Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Evaluarea riscului de incendiu cladire mixta - administrativa si de comert


Evaluarea riscului de incendiu cladire mixta - administrativa si de comert


EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU CLADIRE MIXTA - ADMINISTRATIVA SI DE COMERT

2. CONSTRUCTIA SI INSTALATIILE AUXILIARE

2.1 .DATE CONSTRUCTIVE

Constructie P+ 1 de tip cladire mixta, cu magazin de imbracaminte cu depozit si cu spatii administrative,

Dimensiunile cladirii sunt: 40 x 19,62 , aria construita : Ac = 786,20 m2, aria desfasurata : Ad = 1.393,00 m2 , h = 7,25 m si volumul Vc = 5.768,00 mDistanta fata de cladirile din zona este de 16 m

Principalele destinatii:

la parter: magazin de imbracaminte cu depozit

la etaj: spatiu pentru birouri Constructia este realizata din :

stalpi din beton armat,

grinzi si planseu peste parter,din beton armat,

acoperis terasa din beton armat,

pereti exteriori neportanti din zidarie,

pereti interiori cu rol de limitare a propagarii incendiilor, din zidarie,
tamplarie metalica cu geam

Spatiul de vanzare este separat de spatiul de depozitare , de incaperile de receptie, livrare, birou, oficiu si vestiar, toate dispuse la parter, prin pereti din zidarie cu goluri de comunicare protejate cu usi si obloane metalice protejate

Spatiul de depozitare este echipat cu trape de fum, cu deschidere automata, ( 5 trape cu aria de 1,0 m2)

Cladirea este echipata cu

sistem de detectare si semnalizare automata in spatiul de depozitare

instalatie de hidranti interiori in intreaga constructie

retea de apa cu hidranti exteriori. Nu exista climatizare

Instalatiile utilitare

a) Instalatii de incalzire :

incalzirea se realizeaza cu radiatoare statice de aluminiu, agentul termic fiind apa calda produsa in centrala proprie., care utilizeaza drept combustibil pacura

b) instalatii electrice

Sunt instalatii electrice de iluminat, forta, curenti slabi, alimentata din sistem electroenergetic local.Exista sursa de rezerva : grup electrogen. Care asigura consumatori de siguranta la foc si mod de alimentare : pompe apa incendiu pentru hidranti exteriori si hidranti interiori .actionari trape de fum

In spatiul de vanzare si birouri se pot afla maxim 80 persoane ( 60 in spatiul de vanzare , 5 in depozit si 15 in birouri). Exita 4 cai de evacuare, 2 la parter una din spatiul devanzare si una din depozit cu iesire direct in exterior si 2 la etaj

3.SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

DATE DE IDENTIFICARE:

1.1.A. DENUMIREA AGENTULUI COMERCIAL : SC SRL

Adresa sediu social; str , nr , loc , jud

Telefon/Fax :

1.1.B. DENUMIREA OBIECTIVULUI MAGAZIN CU DEPOZIT SI SPATII

ADMINISTRATIVE

Adresa : str , nr , Loc , jud

Profilul de activitate : COMERT

Programul de lucru : 8.00-20.00

DESTINATIA

a)            Functiuni principale : Comert

b)     Functiuni secundare : administrativa

c)      Functiuni conexe : tehnice (centrala termica )

CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA : "Cn - normala

PARTICULARITATILE SPECIFICE CONSTRUCTIEI : 1.4.A. PRINCIPALELE CARACTERISTICI

a)      tipul cladirii: mixta, de comert cu spatii administrative,

b)      aria construita : Ac = 786,20 m2

c)       aria desfasurata : A<j = 1.393,00 m2 ;

- principalele destinatii:

la parter: spatiu comert 386 m2 si de depozitare 400 m2

la etaj: spatiu birouri

d) numarul compartimentelor de incendiu : 3 compartimente, 2 la parter si unul la
etaj

aria construita : Ac = 786,20 m2

volumul compartimentului: Vc = 5.768,00 m3

e)      numarul maxim de utilizatori: 80 persoane

f)        prezenta persoanelor: in timpul programului de lucru.

capacitatea de evacuare : persoane valide ce se pot evacua.

g) capacittea depozitului: 5 tone imbracaminte diversa

caracteristici si cantitati substante periculoase (conform clasificarii H.G.
95/2003): nu se pastreaza astfel de substante.

h) numarul cailor de evacuare : 2 la parter si 2 la etaj.

1.4. PRECIZARI PRIVIND INSTALATIILE UTILITARE

a) instalatii de incalzire :

tipul instalatiei : radiatoare statice de aluminiu, incalzite cu apa calda produsa in centrala proprie.

combustibil utilizat: pacura

b) instalatii electrice

tipuri de instalatii electrice : de iluminat, forta, curenti slabi.

surse de alimentare :

sursa de baza : sistem electroenergetic local.

sursa de rezerva : grup electrogen.

amplasare racord (bransament) : pe peretele exterior, intre usa de acces in scara zonei administrative si usa exterioara livrare marfa.

amplasare TG : casa scarii, la parter.

protectii: sigurante, pozare circuite pe materiale incombustibile.

consumatori de siguranta la foc si mod de alimentare :

pompe apa incendiu pentru instalatii automate de stingere: nu sunt.

pompe apa incendiu pentru hidranti exteriori: se alimenteaza din sursa de baza + surse de rezerva.

pompe de apa pentru hidranti interiori: se alimenteaza din sursa de baza + surse de rezerva.

actionari trape de fum : sursa de baza + sursa de rezerva.

lifturi pentru interventie : nu este cazul.

RISCUL DE INCENDIU 2.A. IDENTIFICAREA SI NIVELURILE DE RISCa) Conform criteriilor prevazute la art. 2.1.1. - 2.1.5. din P 118-99, incaperile
amenajate, au urmatoarele nivele ale riscului de incendiu:

spatiu de comert Sc= 300 m2 risc mare de incendiu

spatiu depozitare Sc =400 m2 : categoria "C' de pericol de incendiu;
vestiare, Sc = 17,10 m2 : risc mic de incendiu;

centrala termica, Sc = 30,60 m2: categoria "D' de pericol de
Incendiu;

incaperi de birouri- risc mic de incendiu incapere preparare gustari calde - risc mediu

b) clasele de reactie la foc : C

c) surse de aprindere si imprejurarea favorizanta:

scantei si arce electrice;

efectul termic al curentului electric;

foc (flacara) deschisa si/sau efectuarea lucrarilor cu foc deschis, fara respectarea regulilor de securitate.

d) Masuri pentru diminuarea riscului de aprindere

in hala de productie depozit se pozeaza numai circuite pentru
alimentarea consumatorilor aferenti prcesului tehnologic si depozitului;

circuitele electrice se pozeaza pe materiale incombustibile;

evitarea supraincarcarii circuitelor;

mentinerea in stare buna a protectiilor contra curentilor de scurtcircuit;

reglementarea fumatului si utilizarii focului deschis (inclusiv sudura).

NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

STABILITATEA LA FOC

a. rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie :

stalpi din beton armat, CO, RF 2,5 ore;

grinzi, plansee, peste parter, din beton armat, CO, RF 60 minute;

acoperis terasa din beton armat, CO, RF 45 minute;

pereti exteriori neportanti din zidarie, CO, RF > 3 ore;

pereti interiori cu rol de limitare a propagarii incendiilor, din zidarie, CO, RF 120 minute;

b. gradul de rezistenta la foc a constructiei:

Constructia este gradul II rezistenta la foc

LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI SI FUMULUI IN INTERIORUL CONSTRUCTIEI

a.1. Compartimentare antifoc ; spatiul de vanzare este separat de spatiul de depozitare prin perete care indeplineste rol de perete antifoc, CO, RF 7 ore, cu gol de comunicare protejatprin usa antifoc cu dispozitiv de autoinchidere .

a.2. Golurile functionale din elemente de compartimentare protejate cu : usi metalice de exterior usi antifoc.

b. Limitarea propagarii vanzare este saparat fata de cel de depozitare prin perete de zidarie RF 7 ore

Spatiul de depozitare este separat de incaperile de , oficiu si vestiar, dispuse la parter, prin pereti CO, RF 120 minute, cu goluri de comunicare protejate cu usi si obloane RF 45 minute.

Parterul este separat fata de etaj prin planseu RF 2 ore

c. Sisteme de evacuare a fumului : spatiul de depozitare se echipeaza cu trape de
fum, cu deschidere automata, avand aria libera de minim 1 % din suprafata
spatiului de depozitare, montate la parter.

d.  Bariere contra propagarii fumului: nu este cazul.

e. Sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si stingere a
incendiilor:

sistem de detectare si semnalizare automata in spatiul de depozitare

instalatie de hidranti interiori.

retea de apa cu hidranti exteriori.

f. Masuri de limitare a propagarii prin instalatii de ventilare - climatizare : nu este
cazul ( exista numai in birouri sisteme individuale de climatizare).

g. Masuri de limitare a propagarii pe fatade : zidarie cu ferestre metalice si geam

3.3. LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI LA VECINATATI

a)            Distante de siguranta asigurate : 16,00 m fata de blocul de locuinte cel mai apropiat.

b)     Masuri constructive pentru limitarea propagarii incendiilor pe fatade si pe acoperis:

pereti incombustibili avand clasa de combustibilitate C0.

Acoperis terasa din beton armat cu hidroizolatie protejata cu pietris.

c) Masuri de protectie activa (dupa caz): nu este cazul.
EVACUAREA UTILIZATORILOR

3.4.A. NUMARUL CAILOR DE EVACUARE

O scara interioara deschisa pentru etaj, zona administrativa.

Usi direct in exterior, la parter una pentru spatiu de productie cu latime de 4,00 m si una la depozit cu latime de 4,00 m.

a)            alcatuirea constructiva . scari deschise, realizate din beton armat, cu latimea rampelor de 1,40 m, la birouri

b)     masuri pentru asigurarea controlului fumului: nu este cazul.

c)      tipul scarilor, forma rampelor : scari interioare deschise, cu rampe si trepte drepte.

d)     geometria cailor de evacuare :

latimea scarilor: 1,40 m la birou;

inaltimea intre rampe > 2,00m.

e) lungimea cailor de evacuare :

15,00 m la etaj, zona administrativa;

20,00 m la parter, spatiu de productie

f) numarul fluxurilor de evacuare :

un flux pentru zona administrativa;

cate un flux pentru spatiu de vanzare respectiv de depozitare

g) iluminatul natural: se asigura la scara aferenta zonei administrative.
h) dispozitive de siguranta la usile de acces : nu este cazul.

i) timpul de siguranta al cailor de evacuare (degajamente, refugii): nu este cazul.

j) marcarea cailor de evacuare : iluminatul de siguranta pentru evacuare la etaj in zona birourilor si in hala de productie si depozit de tipul 4.

SECURITATEA FORTELOR DE SECURITATE

3.5.A. AMENAJARI PENTRU ACCESUL FORTELOR DE INTERVENTIE

acesul in incinta se asigura prin : doua porti din str si din

aleea

accesul fortelor de interventie in cladire, se asigura : prin 3 usi de acces, pentru persoane si pentru marfa.

accesul la ascensoarele de interventie : nu este cazul.
3.5.B. CARACTERISTICILE TEHNICO/FUNCTIONALE ALE ACCESELOR SI CAILOR DE INTERVENTIE

a)            numarul de accese : 2 accese (porti in incinta societatii).

b)     dimensiuni/gabarit: 3,00 m latime; h = nelimitat.

c)      trasee : din str i, direct, precum si din aleea , direct.

3.5.C. ASCENSOARE DE INTERVENTIE : nu este cazul.

ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Constructia se ecntpeaza ou :

4.A. Instalatie de semnalizare automata a incendiilor cu detectoare automata si butoane manuale

Zone protejate : spatiul de depozitare si incaperea serverului.

Tipul -instalatei: pentru uz general (tip 1).

Timpul de alarmare : 10 secunde.

4.B. Instalatie de stingere cu hidranti interiori

Numarul jeturilor in functiune simultan :

un jet in spatiul administrativ;

doua jeturi in spatiul de productie si in cel de depozitare.

Timpul normat de functionare : 60 minute.

Rezerva de apa necesara : minim 36 m3.

4.C. Retea de apa cu hidranti exteriori

Debitul de calcul: 15 l/sec.

Numarul hidrantilor: 3 bucati

Timpul de functionare : 3 ore.

Rezerva de apa necesara : 162,00 m3.

4.D. Gospodarie proprie de apa pentru incendiu

Gospodarie proprie de apa pentru incendiu este formata din ;

rezervor inmagazinare apa de incendiu, subteran, cu

capacitatea de 165,00 m3;

statie pompe apa de incendiu, cu o pompa activa si o pompa de rezerva, pentru hidranti interiori si o pompa pentru hidranti exteriori.

conducta de alimentare directa din rezervor cu racord tip A.

4.E. Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor de siguranta la foc

Pompele de incendiu, instalatia de semnalizare si actionarile electrice pentru deschiderea automata a trapelor de fum, se alimenteaza din sursa de baz si din sursa de rezerva.

Iluminat de siguranta :

pentru evacuare de top 4;

pentru continuarea lucrului, de tip 2, la statia pompe incapere centrala semnalizare, incapere grup electrogen.

4.F. Dotarea cu mijloace de interventie

Constructiile se doteaza cu urmatoarele mijloace de interventie :

Birouri 6 stingatoare P6 pe hol;

4 stingatoare P6 la spatiu de vanzare;

4 stingatoare P6 la parter in spatiu de depozitare.

CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI

5.A. Sursele de alimentare cu apa

~ 3 nidranii .exteriori dispusi ianga accesele in incinta,

direct din rezervorul de apa pentru incendiu.

5.B. Pozitia racordurilor instalatiilor de utilitati

5.B.1. Cutia de bransamente la reteaua electrica, este dispusa pe peretele exterior al cladirii, langa accesul in zona administrativa. 5.B.2. Nu exista retea de gaze. 5.B.3. Nu exista substante clasificate ca fiind substante periculoase.

MASURI TEHNICO - ORGANIZATORICE

Nu este obligatorie constituirea unui serviciu propriu pentru interventie la
incendiu.

Interventia in caz de incendiu se organizeaza cu personalul propriu, echipat si
instruit corespunzator.

EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU PRIN METODA MATEMATICA . Determinarea pericolului potential (P)

Avand in vedere ca atat in spatiul de vanzare cat si in cel de depozitare se gasesc aceleasi tipuri de marfuri < imbracaminte ) evaluarea se face ia compartimentul cu cea mai mare cantitate, respectiv pentru depozit

P = qxcx xrxkxixexg

In depozit sunt 5 tone de imbracaminte din care

articole din bumbac cea 2 tone

articole din bumbac 60% si 40% fibre sintetice poiiester cea 1 tone

Haine din piele naturala 1 tona

Haine de blana naturala 1 tona Puterile calorifice:

bumbac = 16,75 Mj/kg

poiiester - 26,5.9 Mj/kg

piele naturala = 19,15 Mj/kg

blana naturala = 19,85 Mj/kg Densitatea de sarcina termica

S = 2000x16,75+ 1000 ( 0,6 x 16,75 + 0,4x26,59) + 1000 x 19,15+1000X19,85 5 - 33500 + 20686 + 19150+ 19850 = 93186 MJ

93186
q = = 233 MJ/m2

400
Corespunzator factorul de densitate de sarcina termica q = 1,10
Combustibilitate este normala Factorul c corespunzator c = 1,00
Fumul degajat este destul de dens intrucat exista piele, blanuri si fibre factorul r = 1,10
Toxicitatea este normala datorita Factorul k = 1,00
Cladirea este parter cu un etaj, factorul de inaltime e = 1,00
Structura de rezistenta si acoperisul, respectiv fatadele sunt Co , factorul i = 1,00
Suprafata compartimentului de incendiu este suprafata desfasurata = 400 m2 iar

Factorul

q

c

r

k

i

e

g

ValoareaP= 1,21

Riscul de incendiu PxG

Rj X A

M

Masurile de protectie (M)

M=NxSXF

Masurile normale (N)
N
= n1 xn2x nn

Stingatoare sunt suficiente factorul n1 = 1,00

Exista hidranti interiori, Factorul n2= 1,00

Alimentarea cu apa se face din sursa proprie si exista si a doua sursa de energie ,

factorul n3= 1,00

Intre hidrantii stardali si depozit este o distanta sub 70 m , factorul n4 = 1,00

Salariatii din depozit sunt instruiti si in numar suficient pe timpul programului, dar nu si dupa

program factorul ns = 0,90

Factorul

n1

n2

n3

n4

n5

Valoarea

N

. Masurile speciale de protectie (S)

S = S1 XS2X S3X sn

Exista centrala de semnalizare si detectori de fum , factorul s1 = 1,45

Alarmarea pompieriior se face prin teJefon existand paza si centrala montata in biroul de a paza , factorul S2 = 1,10

Intervine un detasament de pompieri militari, factorul s 3= 1,4 Timpul de sosire este sub 15 minute , factorul s4 = 1,00

Nu era necesar instalatie tip sprinkler, factorul S5 = 1,00 Exista trape de evacuare a fumului, Factorul Sg = 1,20

Factorul

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Valoarea

S = 2,68 .

Masurile constructive (F)

F = f1xf2f3 fn

Constructia este de Gradul II RF avand

Stalpi din beton , factorul f 1 = 1,25

Pereti exteriori neportanti din zidarie, factorul f2 = 1,10

Plansee din beton aramat, fara goluri, factorul f3 = 1,25

Suprafata > 200 m2 si usi RF , factorul Ur 1,00

Exista corelare intre GRF, suprafata, categoria de pericol, numar de nivele ,

factorul f5= 1,00

Factorul

f1

f2

f3

f4

fs

Valoarea

F=1,72 M=NxSxF

M = 0,90 x 2,68 x 1,72 =

M = 4,149 . Riscul de incendiu efectiv (Ref) Se consider ca factorul de aprinzib'ilitate este normal A = 1,00

Gravitatea se considera G = 1,80, intrucat in caz de incendiu pot fi victime cu intoxicari de fum si se distrug marfurile

1,21 x1,00
Rief = x 1,80

Ref = 0,525

Riscul de incendiu acceptat (Ra)

Ra = 1,3 Rmx p in care

Ra= 1,3x0,9 Ra= 1,17

Securitatea la incendiu (Sfg)

Ra  1,17
Sig = = 2,228

Rief 0,525

Sig= 2,228 > 1 Siguranta la foc este corespunzatoare

Rm=1

p = 0,9Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate