000

postul 'Venituri din productia de imobilizari necorporale' in sensul cresterii cu valoarea de 2.500.000

III) Contul 'Cheltuieli de cercetare si dezvoltare' (203)

Contul 'Venituri din productia de imobilizari necorporale' (721)

IV)

D: 203

( + A)

C: 721

( + P)

V)

Document justificativ: Situatie de lucrari sau bon de predare

B)

I) Vanzarea proiectului de cercetare

II) Se modifica:

postul 'Venituri din operatii de capital' in sensul cresterii cu valoarea de vanzare a proiectului 2.800.000

postul 'Debitori diversi' in sensul cresterii, deci plus de activ

postul 'TVA colectat' in sensul cresterii cu 504.000 lei

III) Contul 'Debitori diversi' (461)

Contul 'Venituri din operatii de capital' (772)

Contul 'TVA colectat' (4427)

IV)

D: 461

( + A)

C: 772

( + P)

( + P)

V)

Document justificativ: Factura

I) Descarcarea gestiunii de proiecte vandute

II) Se modifica cheltuielile exceptionale privind operatiunile de capital, cu valoarea de intrare a proiectelor de informatica, in sensul cresterii ( + A) sI postul cheltuieli de cercetare-dezvoltare, cu aceeasi valoare, dar in sensul scaderii (-A).

III) Conturile folosite:

Cheltuieli privind activele cedate

Cheltuieli de cercetare dezvoltare

IV) D: 6721 ( + A)  2.500.000

C: 203 (-A) 2.500.000

A)

I) Achizitionare mijloc fix

II) Se modifica:

postul 'Furnizori de imobilizari' in sensul cresterii cu valoarea de achizitionare a mijlocului fix 2.000.000

postul 'TVA deductibil' in sensul cresterii cu 360.000, deci plus de activ

III) Contul 'Furnizori de imobilizari' (404)

Contul 'Mijloace fixe' (212)

Contul 'TVA deductibil' (4426)

IV)

D: 212

( + A)

( + A)

C: 404

( + P)

V)

Document justificativ: Factura; Proces verbal de receptie

B)

I) Amortizarea mijlocului fix

II) Se modifica:

postul 'Cheltuieli de exploatare cu amortizarile' cu 200.000

postul 'Amortizari privind imobilizarile corporale' in sensul cresterii cu valoarea de 200.000, deci plus de pasiv

III) Contul 'Amortizari privind imobilizarile corporale' (281)

Contul 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele' (681)

IV)

D: 6811

( + A)

C: 2813

( + P)

V)

Document justificativ: Situatie de calcul al amortizarii

I) Primire calculator din donatie

II) Se modifica:

postul 'Mijloace fixe' in sensul cresterii cu valoarea mijlocului fix primit, deci cu 4.000.000

postul 'Subventii pentru investitii' in sensul cresterii cu
4.000.000

III) Contul 'Mijloace fixe' (212)

Contul 'Subventii pentru investitii' (131)

IV)

D: 212

( + A)

C: 131

( + P)

V)

2128 = 131

Document justificativ: Act de donatie

12 bis.

Se inregistreaza amortizarea calculatorului in anul intrarii in functionare, durata de functionare fiind de 4 ani.

A)

I) Inregistrarea amortizarii calculatorului

II) Operatia economica produce modificari in patrimoniu astfe:

se inregistreaza o crestere a cheltuielilor de exploatare privind amortizarile ( + A) si o crestere a amortizarii mijloacelor fixe ( + P)

III) Contul 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele' (681)

Contul 'Amortizarea imobilizarilor corporale' (281)

IV)

D: 681

( + A)

C: 281

( + P)

V)

B)

I) Reluarea donatiei la venituri

II) Se inregistreaza o scadere a subventiilor pentru investitii (‑P) si in acelasi timp o crestere a veniturilor exceptionale din operatiuni de capital, cu valoarea amortizarii ( + P)

III) Contul 'Subventii pentru investitii' (131)

Contul 'Venituri din operatiuni de capital' (772)

IV)

D: 131

(‑P)

C: 772

( + P)

V)

131 = 772

A)

I) Vanzare mijloc fix

II) Se modifica:

postul 'Debitori diversi' in sensul cresterii cu 500.000 (valoare mijloc fix la care se adauga TVA colectat)

postul 'Venituri din operatii de capital' in sensul cresterii cu valoarea mijlocului fix ‑ 500.000

postul 'TVA colectat' creste cu 90.000

III) Contul 'Debitori diversi' (461)

Contul 'Venituri din operatii de capital' (772)

Contul 'TVA colectat' (4427)

IV)

D: 461

( + A)

C: 772

( + P)

C: 4427

( + P)

V)

Document justificativ: Factura

B)

I) Descarcarea gestiunii de mijloace fixe

II) Se modifica:

postul 'Mijloace fixe' scade cu valoarea de 800.000

postul 'Cheltuieli privind operatiile de capital' in sensul cresterii, deci plus de A, cu 200.000

postul 'Amortizari privind imobilizarile corporale' in sensul scaderii cu 600.000

III) Contul 'Mijloace fixe' (212)

Contul 'Cheltuieli privind operatiile de capital' (672)

Contul 'Amortizari privind imobilizarile corporale' (281)

IV)

D: 2813

(‑P)

D: 6721

( + A)

C: 2123

(‑A)

V)

A)

I) Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe

II) Se modifica:

postul 'Mijloace fixe' in sensul reducerii cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe 500.000

postul 'Amortizari privind imobilizarile corporale' in sensul reducerii cu 400.000

postul 'Cheltuieli privind operatiile de capital' cu diferenta determinand valoarea de intrare a mijlocului fix si amortizarea calculata ‑ 100.000

III) Contul 'Amortizari privind imobilizarile corporale' (281)

Contul 'Cheltuieli privind operatiile de capital' (672)

Contul 'Mijloace fixe' (212)

IV)

D: 2813

(‑P)

D: 6721

( + A)

C: 212

(‑A)

V)

Document justificativ: Proces verbal de casare

B)

I) Obtinere de piese de schimb

II) Se modifica:

postul 'Materiale consumabile' in sensul cresterii cu
150.000, deci plus de A

postul 'Venituri exceptionale din operatii de gestiune' in sensul cresterii cu 150.000, plus de P

III) Contul 'Materiale consumabile' (301)

Contul 'Venituri exceptionale din operatii de gestiune' (771)

IV)

D: 301

( + A)

C: 771

( + P)

V)

Document justificativ: Bon de predare

A)

I) Achizitionare 1.000 actiuni in valoare de 1.000 lei actiunea

II) Se modifica:

postul 'Titluri de participare' in sensul cresterii cu
10.000.000, deci plus de A

postul 'Datorii comerciale' in sensul cresterii cu
6.000.000, plus de P

postul 'Imobilizari financiare' in sensul scaderii cu
4.000.000, minus de A

III) Contul 'Titluri de participare' (261)

Contul 'Furnizori de imobilizari' (404)

Contul 'Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare' (269)

IV)

D: 261

( + A)

C: 404

( + P)

C: 269

(‑A)

V)

B)

I) Platit furnizori de imobilizari

II) Se modifica:

postul 'Disponibil la banca in lei' in sensul scaderii cu
6.000.000, minus de A

postul 'Furnizori de imobilizari' in sensul scaderii cu
6.000.000, minus de P

III) Contul 'Furnizori de imobilizari' (404)

Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

IV)

D: 404

(‑P)

C: 5121

(‑A)

V)

Document justificativ: ordin de plata

A)

I) Aprovizionare cu materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar

II) Se modifica:

postul 'Materii prime' in sensul cresterii cu valoarea de 1.500.000, plus de A

postul 'Materiale consumabile' in sensul cresterii cu valoarea de 800.000, plus de A

postul 'Obiecte de inventar' in sensul cresterii cu 1.000.000, plus de A

postul 'Furnizori" in sensul cresterii cu 3.894.000, plus de P

III) Contul 'Materii prime' (300)

Contul 'Materiale consumabile' (301)

Contul 'Obiecte de inventar' (321)

Contul 'Furnizori' (401)

Contul 'TVA deductibil' (4426)

IV)

D: 300

( + A)

D: 301

( + A)

D: 321

( + A)

D: 4426

( + A)

C: 401

( + P)

V)

Document justificativ: Nota de receptie; Aviz de expeditie

A)

I) Darea (trecerea) in consum a materiilor prime

II) Se modifica:

postul 'Materii prime' in sensul scaderii cu valoarea lor de 800.000 (‑A)

postul 'Cheltuieli cu materiile prime' in sensul cresterii cu 800.000

III) Contul 'Materii prime' (300)

Contul 'Cheltuieli cu materiile prime' (600)

IV)

D: 600

( + A)

C: 300

(‑A)

V)

Document justificativ: Fisa limita de consum; Bon de consum

B)

I) Trecerea in consum a materialelor consumabile

II) Se modifica:

postul 'Materiale consumabile' in sensul scaderii cu
750.000 (‑A)

postul 'Cheltuieli cu materiale consumabile' in sensul cresterii cu 750.000 ( + A)

III) Contul 'Materiale consumabile' (301)

Contul 'Cheltuieli cu materiale consumabile' (601)

IV)

D: 601

( + A)

C: 301

(‑A)

V)

Document justificativ: Fisa limita de consum; Bon de consum

C)

I) Dat in consum obiecte de inventar

II) Se modifica:

postul 'Obiecte de inventar' in sensul scaderii cu
1.000.000 (‑A)

postul 'Cheltuieli cu obiecte de inventar' in sensul cresterii cu 1.000.000 ( + A)

III) Contul 'Obiecte de inventar' (322)

Contul 'Cheltuieli cu obiecte de inventar' (602)

IV)

D: 602

( + A)

C: 322

(‑A)

V)

Document justificativ: Bon de consum

A)

I) Obtinere de produse finite

II) Se modifica:

postul 'Produse finite' in sensul cresterii cu 28.000.000 ( + A)

postul 'Venituri din productia stocata' in sensul cresterii cu 28.000.000 ( + P)

III) Contul 'Produse finite' (345)

Contul 'Venituri din productia stocata' (711)

IV)

D: 345

( + A)

C: 711

( + P)

V)

Document justificativ: Bon de predare

A)

I) Vandut produse finite

II) Se modifica:

postul 'Clienti' in sensul cresterii cu 42.480.000 ( + A)

postul 'TVA colectat' in sensul cresterii cu 6.480.000 ( + P)

postul 'Venituri din vanzarea produselor finite' in sensul cresterii cu 36.000.000 ( + P)

III) Contul 'Clienti' (411)

Contul 'TVA colectat' (4427)

Contul 'Venituri din vanzarile produselor finite' (701)

IV)

D: 411

( + A)

C: 701

( + P)

C: 4427

( + P)

V)

411 = %

Document justificativ: Factura

B)

I) Descarcarea gestiunii de produse finite

II) Se modifica:

postul 'Produse finite' in sensul scaderii cu 26.000.000 (‑A)

postul 'Venituri din productia stocata' in sensul scaderii cu 26.000.000 (‑P)

III) Contul 'Produse finite' (345)

Contul 'Venituri din productia stocata' (711)

IV)

D: 711

(‑P)

C: 345

(‑A)

V)

A)

I) Inregistrarea salariilor personalului

II) Se modifica:

postul 'Personal ‑ salarii datorate' in sensul cresterii cu 8.000.000 ( + P)

postul 'Cheltuieli cu remuneratiile personalului' in sensul cresterii cu 8.000.000 ( + A)

III) Contul 'Personal ‑ salarii datorate' (421)

Contul 'Cheltuieli cu remuneratiile personalului' (641)

IV)

D: 641

( + A)

C: 421

( + P)

V)

Document justificativ: Stat de salarii

B)

I) Inregistrarea impozitului pe salarii, pensiei suplimentare, fondului de somaj

II) Se modifica:

postul 'Personal ‑ salarii datorate' in sensul reducerii cu 2.320.000 (‑P)

postul 'Contributia personalului la fondul de somaj' in sensul cresterii cu 240.000 ( + P)

postul 'Impozite pe salarii' in sensul cresterii cu
2.000.000 ( + P)

postul "Contributia personalului la pensia suplimentara" in sensul cresterii 180.000 ( + P)

III) Contul 'Personal ‑ salarii datorate' (421)

Contul 'Contributia personalului la fondul de somaj' (431)

Contul 'Impozite pe salarii' (444)

Contul 'Contributia personalului pentru pensia suplimentara'

IV)

D: 421

(‑P)

C: 431

( + P)

( + P)

( + P)

V)

Document justificativ: Stat de salarii

I) Inregistrarea datoriei intreprinderii fata de bugetul asigurarilor sociale si fondului de somaj

II) Se modifica:

postul 'Contributia intreprinderii la formarea fondului de somaj' in sensul cresterii cu 400.000 ( + P)

postul 'Contributia intreprinderii la bugetul asigurarilor sociale' in sensul cresterii cu 2.000.000 ( + P)

postul 'Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala'

III) Contul 'Contributia intreprinderii la formarea fondului de somaj' ( + A)

Contul 'Contributia intreprinderii la bugetul asigurarilor sociale'

Contul 'Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala'

IV)

D: 645

( + A)

C: 431

( + P)

( + P)

Fond de somaj - 8.000.000 x 5% = 400.000

Asigurari sociale

8.000.000 x 25% =

V)

Document justificativ: Nota contabila si Situatie de calcul

A)

I) Ridicarea numerarului de la banca

II) Se modifica:

postul 'Disponibil la banca' in sensul scaderii cu 3.280.000 (‑A)

postul 'Casa' in sensul cresterii cu 3.280.000 ( + A)

III) Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

Contul 'Casa' (5311)

Contul "Viramenete interne" (581) - cont bifractional (A/P)

IV)

D: 5311

( + A)

C: 5121

(‑A)

V)

Document justificativ: Dispozitie de incasare

B)

I) Achitarea salariilor angajatilor

II) Se modifica:

postul 'Casa' in sensul scaderii cu 3.280.000 (‑A)

postul 'Personal ‑ salarii datorate' in sensul scaderii cu
3.280.000 (‑P)

III) Contul 'Casa' (5311)

Contul 'Personal ‑ salarii datorate' (421)

IV)

D: 421

(‑P)

C: 5311

(‑A)

V)

I) Achitarea datoriei fata de terti, retinute din salarii

II) Se modifica:

postul 'Disponibil la banca' in sensul scaderii cu 4.720.000 (‑A)

postul 'Contributia personalului la fondul de somaj' in sensul reducerii cu 480.000 (‑P)

postul 'Contributia la fondul de pensii' in sensul scaderii cu 2.240.000 (‑P)

postul 'Impozit pe salarii' 2.000.000 (‑P)

III) Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

Contul 'Contributia personalului la fondul de somaj' (437)

Contul 'Contributia personalului la fondul de pensii' (431)

Contul 'Impozit pe salarii' (444)

IV)

D: 431

(‑P)

D: 437

(‑P)

D: 444

(‑P)

C: 512

(‑A)

V)

Document justificativ: Stat de plata

A)

I) Incasarea creantelor de la clienti

II) Se modifica:

postul 'Disponibil la banca' in sensul cresterii cu
46.374.000 ( + A)

postul 'Debitori' in sensul scaderii cu 3.894.000 (-A)

postul 'Clienti' scade cu 42.480.000 (-A)

III) Contul "Disponibil la banca" (5121), "Debitori diversi" (461), "Clienti" (411)

IV) 5121 - cont de A , se debiteaza.

461- cont de A , se crediteza.

411 - cont de A , se crediteaza.

V)

5121 "Disponibil la banca"

461 "Debitori diversi"

411 "Clienti"

I) Inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea si majorarea fondului de dezvoltare

II) Se modifica cheltuielile cu amortizarea in sensul cresterii ( + A)

Cresc amortizarile aferente imobilizarilor corporale ( + P)

III)

Contul 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele' (681)

Contul 'Amortizarea imobilizarilor corporale' (281)

IV)

D: 681

( + A)

C: 281

( + P)

V)

a)

Document justificativ: Situatia de calcul a amortizarii

A)

I) Diminuarea fondului de dezvoltare pentru mijloacele fixe achizitionate (pentru suma existenta in cont)

II) Se modifica:

postul 'Fondul de dezvoltare' in sensul scaderii cu
500.000 (‑P)

postul 'Alte fonduri' in sensul cresterii cu 5.000.000 ( + P)

III) Contul 'Fondul de dezvoltare' (111)

Contul 'Alte fonduri' (118)

IV)

D: 111

(‑P)

(‑A)

V)

B)

I) Inregistrarea cheltuielilor constatate in avans pentru diferente dintre valoarea mijloacelor fixe achizitionate si achitate, si valoarea fondului de dezvoltare existent.

II)

se modifica postul "Cheltuieli inregistrate in avans" in sensul cresterii ( + A)

se modifica postul "Alte fonduri", in sensul cresterii (118) ( + P)

III) Contul: "Cheltuieli inregistrate in avans" (471)

Contul"Alte fonduri" (118)

IV)

D: 471

( + A)

C: 118

( + P)

V)

Document justificativ: Factura; Proces verbal de receptie; Ordin de plata; Extras de cont

A)

I) Inregistrarea costului efectiv al productiei obtinute prin stabilirea diferentelor de pret aferente (pentru determinarea costului efectiv al productiei obtinute se insumeaza cheltuielile de exploatare)

Costul efectiv = 25.316.667

Diferentele de pret = 28.000.000 ‑ 25.316.667 = 2.683.333

(diferenta favorabila)

Cand costul efectiv este mai mare decat costul prestabilit, rezulta o diferenta nefavorabila, iar suma se inregistreaza in negru.

Cand costul efectiv este mai mic decat costul prestabilit, rezulta o diferenta favorabila, suma inregistrandu-se in rosu (chenar).

II) Se modifica postul 'Produse finite' prin inregistrarea diferentei de pret favorabile, in sensul scaderii (se inregistreaza in rosu suma) si se modifica si costul produselor inregistrate in contul 711 'Venituri din productia stocata' in sensul scaderii (fiind diferenta favorabila)

III) Contul 'Diferente de pret la produse finite' (348)

Contul 'Venituri din productia stocata' (711)

IV)
348: Cont de A (‑) = inregistreaza suma in D in rosu

711: Cont de P (‑) = inregistreaza suma in C in rosu

V)

348 = 711

Document justificativ: Situatia de calcul a costului efectiv al productiei

B)

I) Determinarea diferentelor de pret aferente produselor finite vandute

Situatia de calcul a diferentelor de pret

K x Rc 345 = 0,1095387 x 26. 000. 000 =

II) Se modifica:

postul 'Produse finite' iesite din patrimoniu in sensul scaderii, deoarece costul efectiv aferent produselor finite obtinute si vandute este mai mic decat costul prestabilit, deci se va inregistra o scadere de A la diferentele de pret (‑A); de asemenea se inregistreaza o scadere a veniturilor din productia stocata aferenta produselor iesite din patrimoniu (‑P)

III) Contul 'Diferente de pret la produse finite' (348)

Contul 'Venituri din productia stocata' (711)

IV

D: 711

(‑P)

(suma in rosu)

C: 348

(‑A)

(suma in rosu)

V)

711 = 348

A.

I) Determinarea TVA de plata

II) Scade TVA‑ul deductibil (‑A) si scade TVA‑ul colectat (‑P); diferenta neacoperita reprezinta TVA de plata ( + P)

III) TVA deductibil 4426 (‑A) ‑ se crediteaza

TVA colectat 4427 (‑P) ‑ se debiteaza

TVA de plata 4423 ( + P) ‑ se crediteaza

IV)

B.

I)

‑ plata TVA‑ului 

5. 760. 000

II) - scad datoriile fata dee bugetul de stat pentru taxa pe valoare adaugata (-P) sI scad disponibilitatile din banca (-A)

III) - contul 4423 "TVA de plata"

5121 "Conturi curente in banci"

IV) - D: 4423 (-P)

C: 5121 (-A)

5.760.000

Document justificativ: Situatia de calcul a TVA si Dispozitia de plata; Extras de cont

I) Repartizarea cheltuielilor si veniturilor asupra contului de profit si pierderi

II) Conturile de cheltuieli din clasa '6'‑a se repartizeaza asupra contului de profit si pierderi; acestea sunt conturi de cheltuieli, de A, deci scad si se crediteaza, iar contul de rezultate va prelua pe debit toate cheltuielile

121 'Profit si pierderi'

600 'Cheltuieli cu materiile prime'

601 'Cheltuieli cu materiale consumabile'

602 'Cheltuieli cu obiectele de inventar'

641 'Cheltuieli cu salariile datorate'

6451 'Cheltuieli cu asigurarile sociale'

6452 'Cheltuieli cu fondul de somaj'

6811 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile'

6721 'Cheltuieli privind activele cedate

Conturile de venituri din clasa 7 a planului de conturi se repartizeaza la sfarsitul perioadei sau exercitiului asupra contului de rezultate, acesta preluand veniturile in partea de credit.

=

121 'Profit si pierderi'

701 'Venituri din vanzarea produselor finite'

711 'Venituri din productia stocata'

721 'Venituri din productia de imobilizari necorporale'

764 'Venituri din titluri de plasament

7718 'Venituri din operatiuni de gestiune'

7721 'Venituri din cedarea activelor'

7728 'Alte venituri exceptionale din operatiuni de capital

Document justificativ: Situatia de repartizare a cheltuielilor si veniturilor

I) Constituirea rezervelor legale de 5%

profit brut 16. 745. 506 x 5% = 837. 275

II) Cresc rezervele legale ( + P) si cresc repartizarile din profit ( + A)

III) Conturile folosite:
106 'Rezerve' ( + P) ‑ C
129 'Repartizarea profitului' ( + A) ‑ D

129 'Repartizarea profitului'

= 1061 'Rezerve'

Stabilirea profitului si calculul impozitului pe profit

Impozit 15. 908. 231 x 38% = 5. 345. 118

Profitul net 15. 908. 231 ‑ 5. 345. 118 = 10. 563. 113

cresc cheltuielile cu impozitul pe profit ( + A), scade profi­-
tul (‑P)

691 'Cheltuieli cu impozitul pe profit' ( + A) ‑ D

441 'Impozit pe profit' ( + P) ‑ C

691 'Cheltuieli cu impozitul' = 441 'Impozit pe profit'  5345118

repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultate

121 'Profit si pierdere' = 691 'Impozit pe profit'  5345118

Scaderea repartizarilor din profit facute in cursul anului:

scad repartizarile din profit (‑A) si scade profitul ramas de repartizat (‑P)

129 'Repartizarea profitului' (‑A) ‑ C

121 'Profit si pierderi' (‑P) ‑ D

121 'Profit si pierderi'

= 129 'Repartizarea  profitului'

Document justificativ: Proces verbal al A.G.A.

Repartizarea profitului net pe destinatii:

fond de dezvoltare ‑ 50%

fond de participare la profit ‑ 5%

dividende ‑ restul

121 'Profit si pierderi'

111 'Fond de dezvoltare'

112 'Fond de participare la profit'

457 'Dividende de plata'

Plata impozitului pe profit

441 'Impozit pe profit' = 5121 'Disponibil la banca'

Document justificativ: Proces verbal al A. G. A.

Nota: operatiile 31 si 32 se efectueaza dupa aprobarea bilantului contabil anual de catre A.G.A. Practic, inregistrarile se fac in exercitiul urmator.

ANEXA 1

REGISTRUL JURNAL
ALCHI SRL

Nr.

Data inreg.

Docu-

EXPLICATII

Simboluri conturi

Sume

crt.

ment

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Majorare capital social

Majorare capital social

Incasarea contraval. actiunilor

Trecerea cap. soc. in categ. 'varsat'

Depunere nr. la banca

Maj. cap. soc. prin aport in natura

Maj. cap. soc. prin aport in natura

Maj. cap. soc. prin incorporarea profitului si rezerv.

Maj. cap. soc. prin incorporarea profitului si rezerv.

Retragerea unui actionar

Achit. dat. fata de actionar

Rascump. actiuni proprii

Revanzarea actiunilor

Revanzarea actiunilor

Anularea a 50 de actiuni

Anularea a 50 de actiuni

Cresterea ch. de constituire

Inchiriere cladire de la terti

Achit. cota anuala de imprumut

Amortizarea imobiliz. nec.

Achiz. unui proiect de inform.

Achiz. unui proiect de inform.

Amortiz. proiect de inform.

Obtinerea unui proiect de cercetare

Vanzarea proiectului de cercetare 19

Vanzarea proiectului de cercetare 19

Descarcarea gestiunii de proiecte vandute

Achizit. unui mijloc fix

Achizit. unui mijloc fix

Amortizarea mijlocului fix

Intrare prin donatie de mijl. fixe

Amortizarea calculator

Reluarea donatiei la venituri

Vanzare de mijl. fix

Vanzare de mijl. fix

Descarcare gest. de mijl. fix vandut

Descarcare gest. de mijl. fix vandut

Scoaterea din functiune a mijl. fix

Scoaterea din functiune a mijl. fix

Obt. de piese de schimb din dezmembrare

Achizit. de actiuni

Achizit. de actiuni

Achit. titluri

Aproviz. cu mat. prime

Aproviz. cu mat. cons.

Aproviz. cu ob. de inventar

TVA aferent

Cons. de mat. prime

Cons. de mat. cons.

Cons. de ob. de inventar

Obtinere produse finite

Vanzare produse finite

Vanzare produse finite

Desc. gest. prod. finite

Inreg. salarii

Inreg. retineri din salarii

Inreg. retineri din salarii

Inreg. retineri din salarii

Inreg. CAS si fond de somaj

Inreg. CAS si fond de somaj

Ridicare nr. de la banca

Ridicare nr. de la banca

Achit. salarii

Achit. dat. fata de terti

Achit. dat. fata de terti

Achit. dat. fata de terti

Achit. dat. fata de terti

Achit. dat. fata de terti

Incasare creante clienti

Incasare creante clienti

Plata dat. fata de furnizori

Plata dat. fata de furnizori

Inreg. amort. ramase de inreg. 49

Inreg. amortizare

Inreg. amortizare

Inreg. chelt. in avans

Diminuare fd. de dezv. pt. mijl. fixe achizit.

Inreg. dif. de pret af. prod. finite obt

Inreg. dif. af. prod. finite vandute

Det. TVA de plata

Det. TVA de plata

Plata TVA

Repart. chelt. asupra rezult.

Repart. chelt. asupra rezult.

Repart. chelt. asupra rezult.

Repart. chelt. asupra rezult.

Repart. chelt. asupra rezult.

Repart. chelt. asupra rezult.

Repart. chelt. asupra rezult.

Repart. chelt. asupra rezult.

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

Constit. rez. legale

Inreg. imp. pe profit

Inreg. imp. pe profit

Inchiderea ct. 129

Repart. prof. net

Repart. prof. net

Repart. prof. net

Plata imp. pe profit

Plata imp. pe profit

Inchid. fd. de dezv.

Intocmit,   Verificat,

FISA SAH A CONTULUI 121. 001 PROFIT SI PIERDERI
MAG 1: PE CREDIT
LUNA DECEMBRIE 1995

Do­cu­ment

Debitor

Do­cu­ment

Creditor

Cont Debitor

Cont Credito

Suma

Total sume

Explicatii

Tot. 701.000

Repart. veniturilor asupra rezult.

Tot. 701.000

Repart. veniturilor asupra rezult.

Tot. 711.000

Repartiz. veniturilor aspra rezult.

Tot. 721.000

Repartiz. veniturilor aspura rezult.

Tot. 764.000

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

Tot. 7718.000

Repart. veniturilor asupra rezult.

Tot. 7721.000

Repart. veniturilor asupra rezult.

Tot. 7723.000

TOTAL

Nota: Conform Ord. 54/1997 si a Normelor de inchidere a exercitiului financiar pe 1997, sumele aflate in contul 111 se repartizeaza asupra contului 118 "Alte fonduri".

FISA CONTULUI 121. 001. PROFIT SI PIERDERI
MAG 1 PE LUNA DECEMBRIE

EXPLICATII

DATA

NR.DOC.

DEBIT

CREDIT

CT.CORESP

SOLD

RULAJ PRECEDENT

Repart. chelt. asupra rezult.

Repart. chelt. asupra rezult.

Repart. chelt. asupra rezult.

Repart. chelt. asupra rezult.

Repart. chelt. asupra rezult.

Repart. chelt. asupra rezult.

Repart. chelt. asupra rezult.

Repart. chelt. asupra rezult.

Repart. venit. asupra rezult.

Repart. venit. asupra rezult.

Repart. venit. asupra rezult.

Repart. venit. asupra rezult.

Repart. venit. asupra rezult.

Repart. venit. asupra rezult.

Repart. venit. asupra rezult.

Inreg. imp. pe profit

Inchiderea ct. 129

Repart. prof. net

Repart. prof. net

Repart. prof. net

TOTAL DECEMBRIE

TOTAL CUMULAT

ANEXA 3

JUDETUL BUCURESTI

FORMA DE PROPRIETATE SRL

UNITATEA ALCHI

RAMURA (cod Min. Finantelor)

ADRESA P. N. U. 3‑5

ACTIVITATEA (cod diviziune

CAEN)

TELEFON

TITULARUL

NUMARUL DIN REGISTRUL

DEPARTAMENTUL

COMERTULUI

COD FISCAL

BILANT
incheiat la 31. XII. 1995

‑ mii lei ‑

ACTIV

Nr.

Sold la:

rd.

inceputul anului

sfarsitul anului

A

B

A

C

T

I

V

E

I

M

O

B

I

L

I

Z

A

T

E

 

IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire si de cercetare‑dezvoltare (ct. 201 + 203‑2801‑2803‑290*)

Alte imobilizari (ct. 205 + 207 + 208‑2805‑2807‑2808‑290*)

Imobilizari in curs (ct. 230‑293*)

TOTAL (rd. 01 la 03)

IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri (ct. 211‑2810‑291*)

Cladiri (ct. 2121‑2811‑291*)

Constructii speciale (ct. 2122‑2812‑291*)

Masini, utilaje si mijloace de transport (ct. 2123 + 2125‑2813‑2815‑291*)

Alte imobilizari corporale (ct. 2124 + 2126 + 2127 + 2128‑2814‑2816‑2817‑2818‑291*)

Imobilizari in curs (ct. 231‑293*)

TOTAL (rd. 05 la 10)

IMOBILIZARI FINANCIARE ‑ TOTAL (ct. 261 + 262 + 263 + 267‑269*‑296*)

‑ mii lei ‑

A

B

I. ACTIVE IMOBILIZATE ‑ TOTAL (rd. 04 + 11 + 12 + 13)

13

STOCURI

Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300 + 301 + ‑308 + 321 + 323‑322 + ‑328‑390‑391‑392)

Stocuri aflate la terti (ct. 351 + 352 + 354 + 356 + 357 + 358‑395)

Productie in curs de executie (ct. 331 + 332‑393)

Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341 + 345 + 346 + ‑348‑394)

Animale (ct. 361 + ‑368‑396)

Marfuri (ct. 371 + ‑378‑4428***‑397)

Ambalaje (ct. 381 + ‑388‑398)

TOTAL (rd. 14 la 20)

ALTE ACTIVE CIRCULANTE

A

C

T

I

V

E

C

I

R

C

U

L

A

N

T

E

 

Furnizori ‑ debitori (ct. 409)

Clienti si conturi asimilate (ct. 411 + 413 + 416 + 418‑491)

Imprumuturi acordate membrilor asociati (ct. 4111)1)

Alte creante (ct. 425 + 431** + 437** + 4282 + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4484 + 451** + 4581 + 461‑495‑496)

Decontari cu asociatii privind capitalul (ct. 456)

Titluri de plasament (ct. 502 + 503 + 505 + 506 + 508‑590)

Conturi la banci in lei (ct. 5121)

Conturi la banci in devize (din ct. 5124)

Conturi la banci in devize in strainatate (din ct. 5124)

Casa in lei (ct. 5311)

Casa in devize (ct. 5314)

Acreditive in lei (ct. 5411)

Acreditive in devize (ct. 5412)

Valori de incasat (ct. 511)

Alte valori (ct. 5125 + 5126 + 5187 + 532 + 542)

TOTAL (rd. 22 la 36)

‑ mii lei ‑

A

B

II. ACTIVE CIRCULANTE ‑TOTAL (rd. 21 la 37)

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

Cheltuieli inregistrate in avans (ct. 471)

Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 473**)

Diferente de conversie ‑ activ (ct. 476)

III. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE ‑ TOTAL (rd. 39 la 41)

IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR (ct. 169)

TOTAL ACTIV (rd. 13 + 38 + 42 + 43)

‑ mii lei ‑

PASIV

Nr.

Sold la:

rd.

inceputul anului

sfarsitul anului

A

B

C

A

P

I

T

A

L

U

R

I

P

R

O

P

R

I

I

 

Capital social (ct. 101), din care:

‑ capital subscris varsat (ct. 1012)

‑ patrimoniul regiei (ct. 1015)

Contul intreprinzatorului individual (ct. 108)

Prime legate de capital (ct. 104)

Diferente din reevaluare (ct. 105)

Rezerve (ct. 106)

Rezultatul reportat (ct. 107)

Profitul nerepartizat (ct. 107)

Pierderea neacoperita (ct. 107)

Rezultatul exercitiului (ct. 121)

Profit (ct. 121)

Pierdere (ct. 121)

Repartizarea profitului (ct. 129)

Fonduri (ct. 111 + 112 + 118)

Repartizari la fondul de dezvoltare (ct. 119)

Subventii pentru investitii (ct. 131)

Provizioane reglementate (ct. 141)

I. CAPITALURI PROPRII ‑ TOTAL (rd. 52 + 55 la 59‑60 + 61‑62‑63 + 64‑65 + 66 + 67)

Provizioane pentru riscuri (ct. 1511 + 1512 + 1518*)

‑ mii lei ‑

A

B

Provizioane pentru cheltuieli (ct. 1513 + 1514 + 1518*)

II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd. 69 + 70)

D

A

T

O

R

I

I

 

Imprumuturi si datorii asimilate (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 + 512*** + 5186 + 519)

Disponibilitati ale clientilor (ct. 5129)1)

Furnizori si conturi asimilate (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408)

Clienti ‑ creditori (ct. 419)

Alte datorii (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 4483 + 451*** + 455 + 457 + 4582 + 462 + 509)

III. DATORII ‑ TOTAL (rd. 72 la 76)

CONTURI DE REGULARIZARE sI ASIMILATE

Venituri inregistrate in avans (ct. 472)

Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 473***)

Diferente de conversie ‑ pasiv (ct. 477)

IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE (rd. 78 la 80)

TOTAL PASIV (rd. 68 + 71 + 77 + 81)

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

1) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit

CONDUCATORUL
UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,

ANEXA 4

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
incheiat la 31 decembrie 1995
(se completeaza cumulat de la inceputul anului)

‑ mii lei ‑

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercitiul

financiar

precedent

incheiat

A

B

Vanzari de marfuri (ct. 707)

x

Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708

x

Cifra de afaceri (rd. 01 + 02, col. 2)

x

Productia stocata (ct. 711)

Sold creditor

x

Sold debitor

x

Productia imobilizata (ct. 721 + 722)

x

Productia exercitiului (rd. 02 + 04‑05 + 06, col. 2)

x

Subventii de exploatare (ct. 741)

x

Alte venituri din exploatare (ct. 754 + 758)

x

Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (ct. 781)

x

I. VENITURI DIN EXPLOATARE ‑ TOTAL (rd. 03 + 04‑05 + 06 + 08 la 10, col. 2)

Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)

x

Materii prime (ct. 600)

x

Materiale consumabile (ct. 601)

x

Energie si apa (ct. 605)

x

Alte cheltuieli materiale (ct. 602 + 603 + 604 + 606 + 608)

x

Cheltuieli materiale total (rd. 13 la 16, col. 2)

x

Lucrari si servicii executate de terti (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

x

Impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 631 + 635)

x

Cheltuieli cu remuneratiile personalului (ct. 641)

x

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)

x

Cheltuieli cu personalul ‑ total (rd. 20 + 21, col. 2)

x

Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654 + 658)

x

Amortizari si provizioane (ct. 682)

x

II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE ‑ TOTAL (rd. 12 + 17 la 19 + 22 la 24, col. 2)

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

A

Profit (rd. 11‑25)

Pierdere (rd. 25‑11)

A

B

Titluri de plasament (ct. 764)

x

Diferente de curs valutar (ct. 765)

x

Venituri din dobanzi (ct. 766)

x

Alte venituri financiare (ct. 767 + 768)

x

Venituri din provizioane (ct. 786)

x

III. VENITURI FINANCIARE ‑ TOTAL (rd. 28 la 33, col. 2)

Creante imobilizate (ct. 663)

x

Titluri de plasament (ct. 664)

x

Diferente de curs valutar (ct. 665)

x

Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)

x

Alte cheltuieli financiare (ct. 667 + 668)

x

Cheltuieli cu amortizari si provizioane (ct. 686)

x

IV. CHELTUIELI FINANCIARE ‑ TOTAL (rd. 35 la 40, col. 2)

REZULTATUL FINANCIAR

B

Profit (rd. 34‑41

Pierdere (rd. 41‑34)

REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI

C

Profit (rd. 11 + 34‑25‑41)

Pierdere (rd. 25 + 41‑11‑34)

V. VENITURI EXCEPTIONALE ‑ TOTAL (ct. 771 + 772 + 787)

x

VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE ‑ TOTAL (ct. 671 + 672 + 687)

x

REZULTATUL EXCEPTIONAL

D

Profit (rd. 46‑47, col. 2)

x

Pierdere (rd. 47‑46, col. 2)

x

VENITURI TOTALE (rd. 11 + 34, col. 1); (rd. 11 + 34 + 46, col. 2)

CHELTUIELI TOTALE (rd. 25 + 41, col. 1); (rd. 25 + 41 + 47, col. 2)

REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI (aferent livrarilor)

E

Profit (rd. 50‑51

Pierdere (rd. 51‑50

Impozitul pe profit aferent veniturilor incasate (ct. 691, col. 2)

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (aferent livrarilor)

F

Profit (rd. 52‑54)

Pierdere (rd. 53 + 54)

CONDUCATORUL
UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,

2. MONOGRAFIE CONTABILA
SOC. COM. STAR S. A.

I. CONSTITUIREA CAPITALULUI SOCIAL

1. La 1. 01. 1995 se constituie o societate comerciala STAR S.A., cu un capital social de 20 milioane lei, format din 20.000 actiuni la valoarea nominala de 1. 000 lei. Capitalul social subscris se elibereaza in proportie de 50% astfel:

5.000 actiuni sub forma unui mijloc de transport

2.000 actiuni sub forma de materii prime

3.000 actiuni sub forma de numerar ce se varsa la banca

2. Cheltuielile cu taxele de timbru si cu infiintarea societatii au fost de 100. 000 lei, amortizabile in 12 luni si platibile din disponibil.

3. Ulterior se varsa si restul de 50% din capitalul social subscris sub forma de numerar.

4. In luna aprilie se constituie rezerva de 1 milion lei din profitul anului.

II. CRESTEREA CAPITALULUI SOCIAL

5. In luna aprilie, societatea isi majoreaza capitalul social prin emisiunea de noi actiuni in numerar, ca aport al actionarilor. Valoarea de emisie este de 1.500 lei, numarul de actiuni de 500, iar valoarea nominala de 1.000 lei.

6. La sfarsitul lunii aprilie se majoreaza capitalul social cu un aport in natura sub forma a 8 masini de cusut, la o valoare de
260.000 lei/buc.[1], pentru care unitatea emite 2.000 actiuni noi. la valoare de aport de 1.040 lei/actiune

7. In luna mai se incorporeaza din contul de rezerve suma de 500.000 lei, reprezentand contravaloarea a 500 actiuni la 1.000 lei valoare nominala.

III. MICSORAREA CAPITALULUI SOCIAL

8. Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste sa diminueze capitalul social ca urmare a supraproportionalitatii fata de activitatea societatii cu 1.000 actiuni, astfel:

500 actiuni se retrag de pe piata

500 actiuni se rascumpara la o valoare de 1.250 lei.

IV. CONTABILITATEA ALTOR SURSE PROPRII

9. Societatea se decide sa‑si majoreze rezerva cu 200.000 din primele de emisie.

10. Societatea primeste de la buget o subventie de 1 milion lei pentru achizitionarea unui utilaj a carui valoare este de 2 milioane lei.

11. Se constituie pe seama profitului fondul de dezvoltare si fondul de participare la profit: 500.000 si respectiv 300.000 lei.

12. Se platesc angajatilor premii in luna iulie in valoare de 300.000 cu 10% impozit.

13. Se constituie un provizion pentru un mijloc fix ce va fi reparat peste 2 ani, in valoare de 200.000 lei.

V. IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT

14. Societatea emite 1.000 obligatiuni cu dobanda 13%, valoare nominala 1.000, valoare de emisie 980 lei, durata de rambursare 5 ani (in luna mai).

15. In luna august, societatea stabileste de comun acord cu obligatarul sa transforme 500 obligatiuni in actiuni, iar restul sa se restituie in 3 ani.

16. Se ia un credit pe termen lung in valoare de 4 milioane lei, cu dobanda de 20%, durata imprumutului fiind de la 1 august 1993 pana la 31 iulie 1995.

VI. IMOBILIZARI FINANCIARE

17. Se cumpara 1.000 actiuni la 5.500 lei/actiune, eliberandu‑se doar 60%. Comisionul datorat bursei este de 1%, TVA‑ul aferent 18%. Se plateste comisionul, apoi se efectueaza si celelalte varsaminte de 40%.

VII. IMOBILIZARI NECORPORALE

18. Intreprinderea cumpara un program de informatica in valoare de 500.000 lei, TVA 18%, in luna iulie. Plata se face din disponibil, iar programul se amortizeaza in 2 ani (liniar).

19. Se obtine din productia proprie un proiect de cercetare in valoare de 200.000 lei terminat si unul neterminat la sfarsitul anului, in valoare de 80.000 lei. Proiectul se vinde la 280.000 lei pret de vanzare.

20. Se achizitioneaza de la un furnizor un program de informatica la valoarea de 800.000 lei in luna octombrie, durata de exploatare 4 ani, proiectul fiind exploatat pana la data cumpararii 18 luni.

21. Se obtin din productia proprie 2 proiecte de cercetare in valoare de 600.000 lei fiecare, in luna iulie. Un proiect este utilizat de unitate si se calculeaza amortizarea asupra lui, durata fiind de 3 ani, iar celalalt este vandut dupa ce a fost utilizat din luna iunie pana in noiembrie, pretul de vanzare fiind de 720.000 lei.

VIII. IMOBILIZARI CORPORALE

22. In septembrie se achizitioneaza de la furnizor un autoturism in valoare de 3 milioane lei. Durata de functionare este de 6 ani, amortizarea 32 luni.

23. Se obtin din productie proprie doua strunguri la costul de productie de 1.600.000 lei in luna aprilie. Primul se vinde unui client la 1.200.000 lei, iar pentru al doilea se calculeaza amortizarea dupa metoda degresiva[2] pe durata de 6 ani.

24. Se achizitioneaza de la furnizori in iulie un utilaj pentru care unitatea a primit subventia de 1.000.000, durata de functiune fiind de 6 ani, valoarea de intrare 2.000.000 lei.

25. Se vinde o masina de cusut in septembrie la un pret de vanzare de 320.000 lei, valoarea de intrare  fiind de 260.000.

26. In luna decembrie societatea scoate din functiune o masina de cusut care n‑a mai putut fi reparata. Dezmembrarea masinii a facut‑o intreprinderea specializata care a facturat suma de 20.000 lei, platibila din disponibil. Din masina s‑au recuperat piese in valoare de 50.000 lei.

26 bis. Se determina amortizarea mijloacelor fixe si se majoreaza fondul de dezvoltare.

amortizare cladire ‑ 763.895

IX. STOCURI

27. In timpul anului s‑au facut urmatoarele aprovizionari la materii prime:

28. S‑au aprovizionat cu materiale consumabile pe parcursul anului in valoare de 12.000.000, din care au fost consumate 11.000.000, cheltuielile de transport si aprovizionare fiind de 580.000.

29. Se aprovizioneaza cu obiecte de inventar in valoare de 8.000.000, din care se consuma 7.500.000.

30. Pe parcursul anului s‑au obtinut produse finite din productia proprie la costul de productie de 98.000.000. Din acestea au ramas in stoc la sfarsitul anului produse finite in valoare de 200.000 la costul de productie, iar restul au fost vandute la pretul de vanzare de 125.000.000lei.

X. CONTABILITATEA TERTILOR

31. La o societate comerciala s‑au efectuat lucrari cu reparatii in luna august, in valoare de 2.000.000 lei pentru care unitatea prestatoare nu a intocmit factura. Ulterior, aceasta intocmeste factura, iar furnizorul accepta la plata efecte comerciale.

32. Societatea efectueaza un serviciu altei intreprinderi in valoare de 4 milioane lei pentru care nu emite factura. Ulterior intocmeste factura si accepta la plata un efect comercial pe care il deconteaza mai devreme, scontul fiind 2%.

XI. DECONTARI CU PERSONALUL

33. Se inregistreaza salariile in valoare de 16 milioane din care se fac urmatoarele retineri: impozit 20%, fond de somaj 1%, pensia suplimentara 3%, rate/chirii 200.000 lei. Se stabileste obligatia de platit si se platesc salariile. Se inregistreaza datoria intreprinderii fata de bugetul asigurarilor sociale cu 25% si fata de fondul de somaj 4%. 34. Se platesc datoriile fata de terti retinute din salarii si din cheltuielile societatii.

35. Se determina costul efectiv al productiei si se stabilesc diferentele de pret aferente productiei finite vandute si a celor aflate in stoc.

36. Sa se calculeze TVA de plata sau de recuperat.

37. Sa se stabileasca cheltuielile si veniturile si sa se repartizeze asupra contului de rezultate.

38. Sa se calculeze si inregistreze impozitul pe profit.

39. Sa se stabileasca profitul net ramas si sa se repartizeze asupra fondului de dezvoltare ‑ 50% si sa se acorde dividende actionarilor.

40. Se inregistreaza retinerile pentru impozitul pe dividende
‑ 287.200 (10%).

REZOLVARE

REGISTRUL JURNAL
SOC. COM. STAR S. A.

Explicatia

Debit

Credit

Suma (lei)

1. a) Infiintare soc. comerciala

b) Depunerea de catre actionari a contravalorii actiunilor

2. Depunerea numerarului la banca

a) calculul amortizarii

3. Depunerea restului de 50% din capitalul social nevarsat

4. a) Majorarea rezervei

5. a) Majorarea cap. social prin emisiunea de noi actiuni in numerar

b) Depunerea contravalorii actiunilor de catre actionari

c) Trecerea capitalului social din categoria "nevarsat" in categoria "varsat"

d) Depunerea contravalorii actiunilor la banca

6. a) Aport in natura adus de actionari

7. a) Incorporarea rezervelor

8. a) Retragerea unui actionar

b) Rascumpararea actiunilor proprii

c) Diminuarea cap. social

9. a) Majorarea rezervelor din prime de emisie

10. a) Inregistrarea unei subventii

b) pentru investitii

11. a) Repartizarea profitului curent pentru fond de dezv. si fond de participare la profit

12. a) Ridicarea de numerar de la banca

b) Construirea obligatiei de plata fata de salariati si plata primelor

13. Construire provizion

14. a) Emisiunea de obligatiuni

15. a) Incasarea contravalorii obligatiunilor

b) Majorarea cap. soc. prin incorporarea obligatiunilor

c) Determinarea dobanzii aferente obligatiunilor

d) Amortizarea primelor de rambursare

16. a) Primirea creditului

b) Calculul si inregistrarea dobanzii

17. a) Achizitionarea titlurilor de participare

b) Plata contravalorii titlurilor

c) Inregistrarea comisionului

d) Plata comisionului

e) Plata titlurilor

18. a) Achizitia de programe de informatica

b) Plata furnizorului

c) Amortizarea progr.

19. a) Obtinere de proiecte de cercetare

b) Obtinere de imobilizari in curs necorporale

c) Vanzare de proiecte de cercetare

d) Descarcarea gestiunii de proiecte de cercetare

20. a) Amortizarea proiectului de cercetare

b) Achizitie de progr. de informatica

21. a) Obtinere proiect de cercetare

b) Amortizare proiect de cercetare

c) Vanzare proiect de cercetare

d) Descarcare de gestiune

22. a) Achizitie de mijl. de transport

b) Amortizare mijl. de transport

23. a) Obtinerea unui utilaj

b) Vanzarea unui utilaj

c) Descarcarea gestiunii

d) Inregistrare amortizare

24. a) Achizitie de utilaje

b) Diminuare fond de dezvoltare

c) Inregistrare cheltuielilor in avans

d) Reluarea subventiei la venituri

e) Plata furnizor

25. a) Inregistrare amortizare

b) Vanzare de mijl. fixe

c) Descarcare gestiune de mijloace fixe

26. a) Inregistrare amortizare

b) Descarcare de gestiune mijloace fixe

c) Inregistrarea cheltuielilor executate de terti

d) Obtinere de piese de schimb

e) Preluarea valorii neamortizabile la cheltuieli in avans

f) Inregistrare de amortizare

27. a) Aprovizionare cu materii prime

b) Consum de materii prime

c) Inregistrarea chelt. de transport aferente

d) Repartizarea chelt. de transport aferente

28. a) Aprovizionare de materiale consumabile

3011/CTA

b) Consum de materiale consumabile

3011/CTA

29. a) Aprovizionare obiecte de inventar

b) Dare in folosinta de obiecte de inventar

30. a) Obtinere de produse finite

b) Vanzare de produse finite

c) Descarcare gestiune de produse finite

31. a) Inregistrare de lucrari efectuate de terti

b) Primirea facturii

c) Inregistrare TVA deductibil

d) Primire efect comercial

32. a) Efectuare lucrari catre clienti

b) Emitere factura

c) Inregistrare TVA colectat

d) Primire efect comercial

e) Remitere spre scontare a efectului comercial

f) Incasare efect com.

33. a) Inregistrare salarii

b) Inregistrare retineri din salarii

c) Ridicare numerar de la banca

d) Inregistrarea cheltuielilor cu asigurarile sociale

e) Inregistrarea cheltuielilor cu fondul de somaj

f) Plata salariilor

34. a) Plata datoriilor fata de terti

35. a) Inregistrarea diferentelor de pret la produse finite obtinute si vandute

36. a) Inregistrarea TVA de plata

37. a) Repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultate

b) Repartizarea veniturilor asupra contului de rezultate

38. Calculul si repartizarea impozitului pe profit

39. Profit net = 138. 332. 798 ‑ 109. 612. 171 = 28. 720. 627

‑ pt. dezvoltare 14. 360. 000

Inregistrarea impozitului pe dividende

3. MONOGRAFIE CONTABILA
Societatea comerciala MONDO S.A.

Se da urmatoarea situatie patrimoniala la 01. 01. 1994:

ACTIV

Suma

PASIV

Suma

I. Active imobilizate

I. Capital propriu

1. Active necorporale

1. Capital social subscris nevarsat

201 Cheltuieli de constituire

Capital social varsat

203 Cheltuieli de cercetare‑dezvoltare

2. Prime de capital

208 Alte imobilizari necorporale

3. Rezerve

2. Active corporale

4. Subventii pentru investitii

212 Mijloace fixe

5. Provizioane reglementate

211 Terenuri

6. Rezultatul reportat

3. Active imobilizate financiare

II. Provizioane pentru riscuri
si cheltuieli

261 Titluri de participare

III. Datorii pe termen lung

262 Titluri de portofoliu

IV. Datorii pe termen scurt

Creante imobilizate

‑ Furnizori

II. Active circulante

‑ Credite bancare pe termen scurt

1. Stocuri si comenzi in curs de executie

‑ Impozit pe profit

‑ Materii prime

‑ Materiale consumabile

‑ Produse finite:

‑ cost efectiv

‑ cost prestabilit

‑ Productie neterminata

2. Creante

‑ Decontari cu actionarii

‑ Clienti

‑ Debitori diversi

3. Plasamente si mijloace banesti

‑ Titluri de plasament (actiuni) proprii

‑ Disponibil la banca

‑ Cecuri cu limita de suma

‑ Casa

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

In cursul anului au loc urmatoarele operatii:

1. In cursul lunii ianuarie, actionarii varsa 50% din capitalul subscris nevarsat sub forma de numerar.

2. In luna februarie, A.G.A. hotaraste emiterea a 500 actiuni in numerar la valoarea nominala de 10.000 lei, valoare de emisie 15.000 lei si valoare contabila (bursiera) de 16.330 lei. Actiunile emise se vand la bursa de valori, actionarii achitand intreaga valoare in numerar.

3. In luna mai, un actionar aduce un aport in natura sub forma unui mijloc fix (autoturism), a carui valoare este 5.632.000 lei, pentru care unitatea emite 550 actiuni.

4. La sfarsitul semestrului I, unitatea hotaraste incorporarea in capitalul social a urmatoarelor sume:

1.000.000 lei ‑ prime de capital

3.000.000 lei ‑ rezerve

4.000.000 lei ‑ rezultatul reportat, prin emisiunea a 800 actiuni gratuite.

5. In luna octombrie, un actionar hotaraste sa se retraga, numarul actiunilor sale fiind 400.

6. Pentru majorarea valorii actiunilor pe piata bursiera, intreprinderea hotaraste sa rascumpere 200 actiuni la o valoare de rascumparare de 13.000 lei/act.

7. In luna martie are loc o reevaluare la nivel national care majoreaza activele imobilizate corporale, coeficientul de reevaluare fiind 2.

8. Intreprinderea primeste o subventie de la stat pentru construirea unei hale in valoare de 3.000.000 lei.

9. Intreprinderea hotaraste majorarea fondului de dezvoltare din rezultatul reportat cu 1.500.000 lei si din profitul anului curent cu
2.000.000 lei si constituirea fondului de participare a salariatilor la profit ‑ 500.000 lei din rezultatul reportat si 500.000 lei din rezultatul anului curent.

10. Se majoreaza rezervele din rezultatele anului curent cu
1.000.000.

11. Unitatea are un litigiu cu un client in valoare de 300.000 lei pentru care constituie un provizion pentru riscuri. In luna urmatoare clientul isi achita obligatia in totalitate si provizionul devine fara obiect.

12. Unitatea constituie un provizion de 200.000 pentru o reparatie capitala la un mijloc fix. In luna mai, un furnizor presteaza reparatia pentru care unitatea plateste 230.000.

13. Unitatea emite obligatiuni la 1 ian. 1997 cu urmatoarele caracteristici:

valoarea nominala a imprumutului: 20.000.000 lei

nr. obligatiuni: 4.000

valoare nominala a unei obligatiuni: 5.000 lei

valoare de emisie a unei obligatiuni: 4.980 lei

pret de rambursare: 5.060 lei

rata dobanzii: 10%

durata imprumutului: 10 ani

cheltuieli de emisiune: 120.000 lei

Rambursarea are loc in 5 transe in anii 1, 3, 5, 7, 9. In luna decembrie intreprinderea varsa prima transa a imprumutului ( + do­banda) si tot in cursul lunii decembrie intreprinderea hotaraste sa rascumpere 500 obligatiuni la valoarea de rascumparare, la 5.030 lei obligatiunea.

14. Se inregistreaza in luna aprilie intrarea unui proiect de cercetare finalizat in valoare de 300.000 lei si la sfarsitul anului se inregistreaza un proiect in curs la 250.000 lei.

15. Se cumpara imobilizari necorporale sub forma de brevete de la un furnizor in suma de 800.000 lei, TVA = 18%. Se achita furnizorul.

16. Se vand imobilizari necorporale sub forma unui proiect in luna noiembrie in valoare de 400.000 lei pret de vanzare, pret de inregistrare 300.000, TVA = 18%. Se incaseaza contravaloarea lui.

17. Se creeaza un provizion pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in valoare de 60. 000 lei si se anuleaza la sfarsitul anului ca fiind fara obiect.

18. Se calculeaza amortizarea imobilizarilor necorporale, stiind ca pentru primul proiect durata de functionare este de 4 ani, pentru al doilea 2 ani, iar pentru celelalte 3 ani.

19. Se achizitioneaza un utilaj in luna ianuarie in valoare de
3. 000. 000 lei, cu durata de functionare de 8 ani, TVA = 18%. Se achita furnizorul din disponibilul de la banca.

20. Intreprinderea receptioneaza o hala de productie (relaizata de o firma de constructii) in valoare de 6.000.000 lei cu durata de functionare de 30 ani, pe care o achita 1/2 din subventii, 1/2 din fondurile proprii.

21. Din activitatea proprie, intreprinderea obtine un mijloc fix, in suma de 3.200.000 lei cu durata de functionare de 8 ani.

22. Se vinde un mijloc fix (utilaj) obtinut din productie proprie, cu 5.000.000 lei.

23. Intreprinderea achizitioneaza un mijloc fix in luna martie in suma de 800.000 lei cu durata de functionare de 2 ani. Mijlocul fix sufera o depreciere ireversibila si nu mai poate fi folosit, casandu‑se in luna noiembrie. Din casare se obtin piese de schimb in valoare de
140.000 lei, dezmembrarea fiind facuta de o intreprindere specializata pentru care a facturat 180.000 lei.

24. Intreprinderea cumpara de la o unitate un pachet de 1.000 actiuni la valoarea de 5.000 lei/actiunea, cheltuieli 200.000 lei (titluri imobilizate din activitatea de portofoliu).

25. Unitatea acorda un imprumut pe termen lung unei unitati la care detine titluri de participare in suma de 2.000.000 lei, dobanda 20%.

26. Se constata o scadere a valorii actiunilor (titluri de participare) pe piata, pentru care unitatea constituie un provizion de depreciere de 200.000 lei.

27. Unitatea se aprovizioneaza in cursul anului cu materii prime de la furnizori astfel:

INTRARI

IESIRI

Data

Explicatii

Q

P. U.

Valoare

Q

P. U.

Valoare

Stoc initial

Iesire

Intrare

Iesire

Intrare

Iesire

Iesire

Intrare

Iesire

Intrare

Iesire

Intrare

Iesire

TOTAL

28. Societatea se aprovizioneaza in cursul anului cu materiale consumabile de 15.000.000 lei si obiecte de inventar de 10.000.000 lei.

29. Se inregistreaza consumul de materiale consumabile in suma de 16.200.000 lei si obiecte de inventar de 9.500.000, dar valoarea acestora fiind mare, unitatea esaloneaza cheltuielile cu uzura obiectelor de inventar pe 2 ani.

30. Se inregistreaza salariile personalului in suma de 10.000.000 lei, din care se fac urmatoarele retineri:

2.500.000 ‑ impozit pe salarii

3% pensia suplimentara

1% fond de somaj

300.000 rate si chirii

31. Se inregistreaza cheltuielile unitatii privind contributia la asigurarile sociale (25%) si contributia la fondul de somaj (5%)

32. Se stabileste obligatia totala de plata pentru salariati, se ridica banii de la banca si se achita salalriile.

33. Se obtin produse finite din productie proprie in cursul anului 15.000 unitati la pret prestabilit de 6.000 lei/unitate (sold initial al contului 'Produse finite' este de 960 unitati x 2.187,50.

34. Se inregistreaza la sfarsitul anului productia neterminata de 2.100.000 lei.

35. Se vand produse finite catre clienti, la pret prestabilit
178.831.008 (format din 14.980 unitati x 8.500 lei/buc. )

36. Se inregistreaza cheltuieli cu dobanzile de 100.000 lei si venituri din dobanzi 150.000 lei.

36 bis. Costul efectiv al productiei finite obtinute este de 63.711.372 lei; se inregistreaza diferentele de pret aferente productiei finite obtinute si vandute.

37. Repartizarea veniturilor si cheltuielilor si se stabileste rezultatul final.

38. Se determina TVA‑ul de plata sau de recuperat.

39. Se inchide contul 'Repartizarea profitului' la sfarsitul anului.

40. Se inregistreaza rezerva legala de 5% din profitul brut.

41. Se determina profitul impozabil (fiscal), se calculeaza si se inregistreaza in impozitul pe profit:

42. Repartizarea profiitului net pe destinatii:

50% ‑ fond de dezvoltare

10% ‑ participarea salariatilor la profit

40% ‑ dividende

43. Se achita furnizorii si se incaseaza creantele fata de clienti
‑ 63.929.840 si respectiv 52.549.940.

44. Se achita din disponibilul de la banca urmatoarele datorii fata de terti si se incaseaza restul de creante.

Se cere:

Sa se intocmeasca evidenta cronologica si sistematica a operatiilor economice.

Sa se intocmeasca balanta de verificare cu patru serii de egalitati si sa se intocmeasca situatiile de sinteza (Conturile anuale).

Sa se indice documentele justificative pe baza carora se fac inregistrarile contabile si sa se exemplifice prin intocmirea a cate unui exemplar.Incepand cu data de 1 septembrie 1997 amortizarea nu mai constituie sursa de majorare a fondului de dezvoltare.

Valorile utilizate sunt ipotetice; valoarea minima actuala a mijloacelor fixe este de 1.000.000 lei, insa aceasta se modfifica pe baza de acte normative in functie de indicele de inflatie.

Tinand cont de principiul permanentei metodelor, una din metodele legale de amortizare se aplica pentru toate mijloacele fixe din patrimoniu, insa din motive didactice s-a aplicat pentru inregistrarea in contabilitate si alta metoda de amortizare.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate