Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Tehnica mecanica


Index » inginerie » Tehnica mecanica
Foraje - Dimensionarea, Calculul inaltimii vacuumetrice, Calculul consumului anual de energie, Determinarea cotei cuvei castelului


Foraje - Dimensionarea, Calculul inaltimii vacuumetrice, Calculul consumului anual de energie, Determinarea cotei cuvei castelului
Foraje


1       distanta dintre doua foraje este de 50m

2       unde : - debitul uni foraj

- numarul de ordine al studentului

, - denivelare optima, - numarul de foraje

- grosimea stratului acvifer H


Dimensionarea


Se face in limite de viteze cuprinse in intervalul prin utilizarea diagramei Manning, care este intocmita dupa relatia :


, R - raza hidraulica

J - panta hidraulica


Tronson

10.9

150

0.6

0.0042

59

0.247

21.8

200

0.7

0.0038

50

0.19

32.7

225

0.8

0.0044

35

0.154

 

0.591


Pe primul tronson se pot alege diametrele de 100,125mm sau maxim 150mm intrucat aceasta conducta este situate si in interiorul forajului al carui diametru este de 300mm. Pe celelalte tronsoane diametrele se vor alege astfel incat viteza apei sa creasca usor spre putul colector PC.

Calculul inaltimii vacuumetrice


2       se amplaseaza forajele pe plan(scara 1:50) la distanta de 1cm(adica la 50 m);

3       se calculeaza cota terenului in zona forajului

4       se calculeaza nivelul hidrodinamic in forajul

5       se calculeaza (nivelul putului collector) si (nivelul minim al putului colector);

- suma pierderilor de sarcina prin reteaua ramificata de conducte de sifonare

6       se calculeaza (inaltimea vacuumetrica).

,

- cota axului conductei principale de sifonare la intrarea in PC


Dimensionarea aductiunii


Aductiunea asigura transportul apei intre constructiile de captare si cele de inmagazinare. Apa este aspirate din PC si refulata la nivelul maxim din rezervoarele aferente complexului de inmagazinare a apei. Deci in acest caz, conducta de aductiune este o conducta de refulare, ea lucrand sub presiune prin pompare.

In punctele inalte ale traseului se prevad ventile de dezaerisire, iar in punctele de cota minima se prevede posibilitatea golirii conductelor. Conductele se pozeaza la circa 1.5m sub nivelul terenului. Subtraversarea raului se realizeaza cu doua camine de vizitare, pe ambele maluri., conductei dandu-i-se o panta catre unul din maluri. Astfel unul din caminele de vizitare devine si camin de golire. Subtraversarea se face sub adancimea de afuiere care este de 1.5-1.8m.Calculul consumului anual de energie


Dimensionarea presupune un calcul tehnico-economic prin care se evalueaza cheltuielile de amortizare a investitiei si cheltuielile cu energia de pompare a apei. Punctul de minim al sumei celor doua cheltuieli corespunde diametrului aductiunii.


, - inaltimea de pompare

- inaltimea geodezica (diferenta de cote geodezice)

- pierderi de sarcina pe conducta de aspiratie

- pierderi de sarcina pe conducta de refulare


, ;


Determinarea cotei cuvei castelului


Se proiecteaza un complex de inmagazinare al apei care se amplaseaza in partea amonte a localitatii pe directia arterei din retea care achilibreaza zonele de consum din localitate. De la castel apa este prelevata printr-o artera care se racordeaza la arterele amplasate pe strazi intr-un punct numit punct de injectie al apei in retea. Amplasarea ounctului de injectie se face astfel :

7       sa fie un punct de cota inalta;

8       din punctual de injectie apa sa se distribuie prin minim 3 artere;

9       sa fie situat in extremitatea arterei care imparte localitatea in 2 zone de consum aproximativ egale.

De la castel apa se distribuie gravitational sub presiune. Prin calcul se determina nivelul apei in castel determinat de o parte a volumului rezervei intangibile de incendiu care este stocata aici. Este vorba de volumul strict necesar stingerii incendiilor . Nivelul apei din castel este notat .Pentru determinarea se aplica relatia lui Bernoulli pentru un system hidraulic cu conducte lungi intre castel C si cladire care este de tip P+3. Se calculeaza presiunea de serviciu la bransament in mCA.

Relatia de mai sus se aplica urmatoarelor puncte din retea :

10    punctul 1 : punct de cota maxima din localitate;

11    punctul 2 : cel mai departat punct fata de castel;

12    punctul 3 : punct de cota inalta si departat de castel.

Dintre cele trei valori calculate se allege valoarea maxima.

13    punctul 1 :14    punctul 2:

15    punctul 3 :

Inaltimea turnului trebuie sa fie multiplu de 2.5m


Calculul retelei de distributiei


incendii simultane

Se considera un consum uniform distribuit pe artere.

Verificare :Verificare:

"A"Echilibrarea retelei de distributie


Pentru toate inelele se adopta un sens de parcurgere :

16    semnul algebric + : pentru si cand sensul de circulatie si cel de parcurgere coincid;

17    semnul algebric - : pentru si cand sensul de circulatie si cel de parcurgere nu coincid.

Debitul care circula pe arterele retelei de distributie sunt mediile aritmetice ale deibitelor initiale respective finale pe arterele respective.

Cu valorile debitelor, se intra in diagrama Manning de unde se extrag valorile pentru diametrul nominal si viteza astfel incat sa fie satisfacuta conditia :

Modulul de rezistenta se calculeaza cu formula urmatoare :

, k - modul de debit

Valorile lui k sunt date in tabelul urmator :


100

322

125

97.9

150

37

200

7.98

250

2.43

300

0.918

350

0.404

400

0.198


Pentru celelalte diameter k se calculeaza astfel :

, R - raza hidraulica

A - aria sectiunii transversale a conducteic - coeficientul lui Chezy, n - coeficient de rugozitate

pentru conducte din fonta, otel, beton..


● pentru


Echilibrarea retelei de distributie in sensul modificarii debitelor pe artere astfel incat sa fie satisfacuta conditia pe inel sa fie in limitele

Pentru echilibrarea retelei de distributie se utilizeaza o metoda a aproximarilor succesive cunoscuta sub numele de metoda Lobacev. Daca > 2m inainte de a efectua restul calculelor se maresc diametrele pe arterele cu pierderi de sarcina mari.

Se calculeaza urmatoarele de bite de corectie :

: debit de corectie propriu inelului; se trece pe toate arterele aferente ineluluirespectiv

- se transforma in l/s


: debit de corectie care provine de la inelul vecin (numai pe arterele comune ale inelelor), insa cu semn algebric schimbat.

Debitul corectat se obtine prin sumarea debitelor. Se trece apoi la urmatoarea corectie, calculul finalizandu-se cand pe toate inelele


ECHILIBRAREA RETELEI DE DISTRIBUTIE

METODA LOBACEV


Inel

Artera1-6

+94.135

400

0.75

225

44.55

4.416

+0.415

-0.914

+0.42

+93.641

4.171

+0.390

6-3

+16.015

175

0.68

170

2779.5

44.513

+0.712

-0.914

-1.107

+13.994

38.896

+0.544

3-2

-14.72

175

0.63

140

2289

33.694

-0.495

-0.914


-15.634

35.786

-0.559

2-1

-29.8

250

0.62

210

510.3

15.206

-0.453

-0.914


-30.714

15.673

-0.48197.892

+0.179
94.526

-0.1061-7

+31.01

250

0.64

135

328.05

10.172

+0.315

-0.42


+30.59

10.03

+0.306

7-8

+15.505

175

0.66

225

3678.75

57.039

+0.884

-0.42


+15.085

55.493

+0.837

8-6

-11.63

150

0.67

135

4995

58.091

-0.675

-0.42

+0.294

-11.756

58.72

-0.690

6-1

-94.135

400

0.75

225

44.55

4.416

-0.415

-0.42

+0.914

-93.641

4.171

-0.390129.718

+0.109
128.414

+0.0636-8

+11.63

150

0.67

135

4995

58.091

+0.675

-0.294

+0.42

+11.756

58.72

+0.690

8-9

+5.815

100

0.73

135

43470

252.778+1.47

-0.294


+5.521

240

+1.325

9-5

-5.815

100

0.73

135

43470

252.778

-1.47

-0.294


-5.521

240

-1.325

5-6

-32.095

250

0.67

135

328.05

10.528

-0.337

-0.294

-1.107

-33.496

10.988

-0.368574.175

+0.338
549.708

+0.3226-5

+32.095

250

0.67

135

328.05

10.528

+0.337

+1.107

+0.294

+33.496

10.988

+0.368

5-4

+7.325

125

0.6

170

16643

121.909

+0.893

+1.107


+8.432

140.333

+1.183

4-3

-5.815

100

0.73

135

43470

252.778

-1.47

+1.107


-4.708

204.65

-0.963

3-6

-16.015

175

0.68

170

2779.5

44.513

-0.712

+1.107

+0.914

-13.994

38.896

-0.544429.728

-0.952
394.867

0.044

Calculul cotelor piezometrice in nodurile retelei


Se dimensioneaza artera dintre castel C si nodul 1.

Din diagrama Manning rezulta :

Se calculeaza pierderile de sarcina intre castel si nodul 1.

Se calculeaza cota piezometrica in nodul 1.

Se calculeaza apoi si celelalte cote piezometrice in restul nodurilor retelei.


Calculul presiunilor disponibile in nodurile retelei


Punct

1

2

3

4

5

6

7

8

9

355.967

355.486

354.927

353.964

355.209

355.577

355.661

354.824

353.499

329.33

331.41

329.53

326.57

323.23

326.15

326.38

323.08

320.85

327.83

329.91

328.03

325.07

321.73

324.65

324.88

321.58

319.35

28.137


25.576


26.897


28.894


33.479


30.927


30.781


33.244


34.149

Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate