Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
Studiu de fezabilitate pentru lucrari de reparatii - spitalul clinic de urgenta "sf. treime" iasi


Studiu de fezabilitate pentru lucrari de reparatii - spitalul clinic de urgenta "sf. treime" iasi


SC TEC DELTA SERV SRL    PR. NR. 01/2006

SPITALUL CLINIC DE

URGENTA "SF TREIME" IASI

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRARI DE REPARATII CAPITALE SI CURENTE LA ASCESOARE - SPITALUL CLINIC DE URGENTA "SF. TREIME" IASI

BORDEROU:

 • PIESE SCRISE
 1. MEMORIU + TEMA
 2. CALCULUL NECESARULUI DE LIFTURI
 3. DEVIZUL GENERAL + EVALUARE


INTRODUCERE

Spitalul Clinic de Urgenta " Sf. Treime" Iasi este construit din anul 1972 si functioneaza in sistem monobloc cu 8 nivele (subsol, parter, 1-4)

Din constructie spitalul a fost dotat cu    un numar de 4 lifturi dupa cum urmeaza:

2 lifturi pentru transport bolnavi pe targa cu sarcina nominala de 1250 kgf

1 lift pentru persoane cu sarcina nominala de 320 kgf

1 lift pentru transport medici cu sarcina nominala de 500 kgf

Din anul 1972, an in care au fost montate si puse in functiune lifturile, si pina in prezent nu a fost efectuata nici o revizie capitala. Singurele lucrari care s-au efectuat asupra acestor lifturi au cele de reparatii curente impuse de avizarea ISCIR.

Spitalul Clinic de Urgenta " Sf. Treime" Iasi este unul din cele mai mari spitale din municipiul Iasi avand capacitatea de 420 de paturi si un personal de deservire de aproximativ 600 de persoane.

Circulatia vertical pe cele 8 nivele ale este asigurata de lifturi de persoane.

Calculul necesarului de lifturi:

in conformitate cu prevederile normativului P92-90 a rezultat din calculul anexat un necesar de . . . . lifturi astfel:

In prezent spitalul are 4 lifturi care nu satisfac circulatia pe verticala avand un avansat grad de uzura.

Concluzii:

Pentru etapa actuala se propune doar o dotare sub normative care sa imbunatateasca situatia actuala a transportului pe verticala astfel:

reparatii capitale pentru un lift de 1250 kgf si pentru un lift de 500 kgf

reparatii curente la lifturile de 320 kgf si respective 1250 kgf

SC TEC DELTA SERV SRL    PR. NR. 01/2006

SPITALUL CLINIC DE

URGENTA "SF TREIME" IASI

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRARI DE REPARATII CAPITALE SI CURENTE LA LIFTURILE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "SF. TREIME" IASI

I.           PIESE SCRISE:

 1. Date generale

Denumirea investitiei: LUCRARI DE REPARATII CAPITALE SI CURENTE LA LIFTURILE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "SF. TREIME" IASI

Elaborator: SC TEC DELTA SERV SRL

Ordinatorul principal de credite: CONSILIUL JUDETEAN IASI

Autoritatea contractanta: SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "SF. TREIME" IASI

Amplasament: Iasi, Str. Ateneului nr. 2

Tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

1.7 Descriere functional:

SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "SF. TREIME" IASI este o constructie monobloc cu un regim de inaltime subsol tehnic, demisol si 6 etaje.

Spitalul adaposteste doua clinici de neurochirurie, doua clinici de neurology, o clinica de oftalmogie, 9 sali de operatii, 2 sectoare ATI, un sector MPM, laboratoare de bacteriologie, chimi, biochimie, farmacie, laboratoare de explorari functionale , radiologie si un laborator pentru anatomie patologica.

 1. Date tehnice ale lucrarii

Suprafata si situatia juridical a terenului care urmeaza sa fie ocupat definitive de lucrare

Suprafata terenului ocupata de cele 4 lifturi este inclusa in suprafata construita a spitalului si este proprietate de stat in administrarea SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "SF. TREIME" IASI.

Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament.

SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "SF. TREIME" IASI este situate pe un teren situate in zona de grad 7 seismic si grad II climatic.

Caracteristicile principale ale constructiei

Spitalul este o constructie monobloc cu structura din beton armat si inchideri din pereti din zidarie de caramida si tamplarie de lemn.

Cladirea are subsol, demisol + 6 etaje.

Aria construita este de 2882 mp.

Aria desfasurata este de 15274 mp.

Inaltimea nivelelor este:

Subsol

Demisol

Parter

Etaj 1

Etaj 2

Etaj 3

Etaj 4

Etaj 5

Etaj 6

Structura constructiva

Cladirea este o constructie monobloc cu structura din cadre de beton armat, si inchideri cu pereti din zidarie de caramida.

Principalele utilaje de dotare a constructiilor

In aceasta etapa sunt prevazute lucrari de modernizare a urmatoarelor utilaje:

1 lift transport personae cu capacitate de 320 kgf

1 lift transport medici cu capacitate de 500 kgf

2 lifturi pentru transport bolnavi cu sarcina de 1250 kgf

Instalatiile aferente

Pentru lifturi sunt necesare panouri electrice de alimentare si instalatii de iluminat, instalatii de incalzire, ventilatie, etc.

Utilitati

Functionarea lifturilor va fi asigurata de dotarile constructiei existente.

 1. Date privind forta de munca ocupata cu realizarea investitiei

Vor fi necesare 12 persoane esalonate pe schimburi.

Locuri de munca non create 12.

 1. Devizul general estimativ al investitiei

Valoarea totala a investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, conform prevederilor legale este de    . . . . . . .EUR.

 1. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Valoarea totala . . . . .. EUR.

Esalonare ( INV/C+M) se vor efectua in . . luni.

Durata de realizare ( luni) . . . . luni.

Capacitatea (in unitati fizice) - 4 lifturi

 1. Finantarea investitie

Finantarea se va efectua din susrse proprii.

 1. Avize si acorduri

Avizele si acordurile emise de organelle in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:

avizul ordonatorului de credite privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitie;

certificate de urbanism.

INTOCMIT,

CALCULUL NECESARULUI DE LIFTURI DIN CADRUL SPITALULUI

CLINIC DE URGENTA "SF. TREIME" IASI

Calculul se face in conformitate cu " NORMATIVUL PRIVIND DOTAREA CU ASCENSOARE A CLADIRILOR DE LOCUIT, SOCIAL-CULTURALE SI ADMINISTRATIVE P92-90" elaborate de Institutul de Cercetari si Proiectare pentru urbanism si amenajarea Teritoriului ( URBAN PROIECT).

Date initiale necesare calculului

Numarul de paturi: 420

Numar personalulul medical de deservire: N= 600; vizitatori, personal de specialitate si studenti

Numarul de nivele al cladirii: 9

Dotarea actuala cu lifturi

Conform normativului spitalele se doteaza cu 2 tipuri de lifturi:

lifturi speciale pentru spitale

lifturi de personae obisnuite

Lifturile speciale de spitale sunt conforme cu STAS 2455 si sunt de doua tipuri:

tip A pentru 500 kgf - 6 persoane sau 1 pat de bolnav si 4 persoane

tip B pentru 1250 kgf - 15 persoane sau 1 pat cu bolnav si 6 persoane

In prezent Spitalul Clinic de Urgenta "SF.TREIME " Iasi are urmatoarea dotare:

lifturi tip A 500 kgf - 0 bucati

lifturi tip B 1250 kgf - 2 bucati

lifturi de persoane obisnuite - 2 bucati

Calculul necesarului de lifturi speciale pentru spital

Conform pct, 2.23 numarul lifturilor speciale este de:

- lifturi tip A = Nr. Paturi = 420 = 0,875

480 480

- lifturi tip B = Nr. Paturi = 420 = 0,875

480 480

Calculul necesarului de lifturi de persoane

Conform cap.4 din normativul indicat stabilirea numarului si tipului de lifturi se face determinind initial 3 parametrii: populatia ( P ), interval (I) si viteza (V).

Acesti parametrii se definesc in felul urmator:

POPULATIA (P) - numarul conventional de persoane care intra in calculul numarului si tipului de lifturi

INTERVALUL (I) - timpul mediu de asteptare, la statia de baza intre 2 plecari consecutive ale aceluiasi lift. Acest timp include durata ocuparii si evacuarii cabinei la diversele nevele ale cladirii si durata deplasarii cabinei.

VITEZA (V) viteza de deplasare a cabinei in m/s.

4.1 Determinarea populatie

Conform pct. 4.2.f avem:

numarul personalului medical si de deservire: N1=0,5 x 420 = 210

numarul de vizitatori: N2= 1,6 x 420 = 672

Populatia se calculeaza cu relatia:

P = N -100 x NB in care

N = max (N1 si N2) = 672

NB = numarul de speciale pentru bolnavi lifturi = 2 ( existente in spital in momentul actual)

Deci P = 672- 100 x 2 = 472

4.2 Determinarea intervalului (I)

Conform pct. 4.5 b intervalul maxim de timp este de 35 secunde.

4.3 Determinarea vitezei

V = H

t

in care: H - cursa maxima a liftului

t - durata maxima admisa de parcurs ( pentr spitale conf. pct. 4.9 t este de 30 sec)

V = 27 = 0 m/s

30

Conform tabelului nr. 6 se ia viteza de 1 m/s.

4.4 Determinarea numarului si tipului lifturilor.

Am determinat:

populatia P: 472

intervalul I: 35 sec

viteza V: 1 m/s

Utilizam tabelul nr. 6 din care alegem lifturi de 6 persoane kgf ) si lifturi de 15 persoane (1250 kgf ).

Se constata ca pentru numarul de statii ( nivele) peste statia de baza este de 7 statii, populatia si intervalul trebuie sa fie:

- pentru lifturi de 6 persoane ( 500 kgf) P = 84 ptr . 1 buc lift

- pentru lifturi de 15 persoane ( 1250 kgf) P = 150 ptr . 1 buc lift

Intrucat noi avem P = 472, aplicam formula pentru mai multe lifturi

a

P < P1 unde : P1 este populatia fiecarui ascensor

I=1

Deci: 84 x n 1I + 150 x n 2I > 472

Rezolvand inecuatia ( considerand ca abaterea permisa este de 5% si urmarind o combinatie armonica ) rezulta urmatoarele variante posibile de dotare.

2 lifturi 15 persoane + 3 lifturi de 6 persoane

3 lifturi 15 persoane + 1 lift de 6 persoane

Alegem prima varianta deoarece este mai economic sa existe mai multe lifturi de capacitate mai mica.

Deci o dotare corespunzatoare cu lifturi de persoane a Spitalului ar reprezenta:

2 lifturi de 15 persoane

3 lifturi de 6 persoane

Pentru etapa actuala se propune doar o dotare sub normative, care sa imbunatateasca actuala situatie a transportului pe verticala, modernizarea celor 4 lifturi existente. Intrucat instalatiile de lift sunt depasite tehnic se impune o reparatie capitala la toate instalatiile de lift mentionate mai sus. Modernizarea va consta in schimbarea instalatiei electrice din camera masinilor si putul lifturilor, inlocuirea troliilor cu trolii de ultima generatie, inlocuirea usilor de la palier si de la cabina si placarea cabinei cu tabla de inox.

LUCRARI DE MODERNIZARE A 4 LIFTURI LA SPITALUL CLINIC DE URGENTA " SF. TREIME" - IASI

EVALUARE

1. LIFTURI MONTAJ ECHIPAMENT

- 1 buc lift 1250 kgf

- 1 buc lift de 320 kgf

- 1 buc lift de 500 kgf

- 1 buc lift de 1250 kgf

TOTAL

DEVIZ GENERAL PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII LUCRARII DE MODERNIZARE A 4 LIFTURI IN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " SF TREIME" - IASI

EVALUARE

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea ( inclusive TVA)

Total EURO

Din care

TOTAL

C+M

UTILAJ

1.1

1.2

1.3

Partea I

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajarea pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor

2.1

2.2

2.3

Capitolul 2

Cheltuielile pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Retele de record, utilitati exterioare incintei

Montajul utilajului tehnologic

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Capitolul 3

Cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii de teren, geo, topo si hidro

Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii ale investitorului

Proiectare si engineering

Organizarea procedurilor de achizitie publica

Consultanta

Asistenta tehnica

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

Constructii si instalatii

Montaj utilaj tehnologic

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Dotari

5.1

5.2

5.3

Capitolul 5

Alte cheltuieli

Organizare de santier

lucrari de constructie

- cheltuieli conexe organizarii santierului

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare

Comisioane, taxe si cote legale

Costul creditului

Cheltuieli diverse si neprevazute

6.1

6.2

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice

Partea II

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investitie

Partea III

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

TOTAL GENERAL

DIN CARE C+M

Intocmit,

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate