Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
ป Proiect de tehnologie didactica Clasa: a XI a Fizica - Oscilatii armonice. Recapitulare. Probleme


Proiect de tehnologie didactica Clasa: a XI a Fizica - Oscilatii armonice. Recapitulare. Probleme
Grup Scolar de Arte si Meserii "Ion Mincu" Deva

Profesor:

Data: 31.10.2006

Clasa: a XI a liceu sau a XII a LRP

Filiera: tehnologica

Profil: tehnic - mecanic

Disciplina: Fizica

Nr. Ore pe saptamana: 2

Proiect de tehnologie didactica

Unitatea de invatare: Oscilatorul armonic ideal

Titlul lectiei: Oscilatii armonice. Recapitulare. Probleme
Tipul lectiei: de sistematizare, fixare si evaluare a cunostintelor

Obiective operationale: elevii trebuie:

O1: sa isi verifice cunostintele dobandite in lectiile anterioare, referitoare la oscilatorul armonic ideal (marimi caracteristice, ecuatii de miscare, energie, compunere de oscilatii);

O2: sa identifice marimile caracteristice oscilatiilor armonice in rezolvarea de probleme;

O3: sa scrie, sa interpreteze si sa aplice ecuatiile de miscare in rezolvarea unor probleme specifice simple;

O4: sa descrie miscarea oscilatorie armonica din punct de vedere energetic;

O5: sa descrie modul de compunere a oscilatiilor armonice paralele si de aceeasi frecventa si sa interpreteze cazurile particulare care pot aparea.

Strategia: explicativ - intuitiva

Metode:

conversatia euristica;

problematizarea;

rezolvarea de probleme;

inductia;

deductia;

Materiale necesare:

manual de fizica clasa a XI a (G. Cone);

manual de fizica clasa a XI a (M. Popescu);

culegere de probleme (V. M. Patru,);

teste grila, fise de lucru;

Fizica - Activitati de evaluare (C. Mantea).

Evaluare:

orala, scrisa, practica;

observarea activitatii fiecarui elev;

verificarea caietelor de notite;

evaluare reciproca, autoevaluare.

Activitatea profesorului

- moment organizatoric: - face prezenta si stabileste grupele de lucru (4);

- propune elevilor sa elaboreze o lectie de sinteza dupa urmatorul plan recapitulativ:

:

1. Miscarea oscilatorie - descriere, marimi caracteristice.

2. Ecuatii de miscare ale oscilatoruluiarmonic liniar.

3. Energia oscilatorului armonic liniar.

4. Compunerea oscilatiilor armonice paralele de frecvente egale.

- distribuie sarcinile de lucru.

- fiecarei grupe i de aloca cate o tema din cele de mai sus.

- coordoneaza activitatea grupelor de elevi, urmareste ca fiecare elev sa fie implicat in rezolvarea temei date;

- ofera sprijin si informatii suplimentare;

- distribuie fisele de lucru si testele de autoevaluare;

- alege un reprezentant din fiecare grup pentru a prezenta la tabla rezumatul temei de lucru prelucrate;

- in limita timpului ramas propune elevilor sa-si autoevalueze lucrarile si ii coordoneaza;

- apreciaza activitatea elevilor si ii noteaza;

Activitatea elevilor

- se aseaza pe grupe de lucru;

- se familiarizeaza cu tema data, raspund la intrebari, pun intrebari, discuta in interiorul grupului de lucru

- sistematizeaza, pe temele date, cunostintele asimilate in lectiile anterioare si noteaza in caiete;

I. - definesc miscarea oscilatorie si dau exemple cat mai diverse de miscari oscilatorii

- rezuma marimile caracteristice (elongatie, amplitudine, perioada, frecventa, pulsatie, faza), precizand semnificatia lor, relatiile dintre ele si unitatile de masura.

II. Scriu ecuatiile de miscare, precizand semnificatia acestora si a marimilor care intervin.

III. - identifica cele doua tipuri de energii mecanice implicate in miscarea oscilatorie- demonstreaza conservarea energiei mecanice totale;

- discuta cu privire la comportarea d.p.d.v. energetic a oscilatorului, in decursul unei perioade de oscilatie.

IV. - stabilesc conditiile particulare in care a fost studiata compunerea oscilatiilor ( oscilatii paralele, de frecvente egale);

- scriu expresiile pentru amplitudinea si faza initiala a oscilatiei rezultante;

- scriu legea de miscare a oscilatiei rezultante (compuse);

- precizeaza cele trei cazuri particulare (oscilatii in faza, antifaza, la cuadratura).

- noteaza in caiete;

- disemineaza rezultatele;

- completeaza fisele de lucru, rezolva testul de autoevaluare si se autoevaluaza

A). Completeaza spatiile libere cu notiunile corespunzatoare:

Miscarea oscilatorie este miscarea ________________a unui sistem fizic care se efectueaza pe aceeasi ________________, de o parte si de alta a pozitiei sale de ___________.

Perioada miscarii oscilatorului este ______________fizica care masoara _____ _______ ______ ______necesar efectuarii unei ___________complete. Unitatea de masura a perioadei de oscilatie este ______________.

Frecventa miscarii oscilatorii este marimea __________care masoara _________de oscilatii efectuate inญญญญญญญญญญญญญญญ________________. Unitatea de __________ a frecventei este ___________.

Oscilatorul liniar armonic este un_____________care se misca rectiliniu sub actiunea unei forte de tip ___________. Miscarea lui se numeste _____ _______ ______ _________. Legea de miscare a oscilatorului liniar armonic este_________________. Legea vitezei are expresia _________________, iar legea acceleratiei are forma ____________________.

In timpul oscilatiilor armonice ideale energia __________se transforma periodic in energie __________ si invers, astfel incat _______________ se conserva.

B). Test de autoevaluare

  1. In cazul unei miscari oscilatorii armonice neamortizate. Marimea care ramane constanta in timp este:

a). elongatia; b). amplitudinea; c). energia cinetica; d). energia mecanica totala.

  1. Un punct material cu masa de 50 g efectueaza o miscare oscilatorie armonica descrisa de ecuatia:

Amplitudinea de oscilatie este:

a). 5 mm; b). 5 m; c).0 m; d). 0 m

Perioada sa de oscilatie este:

a). 2 s; b). 1 s; c).4p s; d).0 s

Frecventa sa de oscilatie este:

a). 4 Hz; b). 2 Hz; c). 1 Hz; d). 4p Hz

Faza sa initiala este:

a). 45o; b). 4p rad; c). -p/4 rad; d). 5o

Energia sa mecanica totala este:

a). 0,5 J; b). 5 J; c). 5 mJ; d). 50 mJ

  1. Un oscilator efectueaza o miscare compusa din doua oscilatii armonice de ecuatii:

3.1. Amplitudinea rezultanta este:

a). 2 cm; b). 14 cm; c). 10 cm; d). 9 cm

3.2. Defazajul dintre celedoua oscilatii este:

a). p/2; b). p; c). 3p/2; d). 2p

3.3. Oscilatiile y1 si y2 sunt in:

a). faza; b). antifaza; c). cuadratura; d). niciuna din situatiile date

Se acorda cate un punct pentru fiecare raspuns corect si un punct din oficiu.


Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate