Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» Analiza si functionarea conturilor


Analiza si functionarea conturilor
ANALIZA SI FUNCTIONAREA CONTURILOR

1. Conturile de capitaluri

1.1. Aplicatii rezolvate privind conturile de capital

a) Se inregistreaza utilizarea primelor de emisiune astfel: 10.000 lei pentru majorarea capitalului social si 4.000 lei pentru majorarea rezervelor.

Analiza:
1. Natura operatiei: utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social 10.000 si pentru majorarea rezervelor 400.

2. Elemente participante si sensul modificarilor: prime de emisiune, pasiv, scade (-P); capital social, pasiv, creste (+P); rezerve, pasiv, creste (+P).

3-4 Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: contul 1041 „Prime de emisiune” se debiteaza; contul 1012 „Capital social varsat” se crediteaza si contul 106 „Rezerve” se crediteaza.

5. Formula contabila:


Reflectarea inregistrarii de mai sus in forma sistematica, se face astfel:

101 1041

„CSSV” „Prime de capital”

D C D C

14.000

106

„Rezerve”

D C

4

b) Aplicatie rezolvata privind capitalul social

Operatiunea 1. Se constituie o intreprindere cu un capital de 10.000 lei; un numar de cinci persoane subscriu sa cumpere cele 500 de actiuni emise, in valoare nominala de 20 lei. Pentru a inregistra operatiunea 1., efectuam analiza contabila astfel:

Natura operatiei: Subscrierea capitalului social pentru infiintarea intreprinderii.

Modificarile bilantiere: Recunoastem o crestere a dreptului de creanta a intreprinderii asupra actionarilor, element de activ si, simultan, o crestere (constituire) a capitalului social, element de pasiv. Daca ati urmarit totul pana acum, veti observa ca tranzactia supusa analizei se incadreaza in modificarea bilantiera de tipul:

A + x = C + x + D

10.000 10.000

Actionari Capital

Conturi corespondente: Pentru elementele bilantiere modificate sunt destinate conturile: 456 Decontari cu asociatii privind capitalul” si 101 Capital social”.

Debit sau credit: Acum cunoasteti regulile de functionare ale conturilor, nu ne ramane decat sa le aplicam:

Decontari cu asociatii privind capitalul”, cont bifunctional, cu functia contabila de activ, avand de inregistrat o crestere, se debiteaza;

Capital social”, cont de pasiv, avand de inregistrat o crestere, se crediteaza.

Formula contabila: Sa ne reamintim elementele structurale si nu ne ramane decat sa intocmim formula contabila:

456 101

„Decontari cu asociatii  „Capital social”

D privind capitalul” C D C

10.000 10.000


Atentie! Vom prezenta o alta modalitate de deducere a formulei contabile fara a mai urma, in mod expres, etapele generale ale analizei contabile. Aceasta modalitate presupune:

cunoasterea incadrarii corecte a elementelor in structurile de activ (A) si pasiv (P), respectiv, in conturile prevazute in planul de conturi general. S-au prezentat in acest capitol puncte de sprijin in vederea sporirii accesibilitatii la planul de conturi;

cunoasterea regulilor de functionare a conturilor.

Pentru a sustine aceasta varianta reluam operatiunea 1. si stabilim formula contabila astfel:

subscrierea capitalului social

Decontari cu asociatii privind capitalul” A + → D

Capital social”, P + → C

Operatiunea 2. Actionarii depun suma de 10.000 lei in contul de la banca al intreprinderii, reprezentand valoarea capitalului subscris.

Analiza: Aceasta tranzactie reprezinta micsorarea creantelor intreprinderii asupra actionarilor si, in acelasi timp, cresterea disponibilului intreprinderii pastrat in contul de la banca. Stabilim formula contabila pentru operatiunea 2:

varsarea capitalului subscris

456 Decontari cu asociatii privind capitalul” A - → C

512 „Conturi curente la banci”, A + → D.

Operatiunea 3. Intotdeauna varsarea aportului asociatilor la capitalul social este insotita de inregistrarea contabila: trecerea capitalului social subscris nevarsat (CSSN) in capitalul social subscris varsat (CSSV) = 10.000 lei.

1. Natura operatiei: trecerea CSSN in CSSV

2. Elemente si modificari bilantiere: CSSN, scadere de pasiv (-P), si CSSV, crestere de pasiv (+P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulii de functionare a conturilor (care se debiteaza si care se crediteaza): contul 101.1. „CSSN” se debiteaza si contul 101.2. „CSSV” se crediteaza.

5. Formula contabila:


„CSSV” „CSSN” „Decontari cu asociatii „Conturi curente

privind capitalul” la banci”

D C D C D C D C

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

3 1 2

1.2. Aplicatii propuse

Stabiliti formula contabila prin efectuarea in scris a analizei contabile:

1. Se subscrie la capitalul social suma de 20.000 lei de catre cei doi actionari in vederea constituirii unei societati comerciale.

2. Se varsa aportul la capitalul social de catre cei doi actionari in numerar 10.000 lei, materii prime in valoare de 6.000 lei si materiale de natura obiectelor de inventar in valoare de 4.000 lei.

3. Capitalul social subscris nevarsat se transforma in capital social subscris varsat in urma aducerii aportului la capital in societate.

4. Anul urmator, unul din asociati se retrage, diminuandu-se capitalul social cu contravaloarea actiunilor detinute (10.000 lei).

5. Se plateste contravaloarea aportului la capital actionarului retras (10.000 lei).

6. Se acopera pierderea de 5.000 lei din capitalul social.

7. Se majoreaza capitalul social din rezerve 7.000 lei.

1.3. Aplicatii propuse pentru examen

Pentru infiintarea societatii „B” s-au subscris 10.000 actiuni × 1.000 lei valoarea nominala (VN). Stabiliti formula contabila prin efectuarea in scris a analizei contabile.

2. Societatea „X” a incasat contravaloarea actiunilor 5.000 × 1.000 valoarea nominala. Stabiliti formula contabila prin efectuarea in scris a analizei contabile.

Se constituie un provizion pentru litigiu de 3.000 u.m. Stabiliti formula contabila prin efectuarea in scris a analizei contabile.

Se incorporeaza suma de 1.000 u.m. din „Rezerve” in capitalul social. Stabiliti formula contabila prin efectuarea in scris a analizei contabile.

Se retrage actionarul „X” pentru suma de 10.000 u.m. Stabiliti formula contabila prin efectuarea in scris a analizei contabile.

6. Se achita actionarului (retras) suma de 15.000 lei prin banca. Faceti analiza contabila in scris a operatiunii.

8. S-a majorat capitalul subscris varsat (cu ocazia incasarii sumei subscrise de actionari) = 10.000 u.m. Efectuati analiza contabila in scris in vederea stabilirii formulei contabile.

9. Se depune de actionarul „X” aportul in natura de 10.000 u.m. Efectuati analiza contabila in scris in vederea stabilirii formulei contabile.

10. Se vireaza suma de 12.000 u.m. reprezentand imprumutul din emisiunea de obligatiuni. Efectuati analiza contabila in scris in vederea stabilirii formulei contabile.

1.4. Teste grila privind capitalurile

Care este formula contabila corecta de inregistrare a subscrierii capitalului social?

a) Capital subscris nevarsat = Decontari cu asociatii

privind capitalul

b) Decontari cu asociatii = Capital subscris varsat

privind capitalul

c) Decontari cu asociatii = Capital subscris nevarsat

privind capitalul

d) Decontari cu asociatii = Rezultatul reportat

privind capitalul

e) Rezultatul reportat = Capital subscris nevarsat

2. Care este formula contabila corecta de inregistrare a depunerii aporturilor in bani la societate?

a) Decontari cu asociatii = Capital subscris nevarsat

privind capitalul

b) Decontari cu asociatii = Capital subscris varsat

privind capitalul

c) Capital subscris varsat = Decontari cu asociatii

privind capitalul

d) Conturi la banci in lei = Capital subscris varsat

e) Conturi la banci in lei = Decontari cu asociatii

privind capitalul

Care este formula contabila corecta de depunere ca aport in natura la societate a unui autocamion?

a) Terenuri = Decontari cu asociatii

privind capitalul

b) Constructii = Decontari cu asociatii

privind capitalul

c) Decontari cu asociatii = Capital subscris nevarsat

privind capitalul

d) Capital subscris nevarsat = Capital subscris varsat

e) Mijloace de transport = Decontari cu asociatii

privind capitalul

Care este formula contabila corecta de inregistrare a operatiei de trecere a capitalului din categoria Capital subscris nevarsat in categoria Capital subscris varsat?

a) Decontari cu asociatii = Capital subscris nevarsat

privind capitalul

b) Decontari cu asociatii = Capital subscris varsat

privind capitalul

c) Conturi la banci in lei = Decontari cu asociatii

privind capitalul

d) Capital subscris varsat = Capital subscris nevarsat

e) Capital subscris nevarsat = Capital subscris varsat

5. Care este formula contabila corecta de inregistrare a utilizarii primelor de emisiune in scopul majorarii capitalului?

a) Prime de emisiune = Capital subscris nevarsat

b) Capital subscris nevarsat = Prime de emisiune

c) Capital subscris nevarsat = Capital subscris varsat

d) Prime de emisiune = Capital subscris varsat

e) Decontari cu asociatii = Prime de emisiune

privind capitalul

Raspunsuri 1.4.: 1. a); 2. c); 3. e); 4. e); 5. d).

2. Conturile de provizioane pentru riscuri si cheltuieli

2.1. Aplicatie rezolvata privind conturile de provizioane pentru riscuri

si cheltuieli

La 31 decembrie 2005, societatea comerciala ASA S.A., societate de transport naval, are un litigiu in curs cu un client care ii pretinde daune-interese pentru nerespectarea obligatiilor contractuale, in suma de 100 lei. Consultantul juridic al societatii ASA S.A. apreciaza ca probabilitatea de a plati daunele-interese este de 100%. in aprilie 2006, hotararea judecatoreasca ramane definitiva si societatea ASA S.A. achita daunele-interese.

a) Recunoasterea provizionului:

La 31 decembrie 2005, societatea ASA va recunoaste un provizion pentru litigii, pentru ca exista obligatia legala conform contractului incheiat de catre parti, iesirea de numerar pentru plata daune-interese este probabila, iar marimea provizionului reprezinta o evaluare credibila.

Analiza

1. Natura operatiei: constituirea provizionului

2. Elemente participante si sensul modificarilor: provizioane pentru litigii, crestere de pasiv (+P); cheltuieli cu provizioanele, crestere de activ (+A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 1511 „Provizioane pentru litigii” care se crediteaza si 6812 „Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli se debiteaza cu cheltuiala de exploatare corespunzatoare.

5. Formula contabila:

b) Recunoasterea cheltuielilor: In aprilie 2006, se inregistreaza daunele-interese conform hotararii judecatoresti.

Analiza:

1. Natura operatiei: inregistrarea cheltuielii de exploatare corespunzatoare

2. Elemente participante si sensul modificarilor: cheltuieli de exploatare cu daune-interese, crestere de activ si datoria de a plati clientului daunele-interese, crestere de pasiv (+P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 6588 Alte cheltuieli de exploatare” care se debiteaza si 461 Creditori diversi”

5. Formula contabila:

c) Anularea provizionului: Plata daunelor-interese duce la anularea provizionului ramas fara obiect.

Analiza:

1. Natura operatiei: anularea provizionului

2. Elemente participante si sensul modificarilor Provizioane pentru litigii, scadere de pasiv (-P) si venituri din anulari de provizioane, crestere de pasiv (+P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 1511 Provizioane pentru litigii care se debiteaza si 7812 Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli care se crediteaza.

5. Formula contabila:

Reflectarea inregistrarii de mai sus in forma sistematica, se face astfel:

7812 1511 6812

„Venituri din provizioane” „Provizioane pentru „Cheltuieli de exploatare

pentru riscuri si litigii” privind proviz. pentru

cheltuieli riscuri si cheltuieli”

D C D C D C

100 100

c a„Creditori diversi” „Alte cheltuieli

de exploatare”

D C D C

b


Astfel, din punct de vedere contabil, contul de profit si pierdere va fi afectat numai in exercitiul 2005, dar nu in 2006, dupa cum se observa in figura urmatoare:

Efectul constituirii provizionului pentru litigii asupra contului

de profit si pierdere

- lei -

Exercitiul

CHELTUIELI

VENITURI

Tipul cheltuielii

Suma

Tipul
venitului

Suma

Cheltuieli de exploatare
privind provizioanele pentru
riscuri si cheltuieli

Alte cheltuieli de exploatare

Venituri din
provizioane
pentru riscuri
si cheltuieli

Din punct de vedere fiscal, cheltuielile cu provizioanele inregistrate in anul 2005 nu sunt deductibile, fiind reintegrate extracontabil in baza impozabila, iar veniturile din provizioane din anul 2006 nu sunt impozabile, fiind deduse, tot extracontabil, din baza impozabila a anului 2006. Altfel spus, tratamentul fiscal face abstractie de contabilizarea veniturilor si cheltuielilor privind provizioanele pentru riscuri, fiind recunoscut doar momentul platii.

2.2. Aplicatii propuse:

Stabiliti formula contabila prin efectuarea in scris a formulei contabile:

a) Se constituie in exercitiul N provizioane pentru amenzile si penalitatile probabile de platit in exercitiul N+1 in valoare de 100.000 lei;

b) In exercitiul N+1 amenzile si penalitatile in suma de 100.000 lei sunt platite efectiv prin banca;

c) Simultan cu inregistrarea cheltuielilor devenite exigibile, provizionul devine fara obiect si se diminueaza trecandu-se la venituri.

d) Se constituie un provizion pentru litigii 30.000 lei.

e) Ulterior, conform hotararii judecatoresti se hotaraste cheltuielile pentru litigiu in cauza sunt 28.000 lei.

b)      Se anuleaza provizionul ramas disparand obiectul acestuia.

Raspunsuri IV.2.2.:

a). Cheltuieli de exploatare privind provizioanele =

= provizioane pentru riscuri si cheltuieli = 100.000;

b)      Amenzi, penalitati = banca = 100.000;

a)      Provizioane pentru riscuri si cheltuieli = venituri din provizioane = 100.000;

b)      Cheltuieli de exploatare privind provizioanele =

= provizioane pentru riscuri si cheltuieli = 30.000;

e) Cheltuieli litigiu = casa = 28.000;

f) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli = venituri din provizioane = 30.000.

3. Conturi de datorii pe termen lung

3.1. Aplicatii rezolvate:

a) Societatea vinde 100 obligatiuni, valoarea nominala a unei obligatiuni
este de 1000 lei, iar pretul de emisie este tot de 10 lei.

Analiza:

1. Natura operatiei: emisiunea de obligatiuni 100 bucati×10 lei

2. Elemente participante si sensul modificarilor: imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, crestere de pasiv (+P); creanta cumparatorilor de obligatiuni, crestere de activ (+A)

3-4. Conturile corespondente si aplicarea regulilor de functionare a acestora: „Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni” care se crediteaza si ,,Debitori diversi” care se debiteaza.

5. Formula contabila:

b) Se incaseaza integral, in numerar, prin depunerea directa in contul de la banca, valoarea obligatiunilor emise.

Analiza:

1. Natura operatiei: incasarea contravalorii obligatiunilor emise prin banca

2. Elemente participante si sensul modificarilor: disponibilitati din contul de la banca, crestere de activ (+A); creanta asupra debitorului, scadere de activ (-A)

3-4. Conturile corespondente si aplicarea regulilor de functionare a acestora: „Conturi curente la banci” care se debiteaza si ,,Debitori diversi'” care se crediteaza

5. Formula contabila:

c) Inregistrarea dobanzii la imprumutul din emisiunea de obligatiuni care este 13%.

Analiza:

1. Natura operatiei: Inregistrarea dobanzii la imprumutul din emisiunea de obligatiuni

2. Elemente participante si sensul modificarilor: cheltuieli privind dobanda, crestere de activ (+A); datoria din dobanzi, crestere de pasiv (+P)

3-4. Conturile corespondente si aplicarea regulilor de functionare a acestora: „Cheltuieli privind dobanzile”, se debiteaza si ,,Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” se crediteaza.

5. Formula contabila:

La achitarea obligatiei din dobanda se deblocheaza contul 168 ,,Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” si se crediteaza contul 5121 ,,Conturi curente la banci”. Cele doua operatii de mai sus se repeta in fiecare an pana la expirarea duratei de rambursare a creditului din emisiunea de obligatiuni.

d) Rambursarea imprumutului din emisiuni de obligatiuni si a dobanzii aferente

Analiza:

1. Natura operatiei: rambursarea imprumutului

2. Elemente participante si sensul modificarilor: imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, scadere de pasiv (-P); dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, scadere de pasiv (-P) conturi curente la banci, scadere de activ (-A)

3-4. Conturile corespondente si aplicarea regulilor de functionare a acestora: „Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni” se debiteaza; 168 ,,Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” se debiteaza si ,,Conturi curente la banci” se crediteaza

5. Formula contabila:

Reflectarea inregistrarii de mai sus in forma sistematica, se face astfel:


„Dobanzi aferente „Imprumuturi din” „Debitori diversi” „Conturi curente

imprumuturilor si emisiuni de la banca”

datoriilor asimilate” obligatiuni”

D C D C D C D C

1.000 1.000 1.000 1000

1.000 a b 130


c d

d

„Cheltuieli cu dobanzile”

D C

3.2. Aplicatii propuse pentru examen

Stabiliti formula contabila prin efectuarea in scris a formulei contabile:

1. Se contracteaza in ianuarie 2005, un imprumut obligatar prin emisiunea a 10.000 obligatiuni, valoarea nominala (VN) = valoarea de emisiune (VE) = 1.000 lei pe un an.

2. La sfarsitul anului, se inregistreaza dobanda la imprumutul obligatar 18%.

3. Se plateste dobanda aferenta imprumutului obligatar si se achita datoria din imprumut.

4. Conturi de active imobilizate

Atentie! Redam in continuare pentru cateva aplicatii un alt mod de realizare a analizei contabile (mai simplificat).

4.1. Aplicatii rezolvate:

a) Intreprinderea ,,Martin” S.A. achizitioneaza utilaje de la furnizorul GAMA S.A in valoare de 1.600 lei pret de achizitie, cheltuieli cu transportul inscrise in factura, 50.000 lei.

Operatia determina o crestere a valorii utilajelor (+A), care se evidentiaza in
debitul contului 2131 ,,Echipamente tehnologice” si concomitent, o constituire a datoriei fata de furnizori (+P), care se inregistreaza in creditul contului 404 „Furnizori de imobilizari”. Formula contabila este, deci, urmatoarea:

b) Se calculeaza si se inregistreaza in primul an amortizarea cladirii, durata normala de utilizare fiind de 3 ani. Deci, marimea amortizarii anuale este egala cu1.650 lei:3 ani = 550.000 lei.

Prin efectul sau, operatia provoaca o crestere a cheltuielilor privind amortizarile (+A), reflectata in debitul contului 6811 ,, Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor” si, totodata, o crestere a amortizarii utilajelor ca sursa de finantare a valorii utilajului depreciat (+P), inregistrata in creditul contului 2811 „Amortizari privind imobilizarile corporale', prin urmatoarea formula contabila:

Remarca. Contul 2811 „Amortizari privind imobilizarile corporale” trebuie retinut ca un cont care suplineste creditul contului 2131 „Echipamente tehnologice” pentru partea din valoarea utilajului transmisa, proportional cu durata de folosinta exprimata in ani, asupra cheltuielilor exercitiului. O asemenea rezolvare se intemeiaza pe faptul ca utilajele figureaza in contabilitate de la intrare si pana la iesire la costul istoric cu valoarea contabila de intrare, in consecinta, deprecierea (micsorarea) valorii utilajului prin uzura si complementul sau „Amortizare”, in loc sa se inregistreze in creditul contului Echipamente tehnologice este reflectata prin creditul contului 2811 „Amortizari privind imobilizarile corporale”.

c) La inceputul celui de-al doilea an de functionare se cedeaza (vinde) utilajul la pretul de 1.000 lei. Pentru pretul de cesiune (vanzare) se inregistreaza o crestere a creantei asupra debitorului din vanzari (+A) folosind debitul contului 461 „Debitori diversi”, iar pentru venitul realizat prin vanzare (+P) se crediteaza contul 7583 „Venituri din vanzarea de active si alte operatii de capital”, astfel:

d) Pentru valoarea contabila amortizata de 550 lei se inregistreaza o micsorare a amortizarii (-P), in debitul contului 2811 „Amortizari privind imobilizarile corporale”, iar pentru partea neamortizata de 1.100 lei (1.650 lei - 550 lei) o crestere a cheltuielilor privind activele iesite (cedate) (+A), reflectata in debitul contului 6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital” si in echivalenta la cele doua modificari are loc o micsorare a valorii contabile a utilajelor cedate (-A), inregistrata in creditul contului 2131 Echipamente tehnologice rezultand urmatoarea formula contabila:


Daca utilajul s-ar fi casat, valoarea ramasa de amortizat s-ar fi inregistrat in debitul contului 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele”.

Reflectarea inregistrarii de mai sus in forma sistematica, se face astfel:


„Furnizori de „Echipamente „Amortizari privind” „Cheltuieli de expl.

imobilizari” tehnologice” imobilizarile corporale” privind amortizarea

imobilizarilor”

D C D C D C D C

550 550 a b

6583

„Cheltuieli privind

activele cedate si alte

operatii de capital”

D C


„Venituri din „Debitori diversi”

vanzarea de

active si alte

operatii de capital”

D C D C

100 100

c

4.2. Aplicatii propuse pentru examen

Stabiliti formula contabila prin efectuarea in scris a analizei contabile:

1. Se achizitioneaza cu factura un program informatic 10.000 lei + T.V.A.

2. Se inregistreaza cheltuieli de constituire 2.000 lei.

3. Se achizitioneaza un teren cu factura 40.000 lei + T.V.A.

4. Ulterior, se vinde terenul unui client 50.000 lei + T.V.A.

5. Se scade gestiunea din terenul vandut.

6. Se achizitioneaza un camion a carui valoare este de 100.000 lei;

7. Se amortizeaza camionul achizitionat urmatorii doi ani (in regim linear D.N.U = 5 ani).

8. Ulterior, se vinde camionul la pret de vanzare 80.000 + T.V.A.

9. Se scade gestiunea pe camionul vandut.

10. Se obtine un utilaj din productie proprie cu un cost de productie de 10.000 lei;

5. Conturi de active circulante

5.1. Conturile de stocuri si productie in curs de executie

Aplicatii rezolvate privind materiile prime:

a) Se achizitioneaza materii prime 15 kg sortimentul A 100 lei/kg, total 1.500 lei.

Analiza: Pe baza transferului de proprietate din cumparari se constituie stoc de materii prime (A+); contul Materii prime”, cu functie de activ, se debiteaza prin majorarea de stoc. Simultan, din cumparari, se recunoaste o datorie fata de furnizorul de materii prime pentru obligatia de a plati la termen valoarea stocului achizitionat (P+), contul Furnizori”, cu functie de pasiv, se crediteaza cu recunoasterea datoriei comerciale.

Formula contabila este:

503

„Conturi la banca”  „Actiuni”

D C D C

1.500 1.500

b) Pe baza angajamentului de subscriere, asociatii depun parti la capital, aport in natura, 1.000 lei, conform proceselor verbale de predare primire si dovezilor de certificare a calitatii partilor.

Analiza: Ca urmare a realizarii aporturilor in natura se recunoaste controlul intreprinderii asupra stocurilor de materii prime aduse de catre asociati (A+); contul Materii prime” se debiteaza. Simultan, ca urmare a indeplinirii formalitatilor de subscriere la capital, se anuleaza dreptul de creanta al intreprinderii fata de asociati (A-); contul Decontari cu asociatii privind capitalul” fiind de activ, se crediteaza cu diminuarea creantei.

301 456

„Conturi la banca”  „Decontari cu asociatii

privind capitalul”

D C D C

1.000

c) Inventarierea efectuata la magazia de materii prime arata un plus de 25 kg a l.000 lei /kg cost de achizitie. Cauza acestui plus o constituie erorile de masurare.

Analiza: Prin recunoasterea plusului de inventar se majoreaza stocul disponibil la dispozitia intreprinderii (A+); contul de Materii prime”, cu functie de activ, se debiteaza. Simultan, pe baza plusului de inventar, intreprinderea inregistreaza o economie la costurile materiilor prime date in consum, (- A). Contul Cheltuieli cu materii prime”, cu functie de activ, se crediteaza cu diminuarea de cheltuieli.

Formula contabila este:


„Materii prime” „Cheltuieli cu materii prime”

D C D C


d) Pe baza Centralizatorului bonurilor de consum nr. 1514/15 august 2005, se elibereaza pentru consum tehnologic de fabricatie materii prime cu costul de achizitie de 25.000 lei.

Analiza: Consumul tehnologic de fabricatie este momentul recunoasterii cheltuielii de exploatare (A+); contul Cheltuieli cu materii prime” cu functie de activ, se debiteaza cu majorarea cheltuielilor. Simultan, prin eliberarea din depozit a stocurilor pentru consum, se reduce stocul de materii prime in depozit (A-); contul Materii prime” cu functie contabila de activ, se crediteaza cu diminuarea stocului.

Formula contabila este:


„Cheltuieli cu materii prime” „Materii prime”

D C D C

25.000

Pentru reflectarea contabila a stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, seminte, materiale de plantat, furaje) se foloseste contul Materiale consumabile”. Continutul sau economic, functia contabila si regulile de functionare a acestui cont sunt similare contului Materii prime”.

Contul Materiale de natura obiectelor de inventar” functioneaza pentru reflectarea obiectelor de inventar-scule, dispozitive, echipament de protectie si de lucru, instrumente de verificare - ce sunt utilizate in mod repetat. Continutul economic, functia contabila si regulile de functionare ale acestui cont sunt similare cu cele ale contului Materii prime”. Desi aceste stocuri se uzeaza treptat, asemenea mijloacelor fixe, data fiind valoarea nesemnificativa fata de acestea din urma, contabilizarea lor este mai simpla: odata date in consum, sunt trecute integral pe cheltuieli.

Materiale de natura obiectelor de inventar

e) Se receptioneaza SDV-uri achizitionate de la furnizori, pentru suma de 2.000 lei, plata urmand a avea loc ulterior.

Analiza: Tranzactia duce la cresterea stocului de materiale de natura obiectelor de inventar (A+); contul Materiale de natura obiectelor de inventar” se debiteaza. Simultan si cu aceeasi suma, din cumparari se recunoaste datoria comerciala fata de furnizori (P+); contul Furnizori” cu functie de pasiv, se crediteaza cu majorarea datoriilor.

Formula contabila este:

303 401

„Materiale de natura  „Furnizori”

obiectelor de inventar ”

D C D C

200 200


f) Se dau in folosinta SDV-uri in valoare de 800.000 lei.

Analiza: Darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar duce la majorarea cheltuielilor de exploatare (A+); contul Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar”, cu functie contabila de activ, se debiteaza cu majorarea de cheltuieli. Concomitent, are loc diminuarea stocului de materiale de natura obiectelor de inventar (A-); contul Materialele de natura obiectelor de inventar”, cont de activ, se crediteaza.

Formula contabila este:

303 603

„Materiale de natura obiectelor „Cheltuieli cu materiale de

de inventar” natura obiectelor de inventar”

D C D C

800 800

Comerciantii achizitioneaza marfurile la cost de achizitie si le revand la pret de vanzare. Diferenta calculata intre pretul de vanzare si costul de achizitie se numeste marja comerciala. Comerciantul decide pretul de vanzare prin punerea de acord a cererii eu oferta solvabila, prin echilibrul dintre abundenta/raritate, in conditiile in care marja exprima capacitatea intreprinderii de a produce profit din sustinerea vanzarilor. Alaturi de marimea marjei, este esentiala cresterea vitezei de rotatie a marfurilor. Marfurile se pot evalua la cost de achizitie in comertul cu ridicata sau la pret de vanzare in comertul cu amanuntul.

Marfurile:

a) Se achizitioneaza marfuri cu factura 5.000 lei pe credit comercial

Analiza:

1. Natura operatiei: cumparare marfuri cu credit comercial

Elemente participante si sensul modificarilor: marfuri, crestere de activ (+A); furnizori, crestere de pasiv (+P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 371 „Marfuri” se debiteaza, 401 „Furnizori” se crediteaza

5. Formula contabila:b) Se incarca gestiunea cu adaos comercial pentru vanzare 30%

Analiza:

1. Natura operatiei: incarcarea gestiunii cu adaos comercial

Elemente participante si sensul modificarilor: adaos comercial, + pasiv (+P); diferente de pret la marfuri

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 371 „Marfuri” se debiteaza si 378 „Diferente de pret la marfuri” se crediteaza.

5. Formula contabila:

c) Vanzarea marfii unui client in valoare de 6.500 lei

Analiza:

1. Natura operatiei: Vanzarea marfii unui client in valoare de 6.500 lei

Elemente participante si sensul modificarilor: clienti, crestere de activ (+A); venituri din vanzarea marfii, crestere de pasiv (+P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 411 „Clienti” se debiteaza si 707 „Venituri din vanzarea marfii” se crediteaza

5. Formula contabila:

d) Scaderea gestiunii de marfuri vandute

Analiza:

1. Natura operatiei: Scaderea gestiunii de marfuri vandute

Elemente participante si sensul modificarilor: marfuri, scadere de activ (-A), adaosul comercial, scadere de pasiv (-P), cheltuieli cu marfurile, crestere de activ (+A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 371 „Marfuri” se crediteaza, 378 „Adaos comercial” se debiteaza si 607 „Cheltuieli cu marfurile” se debiteaza

5. Formula contabila:


Reflectarea inregistrarii de mai sus in forma sistematica, se face astfel:


„ Venituri din” „Clienti” „Furnizori” „Marfuri” „Cheltuieli cu

vanzarea marfii marfurile”

D C D C D C D C D C

5.000 5.000 5.000 c a

378

„Adaos comercial”

D C

1.500

b


d

Produsele finite:

a) In cursul exercitiului N, se obtin produse finite la cost standard de 5.000 lei

Analiza:

1. Natura operatiei: In cursul exercitiului N, se obtin produse finite la cost standard de 5.000 lei

Elemente participante si sensul modificarilor: produse finite, crestere de activ (+A); variatia stocurilor, crestere de pasiv (+P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 345 „Produse finite” se debiteaza si 711 „Variatia stocurilor” se crediteaza

5. Formula contabila:

b) Tot in cursul exercitiului N, se si vand la pret de vanzare 7.000 lei.

Analiza:

1. Natura operatiei: In cursul exercitiului N, se si vand la pret de vanzare 7.000 u.m.

Elemente participante si sensul modificarilor: clienti, crestere de activ (+A), venituri din vanzarea produselor finite, crestere de pasiv (+P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 411 „Clienti” se debiteaza si 701 „Venituri din vanzarea produselor finite” se crediteaza

5. Formula contabila:

c) Se descarca gestiunea de produse finite vandute

1. Natura operatiei: Se descarca gestiunea de produse finite vandute

Elemente participante si sensul modificarilor: produse finite, scadere de activ (-A), variatia stocurilor, scadere de pasiv (-P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 345 „Produse finite” se crediteaza si 711 „Variatia stocurilor” se debiteaza

5. Formula contabila:

d) La sfarsitul perioadei se calculeaza costul efectiv de 5.500 lei, deci diferenta de pret nefavorabila (cost efectiv > cost standard)

Analiza:

1. Natura operatiei: Inregistrarea costului standard la produse finite

Elemente participante si sensul modificarilor: diferente de pret la produse finite, crestere de activ (+A); variatia stocurilor, crestere de pasiv (+P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 348 „Diferente de pret la produse finite” se debiteaza si 711 „Variatia stocurilor” se crediteaza

5. Formula contabila:

e) Scaderea gestiunii de diferenta de pret la produsele finite vandute

Analiza:

1. Natura operatiei: Scaderea gestiunii de diferenta de pret la produsele finite vandute

Elemente participante si sensul modificarilor: diferente de pret la produse finite, scadere de activ (-A); variatia stocurilor, scadere de pasiv (-P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 348 „Diferente de pret la produse finite” se crediteaza si 711 „Variatia stocurilor” se debiteaza

5. Formula contabila:

Reflectarea inregistrarii de mai sus in forma sistematica, se face astfel:


„ Venituri din vanzarea” „Clienti” „Variatia stocurilor” „Produse finite”

produselor finite

D C D C D C D C

5.000 a 5.000 5.000

b 5.000 500

500

348

„Diferente de pret” la produse finite

D C d

e

c

5.2. Aplicatii rezolvate privind creantele si datoriile

a) In cursul lunii s-au acordat avansuri salariale 2.000 lei

b) La sfarsitul perioadei se inregistreaza cheltuieli cu salarii (brut) 10.000 lei

c) Se inregistreaza cheltuielile societatii pentru salarii: CAS 22%, FASS 7%, Somaj 3%, I.T.M. 0,75%.

d) Se inregistreaza retinerile la salarii: CAS 9,5%, FASS 6,5%, somaj 1%, impozit salarii 400 lei, avans 2.000 lei)

a) In cursul lunii s-au acordat avansuri salariale 2.000 lei

Analiza:

1. Natura operatiei: Acordarea de avansuri salariale

Elemente participante si sensul modificarilor: avans la salarii, crestere de activ (+A); casa, scadere de activ (-A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 425 „Avans la salarii” se debiteaza si 5311 „Casa” se crediteaza

5. Formula contabila:

b) La sfarsitul perioadei se inregistreaza cheltuieli cu salarii (brut) 10.000 lei

Analiza:

1. Natura operatiei: Se inregistreaza cheltuieli cu salarii (brut) 10.000 lei

Elemente participante si sensul modificarilor: salarii datorate, crestere de pasiv (+P); cheltuieli cu salarii datorate, crestere de activ (+A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 421 „Salarii datorate” se crediteaza si 641 „Cheltuieli cu salarii datorate” se debiteaza.

5. Formula contabila:

c) Se inregistreaza cheltuielile societatii pentru salarii (CAS, FASS, Somaj, I.T.M.)

Analiza (concentrata): Elemente patrimoniale: datoriile si cheltuielile cu datoriile salariale:

Cheltuieli cu CAS 22%

Cheltuieli cu CAS A.B. 0,5%

- Cheltuieli cu somaj 3%

- Cheltuieli cu CASS 7%

- Cheltuieli cu carti munca 0,75%

d) Se inregistreaza retinerile la salarii (CAS, FASS somaj, impozit salarii, avans)

Analiza (concentrata): Elemente patrimoniale: retinerile si datoria salariala:

Datoria salariala din care se retine:


Conturi de terti

1. Creante si datorii fiscale: T.V.A.

a) Conform registrelor de T.V.A. se inregistreaza in timpul exercitiului financiar cumparari marfuri 100.000 + 19% T.V.A. deductibil = 19.000 lei

b) Si vanzari 140.000 + T.V.A. colectat = 26.600 lei

c) La sfarsitul lunii se inchid conturile de T.V.A.

d) In balanta de verificare exista in sold T.V.A. de rambursat de 5.000 lei care se compenseaza cu T.V.A.-ul de plata rezultat.

a) La sfarsitul exercitiului financiar se inchid conturile de T.V.A.

Analiza:

1. Natura operatiei: La sfarsitul exercitiului financiar se inchid conturile de T.V.A.

Elemente participante si sensul modificarilor: marfuri, crestere de activ (+A); T.V.A. deductibil, crestere de activ (+A); furnizori, crestere de pasiv (+P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 371 „Marfuri” se debiteaza, 4426 „T.V.A. deductibil” se debiteaza si 401 „Furnizori” se crediteaza

5. Formula contabila:

b) Se inregistreaza vanzari 140.000 + T.V.A. colectat = 26.600 lei

Analiza

1. Natura operatiei: Vanzari marfuri

Elemente participante si sensul modificarilor: clienti, crestere de activ (+A); venituri din vanzarea marfurilor, crestere de pasiv (+P); T.V.A. colectat, crestere de pasiv (+P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 411 „Clienti” se debiteaza, 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” se crediteaza si 4427 „T.V.A. colectat” se crediteaza

5. Formula contabila:

c) Inchiderea conturilor de T.V.A.

Analiza:

1. Natura operatiei: Inchiderea conturilor de T.V.A.

Elemente participante si sensul modificarilor: T.V.A. deductibil < T.V.A. colectat = T.V.A. de plata; T.V.A. deductibil, scadere de activ (-A); T.V.A. colectat, scadere de pasiv (-P) si T.V.A. de plata, crestere de pasiv (+P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 4426 „T.V.A. deductibil” se crediteaza; 4427 „T.V.A. colectat” se debiteaza si 4423 „T.V.A. de plata” se crediteaza.

5. Formula contabila:


d) In balanta de verificare exista in sold T.V.A. de rambursat de 5.000 lei care se compenseaza cu T.V.A.-ul de plata rezultat.

Analiza

1. Natura operatiei: Compensarea T.V.A. de plata cu T.V.A. de rambursat

Elemente participante si sensul modificarilor: T.V.A. de plata, scadere de pasiv (-P); T.V.A. de rambursat, scadere de activ (-A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 4423„T.V.A. de plata” se debiteaza si 4424 „T.V.A. de rambursat” se crediteaza

5. Formula contabila:

Reflectarea inregistrarilor de mai sus (c si d) in forma sistematica se face astfel:


„T.V.A. de” „T.V.A. de plata” „T.V.A. deductibil” „T.V.A. colectat”

rambursat

D C D C D C D C

d 19.000

c

5.3. Aplicatii privind conturile de trezorerie

1. Investitii financiare termen scurt (actiuni)

a) Se procura de prin banca 10 actiuni in valoare de 20.000 lei

b) Ulterior se vand jumatate 5 actiuni la pret de vanzare de 2.500 lei

c) Si cealalta jumatate 5 actiuni la 1.800 lei.

a) Se procura de prin banca 10 actiuni in valoare de 20.000 lei

Analiza:

1. Natura operatiei: Se procura de prin banca 10 actiuni in valoare de 20.000 lei

Elemente participante si sensul modificarilor: actiuni, crestere de activ (+A); conturi la banca, scadere de activ (-A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 503 „Actiuni” se debiteaza si 5121 „Conturi la banca” se crediteaza

5. Formula contabila:

b) Ulterior se vand jumatate 5 actiuni la pret de vanzare de 200 lei

Analiza:

1. Natura operatiei: Se vand jumatate 5 actiuni la pret de vanzare de 2.500 lei

Elemente participante si sensul modificarilor: actiuni, scadere de activ (-A); venituri din investitii financiare, crestere de pasiv (+P); conturi la banca, crestere de activ (+A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 503 „Actiuni” se crediteaza, 764 „Venituri din investitii financiare” se crediteaza si 5121 „Conturi la banca” se debiteaza

5. Formula contabila:


c) Se vinde cealalta jumatate, 5 actiuni la 1.800 lei.

Analiza:

1. Natura operatiei: Se vand jumatate 5 actiuni la 1.800 lei/buc.

Elemente participante si sensul modificarilor: actiuni, scadere, - activ (-A); cheltuieli cu investitii financiare, crestere de activ (+A); conturi la banca, crestere de activ (+A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 503 „Actiuni” se crediteaza, 664 „Cheltuieli cu investitii financiare” se debiteaza si 5121 „Conturi la banca” se debiteaza

5. Formula contabila:


Reflectarea inregistrarii de mai sus in forma sistematica, se face astfel:


„Conturi la banca”  „Actiuni”

D C D C

20.000 10.000 a


9.000 „Venituri din investitii

financiare”

D C

b

„Cheltuieli cu

investitii financiare”

D C

c2. Credite bancare pe termen scurt

a) Se contracteaza un credit bancar pe termen scurt 10.000 (1 an) cu o dobanda de 15%

Analiza:

1. Natura operatiei: Se contracteaza un credit bancar pe termen scurt 10.000 (1 an) cu o dobanda de 15%

Elemente participante si sensul modificarilor: credite bancare pe termen scurt, scadere de pasiv (-P); conturi la banca, crestere de activ (+A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 5191 Credite bancare pe termen scurt” se crediteaza si 5121 „Conturi la banca” se debiteaza

5. Formula contabila:

b) Din suma platita se achita un furnizor 8.000 lei

Analiza: Din suma platita se achita un furnizor 8.000 lei

1. Natura operatiei: Plata furnizor

Elemente participante si sensul modificarilor: furnizori, crestere de pasiv (+P); conturi la banca, scadere de activ (-A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 401 „Furnizori” se debiteaza si 5121 „Conturi la banca” se crediteaza

5. Formula contabila:

c) La sfarsitul anului se inregistreaza dobanda aferenta creditarii

Analiza: La sfarsitul anului se inregistreaza dobanda aferenta creditarii

1. Natura operatiei: Inregistrarea dobanzii

Elemente participante si sensul modificarilor: dobanda, crestere de pasiv (+P); cheltuieli cu dobanzile, crestere de activ (+A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 5198 „Dobanzi la credite pe termen scurt” se debiteaza.

5. Formula contabila:

d) Analiza: La sfarsitul anului se restituie creditul si dobanda aferenta

1. Natura operatiei: Plata creditului si a dobanzii aferente

Elemente participante si sensul modificarilor: credite bancare pe termen scurt, scadere de pasiv (-P); dobanda, scadere de pasiv (-P); conturi la banca, scadere activ (-A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 5191 „Credite bancare pe termen scurt” se debiteaza, 5198 „Dobanda” se debiteaza, 5121 „Conturi la banca” se crediteaza

5. Formula contabila:

Reflectarea inregistrarii de mai sus in forma sistematica, se face astfel:

5191 5121 401

„Credite bancare pe” „Conturi curente „Furnizori”

termen scurt” la banca”

D C D C D C

10.000 Si 20.000 8.000 8.000 a b„Dobanda” „Cheltuieli cu dobanzile”

D C D C

c

d

5.4. Aplicatii propuse pentru examen privind stocurile,

creantele si datoriile pe termen scurt

Stabiliti formula contabila prin efectuarea in scris a analizei contabile:

1. Se inregistreaza achizitia cu factura de materii prime 200.000 lei, plus T.V.A. 19%,

2. Se dau in consum materii prime cu Bon de consum 150.000 lei

3. Se achizitioneaza cu factura obiecte de inventar - mobilier 100 000 lei, plus T.V.A

4. Se da in consum mobilierul 100.000 lei pe baza Bonului de consum.

5. Se achizitioneaza cu factura marfuri 200.000 lei, plus T.V.A. 19%.

6. Se vand cu factura tip „en-gross” toate marfurile 150.000 lei plus T.V.A

7. Se scade gestiunea de marfa vanduta.

8. Se cumpara cu factura materiale consumabile 100.000 lei, plus T.V.A. 19%.

Se achizitioneaza cu factura marfuri 200.000 lei, plus T.V.A pentru a fi vandute cu amanuntul

10. Se face pretul de vanzare prin N.I.R., adaos comercial 30%, T.V.A 19%

11. Ulterior se vand numerar cu amanuntul toate marfurile.

12. Se inregistreaza obtinerea de produse finite – pantofi 30 perechi la cost standard lei/perechea.

13. Se vand toti pantofii, pret vanzare 1.500 lei /perechea, plus T. V.A

14. Se inregistreaza obtinerea de produse finite-sandale 10 buc.xl00 lei/perechea, cost standard.

15. Se vand in totalitate sandalele 10 perechi x pret vanzare 1.500 lei/perechea, plus T.V.A.

16. La sfarsitul exercitiului se inregistreaza diferente de pret la produse – l.000 lei/perechea. Se inregistreaza scaderea din gestiune a marfii si a diferentei de pret aferente vanzarilor.

17. Se inregistreaza statul de salarii - fond salarii 200.000 si retinerile la salarii CAS 9,5%, sanatate 6,5%, somaj 1%, impozit salarii 15.000 lei, avans 20.000 lei.

18. Se achizitioneaza actiuni pe termen scurt 400.000 u.m. (40 buc. x 10.000 lei /buc.) prin banca.

Ulterior se vand actiunile:

20 buc. x 12.000 lei

20 buc. x 9.000 lei

19. Se plateste furnizorul de mobilier 119.000 lei cu ordin de plata.

20. Se incaseaza clienti prin numerar 178.500 lei.

21. Se acorda un avans de trezorerie 100.000 lei.

22. Se scot bani din banca in casa 380.000 lei pentru plati salarii.

23. Se platesc salarii 380.000 lei.

24. Se deschide un acreditiv 500.000 lei pentru furnizorul de teren

25. Se plateste din acreditiv furnizorul de teren, dupa care se inchide acreditivul

26. Se contracteaza un credit bancar pe termen scurt 1.000.000 lei, dobanda 30%

27. Se ramburseaza la scadenta creditul si dobanda aferenta.

6. Conturile de regularizare sau delimitative

„Cheltuieli inregistrate in avans”

si 472 „Venituri inregistrate in avans”)

1. Contul 471 „Cheltuieli inregistrate in avans”

a) Se inregistreaza plata in luna decembrie 2005 a chiriei in avans pe anul 2006, catre societatea Ava S.R.L.

a) Se inregistreaza plata in luna decembrie 2005 a chiriei in avans pe anul 2006, catre societatea Ava S.R.L.

Analiza:

1. Natura operatiei: Inregistrarea cheltuielilor in avans cu chiria pe 2006, in suma de 12.000 lei

Elemente participante si sensul modificarilor: cheltuieli inregistrate in avans, crestere de activ (+A); casa, scadere de activ (-A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 471 „Cheltuieli inregistrate in avans” se debiteaza si 531 „Casa” se crediteaza

5. Formula contabila:

b) In anul 2006, lunar se trece pe cheltuieli suma aferenta (12.000:12 = 1.000 lei)

Analiza:

1. Natura operatiei: Trecerea pe cheltuieli cu chiria a sumei platite in avans/lunar

Elemente participante si sensul modificarilor: cheltuieli cu chiria, crestere de activ (+A); cheltuieli inregistrate in avans, scadere de activ (-A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 612 „Cheltuieli cu chiria” se debiteaza si 472 „Cheltuieli inregistrate in avans” se crediteaza

5. Formula contabila:

Reflectarea inregistrarii de mai sus in forma sistematica, se face astfel:


„Casa” „Cheltuieli inregistrate „Cheltuieli cu chiria”

in avans”

D C D C D C

12.000 12.000 1.000 1.000 1.000

a

12.000 12.000

b


2. Contul 472 „Venituri inregistrate in avans”

a) Societatea Ava S.R.L., inregistreaza in luna decembrie 2005 incasarea in avans a chiriei pe un spatiu comercial 12.000 lei

Analiza:

1. Natura operatiei: Incasarea in avans a chiriei pe 2006 in suma de 12.000 lei

Elemente participante si sensul modificarilor: venituri inregistrate in avans, crestere de pasiv (+P); casa, crestere de activ (+A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 472 „Venituri inregistrate in avans” se crediteaza si 5311 „Casa” se debiteaza

5. Formula contabila:

b) In anul 2006, se inregistreaza lunar trecerea la venituri a sumei incasate.

Analiza:

1. Natura operatiei: Trecerea pe venit din chirii a sumelor incasate in avans

Elemente participante si sensul modificarilor: venituri cu chirii, crestere de pasiv (+P); venituri inregistrate in avans, scadere de pasiv (-P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 706 „Venituri din chirii” se crediteaza si 472 „Venituri inregistrate in avans” se debiteaza

5. Formula contabila:

Reflectarea inregistrarii de mai sus in forma sistematica, se face astfel:


„Venituri din chirii” „Venituri inregistrate „Casa”

in avans”

D C D C D C

1.000 1.000 a

b

7. Conturi rectificative (amortizari si provizioane)

a) Se achizitioneaza o masina de transport cu factura 100.000 lei;

b) Se inregistreaza amortizarea masinii in primul an (regim linear: 100.000/5ani=20.000);

c) Dupa 2 ani, vinde masina pentru 85.000 lei;

d) Se scoate din gestiune masina vanduta.

a) Se achizitioneaza o masina de transport cu factura 100.000 lei

Analiza:

1. Natura operatiei: Achizitie masina cu factura 100.000 lei

Elemente participante si sensul modificarilor: mijloc de transport, crestere de activ (+A); furnizori, crestere de pasiv (+P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 213 „Mijloc de transport” se debiteaza si 401 „Furnizori” se crediteaza

5. Formula contabila:

b) Se inregistreaza amortizarea masinii in primul an (regim linear: 100.000:5 ani = 20.000)

Analiza:

1. Natura operatiei: Inregistrarea amortizarii masinii (20.000)

2. Elemente participante si sensul modificarilor: amortizarea masinii, crestere de pasiv (+P); cheltuieli cu amortizarea, crestere de activ (+A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 281 „Amortizari privind imobilizarile corporale” se debiteaza si 6811 „Cheltuieli de exploatare pentru amortizarea imobilizarilor” se crediteaza

5. Formula contabila:

c) Dupa 2 ani, vinde masina pentru 85.000 lei

Analiza:

1. Natura operatiei: Se vinde masina pret de vanzare (Pv) 115.000 lei

2. Elemente participante si sensul modificarilor: clienti de imobilizari, crestere de activ (+A); venituri din vanzarea activelor, crestere de pasiv (+P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 461 „Debitori diversi” se debiteaza si 7583 „Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital” se crediteaza

5. Formula contabila:

d) Se scoate din gestiune masina vanduta.

Analiza:

1. Natura operatiei: Scaderea gestiunii de masina vanduta (amortizata 2 ani)

2. Elemente participante si sensul modificarilor: mijloc de transport, scadere de activ (-A); amortizare, scadere de pasiv (-P); venituri din vanzarea activele cedate si alte operatii de capital, crestere de activ (+A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 213 „Mijloc de transport” se crediteaza, 281 „Amortizare” se debiteaza si 6583 „Venituri din vanzarea activele cedate si alte operatii de capital” se debiteaza

5. Formula contabila:


Reflectarea inregistrarii de mai sus in forma sistematica, se face astfel:


„ Furnizori” „Mijloc de transport” „Amortizare” „Cheltuieli de expl. pentru

amortizarea imobilizarilor”

D C D C D C D C

100.000 100.000 20.000 b 20.000

a 40.000 20.000 b 20.000


7583 461 d

„Venituri din vanzarea „Debitori diversi” „Cheltuieli privind

activelor si alte operatii activele cedate”

de capital”

D C D C D C

c

e) La inchiderea exercitiului N, se inregistreaza provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale (existente in gestiune 5.000 lei)

Analiza:

1. Natura operatiei: Inregistrarea de provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale

2. Elemente participante si sensul modificarilor: provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale, crestere de pasiv (+P); cheltuieli de exploatare pentru deprecierea imobilizarilor, crestere de activ (+A)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 291 „Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale” se crediteaza si 6813 „Cheltuieli de exploatare pentru deprecierea imobilizarilor” se debiteaza.

5. Formula contabila:

8. Clasa conturilor de rezultate (procese)

La sfarsitul exercitiului financiar se inchid pe rand, conturile cheltuieli si venituri inregistrate in cursul lunii: venituri din cedarea activelor; cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor corporale; cheltuieli de exploatare privind cedarea imobilizarilor si alte operatii de capital; cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru imobilizari corporale.

a) Inchiderea veniturilor

Analiza:

1. Natura operatiei: Inchiderea veniturilor

2. Elemente participante si sensul modificarilor: venituri din cedarea activelor, scadere de pasiv (-P); contul de profit si pierdere, crestere de pasiv (+P)

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 7583 „Venituri din cedarea activelor” se debiteaza, 121 „Contul de profit si pierdere” se crediteaza.

5. Formula contabila:

b) Inchiderea cheltuielilor

Analiza:

1. Natura operatiei: Inchiderea cheltuielilor;

2. Elemente participante si sensul modificarilor: cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor corporale, scadere de activ (-A); cheltuieli de exploatare privind cedarea imobilizarilor si alte operatii de capital, scadere de activ (-A); cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru imobilizari corporale, scadere de activ (-A); contul de profit si pierdere, crestere de activ (+A);

3-4. Conturi corespondente si aplicarea regulilor de functionare a conturilor: 6811 „Cheltuieli exploatare privind amortizarea imobilizarilor corporale” se crediteaza, 6583 „Cheltuieli de exploatare privind cedarea imobilizarilor si alte operatii de capital” se crediteaza, 6812„Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru imobilizari corporale” se crediteaza, 121 „Contul de profit si pierdere”, se debiteaza.

5. Formula contabila:


Reflectarea inregistrarii de mai sus in forma sistematica, se face astfel:


„Cheltuieli de exploatare „Contul de profit „Venituri din cedarea

privind amortizarea si pierdere” activelor”

imobilizarilor corporale”

D C D C D C

10.000

10.000 10.000

6583 a

„Cheltuieli de exploatare

privind cedarea imobilizarilor

si alte operatii de capital”

D C

60.000


b 85.000


„Cheltuieli de exploatare

privind provizioanele pentru

imobilizarile corporale”

D C

5.000

5.000

15.000 S.f.c

Nota! Aplicatiile propuse se regasesc in operatiunile din „Aplicatii propuse pentru examen” la Balanta de verificare.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate