Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
Recomandari referitoare la mijloacele de masurare in domeniul timp si in domeniul frecventa


Recomandari referitoare la mijloacele de masurare in domeniul timp si in domeniul frecventa
Recomandari referitoare la mijloacele de masurare in domeniul timp si in domeniul frecventa

Ø         In cazul mijloacelor de masurare in domeniul timp se fac urmatoarele recomandari:

masurarea armonicilor cvasistationare poate fi efectuata punct cu punct si intr-o maniera discontinua.
In consecinta, durata ferestrei temporale, T w nu este limitata decat de constrangerile de selectivitate.

Banda echivalenta de trecere la 3dB, B, este de aproximativ B = 0,9/T w , in cazul utilizarii unei ferestre de ponderare dreptunghiulare si respectiv B = 1,4/Tw , in cazul utilizarii unei ferestre de ponderare Hanning.

Astfel, pentru o banda echivalenta de trecere, B, cuprinsa intre 10Hz si 3Hz, durata functiei fereastra este cuprinsa intre 0,1s si 0,3s , pentru o fereastra dreptunghiulara si intre 0,15s si 0,5 s , pentru o fereastra tip Hanning.

In cazul utilizarii unei functii de ponderare de tip dreptunghiular, frecventa de esantionare este definita de relatia:

(14)

pentru a se minimiza fenomenul de pierderi spectrale.

Pentru o fereastra de ponderare de tip Hanning nu este absolut necesara o corelare stricta a frecventei de esantionare cu frecventa fundamentala, deoarece atenuarea frecventelor vecine este mai mare.

masurarea armonicilor fluctuante si foarte rapid variabile trebuie sa fie efectuata in mod continuu, fiind necesara si o prelucrare in timp real.

-Pentru armonicile fluctuante, se recomanda utilizarea unei ferestre de ponderare dreptunghiulare, cu durata T w=16T, pentru a obtine o selectivitate de 3Hz la -3dB.

Durata maxima recomandata pentru obtinerea unei valori la iesire, in conditiile unei variatii a marimii de intrare, este 2T w ,adica 0,64s pentru frecventa fundamentala de 5OHz.

Daca se uti1izeaza ferestre de tip Hanning, se recomanda o durata optima de 0,4s pana la 0,5 s.

- Pentru masurarea armonicilor foarte rapid variabile, se recomanda utilizarea unei ferestre de ponderare, cu durata de circa 8 ori perioada semnalului de frecventa fundamentala. Aceasta durata a functiei fereastra este un compromis intre selectivitatea mijlocului de masurare, timpul de raspuns la o excitatie treapta si inregistrarea altor fenomene tranzitorii, in special in perioadele de comutare.

In tabelul 3.1, se rezuma specificatiile fundamentale referitoare la mijloacele de masurare in domeniul timp.

Tabelul 3.1.

Specificatii fundamentale pentru mijloace de masurare in domeniul timp, folosind FFT.

Tipul armonicii

Durata ferestrei de ponderare

recomandata

Specificatii suplimentare

Cvasi-stationare

Tw    = 0,1 - 0,5 s (dreptunghiulara)

pot exista intervale intre

ferestre

Fluctuante

Tw    = O,32s (dreptunghiulara)

fara intervale

Tw    = 0,4 - 0,5 s (Hanning)

suprapuneri 50%

Rapid variabile

Tw    = 0,08 - 0,16 s (dreptunghiulara)

fara interval

Ø           In cazul mijloacelor de masurare functionand in domeniul frecventa se fac urmatoarele recomandari:

pentru masurarea armonicilor cvasistationare, se defineste atenuarea minimala raportata la frecventa fv (in care fv= v f, f    fiind frecventa semnalului fundamental de tensiune din retea).

In tabelul 3.2., se inscriu limitele impuse pentru aceste atenuari.

Tabelul 3.2.

Prescriptii asupra atenuarii pentru mijloace de masurare in domeniul frecventa.

Semnal injectat de frecventa unicaFrecventa fv

Atenuarea minima

[dB]

Armonici invecinate

fv - f si fv + f

2f £ fv £ 12f

12f £ fv £ 20f

20f £ fv £ 50f

Frecvente £ 0,5fv

toate valoarile fv

Fundamentala, f

toate valoarele fv

* - pentru toate masurarile de curenti si pentru masurarile de tensiune cu mijloace de clasa B;

** - pentru masurarile de tensiune cu mijloace de masurare de clasa A,

pentru masurarea armonicilor fluctuante, este obligatorie satisfacerea cerintelor din tabelul 3.2.

In plus, banda de trecere la -3dB trebuie sa fie cuprinsa intre 3Hz si 1OHz.

Daca se doreste masurarea unor valori apropiate de limitele descrise anterior, mijlocul de masurare trebuie sa fie caracterizat de o banda de trecere de 3Hz O,5Hz la -3dB si de o atenuare de cel putin 25dB pentru frecventele fv + 15Hz, respectiv fv -15Hz;

aceste mijloace de masurare nu se utilizeaza pentru masurarea armonicilor foarte rapid variabile.

Observatii

Mijloacele de masurare in domeniul frecventa nu pot fi utilizate pentru a efectua analize statistice ale rezultatelor;

In cazul unui timp de raspuns al mijlocului de masurare in domeniul frecventa de 1,5s (conform prescriptiilor CEI 1000-4-7), armonicile rapid variabile, desi exista, nu pot fi masurate;

Pentru a studia aceste fenomene, se recomanda utilizarea mijloacelor de masurare lucrand in domeniul timp. Recomandarile care urmeaza si analiza statistica a fenomenelor se refera exclusiv la acest tip de mijloace de masurare.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate