Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE


AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE


autoritatile Administratiei publice

regimul din Romania este semiparlamentar.

. Seful statului

Functii:

- reprezinta statul roman si este garantul independentei nationale;se identifica cu statul roman;

vegheaza la respectarea Constitutiei;

este varf al puterii executive;

poate cere poprului sa-si exprime prin referendum vointa cu privire la problemele de interes national;

functia de mediere intre puterile statului, precum si stat si societate;

este comandant al fortelor armate si indeplineste functia de presedinte al Consiliului Suprem de Aparare al Tarii.

Procedura alegerii si validarea :

este ales prin vot universal,egal, direct, secret si liber exprimat.

este declarat ales candidatul care a intrunit, in primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegatorilor;

functia de Presedinte al Romaniei este validata de Curtea Constitutionala;

Presedintele depune juramantul dupa validare in fata Cameri Deputatilor si a Senatului in sedinta comuna.

Incompatibilitati si imunitati

nu poate fi membru al unui partid;

nu poate indeplini nici o alta functie publica sau privata;

se bucura de imunitate pe perioada mandatului.

Atributii

incheie tratate internationale in numele Romaniei;

acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici ai Romaniei;

poate declara cu aprobarea Parlamentului, mobilizarea partiala sau totala a fortelor armate;

confera decoratii si titluri de onoare;

acorda grade de maresal, de general, si de amiral;

numeste in functii publice;

acorda gratierea individuala.

Actele Presedintelui: decrete cu caracter normativ sau individual, acestea sunt contrasemnate de primul-ministru.

Raspunderea Presedintelui: in cazul savarsirii unor fapte grave prin care incalca prevederile Constitutiei, Presedintele poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii, dupa consultarea Curtii Constitutionale. Presedintele poate da Parlamentului explicatii cu privire la faptele ce i se imputa.

Vacanta si interimatul:

- intervine in caz de demisie, demitere, imposibilitate definitiva de exercitare a atributiilor, deces;

- interimatul este asigurat in ordine de presedintele Senatului sau a Camerei Deputatilor.

2. Guvernul

Rolu: este autoritatea publica a puteri executive, care functioneaza in baza votului de incredere acordat de Parlament si care asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administatiei publice.

Functii

- de strategie - asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare;

- de reglementare - asigura elaborarea cadrului normativ si instutional necesar in vederea realizarii obiectivelor strategice;

- de administrare a domeniului statului - se asigura administrarea proprietatii publice si private a statului;

- de reprezentare - se asigura in numele statului roman reprezentarea pe plan intern si extern;

- de autoritate de stat - se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul apararii, ordinii publice,ec, sociale.

Competenta:

- pot fi membri ai guv. pers. care au numai cetatenia romana si domiciliul in Rom., se bucura de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnarii penale. Guv. este alcatuit din primul-ministru si ministri.

Incompatibilitatii

- exercitarea altei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de deputat sau de senator;

- exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial;

- exercitarea de acte de comert, cu exceptia vanzarii sau cumpararii de actiuni ori alte titluri de valoare;

- exercitarea functiei de administrator ori cenzor la societ. com. sau reprezentant al statului in adunarile generale ale unor asemenea societati ori de membru al consiliilor de administrare ale regiilor autonome, companiilor si socieratilor nationale;

-exercitarea nuei functii publice an serviciul unei org. straine.

Incetarea functiei de membru al Guv. : demisie, revocare, pierderea drepturilor electorale, stare de incompatibilitate, deces, a fost condamat penal intr-o hot. judec. definitiva.

Atributii

- exercita conducerea generala a administratiei publice;

- inisiaza proiecte de lege si le supune spre aprobare Parlamentului;

- emite hotarari si ordonante ptr. executarea legilor;

- elaboreaza proiecte de lege a bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat;

- aproba strategii si programe de dezvoltare ec. a tarii;

- asigura administrarea proprietatii publice si private a statului;

- acorda si retrage cetatenia romana;

- infiinteaza, cu ajutorul Curtii de Conturi, organe de spevcialitate in subordinea sa;

- conduce si controleaza activitatea ministerelor si a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa.

Primul Ministru: este desemnat de Presedintele Rom. in urma consultarii cu partidul care are majoritatea absoluta in Parlament. In terment de 10 zile primul ministru va cere votul de incredere Parlamentului. Conduce Guv. il reprezinta in relatia cu Parlamentul, Presedintele Rom., Curtea Suprema de Justitie, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi,celelalte autoritati si institutii publice.Contra semneaza decretele emise de Presedinte, in cazul in care Constitutia prevede obligativitatea contrasemnarii acestora. Numeste si elibereaza din functie conducatorii org. de specialitate din subord. Guv, secretarul gen si secret. Gen. Adj. ai guv. . . . .de citit dion lg. 90/2001 - art. 13-19

Raportul dintre guv. si parlament : cap. 4 Constitutia Rom.

Raspunderea membr. Guv.: art. 109 - Constitutie.

Ministerele:  actele- ordine si instructiuni

Serv. publice deconcentrate . . . . ..

Prefectul - art. 123 Constitutie

Adm pub. locala : lg. 215/2001 . . ..

Principiile administratiei:

- egalitatea cetratenilor in fata autoritatii;

garantarea serviciilor publice;

stimularea competitiei;

asigurarea unui echilibru intre descentralizarea financiara si cea administrativa;

transparenta actului decizional.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate