Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Functionarul public


Functionarul public


Functionarul public

In spiritul Constitutiei Romaniei, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, defineste functionarul public.

Functionarul public este o persoana numita de autoritatea publica competenta, sau aleasa potrivit normelor legale si investita cu atributiile unei functii publice, care presteaza o activitate permanenta in scopul asigurarii unui serviciu public.

Se stabilesc functii publice de conducere si executie, de catre conducatorul institutiei sau prin hotarare a Consiliului judetean sau local, cu avizul consultativ al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici la nivelulGuvernului si Parlamentului

aparatului propriu al ministerelor si celorlalte organe centrale

serviciilor descentralizate ale ministerelor si altor organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale

aparatului de lucru al Prefecturii si al Autoritatilor administratiei publice locale.

Exercitarea functiei publice se face pe baza a

4 principii si

8 conditii ce trebuie indeplinite de catre o persoana pentru a o detine

Se ocupa numai prin concurs in limita posturilor vacante.

Trasaturile functiei publice :

functia publica desemneaza ansamblul atributiilor care dau competente unui serviciu public

majoritatea functiilor publice au caracter profesional, dar unele au caracter politic (ex., ministri, secretari de stat, primari, consilieri etc.)

atributiile functiei trebuie sa aiba caracter legal

competentele, atributiile ce constituie continutul functiei publice nu pot fi stabilite prin contract, ci doar prin lege sau acte emise pe baza legii

atributiile se stabilesc in raport cu sarcinile specifice pentru satisfacerea unui anumit interes general

exercitarea functiei publice trebuie sa contribuie direct sau indirect la realizarea puterii publice

se creeaza pentru a da satisfactie directa intereselor generale si doar indirect celor individuale

exista inainte de numirea pe post a functionarului public

are caracter continuu

are caracter obligatoriu

fondurile de finantare sunt asigurate de la bugetul de stat, sau bugetele locale.

Functiile publice se clasifica:

dupa natura competentelor:

a.      functii publice de conducere (secretar general, secretar general adjunct, sef departament, director general, director, director adjunct, sef serviciu, sef sector, sef birou)

b.     functii publice de executie: consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, consultant, perceptor etc.

dupa nivelul studiilor:

a.      functii publice de categoria A: studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta

b.     functii publice de categoria B: studii superioare de scurta durata cu diploma de licenta

c.      functii publice de categoria C: studii medii liceale sau postliceale, absolvite cu diploma.

Fiecare din cele 3 categorii de functii publice se imparte in 2 grade:

gradul reprezinta o etapa din cariera functionarului public

fiecare grad cuprinde cate 3 clase de functionari publici definitivi: clasa a III-a, clasa a II-a, clasa I, ca nivel maxim

fiecare clasa are 3 trepte ierarhice: a 3-a, a 2-a, 1-a ca nivel maxim, careia ii corespunde un anumit nivel al salariului.

Orice functionar public isi pastreaza gradul, clasa si treapta avuta si atunci cand nu mai detine functia publica din motive neimputabile.

Caracteristicile principale ale functionarului public :

actioneaza in institutiile publice

detine o functie publica, ocupand un anumit post de munca

este numit de o autoritate competenta

este ales potrivit normelor legaleeste investit in mod legal cu atributii specifice functiei sale

presteaza in mod permanent si regulat o activitate necesara functionarii continue a unui serviciu public

are statut propriu, in care sunt precizate drepturile si obligatiile

desfasoara activitate la orice nivel ierarhic al structurii organizatorice

primeste un salariu fix corespunzator pozitiei detinute, pregatirii si vechimii

depune juramantul de credinta.

Incompatibilitatile privind calitatea de functionar public (art. 56, 57, 58 din Statut):

nu poate detine nici o alta functie publica, cu exceptia celei de cadru didactic

nu poate detine functii in regii autonome, societati comerciale ori alte institutii cu scop lucrativ

nu poate exercita la societati comerciale activitati care au legatura cu atributiile ce le revin

daca sunt alesi sau numiti in functii de demnitate publica se suspenda din functia publica pe perioada respectiva (functionarii publici din ministerele privind apararea nationala, ordinea publica si siguranta nationala nu pot fi alesi sau numiti in functii de demnitate publica), dupa care revin pe functie sau pe una echivalenta, cu pastrarea vechimii.

Principalele drepturi   ale functionarului public:

dreptul la opinie este garantat

dreptul de asociere sindicala si profesionala

dreptul la greva

dreptul la salariu, sporuri, indemnizatii, premii

dreptul la concedii, asistenta medicala, pensie etc.

beneficiaza in exercitarea atributiilor la protectia legii si impotriva amenintarilor, violentelor etc.

Principalele indatoriri (obligatii):

indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine, constiinciozitate a indatoririlor de serviciu

abtinerea de la manifestarea convingerilor politice

indeplinirea atributiilor ce-i revin

executarea dispozitiilor conducatorilor ierarhici

pastrarea secretului de stat, de serviciu

respectarea confidentialitatii

prezentarea declaratiei de avere

primirea directa a cererilor pe care are competenta sa le rezolve

perfectionarea pregatirii profesionale etc.

Categoriile statutare de functionari publici sunt:

functionar public debutant - sunt persoanele care ocupa prin concurs sau examen o functie publica pana la definitivare in urma unui stagiu minim de 6 luni si maxim de 2 ani

la finele stagiului redacteaza Raportul de stagiu si:

este numit functionar public definitiv gradul 2, clasa a III-a, treapta a III-a corespunzator nivelului de studii absolvite

poate repeta stagiul o singura data

sau este concediat pentru incompetenta profesionala

functionar public definitiv - devine prin numire de catre conducatorul autoritatii sau institutiei si depune juramantul de credinta in fata conducatorului si a doi martori (unul este conducatorul compartimentului in care va lucra)

Atributiile (activitatile) exercitate:

functionarii publici din categoria A si B:

aplicarea si executarea legilor
efectuarea unor studii

activitati de control, consiliere, coordonare

elaborarea de reglementari

luarea deciziilor si alte activitati.

functionarii publici din categoria C:

- aplicarea si executarea legilor si a altor reglementari

- activitati de birou sau de control ce necesita cunostinte de nivel

mediu.

Tipurile de functionari publici - delimitate dupa competenta decizionala:

1 - functionari publici de decizie - sunt cei care detin functii de conducere la diverse niveluri (ex., ministru, prefect, primar, sef de departament, compartiment etc.)

2 - functionari publici care participa la pregatirea deciziilor - sunt de regula precizati prin lege (activeaza in compartimente organizatorice, de studii, documentare etc.).

3 - functionari publici care participa la executarea deciziilor - in interesul persoanelor fizice si juridice.

Managementul functiei publice consta in organizarea carierei functionarului public de la debut pana la incetarea raportului in functie publica, conform unor standarde comune[3].

Conceptul poate fi abordat in sens:

- material functional - desemneaza actele juridice si operatiunile materiale prin care se recruteaza functionarii publici si se materializeaza in situatia lor profesionala (promovari, mutatii etc.), inclusiv structurile de organizare a functiei;

- formal organic - desemneaza autoritatile si organismele implicate in derularea activitatilor de management atat la nivel central cat si local.

Evidentiaza aplicabilitatea principiilor autoritatii sau ierarhiei si democratizarii functiei publice.

- o subordonare atenuata ce elimina arbitrariul sefilor ierarhici

- caracterul obligatoriu al dispozitiei nu este absolut, il obliga pe functionarul public cand dispozitia are caracter vadit ilegal sa atraga in scris atentia sefului

- pot fi contestate la organele jurisdictionale competente deciziile pretins abuzive luate de catre sef fata de subaltern

Managementul functiilor publice si al functionarului public este supravegheat la nivel macrosocial de Agentia Nationala a Functionarilor Publici:

este organ de specialitate juridica

se afla in subordinea Guvernului

este condusa de un presedinte cu rang de Secretar de stat numit de catre Primul Ministru

este finantata de la bugetul de stat

indeplineste atributiile stabilite de Guvern, referitoare la politicile si strategiile publice si ale functionarilor publici

tine evidenta functiilor si a functionarilor publici, iar autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa-i transmita toate datele despre acestea

la nivelul fiecarei autoritati si institutii publice exista un compartiment specializat pentru gestionarea resurselor umane si a functiilor publice

datele personale ale functionarilor publici se transmit in prima luna a fiecarui an ANFP, daca au aparut modificari si privesc:

- numele si prenumele

- domiciliul si data nasterii

- functia, vechimea

- studii, titluri didactice sau stiintifice

- limbi straine cunoscute

Dosarul profesional al functionarului public cuprinde:

documentul de numire in functie de studii si de depunere a Juramantului

documentele privind evaluarea anuala, avansari, sanctiuni ordonate cronologic

nu se introduc documente cu referire la activitatile sau opiniile politice, medicale, religioase sau de orice natura.I. Popescu Slaviceanu - Teoria functiei publice, Ed. Evrika, Braila, 1999, p. 125.

A. Androniceanu - op. cit., p. 182.

L. Matei - op. cit., p. 257.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate