Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Tehnica mecanica


Index » inginerie » Tehnica mecanica
» Protectia muncii insatalatii frigotehnice


Protectia muncii insatalatii frigotehnice


PROTECTIA MUNCII INSATALATII FRIGOTEHNICECap 1 IMPORTANTA CUNOASTERII NORMELOR DE PROTECTIA

MUNCII


Scopul acestei activitati in inttreaga economie este de a apra viata si sanatatea oamenilor impotriva riscurilor profesionale de orice fel inaintea orcarei activitati umane.

Pt realizarea acestiu obiectiv e necesar sa fie formulate norme normative si reguli de tehnica a securitatii muncii (NTSM, NSSM) (NS. PM) si de igiena a muncii(IM) pt asigurarea unor conditii de munca optime, reducerea efortului fizic, prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. In domeniul energetic exista riscuri importante de accidente de aceea fiind necesar ca fiecare practician al unei meseri din acest domeniu sa cunoasca foarte bine NSSM si de PSI, sa le aplice si sa se adapteze la elefolosind toate mijloacele pt prevenirea accidentelor de munca si imbolnaviri profeionale, stingerea incendiilor.Legea de referinta in domeniu este legea 90/1996 completata si republicata in 2000 impreuna cu normele ei metodologice de aplicare(NTSM, NSSM, NSPM, IM, PSI)Cap2 Obiectii si raspunderi ale administratiei societatii comerciale pe linie de PMC. A ale agentilor economici cu obligatia sa organizeze procesul de munca si activitatea de P. M.

Pentru indeplinirea acestor obligatii C. A trebuie:

1 – sa organizeze buna desfasurare a proceselor de munca prin respectarea proiectelor de executie a tehnologiilor de lucru si a celorlalte dispozitii privind P. M.

2 – sa asigure asistenta tehnica corespunzatoare si sa incredinteze executarea lucrarilor salariatilor care poseda calinstalatii frigorificeicarea profesionala necesare complexitatile tehnologice ale obiectului respectiv.

3 – sa asigure exploatarea corecta, revizia si repararea dispozitivelor de lucru si P. M.

4 – sa ia masuri pt izolarea si avertizarea locurilor periculoase sa planteze semne de circulatie.

5 – sa dateze locurile de munca ca dispozitivele de PM standard, acestea fiind izolate improvizatiile fiind total interzise.

6 – sa puna la dispozitia personalului echipamentul individual de PM corespunzator lucrarilor de executat.

7 – sa asigure materialele corespunzatoare, alimentatia de protectie si trusele de medicamente de prim-ajutor.

8 – sa asigure controlul medical periodic conform legii prin policlinica de intreprindere.Capitolul 3 Obligatiile maistrilor si al altor conducatori de P. M


Maistri, inginerii, tehnicinenii si sefii de echipa au obligatia sa organizeze desfasurarea lucrarilor cu respectarea proiectelor de executie a tehnicii de lucru a instructiunilor de folosire intretinere a utilajelor, precum si aplicarea corespunzatoare a NSSM si PST. Astfel trebuie:

1 – sa supravegheze profesional salariatii din subordine si sa verinstalatii frigorificeice permanent stadiul lucrarilor.

2 – sa controleze zilnic inaintea inceperii lucrului existenta si starea tehnica a dispozitivelor de lucru si P. M

3 – sa asigrure ordinea si disciplina in sectorul sau de activitate precum si caile de acces libere.

4 – sa incredinteze executarea lucrarilor numai salariatiilor calinstalatii frigorificeicati, conpetenti din punct de vedere profesional.

5 – sa nu admita la lucru salariati fara echipament de lucru corespunzator, oameni bolnavi, obositi, in stare de ebrietate sau fara instructor de P. M la zi.

6 – sa efectueze instructajul periodic de datele stabilite si sa verinstalatii frigorificeice fiecare instruire.

7 – in corpul producerii unui accident de munca sa anunte administratia si sa ia masurile de conservare a starii de fapt.Capitolul 4 Obligatile peronalului muncitor in protectie pe lim P. MPersonalul muncitor are datoria de a executa lucrarile incredintate, obligatia respectarii proiectelor de executie a tehnologiilor de lucru tehnice si a NSSM corespunzatoare:


1-     sa vina la program odihnit, corect imbracat cu echipamente de lucru si P. M corespunzator

2-     sa participe regulat la instructajul de P. M sa cunoasca si sa op. corect NSSM

3-     sa nu execute lucrari pt care nu e calinstalatii frigorificeicat si instruit sau alte lucrari in afara celor stabilite de maistri.

4-     Sa nu intervina la instalatii in functionare, sa nu paraseasca locul de munca fara aprobare.

5-     Sa verinstalatii frigorificeice starea de functionalitate a dispozitivelor de lucru si P. M a echipamentului individual de PM inaintea inceperii lucrul.

6-     Sa pastreze ordinea, curatenia si disciplina la locul de munca

7-     Sa foloseasca ecipamentul si dispozit de PM din dotare conform instructiunilor stabilite de producator, evitand folosirea mijloacelor improvizate de PM.


Capitolul 5 Instructajul de P. M(I. P. M)


I. P. M are drep scop formarea deprinderilor corecte si a unui comportament adecvat de securitate. E strict interzisa admiterea la lucru a salariatilor fara o instruire prealabila indinstalatii frigorificeerent de forma de angajare a acestora. I. R. M are urmatoarele faze:

-instructajul introductiv general I. I. G.

-intructajul la locul la munca I. L. M

-instructajul periodic I. P


Capitolul 5. 3 Instructajul periodic (I. P)


I. P se face la locul de munca dupa 30 de zile de la angajare si se repeta mereu la acest interval de timp.

I. P se face inaintea inceperi lucrului avand drept scop sa reaminteasca salariatilor normele curente aplicate la lucrarile de executat in perioada urmatoare:

IP se face obligatoriu in urmatoarele cazuri:

-muncitorul a lipsit mai mult de 30 de zile de la lucru

-muncitorul a fost mutat la alt loc de munca

-s-a modinstalatii frigorificeicat tehnologiile de lucru, utilajele de lucru

-la revenirea din c. m pt incapacitate de munca in urma unei boli sau accident.

-fisierele de PM se pastreaza de catre conducatorul locului de munca fiind valabila pe toata perioada angajarii.


Capitolul 6. Accidente de munca (A. M)


Prin A. M se intelege vatamarea corpului sau intoxicarea acuta in timpul lucrului sau de indeplinirea indatoriilor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile invalidate sau deces.

Clasinstalatii frigorificeicarea A. M:

1-     dupa gravitate

2-     dupa natura factorului care le produc

1 – a) A. M care produc incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile(taieturi la o mana, arsuri superficiale)

b) AM care produc invalidate care duc la pierderea unui membru, rarirea ochilor cu aschii de strung, arsura toate conducand la pierderea partiala sau tototala a capacitatii de munca.

c) AM colective in care sunt implicate cel putin 3 persoane

d) AM mortale chiar daca decesul s-a produs mai tarziu ca urmare a AM

2. Clarinstalatii frigorifice. A. M dupa natura factorilor care le produc

1. accidente mecanice Am

2. accidente electrice A. e

3. accidente termice A. t

4. accidente chimice A. c

Arce radiologice si complexe care cuprinde cel putin doua cauze simple:


1 – Cauze tehnice: - starea tehnica necorespunzatoare a disp de lucru si PM datorita lipsei de intretinere.

- lipsa sau defectarea a disp de protectie

- lipsuri sau defectiuni la echipamente mecanice electrice sau termice

2 – Cauze Organizatorice :

- organizarea necorespunzatoare a locului de munca

- organizarea necorespunzatoare ale procesului de lucru

- lipsa echipamentelor si dispozitivelor de PM

- respectarea disciplinei in munca si a NTSMCapitolul 7 Notiuni de I. M.


Prin boala profesionala se intelege o afectiune produsa ca a executarii unei meserii sau profesii fiind cauzata de factori nocivi de natura fizica, chimica sau bilogica caracteristici locurilor de munca precum si /sau de suprasolicitarea in procesul de munca. Pt declararea bolilor profesionale are 2 etape:

-completarea unei fise de sesizare de catre medicul unitatii si transmiterea ei dupa caz la inspectoratul sanitar judetean laboratorul epdideologic sau la serviciul de medicina muncii

- completarea unei fise de declarare a bolii de catre mediul de medicina a mucii de la inspectoratul sanitar judean daca in urma cercetarilor efectuate se confirma boala precizata

Expl de boli profesionale:

-intoxicatii

-boala de vibratie

-astroze cronice


Norme generale de I. M

-curatenia corpului in totalitate si pe portiuni

-curatenia imbracamintii si incaltaminte

-igiena alimentatiei, hrana proaspata

-igiena locuintei

-igiena locului de munca


Capitolul 8 Notiuni de PSI

Normele generale de PSI cuprind:

1. Mis tehnico-organizotrica-administrativa

2. Mijloace de stingerea incediilor

3. Regului de dispunere si utlizare a lor


Expl de masuri tehnice de PSI

1 – alegerea si intretinerea corecta a inst electrice si de incalzire

2- controlul instaltiilor in cursul desfasurarii proceselor tehnologice

3- folosirea unor materiale de constructii

4-asigurarea posibilitatilor de evacuare a oamenilor si bunurilor

5-in locurile de pericol de explozie instalatiile electrice trebuie sa fie perfect etanse.

Deasemeni in aceste locuri trebuie controlata concentratia de substante chimice, gaze sau pref combustibil in aer, ventilate zonele periculoase.


Mijloace de stingere a incendiilor

La izbuncnirea unui incendiu se iau masuri imediate de limitare si stingerea focului ; in functie de materialul care arde si de procedeul tegnologic in cauza se pot folosi:

1-apa sub dinstalatii frigorificeerite forme(jet, ploaie, vapori)

2-mijloace chimice(lichide, pulberi)

3-gaze (CO2)Capitolul 9. Metode si mijloace de PM specinstalatii frigorificeice domeniului INSTALATII FRIGORIFICE


Echipamentul individual de lucru si PM al frigotehnistului format din:salopeta de lucru, costum izolat, manusi ochelari de protectie, masti de gaze cu filtru adecvat substanta si dispozitive de lucru. Costumul e un gen de salopeta confenctionat din material impenetrabil pt vapori si lichide care se intinde si permite atasarea mastii de gaze. El protejeaza intregul corp inclusiv extremitatile membrelor interioare si superioare impreuna cu marea de gaze care izoleaza corpul uman de actiunea nociva a agentului frigorinstalatii frigorificeic scapat in mediul ambiant.

Se folosesc in special in INSTALATII FRIGORIFICE cu amoniac NH3-R717 care este iritant si toxic dar se recomanda ca toate INSTALATII FRIGORIFICE cu puteri de peste 5000 Kcal/h sa fie dotate cu ele pt interventii in caz de varii.

Conform NSSM costumele si mastile se pastreaza intr-un dulap cu geam. Deasemeni sunt necesare nel utin 2 costume izolate interventia pt inlaturarea defectiunii fancadu-se simultan de cel putin 2 persoane.

In caz de avarie cand in INSTALATII FRIGORIFICE apare o concentratie periculoasa de agent(amoniac) in aer se aplica masurile de urgenta si evacuare:

-oprirea INSTALATII FRIGORIFICE prin deconectarea inst electrice, pornirea ventilatiei de avarie, echiparea pers de interventie cu costume, masti de gaze, inchiderea ventilelor.

2. Stabilirea gradelor de periculozitate INSTALATII FRIGORIFICE in functie de destinatia cladirilor in care se monteaza:

Periculozitatea pe care o reprezinta INSTALATII FRIGORIFICE se aprecieaza in functie de 4 factori si anume:

-natura agentului frigorinstalatii frigorificeic utilizat(gr1, 2, 3)

-destinatia cladirii in care e montata INSTALATII FRIGORIFICE sunt stabilite de cladiri si anume:

a)cladiri care impun masuri deosebite de siguranta deoare primesc un mare nr de oameni

b)cladiri cu spatii locuite ca:hoteluri, locuinte

c)cladiri cu spatii destinate comertului:birouri, brutarii, laptarii, pescarii

d)cladiri industriale ca:fabrici de gheata, Instalatii frigorifice din industria chimica, fabrici de alimen.

In functie de grupa in care se incadreaza cladirea se stabileste agentul folosit in cantiatea admisa precum si particularitatile constructive ale cladirii d p d v ale NTSM. In general la cladiri la punctele a, b si c se admit agenti frigorinstalatii frigorificeici cu toxitate nula.

C- tipul INSTALATII FRIGORIFICE

-inst INSTALATII FRIGORIFICE- propriu-zisa

D-Cantitatea de agent frigorinstalatii frigorificeic continuta de INSTALATII FRIGORIFICE respectiva

3. Masuri de prim ajutor in caz de intoxicare cu agent frigorinstalatii frigorificeic

-se scoate victima la aer

-se face imediat respiratia artinstalatii frigorificeiciala

-schimba hainele victimei

-se recomanda liniste caldura instalatii cu O2

-la accidente cu amoniac se fac inhalatii cu abur cald 1-2% acid citric.

Personalul de explatare sa cunoasca NSSM si de prim ajutor.


4. Exemple de NSSM in INSTALATII FRIGORIFICE

Spatiile in care se extind INSTALATII FRIGORIFICE se impart in 3 categorii:

1-spatii de lucru in care se realizeaza temperaturi coborate sau sunt montate aparatele de racire

2-salile de masini si aparate

3-spatii ca tunelul de conducte culoare de legatura intre S. m si spatile de lucru

Exemple sala de masini

a)     S. m trebuie prevazuta cu usi care sa se deschida numai in sensul iesirii din sala;S. m ale INSTALATII FRIGORIFICE cu un continut de amoniac mai mare de 250kg trebuie prevazute cu 2 iesiri in afara

b)     Comunicarile intre S. m si camerele vecine trebuie sa se faca prin usi etanse.

c)     Temp din S. m nu trebuie sa fie sub 12 grade C

d)     Daca conductele din salile de masini   spatii cu o alta destniatie ale cladirilor, conductele se vor amplasa in canale speciale care sa nu aiba deschideri care sa comunice cu spatiile de cladire la fel ca si S. m

e)     Spatiile in care se monteaza INSTALATII FRIGORIFICE care folosesc agentii au urmatoarele caracteristici:-se vor incadra in grupa A in pericol de incendiu

-instalatiile electrice aferente se vor executa etanse

-in intervalul S. m resepective nu se admit dispozitive cu flacara sau suprafete cu o tem mai mare de 400 grade C.

f) S. m sunt prevazute cu ventilare permanenta si cu o ventilare de avarie. Deasemeni cu instalatii de semnalizare acustica cu lupa si optica pt a avertiza situatiile „om inchis” in camerele sau depozitile frigorinstalatii frigorificeere

Prescriptii referitoare la compresoare aparate termice si aparatura auxiliara a ei

g)nu se adminte folosirea cuprului, aliajelor din Cu si a zincului la INSTALATII FRIGORIFICE cu amoniac, aluminiului zincului si magneziului la cele cu clorura de metil(Ch3CL)(R40) deoarece reactioneaza chimic cu agentii respectivi;Deasemeni e interzisa folosirea elemtelor din fonta pe partea agentului frigorinstalatii frigorificeic.

h) Monometrele folosite in INSTALATII FRIGORIFICE sunt de tipul „cu 2 scari” fiind marcate cu simbolul agentului frigorinstalatii frigorificeic utilizat si cu valorile maxime de lucru cu o linie rosie.

i)indicatoarele de nivel folosite la recipiente cu agent sunt de tipul cu sticla pona care rezista la actiunea agentului frigorinstalatii frigorificeic si in caz de spargere a sticlei impiedica iesirea agentului din recipient.

j)compresoarele se monteaza cu termometre pe colectorul de aspiratie si refulare; R industriale.

Se prevad si cu presostate de aspiratie, de refulare si prese.

Toate K trebuie dotate cu supape de siguranta


c)Prescripti referitoare la conducte si armature


Se imbina cu flanse prin filet prin sudura sau prin lipire. Flansele folosite trebuie sa aiba suprafete de etansare cu canal si pana iar imbinarile cu filet se fac cu filet conic pt conducte permitand montarea unei garnituri de etansare

. Lipiturile au temperaturi de topire mai mari d 425 grade C.

-armaturile folosite in instalatia frigorinstalatii frigorificeica se executa in functie de agentul frigorinstalatii frigorificeic din fanta, otel, bronz sau cupru. Robineti executati din otel laminat sudate se admit numai dupa un tratament de detensionare.


d)Prescripti referitoare la exploatarea si interactiunea inst. Frigorinstalatii frigorificeice

-neetanseitatile din inst. frig trebuiesc remediate imediat dupa descoperirea lor dup ace in pralabil a fost izolat de restul inst frig aparatul sau circuitul respective. Se interzice strangerea suruburilor, a flanselor, a holenderilor in timpul in care sunt sub presiune

-detectarea scaparilor de agent se face cu indicatori chimici speciali sau cu detctori electronici. In cazul agentilor halogenati(freoni) se prefera lampa halogena sau se ung locurile presupuse neetanse cu soutie apa+sapun

-este interzisa executarea de suduri si lipiri la conducte, masini si aparate in care se afla agent frigorinstalatii frigorificeic

-in timpul lucrarilor personalul va purta ochelari de protectie, masti si manusi


Poblema

Un corp incalzit pana la temp tcorp e introdus in lichidul uniu vas calorimetric. In grafic sunt reprezentate caldurile cedate sau absorbite de corpuri in functie de temp ce reprez tangentele unghiurilor acorp, avas, alichid

Q=mCt=CDt tga=AE/DH=Qced corp/tcorp-t fluid=

tga corp=?   =mcorp=Ccorp

tga vas=?   tgacorp=Ccorp

tga lichid=?

DE=?

Ec calorimetrica Qabs=Qcedat

tgalichid=AC/FG=Qabs lichid /t final-t lichid=Clichid

tgavas=AB/FG=Qabsvas/tfinal-tvas=Cvas

AD=AC+CD=AC+AB=Qabslichid +QabsvasAE=Qcedat corp

DE=AE-AD=Qcedat corp-Qabslichid=vas=DQ=Qpierduta


DESEN TEHNICCapitolul 1 Scopul si imp desen-tehnicPrin desen tehnic se intelege reprezentarea grafica plana a unor ob din spatiu pe baza unor reguli stabilite in acest sens prin insusirea cunostintelor de baza.


Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate