Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Navigatie


Index » inginerie » Navigatie
» Structura organizatorica generala a unui operator portuar


Structura organizatorica generala a unui operator portuar
Structura organizatorica generala a unui operator portuar

Urmatorul capitol va contine elemente de structura organizatorica a unui operator portuar luand spre exemplificare, Societatea Comerciala pe Actiuni „DECIROM” Constanta, cu sediul in incinta port nou, ce a luat fiinta in anul 1991 in baza Hotararii de Guvern nr. 1176/1991 prin transformarea Agentiei de Exploatare Portuara pentru Produse din Lemn si Materiale de Constructii, din unitate economica de stat in societate comerciala pe actiuni.

Societatea isi desfasoara activitatea in baza Structurii Organizatorice aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor, structura care cuprinde numarul de personal repartizat pe sectii, servicii, sectoare si compartimente de lucru, precum si modul de subordonare a acestuia.
1 Organizarea administrativa. Cadrul normativ general in care functioneaza DECIROM Constanta.

Societatea Comerciala „DECIROM”S.A. Constanta a luat fiinta prin Hotararea de Guvern nr. 1176/02.11.1991, si are ca obiect de activitate efectuarea de prestatii in vederea expedierii prin portul Constanta a materialelor de constructii, precum si prestarea de servicii in derularea altor produse la cerere, inchirierea de spatii de depozitate, utilaje si forta de munca, intermediere in diverse operatiuni de import export, prestari servicii pentru tranzactii de import export, comercializarea materialelor de constructii, precum si a altor produse pe piata interna si externa.

S.C. „DECIROM” este o societate cu capital integral privat, 61% din actiuni sunt determinate de consiliul director, iar restul de 38% sunt detinute de catre angajatii societatii.

Activitatea societatii este coordonata de Consiliul de Administratie prin directorul general al societatii, care este si presedintele consiliului, avand drepturi si indatoriri prevazute in fisa postului si precizate in regulamentul de ordine interioara al societatii.

Structura organizatorica actuala a S.C. „DECIROM” Constanta, este organizata pe sectii, servicii, birouri, sectoare si compartimente conform structurii organizatorice aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor la data de 29.03.1997 si cu aplicabilitate la data de 01.04.1997 care se prezinta astfel:

Serviciul organizare – personal – salarizare

Oficiul juridic

Protectie civila

Control financiar intern

Serviciul import – export – transporturi

Sectia prestari servicii port nou

Sectia prestari servicii port vechi

Sector depozite – magazii si platforme port vechi

Sector depozite – magazii si platforme ceremag

Service-ul mecanico-energetic, aprovizionare, administrativ, PSI, PM

Sectia exploatare intretinere reparatii utilaje port nou

Sectia exploatare intretinere reparatii utilaje port vechi

Sectia exploatare intretinere reparatii macarale cheu

Sectia exploatare intretinere reparatii instalatii incarcare ciment vrac Constanta Sud Agigea

Serviciul financiar

Serviciul contabilitateStatie calcul

Coordonarea activitatii ce se desfasoara in cadrul societatii se face de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin directorul general al societatii care este si presedintele Consiliului de Administratie.

Serviciul organizare, personal salarizare, acest departament este subordonat directorului general al societatii comerciale, avand ca sarcina sa asigure organizarea activitatii de conducere, sa ia masuri pentru introducerea metodelor in acest domeniu, in care scop efectueaza studii privind perfectionarea structurii organizatorice, rationalizarea sistemului international si introducerea treptata a metodelor moderne de calcul, elaborarea si perfectionarea regulamentelor de organizare si functionare.

Elaboreaza studii privind organizarea proceselor de incarcare – descarcare a navelor si vagoanelor, a activitatii auxiliare.

In domeniul activitatii de personal are ca atributii incadrarea in munca a personalului permanent cu toate documentele aferente – cerere angajare, fisa medicala, contract de munca, carte de munca, comunicare de incadrare, emiterea de legitimatii. De asemenea, formele de desfacere a contractului de munca din diferite motive.

In domeniul organizarii si normarii muncii, raspunde de utilizarea rationala a fortei de munca si ia masuri de rationalizare a muncii administrative si de birou in toate compartimentele. Urmareste nivelul de indeplinire a normelor de munca si dispersia indeplinirii acestora pe sectii, ateliere, locuri de munca, propunand masuri pentru imbunatatirea normelor precum si pentru analizarea indicilor de utilizare a timpului de lucru in scopul cresterii productivitatii muncii.

In domeniul salarizarii muncii, asigura si raspunde de aplicarea stricta a prevederilor legale privind sistemul de salarizare a muncii. Intocmeste statutul de functiuni pentru personalul TESA si asigura aplicarea corecta a elementelor de salarizare a muncii in concordanta cu structura organizatorica.

Oficiul juridic, este cel subordonat directorului general al societatii comerciale. Acest compartiment reprezinta interesele societatii in fata instantelor judecatoresti, organelor de urmarire penala si notariatele de stat, precum si in raporturile cu persoanele juridice si cu persoanele fizice, avand imputernicire de la conducerea societatii.

Control financiar intern, este subordonat directorului general al societatii, organizand si efectuand controlul gestiunilor proprii din punct de vedere economico – financiar, luand masuri (sanctiuni disciplinare contraventionale) si urmarind aplicarea acestora impotriva celor vinovati. Intocmeste lista sarcinilor de control financiar intern si proiectul planului trimestrial potrivit normelor in vigoare.

Prezinta cel putin o data pe an in sedinta Consiliului de Administratie, informari asupra controlului financiar intern, in vederea imbunatatirii acestei activitati.

Serviciul import – export – transporturi, este subordonat directorului general al societatii comerciale, si urmareste miscarea marfurilor de export in conditiile legislatiei, cu toate drepturile si indatoririle privind marfurile si proprietarii acestora. Indruma si controleaza expedierea marfurilor si intocmirea documentatie respective. Intocmeste si emite dispozitii de incarcare a marfurilor conform instructiunilor primite de la societatile comerciale si urmareste executarea lor.

Rezolva litigiile cu navele in probleme operative si indica locul de depozitare a marfurilor. Prelucreaza si transmite celor in drept toata documentatia necesara pentru realizarea exportului (dispozitii de incarcare, specificatii). Incheie contracte cu societatile comerciale pentru toate prestatiile de servicii (expeditii, servicii portuare, transport). Cerceteaza si reglementeaza litigiile survenite prin avarierea marfurilor in timpul manipularilor in depozite si la depozitarea acestora.

Urmareste prevenirea, calcularea si repartizarea contrastaliilor pe cauze si vinovati. Intocmeste situatia incarcarii vagoanelor pe nava cu specificatia competentei furnizorilor.

In domeniul transporturi tine evidenta vagoanelor sosite si descarcate pe furnizori. Urgenteaza prin interventii la CFR introducerea vagoanelor la operare. Rezolva litigiile cu calea ferata in probleme de transporturi si locatii. Achita costul transporturilor sosite pe adresa societatii, ridica scrisorile de trasura cu care sosesc vagoanele, face avizarea catre compartimentele evidenta si contabilitate. Dirijeaza la fronturile de lucru vagoanele sosite in port si urmareste introducerea lor in functie de necesitatile de marfa pentru nava.

Biroul transporturi poate executa si alte atributii din domeniul sau de activitate specifice societatii ce decurg din actele normative in vigoare sau dispuse de conducerea societatii.

Sectia servicii port nou, este subordonat directorului general al societatii comerciale, urmarind zilnic modul in care salariati se achita de sarcinile de serviciu primite luand masuri pentru:

crearea de conditii optime de munca,

utilizarea eficienta a timpului de lucru,

folosirea echipamentelor de protectie,

respectarea normelor de protectie a muncii si PSI,folosirea si exploatarea judicioasa a instalatiilor si utilajelor din dotare,

reducerea cheltuielilor materiale, a timpului de operare a navelor si a locatiilor la vagoane,

reducerea absentelor nemotivate, a invoirilor, si a actelor de indisciplina, prin respectarea stricta a contractului colectiv de munca.

Intocmeste legitimatiile de urcare la bordul navelor si le trimite spre aprobare P.C.T.F. Port.

Sectia servicii port vechi, este subordonat directorului general al societatii comerciale, si are ca activitate incarcarea, descarcarea, depozitarea (conservarea) produselor din lemn, stratificate si finite, ceramica, portelan, geamuri, produse finite si semifinite din hartie.

Activitatea de depozitate si conservare se asigura prin magazii (in dana 36 se afla doua magazii). Operatiunile de descarcare, incarcare si conservare se asigura cu 5 echipe de docheri mecanizatori aferenti, un birou de evidenta – pontaj – normare, un dispecerat pentru repartizarea si urmarirea fortei de munca si o magazie pentru scule si dispozitive.

Sectia prestari servicii asigura incarcarea si descarcarea vagoanelor in timp util conform programelor de incarcare /descarcare aprobate de C.C.A.P. si incarcarea / descarcarea navelor in timpul de stationare normat conform listelor primite de la serviciul import export si programarii in functie de prioritati in sedintele operative ce se tin zilnic cu conducerea societatii.

Sector depozite, magazii, platforme port vechi, este subordonat directorului comercial al societatii comerciale, si are spre folosinta doua depozite pentru depozitarea cherestelelor de rasinoase si foioase si magazii pentru depozitarea produselor destratificate (PFL, PAL, panel placaj, elemente PFL), instalatii sanitare, faianta, mobila, si doua platforme pentru depozitarea de lazi cu geamuri si celuloza sau hartie.

Sectia exploatare, intretinere, reparatii utilaje port nou, este subordonat directorului tehnic al societatii, asigurand cu utilaje sectia de productie, transportul personalului societatii. Se ocupa de executia operatiilor de intretinere si reparatii in timp optim la utilaje. Elaboreaza necesarul de aprovizionare si mentine in functiune parametrii tehnico – economici a parcului de utilaje. Se preocupa pentru recuperare si reconditionarea pieselor de schimb si ia masuri de prevenire si evitarea accidentelor.

Sectia exploatare, intretinere, reparatii macarale cheu, este subordonat directorului tehnic al societatii, raspunde de calitatea lucrarilor de reparatii astfel incat starea tehnica a macaralelor de cheu sa corespunda normelor si normativelor in vigoare. Urmareste in permanenta, organizeaza si controleaza activitatea personalului subordonat , astfel incat aceasta sa fie utilizata la capacitate, eliminand timpii morti, pentru ca repararea utilajelor sa se faca cu incadrarea in normativ in ceea ce priveste durata si sa se asigure calitatea corespunzatoare a lucrarilor.

Raspunde de utilizarea rationala a pieselor de schimb, materiilor si materialelor de incadrarea in normele de consum luand masuri de eliminare a risipei. Intocmeste din timp necesarul pentru aprovizionarea cu piese de schimb, materii prime si materiale precum si documentatia tehnica aferenta cand este cazul. Participa impreuna cu maistrul din subordine la constatarile tehnice ale utilajelor din dotare. Atelierul mecanic este destinat executarii reparatiilor la toate tipurile de utilaje existente in dotarea societatii.

Serviciul financiar, este subordonat directorului economic al societatii, care asigura efectuarea la termen si cuantumul stabilit a varsamintelor cuvenite bugetelor de stat. Efectueaza evolutia acumularilor banesti, intocmeste state de plata pentru avans si lichidare lunar, state pentru plati din CAS, lunar, state pentru plati CO si lichidari in cursul lunii, elibereaza adeverinte pentru concedii medicale, inventarierea la sfarsitul perioadei contabile, etc.

Se ocupa cu pregatirea tuturor documentelor de decontare a facturilor de prestatii portuare pentru produsele ce se deruleaza prin „DECIROM” S.A. Constanta, decontarea facandu-se zilnic.

Serviciul contabilitate, este subordonat directorului economic al societatii, care efectueaza studii si analize cu privire la eficienta fondurilor de productie, financiare, a structurii cheltuielilor materiale, a stocurilor de valori materiale si a altor indicator financiari si de asemenea face inventarierea bunurilor patrimoniale.

In realizarea atributiunilor care ii revin colaboreaza cu organele financiar bancare si cu celelalte compartimente din unitatea comerciala „DECIROM” S.A. Verifica extrasele de cont primite si asigura participarea acestora in conformitate cu normele contabile in vigoare. Intocmeste lunar situatia principalilor indicatori economico – financiar, cat si a bilanturilor financiar lunare. Exercita potrivit Legii 9/74 controlul financiar preventiv in limitele competentelor stabilite. Colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul societatii comerciale in stabilirea strategiei de perspectiva a societatii comerciale.

Serviciul Contabilitate exercita atributiile prevazute in regulament, cat si altele dispuse de Consiliul de Administratie si directorii executivi.

2 Dispozitii finale

Atributiile si raspunderile prevazute in prezentul regulament, nu sunt limitative, acestea se completeaza cu sarcini si responsabilitati care decurg din legislatie si din celelalte acte normative in vigoare.Nerespectarea prevederilor din regulamentul de organizare si functionare, constituie o abatere de la disciplina si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legilor in vigoare.

Modificarile atributiilor stabilite prin prezentul regulament se face de catre Consiliul de Administratie al societatii „DECIROM” S.A. Constanta.

3 Conducerea activitatilor de gestiune a instalatiilor si utilajelor portuare pentru manipularea marfurilor

3.1 Rolul si importanta utilajelor portuare

Obiectivul major al personalului de la conducerea navei a fost dintotdeauna si va fi si in viitor micsorarea la maximum a timpului de stationare a navei in porturi la operatiile de incarcare / descarcare. Fara a se realiza acest obiectiv, rentabilitatea navei este foarte mica, practic, nula. Este evident ca acest obiectiv nu poate fi atins fara a avea la indemana utilajul necesar pentru manipularea marfurilor, utilaj cu multiple forme, dimensiuni si intrebuintari.

Aproape ca nu exista astazi porturi, in intelesul just al notiunii de port, fara sa fie cat de cat utilat cu instalatiile necesare pentru manipularea marfurilor de la nave pe cheu si de la magazii la nave. Intregul ansamblu al instalatiilor din porturi pentru operatiile de incarcare / descarcare a navelor cu diferite unelte si instalatii mecanice, constituie ceea ce se cunoaste sub denumirea de “mecanizarea operatiunilor portuare”.

Porturile cu un inalt grad de mecanizare, rezolva, intr-un timp scurt, in avantajul armatorilor, problema stationarii navelor sub operatii de incarcare – descarcare; astfel se mareste rentabilitatea navei, se ridica productivitatea muncii, se reduce pretul operatiunilor de incarcare – descarcare si se imbunatatesc conditiile de lucru ale muncitorilor.

Ansamblul mecanizarii portuare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa fie potrivit pentru locul si felul marfii care se manipuleaza;

sa nu deterioreze marfurile manipulate;

sa reduca la minimum timpul operatiilor de incarcare – descarcare, precum si timpul de circulatie a marfurilor in port;

sa prezinte la manipulare, siguranta pentru securitatea muncii;

sa corespunda tehnic si economic scopului propus.

Mijloacele prin care se realizeaza mecanizarea portuara pot fi impartite in trei grupe mari, dupa volumul operatiunilor pe care le efectueaza:

Grupa I compusa din utilajul greu fix sau mobil, si din care fac parte macaralele de cheu (simple, portale si semiportale), poduri de transbordare, macarale plutitoare, elevatoare de chei, silozuri (pentru cereale, seminte, minereuri), instalatii pentru produse petroliere.

Grupa a II-a, este compusa din utilajul semigreu, din care fac parte: auto si electromacaralele, auto si electroelevatoarele, autotractoarele cu remorci, autostivuitoarele si electrostivuitoarele, autocare si electrocare, macarale funiculare, autocamioane, autoincarcatoarele, motostivuitoarele.

Aceasta grupa a utilajului semigreu constituie mecanizarea de baza, gospodareasca, a portului si serveste la incarcarea si stivuirea rapida a marfurilor in magazii sau vagoane.

Grupa a III-a, este compusa din utilajul usor: scule si dispozitive pentru cotare (gafa pentru palet, plasa de lucru, chingile, lopata mecanica de rujare, paletul din lemn etc.), benzi rulante, transportoare, carucioare, vinciuri electrice, cabestane, trimere, tobogane, rangi, carlige, graifere etc.

Aceasta grupa a utilajului usor, compuse din unelte de mana ale docherilor, intra organic in dotarea unei echipe de muncitori portuari.

Din descrierea succinta a utilajelor de mai sus se poate vedea importanta mecanizarii portuare si necesitatea mentinerii unui inalt grad de mecanizare a acestui utilaj pentru a raspunde ritmului alert al transporturilor maritime moderne.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate