Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Analiza comparativa a auditului intern si auditului extern


Analiza comparativa a auditului intern si auditului extern


Analiza comparativa a auditului intern si auditului extern

Se poate spune ca, la modul general, auditul reprezinta procesul desfasurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate, numite auditori, prin care se analizeaza si se evalueaza, in mod profesional, informatii legate de o anumita entitate, utilizand tehnici si procedee specifice, in scopul obtinerii de dovezi, numite probe de audit, pe baza carora auditorii emit intr-un document, numit raport de audit, o opinie responsabila si independenta, prin apelarea la criterii de evaluare care rezulta din reglementarile legale sau din buna practica recunoscuta unanim in domeniul in care isi desf`]oara activitatea entitatea auditata.Astfel, se constata ca intre auditul intern si cel extern exista asemanari cum ar fi:

- procesul de audit, numit si misiune de audit, se deruleaza pe baza unor standarde internationale sau nationale;

- auditorii sunt persoane independente care dobandesc aceasta calitate in conditiile strict reglementate de legislatia in vigoare;

- in misiunea de audit, analiza informatiilor se face pe baza unor procedee si tehnici unanim recunoscute in domeniu, care furnizeaza auditorului probe de audit, pe baza carora el isi fundamenteaza opinia;

- evaluarea si interpretarea rezultatelor obtinute se efectueaza in conditiile existentei si luarii in consideratie a unor criterii de evaluare care au la baza referinte contabile identificate sau principii sanatoase de management;

- se efectueaz` o analiza profesionista a unor informatii, in vederea expunerii unei opinii responsabile si independente;

- auditul este un examen obiectiv al unui element, cu scopul de a emite o opinie sau de a obine o concluzie asupra fenomenului auditat.

Deoarece auditul extern este o funcie independenta a intreprinderii (entitatii), a carei misiune este sa certifice exactitatea conturilor, rezultatelor si situatiilor financiare, rezulta diferente cum ar fi:

- auditorul intern face parte din personalul entitatii in timp ce auditorul extern este prestator de servicii, independent din punct de vedere juridic;

- auditorii interni lucreaza in folosul responsabililor entitatii iar auditorii externi fac certificarea conturilor tuturor celor care au nevoie de acest lucru. De exemplu: actionari, clienti si furnizori, bancheri, etc.;

- auditorii externi efectueaza misiuni in mod intermitent iar auditorul intern lucreaza in permanenta in intreprinderea sa, avand misiuni planificate in functie de gradul de risc si care il preocupa cu aceeasi intensitate oricare ar fi perioada respectiva;

- domeniul de aplicare a auditului intern este mult mai vast deoarece include nu numai toate functiile entitatii ci si toate dimensiunile lor;

- auditul extern se preocupa de orice frauda de indata ce aceasta are, sau se presupune ca are, o influenta asupra rezultatelor;

- independenta auditorului extern este cea a titularului unei profesii liberale, este juridica si statutara; cea a auditorului intern are anumite restrictii;

- metoda auditorilor interni este specifica si originala iar auditorii externi isi efectueaza lucrarile dupa metode verificate, pe baza de comparatii, analize, inventare.

Chiar daca nu exista nici o reglementare specifica referitoare la exercitarea auditului extern la institutiile publice, Comitetul pentru Auditul Public Intern, conform art.6, lit.g) din Legea nr. 672/2002, 'analizeaza acordurile de cooperare intre auditul intern si cel extern referitor la activitatea propriu-zisa de audit' iar Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, in conformitate cu art.8, lit.m) din legea deja mentionat`, 'coopereaza cu Curtea de Conturi si cu alte institutii si autoritati publice din Romania'.

Conform art.16 din Capitolul 3 - 'Atributii de control si audit financiar' - al Legii nr. 94/1992, republicata, privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, modificata si completata de Legea nr. 77/2002 se mentioneaza urmatoarele:

'Curtea de Conturi isi exercita functiunea de control financiar ulterior extern asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, precum si asupra modului de gestionare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.Prin controlul sau Curtea de Conturi urmareste respectarea legii in gestionarea mijloacelor materiale ii banesti.De asemenea, Curtea de Conturi analizeaza calitatea gestiunii financiare din punct de vedere al economicitatii,eficientei si eficatitatii". Totu]i, referitor la raportul dintre auditul intern si auditul extern se pot face urm`toarele meniuni:

- auditul intern este exercitat de o structur` specializata, organizata in conditiile legii la nivelul instituiei publice in cauza - structura subordonata conducatorului institutiei publice in care este organizat sau, dupa caz, de institutia publica ierarhic superioara;

- auditul extern este exercitat de o structura sau de o persoana care este organizata in afara structurii organizatorice a institutiei publice auditate.

Mai trebuie subliniat si faptul ca, auditorii externi sunt interesati de rezultatele anuale, de ansamblu, in timp ce auditorii interni sunt interesasi si de rezultatele intermediare ale gestiunii curente.

Dar, intre auditul extern si cel intern exista si relatii de complementaritate avand in vedere ca domeniul de aplicare si obiectivele sunt total complementare si uneori chiar strans imbinate, totuti fara sa se confunde.Mircea BOULESCU, Marcel GHI|~, Valeric` MARE}, Fundamentele auditului, Editura Didactic` ]i Pegagocic`, Bucure]ti, 2001, p.11

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate