Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
didactic Informatica-Tehnologia asistate de calculator Clasa: a XII-a - Utilizarea calculatorului in cadrul simularii functionarii unei unitati economice. interdisciplinar de grup.


didactic Informatica-Tehnologia asistate de calculator Clasa: a XII-a - Utilizarea calculatorului in cadrul simularii functionarii unei unitati economice. interdisciplinar de grup.


Proiect didactic

Disciplina: Informatica-Tehnologia asistate de calculator

Clasa: a XII- a B,CProfesor:

Tema proiectului:

Utilizarea calculatorului in cadrul simularii functionarii unei unitati economice. Proiect interdisciplinar de grup.

Termen de realizare:1 semestru, conform planificarii semestriale

Obiectiv:

Corelarea cunostintelor dobandite la disciplinele de specialitate cu deprinderile de proiectare si de realizare a tabelelor, in scopul realizarii unei aplicatii din sfera de interes a elevilor de la acest profil.

Cerintele proiectului:

culegerea datelor din domeniu de activitate (Internet si alte surse de date pentru documentare,comunicare)

prelucrarea datelor prin activitati specifice domeniului care necesita alegerea dupa caz, a anumitor tipuri de aplicatii studiate (foi de calcul, editor de text, editor de prezentare, evetual baze de date,soft specializat)

Organizarea activitatii (sarcinile profesorului)

1. Se impart elevii in grupe de lucru (grupe cate 3-5elevi)

2. Se precizeaza cerintele proiectului si termenul de realizare

3. Se coordoneaza activitatile organizatorice la nivelul fiecarei grupe in parte: impartirea sarcinilor in echipa, prefigurarea unor strategii de lucru si stabilirea unor termene intermediare si a cerintelor preliminare care urmeaza a fi realizate la fiecare termen

4. Se urmareste activitatea elevilor si se mediaza eventualele conflicte intervenite in grupul de lucru

5. Se asigura climatul corespunzator pentru prezentare si sustinerea proiectului

Tema lectiei: Prezentarea si sustinerea proiectului

Tipul lectiei: de verificare de cunostinte , priceperi si deprinderi

Data:conform planificarii S31-S32

Durata lectiei:50 min

Locul de desfasurare: laboratorul de informatica

Competente specifice:

Culegerea, organizarea si prelucrarea datelor din domeniul de activitate

Alegerea aplicatiei necesare scopului propus

Realizarea si prezentrea unor aplicatii practice specifice domeniului

Competente derivate:

Sa urmareasca etapele de realizare a unui proiect

Sa participe la munca in echipa si sa interpreteze diferite roluri in cadrul echipei

Sa identifice problemele din cadrul disciplinelor de specialitate in care intervin cunostiinte de utilizare a calculatorului si de programare

Sa realizeze prezentari in PowerPoint,

Sa utilizeze un editor de text si un editor de foi de calcul (Microsoft Word si Excel) pentru realizarea unor documente specifice domeniului

Sa realizeze programe in limbajul Visual Basic

Sa realizeze o pagina de prezentare a firmei pe Web creata in Word sau FrontPage, Flash, Dreamweaver

Produse software utilizate:

- Editor de texte: WORD

- Calcul tabelar: EXCEL

- Grafica de prezentare : PowerPoint

- Internet: Internet Explorer, FrontPage , Flash, Dreamweaver

Strategii didactice:

Metode de invatamant:

Metode bazate pe actiune: aplicatii

Metode de comunicare orala: conversatia

Forme de organizare a activitatii instructive:

pe grupe

individuala

Forme de dirijare a invatarii:

dirijata de profesor sau prin materiale didactice

independenta

Bibliografie:

Pentru elevi:

Tehnologia prelucrarii informatiei-Informatica-Tehnologii asistate de calculator M.Milosescu ,manual clasa a-IXa ,a-Xa a-XIa a-XIIa

Informatica economica -manual clasa a-XIa -XIIa Radu Mirsanu

Microsoft Excel -ghid de utilizare TEORA

Microsoft Word-ghid de utilizare TEORA

Pentru profesor:

Medii de programre -Aplicatii practice pentru gestiunea intreprinderilor D.Airinei,I.Brava

Elemente de metodica predarii informaticii in scoala,C.Petre, C.Boboila, editura Dova ,1997

Ghid de evaluare Informatica ,Tehnologia prelucrarii informatiei, Informatica-Tehnologii asistate de calculator

Metodica predarii Informaticii si tehnologiei informatiei,editura Arves

Sisteme informationale D. Oprea

Resurse materiale:

Calculatoare

Fise de studiu

Materiale bibliografice

Folii de retroproiector

Test de autoevaluare

Instrumente de evaluare:

Proiect

Observarea sistematica a activitatii si comportamentului elevilor

Autoevaluarea

Barem de corectare si notare:

tehnoredactarea (conceptie, aspect, expresivitate, punere in pagina) 1.5p

modul de organizare a datelor culese (foaie de calcul, eventual baza de date) 1.5p

aspecte de complexitate: utilizarea unor faciliatati ale aplicatiei (functii, grafice, butoane, macroinstructie) 1.5p

calitatea prezentarii in Power Point 1.5p

contributii originale la tematica proiectului 0.75p

capaciatetea de autoanaliza a proiectului 0.75p

autoevaluarea gradului de participare a fiecarui membru al grupului la realizarea proiectului 0.5p

incadrarea in timp si respectarea termenilor 1p

OBSERVATIE:

Continutul stiintific al proiectului si consistenta vor fi evaluate separat la disciplinele de specialitate.

Structura lectiei :

Moment organizatoric:

Pregatirea lectiei

Intocmirea proiectului didactic

Organizarea si pregatirea clasei (2min)

Verificarea frecventei elevilor

Verificarea existentei resurselor materiale

Captarea atentiei elevilor (1 min)

Anuntarea temei

Explicarea modului de desfasurare a evaluarii (2min)

Prezentarea proiectului(45min)

Etapa 1: Prezentarea generala a firmei

Etapa 2: Prezentarea aplicatiilor informatice realizate in cadrul fiecarui compartiment al firmei.

Etapa 3: Autoevaluare (chestionar anexa)

Etapa 4: Concluzii

Ghid de realizare a proiectului

. Tema proiectului: Utilizarea calculatorului in cadrul simularii functionarii unei unitati economice. Proiect interdisciplinar de grup.

. Scop: Utilizarea eficienta a unor produse software pentru rezolvarea unor proiecte economice.

. Produse software utilizate:

- Editor de texte: WORD

- Calcul tabelar: EXCEL

- Grafica de prezentare : PowerPoint

- Internet: Internet Explorer, FrontPage

. Cerinte dosar:

- Va fi predat in format electronic (discheta / CD/ flash disk)

- Toate aplicatiile vor fi realizate pe exemplul unei unitati economice, de preferinta reala, utilizand date plauzibile

. Modalitate de desfasurare si predare a proiectului:

- Prezenta obligatorie

- Necesitate studiu individual,

- Observarea sistematica a activitatii si comportamentului elevilor

- Proiectul va fi verificat partial pe parcursul semestrului al II - lea, fiecare capitol in parte, conform graficului

- Predarea si sustinerea proiectului se va realiza in ultimele 2 sapt. de scoala conform graficului stabilit de profesorul coordonator

- Nu se accepta proiectul care nu respecta integral cerintele (utilizarea tuturor produselor software si a unui minim de facilitati enuntate)

. Continut dosar:

- Coperta (Colegiul Economic Administrativ, Disciplina, Titlul proiectului, Nume elev, an de studiu, anul calendaristic)

- Cuprins

WORD

Continut:

- Curriculum Vitae al elevului (eventual realizat cu ajutorul facilitatii 'Wizard' din WORD)

- Cerere pentru aprobarea unitatii pe exemplul careia va fi realizat proiectul (prezentare, expunere, motivare, incheiere)

- Scurta prezentare a firmei: nume, obiect de activitate, gama de produse si servicii, pozitie pe piata, dimensiune, scurt istoric etc. (3-5 pagini)

Elemente obligatorii:

- Formatare de text, paragraf, pagina

- Facilitate 'Drawing'

- Utilizare imagini grafice si inserare de obiecte (de ex. organigrama, ecuatii)

- Utilizare tabele si facilitati specifice lor

- Interclasare de documente (facilitate 'Mail Merge')

- Optional: utilizare macrouri si Visual Basic Editor, realizarea de interfete pentru aplicatiile din proiect (VBA)

EXCEL

Se va proiecta si realiza o solutie Excel pentru asistarea unor activitati din intreprindere ( aprovizionare, desfacere, productie, resurse umane, contabilitate/financiar etc.). Se urmareste automatizarea calculelor (prin formule si functii), realizarea de diagrame si rapoarte ca suport decizional pentru management.

Structura:

- Prezentarea problemei

- Prezentarea si analiza datelor

- Descrierea metodei (model, functii sau formule de calcul)

- Prezentarea rezultatelor obtinute

- Interpretarea economica a rezultatelor

Elemente obligatorii:

- Analiza, proiectarea si realizarea unei foi de calcul

- Formatare celule, tabele.

- Realizarea unui studiu de 'What If' - facilitate 'Scenarios'

- Utilizarea de functii (din minimum 2 din categoriile):

- Logice

- Statistice

- Matematice

- Financiare

- Realizarea de grafice (minimum 3 cu tipuri diferite)

- La alegere, una din facilitatile 'Solver' sau 'Baze de date'- sortare, filtrare, Pivot Table.

- Utilizare macrouri si Visual Basic Editor, realizarea de interfete (formulare) pentru aplicatiile din proiect (VBA), functii proprii de calcul.

POWERPOINT

Se va realiza o prezentare grafica a unui produs, a companiei - subiect, etc.

Structura:

- minimum 5 folii (slides).

Elemente obligatorii:

- Campuri text, imagini, obiecte (grafic, tabel, formula, organigrama), ..

- Formatare pagina (Design Template)

- Animatii pentru obiecte si tranzitii de pagina

INTERNET

. Pagina de prezentare a firmei pe Web: minimum 3 fisiere HTML create in Word sau FrontPage, cu legaturi (hyperlinks) intre ele.

. Elemente obligatorii: formatare text, inserare de imagini, tabele, hyper-legaturi (inclusiv catre website-uri externe).

Fisa de autoevaluare

1. Chestionar

Care sunt etapele pe care le-ai parcurs in vedera rezolvarii efective a sarcinii de lucru?

Prin rezolvarea acestei sarcini am invatat:

a) .......... ..... ...... .

b) .......... ..... ...... .

c) .......... ..... ...... .

d) .......... ..... ...... .

Dificultatile pe care le-am intampinat au fost urmatoarele:

a) .......... ..... ...... .

b) .......... ..... ...... .

c) .......... ..... ...... ...

Cred ca mi-as putea imbunatati performanta daca:

a) .......... ..... ...... ...

b) .......... ..... ...... ...

Cred ca activitatea mea ar putea fi apreciata ca fiind:.............

2. Scara de clasificare

Fisa de auto evaluare

slab

mediu

bun

foarte bun

excelent

Creativitate

Motivatie

Independenta,initiativa

Curiozitate intelectuala

Performante scolare

Participare la discutii

Disciplina de lucru

Progresul realizat

Comportamentul general

Numele ..........

Prenumele........

Clasa ..........

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate