Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE SCOALA CU CLASELE I-VIII


MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE SCOALA CU CLASELE I-VIII


S.C SAGETATOR S.R.L. TULCEA

Autorizatia :J 36/522/1993 SCOALA CU CLASELE I-VIII

Loc. FLORICA, jud. BUZAU

MEMORIU TEHNIC

INSTALATII ELECTRICE

1.DATE GENERALECu privire la obiectivul SCOALA CU CLASELE I-VIII, loc.FLORICA, judetul BUZAU, in urma analizei tehnico-economice facute, se propun urmatoarele lucrari de instalatii electrice:

-realizarea unei instalatii electrice de iluminat si prize in corpul de cladire nou,

-demontarea instalatiilor electrice din corpul existent;

-instalatii electrice de iluminat si prize in corpul de cladire existent;

-instalatii electrice in centrala termica;

-instalatii electrice in putul de captare;

-instalatie de paratrasnet si priza de pamant

La baza intocmirii documentatiei au stat:

-tema proiectului

-normative republicane si departamentale, standarde in vigoare

2.DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE

Alimentarea cu energie electrica a instalaltiilor electrice se va realiza din retelele existente.

Puterile necesare vor fi :Pi=15.8KW, Pa=12.5KW:

Iluminatul artificial al incaparilor in care isi desfasoara activitatea copiii si personalul didactic se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi tubulare fluorescente FIDA-11-236/2.

Completarea iluminatului la nivelul tablelor ,se va face cu corpuri de iluminat de tip FIRA-05-AS-136 echipate cu surse fluorescente montate la distanta de 0.7 m fata de tabla si la 0.3 m pe verticala fata de latura superioara a tablei.

Iluminatul spatiilor de circulatie se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi tubulare fluorescente tip FIDA-11-218/2.

In cancelarie , biblioteca si in cabinetul directorului,secretariat se vor monta corpuri de iluminat echipate cu lampi tubulare fluorescente tip FIRA-03-236/2.

Pentru asigurarea iluminatului de siguranta in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica din cauza unor defectiuni interioare, s-a prevazut un circuit de iluminat de siguranta, care va fi alimentat inaintea intreruptorului general al T.E.G.

Comanda iluminatului de siguranta se va face centralizat din apropierea T.E.G.

Iluminatul de siguranta va functiona tot timpul cat va functiona luminatul artificial in cladire.

Corpurile de iluminat alimentate pe circuitul iluminatului de siguranta vor fi marcate si vor fi revizuite periodic.

Pentru vizualizarea cailor de evacuare se vor monta corpuri de iluminat cu baterie (luminoblocuri) pentru "ESIRE" deasupra usilor (vezi parte desenata).

Circuitele de iluminat vor fi realizate in conductor de cupru protejat in tub de protectie.

In partea desenata sunt trecute pe fiecare tronson de circuit in parte :

-numarul si sectiunea conductorului;

-diametrul si tipul tubului de protectie.

Pe traseele montate pe perete tubul de protectie va fi montat ingropat in tencuiala zidariei.

Pe traseele montate pe planseul superior circuitele vor fi protejate in teava neagra de otel.

Pentru racordarea consumatorilor de energie electrica mobili la reteaua de alimentare cu energie electrica s-au prevazut prize .

Circuitele de prize vor fi realizate din conductor de cupru 3 FY 2.5 mmp protejat in tub de protectie.

Prizele din salile de clasa vor fi montate la inaltimea H=2.0m.

Circuitele de iluminat si prize vor fi protejate in tablourile electrice     cu disjunctoare cu protectie diferentiala.

Instalatia electrica din centrala termica va fi alimentata dintr-un tablou electric propriu T.E.C.T., care va fi alimentat din T.E.1

Pentru fiecare utilaj va fi prevazut cate un circuit separat.Carcasele metalice ale utilajelor, care nu sunt sub tensiune, dar care pot intra accidental sub tensiune vor fi racordate la o priza de pamant interioara.Priza de pamant interioara va fi realizata din platbanda OL-ZN 25x4 mmp montata pe conturul incaperii.

Alimentarea cu energie electrica a tabloului electric aferent putului de captare se va realiza din tabloul electric general.Coloana de alimentare a T.E.P va fi realizata din cablu de energie armat ,din cupru CYAbY 4x4, montat ingropat pe pat de nisip.

Pentru protejarea cladirii impotriva descarcarilor electrice din atmosfera s-a prevazut un PREVECTRON nivel III, protectie normala tip S6.60,H=2m, raza de protectie 43m, care va fi montat pe sarpanta cladirii.

Dispozitivul de captare va fi montat pe un catarg amplasat pe cladire avand doua coborari de cupru stanat 30x2mm racordate la doua prize de pamant tip "PICIOR DE GASCA".

Aceste prize vor fi formate din bare de Cu stanat de 7m lungime , ingropate la 80cm de la nivelul solului. La capete aceste bare vor avea tarusi din otel cuprat de 2m lungime cu diametrul de 15mm. Prizele de pamant pentru paratrasnet vor fi legate la sistemul general de impamantare in vederea realizarii unui sistem echipotential.

Pentru procurarea materialelor ce intra in componenta instalatiei de paratrasnet constructorul va lua legatura cu firme specializate si acreditate in acest domeniu.

Priza de pamant a cladirii va fi realizata din platbanda OL-ZN 40x4 mmp si electrozi din teava de otel L=2.5m, D=2 ½".

Priza de pamant va fi montata la o distanta de minim 2 m fata de fundatia cladirii.

La priza de pamant a cladirii vor fi racordate:

-instalatia electrica interioara prin intermediul firidei electrice de bransament;

-priza de pamant interioara din centrala termica;

-prizele de pamant ale prevectronului;

-toate conductelel metalice aflate in zona prizei de pamant.

Rezistenta de dipersie totala a prizei de pamant va fi de max 1 ohm.

3.REZISTENTA LA STABILITATE

Elementele instalatiei electrice interioare s-au ales astfel incat aparatele electrice de comutatie , tablourile electrice, corpurile de iluminat si dispozitivele de sustinere, tuburile de protectie, conductoarele si cablurile sa fie corespunzatoare modului de utilizare specific,conditiilor din spatiile de amplasare, in ceea ce priveste:

-rezistenta organelor de manevra si invelisurilor de protectie impotriva loviturilor;

-fixarea cu dispozitive care sa asigure rezistenta la incovoiere si tractiune;

-numarul de manevre mecanice si electrice;

-montarea pe materiale care suporta temperaturile de functionare;

-sectiunea conductoarelor, in vederea evitarii cresterii temperaturii peste limita admisa care sa produca deteriorari remanente ale izolatiei proprii, a tuburilor de protectie, a suporturilor de prindere, asupra partilor active ale aparatelor;

-traversarile elementelor de constructii se fac prin zone / locuri special amenajate practicate si prevazute prin proiect.

4.SIGURANTA IN EXPLOATARE

-Obiectivul este prevazut cu racord electric asigurat din retele de joasa tensiune existente in zona, gradul de asigurare fiind dat de caracteristica retelei in punctual de racord.

-Consumatorii s-au distribuit pe circuite separate in vederea remedierii rapide a defectelor, fara a fi necesara deconectarea intregii instalatii.

-Continuitatea electrica a conductoarelor de cupru in doze se va realiza prin lipire sau cleme cu suruburi, iar in aparate si tablouri electrice prin suruburi

-Aparatele de conectare, corpurile de iluminat, tablourile electrice, conductoarele si cablurile au gradul de protectie corespunzator modului si locului de montaj, in vederea asigurarii protectiei utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingerea directa.

-Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta , ce pot sa apara in urma contactului cu mase puse accidental sub tensiune ca urmare a defectelor de izolatie se face prin:

1.Masuri de protectie fara intreruperea automata a alimentarii:

- Folosirea materialelor electrice de clasa a II-a de izolatie

- Izolarea suplimentara

- Amplasarea la distanta

2. Masuri de protectie prin intreruperea automata a alimentarii:

-Utilizarea dispozitivelor automate de protectie , in coordonare cu schema de legare la pamant, care asigura deconectarea circuitelor in caz de defect

-Schema de legare la pamant este de tip TN-S

-Protectia impotriva supracurentilor datorati suprasarcinilor sau supratensiunilor care ar putea provoca deteriorarea componentelor instalatiei electrice se face cu dispozitive automate,(intreruptoare cu protectie diferentiala ) montate in tablourile de distributie la inceputul fiecarui circuit numai pe conductoarele active. Nu se vor monta dispozitive de protectie pe conductoarele de protectie PE sau PEN.

5.SIGURANTA LA FOC

Solutiile tehnice au fost intocmite astfel incat sa nu favorizeze declansarea sau extinderea incendiilor datorate instalatiilor electrice.

In acest sens s-au luat urmatoarele masuri:

-Insatalatiile s-au adaptat la gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie si la categoria de incendiu a cladirilor.

-Tablourile electrice, corpurile de iluminat si aparatele de conectare vor avea carcasele si elementele componente din materiale incombustibile.

-Pe fiecare circuit se folosesc dispozitive automate de protectie.

-Elementele calibrate ale dispozitivelor de protectie se vor inlocui in caz de defect cu altele similare.

6.IGIENA, SANATATEA OMULUI,REFACEREA SI PROTECTIA

MEDIULUI

-Iluminatul; este asigurat in functie de destinatia incaperilor si asigura cerintele calitative si cantitative in conformitate cu standardele in vigoare.

-Tablourile electrice au carcase cu grad de protectie corespunzator mediului de lucru si vor fi asigurate impotriva deschiderii de catre persoane neautorizate.

-Toate partile metalice ale instalatiei electrice, care nu sunt sub tensiune, dar care pot intra accidental sub tensiune, vor fi racordate la priza de pamant.

Instalatia electrica va fi executata de muncitori calificati dotati cu echipament de protectie corespunzator.

Pe timpul executiei si exploatarii vor fi respectate normele si normativele in vigoare.

Punerea sub tensiune a instalatiei se va realiza de catre furnizorul de energie electrica, numai dupa ce instalatia a fost verificata.

Modificarile aduse instalatiilor electrice se vor realiza numai cu acordul proiectantului.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate