Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Navigatie


Index » inginerie » Navigatie
TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE IN CANTITATI LIMITATE


TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE IN CANTITATI LIMITATE
TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE IN CANTITATI LIMITATE

17. Cum sunt definite 'marfuri periculoase in cantitati limitate

Aceast capitol trateaza transportul marfurilor periculoase apartinand anumitor clase, in cantitati limitate. Limitele cantitatilor sunt stabilite in Sectiunea 18 din General Introduction la Codul IMDG. Cerintele si reglementarile Codului IMDG se aplica in egala masura si cantitatilor limitate de marfuri periculoase, cu exceptia celor prezentate mai jos.
Cerintele continute in acest capitol nu se aplica in cazul :

Explozivilor apartinand clasei 1;

Gazelor din clasa 2 care manifesta riscul de inflamabilitate, corodare,
oxidare sau toxicitate.

Substantele auto-reactive si cele inrudite cu acestea susceptibile de
explozie din clasa 4.1;

Substantelor apartinand clasei 4.2 susceptibile de combustie spontana ;

Peroxizilor organici din clasa 5.2 care necesita asigurarea temperaturii de
control;

Substantelor infectioase, apartinand clasei 6.2;

Materialelor radioactive din clasa 7;

Marfurilor periculoase in grupul de ambalare I; si

Aerosoli, azbesturi, bifenili policlorinati, bifenili polihalogenati si terfenili
polihalogenati din clasa 9.

Autoritatile competente pot aproba derogari de la cerintele Codului IMDG, pentru cantitati mai mari de marfuri periculoase apartinand grupelor de ambalare II si III, clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9, decat cantitatile mentionate in Introducerea Generala, atunci cand astfel de substante sunt dizolvate sau amestecate cu substante nepericuloase, care le reduc pericolul, insa cantitatile reale de substante periculoase dizolvate sau amestecate sa nu depaseasca valorile specificate in introducerea la aceste clase.

18.Care sunt valorile limitelor pentru marfurile transportate in aceste conditii ?

Limitarea cantitatilor se prezinta astfel:

Clasa

(class)

Grupul de ambalare

(Packing group)

Starea de agregare (state of

substances)

Cantitatea maxima per ambalaj

interior (Maximum quantity per inner packing)

2 (a)

Gaz

120 ml in ambalaj de plastic sau sticla

II

Lichid

(b) metal; 500 ml sticla sau plastic

III

Lichid

(b)

II

Solid

500_gr

(c

III

Solid

3 kg (d)

II

Lichid sau solid

500 gr

III

Lichid sau solid

1 kg (d)

II

Lichid sau solid

500 gr

III

Lichid sau solid

1 kg (d)

5.2 (e)

II

Solid

100 gr

5.2 (e)

II

Lichid

25 ml

5.2 (f)

II

Solid

500 gr

5.2 (f)

II

Lichid

125 ml

II

Solid

500 gr

II

Lichid

100 ml

III

Solid

3 kg (d)III

Lichid

(b)

II

Solid

1 kg (d)

II

Lichid

500 ml (g)

III

Solid

2 kg (d)

III

Lichid

(b)

9 (h)

II

Solid

3 kg (d)

9 (h)

II

Lichid

(b)

9 (h)

III

Solid

5 kg (d)

9 (h)

III

Lichid

(b)

unde :

(a)       - excluzand gaze care prezinta risc de apindere, corodare, oxidare si
toxicitate;

(b)       - 500 ml pentru poluanti marini severi (severe marine pollutants);

(c)        - excluzand substante capabile de aprindere spontana;

(d)       - 500 gr pentru poluanti marini severi;

(e)       - peroxizii organici sa fie de tip B sau C fara sa pretinda temperatura de
control. Vezi introducerea la clasa 5.2 si precizarile de la 18.2.5 din Codul
IMDG;

(f)            - peroxizii organici sa fie de tip D, E sau F fara sa pretinda temperatura de
control;

(g)       - ambalaj interior din sticla, portelan, piatra, sa fie inclus intr-un ambalaj
intermediar compatibil, rigid;

(h)- excluzand AEROSOLI, UN No. 1950, ASBESTOS, UN No 2212 si 2590, BIFENIL POLICLORINAT, UN No 2315 si BIFENIL POLIHALOGENAT, UN No 3151 si 3152.

Marfurile periculoase, transportate in aceste conditii speciale, trebuie sa fie impachetate in ambalaje interioare dispuse in ambalaje exterioare, respectandu-se cerintele de la Anexa I, sectiunile 3.1, 3.2 si 3.4 - 3.8 si de la Anexa I, sectiunea 7.

Greutatea brutto a coletului sa nu depasesca 30 kg si in nici un caz sa nu depaseasca cantitatile stabilite in tabelul de mai sus.

in legatura cu marfurile periculoase transportate in aceste conditii cerute de Sectiunea 18 a Introducerii Generale a Codului, trebuie avut in vedere:

nu necesita marcarea si etichetarea ca poluant marin;

trebuie, daca nu este prevazut altfel, sa fie marcate cu una din variantele:
denumirea tehnica corecta si numarul ONU;

cuvintele 'DANGEROUS GOODS IN LIMITED QUANTITIES OF
CLASS.' vor fi aplicate pe colete pentru identificare.

Unitatile de transport continand marfuri periculoase in cantitati limitate, nu necestita sa fie etichetat, ci numai marcat 'LIMITED QUANTITIES', referire la aceasta stare de lucruri mentionandu-se si in documentele de marfa si de transport.

Stivuirea marfurilor periculoase in cantitati limitate se va face in conformitate cu prevederile categoriei de stivuire A.

in legatura cu modul de insusire si aplicare a prevederilor Codului IMDG la cererea OMI, prin grija si participarea autoritatilor competente se vor organiza si efectua controale, in acest scop.

Obiectivele acestor controale sunt:

identificarea marfurilor periculoase;

declaratia de marfuri periculoase;

modul de stivuire;

respectarea indicatiilor referitoare la stivuire;

existenta materialelor de protectie si interventie in conformitate cu
fisa de securitate, precum si modul de pastrare la bord;

planul de interventie si rolurile de echipaj;

existenta si instruirea echipelor de interventie si antrenamentul
acesteia;

cunoasterea masurilor de prim ajutor medical;

semnalizarea specifica a marfurilor periculoase, la bord.

19. - Cum sunt evidentiati poluantii marini in documente ?

Poluantii marini au un marcaj specific si o atentionare in toate documentele care ii insotesc:

Litera P, dupa denumirea tehnica corecta, retine atentia asupra unui
poluant marin (marine pollutant); Orice solutie sau amestec care are in
continut o pondere de minim 10% poluant marin, solutia sau
amestecul respectiv vor fi considerati poluanti marini;

Literele PP, dupa denumirea tehnica corecta, ne informeaza ca este
vorba de un poluant marin cu risc grav ( severe marine pollutant). Orice
solutie sau amestec care are in continut o pondere de cel putin 1%
poluant marin cu risc grav, vor fi considerati poluanti marini cu risc
grav;

Un cerc innegrit, sau un dreptunghi hasurat aplicat dupa denumirea
tehnica corecta, va face cunoscut faptul ca este vorba de o solutie sau
un amestec care contine poluant marin, sau poluant marin cu risc
grav, cu o pondere mai mica decat cele prezentate mai sus.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate