Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» Repere metodologice privind analiza retelelor de scoli


Repere metodologice privind analiza retelelor de scoli
Repere metodologice privind analiza

retelelor de scoli si elaborarea propunerilor de optimizare a acestora

I. Identificarea problemei

Cartografierea institutiilor de invatamint preuniversitar, studiile statistice recente, denota necesitatea stringenta de analiza a situatiei privind utilizarea rationala a capacitatilor institutiilor de invatamint, a resurselor materiale, financiare si umane din domeniul educational.
II. Argumentarea problemei

Actualmente, in cele 1539 de institutii de invatamint preuniversitar, numarul mediu al elevilor in clasa a coborit pina la 20 elevi, in comparatie cu anul de studii 2004-2005 (22 elevi). Inclusiv, in mediul urban – 23 elevi si in mediul rural – 19 elevi.

Pe trepte de scolaritate situatia este urmatoarea:

Numarul mediu de elevi in clasa

Inv. primar

Inv. gimnazial

Inv. med. de cult. gen.

Inv. liceal

La fiecare treapta

Inclusiv:

in mediul urban

in mediul rural

Este in scadere si numarul de elevi la un cadru didactic: de la 15 elevi/cadru didactic in anul de studii 2001-2002 pina la 13 elevi/cadru didactic in anul de studii 2006-2007.

Pe trepte de scolaritate:

Numarul de elevi la un cadru didactic

Clasa 1-4

Clasa 5-9

Clasa 10-11(12)

Total pe tara

Astfel, numarul de elevi a scazut in raport cu numarul de clase si capacitatea de proiect a institutiilor de invatamint:

Indicatori

Scoli cu un contingent de pina la    100 de elevi

Scoli cu un contingent de la 101 pina la    200 de elevi

Nr. de scoli

Nr. de clase

Nr. de elevi

Nr. mediu de elevi in clasaCapacitatea de proiect (nr. de locuri)

In prezent, institutiile de invatamint preuniversitar dispun de 730198 de locuri pentru studiu. Numarul total de elevi fiind de 491482, capacitatea de proiect a institutiilor respective este utilizata la nivel de doar 67,3%. In circa o treime din raioane, nivelul respectiv coboara sub 60%, iar in raioanele Donduseni si Ocnita sint atestate doar 45,0% si, respectiv, 50,1%.

Repercusiuni serioase asupra sistemului de invatamant va avea si declinul demografic al populatiei scolare (de exemplu, peste 4 ani contingentul de elevi in clasa a V-a se va micsora cu 8307 elevi    sau cu 12%, iar peste 9 ani contingentul clasei a IX-a se va reduce cu 15208 elevi sau 29%, in raport cu anul curent de studii).

II. Obiectivele analizei

2.1. Obiectiv general:

optimizarea retelelor de scoli.

2.2. Obiective specifice:

elaborarea Strategiei privind optimizarea retelelor de scoli;

rationalizarea utilizarii capacitatilor de proiect ale institutiilor de invatamint;

rationalizarea investitiilor capitale din sistem.

III. Repere metodologice

3.1. La analiza situatiei si elaborarea propunerilor se va tine cont de urmatorii termeni de referinta:

1) Perspectiva demografica a raionului (orasului, municipiului) si a fiecarei localitati luata in parte.

Analiza evolutiei demografice a raionului municipiului si a fiecarei localitati in parte din perspectiva ultimilor si urmatorilor 9 ani, inclusiv a unui ciclu de invatamint obligatoriu.

2) Capacitatea de proiect (nr. de locuri) a institutiilor de invatamint preuniversitar in total pe raion (oras, municipiu) si pe fiecare institutie luata in parte, in raport cu numarul de elevi; % spatiului utilizat (in total pe raion/oras, municipiu si pe fiecare institutie luata in parte).

Analiza comparativa a necesitatilor si capacitatilor disponibile in raport cu alocatiile si cheltuielile efectuate.

3) Raportul elevi personal didactic si elevi personal nondidactic pe raion (oras, municipiu) si pe fiecare institutie luata in parte.

Optimizarea resurselor umane prin dezvoltarea potentialului lor, largirea calificarii si a spectrului de servicii educationale acordate.

4) Necesitatea si posibilitatea crearii unor scoli de circumscriptie (cu referinta la institutii concrete):

capacitatea de proiect a scolii de circumscriptie; % utilizarii spatiului disponibil; posibilitatea asigurarii cu cadre didactice;

  • institutiile aderente; numarul de elevi in ele;

drumurile de acces spre institutia de circumscriptie (existenta, starea, accesul pe timp nefavorabil);

existenta mijloacelor de transport pentru transportarea elevilor la scoala; necesitatea si posibilitatea de procurare a lor.

5) Posibilitatea reorganizarii unor institutii de invatamint sau rationalizarii spatiilor neutilizate, in dependenta de capacitatile de proiect ale institutiilor de invatamint, necesitatile si posibilitatile comunitatii si ale autoritatilor administrative teritoriale (cu referinta la institutii concrete si argumentari fundamentate):

modificarea statutului institutiei (scoala-gradinita, scoala primara, gimnaziu, liceu, scoala de meserii etc);

amplasarea in incinta institutiilor de invatamint preuniversitar a filialelor institutiilor extrascolare;

  • crearea unor clase grupe de meserii etc.

3.2. Analiza situatiei va fi obligatoriu insotita de analiza de impact pentru variantele posibile ale optimizarii reorganizarii retelei, vizind:

aspectele de impact economic, social, pedagogic etc.;

eventualele riscuri de mentinere schimbare    a situatiei existente;

gradul de urgenta al schimbarilor propuse.

IV. Actiuni

4.1. Intru realizarea obiectivelor trasate, se vor realiza urmatoarele actiuni:

diseminarea termenilor de referinta pentru analiza situatiei si elaborarea propunerilor de optimizare a retelelor de scoli in toate DR/MITS (MET);

analiza situatiei pe teren, cu referinta la fiecare institutie luata in parte; elaborarea si coordonarea cu autoritatile administratiei publice locale a propunerilor de optimizare a retelei de scoli din teritoriul (raionul, orasul, municipiul) respectiv ((DR MITS);

analiza situatiei la nivel de republica si elaborarea Raportului analitic privind starea actuala si tendintele dezvoltarii retelei institutiilor de invatamint preuniversitar in conformitate cu necesitatile comunitatii si conditiile demografice;

organizarea si desfasurarea unui forum national pentru prezentarea Raportului analitic si dezbaterea problemei abordate;

  • elaborarea proiectului Strategiei de optimizare a retelelor de scoli;

mediatizarea si dezbaterea publica a propunerilor de optimizare a retelei de scoli si a proiectului Strategiei respective (publicatii in presa, mese rotunde, sedinte consultative etc.);

  • examinarea proiectului Strategiei in sedinta Colegiului MET ;

pilotarea implementarii Strategiei cu suportul Proiectului „Educatie de calitate in mediul rural”.

4.2. In realizarea celor programate o deosebita importanta are:

implicarea cointeresata si responsabila a autoritatilor administratiei publice locale (de nivelul I si II) si, nemijlocit, a Directiilor Raionale/Municipale Invatamint, Tineret si Sport, a colectivelor pedagogice si a comunitatii;

studierea si analiza situatiei din teritoriul administrat, cu referinta la fiecare institutie de invatamint preuniversitar in parte, elaborarea si coordonarea oficiala cu autoritatile administratiei publice locale a unor propuneri concrete si in complex de optimizare a retelei de scoli din teritoriul (raionul, orasul, municipiul) respectiv.

Directia analiza, monitorizare si evaluare a politicilor, MET (tel.: 23-26-80)
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate