Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Informatica


Index » educatie » Informatica
» Auditul - provocarea guvernantei corporative


Auditul - provocarea guvernantei corporative
Auditul - provocarea guvernantei corporative

De ce guvernanta corporativa?

In dorinta de a introduce in domeniul afacerilor “cea mai buna practica”, tarile membre ale Organizatiei pentru Dezvoltare si Cooperare Economica (OECD) – state cu economii de piata puternic dezvoltate – au elaborat si implementat conceptul de guvernare corporativa a societatilor comerciale pe actiuni. Aceasta notiune defineste totalitatea principiilor, regulilor si normelor prin care se asigura administrarea si gestionarea de catre manageri a companiilor in interesul investitorilor, respectiv al actionarilor firmei respective. Intr-adevar, de multe ori interesele actionarilor si cele ale managerilor pot fi divergente. Cei dintai doresc un control sever al deciziei in afaceri, profituri nete si dividende cat mai ridicate, cresterea valorii actiunilor de care dispun etc., in timp ce ultimii isi doresc pentru ei insisi o putere de negociere si un spatiu mare de decizie, salarii ridicate, participatii la beneficii si actiuni si, nu in ultimul rand, preturi mari la produsele sau bunurile oferite in vederea demonstrarii unei eficiente economice ridicate. La randul lor, salariatii isi doresc locuri de munca sigure, retributii si gratificatii mari, promovari etc. Guvernanta corporativa este factorul care armonizeaza aceste interese. Cum? Prin interventia activa, conform unui cod detaliat de conducere a afacerilor, a consiliilor de administratie. Acestea asigura respectarea intereselor actionarilor, indiferent de cota procentuala pe care o detin, exercita un control permanent asupra conducerii executive a firmei si raspund pentru transparenta tuturor tranzacttilor incheiate in fata adunarii generale a actionarilor.
Guvernanta corporativa privita ca setul de responsabilitati si practici de conducere a unei entitati in vederea realizarii obiectivelor strategice ale acesteia, prin gestionarea corespunzatoare a riscurilor si a resurselor materiale si umane ale societatii, constituie conceptul de baza al managementului tuturor activitatilor sociale.

Daca guvenanta corporativa presupune conducerea activitatilor societatii in conditii de transparenta totala asupra riscurilor asociate activitatii acesteia, in conditiile protectiei totale a tuturor drepturilor asociatilor (partenerilor sociali), atunci auditul sub toate formele de manifestare ale acestuia reprezinta garantia realizarii acestor obiective.

Pornind de la conceptul ca ' auditul este un proces sistematic de obtinere si evaluare obiectiva a dovezilor referitoare la declaratiile, raportarile si evaluarile diferitelor actiuni economice si evenimente, pentru a certifica gradul in care acestea corespund unor criterii prestabilite, in vederea transmiterii acestei certificari catre utilizatorii interesati ' se poate afirma ca acesta, auditul, este modalitatea principala a asigurarii cerintelor impuse de Principiile Guvernante Corporative (OECD 2004) privind transparenta activitatilor managementului societatilor comerciale si entitatilor publice precum si a modalitatii in care se realizeaza obiectivele strategice ale acestora.

Principiile Guvenantei Corporative se refera in principal la:   

1. Crearea conditiilor de baza pentru o Guvernanta Corporativa functionala

2. Drepturile actionarilor si functiile cheie ale dreptului de proprietate

3. Tratamentul echitabil al actionarilor

4. Rolul actionarilor in Guvernanta Corporativa

5. Raportare si Transparenta

6. Responsabilitatile Consiliului de Administratie.

Din punct de vedere al auditului, au o relevanta deosebita principiile 5 si 6,

Raportarile trebuie pregatite, conform Principiilor, in concordanta cu standarde calitative inalte, atat pentru rapoartele financiare cat si pentru cele non-financiare.

Conform Principiilor, trebuie realizat un audit anual de catre un auditor independent si calificat care sa certifice ca situatiile financiare reprezinta imaginea fidela, reala a performantelor financiare ale societatii in toate structurile lor.

Obiectul activitatii de audit. Toate domeniile de activitate care converg catre atingerea cerintelor guvernantei corporative pot fi obiectul activitatii de audit. Daca s-ar face referire numai la auditul conformitatii, care ' atesta pe baza probelor stranse, respectarea reglementarilor specifice in domeniu si a gradului de conformitate a situatiei reale fata de standardele prestabilite in acel domeniu ', auditul se realizeaza in numeroase domenii cum ar fi:

auditul mediului, auditul investitiei, auditul in marketing, auditul resurselor umane, auditul informatic, s.a.

Auditul performantei privit ca o ' examinare obiectiva si sistematica a realitatii pentru evaluarea performantelor unei organizatii, in vederea facilitarii deciziei managementului in legatura cu supravegherea si initierea masurilor de reglare necesare atingerii obiectivelor propuse ' constituie, spre exemplu, tipul de audit care asigura unul din obiectivele de baza ale guvernantei corporative si anume masura in care managementul societatii aduce la indeplinire deciziile strategice ale actionariatului.

Principalele aspecte ale guvernantei se refera la :

Strategia si planificarea activitatii entitatii

• Masurarea si monitorizarea performantelor

• Managementul riscurilor

• Tranzactii care schimba aspectele constitutive ale entitatii

• Comunicatii exteme

• Evolutia managementului.

Activitatea de audit, solid ancorata pe structura organizationala a entitatii, trebuie sa asiste Consiliul de Administratie si Managementul operativ sa isi indeplineasca integral responsabilitatile.
Acest aspect se poate realiza prin :

Promovarea unei etici profesionale solide in entitate

- Definirea responsabilitatilor tuturor membrilor din conducerea entitatii

- Stabilirea unui sistem eficient de comunicatie intre membrii conducerii

- Fundamentarea interactiunii intre Consiliul de Administratie si managementul operativ in procesul de elaborare a deciziilor si de aducere la indeplinire a acestora.

Transparenta asupra riscurilor la care se expune societatea si protectia drepturilor actionarilor in toate actiunile intreprinse de management nu pot fi realizate decat in conditiile organizarii unui sistem informational adecvat.

În cadrul acestuia, componenta de tehnologie informationala (IT) constituie elementul de care este dependent intreg esafodajul sistemului de indicatori si modul de raportare al acestora.

Tehnologia informationala (IT) este esentiala in conducerea tranzactiilor, in generarea informatiilor si cunostintelor necesare initierii si sustinerii activitatilor economice si sociale. Aceste activitati se dezvolta cu adevarat numai in cadrul cooperarii globale a functiilor la nivelul societatii si a extinderii acestei globalizari la nivelul economiei.

În multe organizatii, tehnologia informationala (IT) este considerata o parte integranta a afacerii si este privita ca un factor de sustinere si dezvoltare a acesteia.

Conducerile societatilor si organizatiilor sociale, asteapta, in aceste conditii, ca tehnologia informationala (IT) din cadrul acestora sa creasca valoarea afacerii, sa asigure o dezvoltare rapida, sigura si de inalta calitate a afacerii, sa genereze mutatii in directia cresterii valorii, eficientei si productivitatii.

În conditiile de mai sus Guvernanta Tehnologiilor Informationale (Guvernanta IT) acceptata ca : 'activitatea de conducere si coordonare a activitatii IT dintr-o organizatie', devine o parte componenta a guvernantei corporative.

Guvernanta IT impune ca resursele sistemelor informatice sa fie utilizate in convergenta cu strategiile organizatiei pe care este grefat IT.

Principiile ce conduc Guvernanta IT se refera la:

a) utilizarea mai eficienta si cu riscuri minime a resurselor informationale

b) corelarea activitatii IT cu obiectivele strategice si tactice ale organizatiei.

Raportul Cadbury se concentreaza asupra guvernantei corporative si recomanda deschiderea, integritatea si transparenta mediului corporativ si organizarea unui control adecvat si eficient ca o componenta de baza a guvernantei. În acelasi timp raportul face o referire directa la organizarea tehnologiei informatiei (IT) aratand si necesitatea existentei unui control eficient al functionarii acesteia.

Raportul precizeaza 'Guvernanta IT este o responsabilitate a Consilitilui de Administratie si a Conducerii Executive. Ea este o parte integranta a guvernantei societatilor si consta din sustinerea organizatiei in atingerea obiectivelor sale strategice'.

Principalele obiective ale guvernantei IT sunt:

Alinierea activitatii IT la cerintele de continuitate si dezvoltare a afacerii

IT trebuie sa genereze posibilitatea ca afacerea sa isi maximizeze profiturile

Utilizarea cu responsabilitate a resurselor IT

Managementul eficient al riscurilor legate de IT.

Aceste obiective se pot atinge atat prin organizarea corespunzatoare a activitatii IT cat si prin organizarea unui audit corespunzator al acestei activitati.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate