Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Doctrina - operatiilor informationale


Doctrina - operatiilor informationale


RO M A N I A

MINISTERUL APARARII NATIONALE

Statul Major General

DOCTRINA

OPERATIILOR INFORMATIONALECUVANT INTRODUCTIV

Doctrina operatiilor informationale - INFO OPS - initiata si realizata in cadrul Sectiei de Operatii Psihologice, din Directia Operatii, pe baza experientei acumulate de catre specialistii militari in teatre de operatii, exercitii si aplicatii NATO/PfP si a studiului celor mai recente documente doctrinare de profil nord-atlantice, constituie un ansamblu de principii si reguli de baza privind intelegerea si implementarea acestui nou concept in Armata Romaniei. Doctrina operatiilor informationale urmareste crearea pentru prima data in Armata Romaniei a unui cadru conceptual unitar pentru desfasurarea acestui gen de actiuni militare, in conformitate cu cerintele legislatiei internationale si cu politica si principiile NATO in acest domeniu, precum si sprijinirea procesului de infiintare a unor structuri de specialitate.

Necesitatea elaborarii si implementarii doctrinei operatiilor informationale a fost determinata de: schimbarile si evolutiile intervenite in mediul de securitate in care se afla si actioneaza Romania, pe baza analizei riscurilor actuale la adresa securitatii nationale; extinderea si perfectionarea la scara globala a tehnologiilor informatice si mijloacelor de comunicare in masa; proiectarea unor structuri de forte ale Armatei Romaniei din perspectiva procesului de profesionalizare si transformare a acesteia; realizarea unui nivel corespunzator de interoperabilitate cu structurile euro-atlantice de operatii informationale din statele membre NATO, in vederea participarii armatei noastre la actiuni militare in cadrul Aliantei Nord-Atlantice; incadrarea de catre ofiteri din Armata Romaniei a unor functii in structuri de INFO OPS din comandamentele NATO sau participarea pe functii de profil, in misiuni internationale, exercitii si aplicatii multinationale.

Doctrina introduce si defineste conceptul si principalele elemente definitorii operatiilor informationale, configureaza nivelurile, cadrul general de planificare, desfasurare si evaluare a efectelor acestora, cu accent pe nivelul operativ si tactic corespunzator Armatei Romaniei si precizeaza sistemul relational dintre structurile de INFO OPS si alte structuri din interiorul si din afara armatei implicate in desfasurarea actiunilor militare la pace, in situatii de criza si la razboi. Definind si incadrand efortul sinergetic de coordonare si armonizare a tuturor actiunilor de obtinere a efectelor dorite asupra vointei, intelegerii si capacitatilor sau mijloacelor adversarului, potentialului adversar sau altor entitati aprobate prin afectarea sistemelor informationale ale acestuia, doctrina operatiilor informationale statueaza pozitia si rolul acestui instrument in cadrul mai larg al operatiilor militare, in scopul indeplinirii obiectivelor comandantului.

Reflectand specificul militar romanesc si fiind in concordanta cu Strategia de Transformare a Armatei Romaniei, Doctrina operatiilor informationale se afla intr-un raport de complementaritate cu doctrinele nationale ce definesc domeniile de activitate aflate in relatie cu acestea, respectand totodata principiile si liniile directoare cuprinse in Politica si Doctrina de profil a NATO.

Operatiile informationale nu reprezinta o capacitate de lupta propriu-zisa, ci constituie un multiplicator de forta si un instrument de coordonare, sincronizare si armonizare a acelor activitati militare apartinand domeniilor specificate in doctrina, motiv pentru care prezenta doctrina se adreseaza atat specialistilor care lucreaza in structuri de operatii informationale sau in domenii si specialitati in relatie cu acestea, cat si comandantilor si sefilor care aproba si conduc astfel de actiuni.

CAPITOLUL I

Fundamentele operatiilor informationale

SECTIUNEA 1

Generalitati

0101. Dezvoltarea intensa a domeniului informational pe plan mondial a impus armatelor moderne si implicit Armatei Romaniei, formularea unui raspuns la noile provocari survenite ca urmare a extinderii si perfectionarii mediului informational, precum si adoptarea unor masuri in consecinta, ce vizeaza deopotriva protectia propriilor vulnerabilitati si exploatarea oportunitatilor aparute.

0102. (1) Operatiile informationale - INFO OPS - reprezinta o parte componenta a spectrului operatiilor militare si constituie atat un multiplicator de forta, cat si un instrument integrator si de coordonare ce contribuie la sprijinirea comandantilor in atingerea obiectivelor acestora si implicit a fortelor proprii in indeplinirea misiunilor ce le revin.

(2) Operatiile informationale desfasurate la toate nivelurile pot constitui unul din cele mai adecvate raspunsuri pe care institutia militara il poate da amenintarilor moderne, inclusiv celor asimetrice de genul atacurilor teroriste sau convulsiilor interetnice.

0103. (1) Prezenta doctrina defineste cadrul general de desfasurare a operatiilor informationale la nivel strategic, operativ si tactic, in sprijinul operatiilor intrunite, stabilind definitiile, principiile, responsabilitatile, relationarile, cerintele si instrumentele de planificare, conducere si evaluare specifice acestei activitati.

(2) Doctrina operatiilor informationale este un document dinamic, supus amendamentelor cerute de evolutiile fenomenului militar pe plan national si international.

Decizia privind initierea unor campanii de operatii informationale atat la razboi, cat si pentru gestionarea unor situatii de criza, revine institutiilor abilitate ale statului cu responsabilitati in asigurarea securitatii nationale a Romaniei, in limitele cadrului legal national, in conformitate cu obligatiile internationale ale tarii si a celor ce decurg din statutul de membru al NATO si UE.

(2) In planificarea si desfasurarea operatiilor informationale se vor lua in permanenta in considerare limitarile de ordin politic si legal corespunzatoare situatiei, privind toate partile implicate.

0105. In planificarea, conducerea si desfasurarea operatiilor informationale, atat in timp de pace, cat si in situatii de criza sau in timp de razboi, structura de operatii informationale din Statul Major General, sau - dupa caz - din Centrul de Comanda Militara National, va colabora si coopera cu structurile similare din cadrul Autoritatii Nationale de Comanda si din institutii guvernamentale precum Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administratiei si Internelor, Comunitatea Nationala de Informatii, Consiliul National al Audiovizualului si alte institutii implicate, precum si cu structurile militare corespunzatoare din cadrul diferitelor esaloane din NATO si UE .

0106. Operatiile informationale din Armata Romaniei se vor desfasura in conformitate cu interesele si obiectivele nationale, asa cum sunt ele prevazute in Strategia de Securitate Nationala si Strategia de Transformare a Armatei Romane.

SECTIUNEA a 2-a

Definitia operatiilor informationale - INFO OPS

0107. (1) Operatiile informationale - INFO OPS - constituie actiuni sincronizate si coordonate, planificate si desfasurate in vederea obtinerii efectelor dorite asupra vointei, puterii de intelegere si capacitatilor/mijloacelor adversarului, potentialului adversar sau altor entitati aprobate de Autoritatea Nationala de Comanda, in sprijinul indeplinirii obiectivelor comandantului, prin afectarea informatiilor si proceselor bazate pe informatie ale acestora, concomitent atat cu valorificarea propriilor informatii, cat si cu protectia si intarirea propriilor sisteme bazate pe informatii.

(2) In sensul prezentei definitii, prin alte entitati aprobate de Autoritatea Nationala de Comanda se inteleg trupele proprii sau aliate precum si partile indecise sau neutre implicate in starea conflictuala pentru care este planificata operatia militara intrunita.

0108. Operatiile informationale nu reprezinta o capacitate de lupta propriu-zisa, ci constituie un instrument integrator de coordonare si sincronizare continua a capacitatilor disponibile in sistemul informational din Armata Romaniei in timp de pace, criza sau razboi.

0109. Prin sistem informational se intelege ansamblul elementelor de infrastructura, metodelor si procedurilor, a personalului implicat, precum si a altor elemente care indeplinesc functii de procesare a informatiei.

0110. (1) Prezenta doctrina utilizeaza terminologia de specialitate si acronimele folosite in mod curent in documentele NATO. Acestea sunt prezentate in anexa nr. 1.

(2) Documentele de referinta care au stat la baza intocmirii prezentei doctrine sunt prezentate in anexa nr. 5

SECTIUNEA a 3-a

Scopul si obiectivele operatiilor informationale

0111. Spre deosebire de operatia militara in sine, care are ca scop principal afectarea capacitatilor si/sau mijloacelor de care dispune adversarul, operatiile informationale au drept scop afectarea sau influentarea elementelor cheie de care depinde eficienta factorilor de decizie sau liderilor de opinie. Aceste elemente cheie sunt:

a) vointa factorilor de decizie sau liderilor de a actiona;

b) puterea de intelegere si perceptia lor privind situatia respectiva;

c) capacitatea si/sau mijloacele de care dispun pentru a actiona in consecinta.

0112. Influentarea vointei are ca obiective:

a) la adversari: subminarea coeziunii, a sprijinului moral si diminuarea hotararii de a-si continua actiunile;

b) la aliati si trupele proprii: protectia si intarirea vointei prin mentinerea coeziunii si a libertatii de actiune, precum si contracararea eforturilor adversarilor de a-i influenta;

c) la partile neutre sau indecise: promovarea intereselor nationale sau ale NATO/UE, influentarea in favoarea aliatilor, precum si contracararea eforturilor adversarilor de a-i influenta.

0113. Influentarea puterii de intelegere si a perceptiei are ca obiective:

a) la adversari: blocarea accesului la informatii, degradarea si alterarea informatiilor factorilor de decizie;

b) la aliati si trupele proprii: asigurarea acuratetei, securitatii si protectia informatiilor avute la dispozitie si contracararea eforturilor adversarilor de a degrada, altera sau bloca accesul la informatii;

c) la partile neutre sau indecise: furnizarea de informatii concrete, care sa conduca la obtinerea sprijinului acestora si la contracararea eforturilor adversarilor de a-i atrage de partea lor, de a degrada, altera sau bloca accesul la informatii.

0114. In limitele cadrului legal national si international, precum si a regulilor de angajare, afectarea capacitatii si/sau mijloacelor are ca obiective:

a) la adversari: impiedicarea luarii initiativei, prin degradarea, alterarea, interzicerea accesului sau distrugerea infrastructurii sistemelor de comanda, control, comunicatii, calculatoare si informatii, a celor care permit exercitarea efectiva a conducerii, a celor de propaganda si a surselor care genereaza puterea fizica;

b) la aliati si trupele proprii: protejarea si intarirea sistemelor de comanda, control, comunicatii, calculatoare si informatii care permit exercitarea conducerii si mentinerea initiativei;

c) la partile neutre sau indecise: protejarea sistemelor de comanda, control, comunicatii, calculatoare si informatii, direct, prin furnizarea de consultatii si sprijin material, sau indirect, prin tintirea acelor capacitati ale adversarului care le-ar ameninta pe ale acestora.

SECTIUNEA a 4-a

Principiile care stau la baza planificarii si desfasurarii operatiilor informationale

0115. Principiile care stau la baza planificarii si desfasurarii operatiilor informationale sunt urmatoarele:

a) implicarea personala a comandantului;

b) stransa coordonare si sincronizarea permanenta;

c) sprijinul cu informatii;

d) planificarea centralizata si executia descentralizata;

e) stabilirea tintelor;

f) implicarea timpurie si pregatirea oportuna;

g) monitorizarea si evaluarea efectelor.

0116. Comandantul exercita comanda si controlul asupra operatiilor informationale pe baza unui proces de consultari si luare a deciziei, desfasurat pe intregul lant de comanda.

0117. Stransa coordonare si sincronizarea permanenta deriva din insasi natura operatiilor informationale si din diversitatea tintelor avute in vedere, ceea ce presupune integrarea INFO OPS intr-o conducere si strategie aprobate de Autoritatea Nationala de Comanda. Toate planurile si activitatile trebuie sa fie in permanenta strans coordonate, armonizate si sincronizate cu toate celelalte activitati politice, militare sau civile, pe intreg lantul de comanda, atat pe orizontala, cat si pe verticala, pentru ca nici una dintre acestea sa nu intre in conflict cu celelalte sau sa diminueze efectele dorite.

0118. Succesul oricarei operatii informationale depinde de un sprijin prompt cu informatii precise, corecte si relevante privind adversarul, adversarii potentiali, aliatii, partile neutre si toate aspectele referitoare la mediul in care se desfasoara operatiile militare; structura de operatii informationale trebuie sa coopereze strans cu structurile de informatii, pentru a stabili cerintele sprijinului cu informatii, inclusiv cele referitoare la cultura, traditii, religie, limba sau procesul decizional, necesare planificarii, executarii si evaluarii eficacitatii operatiilor informationale.

0119. (1) Datorita cerintelor de stransa coordonare a activitatilor circumscrise, planificarea centralizata si executia descentralizata a operatiilor informationale este un principiu care se aplica la toate nivelurile de comanda.

(2) In situatia unor activitati sensibile, care impun un grad ridicat de confidentialitate sau atunci cand sunt utilizate mijloace strategice este posibila exercitarea unui control centralizat al executarii anumitor activitati.

0120. Principiul stabilirii tintelor si obtinerii efectului dorit asupra acestora presupune intelegerea in detaliu atat a mediului in care se desfasoara operatiile militare, cat si a obiectivelor comandantului. Structura de operatii informationale identifica atat efectele necesare a fi obtinute asupra unor tinte selectate pentru indeplinirea obiectivelor comandantului, cat si intregul spectru de actiuni care, integrate in planul de operatii, sa conduca la obtinerea acestor efecte. Aceste actiuni pot include distrugerea fizica, scoaterea din uz, influentarea, negarea informatiilor si inducerea in eroare si pot fi realizate prin mijloace cinetice sau non-cinetice. In procesul de stabilire a tintelor trebuie tinut seama ca orice element poate influenta diferite grupuri tinta si crea efecte neintentionate. De aceea, trebuie avuta in vedere analiza impactului unor astfel de activitati, urmata de masuri in consecinta.

0121. Principiul implicarii timpurii si pregatirii oportune presupune ca intentia comandantului si indicatiile acestuia sa fie obtinute cat mai devreme posibil, astfel incat structura de operatii informationale sa poata incepe planificarea inca din faza initiala a procesului planificarii operationale.

0122. Succesul operatiilor informationale depinde de monitorizarea, analiza si evaluarea continua a efectelor generate de spectrul activitatilor desfasurate, atat pe termen scurt cat si pe termen lung, in concordanta cu obiectivele stabilite. Acestea se realizeaza prin colectarea si procesarea de informatii din toate sursele avute la dispozitie in scopul obtinerii rezultatelor si efectelor dorite.

SECTIUNEA a 5-a

Tipuri de activitati desfasurate in cadrul operatiilor informationale

0123. (1) In scopul influentarii vointei, puterii de intelegere si perceptiilor factorilor de decizie si afectarii capacitatilor si/sau mijloacelor care permit aplicarea vointei si puterii de intelegere a acestora, poate fi utilizat un spectru larg de activitati care, pentru atingerea obiectivelor comandantului, trebuie coordonate cu celelalte activitati militare prevazute in planul operatiei intrunite.

(2) Operatiile informationale presupun trei tipuri principale de activitati:

a) activitati de influentare;

b) activitati indreptate impotriva conducerii si capacitatilor de comanda;

c) activitati de protectie informationala ;

(3) Intre cele trei tipuri de activitati nu exista o delimitare clara, ele avand impact una asupra celeilalte, asa cum este ilustrat in figura nr. 1.

0124. (1) Activitatile de influentare sunt acele activitati al caror scop principal este influentarea vointei tintelor aprobate, prin transmiterea, conform unor teme stabilite de mesaje verbale si non-verbale capabile sa sprijine cursul actiunilor proprii, sa afecteze in mod negativ pe cel al adversarului declarat sau potential si sa incurajze atitudini defvorabile din partea celor neutri.

(2) Acest tip de activitati se concretizeaza, in principal, prin operatii psihologice, de razboi electronic, de inducere in eroare/mascare, precum si prin afectarea/distrugerea sistemelor de calculatoare si informatii militare ale anumitor tinte selectate.

Fig. 1 - Elementele INFO OPS

 


(3) In stransa cooperare si coordonare cu activitatile de influentare, actiunile de informare si relatii publice sau CIMIC pot avea un impact semnificativ privind influentarea vointei factorilor de decizie si a tintelor. Operatiile mass-media trebuie la randul lor sincronizate si coordonate cu operatiile informationale sub autoritatea comandantului pentru sinergizarea efectelor si eliminarea unor contradictii cu efecte colaterale nedorite.

0125. (1) Activitatile indreptate impotriva conducerii si capacitatilor de comanda se desfasoara in scopul afectarii fluxului de informatii al factorilor de decizie, concentrandu-se pe subminarea posibilitatiilor adversarului de a lua decizii, de a le transmite sau de a le pune in practica.

Acest gen de activitati se concretizeaza in atacarea cu mijloacele corespunzatoare, conform regulilor de angajare, a sistemelor de comanda, control, comunicatii, calculatoare si informatii militare, a sistemelor de propaganda si a tuturor capacitatilor care contribuie la luarea deciziei si transpunerea acesteia in practica, dar in acelasi timp urmaresc si realizarea impactului asupra vointei si puterii de intelegere sau perceptiei.

0126. Activitatile de protectie informationala se refera la protejarea acelor informatii critice pentru succesul actiunilor proprii. Ele includ - dar nu se limiteaza la - activitati realizabile prin metode pasive referitoare la propriile echipamente, proceduri si personal, denumite generic securitatea operatiei - OPSEC si securitatea informatiilor in format electronic - INFOSEC, precum si prin metode active indreptate impotriva sistemelor de informatii, supraveghere, selectare a tintelor si lovire a obiectivelor si cercetare ale adversarului.

SECTIUNEA a 6-a

Nivelurile operatiilor informationale

0127. Comandantii de la toate nivelurile trebuie sa aiba permanent in vedere ca, daca actiunile desfasurate la cele trei niveluri - strategic, operativ si tactic - sunt clar definite, posibilele efecte si implicatii militare, politice, diplomatice, economice, sociale, cultural-spirituale ale aplicarii strategiilor si derularii campaniilor si activitatilor nu raman la acelasi nivel. Astfel, operatiile informationale necesita o abordare speciala, actiunile desfasurate la nivel tactic putand avea efecte la nivel strategic.

0128. (1) La nivel strategic national, se desfasoara operatii informationale strategice conduse si desfasurate in timp de pace, criza, criza majora sau razboi de Autoritatea Nationala de Comanda in conformitate cu Constitutia si legile tarii, Strategia de Securitate Nationala, precum si cu obligatiile si angajamentele rezultand din tratatele internationale la care Romania este parte; operatiile informationale strategice constau, in principal, in actiuni coordonate si sincronizate de natura politica, diplomatica sau militara.

(2) Operatiile informationale la nivel strategic national se desfasoara predominant in afara organismului militar, vizand obiective strategice pe termen mediu si lung; desi sunt planificate si desfasurate preponderent in mediul politic si diplomatic, in cadrul acestora pot fi antrenate si capacitatile de operatii informationale existente in Armata Romaniei.

(3) Operatiile informationale la nivel strategic militar, din Armata Romaniei, sunt initiate si desfasurate in situatii de criza majora sau razboi, sunt coordonate si sincronizate cu operatiile mass-media planificate si desfasurate la acelasi nivel de catre conducerea Centrului de Comanda Militara National.

0129. (1) Operatiile informationale la nivel operativ sunt desfasurate la instituirea "starii de asediu", in perioade de criza majora sau razboi si urmeaza liniile directoare si obiectivele stabilite prin Directiva Strategica emisa de catre Autoritatea Nationala de Comanda; sunt planificate si coordonate de structura de specialitate existenta in Centrul de Comanda Militara National, ca parte a operatiei intrunite, in conformitate cu documentele de profil din planul de operatii respectiv.

(2) Sub autoritatea comandantului Centrului de Comanda Militara National, operatiile informationale desfasurate la nivel operativ vor fi coordonate si sincronizate cu operatiile mass-media initiate de catre structurile de informare si relatii publice.

(3) In timp de pace, structura de operatii informationale din cadrul Statului Major General coopereaza cu Centrul de Conducere Militara si executa activitati specifice de monitorizare, planificare, analiza, evaluare si pregatire de specialitate.

(4) La cerere, structura de operatii informationale din Statul Major General asigura consiliere de specialitate institutiilor centrale ale statului implicate in desfasurarea operatiilor informationale la nivel strategic national.

Operatiile informationale la nivel tactic constau in activitati de planificare, executare si evaluare la nivel local, fiind concentrate pe obtinerea efectelor dorite asupra factorilor de decizie si grupurilor tinta, prin afectarea vointei, procesului de luare a deciziilor si a capacitatilor acestora, concomitent cu protejarea celor proprii; planificarea la acest nivel urmeaza indicatiile esalonului superior, avind in vedere ca activitatile ce urmeaza a fi desfasurate sa fie adaptate mediului informational in care se actioneaza.

CAPITOLUL II

Relationari si misiuni ale structurilor de operatii informationale

SECTIUNEA 1

Relationarea structurilor de operatii informationale cu alte structuri militare

0201. Un organism militar, prin toate manifestarile sale exterioare, indiferent de structura sa nationala sau multinationala, poate fi perceput de societatea civila intr-un mod global si de aceea prin toate structurile sale componente, el trebuie sa emita un mesaj coerent si coordonat, in scopul sprijinirii indeplinirii obiectivelor sale cu maxima eficienta.

0202. Aceasta coordonare se realizeaza, atat in timp de pace, cat si in timp de criza sau razboi, in cadrul statelor majore sau comandamentelor, dupa caz, prin relationarea structurilor de operatii informationale cu alte structuri militare al caror domeniu de activitate afecteaza sau influenteaza, direct sau indirect, factori de decizie si/sau sisteme si procese bazate pe informatii.

0203. Prin relationarea structurilor de operatii informationale cu alte structuri din Armata Romaniei se intelege desfasurarea unui complex de activitati comune, precum sedinte de coordonare, informare, sincronizare si armonizare, grupuri de lucru periodice, schimb de date si informatii, cooperarea in elaborarea si, dupa caz, adoptarea si implementarea unor linii directoare, strategii, planuri si programe, precum si implicarea in organizarea si desfasurarea unor actiuni militare sau evenimente etc.

0204. (1) In scopul obtinerii unei maxime sinergii si evitarii efectelor colaterale nedorite, structurile de operatii informationale coordoneaza, armonizeaza si sincronizeaza un spectru larg de activitati din urmatoarele domenii:

a)    operatii psihologice;

b)   relatii publice;

c)    informatii militare;

d)   cooperare civili-militari;

e)    razboi electronic;

f)    inducere in eroare/mascarea;

g)   protectia/securitatea operatiei;

h)   protectia/securitatea informatiilor;

i)     operatii speciale;

j)     operatii intrunite;

k)   alte domenii cu un posibil impact direct sau indirect asupra tintelor, precum operatii in retele de calculatoare etc.

(2) Coordonarea, sincronizarea si armonizarea unor activitati din cadrul unor structuri sau domenii militare specifice nu presupune subordonarea ierarhica a acestora structurilor de operatii informationale.

(3) Relationarea intre structurile de operatii informationale cu structurile din domeniile de activitate mentionate la primul alineat se desfasoara, in mod continuu si la toate esaloanele militare la care functioneaza astfel de structuri.

SECTIUNEA a 2-a

Misiuni ale structurilor de operatii informationale

0205. Misiunea principala a structurilor de operatii informationale din Armata Romaniei este de a coordona, armoniza si sincroniza actiunile de obtinere a efectelor dorite asupra vointei si procesului decizional al adversarului, adversarului potential sau altor entitati aprobate, in sprijinul indeplinirii obiectivelor politico-militare ale fortelor proprii, in conformitate cu politica si liniile directoare ale Autoritatii Nationale de Comanda si cu cele ale Aliantei Nord-Atlantice si Uniunii Europene.

0206. Structurile de operatii informationale din Armata Romaniei functioneaza, in timp de pace sau in situatii de criza, in cadrul Statului Major General si comandamentelor operationale, precum si in cadrul statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei, iar in timp de criza majora si razboi ele vor fi infiintate si in cadrul Centrului de Comanda Militara National, precum si la alte esaloane subordonate, pana la nivel de brigada/flotila inclusiv.

0207. (1) Structura de operatii informationale din cadrul Statului Major General functioneaza in cadrul Directiei Operatii si reprezinta entitatea centrala de coordonare a acestui domeniu in Armata Romaniei pe timp de pace sau in situatii de criza.

(2) Principalele misiuni ale acestei structuri sunt:

a) elaborarea si actualizarea cadrului normativ, doctrinar, operativ si conceptual specific acestui domeniu in Armata Romaniei;

b) asigurarea expertizei de specialitate in sfera operatiilor informationale, asa cum sunt ele definite in prezenta doctrina, la nivelul conducerii Ministerului Apararii Nationale si a Statului Major General, iar la cerere, la nivelul institutiilor centrale ale statului;

c) planificarea, conducerea si evaluarea operatiilor informationale in situatii de criza;

d) elaborarea si redactarea proiectelor de mesaje cheie, precum si a documentelor specifice de planificare si coordonare a operatiilor informationale in situatii de criza

e) coordonarea si monitorizarea activitatilor si instruirii din domeniul operatiilor informationale in Armata Romaniei;

f) asigurarea relationarii si interoperabilitatii in domeniu cu structurile similare centrale si regionale din cadrul NATO si UE;

g) coordonarea pregatirii de specialitate a personalului din domeniu.

0208. In timp de criza majora sau razboi, structura de operatii informationale constituita la Centrul de Comanda Militara National preia misiunile structurii de operatii informationale din cadrul Statului Major General si planifica, coordoneaza si monitorizeaza operatiile informationale la nivel strategic militar si operativ in conformitate cu politica si liniile directoare ale Autoritatii Nationale de Comanda si in coordonare cu cele de la nivelul Aliantei Nord Atlantice si UE. Coordonarea, sincronizarea si armonizarea la nivel strategic-militar a planurilor de operatii informationale cu cele ale operatiilor mass-media in timp de criza majora sau razboi se va face sub autoritatea comandantului Centrului de Comanda Militara National.

0209. (1) Structurile de operatii informationale sau ofiterii incadrati in acest domeniu, de la nivelul comandamentelor operationale intrunite, ale statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei, precum si ale statelor majore ale marilor unitati raspund de planificarea, desfasurarea si monitorizarea operatiilor informationale la nivelul structurilor respective.

(2) Misiunile acestora sunt:

a) consilierea comandantului in toate activitatile din domeniul INFO OPS;

b) implementarea planurilor operatiilor informationale ale esalonului superior in propriile documente de planificare si desfasurarea operatiilor informationale in sprijinul indeplinirii obiectivelor stabilite de esalonul superior, conform principiului planificarii centralizate si executiei descentralizate;

c) participarea la exercitii si antrenamente nationale si multinationale, precum si la incadrarea unor functii de specialitate din comandamentele multinationale si in diferite teatre de operatii.

CAPITOLUL III

Cerinte de coordonare a operatiilor informationale

SECTIUNEA 1

Coordonarea si cooperarea interna

0301. Pentru sprijinirea eficienta a indeplinirii obiectivelor planului de operatii intrunite, operatiile informationale trebuie integrate pe deplin in activitatea statului major sau comandamentului, in toate etapele procesului de planificare si in toate fazele operatiei si trebuie corelate cu activitatile desfasurate de celelalte institutii implicate din afara organismului militar.

0302. In scopul indeplinirii obiectivelor planificate, structurile de operatii informationale coordoneaza domenii cheie si se sincronizeaza cu domenii conexe operatiilor informationale.

0303. (1) Domeniile cheie coordonate in cadrul operatiilor informationale reprezinta pilonii de baza prin care se pot obtine efectele sinergice dorite asupra vointei, puterii de intelegere si capacitatilor sau mijloacelor adversarului, potentialului adversar sau altor entitati aprobate; acestea sunt:

a) operatiile psihologice - PSYOPS -, ce au drept scop influentarea perceptiilor, atitudinilor si comportamentelor tintelor/grupurilor tinta aprobate, in conformitate cu liniile directoare si obiectivele operatiilor informationale si care, spre deosebire de operatiile mass-media si activitatile de informare/relatii publice, detin controlul asupra continutului si mijloacelor de diseminare a produselor specifice;

b) imaginea publica a fortei si comandantului determinata de prezenta, atitudinea si comportamentul trupelor si membrilor grupului de comanda la locul si momentul potrivit, ce au ca scop influentarea perceptiei si atitudinii tintelor, in sensul demonstrarii fermitatii, capacitatilor si intentiilor trupelor desfasurate in teren care trebuie sincronizate cu operatiile mas-media, avand in vedere cerintele de protectie a fortei si rolul comandantilor in transmiterea mesajelor;

c) securitatea operatiei - OPSEC -, care se refera la identificarea acelor informatii esentiale necesare obtinerii succesului de catre adversari si securizarea acestor informatii, concomitent cu protejarea acelor informatii care permit atingerea obiectivelor de catre trupele proprii;

d) securitarea informatiilor - INFOSEC -, ce are ca scop protejarea confidentialitatii, integritatii si valabilitatii informatiilor printr-o serie de masuri care, aplicate din perspectiva operatiilor informationale pot proteja proprii factori de decizie impotriva operatiilor informationale desfasurate de adversari, pot bloca accesul la informatiile esentiale si pot sprijini actiunile de influentare sau inducere in eroare;e) inducerea in eroare / mascarea care urmareste inselarea adversarului prin actiuni de imitare, disproportionare, ascundere etc., in scopul obtinerii efectelor dorite asupra perceptiei, puterii de intelegere si capacitatii de reactie a adversarului si implicit;

f) razboiul electronic, care prin efectele temporare sau permanente ale activitatior desfasurate in spectrul electromagnetic, poate afecta informatiile esentiale sau sistemele informationale necesare luarii si transpunerii in practica a deciziilor de catre adversari, contribuie la influentarea acestora, la desfasurarea operatiilor psihologice si inducerii in eroare de catre trupele proprii, la contracararea operatiilor informationale desfasurate de adversar, precum si la protejarea utilizarii spectrului electromagnetic de catre trupele proprii si asigurarea securitatii informatiei;

g) distrugerea fizica, domeniul cu cea mai mare aplicabilitate in cadrul unei operatii militare intrunite si care, din perspectiva operatiilor informationale, prezinta doua aspecte: primul vizeaza afectarea puterii de intelegere si vointei adversarului, prin atacarea sistemelor sale de comanda si control, in vreme ce al doilea se refera la mesajul transmis prin folosirea fortei si implicit la impactul psihologic pe care aceasta il produce asupra perceptiilor adversarului;

h) operatiile in retele de calculatoare se vor executa in functie de gradul de dependenta a adversarului de tehnologia informatizata de comunicatii. Ele constau in atacarea vulnerabilitatilor retelelor informatice ale adversarului, exploatarea informatiilor din aceste retele si protejarea retelelor informatice proprii impotriva operatiilor in retele de calculatoare desfasurate de adversar.

(2) Datorita varietatii considerabile a activitatilor specifice fiecarui domeniu cheie, acestea pot fi considerate ca activitati in cadrul operatiilor informationale numai atunci cand sunt indreptate direct asupra vointei, puterii de intelegere si capacitatilor sau mijloacelor adversarului, potentialului adversar sau altor entitati aprobate.

0304. Domeniile conexe cu care se sincronizeaza operatiile informationale cuprind activitati care se desfasoara separat si distinct, dar care sunt implicate in procesul de coordonare datorita impactului direct sau indirect pe care-l au sau il pot avea asupra vointei si puterii de intelegere a tintelor. Acestea sunt:

a) informarea/relatiile publice, domeniu care vizeaza obtinerea intelegerii si sprijinului public pentru institutia militara printr-o informare publica oportuna, corecta si completa precum si fluidizarea comunicarii in interiorul organismului militar. Deoarece activitatea de informare si relatii publice are un impact inevitabil asupra audientelor, interferand cu obiectivele operatiilor informationale, este necesara o stransa colaborare si sincronizare a celor doua domenii in transmiterea mesajelor si temelor, indeosebi in situatii de criza majora si razboi, mentinandu-se o distinctie clara intre activitatile de informare si relatii publice si INFO OPS, pentru a se evita orice falsa impresie de manipulare a mass-media;

b) cooperarea civili-militari - CIMIC -, domeniu care urmareste asigurarea dezvoltarii legaturilor dintre institutiile militare si cele non-militare din zona de operatii in scopul sustinerii unitatii de efort, ceea ce implica o influenta directa asupra perceptiilor tintelor si cresterii credibilitatii mesajelor promovate de operatiile informationale. Deoarece prin contactele stabilite in mediul civil CIMIC-ul constituie atit o valoroasa sursa de informatii cit si un puternic vector de transpunere in practica a obiectivelor operatiilor informationale, este necesara o colaborare stransa intre structurile din cele doua domenii. In acest sens, se impune evitarea perceperii structurilor de CIMIC ca elemente de culgere de informatii, precum si eliminarea oricaror suspiciuni de manipulare a institutiilor non-militare de catre cele militare.

0305. Structurile de operatii informationale coopereaza cu structuri militare care, prin domeniul lor de activitate, le pot sprijini sau pot contribui direct sau indirect la realizarea obiectivelor operatiilor informationale, dupa cum urmeaza:

a)        structurile de personal si resurse umane asigura incadrarea corespunzatoare a structurilor de operatii informationale potrivit cerintelor acestora;

b)        structurile de informatii militare constituie o componenta importanta de mare diversitate si capacitate operationala, care actioneaza in orice forma a actiunilor militare si conditii geoclimatice pentru sprijinul comandantilor in activitatea de planificare si desfasurare a operatiilor intrunite, coordonand cerintele de informatii, elaborand rapoarte si sinteze de informatii care vin in sprijinul operatiilor informationale;

c)        structurile de planificare pe termen lung si cele de operatii sprijina procesul planificarii operatiilor informationale, integreaza planurile rezultate in planurile de operatii intrunite si sprijina armonizarea obiectivelor actiunilor militare cu cele ale operatiilor informationale;

d)       structurile de forte speciale asigura asistenta privind utilizarea acestor capacitati in sprijinul operatiilor informationale;

e)        structurile de doctrina si instructie asigura, in functie de necesitatile curente, consilierea din punct de vedere doctrinar si instruirea personalului care lucreaza in domeniu.

f)         structurile de comunicatii si informatica identifica vulnerabilitatile, dezvolta procedurile si capacitatile de protectie a sistemelor de comunicatii si retelelor informatice si sprijina operatiile in retele de calculatoare;

g)        structurile de consiliere juridica avizeaza activitatile planificate, din punctul de vedere al respectarii regulilor de angajare si al jurisdictiei nationale sau internationale;

h)        structurile de logistica asigura, in functie de necesitatile curente, sprijinul logistic necesar structurilor de operatii informationale;

i)          structurile de buget-finante asigura fondurile necesare ce decurg din implementarea planurilor de operatii informationale;

SECTIUNEA a 2-a

Coordonarea si cooperarea externa

0306. In scopul armonizarii si sincronizarii actiunilor cu impact direct sau indirect asupra tintelor avute in vedere si indeplinirii obiectivelor planificate, structura de operatii informationale din Statul Major General/Centrul de Comanda Militara National din Armata Romaniei stabileste legaturi de coordonare si cooperare cu:

a) structuri din autoritatile administrative publice centrale ale statului, precum Ministerul Afacerilor Externe, Comunitatea Nationala de Informatii, Ministerul Administratiei si Internelor, Consiliul National al Audiovizualului;

b) structuri similare din cadrul NATO si UE;

c) organizatii ne-guvernamentale sau institutii private din tara sau strainatate, a caror activitate poate veni in sprijinul obiectivelor oparatiilor informationale.

0307. Legaturile de coordonare si cooperare cu structurile si institutiile prevazute la art. 306 presupun o gama larga de activitati, care se concretizeaza in schimburi de date si informatii, comunicarea de linii directoare si ordine, consultari si evaluari. Acestea sunt vitale in evitarea sau diminuarea efectelor colaterale neintentionate de ordin politic, psihologic sau fizic, in stabilirea si analiza tintelor, in realizarea evaluarilor la nivel strategic si operativ a rezultatelor si progreselor, precum si in definirea limitarilor politico-militare ale operatiilor informationale.

SECTIUNEA a 3-a

Grupul de Coordonare a Operatiilor Informationale

0308. Pentru crearea unui cadru de lucru corespunzator scopului obtinerii efectului sinergetic ilustrat in figura nr. 2 si evitarii efectelor colaterale nedorite este necesara o coordonare si sincronizare a tuturor activitatilor care au sau pot avea un impact asupra vointei, puterii de intelegere si capacitatilor de actiune ale adversarului sau potentialilor adversari. Aceasta se realizeaza in cadrul Grupului de Coordonare a Operatiilor Informationale.

Fig. 2 - Cadrul de lucru INFO OPS

 


0309. (1) Grupul de Coordonare a Operatiilor Informationale este forumul de implementare a operatiilor informationale, constituit in cadrul comandamentului unei structuri militare, avand rolul de a asigura atat coerenta si continuitatea activitatilor din domeniul operatiilor informationale, cat si sincronizarea lor cu cele din domeniul operatiilor militare propriu zise.

(2) Grupul este prezidat de seful structurii de operatii informationale, are o componenta variabila, in functie de misiunea si rolul operatiilor informationale in indeplinirea obiectivelor comandantului si se intruneste ori de cite ori este necesar in procesul luarii deciziei.

0310. (1) Componenta de principiu a Grupului de Coordonare a Operatiilor Informationale este redata in figura nr. 3, reprezentantii domeniilor de activitate specificate trebuind sa aiba autoritatea de a prezenta pozitia structurilor pe care le reprezinta.


 


(2) Participarea reprezentantilor domeniilor operatii psihologice, razboi electronic, inducere in eroare, protectia operatiei, operatii in retele de calculatoare, informatii militare, operatii, planificare pe termen lung, comunicatii si informatica, relatii publice si cooperare civili-militari este obligatorie la toate sedintele grupului de coordonare, in timp ce reprezentantii celorlalte domenii, specificate in art. 0305, vor participa atunci cand sunt solicitati de catre seful structurii de operatii informationale. Reprezentantii PI/PR si CIMIC participa la sedinte numai cu rol de consiliere, din perspectiva sincronizarii si corelarii activitatilor.

0311. In cadrul grupului, participantii furnizeaza informatii privind propriile planuri curente si viitoare, prezinta puncte de vedere si ofera expertiza si consiliere corespunzatoare domeniilor lor de activitate, in scopul deconflictualizarii actiunilor, asigurarii coerentei si unitatii de efort a acestora, coordonarii externe si interne a operatiilor informationale, inainte de a fi supuse aprobarii comandantului.

0312. Responsabilitatile Grupului de Coordonare a Operatiilor Informationale sunt:

a)   dezvoltarea, revizuirea si evaluarea planurilor si activitatilor de operatii informationale in conformitate cu obiectivele aprobate ale comandantului;

b)   asigurarea liniilor directoare a operatiilor informationale potrivit intentiilor comandantului;

c)   analiza activitatilor de planificare si stabilire a tintelor in cadrul structurii de operatii informationale;

d)  identificarea necesarului si a resurselor ce trebuie/pot fi utilizate in scopul atingerii obiectivelor operatiilor informationale;

e)   formularea de recomandari in domeniul operatiilor informationale pentru activitatile corespunzatoare de stat major;

f)    actualizarea permanenta a paragrafelor referitoare la operatii informationale din planurile de operatii si anexele acestora;

g)   formularea de recomandari pentru aprobarea planului operatiilor informationale - Anexa O la planul de operatii;

h)   coordonarea activitatilor cu cele ale institutiilor si organismelor extra-militare, interne si internationale.

CAPITOLUL IV

Conducerea si desfasurarea operatiilor informationale

SECTIUNEA 1

Conditii generale de planificare

0401. (1) Operatiile informationale constituie parte integranta a activitatii militare, indiferent de nivelul la care se desfasoara si de aceea trebuie ca planificatorii INFO OPS sa fie angajati in procesul planificarii operationale inca de la inceputul acestuia, ca membri ai Grupului de Planificare a Operatiilor.

(2) Planificarea operatiilor informationale trebuie sa sprijine intentia, obiectivele comandantului si finalitatile stabilite de acesta si se desfasoara simultan la toate nivelurile, in functie de natura operatiei si scopul planului ce trebuie realizat.

(3) In scopul integrarii operatiilor informationale in planul operatiei, eliminarea nesincronizarilor si evitarii efectelor colaterale nedorite, planificatorii trebuie sa aiba o perspectiva si o intelegere cat mai larga nu numai a intregului spectru de actiuni militare planificate, dar si a elementelor specifice privind traditia, religia, cultura, aspectele politice, sociale si economice din zona de responsabilitate avuta in vedere.

(4) Atunci cand planurile de operatii informationale ating probleme politice delicate sau vizeaza actiuni din cadrul unor domenii sensibile precum inducerea in eroare a adversarului, razboiul electronic, operatii in retelele de calculatoare sau ale fortelor pentru operatii speciale, actiuni al caror nivel de clasificare este mai ridicat decat cel general al operatiei militare in ansamblu, procesul de planificare, redactare si distribuire a documentelor se va desfasura intr-un cadru limitat corespunzator, stabilit de catre comandant.

0402. Procesul deliberat de planificare a operatiilor informationale se desfasoara in cadrul celor cinci etape ale procesului planificarii operationale:

a) initierea procesului;

b) orientarea personalului implicat;

c) elaborarea conceptiei operatiei;

d) elaborarea planului operatiei;

e) reanalizarea si actualizarea planului.

0403. Planificarea operatiilor informationale incepe dupa emiterea Directivei Strategice de catre Centrul de Comanda Militara National sau a Directivei de initiere a planificarii emisa de Centrul de Planificare si Conducere Strategica, prin declansarea in cadrul structurii de operatii informationale a etapei de initiere. Aceasta consta in insusirea misiunii primite, a liniilor directoare si politicii elaborate de Autoritatea Nationala de Comanda, intocmirea si inaintarea primelor cereri de informatii catre structurile de informatii militare, colectarea si actualizarea informatiilor despre zona de operatii viitoare si posibilele tinte, in scopul unei intelegeri si cunoasteri cat mai precise si complete a intregului spectru de tinte, precum si determinarii vulnerabilitatilor, punctelor forte si punctelor slabe ale potentialelor tinte ale operatiilor informationale.

0404. In etapa de orientare a personalului se realizeaza analiza misiunii, a factorilor politico-militari ce pot influenta indeplinirea acesteia, intelegerea proceselor de luare a deciziei de catre adversari sau de catre celelalte entitati aprobate, precum si identificarea amenintarilor indreptate asupra propriilor sisteme informationale si de luare a deciziei. Aceasta activitate se materializeaza prin estimarea operatiilor informationale, document care centralizeaza toti factorii ce trebuie luati in considerare pentru formularea obiectivelor si a cursurilor de actiune in desfasurarea activitatilor viitoare.

0405. In etapa elaborarii conceptiei operatiei - CONOPS - structura de operatii informationale identifica obiectivele si activitatile INFO OPS, contribuie la dezvoltarea cursurilor de actiune, la compararea acestora si la identificarea celui ce poate fi sprijinit cel mai bine din perspectiva INFO OPS, participa la elaborarea conceptiei operatiei intrunite si elaboreaza conceptia operatiilor informationale. Pe baza acestei conceptii va fi intocmit planul operatiilor informationale - Anexa O la planul de operatii. Tot in aceasta etapa, pe baza obiectivelor INFO OPS, care reflecta intentia comandantului si a liniilor directoare si politicii Autoritatii Nationale de Comanda, este initiata si intocmirea matricei obiectivelor operatiilor informationale, document de planificare care permite o evaluare precisa a activitatilor desfasurate.

0406. In etapa de elaborare a planului operatiei - OPLAN -, structura de operatii informationale urmareste integrarea in planul propriu zis al operatiei a rolului, conceptiei si sarcinilor INFO OPS, definitiveaza propriile obiective, cu temele si mesajele aferente, elaboreaza planul operatiilor informationale, participa la elaborarea cerintelor de informatii esentiale si continua inaintarea eventualelor cereri de informatii suplimentare necesare. Totodata se va initia intocmirea planurilor de sprijin - SUPLANs - fiecare dintre acestea fiind proiectat pentru obtinerea anumitor efecte asupra tintelor avute in vedere.

0407. In etapa de reanalizare si actualizare a planului, structura de operatii informationale continua sa desfasoare activitati de evaluare a teatrului de operatii, inclusiv analiza tintelor, in scopul reafirmarii relevantei obiectivelor planificate, actualizarii planului operatiilor informationale si optimizarii si sincronizarii planurilor de sprijin.

SECTIUNEA a 2-a

Documente de planificare

0408. Intregul proces de planificare a operatiilor informationale implica elaborarea unor documente specifice, utilizate atat in cazul operatiilor militare reale, cat si in exercitii sau antrenamente, documente a caror structura va fi adaptata in conformitate cu procedurile standard de operare specifice fiecarei situatii.

0409. Principalele documente elaborate in procesul de planificare a operatiilor informationale sunt: estimarea operatiilor informationale, planul operatiilor informationale, planul de sprijin al operatiilor informationale, planul de actiune al operatiilor informationale, matricea obiectivelor operatiilor informationale, matricea de sincronizare a activitatilor pe termen lung si matricea mesajelor cheie.

0410. Estimarea INFO OPS, al carei proces de realizare este prezentat in anexa nr. 2, este un document de lucru ce trebuie actualizat permanent si care in forma sa initiala constituie contributia INFO OPS la sedinta comandantului de analiza a misiunii.

0411. (1) Planul operatiilor informationale - Anexa O la planul operatiei - este documentul pe baza caruia se desfasoara operatiile informationale si cuprinde detalii privind situatia fortelor, misiunea acestora, obiectivele si sarcinile operatiilor informationale, tintele avute in vedere, instructiuni de coordonare, matricea obiectivelor INFO OPS si matricea de sincronizare a activitatilor pe termen lung; formatul recomandat este prezentat in anexa nr. 3.

(2) Matricea obiectivelor operatiilor informationale este documentul care, pornind de la obiectivele stabilite la nivelul/esalonul ierarhic superior, fie acesta strategic sau operativ, are rolul de a structura obiectivele si sub-obiectivele INFO OPS pe efectele urmarite a fi obtinute, sarcinile ce trebuie indeplinite, tintele avute in vedere, capabilitatile utilizate si modalitatea de apreciere a eficientei activitatilor desfasurate.

(3) Matricea de sincronizare a activitatilor pe termen lung este documentul care prezinta desfasurarea in timp, corespunzator fazelor operatiei, a tuturor activitatilor care sprijina efortul operatiilor informationale, impreuna cu celelalte operatii militare sau evenimente civile marcante, previzionate a avea loc in zona de responsabilitate, astfel incat sa poata fi sesizate si rezolvate eventualele disfunctii, suprapuneri sau contra-efecte.

0412. (1) Planul de sprijin operatii informationale se intocmeste corespunzator fiecarui obiectiv sau efect major avut in vedere si consta intr-o prezentare temporala a activitatilor necesar a fi executate de catre fiecare structura responsabila asupra tintelor aprobate, in scopul atingerii obiectivului sau obtinerii efectului urmarit.

(2) Fiecarui plan de sprijin ii este atasata matricea mesajelor cheie, document centralizator care cuprinde mesajele care trebuie transmise tintelor. Aceste mesaje sunt actualizate periodic de catre structura de operatii informationale, in functie de oportunitatile aparute si evolutia situatiei si sunt aprobate de catre comandant.

0413. In situatia in care timpul avut la dispozitie pentru planificarea deliberata nu este suficient sau obtinerea efectelor dorite asupra unor tinte specifice este strans legata de folosirea unei anumite oportunitati, pentru o perioada limitata de timp, este necesara elaborarea unor planuri de actiune sau ordine fragmentare, care contin elementele definitorii necesare desfasurarii operatiilor informationale.

0414. Structura si forma concreta de elaborare, periodicitatea actualizarilor, ierarhia de avizare si aprobare a documentelor de planificare a operatiilor informationale vor fi stabilite prin procedurile standard de operare elaborate in cadrul comandamentului, in functie de conditiile specifice din zona de responsabilitate respectiva.

SECTIUNEA a 3-a

Implementarea, evaluarea si raportarea operatiilor informationale

0415. Grupul de coordonare a operatiilor informationale are rolul primordial in implementarea planurilor si desfasurarea operatiilor informationale, in sincronizarea tuturor activitatilor planificate, pentru a se realiza unitatea de efort si coordonarea efectelor asupra tintelor aprobate.

0416. Constrangerile si restrictiile stabilite la nivelurile superioare pentru desfasurarea operatiilor informationale, precum si ipotezele de la care se pleaca trebuie clar delimitate si permanent actualizate. Astfel de limitari se pot referi la includerea numai a anumitor factori de decizie in lista de tinte selectate sau la atacul direct numai asupra unora dintre acestia, precum si la actiuni incadrate strict in regulile de angajare si mandatul politic al fortei.

0417. Desfasurarea operatiilor informationale este un proces continuu ce are loc in timp de criza majora sau razboi in sprijinul strategiei informationale, planurile de operatii informationale necesitand o permanenta actualizare si evaluare, in functie de evolutiile din zona de responsabilitate si efectele avute in vedere.

0418. Comandamentele trebuie sa aiba permanent in vedere faptul ca desfasurarea activitatilor zilnice creeaza efecte, concretizate in schimbarea, adesea lenta si greu sesizabila in timp, dar uneori foarte rapida, a perceptiilor, comportamentelor si atitudinilor tintelor vizate.

0419. Avand in vedere ca obiectivele operatiilor informationale sunt indeplinite printr-o gama foarte larga de activitati la toate nivelurile, structura de operatii informationale va stabili o ordine de prioritate a obiectivelor si sub-obiectivelor urmarite pentru fiecare faza a operatiei, functie de liniile directoare formulate la nivel strategic.

0420. (1) Implementarea operatiilor informationale presupune o analiza si evaluare continua a tintelor si efectelor avute in vedere, dictata de necesitatea unui raspuns oportun la toate schimbarile si evolutiile survenite.

(2) In acest scop se intocmeste matricea de evaluare a rezultatelor, instrument care permite urmarirea si centralizarea periodica detaliata a efectelor obtinute asupra tintelor avute in vedere, pentru fiecare obiectiv, tema sau mesaj. In acest scop, pe baza criteriilor de succes stabilite anterior in functie de obiectivele comandantului, structura de operatii informationale trebuie sa elaboreze criterii de apreciere a eficientei, care sa permita evaluarea activitatilor desfasurate, atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ.

(3) Indicatorii propusi pentru evaluare trebuie sa fie cuantificabili, astfel incat structurile de informatii militare sa poata furniza acele informatii si date necesare pentru determinarea cat mai precisa a lor.

0421. (1) Pentru a putea identifica vulnerabilitatile sau punctele sensibile, potential exploatabile de catre adversar, structura de operatii informationale trebuie sa fie permanent in masura sa analizeze si sa evalueze corespunzator propriile planuri, structurile, capacitatile si mecanismele de luare a deciziei.

(2) In acelasi timp, structura de operatii informationale trebuie sa identifice noile obiective posibile, tinte si teme ale adversarului, pentru a fi in masura sa le contracareze cu maximum de eficienta, prin activitati analizate si hotarate in cadrul lucrarilor Grupului de coordonare a Operatiilor Informationale.

0422. (1) Structura de operatii informationale contribuie, alaturi de celelalte structuri implicate, la procesul de stabilire a tintelor, prin propunerea acelor tinte care pot fi afectate prin activitati INFO OPS - fie prin mijloace fizice, fie prin mijloace cognitive - si care, in urma analizei comune vor fi incluse in listele de prioritati si inaintate spre aprobare.

(2) Stabilirea tintelor trebuie vazuta ca un proces dinamic, in sensul identificarii de noi tinte, noi vulnerabilitati sau puncte sensibile potential exploatabile ale adversarului.

(3) Din perspectiva operatiilor informationale, pot fi identificate si selectate tinte asupra carora se poate actiona numai in momente precise, bine determinate. Din perspectiva operatiilor informationale, aceste tinte sensibile in timp pot fi decizii care trebuie blocate sau ingreunate, legaturi folosite in momente foarte importante, lideri, factori de decizie, calculatoare si retele de calculatoare etc.

0423. In cadrul aceluiasi comandament pot fi puse in aplicare simultan mai multe planuri de sprijin sau de actiune. Unele activitati, faze sau tinte se pot suprapune si de aceea este necesara deconflictualizarea acestora si maximizata sinergia lor. De aceea, anterior inaintarii spre aprobare, toate aceste planuri trebuie sa fie mai intai analizate si corelate in cadrul Grupului de coordonare a Operatiilor Informationale.

0424. In cazul unor operatii informationale de natura sensibila, detaliile vor fi analizate si stabilite in colective restranse iar documentele elaborate vor fi distribuite pe baza principiului "necesitatii de a cunoaste".

0425. Raportarea stadiului de desfasurare a activitatior planificate se face periodic, in functie de cerintele prevazute in planul operatiei si criteriile stabilite prin procedurile standard de operare ale comandamentului respectiv, astfel incat comandantul si structurile implicate sa aiba in permanenta o viziune de ansamblu a efectelor obtinute si sa poata actiona in consecinta. Un format recomandat de raport al operatiilor informationale este prezentat in anexa nr. 4.

0426. Structura de operatii informationale trebuie sa asigure informarea oportuna atat a comandantului, cat si a membrilor Grupului de Coordonare a Operatiilor Informationale in toate aspectele ce privesc operatiile informationale.

CAPITOLUL V

Sprijinul operatiilor informationale

SECTIUNEA 1

Sprijinul cu informatii

0501. Anvergura sporita in timp si spatiu a informatilor necesare - precum cele privind cultura, legislatia, moralul, mentalitatile si traditiile liderilor de opinie sau factorilor de decizie -, fac ca cerintele de sprijin cu informatii pentru operatiile informationale sa difere de cele clasice, culegerea lor necesitand timp indelungat si spatii extinse de cercetare.

Asigurarea sprijinului cu informatii necesar operatiilor informationale incepe din timp de pace si se intensifica odata cu pregatirea primelor faze ale unei operatii militare.

0503. Sprijinul cu informatii se refera in principal la informatii privind factorii de decizie, procesul decizional si aspecte geo-politice, culturale, religioase, de traditie, socio-umane si economice ale adversarului, care constituie baza planificarii operatiilor informationale.

0504. Deoarece spectrul informatiilor solicitate de structurile de operatii informationale este foarte larg, este necesara o colaborare continua foarte stransa cu structurile de informatii militare, pe baza cererilor de informatii, elaborate si inaintate in ordinea prioritatii informatiilor in procesul de analiza.

0505. Principalele categorii de informatii necesare structurilor de operatii informationale se refera la:

a)   sisteme si retele de informatii prin care se intelege personalul, tehnica folosita de acesta, structurile organizationale si procesele bazate pe informatii care colecteaza, percep, analizeaza, evalueaza, creeaza, manipuleaza, depoziteaza, afiseaza, distribuie, transmit si disemineaza informatii. Aceste sisteme si retele pot reprezenta atat surse de informatii pentru procesul de analiza desfasurat de structurile de operatii informationale, cat si potentiale tinte exploatabile;

b)   sisteme si retele de luare a deciziei si pentru implementarea acesteia, care pot fi automate, semi-automate, umane sau combinatii ale acestora, fiecare avand propriile-i vulnerabilitati;

c)   informatii de baza pentru luarea deciziilor operationale si care pot lua diferite forme, ele trebuind sa fie relevante, precise, corecte si la timp;

d)  factori de decizie sau lideri de opinie, politici, militari, locali etc., despre care orice informatie privind datele personale, profilul psihologic, sistemul de relationare, metodele de luare a hotararilor si retelele de comunicare interpersonala etc. pot fi esentiale pentru operatiile informationale;

e)   grupuri tinta, care din perspectiva operatiilor informationale sunt acele grupuri care sprijina factorii de decizie si liderii de opinie, produc sau folosesc informatii pentru scopuri politico-militare;

f)    senzori si retele de senzori utilizate atat de oameni, cat si de echipamente electronice in procesul de luare a deciziilor;

g)   sisteme de protectie a informatiilor care sunt necesare nu numai pentru a penetra apararea inamicului, dar si pentru a testa capacitatea de protectie a propriilor sisteme informationale.

SECTIUNEA a 2-a

Instruire si pregatire

0506. Instruirea si pregatirea personalului in domeniul operatiilor informationale se face prin:

a)   participarea la cursuri de specialitate organizate in tara sau in strainatate;

b)   participarea la antrenamente si exercitii de toate tipurile, organizate in tara sau in strainatate;

c)   studiu individual si experienta dobandita in stagiu de pregatire in structuri de specialitate din tara si strainatate sau in misiuni internationale in teatre de operatii.

0507. Cerintele specifice pentru un ofiter care activeaza in structurile de operatii informationale se refera la cunoasterea doctrinelor si documentelor programatice in domeniu nationale si NATO, cunostinte generale militare referitoare la domeniile cheie si conexe operatiilor informationale si in mod deosebit privind operatiile psihologice, relatiile publice si razboiul electronic, cunoasterea unei limbi straine, de preferinta engleza, utilizarea calculatorului, cunostiinte de cultura generala nationala si universala corespunzatoare.

0508. Personalul care lucreaza in structurile de operatii informationale si in special liderii din domeniu vor asigura consultanta de specialitate comandantilor si celorlalti factori de decizie privind specificul, rolul si oportunitatile pe care le ofera operatiile informationale in indeplinirea misiunii, atat in timpul exercitiilor si antrenamentelor, cat si in situatii reale.
0509. (1) In cazul exercitiilor si antrenamentelor, domeniul operatiilor informationale trebuie sa fie avut in vedere inca din fazele incipiente de planificare a acestora, indiferent daca acestea vizeaza nivelul strategic, operativ sau tactic, planificarea facandu-se potrivit cadrului doctrinar national si al NATO.

(2) In conceptia si planificarea exercitiilor si antrenamentelor, operatiile informationale vor fi incluse in planul de operatii, fiind create in acest scop structuri si obiective specifice de instruire, scenarii de actiune, fise ale posturilor jucate, in final extragandu-se lectiile invatate si concluziile de specialitate.

(3) Pentru o cat mai completa pregatire si instruire a personalului, in cadrul exercitiilor vor fi jucate si antrenate nu numai structuri de specialitate, dar si cat mai multe din domeniile implicate, tinandu-se seama de posibilele constrangeri si restrictii de ordin juridic si politic, atat la nivel national, cat si international.

SECTIUNEA a 3-a

Sprijinul logistic

0510. Fiind un instrument integrator de coordonare si sincronizare a activitatilor din domenii care beneficiaza de propriul sprijin logistic, structurile de operatii informationale nu necesita acest tip de sprijin decat in masura asigurarii accesului la informatie, prelucrarii si transmiterii acesteia in conditii de maxima operativitate.

0511. Sprijinul logistic necesar operatiilor informationale se refera la:

a)   sisteme de calculatoare care sa permita accesul la retelele interne si internationale, de exemplu Intranet, Internet si Cronos;

b)   acces la principalele mass-media nationale si internationale;

c)   posibilitatea colaborarii pe baze contractuale cu institute de sondare a opiniei publice, de statistica, culturale etc. in scopul documentarii si beneficierii de consultanta de specialitate.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

0601. Prezenta doctrina va intra in vigoare la data de 31.07.2006.

0602. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta doctrina.

SEFUL DIRECTIEI OPERATII

General maior

Mircea SAVU

- Pagina Alba -

Anexa nr. 1

(art. 0110)

GLOSAR

A. TERMENI DE SPECIALITATE

Analiza grupului tinta - ansamblu de activitati desfasurate de personalul calificat din structurile de operatii informationale in scopul identificarii elementelor caracteristice ale indivizilor sau grupului (tip, marime, compunere, grad de coeziune, localizare, context, atitudini, sistem de valori, simboluri, mentalitati, vulnerabilitati etc.).

Audienta tinta - indivizi sau grup uman reprezentat de sububitati/unitati sau structuri de comanda si/sau de populatie civila, situata de regula in zona actiunilor militare, asupra careia se desfasoara actiuni specifice operatiilor psihologice si informationale.

Anticipare - actiune prin care se identifica temele posibile ale propagandei ostile si se dejoaca prin prezentarea unor informatii si concluzii inainte ca temele respective sa fie valorificate de sursa.

Atitudine - modalitate interna relativ constanta de raportare sau de comportare a individului/grupului la diferite aspecte ale vietii, ale activitatii, la sine si la altii, reprezentand adesea o anumita conceptie; o constructie psihica sintetica, avand componente de ordin cognitiv, afectiv si comportamental.

Capacitate - posibilitatea, insusirea morala si intelectuala a cuiva de a realiza ceva intr-un anumit domeniu dispunand si de mijloacele concrete necesare.

Cinetic (mijloc) - modalitate de a realiza ceva prin intermediul miscarii sau instrument de actiune care se bazeaza pe miscare.

Comportament - ansamblul reactiilor adaptative, obiectiv-observabile ale unei persoane ca raspuns la stimulii din ambianta.

Comunicare - procesul de transfer al informatiei de la un sistem (fizic, biologic, psiho-social) la altul; proces de emitere a unui mesaj si de transmitere a acestuia intr-o maniera codificata, cu ajutorul unui canal catre un destinatar, in vederea receptarii.

Contrapropaganda - complex de actiuni planificate si executate in scopul anihilarii sau, cel putin, diminuarii efectelor propagandei ostile a inamicului.

Coordonare - actiunea de punere in acord a partilor unui tot, a indruma in sens unitar o serie de activitati desfasurate in vederea aceluiasi scop.

Demonstratie de forta - complex de actiuni militare ce se desfasoara in scopul inducerii unei imagini supradimensionate despre capacitatea de lupta, caracteristicile tehnicii din dotare si gradul de pregatire a trupelor proprii.

Dezinformare - interventie asupra elementelor de baza ale unui proces comunicational, care modifica deliberat mesajele vehiculate, cu scopul de a determina la receptor atitudini, reactii, actiuni dorite de un anumit agent social; activitate de "producere" si difuzare catre inamic a unor informatii, stiri, date false.

Diversiune - actiune prin care se intentioneaza captarea atentiei tintei prin prezentarea unor subiecte mai "importante" si se incearca punerea in umbra, eclipsarea mesajelor propagandistice ale inamicului.

Domeniu informational - este reprezentat de locul unde informatia in sine este creata, procesata si utilizata si in care se desfasoara operatiile informationale.

Grup - o pluralitate de persoane intre care se stabilesc legaturi integrative, normative, comunicative, afective, functionale, in vederea indeplinirii anumitor scopuri.

Implementarea operatiilor informationale - activitatile desfasurate de ofiterii din grupul de comanda si ofiterii specialisti de la diferite esaloane pentru initierea si realizarea sincronizarii, coordonarii, planificarii acelor actiuni ce urmaresc obtinerea efectelor dorite asupra vointei, puterii de intelegere si capacitatilor / mijloacelor adversarului, potentialului adversar sau altor entitati aprobate.

Impact (efect) informational - rezultatul concret obtinut in sistemele si procesele bazate pe informatii asupra unei tinte, ca urmare a desfasurarii operatiilor informationale.

Impact psihologic (efect psihologic) - rezultatul concret, obtinut in plan psiho-comportamental, ca urmare a desfasurarii unor operatii psihologice sau informationale.

Indicator de impact - modificare atitudinal-comportamentala observabila si masurabila (cuantificabila) aparuta ca urmare a unei campanii/serii de operatii psihologice.

Informatie - se poate prezenta sub trei ipostaze: informatia ca data reprezinta un element cheie al sistemelor de lupta, comunicatii si informatii militare; informatia transformata in cunoastere si intelegere este un element cheie al procesului de comanda si luare a deciziei; informatia din punct de vedere mediatic influenteaza perceptii si atitudini si cristalizeaza credinte.

Informational - care contine informatii, da informatii sau este bazat pe informatii.

Mesaj - continut informational transportat de la sursa (emitator) la destinatar (receptor) in legatura cu anumite obiecte de referinta, comune pentru cei doi poli ai comunicarii.

Moral - stare complexa traita de catre individ sau grup, cu multiple conditionari psiho-sociale, ce influenteaza comportamentul militarilor atat in timp de pace, cat si in timp de razboi.

Obiectiv informational - rezultatul dorit al unei operatii informationale definit cat mai concret printr-un ansamblu de indicatori specifici de impact interni si externi, referitori la starea scontata a sistemului sau procesului bazat pe informatii al unei tinte.

Operatii psihologice - activitati planificate care utilizeaza metode si mijloace de comunicare directionate spre audiente tinta aprobate, cu scopul de a influenta perceptii, atitudini si comportamente care afecteaza indeplinirea obiectivelor politico-militare.

Operatiile informationale - INFO OPS - constituie actiuni sincronizate si coordonate, planificate si desfasurate in vederea obtinerii efectelor dorite asupra vointei, puterii de intelegere si capacitatilor/mijloacelor adversarului, potentialului adversar sau altor entitati aprobate de Autoritatea Nationala de Comanda, in sprijinul indeplinirii obiectivelor comandantului, prin afectarea informatiilor si proceselor bazate pe informatie ale acestora, concomitent atat cu valorificarea propriilor informatii, cat si cu protectia si intarirea propriilor sisteme bazate pe informatii.

Operatii mass-media - constituie acele tipuri de activitati planificate de la cel mai inalt nivel al Ministerului Apararii Nationale si desfasurate la esaloanele optime pentru asigurarea unei informari publice oportune, corecte si eficiente in timp de pace, criza, criza majora sau la razboi, caractzerizata prin mentinerea unei politici proactive de comunicare si a unei reactii rapide. Scopul operatiilor mass-media, organizate distinct de operatiile informationale, este acela de a promova intelegerea si a obtine sprijinul public intern si international pentru operatiile militare desfasurate de Armata Romaniei, concomitent cu asigurarea securitatii operatiilor aflate in curs de pregatire sau in desfasurare.

Perceptie - proces psihic prin care obiectele si fenomenele din lumea obiectiva care actioneaza asupra organelor de simt sunt reflectate in totalitatea insusirilor lor ca un intreg unitar, imagine rezultata in urma acestei reflectari.

Propaganda - activitate sistematica de transmitere, promovare sau raspandire a unor doctrine, teze sau idei de pe pozitiile unei anumite grupari sociale, ideologice sau politice, in scopul influentarii, schimbarii, formarii unor conceptii, atitudini, opinii, convingeri sau comportamente.

Putere de intelegere - detinerea unui nivel suficient de cunostiinte care sa permita obtinerea unor concluzii despre posibilele consecinte ale situatiei, cat si o suficienta cunoastere a situatiei pentru a prezice viitoarele modele.

Raportarea operatiilor informationale - activitatile de intocmire de catre ofiterii specialisti a documentelor specifice de informare si sinteza privind stadiul actiunilor si evenimentelor din domeniile avute in vedere de operatiile informationale si inaintarea acestor documente spre comanda propriului esalon sau a esalonului superior.

Relationare - a pune in relatie, in legatura doi sau mai multi oameni, institutii, structuri.

Sistem informational - ansamblul elementelor de infrastructura, metodelor si procedurilor, a personalului implicat, precum si a altor elemente care indeplinesc functii de procesare a informatiei.

Sinergizare - activitatea de intensificare a efectelor a doua sau mai multe elemente prin asocierea acestora intr-un sens comun

Superioritatea informationala - acel avantaj operational care rezulta din abilitatea de a colecta, procesa si disemina un flux neintrerupt de informatii, simultan cu exploatarea si interzicerea adversarului de a face acelasi lucru.

Tinta - orice zona de dispunere a grupurilor umane, sistem, structura, obiect, persoana, grup, organizatie, perceptie, proces de gandire, mentalitate, comportament, atitudine sau conduita care devin subiectul analizei si actiunii operatiilor militare, inclusiv a celor informationale si care pot fi afectate prin mijloace cinetice sau non-cinetice.

Vulnerabilitatea tintei - elementele, aspectele sau punctele slabe/delicate/sensibile ale tintei, recomandate a fi exploatate in cadrul operatilor informationale.

B. ABREVIERI CURENTE UTILIZATE IN DOMENIUL OPERATIILOR INFORMATIONALE

AO . . . .

Area of Operations - Zona de operatii

AOR . . . .

Area of responsibility - Zona de responsabilitate

C4I..

Command, Control, Communication, Computer and Intelligence

CCA

Counter Command Activity - Activitati indreptate impotriva conducerii si capacitatilor de comanda

CONOPS..

Concept of Operations - Conceptia operatiilor

COA

Course of Action - Curs de actiune

CE . . . . .

Communications-electronics - Comunicatii-electronice

CIMIC .

Civil-Military Cooperation - Cooperarea civili-militari

CNA

Computer Network Attack - Atac in retele de calculatoare

CND..

Computer Network Defence - Protejarea retelelor de calculatoare

CNE ..

Computer Network Exploitation - Expoatarea retelelor de calculatoare

CNO

Computer Network Operations - Operatii in retele de calculatoare

EAO . . . . .

Evaluation of the area of operations - Evaluarea zonei de operatii

EBO ..

Effect Based Operations - Operatii bazate pe efect

EW . . . . . ..

Electronic Warfare - Razboi electronic

FRAGO.

Fragmentary Order - ordin fragmentar

IA.

Influence Activity - Activitati de influentare

INFO OPS ..

Information Operations - Operatii informationale

INFOSEC.

Information security - Securitarea informatiilor (in format electronic)

INTEL

Intelligence - Informatii militare

IOCB..

Information Operations Coordonation Board - Grup de Coordonare a Operatiilor Informationale

IOWG.

Information Operation Working Group - Grup de lucru operatii informationale

IPA . . . . .

Information Protection Activity - Activitati de protectie informationala

LEGAD.

Legal Adviser - Consilier juridic

KDM..

Key Decision Maker - Lider de opinie principal

MIS..

Military INFO Strategy - Strategie informationala militara

MOE

Measures of Effectiveness - Criterii de apreciere a eficientei

MOPS

Media Operations - Operatii mass-media

OPLAN.

Operation plan - Plan de operatii

OPSEC..

Operation security - Securitatea operatiei

PI.

Public Information - Informare publica

POLAD

Political Adviser - consilier politic

PPP..

Presence, posture and profile - Prezenta, dispozitivul si profilul trupelor

PR.

Public Relations - Relatii publice

RFI

Request for information - Cerere de informatii

PSYOPS . . . ..

Psychological Operations - Operatii psihologice

SUPLAN..

Supporting plan - Plan de sprijin

TST..

Time Sensitive Targets - Tinte sensibile in timp

UW . . . . . ..

Unconventional Warfare - Razboi neconventional

Anexa nr. 2

(art. 0410)

PROCESUL DE REALIZARE A ESTIMARII OPERATIILOR INFORMATIONALE1. ANALIZA MISIUNII

a) Analizarea misiunii comandantului din punct de vedere al operatiilor informationale, determinarea rolului pe care INFO OPS il poate juca in sprijinirea acesteia si identificarea elementelor cunoscute privind capacitatile de operatii informationale de care dispune comandantul (statutul lor, conditii, alte date);

b) Pregatirea din punct de vedere informativ al teatrului de operatii constand in:

stabilirea tintelor care urmeaza a fi influentate si declansarea procesului de analiza a acestora;

efectuarea analizei operatiilor informationale pentru cresterea capacitatii de initiativa a comandantului prin distrugerea sau degradarea capacitatii informationale si de luare a deciziei a adversarului;

identificarea informatiilor despre adversar si a sistemelor informationale care i-ar da acestuia posibilitatea pro-activa de a ataca sau perturba activitatea fortelor proprii sau aliate sau de a reactiona la actiunile acestora;

efectuarea, in colaborare cu structurile de informatii militare si utilizand sursele avute la dispozitie, a analizei nodale a informatiilor si sistemelor informationale, (inclusiv a sistemelor de comanda si control) si identificarea informatiior esentiale si a nodurilor vulnerabile;

intocmirea unei liste privind informatiile si nodurile/partile sistemelor C4I si C2 importante si vulnerabile ale adversarului, lista care trebuie sa reflecte prioritatea cerintelor operatiilor informationale adaptate regulilor de angajare, sa includa efectul dorit asupra acestora;

stabilirea profilului conducerii adverse, a factorilor de decizie si liderilor de opinie, cu precizarea vulnerabilitatilor si accesibilitatii acestora;

elaborarea potentialelor cursuri de actiune ale adversarului;

c) determinarea capabilitatilor ce pot fi utilizate in desfasurarea operatiilor informationale;

d) analizarea, din perspectiva operatiilor informationale a informatiilor despre trupele proprii si aliate si sistemele informationale ale acestora:

analizarea masurilor de protectie a operatiei si protectie a informatiei;

identificarea vulnerabilitatilor propriilor sisteme informationale si procese bazate pe informatii;

intocmirea unei liste privind informatiile si nodurile/partile sistemelor C4I si C2 importante si vulnerabile ale trupelor proprii si aliate, lista care trebuie sa reflecte prioritatea cerintelor interne ale operatiilor;

stabilirea profilului conducerii trupelor proprii si aliate, a factorilor de decizie, cu precizarea vulnerabilitatilor si accesibilitatii acestora;

analizarea capabilitatilor ce pot si utilizate de adversar in desfasurarea operatiilor informationale, in scopul identificarii sistemelor ce pot fi folosite pentru atacarea propriilor sisteme informationale si procese bazate pe informatii;

efectuarea, in colaborare cu structurile de informatii militare si utilizand sursele avute la dispozitie, a analizei sistemice a sistemelor si identificarea retelelor si nodurilor esentiale si vulnerabile;

identificarea masurilor de securitate a informatiei, corespunzatoare din perspectiva operatiilor informationale;

e) elaborarea si inaintarea cererilor de informatii necesare si emiterea ipotezelor care sa acopere datele necunoscute;

f) determinarea limitarilor din perspectiva operatiilor informationale: constrangeri (activitati pe care INFO OPS trebuie sa le desfasoare), restrictii (activitati pe care INFO OPS nu trebuie sa le desfasoare) si alte limitari (politice, de stare a vremii, relief etc.);

g) determinarea centrelor de greutate si punctelor decisive ale adversarului, a modului in care acestea pot fi blocate din punct de vedere informational precum si modul in care cele proprii pot fi protejate din perspectiva operatiilor informationale;

h) determinarea efectelor dorite prin intermediul operatiilor informationale si daca acestea conduc la finalitatea dorita de comandant;

i) stabilirea sarcinilor directe si indirecte ce trebuie indeplinite pentru obtinerea efectelor dorite;

j) evaluarea riscurilor posibile implicate de operatiile informationale;

k) analiza structurilor de operatii informationale pentru a stabili daca ele au sau nu capacitatea sa-si indeplineasca misiunea;

l) prezentarea comandantului a concluziilor analizei misiunii din punctul de vedere a operatiilor informationale.

2. PRIMIREA DIRECTIVEI DE PLANIFICARE DIN PARTEA COMANDANTULUI

a) consultarea cu ceilalti membri ai grupuli de planificare in vederea clarificarii tuturor aspectelor directivei.

3. ELABORAREA VARIANTELOR DE OPERATII INFORMATIONALE IN SPRIJINUL CURSURILOR DE ACTIUNE

a) Se vor elabora mai multe variante de operatii informationale capabile sa sprijine intentiile comandantului, prin identificarea acelor activitati de influentare, indreptate impotriva conducerii si capacitatilor de comanda ale adversarului si de protectie informationala, de natura sa indeplineasca obiectivele INFO OPS, precum si cerintele de coordonare si sincronizare cu CIMIC, relatiile publice si celelalte domenii implicate;

b) Activitatile de influentare:

1) identificarea obiectivelor activitatilor de influentare prin raspunsuri cat mai precise la urmatoarele intrebari:

- poate obiectivul sa intareasca sau sa schimbe comportamentele?

- aceasta schimbare se produce in timpul necesar indeplinirii obiectivului?

- poate fi indeplinit obiectivul prin furnizarea sau interzicerea informatiilor?

- poate fi indeplinit prin informare si educatie sau prin argumente si demonstratii de forta?

- cand trebuie sa li se transmita tintelor mesaje despre beneficiul, riscurile sau pretul unei anumite conduite, atitudini sau comportament?

- indeplinirea obiectivului necesita ca tintele sa fie induse in eroare sau fortate?

2) analiza tintelor:

- analiza populatiei (luand in considerare conducerea politica, militara si social-culturala);

- analiza grupurilor regionale sau a factiunilor, a grupurilor de refugiati, expatriati sau sinistrati urmarind diferentele de perceptie, oportunitati sau stari de fapt care pot fi exploatate ca teme;

- identificarea posibilelor diferente intre mediul urban si cel rural, intre populatia care are un loc de munca si someri, intre saraci si bogati, intre nomazi si statornici, intre gruparile etnice si intre cele religioase;

- analiza seturilor de valori, a motivatiilor, credintelor si simbolisticii, urmarind modul in care acestea pot fi utilizate ca teme;

- identificarea dependentelor intre grupuri, urmarind modul in care acestea pot fi exploatate;

- identificarea celor asupra carora mesajul transmis nu va avea niciodata efect;

3) transmiterea mesajelor:

analiza posibilitatilor si mijloacelor prin care pot fi diseminate mesajele;

ce impact are mass-media;

care este gradul de acces al populatiei la mass-media;

care surse de informare se bucura de incredere si care nu;

care este nivelul de alfabetizare si educatie si care este impactul acestuia asupra formai mesajului;

identificarea celor mai eficiente mijloace disponibile pentru transmiterea mesajului;

c) activitati indreptate impotriva conducerii si capacitatilor de comanda:

identificarea obiectivelor care presupun astfel de activitati, prin raspunsul la urmatoarele intrebari: obiectivul urmareste sa afecteze temporar sau permanent, partial sau total conducerea si capacitatile de comanda si control ale adversarului? Acesta trebuie indeplinit prin dezorganizare, negare, degradare etc. sau prin distrugere fizica?

analiza proceselor, mecanismelor si sistemelor prin care se colecteaza informatii si sunt transmise decizii, in scopul identificarii nodurilor inportante, a redundantei si a sistemelor de rezerva si nominalizarii acestora pentru activitati indreptate impotriva conducerii si capacitatilor de comanda;

identificarea importantei sociale si culturale a tintelor si verificarea impactului pe care atacarea lor il poate avea asupra obiectivelor activitatilor de influentare;

d) activitati de protectie informationala:

analiza trupelor proprii si aliate, in scopul determinarii potentialelor surse de informatii si a informatiilor esentiale;

stabilirea metodelor active sau pasive adecvate pentru protejarea acestora;

e) analiza si coordonarea operatiilor informationale avute in vedere cu regulile de angajare stabilite.

4. PARTICIPAREA LA ANALIZA SI COMPARAREA CURSURILOR DE ACTIUNE

a) contribuirea la analiza si selectarea cursului de actiune al operatiei din punctul de vedere al operatiilor informationale in ceea ce priveste stabilirea sarcinilor specifice INFO OPS, a relatiilor de comanda, a punctelor decisive si a sprijinului operational necesar;

b) consideratiile care stau la baza compararii cursurilor de actiune se refera la specificul misiunii, intentia comandantului, adversar, mediul in care se actioneaza, fortele si timpul disponibil, aspectele politice.

c) planificatorii INFO OPS trebuie sa se asigure ca recomandarile facute intrunesc conditiile de coordonare si sincronizare a domeniilor implicate.

5. PRIMIREA CURSULUI DE ACTIUNE DECIS DE COMANDANT

a) cursul de actiune stabilit de comandant va fi adus la cunostinta intregii echipe de planificare.

6. ELABORAREA PLANULUI

a) dupa selectarea cursului de actiune se elaboreaza planul de operatii, in care sunt specificate si contributia si rolul operatiilor informationale, care insa vor fi detaliate in Anexa O la OPLAN.

Anexa nr. 3

(art. 0411)

ANEXA O

la planul de operatii

(model de format)

Anexa O la

Planul de operatii.

Din (ziua, luna, anul)

PLANUL DE OPERATII

(nume de cod)

ANEXA O - OPERATII INFORMATIONALE

Referinte: A.

B.

C. .

1. SITUATIA:

a)      Situatia generala:

- Istoric

- Fortele adverse / ostile

- Fortele proprii / aliate

b)      Situatia speciala (specificatii pentru operatiile informationale)

c)      Ipoteze:

Ipoteze de ordin politic

Ipoteze de ordin militar

d)     Limitari

2. MISIUNEA

3. EXECUTIA

a) Intentia

b) Obiective

(1) Planuri si activitati

c) Sarcini

(1) Specifice

(2) Implicite

d) Plan de analiza a tintei

(1) Categorii de tinte avute in vedere de operatiile informationale

(2) Tinte de prima importanta

(3) Tinte interzise sau restrictionate

(4) Tinte sensibile in timp

e) Operatii in retelele de calculatoare

f) Reguli de angajare

g) Instructiuni de coordonare privind:

(1) Coordonarea obiectivelor operatiilor informationale

(2) Grupul de coordonare a operatiilor informationale

(3) Matricea obiectivelor operatiilor informationale

(4) Planurile de operatii informationale

(5) Ordinele fragmentare referitoare la operatiile informationale

(6) Raportarea

(7) Criterii de apreciere a eficientei

(8) Coordonarea masurilor de securitate a operatiei

(9) Protectia sistemelor de comunicatii si informatica

4. SPRIJINUL LOGISTIC

- Aprovizionare cu materiale speciale si intretinere

- Coordonarea bugetului

- Probleme de personal (inclusiv personalul local angajat)

5. COMANDA SI COMUNICATIILE:

Sistemul de comunicatii si informatica

Sistemul de raportare

Cereri de sprijin

Apendice:

Matricea obiectivelor operatiilor informationale

Matricea de sincronizare a operatiilor informationale

Anexa nr. 4

(art. 0425)

RAPORT ZILNIC PRIVIND OPERATIILE INFORMATIONALE

(model recomandat)

De la:

Catre:

Nivel de clasificare:

Subiect: Raport zilnic INFO OPS

INTENTIA SI ZONELE DE INTERES ALE COMANDANTULUI IN SFERA OPERATIILOR INFORMATIONALE

OPERATII IN CURS DE DESFASURARE (rezumatul activitatilor INFO OPS din ultimele 24 de ore)

a.       Situatia generala

b.      Stadiul indeplinirii obiectivelor INFO OPS si evaluarea efectelor planurilor si activitatilor

c.       Stadiul indeplinirii anumitor sub-obiective INFO OPS

OPERATII PLANIFICATE (rezumatul planurilor sau activitatilor pentru perioada urmatoare, cel putin pentru 72 de ore pentru comandantii de la nivel tactic)

a.       Situatia generala

b.      Obiective INFO OPS si activitati corelate

c.       Tinte INFO OPS avute in vedere

4. OBSERVATII (aspecte ne-abordate in paragrafele precedente si care necesita o atentie speciala)

Anexa nr. 5

(art. 110.2)

BIBLIOGRAFIE

1. Constitutia Romaniei, 2003

2. Viziunea strategica 2010. Armata Romaniei, Editura militara, 2001

3. Strategia de transformare a Armatei Romaniei, Bucuresti 2005

4. Strategia de securitate nationala a Romaniei, 2006

5. Doctrina pentru operatii intrunite ale fortelor armate S.M.G./P.F.-3, Bucuresti 2003

6. Doctrina pentru cooperarea civili-militari - S.M.G./P.F.-5.2

7. Doctrina pentru razboi electronic R.E.-1, 2003

8. Doctrina pentru sprijinul cu informatii al operatiilor intrunite - 2003

9. Doctrina operatiilor informationale / Doctrine for Information Operation, Joint Pub 3-13, USA, 1998

10. Doctrina Operatiilor Informationale a infanteristilor marini / Information Operation, US Marine Corps, Coordinating Draft 2.27.01, Marine Corps Warfighting Publication MCWP 3-36

11. Doctrina afacerilor publice/Doctrine for Public Affairs, U.S. Joint Pub 3-61, 14 mai 1997

12. Operatii informationale/Information Operation, Joint Warfare Publication 3-80, U.K. - June 2002

13. Doctrina NATO a operatiilor psihologice/NATO Doctrine on Psychological Operations, AJP 3.7. draft Jan 2005

14. Politica NATO referitoare la operatiile psihologice/ ATO Policy on Psychological Operations, MC 402/2 draft July 2005

15. Doctrina NATO a operatiilor informationale/NATO Doctrine on Information Operation, AJP 3.10. draft Jan 2006

16. Politica NATO asupra operatiilor informationale/NATO Policy on Information Operation, MC 422/2 Nov. 2005

17. Conceptul armatei federale germane asupra operatiilor psihologice/Sub-Concept for Operational Information in the Bundeswehr, Berlin, februarie 2002Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate

Administratie


Demografie
Stiinte politice


Secretarul unitatii administativ-teritoriale
Principii de organizare si functionare a administratiei publice locale
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR PUBLICE - test grila
Referat etica si transparenta
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel, jud. BIHOR
Campania de presa
Tipologia institutiilor publice
COMUNA IEDERA - JUDETUL DAMBOVITA ORGANIZAREA SI AMENAJAREA SPATIULUI
Munca in echipa
Sistemul decizional
termeni
contact

adauga