Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Navigatie


Index » inginerie » Navigatie
Aplicabilitatea functiilor RIS


Aplicabilitatea functiilor RIS


Aplicabilitatea functiilor RIS

1. Directivele RIS

Directivele RIS descriu principiile si cerintele generale pentru planificarea, punerea in aplicare si utilizarea operationala a serviciilor de informatii fluviale si sistemelor aferente.

Acestea se aplica in egala masura traficului navelor de marfa, navelor de pasageri si ambarcatiunilor de agrement.Acestea ar trebui folosite in paralel cu regulamentele, recomandarile si orientarile internationale, precum:

a)      Orientarile si criteriile pentru serviciile de dirijare a traficului pe apele interioare (Orientarile VTS interior), (la scara mondiala), recomandarea V-120 a IALA , iunie 2001;

b)      Acordul regional privind serviciile de radiotelefonie pe caile navigabile interioare (Basel), 2000;

c)      Specificatiile tehnice pentru ECDSI interior in directiva RIS (1);

d)      Specificatiile tehnice pentru urmarirea navelor si localizarea sistemelor, precum AIS interior, definite in directiva RIS;

e)      Specificatii tehnice pentru raportarea electronica a navelor pe caile navigabile interioare definite in directiva RIS;

f)        Specificatiile tehnice pentru notificarile adresate comandantilor de nave pe caile navigabile interioare, definitive in directia RIS;

g)      Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor al OMV (la scara mondiala);

h)      Codul Organizatiei Natiunilor Unite pentru localizarea activitatilor de comert si transporturi UN/LOCEDE (la scara mondiala);

i)        Tehnologia standardizata a CEE/ONU pentru conexiunile radio pe caile navigabile interioare (Europa) 1997

2. Sistemul RIS

In cadrul serviciilor RIS, sistemele moderne de informatii fluviale constau din unul sau mai multe sisteme IT armonizate. Un sistem IT (sistem de tehnologia informatiei) acopera totalitatea resurselor umane, materialelor, programelor, a mijloacelor de comunicare si a reglementarilor necesare pentru indeplinirea atributiei de procesare a informatiei.

3. Zona RIS

Zona RIS este zona descrisa in mod formal ca incluzand servicii RIS active. O zona RIS poate cuprinde caile navigabile ale unui bazin fluvial geografic, inclusiv teoriile uneia sau mai multor tarii (de exemplu, in cazul in care o cale navigabila formeaza frontiera dintre doua tari).

4. Centrul RIS

Un centru RIS reprezinta zona in care serviciile sunt gestionate de operatori. Un RIS poate exista fara un centru RIS ( de exemplu, un serviciu Internet, un serviciu de geamanduri). Atunci cand interactiunea nava/mal se face in ambele sensuri (de exemplu, de catre un serviciu VHF), sunt necesare unul sau mai multe centre RIS. Daca zoana RIS include un centru VTS sau o ecluza, acestea ar putea fi folosite, de asemenea, in calitate de centre RIS. Se recomanda concentrarea tuturor serviciilor unei zone RIS intr-un singur centru RIS.

5. VTS interior

Serviciile de dirijare a traficului pe caii navigabile interioare constituie un serviciu instituit de o autoritate competenta in scopul cresterii sigurantei si eficientei traficului navelor si al protectiei mediului. Acest serviciu trebuie sa dispuna de capacitatea de a interactiona cu traficul si de a reactiona in situatii de trafic care survin in zona VTS.

VTS trebuie sa includa cel putin un serviciu de informatii si de asemenea, poate include si alte servicii, precum serviciul de asistenta pentru navigatie sau serviciul de organizare a traficului sau ambele servicii, in conformitate cu definitiile de mai jos:

Un serviciu de informatii reprezinta un serviciu care asigura punerea la dispozitie in timp util a informatiilor esentiale pentru deciziile de navigatie luate la bordul navei.

Un serviciu de asistenta pentru navigatie reprezinta un serviciu care permite luarea unor decizii de navigatie la bordul navei si care monitorizeaza consecintele acestora. Asistenta pentru navigatie reprezinta o importanta deosebita in conditiile de vizibilitate redusa, in conditiile meteorologice defavorabile sau in cazul unor defectiuni sau disfunctionalitati ale radarului, directiei sau ale sistemului de propulsie. Asistenta pentru navigatie este oferita sub forma adecvata a unei informatii privind pozitia, sau prin folosirea unor tehnologii precum GNNS/Galileo.

Un serviciu de organizare a traficului reprezinta un serviciu care are rolul de a preveni situatiile periculoase pentru trafic, prin controlarea miscarilor navei, si de a asigura eficienta si siguranta traficului navelor in zona VTS.

Acolo unde aceasta exista, serviciile de dirijare a traficului (VTS interior) sunt parte integranta a serviciilor de informatii fluviale. In cadrul serviciilor RIS, serviciile VTS interior apartin grupului de servicii de gestionare a traficului, punandu-se accent pe serviciul de informatii si de organizare a traficului.

Zona VTS

O zona VTS reprezinta zona de servicii delimitata si oficial declarata, in interiorul careia se asigura servicii VTS. Zona VTS poate fi impartita in subzone sau sectoare.

7. Nivele de informatii RIS

Serviciile de informatii fluviale functioneaza pe baza unor diferite nivele de informatii. Informatiile privind senalele navigabile includ numai date privind caile navigabile. Informatiile privind traficul includ informatii privind navele din zona RIS. Informatiile privind traficul pot fi impartite in informatii tactice privind traficul si informatii strategice privind traficul. Informatiile privind traficul sunt furnizate prin intermediul unor imagini ale traficului.

Exista trei nivele de informatii:

  1. Informatii privind senalele navigabile (FI) vizeaza informatii geografice, hidrologice si administrative privind calea navigabila (senalul navigabil) in zona RIS, necesare utilizatorilor RIS in vederea planificarii, efectuarii si monitorizarii unei calatorii. Informatiile privind senalele navigabile au un sens unic, de la mal catre nava sau de la mal catre sediu (sediul utilizatorilor).
  2. Informatii tactice privind traficul (TTI) reprezinta informatiile care influenteaza deciziile urgente in materie de navigatie ale comandantului de nava sau ale operatorului VTS in situatii reale de trafic si in mediul geografic apropiat. O imagine tactica privind traficul include informatii privind pozitia si informatii specifice ale navelor privind toate tintele detectate de un radar si afisate pe o harta electronica de navigatie si in cazul in care este disponibila - evidentiate prin informatiile privind traficul extern, precum informatiile furnizate de un AIS interior. TTI poate fi un TTI la bordul unei nave sau TTI de coasta, de exemplu intr-un centru VTS.
  3. Informatiile strategice privind traficul (STI) reprezinta deciziile pe termen mediu si lung al utilizatorilor RIS. O imagine strategica a traficului contribuie la ameliorarea capacitatii de decizie in materie de planificare privind siguranta si eficienta unei calatorii. O astfel de imagine strategica a traficului este produsa intr-un centru RIS si este pusa la dispozitia utilizatorilor la cerere. O imagine strategica a traficului afiseaza toate navele corespunzatoare zonei RIS cu caracteristicile, incarcaturile si pozitiile acestora, inregistrate intr-o baza de date si prezentare intr-un tabel sau pe o harta electronica. Informatiile strategice privind traficul pot fi furnizate de un centru RIS/VTS sau de un birou.

8. Obiective RIS

Un prim obiectiv viziteaza descrierea intentiei. Un sinonim pentru termenul "obiectiv" este "scop". Serviciile RIS viziteaza trei obiective principale:

  1. Siguranta transportului:

reducerea riscurilor de accidente;

reducerea riscurilor de accidente mortale;

reducerea incidentelor de calatorie;

  1. Eficienta transportului:

optimizarea debitului sau a capacitatii efective a cailor navigabile;

reducerea timpului de calatorie;

reducerea volumului de lucru al utilizatorilor RIS;

reducerea costurilor de transport;

reducerea consumului de carburant;

furnizarea unei legaturi eficiente si economice intre modurile de transport;

asigurarea eficientei porturilor si terminalelor;

  1. Protectia mediului:

reducerea pericolelor pentru mediu;

reducerea emisiilor poluate si a deversarilor provocate de accidente, actiuni ilegale sau conditii normale de exploatare.

Aceste obiective ar trebui atinse doar in cazul in care toate serviciile RIS sunt furnizate in mod fiabil, rentabil din punct de vedere al costurilor si in conformitate cu legislatia in vigoare.

9. Responsabilitati atribuite serviciilor RIS

Serviciile de informatii fluviale vizeaza un numar mare de responsabilitati legate de gestionarea navigatiei interioare. Aceste responsabilitati sunt legate de obiective (capitolul 4.3) si sunt concretizate in trei "sectoare" diferite:

sectorul logisticii transportului in care beneficiarii operatiunilor coopereaza cu partile care organizeaza transportul (de exemplu expeditori, destinatari, incarcatori, furnizori, brokeri de navlu, proprietari de flote);

sectorul transportului in care partile care organizeaza transportul coopereaza cu partile care efectueaza m transportul coopereaza cu partile care efectueaza transportul (de exemplu, proprietari de flote, operatori de terminale, clienti);

10. Aplicatii RIS

Aplicatiile RIS sunt regionale si sunt destinate unei utilizari specializate ale unor sisteme in conformitate cu cerinte specifice: locale, functionale, orientate spre proces. Aplicatia RIS vizeaza furnizarea serviciilor de informatii fluviale prin intermediul unor sisteme specializate. O singura aplicatie poate utiliza unul sau mai mult sisteme pentru a furniza un serviciu.

11. Informatii privind logistica/gestionarea transportului:

1. Aplicatiile logistice ale RIS includ:

a) planificarea calatoriei;

b) gestionarea transportului;

c) gestionare incarcaturilor si flotelor.

2. Planificarea calatoriei constituie o responsabilitate ce revine comandantului si proprietarului de nava. Planificarea calatoriei include atat planificarea incarcarii si pescajul navei, cat si planificarea ETA si a eventualelor operatiuni de incarcare sau descarcare in timpul calatoriei. RIS trebuie sa sprijine planificarea calatoriei prin:

a) serviciul de informatii privind senalele navigabile;

b) informatii strategice privind traficul;

c) operarea ecluzelor si podurilor;

3. Gestionarea transportului vizeaza organizarea lantului de transport in afara zonei de navigatie de catre brokeri de navlu si gestionari ai calitatii transportului. Acesta vizeaza:

a) controlarea activitatilor desfasurate de administratorii/comandantii de flote si operatorii de terminale contractati;

b) controlarea desfasurarii operatiunilor de transport si contractare;

c) monitorizarea riscurilor neprevazute care ameninta fiabilitatea acestor transporturi;

d) finalizarea operatiunilor de transport (livrare si facturare).

4. Autoritatile componente trebuie sa-si conceapa sistemele de informatii, astfel incat fluxul de date intre partenerii sectorului public si sectorului privat sa devina posibil. Se vor folosi standardele si specificatiile tehnice.

5. Comunicarea si schimbul de informatii intre partenerii sectorului privat si sectorului public in RIS pentru aplicatiile logistice trebuie sa se desfasoare in conformitate cu procedurile si specificatiile tehnice convenite pentru RIS.

Autoritatile componente trebuie sa asigure mijloacele suficiente pentru aplicatiile logistice, in limita posibilitatilor lor, precum:

a) schimbul de informatii intre utilizatori si clienti privind navele si terminale;

b) asistenta pentru planificarea flotelor;

c) negocierea ETA/RTA intre nave si terminale;

d) urmarirea si localizarea navelor;

e) burse electronice.

Autoritatile componente trebuie sa indice structura datelor folosite proiectantilor de aplicatii.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate