Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
TEORIA METODOLOGICA A CURRICULUM-ULUI (modul) - TEST


TEORIA METODOLOGICA A CURRICULUM-ULUI (modul) - TEST


TEORIA METODOLOGICA A CURRICULUM-ULUI (modul) - TEST

AN I SEM 2

TRUE/FALSE

1. In ceea ce priveste modul in care se proiecteaza curriculum la nivel

national, se regasesc trei nivele de decizie :

1. Nivelul politic (politica educatiei);

2. Nivelul intermediar (de gestiune sau de administratie);

3. Nivelul tehnic (pedagogic)

Enuntul de mai sus este:

a) fals;

b) adevarat.

2. In ceea ce priveste modul in care se proiecteaza curriculum la nivelnational, se regasesc urmatoarele nivele de decizie :

1. Nivelul politic

2. Politica educatiei;

3. Nivelul intermediar;

4. Nivelul de gestiune sau de administratie;

5. Nivelul tehnic (pedagogic)

Enuntul de mai sus este:

a) fals;

b) adevarat.

3. In ceea ce priveste modul in care se proiecteaza curriculum la nivel

national, se regasesc urmatoarele nivele de decizie :

1. Nivelul deciziilor macrostructurale;

2. Nivelul deciziilor macrostructurale de ordin pedagogic.

3. Nivelul deciziilor microstructurale.

Enuntul de mai sus este:

a) fals;

b) adevarat.

4. Nivelul deciziilor macrostructurale in proiectarea curriculum-ului la

nivel national presupune operatiile:

- Stabilirea criteriilor de elaborare a planului de invatamant;

- Stabilirea profilurilor de formare-dezvoltare a personalitatii

elevului (pe trepte de invatamant);

- Stabilirea modalitatilor de evaluare globala (examene de

absolvire si de admitere) si esalonata (probe semestriale, anuale

etc.) a elevilor;

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

5. Nivelul deciziilor microstructurale, presupune urmatoarele operatii:

- Stabilirea obiectivelor specifice (pe discipline de invatamant sau pe

module inter- si transdisciplinare);

- Stabilirea resurselor pedagogice necesare pentru realizarea

obiectivelor specifice (continuturi; metodologie de predare, invatare

si evaluare; conditii de invatare interne si externe scolii);

- Stabilirea modalitatilor de evaluare partiala a performantelor

scolare

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

6. In ceea ce priveste componentele elaborarii unui nou curriculum se

pot delimita:

- Componenta organizatorica si institutionala;

- Componenta conceptuala;

- Componenta strategica si tactica.

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

7. In ceea ce priveste componentele elaborarii unui nou curriculum,

componenta conceptuala este formata din:

- Subcomponenta teoretica

- Subcomponenta de reglaj

- Subcomponenta proiectiva

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

8. Componenta strategica si tactica a elaborarii unui nou curriculum,

presupune desfasurarea proceselor:

- Planificarea fazelor proiectarii;

- Implementarea proiectului;

- Evaluarea rezultatelor preliminarii;

- Reconstructia continua a proiectului curricular pe baza rezultatelor

preliminarii.

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

9. Calendarul de realizare a proiectului curricular presupune:

- Faza de elaborare;

- Faza intermediara;

- Faza de generalizare.

Enuntul de mai sus este:

a) fals;

b) adevarat.

10.Componenta conceptuala a elaborarii unui nou curriculum, presupune

desfasurarea proceselor:

- Planificarea fazelor proiectarii;

- Implementarea proiectului;

- Evaluarea rezultatelor preliminarii;

- Reconstructia continua a proiectului curricular pe baza rezultatelor

preliminarii.

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

11. In ceea ce priveste componentele elaborarii unui nou curriculum,

componenta conceptuala este formata din:

- Planificarea fazelor proiectarii;

- Implementarea proiectului;

- Evaluarea rezultatelor preliminarii;

- Reconstructia continua a proiectului curricular pe baza rezultatelor

preliminarii.

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

12.Primul curriculum in educatie (fara a fi denumit termenul ca atare)

pare a fi fost grupul celor "sapte arte liberale", configurat si promulgat in

secolele XIX-XX;

Enuntul de mai sus este:

adevarat;

fals.

13. Prima consemnare a utilizarii termenului de curriculum a fost

consemnata in 1582, in cadrul unor documente de ordin birocratic ale

Universitatii din Glasgow (Olanda).

Enuntul de mai sus este:

adevarat;

fals.

14. Conceptul de curriculum a patruns plenar in literatura pedagogica

romaneasca abia dupa 1990.

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

15. Curriculum general este cel care ofera o baza de cunostinte, abilitati

si comportamente obligatorii pentru toti cursantii, pe parcursul primelor

stadii ale scolaritatii.

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

16. Curriculum general este cel care se focalizeaza pe imbogatirea si

aprofundarea competentelor, pe exersarea abilitatilor inalte, pe formarea

comportamentelor specifice determinarii performantelor in diferite

domenii particulare de studio.

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

17. Curriculum subliminar este cel generat ca experienta de invatare din

mediul psiho-social si cultural al clasei de elevi, al scolii, al universitatii si

influenteaza in mod special evolutia afectivitatii.

Enuntul de mai sus este:

a) fals;

b) adevarat.

18. Curriculum specializat deriva din ocaziile de invatare oferite de:

mass-media; ONG-uri; muzee; instututii culturale sau religioase;

atmosfera familiala etc.

Enuntul de mai sus este:

a) fals;

b) adevarat.

19.Curriculum recomandat are un caracter oficial si este specific unei

institutii educationale concret determinate;

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

20. Curriculum predat este reprezentat de experienta de invatare oferita

direct de educatori elevilor in activitatea curenta.

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat

b) fals.

21. Curriculum testat semnifica ceea ce elevul achizitioneaza de fapt, ca

o rezultanta a actiunii cumulative a celorlalte tipuri de curriculum,

descrise anterior.

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

22. Aria curriculara - reprezentata de un domeniu al cunoasterii abordat in

scopul pregatirii elevilor (fie al nivelul culturii instrumentale, fie la nivelele

superioare, al culturii generale sau al culturii de specialitate /

profesionale).

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

23. Activitatea este implicata in realizarea oricarui demers educational si

capata conotatii specifice in functie de nivelul scolar care o presupune.

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

24. Finalitatile educatiei au devenit treptat preocuparea privilegiata a filosofiei

educatiei, alaturi de preocuparile referitoare la legitimitatea educatiei si

posibilitatile ei raportate la conditia umana.

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

25. In ceea ce priveste perspectiva structurala (morfologica) aceasta implica

abordarea:

a. Finalitatilor si obiectivelor situatiei de invatare;

b. Continutului situatiei de invatare;

c. Modalitatilor (metodelor) de predare-invatare;

d. Metodologiei evaluarii;

e. Timpului de invatare (vazut in diferitele lui ipostaze).

Enuntul de mai sus este:

a) fals;

b) adevarat.

26. Finalitatile desemneaza produsele demersurilor educationale pe

diferitele lor trepte de derulare (ciclu scor generic, ani scolari etc.), iar

Parametrii calitativi ai acestor produse sunt exprimati de obiectivele

educationale.

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

27. Standardele intructionale constituie compomentele operationale ale

obiectivelor de invatare.

Enuntul de mai sus este:

a) adevarat;

b) fals.

28. Evaluarea unui demers educational este o activitate esentiala,

Aceasta intervine in procesul educational, dar se poate raporta si la

rezultatul acestuia (luat ca un produs al unei etape a procesului

educational sau ca produs final).

Enuntul de mai sus este:

a) fals;

b) adevarat.

MULTIPLE CHOICE

1. Pluralul termenului de "curriculum" este:

a. curriculumuri;

b. curriculum-uri;

c. curriculum-uri;

d. curricula

e. curriculum.

2. Prima consemnare a utilizarii termenului de curriculum a avut loc in

anul 1582, in cadrul unor documente de ordin birocratic ale Universitatii

din Leida. łara in care a avut loc aceasta prima consemnare este:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns.

a. Olanda;

b. Marea Britanie;

c. Marele Ducat de Luxemburg;

d. Statele Unite ale Americiii

e. Portugalia.

3. Termenul de curriculum a fost utilizat pentru prima data in legatura cu

activitatea universitara:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspus, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. in 1733 in cadrul Universitatii din Oxford (Anglia);

b. in 1633 in cadrul Universitatii din Glasgow (Scotia);

c. in 1783 in cadrul Universitatii din Sorbona (Franta);

d. in 1612 in cadrul Universitatii din Leida (Olanda);

e. in 1630 in cadrul Universitatii din Koln (Germania).

4. La inceputurile utilizarii sale, termenul de curriculum desemna:

Va rugam sa indicati raspunsul corect.

a. totalitatea fomelor si structurilor de invatamant;

b. continutul invatamantului si planul sau programul de studiu in

raport cu o anumita institutie de invatamant;

c. continutul invatamandului si planul realizarii obiectivelor

educatiei;

d. organizatia scolara;

e. totalitatea ofertei educationale, concretizata prin suma

institutiilor de invatamant (de regula, de nivel mediu sau

superior)

5. John Dewey (in lucrarea "The Child and The Curriculum", 1902),

amendeaza semnificativ denotatia anterioara a termenului de curriculum,

introducand conceptul de:

Care este conceptul important pentru definirea curriculum-ului care

a fost introdus de Dewey?

a. experienta cruciala educationala;

b. consiliere curriculara;

c. experienta de invatare a copilului;

d. psihanaliza infantila;

e. experienta de viata a copilului;

6. Dintre lucrarile care au marcat evolutia termenului de curriculum, cea

a Ralph Tyler (1949) a fost considerata o adevarata "biblie a

curriculumului". Lucrarea lui Tyler este intitulata:

Va rugam sa indicati raspunsul corect.

a. Handbook of Curriculum Evaluation;

b. The Child and The Curriculum;

c. The Curriculum;

d. Basic Principles of Curriculum and Instruction;

e. Basic Principles of Education

7. Prin consiliere curriculara se intelege:

Va rugam sa indicati raspunsul corect.

a. acordarea de consiliere in cazurile de dezechilibre emotionale

asociate cu activitatea educativa;

b. acordarea de consiliere persoanelor care se ocupa de

proiectarea curriculum-ului;

c. analizarea diferitelor aspecte ale curricula din scolile moderne;

d. acordarea de consiliere, la cerere, cu privire la diferite aspecte

ale dezvoltarii curriculum-ului;

e. consilierea persoanelor care studiaza curricula obligatorie

8. Prin conceptul de dezvoltare curriculara se intelege:

Va rugam sa indicati raspunsul corect.

a. definirea actuala a curriculum-ului;

b. designul curriculum-ului si implementarea acestuia;

c. proiectarea curriculum-ului si inovarea lui permanenta;

d. restructurarea curriculum-ului in cadrul diferitelor politici

educationale, proiectate la nivele nationale, locale si

institutionale;

e. dezvoltarea resurselor umane implicate in dezvoltarea

curriculara.

9. Conceptul de experienta curriculara de refera la:

Va rugam sa indicati raspunsul corect.

a. dezvoltarea curriculara;

b. schimbarea curriculara;

c. experienta de invatare, in toata complexitatea ei;

d. experienta de viata, in legatura cu activitatea didactica;

e. experienta interpersonala a activitatii didactice

10. Schimbare curriculara consta in:

Va rugam sa indicati raspunsul corect.

a. reforma invatamantului romanesc;

b. restructurarea curriculum-ului in cadrul diferitelor politici

educationale, proiectate la nivele nationale, locale si

institutionale;

c. modificarea curriculum-ului din invatamantul obligatoriu si liceal;

d. modificarile de curriculum operate de catre cadrele didactice;

e. restructurarea curriculum-ului ca urmare a aderarii la UE;

11. Din perspective teoriei curriculum-ului se pot delimita urmatoarele

tipuri de curriculum:

Una dintre variantele de raspuns nu este corecta, deoarece nu include

un tip de stabilit din perspective teoriei curriculum-ului. Va rugam sa o

indicati.

a. Curriculum general;

b. Curriculum specializat;

c. Curriculum descriptiv;

d. Curriculum subliminar;

e. Curriculum informal;

12. Din perspectiva teoriei curriculum-ului, tipul de curriculum care ofera

o baza de cunostinte, abilitati si comportamente obligatorii pentru toti

cursantii, pe parcursul primelor stadii ale scolaritatii poarta denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. Curriculum general;

b. Curriculum specializat;

c. Curriculum subliminar;

d. Curriculum descriptiv;

e. Curriculum informal;

13. Din perspectiva teoriei curriculum-ului, tipul de curriculum care se

focalizeaza pe imbogatirea si aprofundarea competentelor, pe exersarea

abilitatilor inalte, pe formarea comportamentelor specifice determinarii

performantelor in diferite domenii particulare de studiu poarta denumirea

de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. Curriculum general;

b. Curriculum specializat;

c. Curriculum descriptiv;

d. Curriculum subliminar;

e. Curriculum informal;

14. Din perspectiva teoriei curriculum-ului, tipul de curriculum generat ca

experienta de invatare din mediul psiho-social si cultural al clasei de

elevi, al scolii, al universitatii poarta denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. Curriculum subliminar;

b. Curriculum specializat;

c. Curriculum descriptiv;

d. Curriculum general;

e. Curriculum informal;

15. Din perspectiva teoriei curriculum-ului, tipul de curriculum care deriva

din ocaziile de invatare oferite de mass-media; ONG-uri; muzee; instututii

culturale sau religioase; atmosfera familiala etc. poarta denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. Curriculum subliminar;

b. Curriculum specializat;

c. Curriculum descriptiv;

d. Curriculum general;

e. Curriculum informal;

16. Tipul de curriculum care are un caracter oficial si este specific unei

institutii educationale concret determinate este cunoscut sub denumirea

de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. curriculum recomandat;

b. curriculum scris;

c. curriculum predat;

d. curriculum testat;

e. curriculum invatat.

17. Tipul de curriculum care este reprezentat de experienta de invatare

oferita direct de educatori elevilor in activitatea curenta este cunoscut

sub denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. curriculum recomandat;

b. curriculum scris;

c. curriculum predat;

d. curriculum testat;

e. curriculum invatat.

18. Tipul de curriculum care este generat de experienta de viata

transpozitionata in teste, probe de examinare si alte instrumente de

apreciere a progresului scolar este cunoscut sub denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. curriculum recomandat;

b. curriculum scris;

c. curriculum predat;

d. curriculum testat;

e. curriculum invatat.

19. Tipul de curriculum care semnifica ceea ce elevul achizitioneaza de

fapt, ca o rezultanta a actiunii cumulative a celorlalte tipuri de curriculum

este cunoscut sub denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. curriculum recomandat;

b. curriculum scris;

c. curriculum predat;

d. curriculum testat;

e. curriculum invatat.

20. Curriculum-ul de suport desemneaza: materialele curriculare

aditionale; timpul alocat experientei de invatare; cadre didactice; cursuri

de perfectionare si de specializare; resursele de timp; resursele umane

etc. Acest tip de curriculum mai poarta denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. curriculum scris;

b. curriculum ca resurse;

c. curriculum predat;

d. curriculum testat;

e. curriculum invatat.

21. Ca urmare a abordarii curriculum-ului din perspectiva zonei de aplicare,

tipurile de curriculum care pot fi determinate sunt:

Va rugam sa indicati varianta corecta de raspuns!

a. curriculum national si curriculum local sau la nivelul scolii;

b. curriculum national si curriculum international;

c. curriculum localizat si curriculum local;

d. curriculum national si curriculum aplicat;

e. curriculum notional si curriculum literar.

22. Conceptul care se refera la un domeniu al cunoasterii abordat in

scopul pregatirii elevilor (fie al nivelul culturii instrumentale, fie la nivelele

superioare, al culturii generale sau al culturii de specialitate /

profesionale) poarta denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. Arie curriculara;

b. Continutul invatamantului

c. Ciclul curricular

d. Curriculum;

e. Activitatea.

23. In prezent exista o serie de concepte corelative celui de curriculum:

Una dintre variantele de raspuns nu este corecta, deoarece nu

contine un concept corelativ celui de curriculum. Va rugam sa o indicati.

a. Arie curriculara;

b. Continutul invatamantului

c. Ciclul curricular;

d. Zona dezvoltarii proxime;

e. Activitatea.

24. Orice curriculum se sprijina pe si de revendica de la fundamentele

filosofice ale educatiei datorita locului in domeniul curriculum-ului ocupat

de catre:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. continutul educatiei;

b. relatia profesor elev;

c. finalitatea educatiei;

d. filosofia educatorului;

e. formele de invatamant.

25. Una dintre principalele directii care s-au profilat din perspectiva

curriculum-ului si a fundamentului filosofic al acestuia este raportul

cunoastere / intelepciune, care a fost translatat mai tarziu in raportul:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. informare / formare

b. informal/ formal;

c. scolar / educational;

d. educat / educator;

e. pedagogie / curriculum.

26. Una dintre principalele directii care s-au profilat din perspectiva

curriculum-ului si a fundamentului filosofic al acestuia este exprimata sub

forma unei triade.

Va rugam sa alegeti dintre variantele de raspuns pe cea care contine

termenii aceastei triade:

a. libertate, autonomie;

b. egalitate, fraternitate, libertate;

c. calitatea vietii, libertate, autonomie;

d. educatie, progres, socializare;

e. filosofie, pedagogie, curriculum

27. Epistemologia este teoria:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. curriculum-ului;

b. pedagogica;

c. cunoasterii stiintifice;

d. pedagogica europeana;

e. cunoasterii dogmatice.

28. Epistemologia a inceput sa se impuna in Europa datorita renuntarii la

fundamentarea cunoasterii doar pe dogmele religioase la sfarsitul

perioadei istorice cunoscute sub denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. Socialism;

b. Renastere;

c. Ev Mediu;

d. Interbelica;

e. Postbelica.

29. Directiile in abordarea curriculara a perspectivei epistemologice

asupra educatiei includ:

Una dintre variantele de raspuns nu este corecta, deoarece nu

descrie o directie in abordarea curriculara a perspectivei epistemologice

asupra educatiei. Va rugam sa indicati varianta incorecta de raspuns

a. Tipurile de cunoastere la care se recurge in educatie;

b. "Sediul" cunoasterii pe cortexul educabilului;

c. Timpul / perioada de cunoastere in educatie;

d. Distributia cunoasterii in educatie;

e. Stadialitatea educatiei.

30. Intr-o acceptiune mai larga, bazele sociologice pot fi abordate ca si

baze socio-economice, datorita legaturii permanente intre:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. scoala si actul guvernarii;

b. scoala si mass-media / presa;

c. scoala si societate / comunitate;

d. educatie si economie;

e. societate si economie.

31. Fundamente sociologice actuale care s-au impus in teoria

curriculum-ului sunt:

Una dintre variantele de raspuns nu este corecta, deoarece nu

contine un fundament sociologic actual. Va rugam sa indicati varianta

incorecta de raspuns

a. metamorfozarea scolii ca institutie intr-o veritabila "firma" sociala

de prestare a serviciilor educative catre comunitate;

b. impactul descentralizarii si autonomiei social-politice in sfera

educatiei;

c. globalizarea, universalizarea vietii si a educatiei;

d. abordarea ontogenezei prin prisma stadiilor cresterii si

dezvoltarii psihomorale;

e. omniprezenta multi / pluri / interculturalitatii si impactul acestora

in educatie.

32. Unul dintre aspectele care tin de fundamentele psihologice ale

curriculum-ului consta in uarea in considerare a evolutiei stadiale a

personalitatii educabilului, ceea ce are ca efect:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. subordonarea pedagogiei fata de psihologie ;

b. realizarea evaluarii pornind de la rezultatele examenelor

psihologice;

c. accentuarea importantei fundamentelor epistemice;

d. conceperea, derularea si ierarhizarea ciclurilor de invatamant

pornind de la cunoasterea specificului acestor stadii;

e. subordonarea pedagogiei fata de psihologie.

33. Dezvoltarea unor noi abordari in educatia contemporana (cum ar fi:

instruirea pe grupe mici; invatarea modulara; evaluarea flexibila si

continua; atentia timpurie si stimularea precoce etc.) a pornit de la:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. fundamente epistemologice;

b. politica educationala nationala;

c. fundamente psihologice mai vechi sau mai noi;

d. conceptul de curriculum;

e. fundamente sociologice mai vechi sau mai noi.

34. Sprijinirea educatiei pe propriile-i resurse si radacini si dezvoltarea

acestor resurse au devenit o preocupare sustinuta abia dupa dezvoltarea

teoriei curriculum-ului si mai ales in a doua jumatate a secolului:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. XI;

b. XIV;

c. XXI

d. XX;

e. XIX.

35. Pana in anii '30 ai secolului XX se credea indeobste ca studiul

educatiei este un fel de camp mixt de studii:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. imanente;

b. interdisciplinare:

c. intradisciplinare;

d. interculturale;

e. internationale.

36. In cadrul actual al stiintelor educatiei, considerarea continutului

invatamantului ca singurul element structural al curriculum-ului este

considerata o idee:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus

a. novatoare;

b. inovatoare;

c. circumstantiala;

d. depasita;

e. definitorie.

37. Urmatorii termeni se refera la perspective de abordare a

problematicii curriculum-ului:

Una dintre variantele de raspuns nu este corecta, deoarece se

refera la o perspectiva de abordare a problematicii curriculum-ului. Va

rugam sa indicati varianta incorecta de raspuns

a. Perspectiva structurala;

b. Perspectiva morfologica;

c. Abordarea evolutionista;

d. Abordarea curriculum-ului ca produs;

e. Perspectiva procesuala

38. Perspectiva structurala (morfologica) de abordare a problematicii

curriculum-ului implica abordarea:

Una dintre variantele de raspuns nu este corecta, deoarece se

refera la un aspect care este implicat in Perspectiva structurala

(morfologica) de abordare a problematicii curriculum-ului. Va rugam sa

indicati varianta incorecta de raspuns

a. Finalitatilor si obiectivelor situatiei de invatare;

b. Continutului situatiei de invatare;

c. Modalitatilor (metodelor) de predare-invatare si evaluare;

d. Determinismului educational;

e. Timpului de invatare (vazut in diferitele lui ipostaze).

39. Produsele demersurilor educationale pe diferitele lor trepte de

derulare (ciclu scor generic, ani scolari etc.) poarta denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns.

a. finalitati educationale;

b. fatalitati educationale;

c. obiective operationale;

d. politici educationale;

e. idealuri educationale.

40. Parametrii calitativi ai acestor finalitatilor educationale sunt

exprimati de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns.

a. opinia educabililor

b. efortul educatorilor;

c. standardele educationale;

d. situatiile de invatare;

e. parametrii existentiali.

41. Conceptul corelat procesului educational, cu rol de directionare a

drumului spre finalitati poarta denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns.

a. situatii de invatare;

b. obiective educationale;

c. standard educationale;

d. finalitati educationale;

e. finalitatile educatiei.

42. In contextul contructiei unui curriculum, formularea obiectivelor se

realizeaza in mai multe etape, care vizeaza:

Una dintre variantele de raspuns nu este corecta, deoarece se refera

la o etapa a formularii obiectivelor. Va rugam sa indicati varianta

incorecta de raspuns

a. Stabilirea finalitatilor generale;

b. Stabilirea finalitatilor de referinta;

c. Formularea standardelor instructionale;

d. Definirea obiectivelor operationale;

e. Evaluarea constructiei.

43. Finalitatilor generale ale educatiei sunt formulate in raport cu idealul

educational si sunt stabilite in termeni de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns.

a. obiective operationale;

b. competente;

c. regulamente;

d. arii curriculare;

e. indicatii educationale.

44. La nivelul procesului educational, finalitatilor de de referinta ale

educatiei le sunt corelate:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns.

a. obiectivele operationale;

b. obiectivele personale;

c. obiectivele specifice ;

d. obiectivele subiective;

e. obiectivele directe.

45. Nivelurile de elaborare a unor competente sau capacitati concrete,

(verificabile in plan cognitiv, afectiv-atitudinal si psihomotor) si care sunt

formulate ca expresie a finalitatilor punctuale ale situatiilor (unitatilor) de

invatare concreta poarta denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns.

a. Finalitatilor de referinta;

b. Competente;

c. Standarde instructionale;

d. Obiective operationale;

e. Situatii educationale.

46. Cu scopul ca, la finalul unei lectii sau al unui ciclu de lectii sa se

rezolve standardele instructionale (finalitatile pe termen scurt) sunt

elaborate:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns.

a. obiectivele subiective;

b. obiectivele personale;

c. obiectivele specifice ;

d. obiective operationale;

e. obiectivele directe.

47. Cele mai importante componente organizationale ale continuturilor in

curriculum sunt:

Una dintre variantele de raspuns nu este corecta, deoarece se refera

la o componenta organizationala a continuturilor in curriculum. Va rugam

sa indicati varianta incorecta de raspuns.

a. Concepte;

b. Generalizari;

c. Aptitudini;

d. Deprinderi (abilitati);

e. Valori-credinte

48. Selectia continuturilor invatamantului pornind de la considerentele

teoretice tine cont de urmatoarele categorii:

Una dintre variantele de raspuns anterioare nu este corecta,

deoarece se refera la o categorie implicata in selectia continuturilor

pornind de la considerentele teoretice. Va rugam sa indicati varianta

incorecta de raspuns.

a. Considerentele stiintifice;

b. Considerentele de psihologia dezvoltarii;

c. Considerentele de psihologia invatarii;

d. Considerentele pedagogice;

e. Considerentele pedologice.

49. In cadrul selectiei continuturilor invatamantului pornind de la de

politica educationala (nationala) sunt implicate o serie de documente

reglatoare:

Una dintre variantele de raspuns nu este corecta, deoarece se

refera la un document reglator. Va rugam sa indicati varianta incorecta

de raspuns.

a. planul de invatamant;

b. programe-cadru pe discipline de studiu;

c. programe-cadru pe arii curriculare;

d. standardelor nationale de inspectie scolara

e. standardelor nationale de performanta scolara.

50. Selectia continuturilor procesului didactic la latitudinea profesorului

se concretizeaza prin urmatoarele aspecte:

Una dintre variantele de raspuns nu este corecta, deoarece se

refera la un aspect implicat in selectia continuturilor procesului didactic la

latitudinea profesorului. Va rugam sa indicati varianta incorecta de

raspuns.

a. alegerea manualelor alternative;

b. utilizarea diferitelor ghiduri metodice;

c. alegerea si utilizarea materialelor didactice de suport;

d. adoptarea planului de invatamant;

e. conceperea continuturilor de invatamant (in cazurile curriculumului

elaborat in scoala si a celui la dispozitia scolii).

51. Atunci cand se abordeaza problematica selectiei continuturilor

invatamantuluise pot lua in considerare considerente:

Dintre cele cinci variante de raspuns date, doua sunt sinonime, iar

una nu este corecta, deoarece nu se refera la o categorie de

considerente care sunt luate in considerare atunci cand se abordeaza

problematica selectiei continuturilor. Va rugam sa indicati varianta

incorecta de raspuns.

a. teoretice;

b. de politica educationala;

c. personale;

d. optionale;

e. la latitudinea profesorului

52. Asigurarea unui curriculum eficient este posibila numai datorita

realizarii unei stranse relatii si a interdependentei reale a strategiilor de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns.

a. predare,invatare, evaluare;

b. predare si invatare;

c. evaluare sumativa si evaluare formativa;

d. predare si asimilare

e. invatare si evaluare;

53. Predarea este o componenta operationala importanta a procesului

de invatamant, utilizand continuturi adecvate, aduse in fata celor educati

prin intermediul unei palete largi de metode si procedee didactice.

Metodele si procedeele sunt alese prin luarea in considerare a unei

multitudini de factori, care tin de:

Una dintre variantele de raspuns nu este corecta, deoarece se

refera la un factor care trebuie luat in considerare atunci cand sunt alese

metodele si procedeele. Va rugam sa indicati varianta incorecta de

raspuns.

a. natura finalitatilor urmarite si a obiectivelor operationale care

corespund acestora;

b. natura si volumul continutului invatarii;

c. numarul si calitatile celor educati;

d. materiale didactice si mijloace tehnice avute la indemana;

e. politicile educationale definibile

54. Predarea este o componenta operationala importanta a procesului

de invatamant, utilizand continuturi adecvate, aduse in fata celor educati

prin intermediul unei palete largi de metode si procedee didactice.

Metodele si procedeele sunt alese prin luarea in considerare a unei

multitudini de factori, care tin de:

Una dintre variantele de raspuns nu este corecta, deoarece se

refera la un factor care trebuie luat in considerare atunci cand sunt alese

metodele si procedeele. Va rugam sa indicati varianta incorecta de

raspuns.

a. locul de desfasurare al predarii;

b. prestigiul social al profesorului;

c. numarul si calitatile celor educati;

d. timpul de instructie si amplasarea predarii intr-un orar mai larg;

e. modul de evaluare proiectat.

55. Calitatea raspunsurilor elevilor si convergenta acestora determina in

timp elaborarea la nivel individual a:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns.

a. stilului didactic;

b. deprinderilor de asimilare;

c. reprezentarii sociale a invatamantului;

d. stilului de invatare;

e. competentei specializate.

56. Eficientizarea stilurilor de invatare la elevi de depinde de strategiile

didactice alese de educator si in mod special de o categorie de metode

subsumate acestora, care vizeaza:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns.

a. invatarea;

b. evaluarea;

c. predarea;

d. eficientizarea;

e. optimizarea.

57. Evaluarea unui demers educational este o activitate esentiala.

Aceasta intervine in procesul educational, dar se poate raporta si la:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. referintele acestuia;

b. rezultatul acestuia;

c. interactiunea profesor-elev;

d. strategiile comunicationale;

e. intentiile initiale.

58. Evaluarea poate fi facuta din mai multe perspective:

Una dintre variantele de raspuns anterioare nu este corecta,

deoarece se refera la o perspectiva a evaluarii. Va rugam sa indicati

varianta incorecta de raspuns.

a. Evaluarea celor educati de catre educator;

b. Evaluarea educatorilor de catre educati;

c. Evaluarea resurselor umane;

d. Evaluarea situatiei de invatare / a ciclului de situatii de invatare

de catre educatori;

e. Evaluarea situatiei de invatare / a ciclului de situatii de invatare

de catre educati.

59. Exista doua tipuri fundamentale de evaluare, care pot fi descrisi prin

termenii:

Una dintre variantele de raspuns anterioare nu este corecta,

deoarece nu include un termen prin care se poate desemna un tip

fundamental de evaluare. Va rugam sa indicati varianta incorecta de

raspuns.

a. Evaluare sumativa ;

b. Evaluarea formativa;

c. Evaluare informativa;

d. Evaluare de produs;

e. Evaluare de proces.

60. Tipul de evaluare in care accentul cade pe diagnoza pusa asupra

produsului educational, dintr-o perspectiva orientata spre trecut (spre

procesul deja derulat) si fara a se urmari realiarea unei corelatii cu

secvente ulterioare ale procesului poarta denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns.

a. Evaluare sumativa ;

b. Evaluarea formativa;

c. Evaluare informativa;

d. Evaluare subsumata;

e. Evaluare de proces

61. Tipul de evaluare caracterizata prin diagnosticarea produsului

educational considerat intr-un anume moment al evolutiei sale in proces.

Poarta denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns.

a. Evaluare sumativa ;

b. Evaluarea formativa;

c. Evaluare informativa;

d. Evaluare de produs;

e. Evaluare de protectie.

62. Tipul de evaluare care are o valoare prognostica, se realizeaza prin

raportarea celui evaluat la sine si este un proces continuu poarta

denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns.

a. Evaluare sumativa ;

b. Evaluarea formativa;

c. Evaluare informativa;

d. Evaluare de produs;

e. Evaluare de protectie.

63. Timpul efectiv utilizat pentru preluare - invatare - evaluare este cel

utilizat:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. cu toti educatii implicati in experienta de invatare;

b. cu toti educabilii implicati in experienta de invatare;

c. cu toate cadrele didactice;

d. cu desfasurarea experientei subiective a invatarii;

e. cu precadere in perioadele de evaluare (sesiuni)

64. Timpul de invatare este un parametru care sta la baza constructiei

planurilor de invatamant si trebuie luat in considerare in mod absolut in

contextul:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. derularii procesului de invatamant;

b. derularii activitatilor didactice;

c. directionarii colectivului de elevi;

d. design-ului curricular;

e. dinamizarii invatamantului romanesc.

65. Conturarea limitelor temporale necesare abordarii diferitelor structuri

organizatorice de continuturi este data de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns

a. organizarea orarului clasei;

b. organizarea anului scolar;

c. structurarea prioritatilor profesorului;

d. numarul de zile lucratoare dintr-un an;

e. planurile de invatamant.

66. O sursa majora de date care este analizata in mod obligatoriu pentru

elaborarea unui proiect de curriculum si care consta in reflectarea culturii

materiale si spirituale a umanitatii este constituita de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. restrangerea ariilor curriculare;

b. elevul;

c. societatea;

d. domeniile de studiu;

e. filosofia educatiei.

67. O sursa majora de date care este analizata in mod obligatoriu pentru

elaborarea unui proiect de curriculum si care indica ansamblul de

interese, nevoi, abilitati si experiente de invatare parcurse anterior este:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. restrangerea ariilor curriculare;

b. elevul;

c. societatea;

d. domeniile de studiu;

e. filosofia educatiei.

68. Sursa majora de date care este analizata in mod obligatoriu pentru

elaborarea unui proiect de curriculum si care transmite mesaje catre

curriculum, atat prin mecanisme de selectie a continuturilor (care sunt

relevante pentru un anumit tip de societate, la un moment dat), cat si prin

procesele de asimilare a cunostintelor sau de solutionare a diferitelor

probleme incluse pentru reflectie / rezolvare in curriculum este:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. restrangerea ariilor curriculare;

b. elevul;

c. societatea;

d. domeniile de studiu;

e. filosofia educatiei.

69. Etapele proiectarii curriculare descrise de Tyler sunt:

Una dintre variantele de raspuns anterioare nu este corecta,

deoarece nu descrie o etapa a proiectarii curriculare. Va rugam sa

indicati varianta incorecta de raspuns.

a. Proiectarea (selectia si definirea) obiectivelor invatarii;

b. Proiectarea colectivului de elevi;

c. Proiectarea continuturilor de invatare;

d. Proiectarea situatiilor de invatare in contextual concret al clasei

(metodologia de predare);

e. Proiectarea evaluarii activitatii educationale.

70. Va rugam sa indicati raspunsul corect.

O faza a desfasurarii algoritmului demersului proiectarii curriculum-ului

presupune urmatoarea secventa de pasi:

- specificarea scopului (a finalitatii) si formularea obiectivului general

corelat acestuia;

- constituirea echipei de designeri ai curriculum-ului

Aceasta faza a algoritmului poarta denumirea de:

a. Definirea problemei;

b. Dezvoltarea proiectului;

c. Evaluare

d. Problematizare;

e. Design curricular

71. O faza a desfasurarii algoritmului demersului proiectarii curriculum-ului

presupune urmatoarea secventa de pasi:

- selectarea continuturilor;

- formularea obiectivelor specifice;

- formularea standardelor instructionale ca baza a elaborarii

obiectivelor operationale;

- proiectarea de ansamblu a lectiilor;

- organizarea de ansamblu a materialelor didactice corespunzatoare.

Aceasta faza a algoritmului poarta denumirea de

Va rugam sa indicati raspunsul corect.

a. Definirea problemei;

b. Dezvoltarea proiectului;

c. Evaluare

d. Problematizare;

e. Design curricular

72. O faza a desfasurarii algoritmului demersului proiectarii curriculum-ului

presupune urmatoarea secventa de pasi:

- proiectarea contextului de invatare;

- evaluarea curriculum-ului proiectat

Aceasta faza a algoritmului poarta denumirea de:

Va rugam sa indicati raspunsul corect.

a. Definirea problemei;

b. Dezvoltarea proiectului;

c. Evaluare

d. Problematizare;

e. Design curricular

73. In ceea ce priveste componentele elaborarii unui nou curriculum,

componenta care se refera la crearea si abilitarea unor structuri pentru

coordonarea demersurilor de proiectare curriculara poarta denumirea de:

Va rugam sa alegeti varianta corecta de raspuns, cea care

completeaza in mod corect enuntul de mai sus.

a. Componenta organizatorica si institutionala;

b. Compoenenta individuala;

c. Componenta evaluativa;

d. Componenta conceptuala;

e. Componenta strategica si tactica.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate