Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
MEMORIU TEHNIC - alimentarea cu energie electrica de la firida de bransament pentru tablouri, apartamente


MEMORIU TEHNIC - alimentarea cu energie electrica de la firida de bransament pentru tablouri, apartamente
MEMORIU TEHNIC


1.Generalitati

1.1. Obiectul proiectului

Proiectul trateaza urmatoarele categorii de lucrari:

-alimentarea cu energie electrica de la firida de bransament pentru tablouri apartamente

-alimentarea cu energie electrica de la firida de bransament pentru tablou parti comune-instalatii de iluminat in locuinte

-instalatii de prize uzuale in locuinte

-electroalimentare masini spalat rufe in locuinte

-electroalimentare aparate conditionare in locuinte

-electroalimentare echipamente bucatarie in locuinte

-instalatii de iluminat holuri si case de scara locuinte

-instalatii de iluminat siguranta holuri si case de scara locuinte

-electroalimentare ascensoare

-electroalimentare centrale interfon

-electroalimentare amplificatoare Tv

-instalatii de iluminat in parcaje si spatii tehnice subsol

-instalatii de iluminat siguranta in parcaje si spatii tehnice subsol

-instalatii de prize in parcaje si spatii tehnice subsol

-electroalimentare echipamente centrale termice

-electroalimentare echipamente gospodarie de apa

-electroalimentare echipamente Dispecerat

-electroalimentare echipamente ventilatie desfumare

-electroalimentare porti de acces in parcaje

-electroalimentare pompe de base

-electroalimentare Statie de epurare

-electroalimentare Spatii comerciale

-electroalimentare Spatii agrement

-electroa limentare instalatii de iluminat exterior

-instalatii de protectie impotriva descarcarilor atmosferice

-instalatii de protectie impotriva electrocutarilor accidentale

-instalatii de priza de pamint

-instalatii de distributie semnal Tv

-instalatii de telefonie

-instalatii de interfonie


1.2.Limitele de proiectare

Proiectul nu cuprinde racordul din amonte de firidele de bransament si blocurile de masura, lucrare care va fi realizata de catre o firma autorizata de catre furnizorul de energie electrica.

Proiectul nu cuprinde racordul telefonic si racordul la reteaua de cablu Tv din zona.

Conform art. 3.12 din normativul I18/2-02 proiectarea, executarea, punerea in functiune, asigurarea service-ului si a mentenantei instalatiilor si echipamentelor aferente sistemelor de semnalizare incendiu se realizeaza de catre societati comerciale care au competenta profesionala atestata in conditiile legii din partea organelor abilitate


1.3. Baze de proiectare

Proiectul va fi intocmit conform normativelor si standardelor in vigoare, fara derogari. Se au in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

STAS 6646/1-97 Iluminatul artificial. Conditii generale

STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta

SR CEI 60449+A1:2000 Domenii de tensiuni pentru instalatiile electrice in constructii

SR CEI 60479-1:1995 Efectele curentului asupra omului si animalelor domestice.

SR CEI 60695-10-2:1998 Incercari privind riscurile de foc

SR CEI 60755+A1+A2:1995 Reguli generale pentru dispozitive de protectie la curent diferential rezidual

SR CEI 60757:1993 Cod pentru notarea culorilor

SR CEI 61024-1:1999 Protectia structurilor impotriva trasnetului.

SR CEI/TR 62066:2005 Supratensiuni si protectia impotriva supratensiunilor in retelele de joasa tensiune alternativa. Informatii generale de baza

SR EN 50130-4:2001 Sisteme de alarma. Partea 4: Compatibilitate electromagnetica.

SR EN 60332-2-2:2005 Incercari ale cablurilor electrice si cu fibre optice supuse la foc.

SR EN 60439/1-2001 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune

SR EN 60529:1995/A1:2003 Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP)

SR EN 60695-7-1:2002 Incercari privind riscurile de foc. Partea 7: Ghid pentru minimizarea riscurilor de toxicitate datorate focului in care sunt implicate produse electrotehnice.

SR EN 61140:2002 Protectie impotriva socurilor electrice

SR EN 61543:2001/A11:2004 Dispozitive diferentiale reziduale (DDR) pentru uz casnic si scopuri similare. Compatibilitate electromagnetica

Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii

Legea 90/1996 Norme Generale de Protectie a Muncii

Legea 106/1996 Legea protectiei civile

Legea nr. 608/2001 Legea privind evaluarea conformitatii produselor

Legea nr. 346/2002 Legea privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Legea nr. 245/2004 Legea privind securitatea generala a produselor

Legea nr.307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca.

C 56-2000 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor

C300-1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora

CE1- Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare

GP 052-2000 Ghid pentru instalatiile electrice cu tensiuni pina la 1000V c.a. si 1500V c.c.

GT-059-03 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii 10-1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatiile electrice din cladiri

I18/1-01 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie

I18/2-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri I18/2-02

I20-2000 Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului I20-2000

NP-I7/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pina la 1000 V.c.a. si 1500 V.c.a.

NP-061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri

P100- Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor

P118 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la astiunea focului

P122 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea masurilor de protectie fonica la cladiri social-culturale

P130 Norme metodologice privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, inclusiv supravegherea starii tehnice a acestora

NTE07-08-00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice

NP24-97 Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme

PE 116-94 Normativ de incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice

NSPM/65-2001 Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice

Lista de prescriptii tehnice mentionate nu este limitativa, executantul avind obligatia sa cunoasca toate actele normative in vigoare.


2.DESCRIEREA SOLUTIILOR

2.1.Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se asigura din reteaua electrica stradala conform solutiei de racordare ce va fi precizata in avizul furnizorului de energie. Conform art. 3.1.2 din Normativul NP-I7-02 inceperea executie instalatiilor electrice este permisa numai dupa ce investitorul a obtinut avizul tehnic de racordare de la furnizorul de energie electrica.

Necesarul de putere pentru dimensionarea racordului se stabileste conform urmatoarele date de consum estimativ:

Putere Putere Putere maxima

instalata absorbita simultan absorbita

I.Bilanturi estimative pe tipuri de apartament:

a.Instalatii apartament 2 camere:

-electroalimentare sonerie 100w 100w -

-instalatii de iluminat 580w 400w -

-electroalimentare ventilator 80w80w -

-instalatii de prize 1.500w1.000w -

-masina spalat rufe1.500w1.500w -

-echipamente bucatarie (3circuite)4.000w2.000w -

-aparate conditionare (2circuite) 2.000w2.000w -

-rezerva (3circuite)2.240w 920w -

Total apartament 2 camere 12,0kw8,0kw 6,0kw


b.Instalatii apartament 3 camere:

-electroalimentare sonerie 100w 100w -

-instalatii de iluminat (2circuite) 980w 600w -

-electroalimentare ventilator 160w 80w -

-instalatii de prize (2circuite) 3.000w2.000w -

-masina spalat rufe1.500w1.500w -

-echipamente bucatarie (4circuite)5.500w2.000w -

-aparate conditionare (3circuite) 3.000w3.000w -

-rezerva (3circuite)2.260w 720w -

Total apartament 3 camere 16,5kw 10,0kw 7,0kw


c.Instalatii apartament 4 camere:

-electroalimentare sonerie 100w 100w -

-instalatii de iluminat (2circuite) 1.160w 700w -

-electroalimentare ventilator 240w 160w -

-instalatii de prize (2circuite) 3.000w2.000w -

-masina spalat rufe1.500w1.500w -

-echipamente bucatarie (4circuite)5.500w2.000w -

-aparate conditionare (4circuite) 4.000w3.000w -

-rezerva (3circuite)2.500w 540w -

Total apartament 4 camere 18,0kw 10,0kw 8,0kw


d.Instalatii apartament 5 camere:

-electroalimentare sonerie 100w 100w -

-instalatii de iluminat (2circuite) 1.460w 800w -

-electroalimentare ventilator 240w 160w -

-instalatii de prize (2circuite) 4.500w3.000w -

-masina spalat rufe1.500w1.500w -

-echipamente bucatarie (4circuite)5.500w2.000w -

-aparate conditionare (5circuite) 5.000w4.000w -

-rezerva (3circuite)2.700w 440w -

Total apartament 5 camere 21,0kw 12,0kw 10,0kw


II.Bilanturi estimative pe tipuri de blocuri:

a.Bloc A1 cu locuinte, parcaje, boxe si ALA (S+P+7E, S+P+5E):

Spatii de locuinte:

-25 apartamente 2 camere 300,0kw200,0kw -

-17 apartamente 3 camere 280,5kw170,0kw -

- 4 apartamente 4 camere 72,0kw 40,0kw -

- 3 apartamente 5 camere 63,0kw 36,0kw -

-rezerva 54,5kw --

Total spatii de locuinte: 770,0kw446,0kw 280,0kw

Spatii comune:

-instalatii de iluminat circulatii 4.000w3.000w -

-instalatii de iluminat boxe 1.250w 750w -

-instalatii de iluminat parcaje 2.750w 1.750w-

-instalatii de prize portar 1.500w1.000w-

-electroalimentare centrala interfon 1.500w1.000w -

-electroalimentare amplificator Tv 2.000w1.500w -

-instalatii de prize parcaje 3.000w1.500w -

-ascensoare (1buc) 10.500w 10.500w -

-rezerva (3circuite) 3.500w 3.000w

Total spatii comune: 30,0kw24,0kw20,0kw

Total bloc A1: 800,0kw 470,0kw 300,0kw


b.Bloc A2 cu locuinte, parcaje si ALA (S+P+7E, S+P+5E):

Spatii de locuinte:

-25 apartamente 2 camere 300,0kw200,0kw -

-17 apartamente 3 camere 280,5kw170,0kw -

- 4 apartamente 4 camere 72,0kw 40,0kw -

- 3 apartamente 5 camere 63,0kw 36,0kw -

-rezerva 54,5kw --

Total spatii de locuinte: 770,0kw446,0kw 280,0kw

Spatii comune:

-instalatii de iluminat circulatii 4.000w3.000w -

-instalatii de iluminat parcaje5.500w3.500w -

-instalatii de prize portar 1.500w1.000w -

-electroalimentare centrala interfon 1.500w1.000w -

-electroalimentare amplificator Tv 2.000w1.500w -

-instalatii de prize parcaje 6.000w3.000w -

-ascensoare (1buc) 10.500w 10.500w-

-rezerva (3circuite) 4.000w 1.500w -

Total spatii comune: 35,0kw25,0kw20,0kw

Total bloc A2:805,0kw 471,0kw 300,0kw


c.Bloc A3 cu locuinte, parcaje si ALA (S+P+7E, S+P+5E):

Spatii de locuinte:

-25 apartamente 2 camere 300,0kw200,0kw -

-17 apartamente 3 camere 280,5kw170,0kw -

- 4 apartamente 4 camere 72,0kw 40,0kw -

- 3 apartamente 5 camere 63,0kw 36,0kw -

-rezerva 54,5kw --

Total spatii de locuinte: 770,0kw446,0kw 280,0kw

Spatii comune:

-instalatii de iluminat circulatii 4.000w3.000w -

-instalatii de iluminat parcaje5.500w3.500w -

-instalatii de prize portar 1.500w1.000w -

-electroalimentare centrala interfon 1.500w1.000w -

-electroalimentare amplificator Tv 2.000w1.500w -

-instalatii de prize parcaje 6.000w3.000w -

-ascensoare (1buc) 10.500w 10.500w-

-rezerva (3circuite) 4.000w 1.500w -

Total spatii comune: 35,0kw25,0kw20,0kw

Total bloc A3:805,0kw 471,0kw 300,0kw


d.Bloc A4 cu locuinte, parcaje si ALA (S+P+7E, S+P+5E):

Spatii de locuinte:

-25 apartamente 2 camere 300,0kw200,0kw -

-17 apartamente 3 camere 280,5kw170,0kw -

- 4 apartamente 4 camere 72,0kw 40,0kw -

- 3 apartamente 5 camere 63,0kw 36,0kw -

-rezerva 54,5kw --

Total spatii de locuinte: 770,0kw446,0kw 280,0kw

Spatii comune:

-instalatii de iluminat circulatii 4.000w3.000w -

-instalatii de iluminat parcaje5.500w3.500w -

-instalatii de prize portar 1.500w1.000w -

-electroalimentare centrala interfon 1.500w1.000w -

-electroalimentare amplificator Tv 2.000w1.500w -

-instalatii de prize parcaje 6.000w3.000w -

-ascensoare (1buc) 10.500w 10.500w-

-rezerva (3circuite) 4.000w 1.500w -

Total spatii comune: 35,0kw25,0kw20,0kw

Total bloc A4:805,0kw 471,0kw 300,0kw


e.Bloc A5 cu locuinte, parcaje si boxe (S+P+7E, S+P+5E):

Spatii de locuinte:

-25 apartamente 2 camere 300,0kw200,0kw -

-17 apartamente 3 camere 280,5kw170,0kw -

- 4 apartamente 4 camere 72,0kw 40,0kw -

- 3 apartamente 5 camere 63,0kw 36,0kw -

-rezerva 54,5kw --

Total spatii de locuinte: 770,0kw446,0kw 280,0kw

Spatii comune:

-instalatii de iluminat circulatii 4.000w3.000w --instalatii de iluminat boxe 1.250w 750w -

-instalatii de iluminat parcaje 2.750w 1.750w-

-instalatii de prize portar 1.500w1.000w-

-electroalimentare centrala interfon 1.500w1.000w -

-electroalimentare amplificator Tv 2.000w1.500w -

-instalatii de prize parcaje 3.000w1.500w -

-ascensoare (1buc) 10.500w 10.500w -

-rezerva (3circuite) 3.500w 3.000w

Total spatii comune: 30,0kw24,0kw20,0kw

Total bloc A5:800,0kw 470,0kw 300,0kw


III.Bilanturi estimative pentru consumatori vitali pe blocuri:

a.Bloc A1 cu locuinte, parcaje, boxe si ALA (S+P+7E, S+P+5E):

-instalatii de iluminat siguranta 1.000w1.000w -

-ascensoare (2buc) 18.000w 15.000w -

-adapost ALA 7.500w 5.000w -

-centrala termica 7.500w 5.000w -

-pompe basa 1.500w 1.500w -

-motor poarta parcaje1.500w 1.500w -

-echipamente desfumare 45.000w 30.000w -

-rezerva (3circuite) 3.000w1.000w -

Total consumatori vitali bloc A1:85,0kw60,0kw 45,0kw


b.Bloc A2 cu locuinte, parcaje, boxe si ALA (S+P+7E, S+P+5E):

-instalatii de iluminat siguranta 1.000w1.000w -

-ascensoare (2buc) 18.000w 15.000w -

-adapost ALA 7.500w 5.000w -

-centrala termica 7.500w 5.000w -

-pompe basa 3.000w 3.000w -

-motor poarta parcaje3.000w 3.000w -

-echipamente desfumare 45.000w 30.000w -

-rezerva (3circuite) 5.000w 3.000w -

Total consumatori vitali bloc A2:90,0kw 65,0kw 45,0kw


c.Bloc A3 cu locuinte, parcaje, boxe si ALA (S+P+7E, S+P+5E):

-instalatii de iluminat siguranta 1.000w1.000w -

-ascensoare (2buc) 18.000w 15.000w -

-adapost ALA 7.500w 5.000w -

-centrala termica 7.500w 5.000w -

-pompe basa 3.000w 3.000w -

-motor poarta parcaje3.000w 3.000w -

-echipamente desfumare 45.000w 30.000w -

-rezerva (3circuite) 5.000w 3.000w -

Total consumatori vitali bloc A3:90,0kw 65,0kw 45,0kw


d.Bloc A4 cu locuinte, parcaje, boxe si ALA (S+P+7E, S+P+5E):

-instalatii de iluminat siguranta 1.000w1.000w -

-ascensoare (2buc) 18.000w 15.000w -

-adapost ALA 7.500w 5.000w -

-centrala termica 7.500w 5.000w -

-pompe basa 3.000w 3.000w -

-motor poarta parcaje3.000w 3.000w -

-echipamente desfumare 45.000w 30.000w -

-rezerva (3circuite) 5.000w 3.000w -

Total consumatori vitali bloc A4:90,0kw 65,0kw 45,0kw


e.Bloc A5 cu locuinte, parcaje si boxe (S+P+7E, S+P+5E):

-instalatii de iluminat siguranta 1.000w1.000w -

-ascensoare (2buc) 18.000w 15.000w -

-centrala termica 7.500w 5.000w -

-pompe basa 1.500w 1.500w -

-motor poarta parcaje1.500w 1.500w -

-echipamente desfumare 45.000w 30.000w -

-rezerva (3circuite) 3.500w1.000w -

Total consumatori vitali bloc A5:78,0kw55,0kw 45,0kw


2.2.Blocuri de masura

Racordul va fi echipat cu blocuri de masura pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocurile de masura vor constitui limita contractuala de separare intre instalatia furnizorului si instalatiile consumatorului. Blocurile de masura vor fi montate de furnizorul de energie in momentul avizarii si punerii sub tensiune a instalatiilor electrice interioare.

Se propun amplasarea urmatoarelor blocuri de masura:

blocuri de masura trifazice pentru locuinte (amplasate in FDCP-uri la parterul blocurilor)

-blocuri de masura trifazice pentru parti comune (amplasate in FDCP-uri la parterul blocurilor)

Se propun amplasarea urmatoarelor blocuri de masura pasante:

-bloc de masura trifazic pentru consumatori vitali din bloc A1(amplasat in TsigA1)

-bloc de masura trifazic pentru consumatori vitali din bloc A2(amplasat in TsigA2)

-bloc de masura trifazic pentru consumatori vitali din bloc A3(amplasat in TsigA3)

-bloc de masura trifazic pentru consumatori vitali din bloc A4(amplasat in TsigA4)

-bloc de masura trifazic pentru consumatori vitali din bloc A5(amplasat in TsigA5)


2.3.Alimentarea de rezerva cu energie electrica

Alimentarea de rezerva cu energie electrica se asigura pentru consumatorii vitali din incinta complexului rezidential. Se au in vedere urmatorii consumatori vitali:

-iluminat de siguranta

-echipamente de desfumari

-adaposturile ALA

-pompele de basa

-motoarele de poarta de la accesele in parcajele subterane

-cite un ascensor din fiecare scara a blocurilor de tip A

-centralele termice

Necesarul de putere pentru consumatorii vitali este:

-consumatori vitali bloc A1: Pi=85,0kw Pa=60,0kw Pma=45,0kw

-consumatori vitali bloc A2: Pi=90,0kw Pa=65,0kw Pma=45,0kw

-consumatori vitali bloc A3: Pi=90,0kw Pa=65,0kw Pma=45,0kw

-consumatori vitali bloc A4: Pi=90,0kw Pa=65,0kw Pma=45,0kw

-consumatori vitali bloc A5: Pi=78,0kw Pa=55,0kw Pma=45,0kw

Total consumatori vitali blocuri A1-A5:

Pi=433,0kw Pa=310,0kwPma=225,0kw

Necesarul de putere pentru consumatorii vitali din incinta blocurilor de tip A este stabilit pe baza bilantului energetic estimativ (cap. III din bilantul prezentat la punctul 2.1 Alimentare cu energie electrica)

Alimentarea de rezerva a consumatorilor vitali se asigura dintr-un grup electrogen automat GEA 630KVA amplasat in gospodaria electrica de la subsolul 1 al corpului Bo, intr-o incapere cu acces direct din exterior. Grupul electrogen automat va fi prevazut cu panou de comanda si bucla AAR. Grupul electrogen mentionat asigura alimentarea de rezerva cu energie electrica a tuturor consumatorilor vitali din incinta complexului rezidential (blocuri A, blocuri B, blocuri C, statie epurare)


2.4.Tablourile electrice

Tablourile electrice din incinta vor fi realizate in varianta de echipare cu aparataj modular cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit. Pe circuitele cu pericol de electrocutare sporit se prevad protectii cu blocuri diferentiale. Tablourile electrice se comanda pentru executie la furnizori specializati si autorizati in executia acestora. Comanda pentru tablouri electrice va fi insotita de desenele continind schemele electrice monofilare si specificatiile de aparataj.

Tablourile electrice din dulapuri sau cutii metalice echipate, vor fi vopsite cu vopsea emailata si vor avea gradul de protectie conform STAS 5325, corespunzator mediului in care se amplaseaza, dar minimum IP 30. Dulapurile sau cutiile vor fi realizate din tabla de minimum 2 mm grosime, rigidizate corespunzator, cu suporti pentru aparate si usi de acces corespunzatoare amplasamentului in teren.

Toate circuitele din tablourile de distributie vor fi prevazute cu inscriptii vizibile si neechivoce, in care sa se indice destinatia fiecarui circuit. Inscriptiile se amplaseaza cu vedere din directia de deservire a tabloului. Nu se accepta etichete metalice ambutisate.

Tablourile de distributie trebuie montate perfect vertical si fixate bine, pentru a nu fi supuse vibratiilor sau deplasarilor ce pot surveni in caz de scurtcircuitare pe bare sau in caz de cutremur. Inaltimea minima fata de pardoseala a laturilor de jos ale tablourilor trebuie sa fie astfel stabilita incit sa permita posibilitatea realizarii razei de curbura a cablului avind diametrul cel mai mare, iar inaltimea maxima fata de pardoseala a laturii de sus a tabloului sa fie de cel mult 2,3m.

Marca specificata: LEGRAND sau similar


2.5.Coloane de distributie electrica

Se asigura distributia energiei electrice in incinta printr-o retea de cabluri de joasa tensiune care asigura alimentarea consumatorilor grupati pe nivele si functiuni. Traseele electrice aferente se executa cu cabluri de cupru cu intirziere la propagarea flacarii tip CyyF. Traseele electrice aferente instalatiei de desfumare se executa cu cabluri rezistente la foc tip CR90.

Traseele coloanelor se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna functionare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraincalzire, curenti vagabonzi etc. Cind evitarea acestor zone nu este posibila se iau masuri corespunzatoare de protectie.

Atentie: Solutia de executie a coloanelor de distributie din amontele blocurilor de masura va fi definitivata de catre firma autorizata agreata de beneficiar pentru proiectarea racordului electric.


2.6. Instalatii de iluminat interior

Instalatiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului functional si cerintelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect. Iluminatul interior va avea valente de iluminat de lucru combinat cu iluminat ornamental si decorativ

Instalatiile de iluminat interior vor asigura cerintele conceptului de iluminat :

-utilizarea unor surse luminoase cu performante luminotehnice ridicate

-distributia controlata a luminantelor in cimpul vizual prin sisteme de dispersie si dirijare a fluxului luminos

-dimensionarea iluminatului conform normelor luminotehnice care impun niveluri de luminare optima de confort si siguranta

-corelarea solutiei luminotehnice cu contrastele de culori ale decorurilor si ale mobilierului

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate functiunii si ambientului arhitectural. Solutiile de echipare propuse pentru sistemele de iluminat din locuinte:

-aplice pe terase si balcoane

-plafoniere decorative in bai

-plafoniere decorative in dormitoare, livinguri si bucatarii

-plafoniere decorative pe holuri

Solutiile de echipare propuse pentru sistemele de iluminat din spatiile comune:

-plafoniere fluorescente pe scari

-plafoniere decorative in holuri parter

-plafoniere fluorescente etanse in parcaje si spatii tehnice din subsol

Alegerea corpurilor de iluminat se face respectand prevederile din cap. 5.3 din Normativul NP-I7-02, cap. 5 din Normativul NP-061-02 si conditiile din STAS 6646/1,2,3. Pentru corpurile de iluminat din incaperi de grupuri sanitare se respecta si condiriile din cap. 7.2 din Normativul NP-I7-02. Corpurile de iluminat utilizate indeplinesc regulile de siguranta conform standardelor europene EN60598 stipulate de Comitetul European pentru Standardizare in domeniul Electrotehnic (CENELEC).

Corpurile de iluminat ornamental si decorativ vor evidentia valentele estetice ale finisajelor si amenajarilor ambientale prin efecte luminoase deosebite, menite sa creeze un mediu luminos confortabil si odihnitor. Corpurile de iluminat utilizate vor avea un design adecvat si vor fi amplasate in unghiuri si orientari favorabile, astfel incit sa se permita o modelare corecta a suprafetelor si volumelor.

La alegerea si montarea aparatelor pentru comanda iluminatului trebuiesc respectate prevederile din cap. 5 din Normativul NP-I7-02 precum si conditiile producatorilor si cele din agrementele tehnice. Alegerea gradului de protectie al aparatelor in functie de categoria de influente externe in care se incadreaza spatiul respectiv se face pe baza prevederilor generale din tabelul 5.2.1 din Normativul NP-I7-02.

Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele de lumina se monteaza numai pe conductoarele de faza. Aparatele de comanda a iluminatului se monteaza la inaltimea de 0,6-1,5m masurata din axul aparatului pina la nivelul pardoselii finite. Intrerupatoarele si comutatoarele din incaperi pentru grupuri sanitare, bai si dusuri se instaleaza conform cap.7.2 din Normativul NP-I7-02 numai in afara volumelor de protectie 0, 1 si 2 definite in SR CEI 60364-7-701.

Comanda iluminatului din spatiile de parcare se asigura cu detectori de miscare.

Traseele electrice aferente instalatiei de iluminat se executa conform cerintelor tehnice impuse de specificul functional si de finisajele arhitecturale. Traseele din tencuiala si sape se executa cu conductor de cupru Fy protejat in tuburi IPEy. In zonele cu plafon fals si cu pereti de rigips precum si in spatiile de parcaje si in spatiile tehnice de la subsol traseele electrice se executa cu cabluri de cupru cu protectie sporita la propagarea flacarii tip CyyF.

Marca specificata pentru aparataj: BTCINO sau similar


2.7. Instalatii de iluminat siguranta

Instalatiile de iluminat de siguranta marcheaza fluxurile de evacuare din holuri si scara locuinte. Conform tabel 7.13 punctul 2.a din normativ NP-I7-02 pe traseul si la iesirile scarilor fara lumina naturala din imobile de locuinte care servesc la evacuarea a 50-100 persoane se prevede iluminat de siguranta de tip 3 (luminoblocuri).

Corpurile de iluminat propuse de proiectant sunt luminoblocuri cu baterii locale de acumulatori cu functionare nepermanenta (numai la caderea sursei de alimentare din reteaua furnizorului). Amorsarea bateriilor de acumulatoare se asigura in regim de consumator vital din tabloul de siguranta a fiecarui bloc.

Iluminatul de siguranta in zonele de parcaje se asigura pe caile de evacuare din incinta prin luminoblocuri amplasate in tandem la cota de 2,3m si respectiv 0,4m. In zonele de acces din parcaje s-a prevazut un iluminat fluorescent de tip similar iluminatului normal (dimensionat astfel incit sa contracareze efectul de "grota neagra") si care este alimentat in regim de consumator vital in tandem cu motorul de actionare a portii de acces in parcaje. Iluminatul mentionat este alimentat din tabloul de siguranta afalt in proximitate si functioneaza nepermanent (numai in cazurile in care poarta de acces este deschisa si se prezumeaza o circulatie auto in zona de intrare-iesire din parcaje)

Corpurile de iluminat alese pentru iluminat siguranta vor fi inscriptionate conform functiunii asigurate.

Traseele electrice aferente instalatiei de iluminat siguranta se executa distinct fata de traseele celorlalte instalatii electrice. Conform art. 5.3.28 din Normativul NP-I7-02 traseele iluminatului fde siguranta de tip 2 sau 3 vor fi distantate la cel putin 10cm de traseele iluminatului normal. Se admit trasee comune si nu se normeaza distanta in cazurile in care circuitele iluminatului normal si ale iluminatului de siguranta sunt executate ingropat in tencuiala, daca pentru protectia circuitelor se folosesc tuburi metalice sau atunci cind circuitele mentionate se executa cu cabluri electrice armate. .


2.8.Instalatii de prize si racorduri monofazice

Instalatia de prize si racorduri monofazice din locuinte va servi electroalimentarilor specifice pentru masini spalat rufe, echipamente bucatarie, hote aragaz, aprinzatoare piezoelectrice aragaz, frigidere, maini spalat vesela, aparate de conditionare locala, ventilatoare evacuare in bai si grupuri sanitare si alte utilitati uzuale. Pentru echipamente cu puteri mari se vor prevedea circuite distincte. Electroalimentarile pentru echipamente ce lucreaza in medii cu pericol de electrocutare vor fi protejate cu blocuri diferentiale. Electroalimentarile ventilatoarelor de evacuare din bai si grupuri sanitare se asigura de pe circuitele de lumina aferente (pornirea ventilatoarelor se asigura simultan cu aprinderea iluminatului, iar oprirea acestora se realizeaza automat intr-un interval de timp prestabilit de la stingerea iluminatului).

Instalatia de prize in spatiile comune va servi electroalimentarilor specifice pentru utilitati uzuale in spatiile de parcaje si in spatiile tehnice de la subsol. Pentru echipamente cu puteri mari se vor prevedea circuite distincte. Electroalimentarile pentru echipamente ce lucreaza in medii cu pericol de electrocutare vor fi protejate cu blocuri diferentiale.

Pentru executarea instalatiei de prize si racorduri monofazice se vor folosi aparate si materiale omologate. La alegerea si montarea aparatelor si echipamentelor electrice trebuiesc respectate prevederile din cap. 5 din Normativul NP-I7-02 precum si conditiile producatorilor si cele din agrementele tehnice. Alegerea gradului de protectie al aparatelor si echipamentelor electrice, inclusiv a racordurilor acestora, in functie de categoria de influente externe in care se incadreaza spatiul respectiv se face pe baza prevederilor generale din tabelul 5.2.1 din Normativul NP-I7-02. Prizele din incaperi pentru grupuri sanitare, bai si dusuri se instaleaza conform cap.7.2 din Normativul NP-I7-02 numai in afara volumelor de protectie 0, 1 si 2 definite in SR CEI 60364-7-701.

Traseele electrice se executa conform cerintelor tehnice impuse specificul functional si de finisajele arhitecturale. Traseele din tencuiala si sape se executa cu conductor de cupru Fy protejat in tuburi IPEy. In zonele cu plafon fals si cu pereti de rigips precum si in spatiile de la subsol traseele electrice se executa cu cabluri de cupru cu protectie sporita la propagarea flacarii tip CyyF.

Marca specificata pentru aparataj: BTCINO sau similar


2.9.Instalatii de fortaInstalatia va asigura electroalimentari specifice pentru:

-echipamente de ventilare

-echipamente termice

-motoare actionare porti de acces in parcaje

-pompe de basa

-ascensoare

Instalatia de electroalimentare echipamente ventilare asigura racorduri distincte pentru ventilatoarele de introducere din subsol si pentru ventilatoarele de evacuare aferente instalatiei de desfumare. Racordurile se vor realiza conform precizarilor furnizorului care va livra si bucla de comanda aferenta. Actionarea ventilatoarelor mentionate este interconectata cu centrala instalatiei de semnalizare si avertizare incendiu.

Electroalimentarea se asigura in regim de consumator vital (preluare pe grup electrogen).

Pentru executarea instalatiei se vor folosi aparate si materiale omologate. Traseele electrice aferente se executa cu cabluri rezistente la foc tip CR90.

Electroalimentarile pentru echipamentele termice se executa conform precizarilor furnizorului. Cablajele aferente buclelor de comanda si reglaj vor fi precizate de furnizorul de echipamente. Pentru executarea instalatiei se vor folosi aparate si materiale omologate. Electroalimentarea se asigura in regim de consumator vital (preluare pe grup electrogen).

Instalatia de electroalimentare motoare poarta asigura racorduri distincte conform precizarilor furnizorului de echipament. Actionarea echipamentelor se asigura de producator prin bucle de comanda inglobate in furnitura. Electroalimentarea se asigura in regim de consumator vital (preluare pe grup electrogen). Pentru executarea instalatiei se vor folosi aparate si materiale omologate.

Instalatia de electroalimentare pompe de basa asigura racorduri distincte conform precizarilor furnizorului de echipament. Alimentarile echipamentelor mentionate se asigura in regim de consumatori vitali (preluare pe grup electrogen). Actionarea echipamentelor se asigura de producator prin bucle de comanda inglobate in furnitura. Pentru executarea instalatiei se vor folosi aparate si materiale omologate

Instalatia de electroalimentare ascensoare respecta conditiile generale din cap.7.7 normativul I7-2002, precum si instructiunile tehnice ale producatorului. Coloana de alimentare se dimensioneaza pentru pierderea de tensiune la pornire admisa, conform instructiunilor producatorului sau, in lipsa acestora, pentru o pierdere de tensiune de cel mult 3% fata de tensiunea nominala. Protectia mecanica a coloanei de alimentare a tabloului de comanda control si semnalizare se asigura cu tuburi de protectie pe toate portiunile de traseu pe care exista pericol de deteriorare. Glisierele ascensorului se utilizeaza drept conductoare naturale le legare la pamint, in conditiile prevazute in standardul 12604/4,5.

Pentru iluminatul puturilor de ascensor se prevad circuite de iluminat independente de alte circuite de lumina. Aceste circuite se pozeaza conform precizarilor furnizorului de echipament. Intrerupatorul pentru comanda iluminatului de put ascensor se amplaseaza la baza putului intr-un loc accesibil numai personalului autorizat. Circuitil mentionat se racordeaza la iluminatul de siguranta din incinta.

Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de forta se face respectand urmatoarele cerinte specifice :

-motoarele electrice se amplaseaza astfel incat sa se asigure spatiul necesar pentru verificare, intretinere si reparatii

-pornirea directa este permisa pentru motoare monofazate cu puteri de pina la 4kw/220V si pentru motoare trifazate cu puteri pina la 5,5kw/380V

-pentru motoare cu puteri mai mari decit cele mentionate pornirea se face cu aparate de pornire

-circuitele motoarelor electrice trebuie prevazute pe toate fazele cu dispozitive automate de protectie la scurtcircuit si cu dispozitive de comanda si detectie automata a suprasarcinilor (contactoare cu relee termice).

-protectia la tensiune nula sau la tensiune minima trebuie prevazuta la motoare electrice care pornesc prin aparate de pornire cu actionare manuala si la motoare electrice a caror pornire automata nu este permisa din motive de siguranta pentru personalul de exploatare.

-protectia la tensiune nula sau la tensiune minima in cazurile in care este necesara se prevede la fiecare motor.

Aparatele de comanda a circuitelor de forta se aleg si se monteaza astfel incat sa intrerupa simultan toate conductoarele de faza ale circuitului. Se admite si intreruperea conductorului neutru numai daca el nu este utilizat si pentru protectie, iar intreruperea sa se realizeaza simultan sau dupa intreruperea conductoarelor de faza. Intrerupatoarele separatoare cu pirghie se folosesc atunci cind este necesar sa se asigure posibilitatea unui control vizual direct si rapid a separatiei.

Intrerupatoarele automate trebuie montate astfel incat contactele lor mobile sa nu se poata inchide sub efectul unor vibratii sau datorita greutatii proprii a partilor mobile. Montarea intrerupatoarelor trebuie sa se faca astfel incat contactele mobile sa nu fie sub tensiune atunci cand intrerupatoarele sunt deschise.


2.10.Instalatii de electroalimentare adaposturi ALA

Proiectul cuprinde urmatoarele categorii de instalatii electrice aferente adaposturilor ALA: alimentarea cu energie electrica, instalatii de iluminat si prize, electroalimentare instalatie de ventilare. Proiectul este intocmit conform Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi.

Alimentarea cu energie electrica se asigura in regim de consumator vital (preluare pe grup electrogen). Tabloul electric aferent fiecarui adapost alimenteaza numai circuitele de iluminat si forta destinate spatiului destinat ca adapost de aparare civila.

Instalatia de iluminat se dimensioneaza functie de Normele tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi/2001. Corpurile de iluminat se aleg si se monteaza respectindu-se prevederile din Normativul NP-I7-02 si conditiile din STAS 6646/1,2,3. Aparatele de comanda a iluminatului se monteaza la cota de 1,4m fata de nivelul pardoselii finite.

Instalatia de ventilare are drept scop asigurarea conditiilor de microclimat si functioneaza in regim de ventilare mecanica normala sau in regim de filtroventilatie. Ventilatorul este prevazut cu manivela pentru actionare manuala. Electroalimentarea ventilatoarului se prevede cu intrerupator local montat astfel incit contactele lui mobile sa nu se poata inchide sub efectul unor vibratii sau datorita greutatii proprii a partii mobile. Montarea intrerupatorului trebuie sa se faca astfel incit contactele mobile sa nu fie sub tensiune atunci cind intrerupatorul este deschis.


2.11.Protectii si masuri de protectie

In instalatiile electrice trebuie sa se aplice masuri de protectie pentru utilizatori impotriva socurilor electrice datorate atingerii directe sau indirecte. Masurile de protectie se aleg functie de paricularitatile acestora si de posibilitatile de aplicare tinind cont de influentele externe. In situatiile in care se pot aplica mai multe masuri de protectie solutia se va alege pe criterii tehnico-economice la aceiasi eficienta. Masurile de protectie diferite aplicate in aceiasi instalatie nu trebuie sa se influenteze sau sa se anuleze reciproc, respectandu-se prevederile din NSSMUEE 111-Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale.

Conductoarele active ale circuitelor electrice sunt echipate cu dispozitive de protectie care asigura atat protejarea la curenti de suprasarcina, cat si la curenti de scurtcircuit. Se interzice montarea pe conductoarele de protectie (PE, PEN) a oricaror elemente care pot produce intreruperea circuitului. Conform art. 4.2.25 din Normativul NP-I7-02 in schemele TT si TN trebuie prevazuta o detectie a supracurentilor pe conductorul de neutru (corespunzator sectiunii acestuia) daca sectiunea conductorului neutru este mai mica decit a conductorului de faza. Se admite sa nu se prevada detectia de supracurenti pe conductorul neutru chiar daca sectiunea lui este inferioara aceleia a conductoarelor de faza daca sunt indeplinite simultan conditiile:

-conductorul neutru este protejat impotriva scurtcircuitelor prin dispozitivul de protectie al conductoarelor de faza

-curentul maxim care se presupune ca ar putea parcurge conductorul neutru este in regim normal inferior fata de valoarea curentului maxim admisibil corespunzator sectiunii conductorului de neutru (aceasta conditie este indeplinita daca fazele sunt echilibrat incarcate)

In cazurile in care se insereaza mai multe dispozitive de protectie intr-o distributie, caracteristicile acestora se aleg astfel incat sa fie asigurata selectivitatea protectiei si in cazul unei avarii sa functioneze protectia cea mai apropiata, izolind doar portiunea respectiva (fara a scoate din functiune intreaga instalatie). Trebuie asigurata corelarea protectiei la supracurenti din instalatia interioara cu protectia instalatiei de racord electric, astfel incat sa fie realizate conditiile de selectivitate a protectiilor.

Pentru diminuarea riscului de incendiu trebuie utilizat un dispozitiv de protectie cu protectie la un curent diferential rezidual ≤ 300mA amplasat la bransament conform art. 4.3.5 din Normativul NP-I7-02. Se prevad obligatoriu cu protectie diferentiala circuitele destinate alimentarii receptoarelor electronice care functioneaza nesupravegheate (telefax, computere, televiziune cu circuit inchis, instalatii antiefractie, etc) conform art. 4.3.6 din Normativul NP-I7-02.

Proiectul asigura protectia impotiva electrocutarilor accidentale prin:

- legare la nulul de protectie (masura principala de protectie)

-deconectare automata a alimentarii cu energie electrica a circuitelor aferente consumatorilor cu pericol ridicat de electrocutare precum si a tablourilor electrice in cazul aparitiei unor curenti de defect

-legare la pamint (racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din cicuitul de lucru la priza de pamint)


2.12. Instalatie de protectie impotriva descarcarilor atmosferice

Instalatia contracareaza efectele trasnetului asupra constructiei: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descarcare, inducerea in elementele metalice a unor potentiale periculoase. Instalatia are de asemenea rolul de a capta si scurge spre pamint sarcinile electrice din atmosfera pe masura aparitiei lor, preintimpinind aparitia trasnetului.

La proiectarea si executarea instalatiei de protectie impotriva trasnetului (IPT) se au in vedere cerintele normativului I20-2000, asigurindu-se o conceptie optima tehnic si economic si echipamente agrementate conform legii 10/1995.

Conform art.2.2.1c din normativul I20-2000 echiparea cu instalatie de paratrasnet se asigura in mod obligatoriu pentru cladiri de locuit cu mai mult de P+11E. Necesitatea echiparii cu instalatie de paratrasnet in alte situatii decit cele prevazute de normativ rezulta pe baza evaluarii riscului de trasnet:


Evaluarea riscului de trasnet pentru blocul A1

-indicele keraunic Nk 36,6

-densitatea trasnetelor la sol corespunzator indicelui keraunic Ng 3,6

-suprafata echivalenta de captare

Ae=Lxl+6H(L+l)+9π H2= 48,6x21,4+6x28(48,6+21,4)+9π 282=34955,88

-coeficientul C1 care tine seama de mediul inconjurator

C1 =0,25 (constructie inconjurata de alte constructii sau arbori)

-frecventa loviturilor directe de trasnet

Nd Ng x Aex C1x10-6 =3,6 x 34955,88x 0,25 x10-6 =31,46 x10-3

-coeficientul C2 care tine seama de natura constructiei

C2 =1 (constructie cu structura si acoperis din beton)

-coeficientul C3 care tine seama de continutul constructiei

C3 =1 (valori obisnuite si normal combustibile)

-coeficientul C4 care tine seama de gradul de ocupare al constructiei

C4 =1 (normal ocupata)

-coeficientul C5 care tine seama de consecintele trasnetului

C5 =1 (nu necesita continuarea lucrului si nu are efecte daunatoare asupra mediului)

-frecventa anuala acceptata de lovituri de trasnet

Nc = 5,5 x10-3/ C2 x C3x C4x C5 =5,5 x10-3/1 x 1 x 1 x1 =5,5 x10-3

Avind in vedere ca Nd >Nc rezulta ca este necesara echiparea constructiei cu o instalatie de paratrasnet.

Eficacitatea instalatiei de paratrasnet :

E= 1- Nc/ Nd =1-5,5 x10-3/31,46 x10-3=0,83<0,90

Conform normativ I20-2000 tabel 8 rezulta ca instalatia de paratrasnet va avea un nivel de protectie normal (III), valoarea de virf a curentului de trasnet va fi de 9,5kA iar distanta de amorsare de 45m.

Intrucit se urmareste ca raza de protectie a paratrasnetului sa fie cit mai mare se propune un PREVECTRON 2 - S 6.60 amplasat pe catarg cu inaltimea de 3m, sau un echipament similar.

Calculul razei de protectie :

-viteza de propagare a liderului ascendent si descendent v=1m/μs

-avansul amorsarii al PDA (dat de producator) ΔT = 60 μs

-avans de amorsare calculatΔL= v x ΔT = 1x 60 = 60m

-raza de protectie la nivelul terasei

Rp1= [ h1(2R-h1)+ ΔL (2R+ ΔL)]

unde h1=3m inaltimea reala a PDA fata de suprafata terasei

R =45m distanta de amorsare

ΔL=60m avansul de amorsare calculat

Rezulta Rp1= [ 3(2x45-3)+60(2x45+60)] = 96,2m

-raza de protectie la nivelul solului

Rp2= [ h2(2R-h2)+ ΔL (2R+ ΔL)]

unde h2=H+h1=26,65+3=29,65m inaltimea reala a PDA fata de suprafata solului

R =45m distanta de amorsare

ΔL=60m avansul de amorsare calculat

Rezulta Rp2= [ 29,65(2x45-29,65)+60(2x45+60)] = 103,87m

Rezulta ca pentru protectia complexului de blocuri de tip A sunt necesare 2 PDA-uri amplasate pe blocurile A1 si A5.


Conductoarele de coborire :

Conductoarele de coborire se realizeaza astfel incit aparitia descarcarilor sa fie cit mai redusa. In acest scop se urmareste ca intre punctul de impact al trasnetului si pamint, lungimea traseelor sa fie cit mai scurta posibil, acestea continuind cit mai direct dispozitivul de captare. Conductoarele de coborire se executa, de preferinta, dintr-o bucata, fara imbinari. In cazul in care este necesar sa se efectueze totusi imbinari pe traseul conductoarelor de coborire, numarul lor trebuie redus la minimum,iar imbinarile se realizeaza prin sudare, lipire, suruburi sau buloane.

Conductoarele de coborire se instaleaza vertical si rectiliniu, evitindu-se pe cit posibil buclele si schimbarile de directii. Conductoarele de coborire se prevad cu o piesa de separatie la locul de racordare cu conductorul de legare la priza de pamint. Piesele de separatie se amplaseaza de regula la inaltimea de cca. 2m de la nivelul solului. Ele sunt astfel realizate incit sa nu poata fi demontate decit cu ajutorul unor scule, atunci cind se executa masuratori.

Conductoarele de coborire se instaleaza numai dupa ce in prealabil s-au montat priza de pamint si conductoarele de legare la priza de pamint, astfel incit legarea conductoarelor de coborire la priza de pamint sa se poata face imediat dupa instalare. Conductoarele de coborire se instaleaza in general in exteriorul constructiilor. Justificat de considerente estetice conductoarele de coborire se pot instala la interior. Conditiile privind distantele de protectie trebuie respectate in toate cazurile. Conductoarele de coborire se pot instala in interiorul constructiilor numai in incaperi de categoria D sau E de pericol de incendiu. Ele se pot instala in elemente de constructie din materiale incombustibile sau se instaleaza acoperite cu materiale incombustibile, amplasindu-se astfel incit sa nu fie accesibile decit personalului autorizat. Nu se admite ca traseul coboririlor sa treaca prin burlane, balcoane, logii, luminatoare. Distanta admisa a conductoarelor de coborire fata de marginile usilor sau ferestrelor este de cel putin 0,5m. Distanta dintre doua puncte de fixare pe elemente de constructie a conductoarelor de coborire poate fi de cel mult 1,5-2 m. Daca este strict necesar, coboririle pot traversa obstacole de tip cornise sau copertine luindu-se masuri pentru a evita infiltrarea apei si contactul direct cu materialele combustibile.

Instalatia de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare va fi legata la pamint prin doua coboriri diametral opuse

Este interzisa utilizarea cablurilor coaxiale izolate drept conductoare de coborire.

Atentie: Executantul instalatiei de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare va respecta cerintele si recomandarile specificate de furnizorul echipamentelor pentru montajul conductoarelor de coborire.


2.13.Instalatie de priza de pamant

Din punct de vedere al protectiei impotriva trasnetului se recomanda realizarea unei prize de pamant unice, comuna pentru instalatia de paratrasnet IPT, instalatia electrica interioara si instalatia de telecomunicatii. Pentru instalatia de paratrasnet forma si dimensiunile prizei de pamint au o importanta deosebita pentru asigurarea disiparii in pamint a curentului de trasnet, fara provocarea unor supratensiuni periculoase de pas. Daca prizele de pamant ale acestor instalatii sunt separate ele trebuiesc interconectate prin legaturi pentru egalizarea potentialelor.

Rezistenta prizei de pamant folosita in comun poate fi cel mult egala cu un ohm, valoare impusa in STAS 12604/4,5. Pentru fiecare tip de instalatie se folosesc conductoare distincte pentru legarea la priza de pamant comuna.

Proiectul prevede executarea unei prize de pamint artificiale pentru complexele de blocuri de tip A. Priza de pamint se executa cu electrozi verticali dispusi in linie cu dimensiune de 3m, ingropati la 0,8m si legati intre ei cu un conductor. Electrozii se instaleaza in exteriorul spatiului de protejat, la cel putin un metru fata de fundatia constructiei. Dimensiunea prizei de pamint va rezulta din masuratori repetate pina la coborirea rezistentei de dispersie sub valoarea de un ohm.
Legaturi de echipotentializare:

Se executa legaturi de echipotentializare pentru masele si elementele conductoare din exteriorul constructiei. Legatura de echipotentializare se executa in masura posibilitatilor in punctul de cea mai mare apropiere, printr-un conductor de echipotentializare, descarcator sau eclator. Legatura prin conductor de echipotentializare se executa:

-la nivelul solului sau in subsol

-in toate punctele in care distanta elementelor ce compun instalatia de protectie la trasnet si priza de pamint fata de masele si elementele conductoare din vecinatate este mai mica decit distanta de protectie admisa

-in cazul coloanelor de gaze situate in aval de un manson izolant (distanta de protectie trebuie sa fie in acest caz de minim 3m).

Conditiile de mai sus se aplica si in cazul elementelor conducatoare inglobate, in masura in care au fost prevazute borne de legatura la elementele de constructie respective.

Pentru fiecare conductor activ al instalatiei electrice de la consumator care trebuie cuprins in egalizarea de potential, descarcatorul din tabloul de distributie se leaga pe traseul cel mai scurt la pamint, de regula la cea mai apropiata borna de egalizare de potential. Eclatorul si conductorul de legatura la descarcator se instaleaza astfel incat sa poata fi accesibile pentru verificari.

Pentru egalizarea de potential a instalatiilor electrice cu elemente sensibile la efectele indirecte ale trasnetului (instalatii de semnalizare, instalatii de comanda, masura si control) se aplica prevedrile cap.3.12 din Normativul I20-2000. Pentru protectia la trasnet a instalatiilor de semnalizare la distanta si de telecomunicatii se respecta prevederile art.2.4.17 din Normativul I20-2000.

Prizele de pamint distincte care se gasesc la distante de sub 20m in soluri cu rezistivitate >500Ωm se leaga intre ele conform art..2.3.103 din Normativul I20-2000. In cazul solurilor cu rezistivitate <500Ωm distanta dintre prizele de pamint interconectate se reduce la 10m.


2.14.Instalatii de telefonie

Instalatia de telefonie in locuinte permite transmiterea de semnale voce intr-o retea echipata cu prize RJ11 in dormitoare si livinguri.

Sistemul prevazut este conceput in configuratie stea dupa cum urmeaza:

-trasee independente ale liniilor de transmitere voce din fiecare apartament pina la o doza amplasata linga intrarea in apartament

-trasee independente ale liniilor de transmitere voce de la fiecare apartament pina la firida de racord telefonic de la parter

Proiectul nu cuprinde integrarea blocurilor de locuinte intr-un sistem de retele de telecomunicatii aferent complexului, respectiv racordul la reteaua oraseneasca de telecomunicatii.

Sistemul de telefonie in locuinte se executa cu cabluri UTP cat.5- 4 perechi protejate in tub IPEY, solutie care permite integrarea optionala intr-o retea de transmitere date pe internet. Traseele liniilor de telefonie se instaleaza pe cit posibil distinct fata de alte instalatii perturbatoare. Distanta intre liniile de transmitere date-voce si instalatiile de curenti tari pe trasee paralele este de minim 25cm. Pe trasee comune liniile de telefonie se pozeaza sub cele de curenti tari.

Instalatia de telefonie in spatiile comune prevede posturi telefonice la portari. Traseele liniilor telefonice mentionate se executa cu cabluri UTP cat.5- 4 perechi protejate in tub IPEY si se integreaza in sistemul de transmitere date-voce pentru locuinte.

Marca specificata pentru aparataj: BTCINO sau similar


2.15.Instalatii de distributie semnal Tv

Instalatia de distributie semnal Tv in locuinte asigura receptionarea emisiunilor de televiziune din reteaua de cablu existenta in zona sau optional de la antene locale si distribuirea semnalului la receptorii din locuinte dupa cum urmeaza:

-prin linii de distributie individuala in fiecare apartament la prizele Tv din dormitor si living

-prin linii de distributie individuala de la fiecare apartament la spliterul amplasat pe fiecare nivel

-prin linii de distributie colectiva ce leaga spliterele de nivel la firida de racord Tv de la parter (sau la antena de pe terasa)

Sistemul adoptat permite o echilibrare corespunzatoare a ramurilor si liniilor de distributie precum si reconfigurari ulterioare foarte convenabile.

La executie se va avea in vedere ca traseele tuburilor de protectie sa fie cit mai scurte, cu evitarea curbelor si a paralelismului cu circuitele electrice ce pot provoca cimpuri perturbatoare. Cablul utilizat va avea impedanta de 75 ohmi.

Marca specificata pentru aparataj: BTCINO sau similar


2.16.Instalatii de interfonie

Instalatia de interfonie asigura receptionarea mesajelor vocale de la posturile amplasate la accesul din parter aferent locatarilor, respectiv la accesele din parcajele subterane in casa scarii de catre posturile interioare amplasate in fiecare apartament precum si actionarea zavorul electromagnetic ce blocheaza accesul in incinta din punctele mentionate.

Sistemul de interfonie la locuinte este conceput astfel:

-prin linii individuale in fiecare apartament la posturile interioare amplasate in hol linga intrarea in apartament

-prin linii de distributie individuala de la centrala de interfonie din proximitatea concentratorului amplasat in firida de la parter la fiecare apartament

Se prevede un post de interfonie la portar, integrat in sistemul de interfonie a blocului.

Proiectul cuprinde tubulatura de protectie aferenta instalatiilor de interfonie urmind ca echipamentele si cablajele instalatiei sa fie precizate de furnizorul agreat de beneficiar.

Marca specificata pentru echipament: BTCINO sau similar


3. EXIGENTE DE CALITATE

Rezistenta si stabilitatea se realizeaza prin :

-rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si corpurilor de iluminat care nu produc deteriorari si uzura

-rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile maxime de utilizare

-adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi)

Siguranta la foc se realizeaza prin:

- adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie

- incadrarea instalatiei electrice in categoriile privind pericolul de incendiu si de explozie

- precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice

- precizarea limitei de rezistenta la foc a elementelor de constructie strapunse de instalatie

Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice pe elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil se iau masuri de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu (aparate electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu rezistenta sporita la propagarea flacarii ).

Siguranta in exploatare se realizeaza prin :

- protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere directa sau indirecta

- securitatea instalatiei electrice la functionare in regim anormal

- limitarea temperaturii exterioare a suprafetelor accesibile ale echipamentelor electrice

Protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor accidentale prin atingerea directa ia in considerare legarea la nulul de protectie si protectia prin deconectarea automata la aparitia unor curenti de defect periculosi .

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote pe perioade scurte de timp (la anclansare, la declanclansare )

Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre de catre instalatiile electrice

Economia de energie se realizeaza prin:

- asigurarea unor consumuri optime de energie electrica

- incadrarea consumului de energie in limitele admise

- adoptarea solutiilor de executie care au o valoare minima a energiei inglobate


4.SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII IN TIMPUL EXECUTIEI

Se vor respecta si aplica toate prevederile de securitate si sanatate in munca in vigoare, in scopul asigurarii conditiilor normale de munca si evitarii accidentelor. Coordonarea in materie de securitate si sanatate trebuie sa fie organizata atit in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii lucrarilor. Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure realizarea planului de securitate si sanatate in munca.

Planul de securitate si sanatate este un document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier. Planul propriu de securitate si sanatate cuprinde ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice fiecarui antreprenor sau subantreprenor. Pe durata lucrarilor se va intocmi un registru de coordonare care cuprinde ansamblul de documente redactate de catre coordonatorii in materie de securitate si sanatate, informatii privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile efectuate si deciziile luate.

Inca din faza de conceptie, studiu si elaborare a proiectului managerul de proiect, proiectantul si, atunci cind este cazul, beneficiarul trebuie sa ia in considerare principiile generale de prevenire in materie de securitate si sanatate prevazute in legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE Pe toata durata realizarii lucrarii angajatorii si lucratorii independenti trebuie sa respecte obligatiile generale ce le revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE.

Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santiere:

-materialele, echipamentele si in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur

-instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incit sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa ori indirecta

-la proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie sa se tina seama de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei

-caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai direct posibil intr-o zona de securitate

-panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie amplasate in locuri corespunzatoare

-pentru a putea fi utilizate in orice moment fara dificultate caile si iesirile de urgenta precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte si iluminate corespuzator

-tinindu-se seama de metodele de lucru folosite si de cerintele fizice impuse lucratorilor trebuie luate masuri pentru a asigura lucratorilor aer proaspat in cantitate suficienta

-angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment; deasemenea angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop

-trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea si ingrijiri medicale a lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate

-lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu; vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.

-in apropierea posturilor de lucru lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri si de chiuvete, utilitati care sa asigure nepoluarea mediului inconjurator, de regula ecologice

-intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incit sa fie vizibile si identificabile in mod clar

Cerinte minime specifice pentru instalatii electrice:

-este obligatorie legarea la pamint a aparatelor si utilajelor ce se pot afla in mod accidental sub tensiune.

-la montajul, punerea in functiune, exploatarea si intretinerea instalatiei ce face obiectul prezentului proiect se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii specifice lucrarilor ce se executa

-alimentarea cu energie electrica a sculelor si utilajelor se va face numai de la prize cu contact de protectie sau tablouri electrice legate la instalatia de impamintare

-pentru lucrul la inaltimi mai mari de 2,5m se vor utiliza platforme montate rigid, schele metalice si centuri de siguranta

-la fiecare loc de munca vor fi afisate mijloace de avertizare vizuala

-se vor monta dispozitive de protectie cu chei speciale la usile tablourilor electrice si se prevad placute avertizoare si alte mijloace pentru interzicerea accesului neautorizat la circuitele electrice

-obiectivele proiectate nu se vor pune in functiune, partial sau total, nici macar pe timp limitat, inainte de asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii muncii.


5. SECURITATEA LA INCENDIU INTIMPUL EXECUTIEI

Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor stabilesc principiile, criteriile de performanta, cerintele si conditiile tehnice privind siguranta la foc pentru constructii, instalatii si alte amenajari, agentii care pot interveni in caz de incendiu si pentru inlaturarea efectelor acestuia, exigentele utilizatorilor, precum si normele, regulile, recomandarile si masurile generale ce trebuie avute in vedere in scopul apararii impotriva incendiilor. Normele generale se aplica la proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari, in raport cu faza de realizare in care se afla si indiferent de titularul dreptului de proprietate, precum si la organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor. In organizarea, desfasurarea si conducerea activitatii de aparare impotriva incendiilor se tine seama de urmatoarele principii: respectarea reglementarilor in vigoare, respectarea prioritatii, respectarea dimensionarii optime, respectarea colaborarii si conlucrarii cu factorii interesati.

Criteriile de performanta privind cerinta de calitate 'siguranta la foc' sunt: riscul de incendiu, rezistenta la foc, preintimpinarea propagarii incendiilor, comportarea la foc, stabilitatea la foc, caile de acces, de evacuare si de interventie. Nivelurile de performanta, modalitatile de evaluare a factorilor de determinare si limitele medii sau extreme sunt stabilite prin reglementari tehnice.

Cerinte minime generale specifice pentru instalatii electrice:

-in caz de incendiu la instalatiile electrice, inainte de a se actiona pentru stingerea acestora, se vor scoate de sub tensiune instalatiile electrice afectate si cele periclitate

-la instalatiile electrice interioare, pentru stingerea incendiilor se vor folosi numai stingatoare cu praf si bioxid de carbon

-se va asigura verificarea instalatiilor electrice inainte de punerea sub tensiune

-se va asigura utilizarea numai a aparatelor si echipamentelor electrice aflate in buna stare, folosirea aparatelor si echipamentelor protejate corespunzator pericolului din mediile in care functioneaza

-se va asigura mentinerea in buna stare a sistemelor de protectie aferente

-se va asigura executarea reparatiilor reviziilor si intretinerii numai de catre personal autorizat

-se va asigura preintimpinarea actiunii rozatoarelor asupra invelisului de protectie din PVC al cablurilor electrice, prevenirea efectelor mecanice (stiviri, loviri) asupra echipamentelor si cablurilor

Se interzice folosirea instalatiilor electrice in stare defecta, uzate sau improvizate. Utilizatorii vor evita suprasolicitarea instalatiilor electrice, reducerea gradului de protectie constructiv prin descompletari, deteriorari, dezizolari etc. Sunt interzise: inlocuirea sigurantelor fuzibile arse cu sigurante supradimensionate, utilizarea mijloacelor de incalzire electrica in locuri cu pericol de incendiu, suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, montarea pe corpurile de iluminat a unor filtre de lumina improvizate din materiale combustibile, asezarea unor materiale combustibile pe aparate si echipamente electrice, depozitarea materialelor si substantelor combustibile in incaperile speciale de instalatii electrice

Beneficiarul va lua masuri ca dotarile cu mijloace PSI si instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor sa fie in perfecta stare de functionare. In cazul in care beneficiarul sau constructorul considera ca masurile luate prin proiect nu sunt suficiente vor cere odata cu observatiile ce trebuiesc facute la proiect sa se introduca in proiect masurile suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor, pe care le considera necesare. Obligatia si raspunderea pentru realizarea deplina a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, a instructajului si pregatirii personalului, potrivit atributiilor ce le revin, o au cei ce conduc, organizeaza si controleaza executia.


Sef proiectIntocmit
Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate