Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Propuneri de imbunatatire a serviciului de termoficare in Municipiul Lupeni


Propuneri de imbunatatire a serviciului de termoficare in Municipiul Lupeni


Propuneri de imbunatatire a serviciului de termoficare in Municipiul Lupeni

1. Introducerea surselor regenerabile de energie;

Energiile regenerabile constituie o sursa aproape nelimitata de energie. Prin surse regenerabile se inteleg, de regula: energie hidro; energie eoliana; energie solara; biomasa; energia geotermala.In acceptiunea actuala, utilizarea surselor regenerabile de energie se face insa folosindu-se cele mai moderne tehnologii. In ultimii zece ani fonduri foarte importante de cercetare-dezvoltare au fost dedicate elaborarii si implementarii unor astfel de tehnologii.Problema este ca energiile regenerabile nu sunt, in general, competitive in raport cu sursele de energie conventionala si ca ele nu le pot inlocui fara sa beneficieze de subventii serioase.

Energia hidro este cea care a penetrat cel mai rapid in balantele energetice. Hidrocentralele asigura producerea a 19% (2.650 TWh/an) din energia electrica la nivel mondial. Potentialul tehnic amenajabil este de circa 14.400 TWh/an si se considera ca peste 8.000 TWh/an pot fi produsi in conditii economice. Puterea electrica instalata in hidrocentrale este de circa 692 GW si alti 110 GW sunt in constructie.

Centralele hidroelectrice au cele mai reduse costuri de operare si cea mai mare durata de viata in comparatie cu alte tipuri de centrale electrice. Exista o experienta de peste un secol in realizarea si exploatarea lor, ceea ce face ca ele sa atinga niveluri de performanta tehnica si economica foarte ridicate. Energia hidro nu mai este de mult o promisiune, ci o certitudine pentru toate tarile lumii, dezvoltate sau in curs de dezvoltare.

Energia solara poate fi utilizata direct pentru producerea de electricitate (utilizand celule fotovoltaice) sau caldura (cu colectoare solare). Faptul ca energia solara este disponibila practic pretutindeni constituie argumentul de baza in favoarea sa. Se estimeaza ca radiatia solara care ajunge pe pamant reprezinta o energie echivalenta de 19.000 miliarde tone echivalent petrol. Necesarul mondial de energie se ridica la circa 9 miliarde tep/an ceea ce inseamna ca valorificarea unui procent infim (0,05%) ar putea acoperi necesarul total de energie. Exista insa si numeroase inconveniente, cele mai importante fiind urmatoarele:

2.Reabilitarea si modernizarea termica a cladirilor

Presupun imbunatatirea performantelor de izolare termica a elementelor de constructie care delimiteaza de exterior spatiile interioare incalzite; cresterea eficientei energetice a instalatiilor interioare de incalzire si de alimentare cu apa calda de consum, a centralelor termice, punctelor termice si a retelelor de distributie care se gasesc interiorul cladirilor acestora. In 2008, fiecare cladire trebuie beneficieze de un certificate energetic care ateste conformarea de o documentatie de reabilitare , elaborate de consultanti experti autorizati. Studiile efectuate la nivelul Comunitatii Europene au relevat faptul ca aproximativ 40% din consumul national de energie este datorat domeniului construit.In cazul cladirilor de locuit, repartitia consumului energetic este cu aproximatie urmatoarea:65% pentru incalzirea cladirii; 15% pentru apa calda de consum;10% pentru instalatii electrocasnice; 10% pentru iluminat.. Se poate constata cu usurinta ca ponderea cea mai mare in consumul energetic o detine incalzirea. De aici si interesul care trebuie acordat pentru reducerea acestui consum, in conditiile pastrarii unui nivel acceptabil de confort.Toate elementele componente ale unei constructii au pierderi de caldura. Pentru a obtine un coeficient global de transfer termic cat mai mic este necesar sa se actioneze asupra tuturor elementelor componente ale anvelopei.In continuare vom prezenta cateva seturi de masuri practice care duc la reducerea consumului de caldura.Masuri de reabilitare termica, tinand cont de criteriul costurilor de investitie.Tinand cont de criteriul costurilor de investitie, solutiile de reabilitare si modernizare a cladirilor se pot clasifica astfel: Solutii a€œfara costuri", (zero a€“ cost); Solutii cu "costuri reduse sau medii"; Solutii complexe, cu costuri ridicate.Clasificarea solutiilor tine cont de costurile pentru lucrarile de reabilitare si modernizare, rezultand ca valoarea investitiei este mai ridicata in cazul reabilitarii instalatiilor. Deci, pentru a esalona masurile de reabilitare in functie de criteriul costurilor de investitie, se vor propune solutiile de reabilitare a anvelopei.Solutii "fara costuri" (zero-cost): inregistrarea regulata a consumurilor de energie; etansarea gurilor de acces la instalatiile sanitare; indepartarea obiectelor care impiedica cedarea de caldura a radiatoarelor (mobile, perdele); introducerea intre perete si calorifere a unor placi izolatoare si reflectorizante;etansarea ramelor de la usi si ferestre; optimizarea orarului de functionare a sistemului de apa calda; reducerea temperaturilor din incaperile nelocuite.

Solutii cu "costuri reduse sau medii": inlocuirea geamurilor sparte; inlocuirea garniturilor si armaturilor defecte de apa calda menajera; inlocuirea robinetelor de trecere defecte din reteaua de distributie a instalatiilor de incalzire; asigurarea etansarii tuturor geamurilor; asigujrarea etansarii usilor de intrare, catre casa scarilor si ghene; inlocuirea robinetelor cu dublu reglaj defecte; dotarea corpurilor statice de la ultimul nivel cu ventile de aerisire; spalarea corpurilor statice (prin demontare de pe pozitie) cu jet de apa sub presiune sau chimic pentru eliminarea malului si a depunerilor de nisip; inlocuirea radiatoarelor fisurate si a tevilor de distributie colmatate; detartrarea conductelor de distributie prin spalare chimica; izolarea niselor de calorifer; repararea canalelor verticale de ventilare naturala in bai si bucatarii; izolarea conductelor de distributie si a conductelor de transport apa calda de consum din subsol; montarea unui rand suplimentar de geam la ferestrele exterioare;- montarea de debitmetre pentru bransamentul de alimentare cu apa calda din subsolul ethnic; montarea contoarelor de caldura pe cladire.

Solutii cu "costuri ridicate":Aceste solutii au in vedere instalatiile interioare, sursele de caldura si structura cladirilor: instalarea de robinete termostatice si de repartitoare de costuri; inlocuirea coloanelor de distributie si a racordurilor la corpurile de incalzire;montarea pe coloane a dispozitivelor de echilibrare a presiunii; inlocuirea corpurilor de incalzire perimetrala cu corpuri avand randament termic ridicat; adoptarea distributiei de agent termic pe orizontala la nivel de apartament;reabilitarea suprafetelor vitrate ale cladirilor; adoptarea sistemului de contorizare pe apartament; utilizarea energiei solare pentru prepararea apei calde consum; adoptarea unor solutii de ventilare si climatizare pentru cladirile ce necesita conditii deosebite de microclimat; inlocuirea utilajelor din punctele termice si centrala termica cu utilaje eficiente cu un randament ridicat; adoptarea unei scheme moderne de automatizare, masura si control in puctele termice si centrale termice; inlocuirea retelelor de distributie agent termic si apa calda de consum cu conducte preizolate; reabilitarea teraselor; reabilitarea peretilor exteriori (izolare cu un strat suplimentar de termoizolatie, etc.); reabilitarea planseelor peste subsol; utilizarea surselor neconventionale de caldura (geotermala, caldura stocata in sol sau apa freatica) prin montarea in centralele termice a pompelor de caldura, cazane cu condensatie si sisteme cogenerare.

Ierarhizarea solutiilor in functie de economia de energiePrin aplicarea solutiilor de reabilitare termica se pot obtine economii anuale de energie de 50-60 %.Analizand distributia pierderilor de caldura prin elementele anvelopei pentru un apartament mediu inainte si dupa reabilitare, rezulta ca pierderile cele mai mari de caldura sunt prin infiltratiile ferestrelor si peretii exteriori. Tinand cont de economia neta de energie care se obtine, diversele solutii de reabilitare se clasifica astfel: reabilitarea suprafetelor vitrate a cladirilor; reabilitarea teraselor; reabilitarea planseelor peste subsol; utilizarea surselor neconventionale de caldura (geotermala, caldura stocata in sol sau apa freatica), prin montarea in centralele termice a pompelor de caldura, cazane cu condensatie sisteme cu cogenerarare; inlocuirea utilajelor in punctele termice si centralele termice; inlocuirea retelelor de distributie agent termic si apa calda de consum cu conducte preizolate; adoptarea sistemului de contorizare pe apartament; adoptarea unei scheme automate de masura si control in punctele termice si centralele termice; utilizarea energiei solare pentru prepararea apei calde de consum; adoptarea sistemului de contorizare pe cladire; inlocuirea instalatiilor interioare de incalzire.

3.Folosirea resurselor energetice accesibile pe termen mediu si lung

Carbunele si energia nucleara vor reprezenta in viitor principalele materii prime pentru producerea energiei din tara noastra si asta in contextul in care Romania, ca de altfel si alte state europene, este preocupata de diversificarea surselor de aprovizionare cu resurse energetice si adaptarea structurii de productie, accentul urmand sa se puna pe utilizarea carbunelui, a energiei nucleare si a resurselor energetice regenerabile. De altfel, reprezentantii din sectorul energetic sunt de parere ca, pe fondul cresterii prognozate in urmatorii ani a pretului la hidrocarburi si in conditiile actualei dependente de o sursa unica de aprovizionare cu gaze naturale din import, productia de energie pe baza de carbune si energie nucleara reprezinta principalele optiuni de viitor ale Romaniei. In acest sens, consideram ca in Valea Jiului solutia optima de utilizare a resurselor energetice la SE Paroseni, unitatea producatoare de energie pentru aceasta zona, o reprezinta cea actuala si anume functionarea centralei pe combustibil mixt carbune - gaz, acesta din urma reprezentand varianta de rezerva.4 .Masuri in privinta modului de calcul al energiei termice

Intentia este sa se stabilileasca o serie de principii cu valoare de recomandare in privinta modului de calcul al consumului de energie termica, recomandari pe care asociatiile de proprietari sa le poata supune aprobarii adunarii generale a asociatiei. Oricum, pentru a se putea aplica aceste principii, trebuie facuta o inventariere precisa a sistemului de incalzire din interiorul unui imobil, mai ales ca aceasta inventariere va ajuta la modernizarea retelei de termoficare si introducerea sistemului de furnizare pe orizontala (acest sistem permite contorizarea pentru fiecare apartament, astfel incat sa se plateasca in functie de consumul efectiv pentru fiecare apartament, iar in caz de neplata sa fie debransati doar acei care au datorii. Totodata, proprietarii trebuie sa aiba in vedere ca au obligatii fata de pierderile de caldura generata de instalatiile de incalzire care fac parte din proprietatea comuna indiferent daca sunt sau nu bransati la sistemul centralizat de incalzire. In vederea stabilirii procentului de cheltuieli corespunzator incalzirii din proprietatea comuna este absolut necesara inventarierea suprafetelor echivalente termic ale partilor comune (subsol, casa scarii, uscatorie), ale coloanelor verticale din apartamente si ale corpurilor de incalzire din apartamentele conectate la sistem.

5. Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana in Municipiul Lupeni.

Aceasta recomandare vizeaza competarea unui chestionar care sa contina informatii referitoare la organizarea si functionarea serviciului de termoficare in municipiul Lupeni.Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:conformarea cu prevederile Tratatului de Aderare - sectiunea Mediu, precum si cu cele ale legislatiei romanesti in domeniu;conformarea cu obiectivele Axei Prioritare 3 a POS Mediu; Existenta unei strategii locale de incalzire pe termen mediu/lung, care include si o analiza comparativa de optiuni;viabilitatea, din punct de vedere economic, a beneficiarului;gradul de pregatire a documentatiei necesare;respectarea legislatiei de achizitii in selectia operatorului de servicii de termoficare.

6.Transformarea punctelor termice in centrale termice de cvartal

Solutia de transformare a punctelor termice in centrale termice de cvartal pentru producerea energiei termice, implica modificari de structura in instalatiile tehnologice existente. Aceasta varianta impune inlocuirea instalatiilor existente cu instalatii de cazane pentru producerea energiei termice pentru incalzire si apa calda menajera. Aceasta recomandare implica abandonarea instalatiilor tehnologice existente in centrala termica de zona si a retelelor primare prin care erau alimentate punctele termice. Principalele avantaje ale acestei solutii sunt: instalarea de echipamente noi, performante, cu randamente ridicate; reducerea consumurilor specifice datorate renuntarii la retelele de termoficare primare;cresterea gradului de utilizare a capacitatilor de producere energie termica;existenta amplasamentelor si a utilitatilor;existenta personalului calificat si a structurilor organizatorice;existenta consumatorilor urbani deserviti de sistemul de termoficare;existenta retelelor secundare de distributie energie termica la consumatori; posibilitatea obtinerii de fonduri din dezafectari si eliberari de terenuri.Dezavantajele acestei solutii sunt:volum mare de investitii;utilizare redusa a sistemului in special pe perioada verii;posibilitati reduse de scadere a pretului energiei termice produse;posibilitati restranse de reducere a nivelului noxelor in zonele urbane aglomerate;necesitatea asigurarii unui sistem extins de distributie a combustibililor la CT.Aceasta varianta asigura reducerea usoara a cheltuielilor de exploatare la un nivel de investitii destul de ridicat. Raman greu de rezolvat problemele legate de protectia mediului si necesitatea extinderii sistemului de distributie a combustibililor.

7. Inlocuirea actualei conducte magistrale de termoficare cu o conducta preizolata

Aceasta conducta va fi dotata cu senzori de umiditate, lucrare ce se va realiza pe baza unui proiect de specialitate care sa studieze oportunitatea modificarii diametrelor tronsoanelor conductei in functie de necesarul de debit pe fiecare tronson (tinand cont de propunerile de alimentare cu energie termica pe fiecare localitate). Conductele subterane de alimentare cu apa,incalzire,termoficare si gaze sunt supuse unei permanente deteriorari datorita coroziunii interioare. Cauza acestei coroziuni este determinata in cea mai mare parte de caracteristicile agentului transportat si de factorul timp.Conductele se deterioreaza rapid, in perioade scurte de timp (uneori dupa doar cativa ani), datorita actiunii permanente a agentului transportat.

Pentru conductele pentru abur si condens din retelele de incalzire centrala nu exista pana in prezent o tehnologie de reabilitare fara inlocuirea lor. Inlocuirea conductelor deteriorate implica un volum mare de lucrari funciare si costuri mari. Lucrarile de inlocuire impun scoaterea din folosinta a conductelor pe o durata mare de timp, ceea ce afecteaza in mod negativ activitatile populatiei, agentilor economici si mediul ambiant. Principalele cerinte pentru materialele utilizabile la reconditionarea conductelor sunt: elasticitate inalta la temperaturi de lucru cuprinse intre 20 si 200AC;aderenta buna la peretii conductei reabilitate;rezistenta la temperaturi inalte;rezistenta in timp la coroziune;calitati de umplere a gaurilor/fisurilor de marimi definite;asigurare etansietatii la presiunea mediului transportat;capacitatea de a prelua solicitarea presiunii, la tevile cu rezistenta redusa.

Modernizarea retelelor de distributie a energiei termice

Pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de distributie din Municipiul Lupeni in perioada 2006 -2009 s-a alocat suma de 56.060.000 lei, dupa cum urmeaza : in anul 2005 a foat alocata suma de 6.500.000 lei ; in anul 2006 a fost alocata suma de 29.560.000 lei ; in 2007 pana in prezent a fost alocata suma de 20.000.000 lei. Suma alocata nu acopera suma necesara reabilitarii si modernizarii intregului sistem de distributie, motiv pentru care pana in prezent s-au modernizat 24 de puncte termice si sunt in curs de modernizare 28 de puncte termice, in curs de executie lucrari de reabilitare si modernizare a retelei de distributie la un numar de 17 puncte termice. Criteriile care au stat la baza alegerii punctelor termice si retelelor termice secundare au fost : marimea pierderilor ; starea fizica a echipamentelor si retelelor (numar incidente si avarii) numar consumatori alimentati din punctele termice ; amplasarea pe toata suprafata (arealul) Municipiului Lupeni; modernizarea punctelor termice; reabilitarea retelelor de distributie a apei calde menajere si a agentului termic pentru incalzire; contorizarea la nivel de bransament; inlocuirea instalatiilor interioare;contorizarea individuala;reabilitarea termica a anvelopei cladirilor, respectiv a fatadelor teraselor si a tamplariei exterioare.; in acest caz, se estimeaza o reducere cu cca 50 % a cererii de energie termica, rezultand un consum de energie termica orar de 16,25 Gcal/h si un consum anual de 58500 Gcal / h

9. O mai buna comunicare intre A.N.R.S.C., furnizorii de energie termica si reprezentantii asociatiilor de proprietari/locatari.A.N.R.S.C. aproba preturile si tarifele la energie termica produsa centralizat, exclusiv cea produsa in cogenerare, dupa ce in prealabil au fost avizate de catre autoritatea publica locala.Anularea tuturor problemelor si neclaritatilor dintre aceste trei componente va duce la o mai buna comunicare si la o relatie mai stransa intre A.N.R.S.C.,furnizori si reprezentatii asociatiei si la gasirea solutiilor pentru eficientizarea sistemului de termoficare.Prin conditiile impuse de licenta se urmareste ca, pe piata serviciilor publice de gospodarie comunala, sa functioneze numai operatori care sa asigure un serviciu de calitate la nivelul standardelor si normativelor in vigoare, capabili sa faca fata ofertei concurentiale a operatorilor straini. In acest sens, A.N.R.S.C. urmareste cu prioritate promovarea principiilor economiei de piata si reducerea gradului de monopol prin neacordarea licentelor operatorilor care nu indeplinesc criteriile de performanta minimale.

11. Reutilizarea spatiilor, activelor si a suprafetelor de teren devenite disponibile in urma inchiderii minelor.

Reutilizarea spatiilor se poate face prin valorificarea terenurilor disponibile pentru derularea unor proiecte economice de investitii de catre agenti economici romani si / sau straini, crearea unui parc industrial la nivelul microregiunii, redarea in circuitul economic a fostelor situri industriale etc. Se vor adopta urmatoarele masuri: inventarierea spatiilor si a suprafetelor de teren devenite disponibile prin inchiderea minelor si comunicarea acestora catre camerele de comert precum si comunicarea prin mijloace de informare publica la nivel local si central; indepartarea deseurilor din zona adiacenta spatiilor si de pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi puse la dispozitia persoanelor fizice si juridice interesate sa desfasoare activitati economice si refacerea cailor de acces catre acestea, in cadrul lucrarilor de inchidere a minelor si refacere a mediului; punerea la dispozitia persoanelor fizice si juridice interesate a acestor spatii, in conditiile stabilite in conditiile legii; infiintarea si organizarea de parteneriate investitori privati - autoritati publice locale, in scopul dezvoltarii de activitati economice, punandu-se la dispozitie spatiile devenite disponibile in incintele minelor; punerea la dispozitia investitorilor privati - autoritatilor publice locale dupa caz a utilitatilor de alimentare cu energie electrica, apa si canalizare; promovarea de proiecte pentru dezvoltarea de activitati economice comunitare, avand ca obiectiv oferirea de locuri de munca si/sau prestare de activitati celor mai dezavantajate grupuri, prin punerea la dispozitie de spatii si terenuri in incintele minelor devenite disponibile.


CAPITOLUL V

Concluzii

Prin aceasta lucrare de licenta am incercat sa gasesc masuri de imbunatatire pentru serviciul de alimentare cu energie termica in Municipiul Lupeni.Astfel,aceasta lucrare a fost structurata pe 5 capitole:

In capitolul I,m-am referit la serviciul in general,adica,la notiuni ce caracterizeaza serviciul in literatura economica de specialitate. Tot aici,puteti gasi delimitari conceptuale intre bunurile si serviciile publice. De altfel, in practica este foarte dificil sa se faca distinctia intre bunuri si servicii, intrucat achizitionarea unui bun include si un element de serviciu, dupa cum achizitionarea unui serviciu, presupune, nu de putine ori, prezenta unor bunuri tangibile. Ultimul subcapitol al acestui capitol cuprinde date despre necesitatea si oportunitatea imbunatatirii de servicii de termoficare in Municipiul Lupeni. In prezent,furnizarea energiei termice in Municipiul Lupeni se face de catre serviciul de termoficare a Primariei Lupeni finantat de la bugetul local. Realitatea confirma ca in majoritatea localitatilor alimentate cu caldura in sistem centralizat, cu locuinte preponderent de tip colectiv, calitatea acestor servicii este nesatisfacatoare.Neasigurarea confortului termic necesar si costurile ridicate percepute pentru energia termica justifica starea de insatisfactie a populatiei si necesitatea unor interventii imediate pentru remedierea situatiei.

Capitolul II cuprinde prezentarea serviciului de termoficare din municipiul Lupeni,referindu-ma la ,atat la cadrul legislativ si cadrul institutional,cat si la finantarea si functionarea servicilor publice la serviciul de termoficare a Municipiului Lupeni.Cadrul legislative este asigurat Legea nr.325 din 14 iulie 2006- serviciului public de alimentare cu energie termica: aceasta lege reglementeaza desfasurarea activitatilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termica utilizata pentru incalzire si prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat, in conditii de eficienta si la standarde de calitate, in vederea utilizarii optime a resurselor de energie si cu respectarea normelor de protectie a mediului. Cadrul institutional se refera la furnizor,la primaria Municipiului Lupeni si la A.R.S.C. Alimentarea cu energie termica se asigura din sistemul de termoficare existent, sursa de agent primar fiind centrala termoelectrica Paroseni. Punctele termice amplasate in cartierele de locuinte asigura necesarul de caldura pentru incalzire si apa calda menajera aferent apartamentelor si dotarilor existente. Alimentarea punctelor termice cu agent primar se face prin retele si racorduri de termoficare, conductele fiind montate fie in canale prefabricate, fie aerian. Pentru imbunatatirea confortului termic la blocurile de locuinte se impune modernizarea punctelor termice, deoarece unele puncte termice sunt deficitare din punct de vedere al prepararii agentului termic, echipamentele existente fiind insuficiente sau intr-o stare avansata de uzura si colmatare. In acest sens s-au demarat programe de investitii, prin furnizorul local de utilitati - S.C. Universal Edil S.A. - subordonat Primariei Lupeni. Lungimea retelei de termoficare este de 52 km.SE Paroseni furnizeaza agent termic pentru locuitorii oraselor: Petrosani, Vulcan, Aninoasa si Lupeni.Referitor la verificarile efectuate la S.E. Paroseni, mentionez ca acestea au avut ca obiect modul de realizare a indicatorilor de performanta ai serviciului public de alimentare cu energie termica produsa centralizat si de facturare a consumurilor de energie termica. Urmare controlului efectuat la S.E. Paroseni, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala a propus urmatoarele masuri: afisarea si aplicarea diagramelor de reglaj agent termic la toate punctele termice; dotarea punctelor termice cu aparatura minima obligatorie pentru determinarea si stabilirea consumurilor de energie termica; reconsiderarea consumurilor de energie termica pe lunile noiembrie si decembrie 2007, la punctele termice unde s-au determinat valori anormale pentru utilizatorii necontorizati, cu consultarea administratiei publice locale. Furnizarea serviciului de termoficare in municipiul Lupeni se refera la: productia de energie termica si electrica,resursele primare utilizate,pretul local al energi energiei termice, parametri tehnici(productie si transport energie termica si electrica la S.E. Paroseni)Capitolul III este reprezentat de Analiza Swot, care este impartita in puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari, fiecare dintre acestea fiind comentat, explicat, fundamentat, exemplificat etc.Punctele forte ale acestei analize cuprind: energia termica-cea mai ieftina; monitorizarea la S.E Paroseni se face cu ajutorului programului informatic EMPOL; asigurarea unui numar semnificativ de locuri de munca,atat in electrocentrala, cat si in operatiunile minier; investitii fabuloase in extractia carbunelui la mina Lupeni; S.E Paroseni-cea mai moderna centrala pe carbune din Romania si chiar una din cele mai performante din Europa; o parte a poluarii a fost eliminata; acest sistem garanteaza siguranta alimentarii cu energie termica si obtinerea unei eficiente energetice ridicate; sistemele de termoficare centralizate permit controlul si reducerea impactului asupra mediului prin comparatie cu alte solutii individuale.

Puncte slabe s-au axat pe urmatoarele : cresterea afectiunilor si bolilor cauzate de pulberele in suspensie; utilizarea inca a cazanelor vechi de apa fierbinte; S.E. Paroseni-unul dintre cei mai mari poluatori din Romania; piata de desfacere a prestatiilor este in continua scadere;renuntarea la o serie de trasee privind transportul agentului termic din lipsa cererii a condus la diminuarea drastica a activitatii de termoficare; contorizarea energiei agentului teremic este deficitara; noxele emise de S.E Paroseni in atmosfera sunt in cantitati foarte mari; unitatile existente de productie agent termic au capacitate supradimensionale fata cerintele consumatorilor actuali; randamente energetice scazute la unitatile de producere de agent termic;pierderi energetice mari in sistemul de transport si distributie;puncte termice PT cu randamente energetice scazute; imposibilitatea autoritatilor locale de a asigura finantarea necesara; investitiile realizate nu au redus semnificativ pierderile energetice;exista unitati de productie agent termic care nu sunt in domeniul public al autoritatilor locale; pentru gestionarea sistemelor centralizate de termoficare apare necesitatea internalizarii costurilor de mediu in pretul final al agentului termic; lipsa unui concept privind sistemul de termoficare adaptat la situatia actuala a consumatorilor; perioada ridicata de incasare a facturilor.

In ceea ce priveste oportunitatile, am identificat urmatoarele: producerea energiei termice este usurata de pozitionarea geografica; optimizarea sistemului de termoficare va permite cresterea eficientei energetice a Romaniei, disponibilizarea unor sume din bugetul statului pentru alte proiecte, ridicarea nivelului de trai al cetatenilor care nu vor mai plati pierderile de energie din sistemul de termoficare;cresterea eficientei energetice va permite o recuperare rapida a investitiilor; coordonarea investitiilor prin realizarea unui Program la nivel national; aplicarea principiului autonomiei locale in ceea ce priveste atragerea investitiilor avand ca scop eficientizarea sistemului centralizat de producere si distributie energie termica; asigurarea unor servicii de termoficare de calitate; posibilitatea utilizarii mecanismelor flexibile ale Protocolului de la Kyoto si/sau participarea pe piata de certificate de emisii de gaze cu efect de sera.

Amenintarile sunt reprezentate de urmatoarele: S.E.Paroseni nu va primi avuz de mediu si va fi inchisa incepand cu 2010; furnizarea unei cantitati mai mari de energie termica duce la o crestere a preturilor; posibilitatea de utilizare ineficienta a surselor financiare de la bugetele locale si/sau de la bugetul de stat in lipsa unui management al investitiilor; continuarea administrarii in conditii similare a sistemelor de termoficare centralizate, va conduce la un esec privind asigurarea serviciului de termoficare; costurile de mediu pentru instalatiile mari de ardere aflate in coordonarea MAI pentru perioada 2005-2013 sunt estimate la valoarea de 580 milioane Euro; mentinerea randamentelor energetice scazute din sistemele centralizate de producere si distributie energie termica va conduce la reducerea nivelului de trai al cetatenilor prin plata inutila a ineficientei sistemului; continuarea debransarilor de la sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice;

Capitolul IV este la fel de important ca si capitolul III, in acest capitol fiind identificate masurile de imbunatatire a calitatii serviciului de termoficare in municipiul Lupeni si deasemenea si recomandari in ceea ce priveste acest serviciu. Programul de restructurare prevede restructurarea in planurile organizatoric, tehnic, economico-financiar si social: restructurare organizatorica, restructurare financiara; restructurare sociala.In urma analizei potentialului de dezvoltare economica in regiune s-au stabilit : accesare si folosirea programelor de investitii in regiune; dezvoltara sectorului energetic in regiune; folosire resurselor energetice accesibile pe termen mediu si lung; evaluare efortului investitional; modernizarea retelelor de distributie a energiei termice; dezvoltarea programelor de masuri active de combatere a somajului; reabilitarea retelelor termice exterioare aferente punctelor termice din municipiul Lupeni si contorizarea energiei termice la nivel de bransament. Recomandari:principii in privinta modului de calcul al energiei termice, reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana in localitatile cele mai afectate de poluare, lucrari de reabilitare termica a cladirilor, o mai buna informare a populatiei asupra obligatiilor si drepturilor ce le revin in relatiile cu furnizorii de energie termica, o mai buna comunicare intre A.N.R.S.C., furnizorii de energie termica si reprezentantii asociatiilor de proprietari/locatari, contorizarea, care la nivel de bransament de imobil este de aproximativ 100%,reutilizarea spatiilor, activelor si a suprafetelor de teren devenite disponibile in urma inchiderii minelor, inlocuirea actualei conducte magistrale de termoficare cu o conducta preizolata

Iar capitolul V cuprinde concluziile,fiind identificate principalele aspecte discutate in aceasta lucrare.

Bibliografie 

Androniceanu, Armenia, Management public, Ed. Economica, 1999

Androniceanu, Armenia, Management public, Ed. Economica, 2000 

Angelica si Marius Bacescu - Dictionar de macroeconomie, Bucuresti, Editura All, 1993

A.S. Bailey , D. Mailat-Le secteur tertiarre en question. Ed. Regionales Europeennes S.A. Economica, Paris, 1988Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate