Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit




Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
» SUPORT DE CURS “Contracte de Constructii”


SUPORT DE CURS “Contracte de Constructii”




SUPORT DE CURS “Contracte de Constructii”

Un contract de constructii este un contract a carui obiect de activitate consta in construirea de active sau a unui ansamblu de active care sunt ori interdependente sau foarte asemanatoare intre ele in ceea ce priveste forma, tehnologia sau functionalitatea sau ulilizarea lor.

Recunoasterea profitului/pierderii generat(e) de contractile de constructii




 1. Tot profitul/pierderea se recunoaste in CPP atunci cand se termina contractul (este o metoda care nu este conform cu IFRS)
 2. Profitul/pierderea contractului se recunoaste pe masura avansarii lucrarilor.

Pretul contractelor de constructii cuprinde:

Pretul initial agreat in contract si

Variatii neasteptate ale costurilor (ex: inflatia), costuri din vina clientului, stimulente acordate de catre client, atata timp cat exista probabilitatea ca ele sa fie acceptate de client si pot fi masurate in mod fiabil.

Marimea venitul generat de contractul de constructii este determinata de valoarea justa a banilor primiti sau de primit. Marimea sa poate fi afectata de o varietate de incertitudini care depind de finalitatea unor evenimente viitoare. Aceste estimari sunt revizuite pe masura ce evenimentele apar sau incertitudinile se rezolva. De aceea, venitul contractului se poate schimba de la o perioada la alta.

Costul contractelor de constructii cuprinde:

 • Toate cheltuielile direct atribuibile contractului
 • Cheltuielile indirecte care pot fi alocate contractului
 • Alte cheltuieli care sunt facturate clientului conform contractului

Cheltuielile direct atribuibile contractului includ:

 • Cheltuielile muncitorilor direct productivi, inclusiv supervizarea santierului
 • Cheltuielile cu materialele folosite in constructii
 • Cheltuiala cu amortizarea utilajelor direct folosite pentru finalizarea contractului
 • Cheltuielile cu transportul echipamentelor, utilajelor la si/sau de la santier
 • Cheltuieli cu inchirierea echipamentelor/utilajelor
 • Cheltuieli cu arhitecti asistenta direct legata de contract
 • Cheltuieli estimate cu reparatiile, inclusive cheltuielile cu garantiile
 • Alte cheltuieli generate de nerespectarea termenelor contractuale

Observatie: Aceste cheltuieli pot fi diminuate de venitul accidental (nu e acoperit de contract) obtinut la sfarsit din vanzarea catre alte parti a materialelor ramase, a echipamentelor/ utilajelor, etc.

Impactul “Contractelor de Constructii” asupra situatiilor financiare depinde de rezultatul estimat al contractului. Astfel, conform IAS 11 se identifica urmatoarele 3 situatii:

 1. Contracte pentru care se estimeaza in mod fiabil ca se vor solda cu un profit (veniturile si cheltuielile vor fi recunoscute in CPP conform gradului de avansare a lucrarilor);
 2. Contracte pentru care se estimeaza in mod fiabil ca se vor solda cu o pierdere (coform principiului prudentei, pierderea va fi recunoscuta in integralitate imediat in CPP)
 3. Contracte pentru care nu se poate estima in mod fiabil rezultatul (veniturile vor fi recunoscute la nivelul cheltuielilor daca exista probabilitatea sa fie recuperate)

Metoda gradului de avansare

Veniturile contractului sunt conectate la cheltuielile inregistrate (generand astfel calculul profitul contractului) conform gradului de avansare a lucrarilor.

IAS 11 nu specifica o anumita metoda de stabilire a gradului de avansare. Pentru a calcula gradul de avansare sunt acceptate urmatoarele metode:

cheltuieli inregistrate la zi/total cheltuieli

stadiul fizic al lucrarilor (2 etaje din 5 etaje)

Valoarea de piata a lucrarilor la zi/ total venituri contract

Pierderea estimata trebuie inregistrata in totalitate (nu se mai tine cont de gradul de avansare)

Observatii:

 • Nu se tine cont de sumele facturate pentru a determina venitul contractului in CPP
 • Toate calculele se fac pentru fiecare contract in parte (nu se compenseaza pierderea generate de un contract cu profitul generat de un alt contract)

Pasi de urmat pentru a determina sumele ce afecteaza CPP

 1. Se calculeaza total profit estimat dupa urmatoarea formula:

Pretul contractului – Costurile suportate la zi – Costuri viitoare estimate

 1. Se determina gradul de avansare a lucrarilor

a)      Valoarea de piata (pretul) a lucrarilor efectuate la zi

Total venituri contract

b)      Cheltuielile efectuate la zi



Total cheltuieli contract

 1. Se calculeaza venitul si cheltuielile anului curent generate de contractul de constructii dupa urmatorul algoritm:
 • Se calculeaza veniturile si costurile atribuibile la zi conform uneia dintre cele 2 metode de mai sus. Cheltuielile care sunt anormale (ex: cheltuieli suportate de constructor ca urmare a greselilor facute de acesta) trebuie recunoscute in integralitate in exercituiul in care s-au suportat => nu conform gradului de avansare a lucrarilor. In consecinta, procentajul de avansare a lucrarilor calculate pe baza costurilor va fi aplicat la suma Totalului de cheltuieli diminuata cu aceste cheltuieli anormale.
 • Se scad veiturile si cheltuielile recunoscute in CPP ale exercitiilor anterioare
 • Daca profitul nu poate fi estimate fiabil, marimea veniturilor va fie gala cu marimea cheltuielilor, iar profitul va fi zero.

Exemplul Nr 1

La 31 12 2005 dispuneti de urmatoarele informatii despre un contract:

Costuri suportate pana in prezent 1,500 um

Costuri viitoare estimate 1,000 um

Lucrarea in stadiul actual este evaluata de specialisti la 1,800 um

Pretul contractului 3,200 um

Venituri recunoscute anterior in CPP 1,200

Chetuieli recunoscute anterior in CPP 950

Calculati sumele ce trebuie recunoscute in CPP la 31 12 2005 daca gradul de avansare a lucrarilor il calculati rapordandu-va la:

 • Venituri
 • Cheltuieli

Exemplul Nr 2

Dispuneti de aceleasi informatii ca in exemplul de mai sus, cu urmatoarea modificare:

Costuri suportate pana in present (inclusiv costul aferent unei greseli facute de constructor in valoare de 50 um) 1,500 um

Calculati sumele ce trebuie recunoscute in CPP la 31 12 2005.

Fomulele contabile:

 1. Inregistrarea cheltuielilor efective

Cheltuieli = Bani/Stocuri/Datorii cheltuiala efectiva

 1. Ajustarea cheltuielilor efective cu acele cheltuieli care s-au suportat in exercitiul curent, dar care nu trebuie recunoscute conform gradului de avansare

Clienti facturi de intocmit = Cheltuieli    suma = (ch efectiva – ch ce trebuie recunoscuta)

 1. Recunoasterea venitului contractului conform gradului de avansare

Clienti = Venituri din servicii suma ce trebuie recunoscuta cf grad avansare

 1. Incasarea sumei de la clienti

Bani = Clienti suma incasata

Pentru a se determina impactul asupra bilantului se face urmatoarea calculatie

Costurile efective (nu cele recunoscute) x

Profitul/ (pierderea) contractului cf grad avansare    x/(x)

Sumele efectiv incasate (x)

Sumele de incasat/datorate clientului x/(x)

Astfel, in bilant putem avea o creanta sau o datorie.

Exemplul Nr 3

Aveti la dispozitie urmatoarele elemente despre un contract de constructii: venit ce trebuie recunoscut conform gradului de avansare a lucrarilor 1.250 um, cheltuieli efective 1.080 um, cheltuieli ce trebuie recunoscute conform gradului de avansare 1.000 um, sume incasate de la clienti 640 um. Scrieti formulele contabile aferente si discutati impactul lor asupra situatiilor financiare.








Politica de confidentialitate





Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate